Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:"

Transkript

1 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Dato 22. oktober 2014 Sagsbehandler Mette Bentzen Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/14 Etape 6717, Holstebromotorvejen Aulum - Snejbjerg Udbud Sinding Gødstrup Vej- og broarbejder Rettelsesblad nr. 5 til de bydende Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Særlige betingelser (SB): Side 23 ad 17 Følgende tekst udgår: "Bygværk UF af bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt spor- og afvandingsarbejder i forbindelse hermed Bygherrens fagtilsyn varetages af Vejdirektoratet assisteret af Rambøll." Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB): SAB Projektering Side 53 Afsnit 6.2 Dimensionering af ledninger Efter overskriften "Dimensionering af ledninger" tilføjes "Dette afsnit er gældende for dimensionering af ledninger for både veje og bygværker." Thomas Helsteds Vej Skanderborg Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Side 54 Side 56 Afsnit 7.1 Beskrivelse Tabellen Bygværksnr. Reg. nr. Bygværksbetegnelse Stationering (ca.) OF af K-VEJ 6776 Schæferivej (nedrives) OF af K-VEJ 6776 Schæferivej (ny bro) UF af Forbindelsesvej til Rute UF af vandl. Bjallerbæk (MV) og Faunapassage (Type B1 Våd) UF af vandl. Bjallerbæk og Faunapassage (Sindingårdvej) (Type B1 Våd) UF af Trehøjevej UF af vandl. tilløb t. Bjallerbæk og Faunapassage (Type B1 Våd) OF af Ørnhovedvej UF af Herningsholm Å UF af Vildbjergvej Afsnit Brudgrænsetilstanden "Der henvises til EN Generelle laste Del 2 Trafiklast inkl. DK NA." "Der henvises til EN Last på bygværker Del 2 Trafiklast inkl. DK NA." Side 56 Afsnit Anvendelsesgrænsetilstanden "Der henvises til EN Generelle laste Del 2 Trafiklast inkl. DK NA." "Der henvises til EN Last på bygværker Del 2 Trafiklast inkl. DK NA." Side 57 Afsnit Fundering Afsnittet udgår. Side 59 Afsnit Bygværker for underføringer 2

3 " skråningsbeklædning i 0,3 m bredde " Side Afsnit " skråningsbeklædning i 0,5 m bredde " Tabellen Bygværksnr. Reg. nr. Bygværksbetegnelse OF af K-VEJ 6776 Schæferivej (nedrives) Stationering (ca.) Fri bredde Fri højde 1 ) OF af K-VEJ 6776 Schæferivej (ny bro) ,63 m UF af Forbindelsesvej til Rute Variabel 4,63 m ) UF af vandl. Bjallerbæk og Faunapassage (MV) (Type B1 Våd) UF af vandl. Bjallerbæk og Faunapassage (Sindingårdvej) ) (Type B1 Våd) UF af Trehøjevej ) UF af vandl. tilløb t. Bjallerbæk og Faunapassage (Type B1 Våd) OF af Ørnhovedvej ,7 m 1,0 m ,7 m 1,0 m 13,4 m mellem autoværn 4,63 m ,9 m 1,0 m 6 m mellem autoværn UF af Herningsholm Å m UF af Vildbjergvej ) Fri højde over veje: Højde målt fra overside færdig belægning Fri højde i faunapassager: Højde målt fra overside af banket/jordfyldning 9,2 m mellem autoværn 4,63 m 4,63 m 2) De pågældende bygværker skal som minimum opfylde krav til faunapassage anført i afsnit Side 63 Afsnit Afvanding af brodæk " ledes til brønde placeret " " ledes til sandfangsbrønde placeret " Side 64 Afsnit Faunapassager Teksten i afsnittet "7.4.6 Faunapassager 3

4 Generelt Faunapassager udformes i henhold til "Fauna- og menneskepassager", november 2011 (vejregler.lovportaler.dk). Vedrørende udformning af våde faunapassager henvises endvidere til "Vandløbsbeskrivelser" (vedlagt udbudsmaterialet). Typebetegnelse fremgår af tabel i afsnit Endeafslutninger skal udføres, så de følger skråningsformen Mindre faunapassager (b min < 2,0 m) Faunapassagen opfyldes under etablering med min. 200 mm muldjord i bunden. Mindre faunapassager udført som cirkulære rør: Faunapassagen udføres som betonrør. Der skal ved dimensionering forudsættes: Lægningsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal Understøtning: Forbedret Trafiklast: Svær Samlingsklasse: Normal (jf. DS 421) Betonkvalitet skal være minimum svarende til aggressiv miljøklasse jf. DS 2426:2011 og EN Mindre faunapassager, der udføres som firkantrør: Faunapassagen udføres som betonelementløsninger eller insitu støbt beton: Der skal dimensioneres i henhold til krav for brokonstruktioner Der skal udføres fugtisolering type IVc over samlinger Miljøklasse for betonkonstruktioner: Aggressiv Øvrige faunapassager (b min 2,0 m) Udformes og dimensioneres i henhold til generelle krav for bygværker." Side 65 Afsnit Autoværn og rækværker på broer "Til den geometriske udformning af plinten stilles følgende krav: Samlet 4

5 Endeafslutninger af plinte udføres med overgangszone med hældning 1:10" "Til den geometriske udformning af plinten stilles følgende krav: Samlet højde over belægning: 80 mm Hældning på overside plint 50 Kant mod kørebane udføres som en 40 mm høj lodret kant (målt fra overside belægning) og herover en 40 mm høj kant med hældning på 1:2 (20 o - 30 o i forhold til vandret plan) Endeafslutninger af plinte udføres med overgangszone med hældning 1:10" Side 66 Afsnit Belysning "Vedrørende krav til belysning henvises til SAB, afsnit 10 Belysning, samt SAB Diverse." ændres til: "Vedrørende krav til belysning henvises til SAB, afsnit 10 Belysning" Side 66 Afsnit Stilladskonstruktioner " se SAB Diverse arbejder" ændres til: " se SAB Andre arbejder" Side 67 Afsnit Tegninger Teksten i afsnittet "7.5.4 Tegninger Bygværkstegninger udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets tegningsstandarder, se SAB Projektering, afsnit 4. Der skal for hvert bygværk foreligge tegninger (2D), der muliggør kontrol af projektet omfattende minimum: Generalnote Oversigtsplan 1:100 5

6 Opstalt 1:50 Tværsnit 1:50 Længdesnit 1:100 Normaltværsnit 1:50 Form 1:10, 1:20, 1:50 Detaljer 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 Profiler for udgravning og tilfyldning 1:50 Fundaments-/pæleplaner 1:50 Armeringstegninger 1:20, 1:50 Armeringsdetaljer 1:10, 1:20 Afvandings- og fugtisoleringsdetaljer Fuger Lejer Fugtisolerings- og belægningsdetaljer Efter aftale skal tegningsmaterialet endvidere omfatte tegninger vedrørende særlige detaljer og forhold. De anførte målestoksforhold skal betragtes som vejledende. Målestoksforhold aftales med bygherren." SAB Styring og samarbejde Side 81 Afsnit 5 Dokumentation Følgende tekst tilføjes: "Entreprenøren skal dokumentere opfyldelse af kravene i miljøministeriets cirkulære nr om Sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder gennem eksempelvis fremlæggelse af leverandørerklæringer." Side 82 Afsnit 6 Kvalitetsledelse SAB Jordarbejder Efter afsnit 6.1 Alment indsættes teksten: "Afsnit Uddannelse og træning Entreprenørens medarbejdere, herunder entreprenørens tilsyn, der beskæftiger sig med fugtisolering og brobelægninger, skal have gennemført kurset "Fugtisolering og brobelægninger"." Side 122 Afsnit med overskriften "Samtidig tørholdelse i naboentreprise" 6

7 " lokaliteter i entreprise Sinding - Gødstrup " " lokaliteter i entreprise Gødstrup - Snejbjerg " SAB Afvanding Side 134 Afsnit 2.7 Jordkonstruktioner Teksten i afsnittet erstattes af: Ler Membran til regnvandsbassiner udføres af ler med lerindhold L > 14% og plasticitetsindeks Ip > 5%. Bentonitmembran Der skal anvendes en Bentonitmembran med en vævet/nålet geotextil, en trækstyrke på min. 8 kn/m i henhold til EN ISO 10319, med mindst 100/200 g/m2 på begge sider og med en målt permeabilitet på max m/s i.h.t. ASTM D Hvor der på typetegninger er stillet krav om at der skal anvendes stenstørrelse 100/150 kan der i stedet anvendes bundsten 32/150. Anvendes bundsten 32/150 bortfalder kravet om udfyldning med ærtesten i dele af stensikringerne. Side 139 Afsnit Faunarør SAB Fundering Teksten udgår. Side linje f.o. Supplerende bestemmelser til "Betonbro Fundering AAB", april ændres til: Supplerende bestemmelser til "Betonbro Fundering AAB", august

8 Side 182 Afsnit 3.3 Afstivning af byggegruber Efter teksten: "Efterladte indfatningsvægge over grundvandsspejlet skal være udført i stål eller beton." tilføjes: SAB Stillads og form "Efterladte indfatningsvægge skal opmåles og fremgå af som-udført dokumentation" Side 185 Afsnit 1. Alment Efter teksten: " Mellemunderstøtninger" tilføjes: " Projektering, udførelse, levering samt fjernelse efter endt brug af interimskonstruktioner til brug for sænkning af brodæk" Side 186 Afsnit 1.2. Dokumentation Følgende tekst tilføjes: "Entreprenørens projekt for formen skal desuden indeholde både en beregningsmæssig og tegningsmæssig dokumentation for afstivning og fastholdelse af de formbærende elementer (spær, strøer og lign.) vinkelret på elementernes plan til sikring mod væltning og progressivt kollaps, jf. DS 2427 Anneks C, afsnit C.5.4. Endvidere skal der beregnings- og tegningsmæssigt redegøres for endeformens fastholdelse og særlige afstivninger i tilknytning til afslutninger ved broenden med afskårne og/eller ikke-symmetriske spær som følge af broendens geometri (skrå afskæring o.l.). Det skal sikres, at alle formbærende elementer såsom spær og strøer fastgøres mekanisk til formhuden i toppen og til kiler i bunden, således at spær og strøer og understøtningskiler ikke kan bevæge sig under støbningen. Alle sømforbindelser til afstivninger, formhud og kiler skal fremgå af tegningsdokumentationen. Dokumentation af form, spær og strøer mv. i form af tegninger og beregninger skal indgå i den samlede stilladsdokumentation. 8

9 Entreprenøren skal dokumentere opfyldelse af kravene i miljøministeriets cirkulære nr om Sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder gennem eksempelvis fremlæggelse af leverandørerklæringer." Side 186 Afsnit Generelt Følgende tekst tilføjes: Stilladser over veje i drift henføres til konsekvensklasse CC3. Side 188 Afsnit Laster Afsnittet udgår. Side 188 Nyt afsnit "1.3.8 Nedsænkningskonstruktioner" indsættes: "1.3.8 Nedsænkningskonstruktioner Entreprenøren skal basere sit arbejde med nedsænkningskonstruktioner på Tilsynshåndbog for støbestilladser, seneste udgave. Understøtninger, opstablinger og donkraftfastgørelser, som indgår i nedsænkningsarrangementet, skal dimensioneres, således at de er sikret mod væltning og instabilitet under nedsænkningen. Alle understøtninger, opstablinger og donkraftfastgørelser skal dimensioneres for en vandret kraft (masselast), hvis karakteristiske værdi fastlægges som på 2,5 % af den tilhørende karakteristiske lodrette kraft hidrørende fra brodækkets egenlast. Kraften skal forudsættes virkende i en vilkårlig vandret retning. Lodrette reaktioner fra brodækket skal beregnes ud fra den aktuelle placering, geometri og eftergivelighed af understøtningerne. I denne forbindelse skal der udføres en følsomhedsanalyse på reaktionernes størrelse som funktion af eftergiveligheden. Sidestyr skal installeres således at de sikrer mod vandrette bevægelser af brodækket i en vilkårlig retning, herunder vandrette bevægelser forårsaget af en rotation af brodækket. Sidestyr skal dimensioneres således at de samlet set kan optage en vandret kraft, hvis karakteristiske værdi fastlægges som på 2,5 % af broens totale egenlast under ned-sænkningen. Ved bestemmelse af kræfterne på sidestyrene skal denne masselast regnes fordelt proportionalt til hvert løftepunkt, og disse vandrette kræfter skal kombineres på ugunstigste vis til af- 9

10 spejling af alle tænkelige vandrette bevægelser og rotationer omkring en lodret akse. Under nedsænkning må bidrag fra opstablinger og donkrafte til denne kraftoptagelse ikke medregnes. Følgende grundlæggende lasttilfælde skal anvendes ved dimensionering af nedsænkningskonstruktionerne: 1. Lasttilfælde svarende til ligning (6.10b) for STR/GEO Sæt (B) (se DS/EN 1990/A1 DK NA), hvor den vandrette masselast betragtes som nyttelast. Den vandrette masselast skal påføres en partialkoefficient på 1,40. For den lodrette egenlast anvendes en partialkoefficient på 1,0, uanset om den virker destabiliserende eller stabiliserende. Derudover skal K FI påføres de destabiliserende laster. Der regnes ikke med naturlaster i dette lasttilfælde. 2. Lasttilfælde svarende til ligning (6.10a) for STR/GEO Sæt (B) (se DS/EN 1990/A1 DK NA), hvor permanent last er dominerende. I dette tilfælde skal anvendes en partialkoefficient på 1,25 for egenlast. Den vandrette masselast regnes fuldt korreleret med den lodrette last svarende til, at samme partialkoefficient anvendes for både lodret og vandret last. Derudover skal K FI påføres de destabiliserende laster. Der regnes ikke med naturlaster i dette lasttilfælde. 3. Påkørselslast og evt. andre ulykkeslaster Ved ovennævnte fremgangsmåde tillades sidestyr betragtet som ikke værende et nøgleelement ved dokumentation af robusthed. Donkrafte skal monteres lodret. Der skal i den forbindelse foreligge metodebeskrivelse for indnivellering og fastgørelse af donkraftene til sikring af, at de bliver placeret i lod. Opstablinger og understøtninger skal placeres lodret og overholde de forudsatte tolerancer til begrænsning af excentriciteter. Stabler, klodser og lignende udført i beton, som benyttes som en del af nedsænkningsarrangementet, skal armeres mindst svarende til minimumsarmering. Maskinel og udstyr til nedsænkningen skal planlægges, dimensioneres og projekteres i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 "Indretning af tekniske hjælpemidler", herunder skal der udarbejdes risikovurdering. I risikovurdering dokumenterer entreprenøren, ud over de krav der er stillet i maskindirektivet, at: 10

11 Der er etableret supplerende understøtninger og afstivninger der fanger konstruktionen, hvis en hydraulisk eller maskinel komponent svigter Tilladelige differensflytninger i forbindelse med nedsænkningen løbende kan måles Der løbende kan korrigeres på hvert enkelt understøtningspunkt, herunder at målinger og styringen af nedsænkningen baseres på mindst 2 uafhængige systemer Side 190 Afsnit Indstøbninger og udsparinger "Plastrør til kabler og ledninger plastbrønd med dæksel" "Plastrør til kabler og ledninger i brodækket skal ved broenderne afsluttes med indstøbte kabelmuffer. Kabelrørene videreføres fra broender og afsluttes udenfor afslutningen af kantbegrænsningssten i rabatarealer. Rørene afsluttes i Ø300 mm beton- eller plastbrønd med dæksel (kabelbrønd). Kabelbrønde placeres i yderrabatter min. 3 m fra broenden målt langs vejens stationeringsretning i 0,80 m s dybde under færdig vej. Der skal sikres et jævnt forløb af trækrørene. Der tillades ikke knæk på trækrør med en vinkel på mindre end 135 grader." SAB Beton Side 198 Afsnit Tolerancer Efter teksten. " Indmåling af mellemunderstøtninger, endevederlag, vægge og fløjvægge" Indsættes: "4.5.3 Efterbehandling Temperaturen i betonen skal måles kontinuert under hærdningen vha. termofølere forbundet til en datalogger. Temperaturen skal måles fra støbningens start eller fra igangsætning af aktiviteter for temperaturstyring (f.eks. opvarmning af konstruktionsdele), indtil det er dokumenteret, at alle krav til maksimal temperatur og maksimale temperaturdifferencer er opfyldt. Entreprenøren skal sikre, at det valgte set up for temperaturmåling og opfølgning gør det muligt at sammenligne de målte værdier med de stillede 11

12 SAB Fugtisolering krav, således at det er muligt at gennemføre korrigerende handlinger (f.eks. øget/reduceret opvarmning eller køling, øget afdækningstid m.v.), hvis målingerne viser afvigelse fra de stillede krav. Temperaturmålinger skal kunne følges løbende. Placering af termofølere samt udregning af middeltemperaturer/vægtede gennemsnitstemperaturer skal foretages i henhold til retningslinjer angivet i HETEK rapport nr. 125, Hærdestyring, afsnit 3.2, Vejdirektoratet, Se link; " Side 207 Afsnit Afdækning, afslutninger mv. "Der skal anvendes en forhåndsgodkendt fugemasse med tilhørende primer." "Der skal anvendes en typegodkendt eller CE-mærket fugemasse med tilhørende primer, jf. SAB Elastiske fuger." Andet: Der er nu lagt en revideret rapport for Specialrapport 2D ind mappen med geotekniske rapporter. Spørgsmål fra de bydende: Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Nr. Spørgsmål Svar 1 Følgende spørgsmål stilles til rundkørsler. I begge rundkørsler ved Snejbjerg Hovedgade er der konstateret problemer med at fremføre SVT, køremåde A inkl. 30 cm tillæg på begge sider, som dimensionsgivende køretøj. Kan Vejdirektoratet bekræfte, at alle til- og frafarter i Vejdirektoratet kan IKKE bekræfte, at rundkørsler, frafarter og tilfarter er dimensioneret efter hverken det ene eller andet type køretøj eller køremåde. Projektfilerne på leverandørportalen er skitseprojekter. Projektet skal detailprojekteres af totalentreprenøren. begge rundkørsler er dimensioneret for Der henvises til SAB Projektering, afsnit SVT, køremåde A inkl. 30 cm tillæg? 2.1, Entreprenørens ydelser. 12

13 2 3 4 Der er uoverensstemmelse mellem SAB og 2 tegninger vedrørende mål for fri bredde mellem autoværn på bygværknr OF af Helstrupvej Nord. I SAB kap er der skrevet 9,5 m mellem autoværn. På tegning er skrevet 9500mm mellem autoværn. På tegning her skrevet 8500mm mellem autoværn. Kan bygherren oplyse det korrekte mål for fri bredde mellem autoværn. I SBB en, under afsnit 5.4 Belægninger, beskrives Æ10 belastningerne for belægningerne i projektet. Vi ønsker at få en afklaring om hvorvidt disse Æ10 belastninger er årlige, eller for hele belægningens levetid (20 år). Følgende står nævnt i ekspropriationsprotokollerne side 18: Erstatningssøer Ejeren af ejendommen matr. nr. 15a Ørnhoved, Herning Jorder oplyste, at han mister et par søer på grund af anlægget, og at han på den baggrund ønsker nogle erstatningssøer etableret på ejendommen. Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at der er planlagt nogle erstatningssøer andre steder i projektet, men at anlægsmyndigheden er in den er indstillet på at indgå i en dialog med ejeren om spørgsmålet. Vi har ikke fundet noget om dette i SBB erne. Det bedes bekræftet, at etablering af erstatningssøerne ikke er en del af det arbejde der skal udføres i totalentreprise og/eller ? Bygværk (reg. nr ) OF af Helstrupvej Nord (Fonvadvej): Fri bredde mellem autoværn skal være 8500 mm. Tegning samt SAB Projektering, tabel i afsnit 7.4.2, revideres. Bygværk (reg. nr ) OF af Helstrupvej Syd: Fri bredde mellem autoværn skal være 8500 mm, jf. tegninger og SAB. Æ10 belastninger i SAB projektering, afsnit 5.4 er for 20 år. Det bekræftes hermed, at etablering af erstatningssøerne ikke er en del af det arbejde, der skal udføres i totalentreprise og Venlig hilsen Mette Bentzen Diplomingeniør 13

14 14

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Orienteringsmøde 15. september 2015 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Gennemgang af projektet Vejprojekt v/ Per Øster

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6717.001 Dato 7. november 2014 Sagsbehandler Mette Bentzen Mail mera@vd.dk Telefon 7244 2311 Dokument 14/05858-14 Side 1/8 Etape 6717, Holstebromotorvejen

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar Begge underboringer fremgår af Blåbog.

Nr. Spørgsmål Svar Begge underboringer fremgår af Blåbog. Til de bydende Dato 7. september 2016 Sagsbehandler Morten Lysemose Mail mly@vd.dk Telefon 7244 2448 Dokument 14/12798-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 H050 Frøslev Kolding, Sønderjyske

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. december 2012 12/06892-11 Carsten Sandgaard cac@v d.dk 7244 2200 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.104 Spuns Syd

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne.

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne. Til de bydende Bropakke HN-2010-08, Bro 14-0-071 Udskiftning af stibro ved Jægersborg Station STIBRO VED JÆGERSBORG STATOIN. UDSENDELSE NR. 2 TIL DE BY- DENDE Hermed meddeles på vegne af bygherren, Vejdirektoratet,

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 Rettelsesbrev Charlotte Togsværd Von Scholten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 Rettelsesbrev Charlotte Togsværd Von Scholten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 Rettelsesbrev Charlotte Togsværd Von Scholten cts@vd.dk 7244 3642 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entreprise 12810.100 Broer,

Læs mere

Vandtryk bag indfatningsvægge

Vandtryk bag indfatningsvægge Vandtryk bag indfatningsvægge gge Søren Gundorph Geo Kompagniet Geo Kompagniet 1 Indhold og formål 1. Vandfyldte trækrevner bag indfatningsvægge gge - 9.6 (5)P Formålet er at præcisere, hvornår r og hvorledes

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Perlekædebroer. En idé bliver til virkelighed. v/ Nicky Eide Viebæk, Abeo

Perlekædebroer. En idé bliver til virkelighed. v/ Nicky Eide Viebæk, Abeo Perlekædebroer En idé bliver til virkelighed v/ Nicky Eide Viebæk, Abeo Et nyt elementbroskoncept er nu blevet til virkelighed i Danmark. Den første Perlekædebro står nu færdig over Vorgod Å. Faglige udfordringer

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise Dalbro Storå og UF af Hodsagervej Entreprise Dalbro Tvis Å

Holstebromotorvejen Entreprise Dalbro Storå og UF af Hodsagervej Entreprise Dalbro Tvis Å Holstebromotorvejen Entreprise 6714.100 Dalbro Storå og UF af Hodsagervej Entreprise 6714.101 Dalbro Tvis Å Orienteringsmøde 29. januar 2015 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 5. maj / Allan Højgaard

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 5. maj / Allan Højgaard DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2015 15/06617-3 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.103 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 445-0016

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 445-0016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. marts 2012 Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44 34 54 VILSUNDBROEN BYGVÆRK 445-0016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

DGF - Dimensioneringshåndbog

DGF - Dimensioneringshåndbog DGF - Dimensioneringshåndbog Jordtryk Spunsvægge og støttemure Torben Thorsen, GEO trt@geo.dk DGF - Dimensioneringshåndbog Dimensioneringshåndbog bliver en håndbog for dimensionering af geotekniske konstruktioner

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg Delstrækning 47.6 49.94 Helstrupvej til Nørretanderupvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere