Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter"

Transkript

1 Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014

2 INDHOLD 1. INDLEDNING TYPER AF TEST PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE IDÉFASEN ANALYSEFASEN ANSKAFFELSESFASEN GENNEMFØRELSESFASEN REALISERINGSFASEN YDERLIGERE INFORMATION VEDRØRENDE TESTMETODER OG -TYPER... 12

3 1. Indledning Formålet med idékataloget er at give inspiration til og indsigt i testtyper og planlægning af test, og hvornår forskellige typer af test er relevante at bruge i de forskellige faser for et statsligt it-projekt. Idékataloget er henvendt til statslige it-projektledere og vil kunne inspirere projektledelsen i arbejdet med at planlægge og gennemføre test. Forudsætningen for at bruge idékataloget er, at man har et vist kendskab til den fællesstatslige itprojektmodel og dens faser, jf. figur 1, og at man kender til kontraktparadigmerne K01-K03, som anvendes i det offentlige. For yderligere information om den fællesstatslige it-projektmodel og kontrakterne henvises til: Figur 1 Den fællesstatslige it-projektmodels fem faser Idékatalogets afsnit 2 giver et overblik over de mest gængse typer af test, der bliver brugt i it-projekter. I afsnit 3 bliver det beskrevet, hvordan test kan tænkes ind i de forskellige faser i den fællesstatslige projektmodel, og der gives en introduktion til sammenhængen mellem de mest anvendte udviklingsmetoder for it-projekter og test. Afsnit 4 indeholder links til yderligere information og inspiration vedrørende testmetoder og testtyper. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [1]

4 2. Typer af test Der findes en lang række testtyper, som kan bruges i de forskellige faser af et statsligt it-projekt. Det er vigtigt som projektleder at sortere og vælge de testtyper, der er relevante for det it-projekt, man skal eller er i gang med. Testtyperne er inddelt i følgende temaer: Software Brugervenlighed Performance Overtagelse Drift Hver testtype er kort beskrevet, ligesom det er angivet, hvilken fase den gennemføres i, og hvem der er ansvarlig for at gennemføre den. Som det fremgår af skemaet, gennemføres de fleste test i gennemførelsesfasen. Men, som det er beskrevet i afsnit 3, er det allerede i anskaffelsesfasen, man skal træffe valget om testtyper. Mange testtyper vil kunne understøttes af software, som leverandøren har, eller som myndigheden selv kan erhverve. Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig Komponenttest Tester forretningslogikken i de individuelle komponenter. Målet er at sikre, at den enkelte komponent virker efter hensigten og som aftalt. Software Komponentintegrationstest Tester grænseflader og samspil mellem komponenterne i systemet. Målet er at sikre, at de virker og interagerer som aftalt. Der er fokus på blandt andet udvekslingsformater og protokoller. Funktions- og integrationstest Tester systemets funktionalitet og integration af systemet mod andre (del-) systemer og grænseflader til eksterne organisationer. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [2]

5 Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig Installationstest Tester installationen af en release/version. Udføres hver gang en ny release installeres. Tester, om installationen kan gennemføres på driftsmiljøerne. Smoketest Tester (ved brug af en mindre mængde testcases en netop installeret release/version), at alle centrale komponenter kan tilgås. Udføres, hver gang en ny release installeres. Smoketest er nogle gange det samme som testbarhedstest. Realisering Prototypetest Tester tidligt i udviklingsforløbet, at brugergrænsefladedesign virker forståeligt og tilfredsstillende, og at der leves op til krav om funktionalitet. Anskaffelse Kunden Brugervenlighed Brugervenlighedstest Tester brugergrænsefladen med bagvedliggende funktionalitet sammen med en repræsentativ gruppe af brugere. Kan gennemføres flere gange i projektet. Kunden Webtilgængelighedstest Tester tilgængelighed i en browser, om de enkelte elementer lever op til standarder og retningslinjer for tilgængeligt webdesign, som alle statslige myndigheder skal opfylde. Tilgængeligheden testes tillige med en skærmlæser. Kunden Performancetest Svartidstest Tester om kravene til svartider er overholdt, jf. de aftalte krav til svartider. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [3]

6 Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig Belastningstest Tester systemets ydeevne ved høje belastninger, for eksempel målt i form af antallet af samtidige brugere og/eller antallet af transaktioner, jf. de aftalte krav til ydeevne. Svartidstest og belastningstest overlapper, da svartiderne skal overholdes under den forventede belastning (og kompleksitet i forhold til datamængder og typer af kald). Skalerbarhedstest Tester systemets evne til at kunne opgraderes til at have mere kapacitet, med henblik på at sikre, at de aftalte krav til skalerbarhed er opfyldt. Konverteringstest Tester involverede processer, software og resultater ved konvertering af data fra et format til et andet. Med henblik på at sikre, at konverteringsprocesser og software, der skal konvertere data fra et eksisterende format til et nyt, virker og har det ønskede resultat, herunder at konverterede data er korrekte og komplette. Overtagelse Funktionel kravtest Tester funktionalitet med henblik på at sikre, at forretningsmæssige krav er opfyldt. Kunden Dokumentationstest (review) Tester via review, om den aftalte dokumentation, f.eks. systembeskrivelse, brugervejledning, installationsvejledning eller testrapport, opfylder kravene. Kunden Regressionstest Tester et tidligere testet system efter modificering med henblik på at sikre, at ændringen ikke har genereret følgefejl. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [4]

7 Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig End to end test Skal sikre, at systemet kan fungere korrekt fra start til slut. Recovery test Tester om systemet kan genoprettes efter nedbrud med henblik på at sikre, at systemet kan genetablere det specificerede performance-niveau og gendanne de data, der direkte påvirkes i tilfælde af nedbrud. Sikkerhedstest Tester systemets modstandsdygtighed over for angreb og misbrug med henblik på at sikre, at systemet lever op til de krav til sikkerhed, der er aftalt. Kunden Pilottest Tester systemet med brugere/virksomheder/borgere, der i en periode får adgang til at bruge systemet under driftslignende vilkår, men før det bliver sat i faktisk drift, med henblik på at sikre, at systemet fungerer tilfredsstillende i denne kontekst. Her arbejdes der både med test, hvor testerne kender opbygningen, og hvor de tester sikkerheden udefra uden at kende det. Kunden Overtagelsestest Tester om alle krav til funktionalitet, servicemål og dokumentation er overholdt i forbindelse med det endelige system og dermed kan overtages. Drift Driftstest Tester systemet i produktionsmiljøet under faktisk brug med henblik på at sikre, at systemet i en driftskontekst overholder alle aftalte servicemål over en aftalt periode. Realisering Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [5]

8 3. Planlægning af test i faserne Det er især i gennemførelsesfasen, der er fokus på test, og her man gennemfører de fleste af dem. Men allerede i idéfasen kan man få en indikation af, hvilke testtyper og testmetoder, der senere skal bringes i spil, og i analysefasen begynder man at arbejde med sin teststrategi. I dette afsnit beskrives det, hvordan man arbejder med test i den fællesstatslige itprojektmodels fem faser, og hvilke typer af test der typisk bruges i forbindelse med forskellige typer af udviklingsmetoder. I forbindelse med test er det vigtigt at få afklaret, hvem der tager sig af test i de forskellige faser, og hvem der har ansvaret for hvilke typer af test. Har projektlederen for eksempel det fulde ansvar for test, eller kan der knyttes en testspecialist til it-projektet, som har det fulde ansvar for udarbejdelse af teststrategi og gennemførelse af test? Eller er der behov for en særlig rolle til at varetage styring af test, og hvor mange testere skal der være og hvornår? Det vil afhænge af projektets kompleksitet og størrelse, om der er behov for sådanne testressourcer og hvor mange. Ud over de roller, der specifikt har med test at gøre, kan det være relevant at inddrage myndighedens it-arkitekt til for eksempel at give input til performancetest. I forbindelse med udarbejdelse af testcase og sikring af brugervenlighed i forhold til de specificerede krav, skal repræsentanter fra forretningen inddrages. Det er med til at sikre, at de udvalgte testcases afspejler de reelle processer, og at brugervenligheden testes i den rigtige kontekst. Se endvidere vejledningen om roller og ansvar i it-projekter på Idéfasen I idéfasen er det begrænset, hvilke tiltag og overvejelser projektledelsen skal gøre sig vedrørende test, medmindre man bruger v-modellen, som er beskrevet under gennemførelsesfasen. Gør man det, skal man allerede i idéfasen tænke test af forretningsmål ind i processen. Ellers er det primære i idéfasen er at få afklaret, om idéen kan resultere i et bæredygtigt it-projekt, undersøge hvilke gevinster der kan forventes og at få lavet et overslag over projektets udgifter. I idéfasen er de første overordnende risici for projektet blevet identificeret, og det kan give en indikation af, hvilke testmeotoder og testtyper det pågældende itprojekt skal være omfattet af. Resultaterne af dette arbejde beskrives i projektgrundlaget. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [6]

9 3.2 Analysefasen I analysefasen bliver der foretaget en grundig og detaljeret analyse af projektets omfang, kravene til ressourcer, udgifter, mulige gevinster, tidsplan, risici, kvalitet, etc. I analysefasen bliver kvalitetskravene til projektets leverancer også defineret, og de er med til at definere, hvad der senere testes op imod. De første idéer til en teststrategi for it-projektet kan begynde at tage form. I den forbindelse skal der tages udgangspunktt i myndighedens egen teststrategi. Den vil typisk være af generel karakter, men vil danne rammen for strategien for itprojektet. 3.3 Anskaffelsesfasen I anskaffelsesfasen forberedes og gennemføres udbuddet. I denne fase færdiggør projektledelsen også teststrategien. Heri beskrives blandt andet den generelle strategi for de test, der skal gennemføres i forbindelse med udvikling og levering af itprojektet. I teststrategien er det også hensigtsmæssigt at beskrive test, der er relateret til den efterfølgende driftsfase og dermed videreudvikling og vedligeholdelse af itsystemet. I anskaffelsesfasen besluttes og planlægges det også, hvilke testtyper der skal bruges. Der findes mange relevante testtyper. Hvor mange og hvilke der vælges, vil være afhængig af, hvilken type it-projekt der er tale om, for eksempel om det er et projekt med høj eller lav risiko. Teststrategi, -planer og -cases I teststrategien beskrives det, hvordan testarbejdet organiseres, og hvilke test der skal gennemføres. Der er ikke udarbejdet nogen skabelon til en teststrategi i den fællesstatslige it-projektmodel, men følgende punkter giver en indikation af, hvad der kan indgå i arbejdet med en teststrategi. Der er dog ikke tale om en udtømmende liste: 1. Testtilgang Teststrategien beskriver eksplicit, hvilken udviklingsmetode, der skal bruges i projektet (se afsnit 3.4 for beskrivelse af forskellige udviklingsmetoder), og hvilken betydning, det har for tilgangen til testen. Herudover skal der foreligge en beskrivelse af brugen af forskellige testdesignteknikker, risikobaseret test, testdækning, prioritering og sporbarhed til krav og løsning. Beskrivelsen omfatter ligeledes, hvordan disse dokumenteres. Et it-system indgår i samspil med en samlet it-løsning, der integrerer flere itsystemer. Derfor vil test af grænseflader til andre systemer være vigtig og skal adresseres og beskrives. Eksempelvis skal integrationstest koordineres med tilpasningerne i andre systemer, og testen skal foretages i samarbejde med den ansvarlige for hvert af disse systemer og evt. systemets leverandør. skal i sin løsningsbeskrivelse beskrive sin support til testen af tekniske og forretningsmæssige grænseflader og den tilhørende fejlanalyse. En forudsætning herfor er dog, at myndigheden i sin kravspecifikation sikrer sig, at leverandøren beskriver dette og / eller er forpligtet til at bistå. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [7]

10 Endelig er det vigtigt, at brugerinddragelse og brugertest adresseres særskilt, når I beskriver jeres tilgang til test. Brugertest bør udføres løbende under hele udviklingsforløbet med henblik på at sikre en brugervenlig løsning, der lever op til forretningens og evt. eksterne brugeres behov. 2. Kravstyring Teststrategien omfatter metoder til verifikation af alle krav, herunder også de krav, der ikke er testbare. Processen for styring og dokumentation af kravopfyldelse skal ligeledes beskrives, herunder brug af eventuelle værktøjer. 3. Risikoanalyse og styring Under hele gennemførelses- og realiseringsfasen skal man vedligeholde en risikolog med de risici, der relaterer sig til test. Risikologgen skal dække på tværs af samtlige test og vil være en del af den generelle risikostyring af projektet. 4. Testplaner Teststrategien for projektet suppleres af en testplan for den enkelte test. Testplanen for en given test udarbejdes oftest af den, der er ansvarlig for gennemførelse af testen (hos kunden eller leverandøren). Der skal være sporbarhed mellem testplanen og teststrategien og mellem testplanen og kravene, som er beskrevet i kravspecifikationen, samt andre relevante specifikationer, der udtrykker krav, der testes. 5. Testdrejebøger Hver testplan detaljeres, så der findes en specifikation af den konkrete udførelse af en test. Den kan indeholde den adresse, hvor testen foregår, tidsrum for hvornår testen foregår, hvem der gennemfører hvilke testcases og i hvilken rækkefølge og den praktiske håndtering af fejl. Der skal være sporbarhed mellem en testdrejebog og den testplan, den detaljerer. 6. Testmiljøer Det skal fremgå, hvilke miljøer der skal anvendes i forbindelse med udvikling og test. Herudover skal det være klart, hvem der for eksempel er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde de testdrivere/-stubbe, som er nødvendige for at foretage den planlagte test på de miljøer, der ikke indeholder integrationer til andre systemer. 7. Testdata og testcases Enhver testcase skal indeholde en beskrivelse af formål, forudsætninger, de trin der skal gennemløbes med angivelse af input, forventet resultat og en angivelse af, hvilke(t) krav der testes. Der udarbejdes både positive og negative testcases; det præcise indhold skal fremgå af testplanen. Det skal ligeledes beskrives i teststrategien, hvordan testcases dokumenteres, samt hvordan det dokumenteres, at it-projektet lever op til de krav, en given testcase tester. Brug af prototyper som metode til test En prototype er et bud på, hvordan det fremtidige system eller en del af det kan fungere, og hvilket indhold det kan have. Formålet med prototypen er at teste de idéer, man har, om funktionalitet og indhold. Man kan lave prototypen, før den endelige udvikling sættes i gang. Prototypen kan bruges i en afklarende fase eller tidligt i udviklingsprocessen med leverandøren, men den kan også bruges forud for kravspecificeringen til at få en forståelse af brugernes behov. Prototypen viser typisk enten bredden i funktionaliteten, så man får et overblik over, hvad systemet helt overordnet skal kunne. Eller den illustrerer dybden i en Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [8]

11 enkelt eller nogle få funktioner, så man for eksempel kan se, hvordan hele forløbet fra man starter processen med at melde flytning, til man har fået en kvittering, vil foregå. En prototype kan antage mange former, for eksempel skærmbilleder, der illustrerer det pågældende it-system eller et storyboard, der viser, hvordan de forskellige brugere skal interagere via it-systemet. Prototyper kan testes med brugere i små, hurtige iterationer, hvor brugernes kommentarer og forslag løbende indarbejdes i prototypen, så den kan testes igen, indtil den endelige løsning er fundet. Sammenhængen mellem test, kravspecifikation og kvalitet I relation til test skal man sørge for, at de krav, der er stillet i kravspecifikationen, er testbare, og at de opfylder de kvalitetskrav, der er til it-projektet. Der er en tæt sammenhæng mellem test, kravspecifikation og de kvalitetsmål, der er beskrevet for projektets leverancer. Kravspecifikationen er en udmøntning af de kvalitetsmål, man har for it-projektet, og det er i forhold til kravene, man tester. Figur 2 Samspillet mellem kravspecifikation, kvalitetsplan og test Det kan være en god idé at inddrage testkompetencer og ressourcer i projektet allerede i starten af anskaffelsesfasen for at få tjekket og valideret, om kravspecifikationen lever op til dette. 3.4 sfasen I gennemførelsesfasen er der fokus på at designe og udvikle it-systemet og forberede overdragelsen til forretningen, så projektet kan afsluttes. Udviklingen sker på baggrund af de krav, der er formuleret i kravspecifikationen som nævnt i afsnit 3.3. sfasen er den fase, hvor de væsentlige og mest omfangsrige test gennemføres, enten af leverandøren, af kunden eller i samarbejde mellem leverandør og kunde. kan have forskellige tilgange til test. Det afhænger Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [9]

12 dels af, hvilke type it-projektet der er tale om, dels hvilken udviklingsmetode den valgte leverandør har tradition for at anvende. Herudover kan det afhænge af, hvilke krav kunden har stillet til brugen af specifikke testtyper. I det følgende beskrives tre udviklingsmetoder, der ofte anvendes, og den tilgang til test der er i hver af dem. For yderligere information se endvidere afsnit Vandfaldsmodel Vandfaldsmodellen er en sekventiel softwareudviklingsproces, hvor udviklingen gradvist flyder nedad i faser, ligesom et vandfald. De enkelte faser har deres egne definerede aktiviteter og mål. Vandfaldsmodellen er typisk inddelt i følgende faser: Kravspecifikation og analysefase Software design Implementering og test Vedligeholdelse. Den enkelte fase kan først påbegyndes, når den foregående fase er afsluttet. Det betyder, at man ved afslutningen af hver fase gennemgår projektet for at afgøre, om det er på rette vej, og om det kan fortsætte eller ej. I vandfaldsmodellen overlapper faserne ikke hinanden. 2. V-model V-modellen opererer med både en udviklingslivscyklus og en testlivscyklus, hvor der hele tiden foregår verifikation og validering. Der henvises til illustration af V-modellen i de links, der findes i afsnit 4. V-modellen opererer med test allerede i de tidlige faser i projektets udviklingscyklus. Før de egentlige test starter, arbejder et testteam på forskellige aktiviteter inden for test, såsom udarbejdelse af teststrategi, testplanlægning, oprettelse af testcases og testscripts. 3. Agil model Den agile udviklingsmodel er en form for inkrementel model. Softwaren bliver udviklet i en inkrementel cyklus af korte iterationer. Dette resulterer i små trinvise releases, hvor der for hver release bygges videre på tidligere frigivet funktionalitet. Hver release er grundigt testet for at sikre, at softwarekvaliteten er tilstrækkelig. Der henvises til illustration af den agile model i de links, der findes i afsnit 4. I agil udvikling er test en integreret del af softwareudviklingen sammen med kodningen. Test og kodning afsluttes trinvist og iterativt, hvor de enkelte funktioner opbygges og frigives til produktion, når det giver tilstrækkelig værdi for forretningen. Der vil dog i praksis ofte være tale om en samlet test, fordi man typisk ikke kan automatisere alle tests og / eller have en bredere skare af testere på ved hvert sprint. Nogle softwarehuse anvender også automatiserede test i deres udvikling, hvilket giver en øget sikkerhed af den kvalitet, som softwarehuset kan levere til kunden. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [10]

13 Dette er med til at sikre mod regression og kan være en meget stor hjælp ved al videreudvikling og forståelse af systemet. 3.5 Realiseringsfasen I realiseringsfasen er it-projektet afsluttet, og man er overgået til drift. Den obligatoriske driftstest skal gennemføres, jf. den aftale, der er indgået om servicemål med leverandøren. Det er essentielt få aftalt planlægning af test af de releases, der er planlagt som følge af behov for nyudvikling eller vedligeholdelse. Ved overgangen til driftsfasen er det vigtigt, at udestående fejl bliver dokumenteret og overdraget til driftsorganisationen. Supporten skal blandt andet kende til fejl, der arbejdes på at rette, så kan give brugerne besked om kendte fejl. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [11]

14 4. Yderligere information vedrørende testmetoder og -typer Der findes en lang række beskrivelser af testmetoder og testtyper på nettet med yderligere information om hver af dem. Linkes om forskellige typer af softwaretest metoder og typer: Om automatiseret test: Artikel om testdrevet udvikling af integrationer, som er relevant i forhold til integrationen af flere it-systemer til en løsning: Link til mere information vedrørende rapid prototyping: Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [12]

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11 Bilag 11 Prøver Vejledning: Afprøvning af Leverancen sker ved en fabriksprøve, overtagelsesprøve og driftsprøve. Såfremt Leverancen er opdelt i delleverancer, gennemføres der tillige delleveranceprøver

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6 SOLRØD KOMMUNE ESDH Afprøvning Bilag 6 April 2007 Vejledning Leverandør skal kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af leverandørens metoder eller processer til intern test inden overgivelse

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Software test i Socialstyrelsen. af: Jan Kristensen. Nov 2013

Software test i Socialstyrelsen. af: Jan Kristensen. Nov 2013 Software test i Socialstyrelsen af: Jan Kristensen Nov 2013 Agenda Lidt om Socialstyrelsen IT i Socialstyrelsen Software test QA Udviklingsmetode Agurkemetoden Test cases Test automatisering Afslutning

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Kodeks for det gode kundeleverandørsamarbejde

Kodeks for det gode kundeleverandørsamarbejde Kodeks for det gode kundeleverandørsamarbejde Oktober 2016 Kodeks for det gode kunde- leverandørsamarbejde Oktober 2016 1 Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde Oktober 2016 Publikationen er produceret

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel December 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS)

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Bilag 14: Prøver Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold bilag 14 Prøver 14. Prøver... 3 14.1 Indledning... 3 14.2 Afprøvningsprogram

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 0 Definitioner Indhold 1. Definitioner... 3 Bilag 0: Definitioner Side 1 af 9 Vejledning til Leverandøren: Leverandøren må ikke tilføje eller ændre noget i bilaget. Bilag 0: Definitioner Side 2 af

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Teststrategi Engrosmodellen

Teststrategi Engrosmodellen Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Vers. 1.1 Maj 2014 1 Målet med test af Engrosmodel Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Testprocesser og målinger i test Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Agenda TMM måling og vores arbejde med at måle kvaliteten af den test der køres i projekter i Nykredit TMMi 2009 Baggrund Resultater

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed NSI Projektmodel Kravspecifikation CPR-services Infrastrukturprogrammet fase 2 CPR projektet Dato: 18.08.2011 Version: 1.1 Udarbejdet af: NSI NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL BOARD OF E-HEALTH www.nsi.dk

Læs mere