- læsetræning på en sjov måde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- læsetræning på en sjov måde"

Transkript

1 - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt trænr børns læstknisk færdighdr på n opbyggnd, slvværdsskabnd måd, så læsfundamntt blivr stærkt.

2 Læsguld sjov læstræning for før-skolbørn, indskolingsbørn og andr, dr ikk læsr ndnu Spillt bstår af: 12 kortbunkr: Kort dr trænr 6 områdr i læsning. 4 vtrningr: 1 trning pr. hold (op til 4 hold). 1 snydtrning (+/-) Når man spillr voksn og barn sammn (læsr og ikk-læsr). 2 x modllrvoks: Til at form bogstavr md. 4 kortdug: 1 kortdug pr. hold til at lægg kort på. 12 mulposr: Til at lægg kort i. Boardpn: Til at skriv på kortn, som kan tørrs af ign. 1 infohæft: Til dig, dr vil vid, hvad dr træns, hvorfor dt træns og i hvilkn rækkfølg. 12 bunkr læsrigdom Supplrnd matrialr på 1 Lær bogstavrns lyd 2 Form bogstavt Få bogstavrn ind i fingrn 3 Fortæl om dt Vi udtrykkr os og forklarr 7 D 120 mst brugt ord Træns som ordbilldr 8 Hvor r lydn? Først, i midtn llr til sidst 9 Skriv i boks Gnkndls af ordbilldr 4 Skriv bogstavt Placr bogstavrn korrkt i skrivhust 5 Hvad rimr på...? Lg og jonglér md ordn 6 S-skriv-tjk Ellr læs-forklar-tjk 10 Læs og gør Trænr forstålsn af dt læst 11 Prik og dl Dl ord op i stavlsr 12 Sandt llr falsk Trænr forstålsn af dt læst Ædlstnsbilldrn, som r brugt i spillt, r vnligst udnt af smykkbutikkn.com Vigtig info: Hvr kortbunk har t nummr, dr angivr dn rækkfølg, vi forsr, d skal spills i. Drudovr r hvrt nklt kort også nummrrt i stignd nivau. Nivau1 r lttst. Dt r n god idé at spill spillt i rækkfølg først gang for sidn hn at spill dt i tilfældig rækkfølg llr md d bunkr, dr r sjovst llr sværst. Hvr bunk kort har t infokort, dr forklarr, hvad man skal og hvorfor. 1

3 Spillrglr Dt gældr om at svar rigtigt på kortn. Hvis man kan svar, bholdr man kortt md ædlstnn og vindr drvd størr læsrigdom. 1. Hvr grupp skal brug 3 bunkr kort i mulposr 1 vtrning og n 3-vt kortdug. 2. Indn spillt startr, skal dltagrn vid, hvad man skal i hvr bunk kort. Dt står hr i hæftt og på infokortt i hvr bunk. Hrftr kan dr spills. (Ud, ind, på gangn, i køkknt osv.) 3. Læg kortn på hvr sin v på dn 3-vd kortdug. (Bhold vt. kortn i mulposrn, så d ikk blands, llr hvis I spillr ud, så kortn ikk flyvr væk.) 4. Bstm hvor lang tid, dr skal spills fx 30 min. 5. Dn ældst sr først md vtrningn. Hvis man sr grøn, tagr man t kort fra dn grønn bunk osv. 6. Hvis dr kan svars på kortt, bholdr spillrn kortt og samlr drvd sit Læsguld. Hvis ikk dr kan svars, læggs kortt tilbag i bunkn. 7. Man skifts til at s md trningn. 8. Når tidn r gåt, tællr man sin kort md ædlstn og dn, dr har flst, vindr. Spillrglr, når dr spills BARN MOD VOKSEN Når dr spills barn mod voksn (nybgyndr mod garvt læsr) spills dr, som før skrvt dog md snydtrning. Dt r for at skab mulighd for, at børnn stadig kan vind, slvom d spillr mod nogn, dr allrd kan all svarn. Drudovr sikrr man, at barnt hl tidn r opmærksom, følgr md og trænr sin læsfærdighdr. Hvr gang, dt r dn voksns tur, sr han md snydtrningn. 1. Hvis dn voksn sr (+) må han snyd, når han svarr på spørgsmålt. Hvis barnt opdagr, at dn voksn snydr, scorr barnt læsguldt i stdt for dn voksn. Dt givr mang grin. 2. Hvis dn voksn sr (-), må han ikk snyd. Dt r vigtigt, at dr snyds rigtigt, så barnt kan opdag snydrit. Dvs. at man kun må snyd i dt, barnt allrd kan. Husk at børnn ikk skal brug snyd trningn og slv snyd. Nogl idr til snyd Skriv forkrt i skrivhus Sig n bogstavlyd forkrt Fortæl om nogt forkrt Læs forkrt Kort kan brugs ovralt i sofan, lghust, køk knt Alt spil r sjovr, hvis man kan vind nogt find slv på hvad! Vindrn må få børnbank af n voksn Vindrn må lav n ulækkr mad til tabr Vindrn skal hav srvrt n kop kakao Vindrn får massag af tabr... o.s.v. 2

4 Vælg kort, dr passr til nivau Ovrsigtn visr hvilk korttypr, dr passr til barnts trin TRÆNING AF: nivau 1 nivau 2 nivau 3 Sproglig 1) 5) Hvad rimr på...? 8) Hvor r lydn? 3) Fortæl om dt 5) Hvad rimr på...? 3) Fortæl om dt 6) S-skriv-tjk 3) Fortæl om dt Læsforståls 6) S-skriv-tjk 10) Læs og gør 12) Sandt llr falsk Lydtræning 1) 2) Form bogstavt 6) S-skriv-tjk 8) Hvor r lydn? 10) Læs og gør 11) Prik og dl 12) Sandt llr falsk Automatisring 4) Skriv bogstavt 7) D 120 ord 9) Skriv i boks 10) Læs og gør 11) Prik og dl 12) Sandt llr falsk Skrivning 2) Form bogstavt 4) Skriv bogstavt 7) D 120 ord 6) S-skriv-tjk 9) Skriv i boks 11) Evt. Prik og dl (hvis dr skrivs på papir) Brug kortn på mang mådr variér lgn, båd ud og ind Lg Tampn brændr md kortn. Optag på mobil, hvordan man kan ovrdriv bogstavlydn i t ord og afspil drftr for mdspillrn. Kan han hør, hvilkt ord dt blivr til? Sidd still og fordyb sig md kortn aln. Måsk undr t tæpp md lommlygt. Tag tid på, hvor hurtig man kan svar på fx 10 kort og forsøg at s rkordn. Stjrnløb, hvor kortn r opgavr på postrn. Lav n ban i skolgårdn llr hjmm på flisrn i havn, og brug kortn dr. Staft. To hold mod hinandn. Løb svar på kort næsts tur. Dr kan spills md kortn Grib t kort Vælg t kort på jordn Tgn bogstavr i sand 3

5 Hvad træns og hvorfor På d følgnd sidr r dr n uddybnd bskrivls af træningsområdrn i d 12 bunkr kort Sproglig At Sproglig fortæll 1. Lydtræning Automatisring Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls Skrivning Læsforståls 1 Dt r vigtigt at kunn skln bogstavrns forskllig lyd og at kunn udtal dm korrkt. Dt brugs båd i læsning og stavning. Man trækkr t kort og skal først sig lydn af bogstavt og drftr mindst sig t ord højt, hvori bogstavts lyd blivr brugt. Kortbunkn har fokus på dt hlt lydrtt bogstav (fx /a/ som i ab, ikk /a/ som i applsin). Dt r vigtigt at accptr, når dn korrkt lyd blivr brugt, uanst hvor i ordt lydn forkommr. Fx r dt fint at brug k-lydn båd i kag, bakk llr i stærk. Ovrdriv mgt grn lydn og gør dm kstra tydlig. Hvis barnt skal sig t ord md bogstavt æ og hr sigr hst r dt dn rigtig lyd, da i hst lydr som t æ. Hvis barnt vd, at bogstavt kan hav flr lyd, r dt bar kstra flot. Form bogsta og sig bogsta OBS! Fx: Emil Emu, fd, t, lfant, grn Nogl bogstavr kan s forskllig ud alt ftr, om dt r trykt bogstavr (g, æ, å, a) llr håndskrvn (g, æ, å, a). Hr r bgg udgavr vist. q, w, x og z r ikk mdtagt. All bogstavr har tr alfabtr. Eksmplvis bogstavt k Et navn: k (kå) En lyd: /k/ (kass ass) En form: k (hvordan bogstavt sr ud) t Fx: Tøs Tina, tog, træ, slot, tandbørst 1 19 Hvad rimr på g Fx: ld, nd, fd, hd, gl Kan vi lav n sætning m I først omgang r dt vigtigst at lær bogstavrns LYDE, da dt r dm vi læsr md. 4 d

6 Sproglig Lydtræning Sproglig Automatisring Lydtræning Skrivning Automatisring Læsforståls Skrivning Læsforståls 2 Form bogstavt I dnn kortbunk r dr fokus på sammnhængn mllm bogstavlyd og bogstavform. Øvlsn r rigtig god til at få bogstavt ind i fingrn, så børnn bdr huskr dt. 2. Form bogstavt Barnt skal først s bogstavt og skal drftr form bogstavt i modllérvoks, mns bogstavts lyd sigs nogl gang. Dt r vigtigt, at dr sklns mllm bogstavts lyd og dts navn. Fx bogstavt s hvor man sigr bogstavts lyd /sss/ og ikk bogstavts navn /æs/. Fx: Emil Emu, fd, t, lfant, grn Form bogstavt md modllérvoks og sig bogstavlydn 3 gang: Fortæl, om Hvad r dt? Hvordan sr Hvordan sma Hvordan mon OBS! Dt r vigtigt, at bogstavts lyd sigs mgt tydligt. Når man ovrdrivr lydn, blivr man opmærksom på, hvordan man sigr lydn, og hvor dn liggr i mundn. For ksmpl når man sigr l-lydn, r tungspidsn mod bagsidn af tand randn i ovrmundn. 5 3 Fortæl om dt NB: D sidst bogstavr i bunkn r z, q, w og x. Diss bogstavrs lyd skal ikk øvs. Mn d r md, så børnn lærr, at diss bogstavr finds. Vnt md at hav dm md i spillt, indtil all d andr lyd r hlt sikr. Lad grn vær md at spill md diss. Hvad rimr på gd? Læs ordt langs å Hvor i ordt kan At kunn fortæll r at kommunikr, og dt skal altid styrks og Sproglig Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls dyrks. Dnn bunk kort kan brugs på 2 mådr For spillr, dr ndnu Fortæl om dt ikk kan læs: S på billdt Fortæl mindst 5 ting, dr bskrivr billdt Mdspillr tjkkr bagftr, om dt passr Fx: Emil Emu, fd, t, lfant, grn stavt md modllérvoks stavlydn 3 gang: Form bogstavt md modllérvoks og sig bogstavlydn 3 gang: 2. Træk t kort og læs opgavn højt. Nu skal dr forklars mst muligt, og mdspillrn kan vt. still uddybnd spørgsmål. På kortn r dr idér til flr spørgsmål, man kan still undrvjs, for at dr blivr sagt mr. Find mgt grn slv på bdr spørgsmål, dr passr til dt, dr fortælls. Hvilkt ord passr ind i formboksn? Hvad rimr på Ud ovr, at dt r mgt vigtigt at træn sprogt, bskriv, forklar og argumntr, r dt godt for all at bliv lyttt til. Dt givr n djlig fornmmls af at bliv værdsat. gd? Fx: ld, nd, fd, hd, gld Kan vi lav n sætning md Fortæl, om din livrt. Hvad r dt? Hvordan sr dt ud? Hvordan smagr dt? Hvordan mon man lavr dt? Fortæl, om din livrt. Hvad r dt? Hvordan sr dt ud? Hvordan smagr dt? Hvordan mon man lavr dt? Kan vi lav n sætning md d Ordt, som passr ind i formboksn r: Læs ordt langsomt og tydligt ål? s ordt langsomt og tydligt Svar: Hvor i ordt kan du hør lydn /å/? først midt i sidst 8 først mi Pust på din arm Svar: å bu først mi Fx: ld, nd, fd, hd, gld

7 Sproglig Lydtræning Sproglig Automatisring Lydtræning Skrivning Automatisring Læsforståls Skrivning Læsforståls 4. Skriv bogstavt 4 Skriv bogstavt Børnn trækkr t kort og skal skriv bogstavt på dn rigtig plads i skrivhust. Skrivning og læsning r to sidr af samm sag. Når børn slv skrivr bogstavrn, kan d skriv sig ind i læsningn. Skriv bogstavt i skrivhust Hr r t skrivhus n kæmp støtt for børnn. Dt bstår af t hus, dr har kældr, stu og loft. All bogstavrn har n fast plads i hust fx bor i n i stun; h bor båd i stun og på loftt og p bor i stun og kældrn. OBS! Dt krævr øvls og rutin at opøv sikkrhd i lyd og i hurtig, læsbar skrift. Dt r vigtigt, så tankn på sigt kan frigivs og mr gå på hvad, dr skrivs nd hvordan, dt skrivs. Drfor r dt vigtigt, at børnn får lært og blivr sikr i bogstavrns korrkt placring i skrivhust. Fx: Emil Emu, fd, t, lfant, grn 4 19 Form bogsta og sig bogsta Sproglig At Sproglig fortæll 5. Hvad rimr på...? Lydtræning Automatisring Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls Skrivning Læsforståls 5 Hvad rimr på...? Dnn kortbunk kan brugs på 2 mådr. 1. For spillr, dr ndnu ikk læsr. Sig hvad billdt forstillr og rim på dt. Grn i n sætning. Fx 5 27 bi rimr på ti Nummr ti var n bi Fx: Emil Emu, fd, t, lfant, grn 2. For spillr, hvor mindst én kan læs. Hr læss kortt op. Hvad rimr på /hår/? Så kan barnt svar fx r. Bagftr lavr I sammn n sætning, dr rimr (fx Dr r hår på mit r). En god idé r at skriv rimn nd, så børnn oplvr, at skriftsprogt r sammnhængnd md talsprogt. Rim r sjov. Brug din fantasi. Lg og jonglr md ordn. Rim r md til at øg dn sproglig. Barnt kan tal og kndr sprogts lyd mn r ikk bvidst om dm. Dnn bvidsthd kan bl.a. træns gnnm rim og rmsr, hvor lighdr i sprogt r tydlig. Fx hår, r, mår, sår, tår Hr hørs dt tydligt, at ndlsn /år/ r ns. Man kan også sig, at børnn udviklr drs lydbvidsthd. Form bogstavt md modllérvoks og sig bogstavlydn 3 gang: Hvad rimr på gd? Fx: ld, nd, fd, hd, gld Kan vi lav n sætning md Hvilkt ord passr ind i formboksn? 6 Hvad rimr på g Fortæ Hvad Hvord Hvord Hvord Fx: ld, nd, fd, hd, g Kan vi lav n sætning m d Læs ord Hvor i ord først Ordt, som passr ind i fo aldrig andr

8 Fx: ld, nd, fd, hd, gld Kan vi lav n sætning md Hvor i ordt kan du hør lydn /å/? først midt i sidst først 8 15 å r på Sproglig gd? nd, fd, hd, gld lav n sætning md dr rimr? 6 S-skriv-tjk Dnn bunk kort kan brugs Sproglig Lydtræning Automatisring Sproglig At Skrivning fortæll Læsforståls Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls på 2 forskllig mådr: 6. S-skriv-tjk 1. S-skriv-tjk Barnt sr først billdt og skal drftr skriv, hvad dt for stillr på skrivhuskortt. Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls d Tjk drftr billdt, om dr r gættt rigtigt, og om dt r stavt rigtigt. 2. Læs-forklar-tjk Hr r dt modsat. Barnt sigr d nklt bogstavrs lyd og forsøgr at lad diss lyd læs ordt. Hrftr skal barnt forklar, hvad ordt btydr. Hvilkt ord passr ind i formboksn? d Ordt, som passr ind i formboksn r: Til sidst tjkkr man på bagsidn af kortt, om dt var læst rigtigt. 7 9 Læs ordt langsomt og tydligt ål? Hvor i ordt kan du hør lydn /å/? først midt i sidst bus Fx: Emil Emu, fd, t, lfant, grn 7 9 Svar: bus først midt i sidst å Form bogstavt md modllérvoks og sig bogstavlydn 3 gang: Pust på din arm For Hvad Hvor Hvor Hvord Sproglig 7 7 D 120 mst brugt ord Når man trækkr t kort, skal man hurtigt kunn gnknd Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls ordn og sig dm højt. 7. Dnn kortbunk bstår af d 120 mst brugt ord på dansk. 120 mst brugt ord Kan man læs dm, kan man læs ca. 50 % af n dansk tkst. Dt r vigtigt at kunn læs diss ord lynhurtigt som ordbilldr, så man kan brug nrgin på at afkod og forstå rstn af tkstn. Dt r vigtigt, at barnt ikk bgyndr at lydr llr stav sig ignnm ordt. Så skal dn voksn bar sig ordt højt og pg på dt. Ordn r hr markrt md gul for at vis, hvor mgt af n tkst, man får forært, hvis man kan d mst brugt ord som ordbilldr. Lydtræning Sproglig Automatisring Skrivning Læsforståls Pust på din arm. gulrod gu l rod rdt, som passr ind i formboksn r: Dt r n god idé at øv få ord ad gangn, før man spillr md all kortn. Hr r t par forslag til hvordan: Læg 3 kort (9 ord) på sofan, stå vd køkkn bordt og sig: Hnt kortt md ordt lill og pg dt ud for mig. Så får barnt bvægt sig undr øvlsn. gu l rod 10 3 Læs t af ordn højt og lad barnt pg på, hvilkt dt r. Barnt skal læs ordn lynhurtigt. Hvis han ikk kan, så sigr dn voksn, hvad dr står, og så prøvr han ign. Dn voksn visr t ord ad gangn og læsr dt op. Tagr kortt væk, og så skal barnt skriv dt på skrivhuskortt. Hvad rimr på gd? Fin damr fisr ikk. Hvilkt ord passr ind i formboksn? Fin damr fisr ikk. Fx: ld, nd, fd, hd, gld Kan vi lav n sætning md Falsk Fin damr fisr også. d Falsk Læs ord Fin da fisr og Hvor i or først b aldrig Ordt, som passr ind i formboksn r:

9 Sproglig At Sproglig fortæll 8. Hvor r lydn? Lydtræning Automatisring Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls Skrivning Læsforståls 8 Hvor r lydn? I dnn bunk r dr fokus på sproglig. Hr skal børnn lytt til, hvor i ordt n lyd kommr. Dt r nødvndigt at mindst én af spillrn kan læs lydrtt ord. Først læss ordt højt og gn tags drftr langsomt, så hvrt bogstavs lyd trækks ud. Glid så fra én lyd til dn næst /sss-ooo-fff-aaa/. Gntag grn mang gang. Barnt skal nu forsøg at lytt og mærk sig frm til om lydn /a / kommr som dn først lyd i ordt, midt i llr til sidst i ordt. (Midt i ordt r all bogstavr und tagn først og sidst bogstav). Svart finds på kortts bagsid. Læs ordt langsomt og tydligt Svar: sofa Hvor i ordt kan du hør lydn /a/? først midt i sidst 8 16 a først midt i sidst 8 16 Sproglig Lydtræning Sproglig Automatisring Lydtræning Skrivning Automatisring Læsforståls Skrivning Læsforståls 9. Skriv i boks 9 Skriv i boks Øvlsn støttr bvidstgørlsn om bogstavrns forskllig formr, drs rækkfølg og drs placring i skrivhust. Når barnt slv skrivr bogstavrn i boksn og sr ordt, hjælpr dt barnt md at gnknd ordt. Dt r vigtigt at vær bvidst om bogstavrns korrkt placring i skrivhust, sådan at børnn slv kan læs, hvad d har skrvt. Øvlsn støttr såvl skrivtræningn som læstræningn. Sådan gør man: Ordt skrivs i formboksn Tjk på bagsidn Skriv ordt på skrivhuskortt udn at s på facitbagsidn. Hvilkt ord passr ind i formboksn? OBS! Skrivning og læsning r to sidr af samm sag. Børn kan md fordl skriv sig ind i læsningn, når d SELV skrivr d bogstavr, d brugr i læsningn. 8

10 Hvordan m Sproglig 10 Læs og gør Hr øvr man forstålsn af dt, man læsr. Lydtræning Automatisring Skrivning Læsforståls På hvrt kort står dr n sæt- 10. ning llr t udsagn, dr skal Læs og gør udførs. Barnt skal slv læs kortt op. Går barnt i stå, hjælpr dn voksn md at sig én lyd ftr n andn, indtil ordt r lydlæst. Fx ordt glad lydlæss /ggglllaaaddd/. Husk at bogstavt d r blødt, og lydn sigs vd, at I rækkr tung. Hvis barnt går i stå vd t af d 120 ord, skal man bar pg på ordt og læs dt højt. Lydtræning Sproglig Automatisring Skrivning Læsforståls Bogstavr md flr lyd blivr brugt: r md standard-udtal fx i ræv og ro og md sin btingd lyd fx i mor og bur -r som ndls fx æblr, læsr - som fx blus, spis d g Fx: Emil Emu, fd, t, lfant, grn dt blød d, oft som udlyd fx i mad, sad og gryd md n j-lyd fx som i pig OBS! S glad ud Sætningrn bstår af lydrtt ord og d 120 mst brugt ord. Ordt tgn r dn nst undtagls. Læs ordt op d først gang, og barnt lærr dt som ordbilld. Hvad rimr på gd? Fx: ld, nd, fd, hd, gld Kan vi lav n sætning md d 7 9 H Læs ordt langsom å Fx: Kan to o Hvor i ordt kan først m b Sproglig 11 Prik og dl Man kan øv sig i at læs lang, svær ord vd at dl dm i små, Lydtræning Sproglig Automatisring Lydtræning Skrivning Automatisring Læsforståls Skrivning Læsforstålsovr skulig og læsbar stavlsr. 11. Hvad gør man? Prik og dl Find vokalrn (a,, i, o, u, y, æ, ø, å) i ordt og sæt n prik undr md n whitboardpn Dl ordt ftr dlrglrn Hvr stavls læss højt og klapps i rækkfølg grn flr gang (llr hopps lls stamps) Tjk svart på bagsidn At dl ord i ovrskulig, læsbar dl gør dt lttr at hør nkltdln. Dt lttr læsning og stavning. Dlrglr: (dog r dr undtaglsr) Hvilkt ord passr ind i formboksn? 1) Dr r altid én vokal i hvr stavls fx pi a no 2) Når dr r én konsonant mllm to vokalr, sætts dlstrgn før konsonantn fx læ s 3) Når dr r to konsonantr mllm to vokalr, sætts dlstrgn mllm konsonantrn fx lyn s (dog skills /sp/, /st/, /sk/ sjældnt) 4) Når dr r tr konsonantr mllm to vokalr, går dn n konsonant til vnstr og d to andr til højr, fx dan sk Hvilkt ord passr ind i formboksn? gulrod gu gulrod gu l rod Ordt, som passr ind i formboksn r: Ordt, som aldrig Pu di F fi 9

11 Sproglig Lydtræning Sproglig Automatisring Lydtræning Skrivning Automatisring Læsforståls Skrivning Læsforståls 12. Sandt llr falsk 12 Sandt llr falsk I dnn bunk øvr man forstålsn af dt læst. Hr skal barnt slv læs kortt og svar SANDT llr FALSK. Drftr læsr og tjkkr barnt slv svart på bagsidn. Dt givr kstra træning, at børnn skal læs dt samm llr næstn dt samm ign i svart på bagsidn. Så oplvr d, at dt pludslig r lttr at læs. Vær opmærksom på d tr ny mgt vigtig lyd, og hjælp, hvis dt r nødvndigt. - I slutningn af t ord får oft n andn lyd, som fx i næs, løv og spis. (Bogstavt r kd af dt og sur, når dt skal stå sidst i t ord, og drfor sigr n andn lyd / /.) -r d I slutningn af t ord får -r n andn lyd, som fx i næsr, løvr og spisr. (Når nu har fåt n vn r at hold i håndn, får d n ny gladr lyd sammn / /) c d har oft n andn lyd i midtn og slutningn af t ord. Dt kalds dt blød d som fx i bad, gd og gidr / ð /. OBS! Sandt llr falsk? Fin damr fisr ikk. Svar: falsk Fin damr fisr også I diss sætningr indgår udlukknd lydrtt ord og d 120 mst brugt ord. Vi har liglds valgt, at børnn hr mødr stort bgyndlssbogstav og punktummr. Tim2larn har t brdt sortimnt af forskllig læringsmatrialr Skriv bogstavr, ord og sætningr ind i skrivhust Læskort Skrivplad S flr matrialr på Fantasytæpp 10

12 Dt sigr: Eksprtr Læsguld kan MEGET varmt anbfals. Dt r afprøvt på mang lvr og har vist sig båd motivrnd for lvrn og ffktivt for læsindlæringn. Lis Vogt, Fagkonsulnt i dansk, Ministrit for Børn og Undrvisning Skolr Vi har vært MEGET glad for at afprøv spillt, som r t hit hos børnn. D lskr at spill, og jg tror virklig ikk, d tænkr ovr, at d rnt faktisk r i gang md n mass læring. Dr lydr på intt tidspunkt suk og klagn ovr lgn, som dr llrs så oft gør í andr undrvisningssammnhæng. Vi kan varmt anbfal spillt til andr skolr! Mtt Mygind, Børnhavklassldr, Ryomgård Ralskol Forældr Vi syns hlt klart, dt r t spil, dr kan brugs til at lær n mass af. Spillt fungrr godt, båd md d mang mulighdr, dr r i d forskllig kort og md snydtrningn. Victoria r rigtig glad for at spill spillt. Hun syns, dt r sjovt. Charlott Dissing, Hornslt Tingvj 81B, 8543 Hornslt, tlf ,

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læsetræning på en sjov måde Super effektivt super enkelt super sjovt for både børn og deres voksne Et spil, der på en enkel og sjov måde vil styrke både forældre, lærere og pædagoger i at varetage den

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavrn r æn som supplmn il læsbøgrn, hvis bhov r dr. Opgavrn r n god mulighd for: - a lv og lærr an j d læs sof, f.s. i forbindls md læsursus i lassn - a vidrudvil lvns sproglig ompncr. Opgavrn

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere