Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Den innovative it-afdeling Den innovative it-afdeling af Henrik Bay, Morten Benn, Henrik Tufvesson og Allan Christensen, Implement A/S Hvis innovation er centralt for en virksomheds strategi og performance hvordan sikrer man sig så som it-chef, at it-afdelingen bidrager? 1. Indledning Når man løber forrest, risikerer man at blive skudt i ryggen It-afdelingen som innovativ partner It-chefen, har med virksomhedernes øgede fokus på innovation og innovativ adfærd, fået serveret et dilemma af dimensioner. Skal it-afdelingen sikre fortsatte stabile leverancer i et kontrolleret og styret miljø, eller skal de løsne op og give rum og plads til organisationens konstante innovative adfærd, der også påvirker driftens stabilitet og måske endda sikkerheden? Svaret er ja og ja! I udgangspunktet er spørgsmålet i den centrale kerne vedrørende innovation: Kommer innovation i virksomheden fra it-afdelingen? Skal it-afdelingen være en innovativ partner? Eller skal it-afdelingen blot adoptere nye produkter og services efter den innovative forretningsproces er gennemført? Når de innovative tiltag indbefatter teknologi, viser vores erfaringer med tydelighed, at de mest succesrige innovative tiltag gennemføres og implementeres, når it-afdelingen er kommet rettidigt med. Det værste, der kan ske er, at forretningen gennemfører et innovationsforløb på f.eks. et nyt produkt, og når produktet skal lanceres, understøttes det ikke driftsmæssigt af it-afdelingens teknologiske løsninger. Derved udsættes virksomheden for en unødig risiko i for- 3/December 2007 It-håndbogen 1

3 Den innovative it-afdeling hold til sit omdømme og konkurrencesituation samt skaber intern uro omkring driftsstabilitet og sikkerhed. Rettidig involvering It-chefens vigtigste rolle er derfor typisk, at etablere en governancestruktur, der tilsikrer rettidig involvering af itressourcer i innovationsprocessen således, at it kan være en medspiller i udviklingen og lanceringen, og ikke en bagstræberisk modspiller. Men med dette budskab om involvering følger også et ansvar. Et ansvar for, at gå åbent ind i drøftelser omkring innovation, og tilsikre eksempelvis udviklings- og testfaciliteter, der i højere grad understøtter innovative initiativer i virksomheden. En del af løsningen er, at inkludere evalueringen af it-påvirkningen, som en løbende opgave i innovationsprocessen. Vi hører ofte argumentet omkring time-to-market, som en undskyldning for at forbigå it-afdelingen i udviklingen af nye produkter. I et kendt tilfælde, bad en forretningsenhed i en konkret virksomhed, et eksternt web bureau udvikle forretningsenhedens helt egen hjemmeside, som et tilknyttet link til en stor anerkendt portal. It-afdelingen var uvidende om handlingen, men måtte konstatere at hjemmesiden blev en bragende succes. Problemerne opstod først rigtigt, da interessen blev så stor, og presset på hjemmesiden tilsvarende stort, at tilgængeligheden som resultat blev meget ringe. De servicekrav virksomheden normalt stiller for adgang og tilgængelighed til deres web services, kunne herefter ikke opfyldes. I dette tilfælde rettede alle blikket mod it-afdelingen, som blev afkrævet at overtage driften på løsningen, for herefter straks at få it-tilgængeligheden i vejret. Sådan en fremgangsmåde er naturligvis utilfredsstillende for alle parter, og ikke mindst for it-afdelingen. Problemet var måske, at den pågældende forretningsenhed fortvivlet forsøgte at imødekomme markedsbehovet, eller bare ikke kunne leve op til time-to-market kravene, samtidig med at it-afdelingen fortvivlet forsøgte at halte bagefter. Ved at tænke både mere involverende og mere innovativt i virksomheden, kunne parterne måske i fællesskab have gennemført en tilfredsstillende proces med den pågældende hjemmeside. Teknologidrevet innovation Adoption af ny innovativ teknologi i organisationen, over for kunder eller sågar indlejret i produkter, kan i nogle tilfælde være drevet af, at afdelingen har været særligt opmærksomme på de teknologiske muligheder. At de så at sige, har haft antennerne ude. 2 It-håndbogen 3/December 2007

4 Den innovative it-afdeling Med en tværgående proaktiv holdning til, at teknologien skal anvendes til at udvikle nye produkter og være en naturlig del af den innovative kultur kræves der konstant åbenhed for og integration af nye teknologier. Men åbenhed gør det ikke alene, og der må derfor implementeres nye metoder, kombinationer af teknologier, platforme samt foretages udvælgelse af relevante partnere til sikring af, at de rette impulser og teknologier kommer i spil altid gennem fælles koordineret kontinuerlig teknologiovervågning. De nye muligheder i teknologi (som fx Web 2.0, wireless og webservices) skal gøres lettere tilgængelig og forståelig for bl.a. produktudviklerne i virksomheden. Dette gøres gennem bedre og mere proaktivitet i relation til formidling og ibrugtagning af de nye teknologiske muligheder. Men alt dette kræver skabelse af rum og plads til innovativ adfærd. 2. Hvad er innovation? Den innovative it-afdeling: hvordan ser den ud? findes den? hvad laver den? Vi skal skabe betingelserne for, at medarbejderne kan eksperimentere, skabe, udvikle, teste og innovere! Det populære ord innovation dækker over den proces en virksomhed igangsætter for at skabe og implementere ny forretning. I vores perspektiv er innovationsbegrebet en fællesnævner for det virksomheder gør, når de arbejder systematisk med at udvikle: den måde forretning er finansieret og organiseret på (forretningsmodel, netværk) den måde produktet produceres på (processerne og hvor det sker) det de tilbyder kunderne (produkterne, produktsystemer og service) den måde de leverer varen på (kanaler, brand og oplevelse) It-afdelingens rolle Så hvis ovennævnte er et bud på, hvad innovation egentligt er, hvad er så it-afdelingens rolle? Hvilken rolle ønsker it-afdelingen at spille, og hvad har de egentlig kompetencer til? Disse spørgsmål bør it-chefen finde svar på, før vi kan tale om, hvordan vi konkret gør det. 3/December 2007 It-håndbogen 3

5 Den innovative it-afdeling De fire førnævnte områder for systematisk arbejde med innovation vil oftest tage udgangspunkt i kundernes erkendte eller ikke erkendte behov, samt hvad der teknologisk er muligt. Og det er i forbindelse med netop de teknologiske muligheder, at it-afdelingen kan spille en rolle, og gøre en forskel. Medarbejderne i it-afdelingen har fingeren på den teknologiske puls, det er blot sjældent, at de selv bidrager med input til forretningens udvikling eller, at andre i organisationen inddrager it-afdelingens viden i udviklingsprocessen. Fgur 1. Fra identifikation af markedsbehov til lancering af produktet. 3. Innovationskapacitet i it-afdelingen Teknologiske trends Hvis virksomheden vil, kan it-afdelingen tilbyde noget i forhold til de teknologiske trends. Det kræver, at der er en systematisk struktur omkring, hvordan innovation tænkes i hele forretningen. Effektiv innovation sker ved en aktiv viden og bevidsthed om ændrede kundebehov og teknologiske muligheder. Paradoksalt nok møder man flere steder vandtætte skodder mellem virkeligheden derude hvor virksomhedens kunder befinder sig og it-afdelingen og deres viden om teknologiske muligheder. Skal dette ændres kræver det en forretningsudviklingsproces med en større involvering af it-afdelingen i denne proces. Herved kan opstilles mål for den innovative it-afdeling. It-chefen har et medansvar for at dette sker. Derved kan it- 4 It-håndbogen 3/December 2007

6 Den innovative it-afdeling chefen (be)vise, at det kan lade sig gøre og, at det giver god mening. Innovationskapacitet Generelt kan en organisation løfte innovationskapaciteten ved at sætte ind på følgende fire områder: Figur 2. Innovations kapacitet i virksomheden 4. Organisationens Innovationskapacitet Set under ét hvilken kapacitet er det så, it-afdelingen besidder? Hvilke spillere er på holdet, og hvordan sikres det samspil, der skaber og udvikler den innovative it-afdeling? Hvad nu hvis man skabte en it-afdeling, der var eftertragtet 3/December 2007 It-håndbogen 5

7 Den innovative it-afdeling af resten af organisationen, netop fordi den var innovativ og bidrog til forretningsudviklingen? De fire områder nævnt herunder kan være én mulig ramme for en sådan systematik. Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen. Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en til eller ring på telefon It-håndbogen 3/December 2007

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere