Halliwick Aarhus PLASK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halliwick Aarhus PLASK"

Transkript

1 Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 2 Maj 2014

2 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

3 Tak for opslutning om HASA Tiden op til generalforsamlingen var vanskelig for os i Styregruppen. Klubbens økonomi var svigtende, da det kommunale tilskud gradvist er blevet reduceret over nogle år og med et uventet kraftigt fald i Budgetterne 3 år frem i tiden viste derfor behov for drastiske ændringer i klubbens drift og/eller kraftig stigning i kontingentet. Desværre kom debatten på generalforsamlingen i højere grad til at dreje sig om størrelsen af næste års kontingentforhøjelse, og meget lidt om nødvendigheden af de budgetterede udgifter. Tilbage stod en række uafklarede spørgsmål, som Styregruppen efterfølgende er blevet gjort opmærksom på i et brev, skrevet i en meget velmenende ånd. Et af spørgsmålene drejer sig om udgifterne til uddannelse af klubbens frivillige hjælpere til Halliwick-instruktører, som udgør ca. 20% af de årlige udgifter. Efter hvilke kriterier tilbyder HASA uddannelsen? tilbyder vi ikke det dyre grundkursus, men giver dem et introduktionskursus i Lyseng. Et andet spørgsmål går på, hvad de godtgørelser, som de ulønnede frivillige modtager, og som tilsammen udgør mere end 20% af de årlige udgifter, dækker. Styregruppens svar er: - Vi altid haft svært ved at skaffe frivillige hjælpere. Blandt andet fordi vi er i konkurrence med det lønnede fritidsarbejde, som mange unge har. Økonomien er ikke til at tilbyde dem løn, men de får en godtgørelse pr. aften på kr. 50, til dækning af transportudgift, inden de har været på grundkursus og kr. 120 bagefter. I henhold til en aftale mellem idrættens organisationer og Skat, er denne godtgørelse skattefri. På spørgsmålet om egenbetaling i forbindelse med deltagelse i stævner er svaret: Klubben betaler startgebyr og forplejning under stævnet (i alt kr. 90,-). Men ved udenbys stævner skal deltagerne betale >> Styregruppens svarer følgende: - Vi har hvert år en udskiftning blandt vore instruktører, og da kvaliteten af undervisningens i HASA er afhængig af, at vi har gode Halliwick-instruktører, må vi hvert år have nogle på grundkursus, samtidigt med, at vi også skal videreuddanne vore instruktører. Vi kan ikke forlange, at de frivillige selv skal betale næsten kroner for et kursus, klubben drager nytte af. Det er imidlertid sådan, at hvis den frivillige forventer at være i klubben mindre end et år, PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 3

4 4 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

5 den halve pris for middagen efter stævnet. Klubben yder desuden et tilskud til transport, forudsat at der er samkørsel på kr. 1,30/km. Med mindre klubben arrangerer fælleskørsel i bus. En bus er dyrere, men den har til gengæld en stor social betydning for deltagerne. Siden generalforsamlingen har vi fået en positiv melding til stor trøst og lettelse for os alle: Det kraftige fald i det kommunale tilskud, som var med til at udløse vor krise, er nu vendt til, at det for i år er tilbageført til, hvad det var for et par år siden! Så sammen med den nødvendige kontingentstigning, som man så positivt gik ind for ved generalforsamlingen, er der nu balance i budgettet! ønsket at sikre den videre drift, blandt andet ved spontant at danne et udvalg til fondsansøgninger og ved at give klubben en meget flot økonomisk gave, som et medlem har gjort. Med disse ord siger Styregruppen Tak for den store opslutning om HASA. Harald Vi i Styregruppen har oplevet, at alle har været stærkt solidariske med klubben, da alt så vanskeligt ud. Man har aktivt Sommerfest - NU SKAL DET VÆRE! Lad os få en hyggelig afslutning på sæson 2013/14. De lyse aftner egner sig til hygge og fest, hvor man lader tankerne glide tilbage til alt det positive, vi har haft sammen i det forløbne år. Så lad os samles til Årets sommerfest, som afholdes fredag 13. juni i Lyseng Fra kl sommerfest med grill og evt. lege udenfor. Medbring selv kød eller fisk til grillen, HASA byder på salat, brød og drikkevarer (1 2 flasker/glas til hver). Tilmelding senest 30. Maj på Oplys navn og antal i alt og heraf antal børn. Styregruppen PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 5

6 6 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

7 Fra HASAs generalforsamling d. 10.marts 2014 En stor del af Haralds beretning var helliget kommunens officielle handicappolitik: Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik Forpligtende Fællesskab Fælles Ansvar, hvor handicapidrætsklubberne kun blev nævnt i en bisætning i oplægget. Og hvor der på trods af en ihærdig indsats fra de berørte klubber intet blev ændret i den endelige tekst. Det samme skete i forbindelse med Handicappolitik Århus for alle. Trods massiv indsats fra HASA og Idrætssamvirket med fokus på tilgængelighed og støtte til aktiviteter og tilbud til specielt borgere med handicap: Ingen kommunal respons. Spørgsmålene til beretningen handlede også om tilgængelighed: Den begrænsede taxakørsel og ikke mindst problemet med, at de afmærkede p-pladser meget ofte er optaget af ikke-handicappede. Ligesom der var spørgsmål til, hvordan vi hindrer uvedkommende i svømmehallen, der jo står åben og uden vagter onsdag aften. Problemer, der bliver arbejdet med i den kommende tid. Til gengæld kom debatten i gang under punktet Budget, hvor der blev varslet kontingentforhøjelse som følge af klubbens dårlige økonomi. En debat, der desværre blev forplumret af en fejl i beregningerne til forslag 1, som betød en forhøjelse på op til 50 %. Dirigenten foreslog derfor, at forsamlingen i stedet vedtog forslag 2 med en mode- Maybrit Damgaard blev hædret med dette års optimistpris. Vil I se, hvad der er i pakken, så åbenbares det på side 15 rat stigning og pålagde Styregruppen at arbejde videre med forslaget til generalforsamlingen i Dette fik Morten til at fremsætte et 3. forslag om en generel kontingentstigning på 20 % for det kommende år. Forslaget var ikke fremsat på forhånd, men blev alligevel vedtaget af flertallet. Med i afstemningen var også et særkontingent for nybegyndere, da det er en gruppe, der kræver en del ressourcer i forhold til motionssvømmerne. Der var genvalg til Harald og Morten fra Styregruppen. Det samme til Irene, Bodil og Aase med ansvar for regnskab, revision og PLASK, ligesom Lene blev genvalgt som revisorsuppleant. AaseN. Læs hele referatet på foreningens hjemmeside PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 7

8 Medaljehøst i Silkeborg Siden PLASK nr. 1 har HASA været til stævne hos HASI i Silkeborg. Et arrangement deltagerne syntes var godt fra start til slut. Og med de gode resultater svømmerne leverede, kan klubben også kun være tilfreds. Placeringer: På 25 m. gik Alexander, Katrine, Louise B, Louise C, Michela og Noah videre til 25 m. semifinale, mens Frederik og Sofie kom i semifinalen på 25 m. ekstra. I semifinalen på 50 m. svømmede Louise B, Alexander, Michela, Katrine, Bjarne og Louise C, mens Frederik, Sofie og Noah kom i semifinalen på 50 m. ekstra. Følgende HASA-svømmere gik videre til finalerne: 25 m. Noah 25 m ekstra: Sofie 50 m. ekstra: Noah, Sofie og Frederik 100 m: Louise C. Det blev også til medaljer til HASA: Sølv til Noah på 25 m og til Sofie på 25 m. ekstra. Frederik og Louise C vandt guld i henholdsvis 50 m. ekstra og 100 m. God Tid-pokalen på 50 m. gik til Noah Men medalje-regnen sluttede ikke her, idet begge hold vandt guld i stafetterne. 25 m. blev svømmet af Michela, Bjarne, Cecilie og Katrine, mens Alexander, Frederik, Louise C og Sofie svømmede 50 m. til den store guldmedalje. Se flere stævnebilleder på side 29. HASA stillede med 10 svømmere: Michela, Bjarne, Louise C, Katrine, Louise B, Alexander, Frederik, Sofie, Cecilie og Noah 8 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

9 Internationale svømmestævner Stævnet i Silkeborg havde besøg af gæster fra Irland, der kom for at opleve, hvordan et dansk Halliwickstævne afvikles. Fra venstre: Nicoline fra HASI, Bodil, formand for HASAM, Harald fra HASA og de to irske gæster Dualta og Sarah Vi har fra dansk side presset på, for at vi kan få afviklet et internationalt svømmestævne. Det sidste var her i Århus i For at udbrede kendskabet til hvordan vi afvikler stævner, inviterede vi sidste år tre ledere fra Halliwick Polen til Århus til et kursus og til at overvære vort stævne. Og i år inviterede vi to gæster fra Irland til Silkeborg. Irland har efterfølgende købt den danske stævneprogram i engelsk oversættelse og skal benytte det til deres nationale stævne i maj i år. Fra dansk side har vi også presset på for at IHA, International Halliwick Association, skulle etablere et udvalgt, som har til opgave, at koordinere reglerne for stævneafvikling og tage initiativ til, at der PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus bliver afholdt internationale stævner. Vi er nu temmelig sikre på, at Irland vil afholde et stævne i efteråret Med udsigt til en rejse til Irland næste efterår, har vi i HASAMs stævneudvalg aftalt, at Sælungerne fra Esbjerg, HASI fra Silkeborg og vi fra HASA etablerer et dansk svømmehold, og at vi bl.a. på den baggrund laver fællesansøgninger til fonde for at få tilskud til rejse og deltagelse. Irland bliver målet for nuværende og kommende konkurrencesvømmere HASA! Harald, Medlem af HASAMs stævneudvalg 9

10 10 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

11 HASA Kalender MAJ Onsdag 28. maj Dag før Kristi Himmelfart, Svømning, ingen undervisning JUNI Fredag 13. juni SOMMERFEST, se OPSLAG side 5 Onsdag 18. juni Sidste svømmeaften AUGUST Onsdag 20. august Første svømmeaften, sæson 2014/15 SEPTEMBER Fre/søndag sept. Halliwick Grundkursus, 1. del, Ans Idrætscenter NOVEMBER Lørdag 1. november Svømmestævne, Sælungerne, Esbjerg Lør/søndag nov. Videregående Halliwick kursus, Ans Idrætscenter. Lør/søndag nov. Halliwick Grundkursus, 2. del, Ans Idrætscenter. Støt vore annoncører - de støtter os! DEADLINE NÆSTE BLAD 25. juni SKAL OVERHOLDES - til HASA: Aase Nørrung, Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Telefon , NÆSTE NUMMER AF PLASK UDKOMMER I MIDTEN AF AUGUST 2014 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 11

12 12 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

13 Sidste Nyt: Den 26. april, lige før deadline på PLASK holdt HASA sæsonens sidste Halliwickstævne i Lyseng. Vi bringer resultaterne, men beretningen fra stævnet må I have til gode til det kommende nummer af PLASK. Og som altid var det et stævne med flotte resultater til de 12 HASA-svømmere. - Helt igennem en fantastisk dag, hvor alle svømmede kanongodt, lyder det stolt fra holdleder Lene. HASA-svømmere i semifinalen: 25 m. ordinær: Louise, Frederik M, Sofie, Sarah og Bjarne 25 m. ekstra: Magnus, Elisabeth, Frederik J, Katrine, Simone og Caroline 50 m. ordinær: Bjarne, Caroline og Elisabeth 50 m. ekstra: Magnus, Frederik J, Katrine, Sarah, Simone, Noah, Sofie og Frederik M. 100 m: Louise HASA-svømmere i finalen: 25 m. ekstra: Elisabeth, Caroline og Frederik J. 50 m. ordinær: Caroline 50 m. ekstra: Magnus, Simone og Sofie. 100 m. Louise. Medaljer til HASA-svømmerne: Guld til Frederik J i 25. m. ekstra. Guld til Simone i 50 m. ekstra. Sølv til Sofie i 50 m. ekstra. Sølv til Louise i 100 m. Resultatet af stafetterne: Sølv på 25 m. til Noah, Katrine, Bjarne og Elisabeth. Bronze på 50 m. til Sarah, Caroline, Frederik M. og Simone Et par af HASAs seje medaljetagere: Simone Skovaa og Sofie Andersen. Den tredje medaljetager er Nicolaj Frandsen fra HASI. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 13

14 14 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

15 HASA Gratulerer Sådan en ganske almindelig lidt småkedelig onsdag i starten af marts stillede Jane op med kagekoner i såvel Muse- som Rottehul!!! Den lille strik påstod, at det var i anledning af hendes 50 års fødselsdag Traditionen tro blev Årets Hoptimist-pris uddelt på generalforsamlingen. Marianne havde samlet følgende lovord sammen til året ildsjæl, Maybrit: Dér sad alle rotterne: Totalt overraskede med mundvandet silende og ventede på at kommet til at synge fødselsdagssang og guffe i sig. Men fødselaren, hun tog sig god tid i omklædningen. Så til sidst måtte vi over og skynde på hende, så vi kunne få sat kniven i konen. Som i øvrigt var et superlækkert stykke kvindfolk fra Viby. Men Jane altså, sådan gør man bare ikke. Altså går stille med dørene. Og slet ikke når man fylder rundt. Det glemmer vi dig sent. Stort engagement i klubben, højt fagligt niveau, siger ikke nej til de svære opgaver, villig til at tage en ekstra tørn i det daglige såvel som til stævner, initiativtager til og tovholder i Musehullet, et sandt overskudsmenneske og dermed en stor gevinst for HASA. Alle gode egenskaber hun har givet videre til Penille og Marc. Kort sagt et ægte medlem af Damgaard- Dynastiet. TIL LYKKE og TAK FOR INDSATSEN. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 15

16 16 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

17 Børnepølen Siden for de seje sild og barske vandmænd De kan bare det dér med at feste i Musehullet. Som nu da Musehullet fyldte 4 år. Frederik er også helt VILD med kagemanden STORT TILLYKKE med de 4 år til Musehullet stedet hvor plask og pjank mødes. Det skal fejres med kagemand! Caroline NYDER et stykke af kagen mmm... PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Det ser måske farligt ud. Men der er nu ganske trygt i Musehullet, og det er skam også tilladt at læse 17

18 18 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

19 Maveplask Pølen med de van(d)vittige historier Århus for alle HASA byder ny gruppe velkommen I HASA er vi jo kendt for en total åbenhed overfor nye tiltag inden for handicapidrætten og svømning i særdeleshed. Maveplask har fra aldeles pålidelig kilde fået nys om, at Styregruppen ser positivt på at stille bassin og trænere til rådighed for den nyeste trend: Torso-Svømning. Så til alle jer derude, som har våde drømme om, at netop jeres nichesport omsider kommer på verdenskortet kryds fing.øh hvad jeg ville sige? Slå lyttelapperne ud og gør jer klar til den kommende sæsons bud på ekstremsport. Vær opmærksomme på, at pladserne fordeles efter Først til mølle-princippet. AaN Striben er bragt med tilladelse fra tegneren Morten Ingemann. På generalforsamlingen fremlagde Tonni regnskab for Rottehullet: Kassebeholdningen var i år på kroner og 50 øre! Sådan mine damer og herrer. Så nu spørger en undrende Plask-redaktøse: Hvorfor er den mand ikke for længst blevet opfordret til at hjælpe med at bringe klubbens skrantende økonomi på fode? VÆRD AT VIDE Værd at vide: Det danske CP-fodboldlandshold har brug for økonomisk støtte til at deltage i EM i Portugal i Læs mere om CP Fodbold Landshold på Facebook og på https://www.betternow.org/dk/len-nossells-indsamling PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 19

20 20 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

21 Min første generalforsamling Ungdomssvømmeren Sara, var i år til generalforsamling sammen med sin mor, Anja. PLASK har bedt Sara fortælle om, hvordan hun syntes, det spændte af: Som det eneste barn til general forsamlingen var jeg lidt ensom, men det gik. Jeg havde det sjovt. Jeg synes, det var okay sjovt. Jeg kedede mig nogle gange, men det gik. Der var også det her rigtig sjove spil, HASA Banko. Det handlede om at vælge 4 yndlingstal mellem 1 og 90, og så var der en som trak et tal, så det var lidt ligesom banko. Det var gevinst når alle 4 tal var blevet taget. Jeg vandt en æske Skipper lakridspiber. Der var også sidegevinster. Hvis jeg selv skulle vælge, ville jeg gerne med igen. Og det vil være hyggeligt, hvis der også var andre med på min alder. Den piberygende deltager, Sara. Hilsen Sara VÆRD AT VIDE Værd at vide: 18 medaljer i guld, sølv og bronze drog de danske svømmere hjem med fra de nordiske svømmemesterskaber i Stockholm i november. (Handicapidræt) VÆRD AT VIDE Værd at vide: Hvad blev der i øvrigt af De Paralympiske Vinterlege i Sochi i marts? Druknede de totalt i mediestormen på grund af Ruslands annektering af Krim?spørger en undrende redaktøse VÆRD AT VIDE Værd at vide: I december 2013 svømmede ti unge med udviklingshandicap opvisningsheat i forbindelse med EM i svømning i Herning. Og Jonas B. Sørensen fra Ringsted forbedrede sin egen danske rekord i 100 meter fri med et sekund til (Handicapidræt) VÆRD AT VIDE Værd at vide: Svømning har givet 13-årige Camilla Aagaard fra Vodskov tro på sig selv og gjort hende mere åben. Læs hele artiklen med den synshandicappede svømmepige på (arkiv/artikelarkiv) PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 21

22 22 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

23 Magnus er 9 år og en rigtig vandhund Magnus har gået til svømning i HASA, siden han startede i skole. Men i vinter holdt han en ufrivillig pause, da han blev opereret i foden og derfor havde gips på. Da jeg havde benet i gips, savnede jeg at være sammen med alle de andre fra holdet, fortæller Magnus. Og hans ledsager Vicki tilføjer, at han savnede sammenholdet, hvor man hepper på hinanden. Hvilket kan motivere en til at gøre lidt mere på en dag, hvor man ellers er lidt træt. Da jeg ikke kunne komme til svømning, brugte jeg en masse tid på at se fjernsyn, indtil jeg blev helt skør i hovedet. Da det var svært at gøre andet end at ligge stille. Min mor sagde, jeg skulle ligge ned de første to uger. Men jeg skulle også læse en bog om dagen, for ikke at komme bagud i skolen. Nu er Magnus tilbage på svømmeholdet, og han er ved at træne til sit første stævne i april. Det bliver spændende at komme til stævne. Jeg har snakket meget med Noah fra svømmeholdet om det. Han har allerede har været til stævne. For ham gik det godt, og da jeg hørte det, fik jeg også mere lyst til at prøve. Til svømning øver vi både i at svømme, dykke, flyde og lave lege der styrker sammenholdet. Men det sjoveste er, når vi leger haj, og når vi dykker. Det sværeste ved at svømme er, at man skal have armene helt her op, siger Magnus, mens han løfter armene over hovedet. Efter svømmetimerne bliver Magnus og Vicki i vandet og leger Ninja, Clone Wars og andre sjove lege eller rutsjer. Bagefter er det altid dejligt at komme ned i Musehullet og få et stykke kage. Det er den bedste kage i verden, fortæller Magnus. Måske fordi de hjemmebagte kager virkelig er lækre, men også fordi man bliver sulten efter at have arbejdet hårdt med at svømme. Og ikke mindst er det hyggeligt lige at komme ned og snakke med de andre børn og voksne, synes Magnus. Men efter kagespisning i Musehullet er jeg altid meget træt og falder næsten altid i søvn i bilen på vej hjem. Hilsner fra Magnus og hans hjælper Vicki PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 23

24 24 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

25 Nye hoveder i bassinet Kirsten Hansen, 24 år Jeg hedder Kirsten Hansen, er 24 år og bor i Århus sammen med min kæreste Jesper. Jeg læser til ergoterapeut, som afsluttes sidst i januar Derudover arbejder jeg som social- og sundhedsassistent- afløser på Demens Centrum. I min fritid er jeg sammen med venner og familien. Jeg motionerer, spiller tværfløjte og er kreativ med forskellige ting. For eksempel maler jeg billeder. Da jeg så opslaget om at blive uddannet svømmeinstruktør på min skoles hjemmeside, tænkte jeg: Det er lige mig. Dette har jeg siden fået bekræftet. Jeg synes, det er spændende at lære Halliwick- konceptet. Det er berigende at se såvel børn og unge som voksne glæde sig over de fremskridt, de gør. Tiltag, der er med til at øge oplevelsen af uafhængighed af andre og af hjælpemidler. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 25

26 26 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

27 Nye hoveder i bassinet Michael, 24 år Jeg hedder Michael. Jeg er 24 år og har nu boet i Aarhus i 3 år. Jeg studerer fysioterapi på VIA University College i Skejby og er på nuværende tidspunkt godt halvandet år henne i uddannelsen. Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med mennesker og at blive stillet overfor nye udfordringer. Så da Jørgen, tidligere instruktør i HASA, fortalte mig, at HASA søgte nye instruktører til Lyseng Svømmebad, greb jeg chancen med det samme. Det er utrolig motiverende at se, hvor meget alle nyder at komme i svømmehallen hver onsdag for at svømme og træne. Man føler sig hurtigt som en del af fællesskabet, fordi alle er venlige og imødekommende. Det giver alt sammen en lyst til at hjælpe og bidrage med så meget som muligt, hver eneste gang. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 27

28 28 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

29 Billeder fra Silkeborg Sofie, Cecilie og Louise B, tre af HASAs vakse svømmepiger. Alexander i hård konkurrence. Noah får et opmuntrende smil fra holdlederen. FOTOGRAFER SØGES TIL PLASK PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 29

30 Halliwick Svømmeklubben i Århus Styregruppen Formand: Harald R. Lie Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Fax Kommunikation: Morten Rasmussen Gustav Wiedsvej, 23 st.tv, 8200 Århus N Tlf Koordination: Marianne Bisgaard Tyrrestrupvej 9, 8270 Højbjerg Mobil: Regnskabsfører: Irene Lindemann Skt. Markus Kirkeplads 24, 2.tv 8000 Århus C Tlf Redaktion Aase Nørrung Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Tlf Socialt Maybrit Damgaard, Musehullet Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jane Christensen, Musehullet Østre Havevej 49, 8520 Lystrup Tlf Olga og Tonni Damgaard, "Rottehullet" Runevej 67, 8210 Århus V Tlf , mobil: IT-funktion Jørgen Pedersen, Morten Rasmussen, Svømmeundervisning, begyndere Maybrit Damgaard, børn kl. 19:00 Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jesper Kellberg, børn kl. 19:30 Bjergfyrvej 5, 8250 Egå Tlf Vibeke Lie, voksen kl Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Svømmeinstruktør Carl Emil Thomassen Transport Rhona Scott Bruun Skagenvej 11, 8250 Egå Tlf. og fax Livredder Mia Kynde HASAs hjemmeside Annonceekspedition: Handicapidræt Søballevej 2D, Veng 8660 Skanderborg Tlf Mail: 30 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

31 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 31

32 B Føniksvej Højbjerg

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 33. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2015 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus store ændringer - på lyseng? Gennem flere år har der været diskussioner om et nyt bibliotek

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 1 februar 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hvad bringer 2014? Først og fremmest håber jeg, at vi får udvidet svømmetid fra august, da

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 33. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus AARHUS - EN BY FOR ALLE? en principafgørelse i Ankestyrelsen i 2012, hvor der gives mulighed

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 31. årgang Nr. 2 maj 2013 Kan underskud give overskud? Almindelig husmandsregning siger, at underskud på driften ikke kan lønne sig. Men hvis underskuddet opstår ved investering,

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 30. årgang Nr. 1 Februar 2012 Frivillighedspolitik i Aarhus Her ved udgangen af Frivillighedsåret 2011 har flere af kommunens magistrater travlt med at formulere Frivillighedspolitikker.

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 30. årgang Nr. 2 Maj 2012 Retten til navnet Halliwick Som medlem af IHA (International Halliwick Association) er vor landsorganisation HASAM (Halliwick Samarbejdet i Danmark) blevet

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 29. årgang Nr. 2 Maj 2011 Nu skal vi tænke fremadrettet I politikersprog skal alt være fremadrettet. Et ord, der efter min mening, ofte bliver misbrugt i betydningen, at man marcherer

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 13 32. årgang Nr. 4 november 2013 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hævd eller fortrinsret? Det handler om tildeling af

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 11 33. årgang Nr. 3 August 2014 Sæson 14/15 Jeg håber, alle har haft en god sommerferie og lige som mig ser frem til en ny, god og aktiv sæson. Først på

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 31. årgang Nr. 1 februar 2013 Sports- og Fritidspolitikken 2013-2016 Distancesvømmerne december 2012. Se resultaterne på HASA s hjemmeside www.hasa.dk I december udsendtes et udkast

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 13 31. årgang Nr. 3 August 2012 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Velkommen Jeg håber, alle har haft en god sommerferie

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 30. årgang Nr. 4 November 2011 Udfordringer om positiv og negativ energi i klubarbejdet Som aktiv leder i HASA behøver man ikke kede sig. Dertil er der masser af gode oplevelser,

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 30. årgang Nr. 3 August 2011 Velkommen til 40. sæson Det er en glæde at kunne byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson, en jubilæumssæson! HASA blev formelt stiftet

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 12 32. årgang Nr. 3 august 2013 Annonce Kommunevalg Det er op til et valg, at man skal udfordre politikerne på deres holdninger. Det er dem, som formulerer

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13 Halliwick Aarhus PLASK SMS-kæde se side 13 31. årgang Nr. 4 November 2012 Annoncer 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Rethink! Aarhus er valgt som europæisk kulturby i 2017. Det

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 33. årgang Nr. 4 November 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Inklusion kommer ikke af sig selv I dag taler vi om inklusion, hvor vi tidligere talte om

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Spækhuggeren. Nummer 2 2016

Spækhuggeren. Nummer 2 2016 Spækhuggeren Nummer 2 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto...5 Information...5 Formanden har ordet...7 Vindere af HASI stævne 2016...9 Hasi svømmestævne 2016...10 Svømmer til stævnet...14 Hjælpere til

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 29. årgang Nr. 1 Februar 2011 Tankeløshed eller manglende hensyn? Billedet viser den nye trappe fra P-pladsen ned til svømmehallen. Midt i billedet ses gelænderet, som blev sat op

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 34. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2015 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus VI HAR MISTET MANGE AF DE UNGE SVØMMERE Tre oplyste, at de mangler organiseret ledsagelse,

Læs mere

Spækhuggeren. Nummer 1 2015

Spækhuggeren. Nummer 1 2015 Spækhuggeren Nummer 1 2015 Indholdsfortegnelse Generalforsamlingen - Formandsberetning... 7 Generalforsamlingen Regnskabet... 11 Generalforsamlingen - Årets ildsjæl... 13 Kursus i Ans 1. del... 15 Diskofesten...

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL AGF SVØMNING

VELKOMMEN TIL AGF SVØMNING VELKOMMEN TIL AGF Denne folder er en velkomst til alle nye svømmere og forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om klubben, undervisningen og om det fællesskab, du bliver en del af her i AGF Svømning.

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Til bryllupsmesse i klubben Søndergaard OBS! OBS! OBS! OBS! LUKKET fredag 28. marts

Til bryllupsmesse i klubben Søndergaard OBS! OBS! OBS! OBS! LUKKET fredag 28. marts Månedens konkurrence I løbet af den sidste måneds tid er der sket en del udskiftning blandt de voksne i klubben. Én er stoppet i praktik, én er stoppet som barselsvikar og tre er startet i hver sit praktikforløb.

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 35. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2016 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus NÅR ULYKKEN ER UDE Alle steder fra opfordres vi til at påtage os frivilligt arbejde. Og HASA

Læs mere

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året.

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året. 1 Valg af dirigent: Jan Søndergård, Det bekræftes at der er indkaldt korrekt. 2: Formandens beretning: Som aflastning for Niels Kr blev Bente Nielsen i starten af året indsat som bogholder for klubben.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015 Åbent Hus onsdag den 29. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra torsdag d. 30. april kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 19 dage til OL i Rio. Et helt specielt OL for Gentofte Svømmeklub. Danmark stiller med 15 svømmere til OL. Heraf 2 fra Gentofte. Det er fedt, det

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Åbent Hus tirsdag den 30. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 1. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

Højager Tidende Juni, 2016

Højager Tidende Juni, 2016 1 I Redaktionen: Johnny og Stine (VFkP) og Keld (gokart) Det de laver af kreative ting, sælger de i gårdbutikken på Højagergaard og i butikken på Cafe Danner, der ligger på Jægerspris Slot. Ejegod, Cafe

Læs mere

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Fredag den 28. november og lørdag den 29. november lagde Gribskovbadet ramme om Helsinge Svømmeklubs sprint og mellemdistance klubmesterskaber. Der blev konkurreret

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 34. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2016 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus DET KOMMUNALE FORHINDRINGSLØB Aarhus Kommune har gennem årene gjort det mere og mere besværligt

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Holbæk Svømmeklub og REMA 1000 er stolte over igen at kunne indbyde til HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Stævnet afholdes 6.-8. maj 2016 Alle informationer findes i denne indbydelse. Holbæk Youth Festival Et anderledes

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsarkiv Mærkesvømning I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere.

Nyhedsarkiv Mærkesvømning I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere. Nyhedsarkiv 2012 Mærkesvømning 2012-12-28 I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere. Svømmere med og uden svømmebælte svømmede tilsammen ca. 194.250 meter. Korteste

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

22. ÅRGANG AUGUST 2014 NUMMER 3/4. Halliwick Grundkursus se side 5. Medlemsblad for HASAM HAlliwick-SAMarbejdet i Danmark

22. ÅRGANG AUGUST 2014 NUMMER 3/4. Halliwick Grundkursus se side 5. Medlemsblad for HASAM HAlliwick-SAMarbejdet i Danmark Halliwisen 22. ÅRGANG AUGUST 2014 NUMMER 3/4 Halliwick Grundkursus se side 5 HAlliwick-SAMarbejdet i Danmark Deadline Halliwisen nr. 4-2014 Fredag den 10. oktober 2014 Ansvarlige: Nicoline Agersnap og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl.

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fastelavn SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fre vinterferien holdt vi fastelavn. Der blev slået katten af tønden og spist fastelavnsboller. Førskolebørnene og 0. kl. havde en tønde sammen, kattekongen blev

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år

Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen Forældre / Børn hold 0-6 år Andre foldere udgivet af Triton: Kontaktoplysninger Samværspolitik Svømmeskolen: Forældre / Børn hold 0-6 år Svømmeskolen: Børnesvømmehold K-afdelingen: Generelt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nedtur ved EM i Berlin Gentofte - min nye klub Afbud til VM på kortbane VM på Langbane - kursen er sat / sigtet er indstillet. EM i Berlin. Ingen tvivl ved afrejsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere