Betjeningvejledning. e - STATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningvejledning. e - STATION"

Transkript

1 Betjeningvejledning e - STATION BC8 Mikroprocessorstyret højt ydende op og aflader med indbygget balancer kredsløb for LiPo, Lilo og LiFe (A123) Oplader og aflader for NiCd, NIMH og Pb = forseglede blyakkumulatorer. Mulighed for tilslutning til PC via USB interface og e - STATION software. Mulighed for temperaturmåling med ekstra tilbehør. Kan oplade med op til 7 Ampere og aflade med op til 5 Ampere. Dog maksimum 150 Watt. Inputspænding 10.0 til 18 Volt jævnstrøm Oplader 0,1 A til 7,0 A dog max. 150 Watt Aflader 0,1 A til 5,0 A 1 til 8 celler ved LiPo, LiLo og LiFe (A123) 1 til 27 celler ved NiCd og NiMH 1 til 18 celler ved Pb (bly) 2-36 Volt Vægt 700 gram Størrelse 160 x 120 x 40 mm Denne manual er oversat af 3. part og e - STATION kan ikke gøres ansvarlig for indholdet. Billeder er copyright af BANTAM Broadcasting & Hobby Design. Der tages forbehold for ændringer, der ikke er på opladere efter

2 Tak fordi du købte en e-station BC8 oplader. Du har nu en hurtig oplader til Litium batterityperne LiPo, LiLo og LiFe (A123) og med en indbygget balancer. NiCd, NiMH og blyakkumulatorer op og aflades med op til 150 Watt. En speciel mikroprocessor varetager alle opgaver, overvåger, samt afslutter op og afladningerne. Samtidigt kan alle data vises på det indbyggede display eller overføres til en tilsluttet PC (USB) Husk at gemme denne manual og hvis du videregiver din BC8 også at medlevede denne manual. Specielle muligheder Optimeret styresystem (de indbyggede programfunktioner) Under op og afladning benytter BC8 visse AUTO funktioner som definerer strømmen automatisk. Specielt ved Litium batterityper kan overopladning ødelægge dit batteri. Alle opsætninger er gennemført med sikkerhed for øje, at dette ikke sker. Høj effekt og højt ydende kredsløb BC8 har et kredsløb, der kan give op til 150 Watt effekt til og fra dit batteri. Det kan håndtere op til 27 celler på NiCd/NiMH teknologi eller op til 8 celler på Litium teknologi og endeligt 18 celler baseret på bly teknologi. BC8 kan for at give maksimum effekt oplade med op til 7 Ampere og aflade med op til 5 Ampere. For at kunne holde til denne effekt, er der indbygget en blæser, der køler kredsløbene ned ved høj effektafgivelse. Individuel balancering af cellespænding i dit Litium batteri BC8 har kontrol med op til 8 cellers individuelle klemspændinger. Derfor er det ikke nødvendig med en udvendig balanceringskredsløb. Tilslut batteriets balancerstik til BC8 s indgang for op til 8 celler. Tilpasningsadaptere kan være nødvendige og kan købes særskilt for hver batteriproducent. Balancering af Litium celler under afladning BC8 kan under afladning kontrollere de individuelle celler og udligne cellernes spænding. 3 typer af Litium batterier De 3 primær typer af litium LiPo 3,7 Volt, LiLo 3,6 Volt og LiFe 3,3 Volt typer kan op og aflades med BC8. Hver af typerne skal vælges i opsætning før op og afladning påbegyndes. Hvis spændingerne ikke svarer til opsætningen advarer BC8 om fejlen og standser op eller afladningen. Litium i stilling (MODE) Fast og Storage Litiumbatterier kan lades hurtigere i stillingen FAST og op/aflades til langtidsoplagring ved halv kapacitet (50%) Maksimum sikkerhed Delta-Peak følsomhed: Den kan stilles i mvolt når man oplader NiCd og NiMH batterier. Maksimum strøm: Den øvre grænse for strøm kan sættes manuelt ved AUTO indstillingen. Det er praktisk ved mindre cellekapaciteter der så ikke får for meget strøm når automatikken anvendes. Kapacitetsbegrænsning: Under opladning beregnes hvor meget strøm der er tilført batteriet. Når maksimum er nået, afbryde opladningen. Temperaturbegrænsning: Temperaturen i batteriet stiger, når det er fuldt opladet og ikke kan optage mere strøm.

3 LCD display 16 karakteret Blæser til køling Stømkabel med polklemmer 4 mm Bananbøsninger. Tilslutning af batteriets power stik. Tilslutning af temperaturprobe. Udgang til USB interface Stik til balancer og batteri. Valg af batteritype og Stop Dec Status Inc Start / Enter Vælger hovedprogram Advarsler og sikkerhedsanvisninger Vælger underprogram/menu Starter eller genoptager funktionerne Hav altid oplader og strømforsyning under opsyn under op og afladning af batterier. Ved fejlbetjening eller direkte fejl kan der opstå brand. Ved enhver unormal hændelse standses op eller afladning omgående. Hold oplader væk fra fugt, direkte vand, direkte sollys og rystelser. Undgå at tabe din BC8. BC8 og batteri skal under op og afladning placeres på et varmebestandigt (brandhæmmende) og ikke elektrisk ledende materiale. Benyt ikke BC8 på bilsæder, tæpper eller lignende let antændelige materialer. Hold alle materialer, der er letantændelige, væk fra batteri og oplader. Vær sikker på, at du forstår hvilket type af batteri du tilslutter, opsætter til opladning og gennemfører opladningen på. Specielt litium batterier kan forårsage brand ved fejlagtig opladning. NiCd / NiMH LiLo LiPo LiFe Pb Forseglet bly Spænding pr. celle: 1,2 Volt. Kan oplades med 1C til 2C afhængig af cellefabrikantens oplysninger. Undgå afladning under 0,85 Volt pr celle ved NiCd og 1,0 Volt ved NiMH. Spænding pr. celle: 3,6 Volt. Må maksimum oplades til 4,1 Volt pr. celle. Kan typisk oplades med 1C og derunder. Undgå afladning til under 2,5 Volt pr. celle. Spænding pr. celle: 3,7 Volt. Må maksimum oplades til 4,2 Volt pr. celle. Kan typisk oplades med 1C (2C) eller mindre. Undgå afladning til under 3 Volt pr. celle. Spænding pr. celle: 3,3 Volt. Må maksimum oplades til 3,6 Volt pr. celle. Kan typisk oplades med 4C eller mindre (A123) Undgå afladning til under 2 Volt pr. celle. Spænding pr. celle: 2 Volt. Må maksimum oplades til 2,46 Volt pr. celle. Må typisk oplades med 0,4C eller mindre. Undgå afladning under 1,75 Volt pr. celle.

4 For at undgå kortslutninger forbindes BC8 s polklemmer til strømforsyningen først og derefter batteriet og balanceren. Omvendt rækkefølge benyttes ved afbrydelse og eventuel transport. Forbind ikke mere end ét batteri af gangen. Forsøg ikke at oplade batterier med forskellig kapacitet af celler og teknologi. Oplad ikke på primærceller (alkaline). Oplad ikke på batterityper, der ikke er beskrevet i denne manual. Oplad ikke batterier til bærbare computere og andre batterier, der har egen kredsløb til opladningskontrol. Kontroller altid før opladning. - er det rigtige program valgt og som passer til det forhåndenværende batteri? - er den passende strøm for batteriets kapacitet. - litiumbatterier kan bestå af flere celler i serie og efterfølgende i parallel. De bør oplades hver for sig i serie og med balanceren tilsluttet på de individuelle celler og saml dem igen bag efter. Opladning En nærmere defineret mængde af energi kan tilføres batteriet. Mængden måles under opladningen i funktion af strøm og den forløbne tid. Det maksimale sikre niveau kan findes på cellernes kapacitet og fabrikantens informationer om cellernes formåen under op og afladning. Det er kun tillad at overskride de typiske værdier, hvis fabrikanten angiver dette i sine specifikationer. - Forbind batteriets plus (+ rød) til batteriets plus terminal og minus (- sort) til batteriets minus terminal. Batteriet er ofte forsynet med et stik, der sikrer fejlpolarisering, men der kan fejlagtigt byttes om, ved de to bananbøsninger på BC8. Brug kraftige ledninger ved større strømme (2,5 mm²) og så korte som muligt. Brug bananstik af bedste kvalitet, da automatikken i BC8 ikke kan skelne mellem batteriets indre modstand og ledningens, der lægges oven i processorens beregninger. Der kan maksimum lades med 150 Watt eller op til 7 Ampere. - Konferer altid med batterifabrikantens oplysninger og kontroller om din opsætning af BC8 svarer der til. Specielt for litium er det vigtigt at de passer. Man let ødelægge en batteripakke ved forkert behandling eller nedsætte levetiden på batteriet unødigt. - Prøv ikke at skille cellerne fra hinanden i et batteri samlet af fabrikanten. Der er matchede til samme kapacitet og bør kun anvendes samlet. Eller skal du selv udføre en matchning i reel kapacitet i op og afladning pr. celle. - En hver ubalance i et litiumbatteri kan blive til en ulykke, hvis man kommer til at overoplade cellen med den laveste spænding. Tilslut altid den indbygge balancer til litiumbatterier. Den hjælper med til, at ubalance i cellerne udlignes individuelt, medens batteriet oplades og derved vedligeholdes bedst muligt. Afladning Det er ofte for at finde ud af, hvor meget kapacitet der er i batteripakken, at man indleder en komplet afladning for igen at se hvor meget det kan oplades med. Man skal holde øje med de samme ting som under opladning. Undgå at komme under de cellespændinger, som tidligere er beskrevet. For at undgå dette skal spændingen hvor BC8 skal stoppe afladningen angives korrekt for det antal af celler batteripakken består af. Det er især vigtigt for litium typer, hvor deres levetid forringes væsentligt ved afladning under de tilladte niveauer. - NiCd batterier kan have nedsat kapacitet som følge af en hukommelseseffekt i cellerne. Det er ca. 0,25 Volt pr. celle og denne effekt kan fjernes ved dyb afladning og efterfølgende opladning. Det kan udføres automatisk op til 5 gange. NiMH har mindre hukommelseseffekt og må ikke aflades så dybt som NiCd. Effekten opstår ved klatladning af batteriet og man må udføre fuld afladning og opladning for at kunne udnytte batteriet fuld ud igen. - Litium typerne har det lige modsat. De er velegnet til klatladning og holder længst ved at bruge dem halvt og så genoplade igen. Batteriproducenten angiver ofte levetid ved fuld cyklus og ved halve cyklus. Derfor brug hellere et større batteri og oplad oftere. Husk også at tilslutte balancer kredsløbet under op og afladning. Hvis litium batterier skal lagres i lang tid, skal de aflades til 50% kapacitet. BC8 har indstillinger til dette. - Et helt nyt NiCd batteri skal igennem flere cyklus, måske 10 gange, for at blive fuld effektivt at benytte. Disse anvisninger er vigtige for ikke at forringe batteriernes levetid og for at undgå direkte skader på udstyr og omgivelser. Det er også vigtigt fordi der ved forkert behandling kan være risiko for brand og brandsår, hvis der ikke tages hensyn til batterityper, opladestrømme, balancer kredsløb under opladning. Husk gør det under opsyn!

5

6 USER SET / PROGRAM Grundopsætning af BC8 opladeren. BC8 anvender er del indstillinger, der er fælles for alle batterityper. Disse skal indstille første gang opladeren tages i brug. Det er især vigtigt at indstille værdierne for litium batterityper. Herunder er hele USER SET forklaret. Med knappen Batt type / Stop trykkes frem til displayet viser USER SET og PROGRAM. Tryk Start / Enter og menupunkterne er til at bladre igennem. Tryk Start / Enter Dette er indgangsmenuen til BC8 grundopsætningerne Displayet viser den nominelle spænding for litium batteritypen. Der er 3 typer: LiPo = 3,7 Volt pr. celle, LiFe = 3,3 Volt pr. celle og LiIo = 3,6 Volt pr. celle. Det er meget vigtigt at vælge den rigtige type, der svarer til batteriet. BC8 genkender hvor mange celler der er i det tilsluttede batteri. Det gør BC8 ved tilslutningen, men den kan ikke se dette detaljeret, hvis cellerne er inden for en anden type værdier. Hvis det forekommer vil menupunktet angive hvornår BC8 genberegner hvor man celler der er tilsluttet. Er det forkert vil BC8 afbryde opladningen og give alarm efter normalt 10 minutter eller opstart. Ved hvilket niveau skal BC8 afbryde opladningen af NiMH batterier. Default er 7 mvolt, men kan indstilles fra 5 mv til 20 mv. Ved hvilket niveau skal BC8 afbryde opladningen af NiCd batterier. Default er 12 mvolt, men kan indstilles fra 5 mv til 20 mv. Med ekstratilbehør, temperatursensor, kan BC8 afbryde, hvis temperaturen når den indstillede værdi. Hvis BC8 anvendes til cyklus op og afladning benyttes den indstillede værdi, som pause mellem processerne. Normalt er der 2 minutters pause efter hver op eller afladning inden næste proces startes. Efter afsluttet opladning af NiCd og NiMH batterier skiftes til vedligeholdelses opladning. Værdien indstilles til 1/10 til 1/20 del af kapaciteten på batteriet. Indstilles fra OFF, 50 ma til 200 ma i trin af 10 ma. Hvis timeres stilles til ON vil BC8 afbryde opladningen efter denne uanset opladningens øvrige stoppunkter. Hvis timeren benyttes skal den stilles til at kunne fylde batteriet i det angivne tidsrum. Hvis denne indstilling sættes til ON, vil BC8 afbryde opladningen, når denne indstilling er nået. De betyder, at BC8 vil stoppe når den han beregnet, at den tilførte strøm til batteriet har nået indstillingen. Key Beep: Med stilling ON vil et hvert tryk på betjeningstasterne give et tydeligt BIP. Buzzer: Med stilling ON vil BC8 give alarm i form af lyd, når op eller afladning er afsluttet. Hvis indgangsspændingen fra for eksempel en 12 volt akkumulator eller anden strømforsyning falder under den indstillede værdi ( 10 til 11 Volt i trin af 0,1 Volt ) vil BC8 afbryde opladningen og give alarm. Displayet er baggrundsbelyst og styrken kan indstilles fra 0 til 100% i trin af 5%.

7 Opladning af litiumbatterier (LiPo / LiIo / LiFe, A123) Opladeprogrammet kan kun bruges på batterityper baseret på litium med henholdsvis 3,7 Volt, 3,6 Volt og 3,3 Volt nominelle spændinger. Disse batterier kræver konstant maksimum strøm og maksimum spænding. Det vil sige, at i begyndelsen af opladningen er det strømmen der styres og ved afslutning er det spændingen der styres. Opladestrømme afstemmes med batteriets kapacitet og fabrikantens oplysninger om hvor man C man kan oplade med. (1C = batteriets kapacitet) Den maksimale spænding er for de tre typer litium, 4,2 Volt for LiPo, 4,1 Volt for LiIo og 3,6 Volt for LiFe (A123) Batteriets basis informationer skal altid opsættes korrekt i BC8. Det er vigtigt, at celletype, antal celler og maksimum strøm opsættes rigtigt. Hvis værdierne skal ændres skiftes til f.eks. LiPo CHARGE programmet. Tryk Start / Enter og så snart informationen i displayet blinker, kan værdien skiftes med Inc / Dec. Tryk efterfølgende Start/Enter og værdien er gemt. CHG Opladning af litiumbatteri uden balancering (Af hensyn til batteriet bør BC8 s balancer tilsluttes) Hvis ikke den indbyggede anvendes bør der anvendes en ekstern. BAL Opladning med balancering af cellerne i batteriet. FAS Hurtigopladning med f.eks. 2C STO Op eller afladning til 50% kapacitet til f.eks. oplagring i længere tid. DSC Afladning af batteripakken minimum tilladt pr. celle for litium typen.

8 Op og afladning af NiMH og NiCd batterier BC8 kan op og aflade NiMH og NiCd på samme måde. Delta Peak spændingen kan stille forskelligt fra 3 mv til 20 mv. Den anvende Delta værdi kan vises i monitordisplayet under opladning. Opladestrømmen kan indstilles fra 0,1 A til 7 A. Afladestrømmen kan stilles fra 0,1 A til 5.0A. Stopspændingen kan stilles fra AUTO over 0,1 V til 30.0 V. NiMH må ikke aflades under 1 V pr. celle. Den indstillede værdi anvendes også ved cyklisk afladning. Når cyklisk op og afladning er stoppet eller afsluttet, kan de enkeltes cyklus værdier aflæses i displayet. Op og afladning er identiske for begge Nikkel batterityper. NiCd må gerne aflades til 0 (nul) volt, det vil sige totalt afladet. Dette skal gøres en gang imellem, hvis batteriets spænding er for lav, ved opladning og kapaciteten er ringere end nødvendigt. NiCd har en hukommelses effekt, der skabes ved klatladning Ved at aflade NiCd helt, kan denne effekt fjernes. Det drejer sig om ca. -0,25 V pr. celle, hvilket er 2,5 Volt ved 10 celler! Modsat NiCd, må NiMH batterier ikke aflades under 0,9-1.0 Volt pr. celle, eller kan de blive ødelagt og miste deres kapacitet. I afladestillingen AUTU beregne antal celler og der aflades til minimum. Ellers indstille BC8 til det antal celler, der er i batteriet og 1 Volt gange antal celler. De fleste batterier med nikkel, er af typen NiMH, på grund af deres større kapacitet i forhold til deres fysiske størrelse. Kontroller, at hvad batteripakken kan tåle under opladning og benyt 1C, hvis det ikke kendes, som tommelfinger regel. Når batteriet varmer op, optager det ikke mere strøm, men omsætter strømmen til varme. Varme ødelægger cellernes separator og forringer kapaciteten. BC8 kan hjælpe til, at det ikke sker, når BC8 er indstillet korrekt til batteriet!

9 Op og afladning af forseglede blyakkumulatorer. BC8 er programmeret til at forudindstille bly celler til 2 Volt pr. celle og kan oplade batterier fra 1 til 18 celler = 2 til 36 Volt. Blyakkumulatorer afviger på mange punkter fra andre batterityper. De leverer en lavere strøm i forhold til deres kapacitet og tilsvarende er der restriktioner, når de oplades. Den optimale strøm er 1/10 del af kapaciteten. Forseglede blybatterier må ikke hurtigoplades (lyn opladning). Følg altid batteriproducentens anvisninger. Med BC8 i programvalg Pb trykkes kort på Enter / Start til værdien for strøm eller celler i batteriet, blinker. Indstil med Inc / Dec til den nødvendige ladestrøm og batterispænding (2 x antal celler) f.eks. 3.0 A og 12 Volt, som er er 6 celler. (Pb-6) Alle op og afladninger kan stoppes med tryk på Batt. Type / Stop. Hold altid øje med batterier under opladning. Hvis batteriet bliver varmt, skal opladningen afbrydes! Blyakkumulatorer har ingen selvafladning og skal altid opbevares fuldt opladet! Hvis blybatterier er lagret i lag tid uden strøm på kan de sulfatere og batteriet er ikke brugbart mere. Man kan forsøger, at overskride strømbegrænsningen ved at strte med en højere spænding end påtrykt batteriet. Hvis det lykkedes at genstarte batteriet vil spændingen falde tilbage til batteriets nominelle spænding og opladestrømmen vil begrænses af BC8 s indstilling ( 1/10 af batteriets kapacitet)

10 Gem indstillingerne af op til 10 batterier. BC8 kan gemme (SAVE) indstillingerne på grundinformationerne i batterierne. Ved blot at huske hvilken af de 10 indstillinger de er gemt på og hvad batteriet skal oplades med, kan man senere skifte imellem dem ved at hente dem igen med LOAD. I menuen PROGRAM SELECT, SAVE DATA indstilles batteriets værdier. Alle BC8 s øvrige værdier gemmes samtidigt på hukommelsespladsen. Alle primæropladeindstillinger kan indstilles før SAVE og ændringer kan udføres indtil SAVE med * vises og et langt tryk på Enter / Start holdes ned til SAVE med bip og display viser SAVE Hent indstillingerne af op til 10 batterier. BC8 kan gemme (SAVE) indstillingerne på grundinformationerne i batterierne. Ved blot at huske hvilke af de 10 indstillinger der er gemt, med hvad batteriet skal oplades med osv. hentes med LOAD. I menuen PROGRAM SELECT, LOAD DATA indstilles batteriets værdier. Alle BC8 s værdier gemmes samtidigt på hukommelsespladsen. Alle primæropladeindstillinger hentes med LOAD. Vælg hukommelse med Inc / Dec og aktiver med Langt tryk på Enter / Start Holdes nede til LOAD med bip og display viser LOAD... Advarsler og fejlmeddelelser. BC8 har flere indbyggede funktioner, der skal sikre fejlbetjening og tilfældige fejl, ikke får fatale følger. Opstår der situationer, hvor BC8 s elektronik opdager fejl, vil disse tilstande vises på det indbyggede display!

HYPERION EOS 0606i AC/DC BRUGER MANUAL

HYPERION EOS 0606i AC/DC BRUGER MANUAL EOS 0606i AC/DC specielle muligheder: HYPERION EOS 0606i AC/DC BRUGER MANUAL 230 Volt vekselstrøm og 11-15 Volt jævnstrøm giver mulighed for opladning af batterier alle steder Kraftig og alligevel kompakt

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Hyperion EOS0610iNET oplader Bruger manual

Hyperion EOS0610iNET oplader Bruger manual Hyperion EOS0610iNET oplader Bruger manual Specifikationer: Oplader 1 til 6 celler Litium Polymer (LiPo) batterier (3,7 Volt pr. celle nominel) Oplader 1 til 6 celler Litium Ion (LiOn) batterier (3,6 Volt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning til Robbe Power-Peak Infinity 2 computerlader

Brugervejledning til Robbe Power-Peak Infinity 2 computerlader 1. Introduktion Kære kunde, tillykke med deres valg af Power-Peak Infinity 2 fuldautomatisk lader fra Robbe. Du ejer nu en højt ydende computerlader som er en stor hjælp til håndtering af mange forskellige

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

KORREKT LADNING HVER GANG

KORREKT LADNING HVER GANG Stay in charge KORREKT LADNING HVER GANG EN NY GENERATION AF LADERE FRA EXIDE Pas godt på dine batterier, så holder de længere. Exide Technologies har som verdens førende batteriproducent, al den nødvendige

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst. Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

G3500 V2.0. Brugsanvisning

G3500 V2.0. Brugsanvisning G3500 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

G1100 V2.0. Brugsanvisning

G1100 V2.0. Brugsanvisning G1100 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf GNB Guide batteri og -lader»så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« spillere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's GF-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

G7200 V2.0. Brugsanvisning

G7200 V2.0. Brugsanvisning G7200 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Kabelfrit arbejde. Back

Kabelfrit arbejde. Back Kabelfrit arbejde Back 774 Kabelfrit arbejde Oversigt Bosch-tilbehør 11/12 Imponerende teknologi lithium-ion-akkuer Ingen hukommelseseffekt : opladning uden betænkeligheder uafhængigt af om akkuen er ¾

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere