Vedligehold af kommunens ejendomme år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligehold af kommunens ejendomme år 2014"

Transkript

1 Vedligehold af kommunens ejendomme år 014 Børnehuset Lundegården Bevilling kr. Center for Ejendomme

2 Udvalgsopdelt 1 / Division Budgetenhed Division Kultur- og Fritidsudvalget Division Skole- og Uddannelsesudvalget Division Socialudvalget Division Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Division Økonomiudvalget I alt

3 Puljer - alle ejendomme 1 / Enhed Alle ejendomme I alt

4 Puljer - alle ejendomme 1 / 1 ing PCB-screeninger på kommunale ejendomme Sæt div Akutte skader div Disponibel pulje vvs Udskiftning af klosetter og 1 blandingsbatterier div Rensning af tagrender og vejbrønde div Vedligehold af kunst div Hærværk div Akut vedligehold af tekniske 1 installationer div Abonnement Caretaker div Rådgivning inkl. 4½ årsværk div Rensning af ventilationskanaler ele Termografering af el-tavler 1 Sæt Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

5 Kultur- og Fritidsudvalget 1 / Enhed Ballerup Idrætspark Enhed East Kilbride Badet Enhed Ballerup Bibliotek Enhed Kulturhus Måløv Enhed Skomagerhuset Enhed Lindbjerggård Enhed Pederstrupgård Enhed Ryttergården Enhed Store Peders Hus / Traktørsted Enhed Lynsmedens Hus Enhed Baltoppen og Ballerup Bio Enhed Smedjen + Ungdomshuset Vognporten.000 Enhed Brydegården Enhed Tapeten, Sports- og foreningscenter Enhed Lystoftegård Enhed C Idrætsfritidsklubben "Fridrætten" Enhed D Fritids- og ungdomsklubben "Lundebjerg" Enhed B Byggelegepladsen "Midgård" Enhed C Fritids- og ungdomsklubben, Magleparken Enhed A Fritidscenter "Klakkebjerg 1 D" Enhed Aktivitetshuset Platanbuen I alt

6 Kultur- og Fritidsudvalget 1 / 8 Enhed Ballerup Idrætspark 03 DCR Triton Barcuda Petanque sels.lokale 1-03 mal Maling af facader og garage 150 m 1-0 mal Maling af facader 850 m 7-01 tøm Udskiftning/rep. af udhæng ved cafeteria pga. råd 1 Stk tag Udskiftning af paptag på garage 100 m (dykkerklub) tøm Nyt vindfang og udskiftning af dør Stk bagsiden 04 Omklædning og tribune ved opvisningsbane 5-01 tøm Omklæd.bygn. - Udskiftning af 99 m sternplader fug Ny fuge mellem mur og vinduesbånd 1 Sæt 07 BSF Omklædningsbygning (Marbækvej 1) ele Udskiftning af pir-følger til lys/fugt 1 Sæt Enhed East Kilbride Badet 00 Alle bygninger vvs Udskiftning af rør Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

7 Kultur- og Fritidsudvalget / 8 Pos. nr. Kategori Beskrivelse Mængde Enhed East Kilbride Badet 01 Omklædnigsbyrning 7-0 tag Udskiftning af tagbelægning på m omklædningsbygning 0 Svømmehal tøm Udskiftning af dobbeltdøre fra Stk 1 svømmehal ven Udskiftning af ventilationsanlæg i svømmehal Enhed Ballerup Bibliotek 7-0 Gennemgang af lister og glas på skrå glastag 01 Hele bygningen A T Løbende gennemgang af vinduer tøm tag Udskiftning af tagbelægning 1 Sæt Enhed Kulturhus Måløv 01 Hele bygning 3-0 ent Udbedring af opstigende fugt i indervægge vvs Udskiftning af vand- og varmerør 1 Sæt Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

8 Kultur- og Fritidsudvalget 3 / 8 Enhed Skomagerhuset 01 Hele bygningen 1-01 mur Kalkning af facader 60 m Enhed Lindbjerggård 00 Alle bygninger 1-01 mal Eftergang og overfladebehandling af facader 7-0 tag Eftergang/udskiftning af mønning 85 m 01 Stuehus 1-0 tøm Renovering af trægavle mod Ryttergården 1 Stk 7-03 tag Udskiftning af stråtag inkl. brandsikring af "stuehus" mur Løbende udbedring af fugtskader på 50 m kældervægge 0 Mellembygning 5-0 tøm Rep. råd i hjørnestolpe i sydfacade/gavl. 1 Sæt 4 03 Nordlængen 1-10 mur Sydvent facade - Udbedring felter i 5 Stk bindingsværket Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

9 Kultur- og Fritidsudvalget 4 / 8 Enhed Lindbjerggård 04 Grisehuset 7-01 tag Eftergang/udskiftning af mønning 15 m Enhed Pederstrupgård 00 Alle bygninger 1-06 mal Udskiftning af gavllem samt maling øst 1 Stk 1-01 mal Kalkning af facader (yderside) 1-04 mal Maling og gennemgang af gavle og vindskeder 7-0 tag Eftergang/udskiftning af mønning på 3 80 m længer Enhed Ryttergården 00 Alle bygninger 7-0 tag Eftergang/udskiftning af mønning 75 m 48-0 tøm Borrebiller i tagtonstruktion 1 Stk Enhed Store Peders Hus / Traktørsted 01 Hele bygningen 7-0 tag Eftergang/udskiftning af mønning 5 m Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

10 Kultur- og Fritidsudvalget 5 / 8 Enhed Lynsmedens Hus 01 Hele bygningen mal Maling af vinduer og døre Enhed Baltoppen og Ballerup Bio 01 Hele bygning 1.1 Reparation af udvendig træbeklædning 5- vvs Etablering af løsning til afvanding fra 1 rampe områder Etablering af varme i foyer Solfilm på ovenlys over biograf jbt Opretning af grusparkering tag Nyt tagpap på en del af bygning 60 m vvs Udskiftning af vandrør 1 Sæt Enhed Smedjen + Ungdomshuset Vognporten 01 Hele bygningen mal Snedkereftergang og maling af porte, 14 Stk vinduer og døre Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

11 Kultur- og Fritidsudvalget 6 / 8 Enhed Smedjen + Ungdomshuset Vognporten 01 Hele bygningen ven Etablering af luftskifteanlæg 1 Stk 3 (50%-finansiering) ele Udskiftning af automatik 1 Sæt Enhed Brydegården 00 Alle bygninger 1-01 mal Løbende eftergang og reparation af facader 01 Stuehus 31-0 tøm Løbende udskiftning af vinduer og 5 Stk døre Enhed Tapeten, Sports- og foreningscenter I ent Opretning af p-plads og rampe i asfalt 1 Sæt Gamle bygning 31- sne Udskiftning af vinduespartier mod nord blank Enhed Lystoftegård 5-01 tøm Udbedring af skimmelsvamp i 10 m A skunkvæg ved ovenlys Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

12 Kultur- og Fritidsudvalget 7 / 8 Enhed Lystoftegård 01 Hovedbygning gul 1.sal: Slibning og lakering af gulv 100 m Enhed C Idrætsfritidsklubben "Fridrætten" 01 Hele bygningen 31-0 mal Maling af vinduer og døre 37-0 ent Etablering af tagnedløb og brønde Stk gul Udskiftning af linoleumsbelægning 100 m Enhed D Fritids- og ungdomsklubben "Lundebjerg" sne Nyt køkken 1 Stk A Enhed B Byggelegepladsen "Midgård" 00 Hele bygningen vvs Udskiftning af tærede rørledninger og 1 Sæt 4 defekte ventiler ele Udskiftning af automatik 1 Sæt Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

13 Kultur- og Fritidsudvalget 8 / 8 Enhed C Fritids- og ungdomsklubben, Magleparken 01 Hele bygningen 48-0 gul Gangen: Udskiftning af linoleum 10 m Enhed A Fritidscenter "Klakkebjerg 1 D" 50-1 ele AT påbud - etablering af belysning ved terræntrappe 1 Stk A 1 00 Alle bygninger 5-01 ent Renovering af personaletoiletter og Stk 3 baderum Enhed Aktivitetshuset Platanbuen 01 Hovedbygning gul Slibning og lakering af trappe 1 m mal Løbende overfladebehandling af 650 træfacader tøm Udskiftning af toiletdør incl. karm og 1 Stk dørpumpe Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1 / Enhed Brydehuset Enhed Center for Tandregulering Enhed Maglemosen Enhed Fritids- og ungdomsklubben "Krumtappen" Enhed Stokholtbuen I alt

15 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1 / 1 Enhed Brydehuset 01 en 50-0 Etablering af Aqua dræn foran 1 blank indgangsdøre Gennemgang af tærede vandrør 1 blank Enhed Center for Tandregulering 01 Baltorpvej 0 B gla Udskiftning af punkterede ruder Enhed Maglemosen 01 Hele bygningen 1-06 Pedelkontor - efterisolering af facader 40 m tag Udskiftning af tage m Enhed Fritids- og ungdomsklubben "Krumtappen" 01 Hovedbygning I gul Partiel udskiftning af linoleumsgulv i 550 m 3 fællesareal Enhed Stokholtbuen 01 Hele bygningen vvs Udskiftning af VVB 1 Sæt Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

16 Skole- og Uddannelsesudvalget 1 / Enhed BFO Fredegården - Måløv afd Enhed Hedegårdshallen Enhed Skovlundehallen Enhed Måløv Hallerne Enhed Rosenlundhallerne Enhed Måløv Skole Enhed Rosenlundskolen Enhed Rugvængets Skole Enhed Lundebjergskolen Enhed Hedegårdsskolen Enhed Grantofteskolen Enhed Egebjergskolen Enhed Østerhøjskolen Enhed B BFO "Det Blå Hus" Enhed 305.0C BFO v/ Grantofteskolen Enhed A BFO "Maglegården" Enhed B BFO "Nordlys" Enhed B BFO "Sletten" Enhed A BFO "Fritter Filur" Enhed B Klubben ved Brydegården Enhed A BFO I "Rosenknoppen" Enhed B BFO II "Pom-fritten" Enhed Kasperskolen & Ordblindeinstituttet Enhed Lautrupgård, Folkerumsbygning Enhed Lautrupgård, Kornmagasin I alt

17 Skole- og Uddannelsesudvalget 1 / 10 Enhed BFO Fredegården - Måløv afd. 01 Alle bygninger 1-01 mur Filsning af facaderne 03 Vestlænge Udskiftning af tagrende Enhed Hedegårdshallen 01 Hallen vvs Udskiftning af brusere i dameomklædning vvs Udskiftning af vandinstallationer Enhed Skovlundehallen 00 Hele bygningen tøm Reparation af dobbeltdøre i facade 1 Stk mal Renovering af lofter i klublokaler efter m A vandskade tøm Renovering af siddeplader 50% 1 Sæt A Enhed Måløv Hallerne 31-3 Ny dør til hal 1 Stk Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

18 Skole- og Uddannelsesudvalget / 10 Enhed Måløv Hallerne 01 Gl. Hal 31-3 Udskiftning af ialt 3 døre i gavlene 3 Stk Enhed Rosenlundhallerne 00 Alle bygninger 1-01 Udbedring af fuger i mur 100 m A Gamle hal 1-03 Løbende udskiftning af sten og fuger 100 m murer Enhed Måløv Skole 00 Alle bygninger gul Løbende udskiftning af 105 m gulvbelægninger Enhed Rosenlundskolen 00 Alle er mur Løbende eftergang af murværk A tøm Løbende Rep og gennemgang af 1 Stk B vinduer div PCB-arbejder i henhold til rapport 1 Sæt vvs Løbende udskiftning af vandrør 1 Sæt Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

19 Skole- og Uddannelsesudvalget 3 / 10 Enhed Rosenlundskolen 04 Afsnit Udskiftning samt rep af døre 1 Stk B Enhed Rugvængets Skole 00 Alle bygninger 1-01 mur Murværk: Løbende reparation af fuger og mursten vvs Udskiftning af tærede rørledninger og 1 Sæt defekte ventiler ven Renovering og udskiftning af 1 Sæt udsugningsanlæg gangen mal Sydfacade: Maling af vinduer samt snedkergennemgang gangen tøm Nordfacade: Udskiftning af facader og vinduer mal Sydfacade: Maling af vinduer samt 4 snedkergennemgang Enhed Lundebjergskolen Fjernelse af pavillon B Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

20 Skole- og Uddannelsesudvalget 4 / 10 Enhed Lundebjergskolen 00 Alle bygninger 7-01 tag Tagpap: Løbende reparationer 1 A bli Tagrender/nedløb: løbende udskiftning 1 A gul linoleum i klasseværelser 700 m B Fædiggørelse af terræn og blank A 1 drænledning bagside blok ele Udskiftning af el-tavle 1 Stk Indskolingen 1-05 mur Fugning af murværk m mal Nordfacade: Maling af vinduer og døre Halvtag - Lillegård 5-01 Udskiftning af galv. søjler i halvtag 5 Stk A Enhed Hedegårdsskolen 00 Alle bygninger 1-03 mur Afdækning af murværk/hegnsmure 00 m Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

21 Skole- og Uddannelsesudvalget 5 / 10 Enhed Hedegårdsskolen 1 F Gl. skole 1-01 mur Murværk/hegnsmure: Løbende 1 reparation af fuger og mursten Ny skole tøm Østfacade - udskiftning af 6 stk. 6 Stk dobbeltedøre ele Etablering af ekstra grupper til klasselokaler Stk ele Renovering af IHC-styring på belysningen Sæt Enhed Grantofteskolen 00 Alle bygninger 5-03 vvs Løbende udskiftning af afløbsrør og 1 Sæt 4 faldstammer vvs Udskiftning af tærede rørledninger og 1 Sæt 4 defekte ventiler B 10.3 Fugt i kælder under bygning B undersøges Renovering af tag fløj B vvs Etablering af ny ventilation og varmeanlæg Sæt Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

22 Skole- og Uddannelsesudvalget 6 / 10 Enhed Egebjergskolen tøm Fortsat afhjælpning af akustikproblemer Sæt sne B1: Facadeelementer udskiftes inkl. 4 Stk 1 høj hat Alle bygninger sne Udhus NV (lærerrum): Udskiftning af 8 Stk 1 vinduer, døre m.v vvs Udskiftning af tærede rørledninger og 1 Sæt 5 defekte ventiler Etablering af luftskifteanlæg i kantineareal blank Enhed Østerhøjskolen 1 Fløj A ent Undersøgelse og rep af stop på 1 Sæt 1 kloakledning udfor Hallen C ven Udskiftning af ventilationsanlæg blank A Enhed B BFO "Det Blå Hus" 4-01 lev Indgangstrin /riste 3 stk 3 Stk A Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

23 Skole- og Uddannelsesudvalget 7 / 10 Enhed B BFO "Det Blå Hus" -0 Branddør til fyrrum udskiftes A Hovedbygning Udskiftning og reparation af sålbænke 50 m A Enhed 305.0C BFO v/ Grantofteskolen Cedertræsfacader olieres Enhed A BFO "Maglegården" gul Vinyl på vægge og gulve på toiletter 7 Stk A udskiftes tøm Lofter i toiletter udskiftes 5 m B Fritidshjem mur Fuger i klinkegulv er porøse og skiftes 60 m B Enhed B BFO "Nordlys" vvs Udskiftning af tærede rørledninger og 1 Sæt 4 defekte ventiler Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

24 Skole- og Uddannelsesudvalget 8 / 10 Enhed B BFO "Sletten" 4-1 ent Betontrappe til kælder nedbrydes og 1 Stk B genopføres Hele bygningen tøm Kældervinduer i sportshal udskiftes 7 Stk tøm 6 Store vinduer med to døre mod 6 Stk A legeplads udskiftes Enhed A BFO "Fritter Filur" gul Udskiftning af linoleum i kontorlokale 0 m tøm Løbende udskiftning af vinduer 14 Sæt klo Renovering af kloaksystem Enhed B Klubben ved Brydegården 01 Hovedbygning Slibning og lakering af trapper sne Løbende opretning af døre Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

25 Skole- og Uddannelsesudvalget 9 / 10 Enhed A BFO I "Rosenknoppen" 00 Alle bygninger 1-01 Gennemgang af fuger i murværk, og 80 m B 1 manglende sten Skur tøm Etablering af skur på legeplads Enhed B BFO II "Pom-fritten" 01 Hele bygningen mur Eftergang af fuger i facade 50 m A Enhed Kasperskolen & Ordblindeinstituttet 01 Hele bygningen sne Skolebygning - løbende udskiftning af 15 Sæt 1 vinduer ven Bygn A efterg/rep. af ventilationsanlæg blank Baltorpvej 0 D - pedelbolig vvs Udskiftning af gasfyr, pumpe og noget blank tæret vandinstallation Enhed Lautrupgård, Folkerumsbygning 7-1 mur Opretning af tag, rygningssten, A 1 undertag mm Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

26 Skole- og Uddannelsesudvalget 10 / 10 Enhed Lautrupgård, Kornmagasin 01 Den røde Lade 1-03 tøm Træladen - Facade og tag skiftes til 500 m A stålplader, etapevis Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

27 Socialudvalget 1 / Enhed Ballerup legestue Enhed Børnehuset "Søndergården" Enhed Børnehuset Lilletoften Enhed A Vuggestuen "Paraplyen" Enhed B Børnehaven "Grønnehaven" Enhed C Børnehuset "Sømosen" Enhed B Vuggestuen "Solsikken" Enhed B Børnehaven "Ellekilde I" Enhed Børnehuset "Villa Kulla" Enhed A Vuggestuen "Birkegården" Enhed C Børnehaven "Regnbuen" Enhed D Børnehuset "Birkegården" Enhed 514.0C Børnehuset "Askelunden" Enhed Børnehuset Bispevangen Enhed B Børnehaven "Kornblomsten" Enhed Børnehuset Lundegården Enhed A Vuggestuen "Sydpolen" Enhed B Børnehaven "Ræven" Enhed C Børnehaven "Nordpolen" Enhed A Børnehuset Egebjerghuse Enhed Børnehuset ved Skoven Enhed Børnehuset Kærlodden Enhed C Børnehuset "Måløv By" Enhed A Børnehuset "Bjerget" Enhed B Børnehuset "Stjernehøj" Enhed D Børnehuset "Fregatten" Enhed Plejecenter Lundehaven Enhed Plejecenter Kirstinehaven Enhed Plejecenter Toftehaven Enhed Plejecenter Lindehaven I alt

28 Socialudvalget 1 / 8 Enhed Ballerup legestue 00 Alle bygninger 0-0 Nedrivning af eksist skur 1 Stk A 5 Enhed Børnehuset "Søndergården" 31-1 Reparation af udvendige vinduer og 4 døre Enhed Børnehuset Lilletoften tøm Istandsættelse af 1 Stk A skur/barnevognsoverdækning Enhed A Vuggestuen "Paraplyen" gul Gulvbelægning udskiftes A Enhed B Børnehaven "Grønnehaven" ent Flytning af børnehaven Grønnehaven Enhed C Børnehuset "Sømosen" sol Etablering af solafskærmning Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

29 Socialudvalget / 8 Enhed C Børnehuset "Sømosen" 40,0 Nyt slidlag på parkerings-/vendeplads 1 Stk Hovedbygning 50,0 Renovering kloakledninger, etablering af faskine 1 Stk Enhed B Vuggestuen "Solsikken" 01 Hovedbygning (hus 1, og 3) gul Udskiftning af kork til linoleum 150 m B Enhed B Børnehaven "Ellekilde I" 0 Redskabsskur tøm Skur rives ned og nyt opføres 1 Stk B Enhed Børnehuset "Villa Kulla" sme Trådhegn udskiftes til plankeværk ved nabo Alle bygninger - gl. børnehave Nyt varmeautomatik 1 Sæt A Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

30 Socialudvalget 3 / 8 Enhed A Vuggestuen "Birkegården" 01 Hovedbygning "Gult hus" 50,0 Strømpeforing af kloakledninger ,0 Rodskæring, TV-inspektion mv, retablering af belægninger 1 Stk Enhed C Børnehaven "Regnbuen" 00 Alle bygninger ,0 Etablering af faskine og drænrende 1 Stk Skur 1-0 mal Overfladebehandling af skur + 1 Stk 4 barnevognsrum 6.00 Enhed D Børnehuset "Birkegården" mur Nyt toilet som lavet i huset i 01 1 Stk Gult hus sne Udskiftning af køkken 1 Stk Enhed 514.0C Børnehuset "Askelunden" 01 Hovedbygning 3-01 Aluskinner på hjørner 8 Stk I Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

31 Socialudvalget 4 / 8 Enhed 514.0C Børnehuset "Askelunden" 01 Hovedbygning 1-01 mal Overfladebehandling af træfacader Enhed Børnehuset Bispevangen 11 Legeredskabsskur, Bispevangen tøm Udskiftning af trapeztagplader på 40 m halvtag tøm Nedrivning af skur ved vuggestuen 1 Stk Enhed B Børnehaven "Kornblomsten" tøm Reparation af skur Enhed Børnehuset Lundegården 08 Redskabsskure Lundegård 5-01 tøm Renovering af tårn og skur med ny 1 Stk 1 beklædning Enhed A Vuggestuen "Sydpolen" 01 Hovedbygning Etablering af solafskærmning på 4 Stk 3 sydfacade gul Etapevis udskiftning af linoleum 100 m Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

32 Socialudvalget 5 / 8 Enhed A Vuggestuen "Sydpolen" 0 skure på legepdsen 1-0 Maling af liggehaller og depotrum skure på p-pladsen 1-04 Tømrergennemgang af listedækning og maling af skure 1 Sæt Enhed B Børnehaven "Ræven" 4-01 tøm Udskiftning af trætrappe 1 Stk Alle bygninger gla Udskiftning af punkterede termoruder 3 Stk 3 bli 6.00 Reparation af nedløbsrør og brønde Enhed C Børnehaven "Nordpolen" Lydisolering med plader på loft i lokaler 50 m Alle bygninger 1-01 tøm Montering af fender på den resterende 5 m A sokkel Maling af stern og gavltrekanter 50 m A Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

33 Socialudvalget 6 / 8 Enhed C Børnehaven "Nordpolen" 00 Alle bygninger Reparation af afløbsledning 1 blank A 1 kloak (stikledning under huset) Enhed A Børnehuset Egebjerghuse malerbehandling af udv. B træbeklædning gårdside Enhed Børnehuset ved Skoven 00 Alle bygninger Mangelafhjælpning konkurssag vvs Løbende udskiftning af rørinstallationer Sæt Enhed Børnehuset Kærlodden 00 Alle bygninger tøm Mangelafhjælpning konkurssag 1 Sæt tøm Gangbro og lys Skurbygning Børnehaven Kærlodden 0-01 tøm Udskiftninger af pyntelister og blank 1 knækket plade på skur I Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

34 Socialudvalget 7 / 8 Enhed C Børnehuset "Måløv By" 3-01 tøm Fjerne pumper på døre 19 Stk A Enhed A Børnehuset "Bjerget" 04 Barnevognsrum (boligselskab) (vu) 1-03 mal Renovering af træværk og nymaling af barnevognsrum Enhed B Børnehuset "Stjernehøj" 01 Hovedbygning sne Udskiftning af stk vinduer i gavle blank Enhed D Børnehuset "Fregatten" 01 Hovedbygning 4-0 gul Ny opbygning og vinyl på gulve trapper 00 m 1 og repose Enhed Plejecenter Lundehaven 00 Alle bygninger Vedligeholdelse (38%) i samarbejde med Baldersbo Enhed Plejecenter Kirstinehaven 00 Alle bygninger Vedligeholdelse m. Baldersbo, BK del (47%) inkl. 14 boliger Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

35 Socialudvalget 8 / 8 Enhed Plejecenter Kirstinehaven 03 Ny Fløj - Ældreboliger sne Eftergang af vinduer og døre i facade blank mod nord inkl. maling Enhed Plejecenter Toftehaven 00 Alle bygninger Vedligeholdelde (5%) i samarbejde med Baldersbo Enhed Plejecenter Lindehaven 00 Alle bygninger Vedligeholdelse (55%) i samarbejde med Baldersbo Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

36 Økonomiudvalget 1 / Enhed Engagergård Enhed Skovlunde Skole Enhed Parkskolen Enhed Skovmarksskolen Enhed Lindbjergvej 80 "Træværksted" Enhed Ballerup Rådhus Enhed Sprøjtehus Måløv I alt

37 Økonomiudvalget 1 / 3 Pos. nr. Kategori Beskrivelse Mængde Enhed Engagergård Reparation og malerbehandling af porte Enhed Skovlunde Skole 00 ele Renovering af automatik på styring af 5 Stk ventiler Udskiftning af revnede eternitplader på østfacade Alle bygninger A T jbt Ny støttevæg ved kældernedkørslen 1 A mur Omfugning af murværk i gavl til gym. 1 A og ved trappe div Rep. og udskiftning af vinduer og 1 blank A facader Maling af døre og indfatninger i 4 Stk omklædning gul Lakering af gulv i gymnastiksale 400 m vvs Renovering/udskiftning af vandinstallation Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

38 Økonomiudvalget / 3 Enhed Parkskolen 00 Alle bygninger ele Renovering af ældre automatik gul Linoleumsbelægning: Løbende 40 m udskiftninger vvs Løbende udskiftning af vandrør 1 Sæt Østfløj 4-01 mur Trappe midt på østside repareres i 1 Stk betonunderdel tøm Depotrumsdøre ved trappehus Stk udskiftes Nordfløj 48-1 Istandsættelse af trappe mellem nord 1 m og vestfløj Vestfløj 31-1 Østfacade: Udskiftning af gl vinduer i hallerne 14 Stk Sydfløj - Sundhedshuset Solafskærmning på glasbygning 1 Stk A Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

39 Økonomiudvalget 3 / 3 Enhed Skovmarksskolen 01 Hovedbygning 1-0 Reparation af murværk og sålbænk Enhed Lindbjergvej 80 "Træværksted" klo Afvanding på terrænet forbedres A Enhed Ballerup Rådhus 0 F 5 - Kantinebygning tag Kantinebyg.: Udskiftning af 560 m 1 tagbelægning mm Enhed Sprøjtehus Måløv 01 Hele bygningen 1-0 tøm Reparation af port samt bjælke over m port Planlagt Igang I Hvilende H Mulig Umulig

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV 3 12491 *Murværk - Løbende reparation af murværk 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 (27)0 UDV 2 12486 *Skotrender - Løbende udskiftning

Læs mere

Vedligehold af kommunale ejendomme år 2015

Vedligehold af kommunale ejendomme år 2015 Vedligehold af kommunale ejendomme år 015 Lindbjerggård - nyt stråtag i 014 Bevilling 50.000.000 kr. Center for Ejendomme 13.11.014 Udvalgsopdelt 13-11-014 1 / 1 015 Division Budgetenhed 15.315.000 Division

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it

Læs mere

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012

Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 Nyt lånernummer og pinkode pr. 1/8 2012 I finder jeres nye oplysninger på nedenstående liste som er opdelt i områder. Gode råd når du skal buge bookingsystemet: Husk dit navn i notefeltet Udfyld lånernr

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

Bygningsvedligeholdelse Budget 58,9 mio. kr. 17. november 2015 Bilag 1, rev. 2

Bygningsvedligeholdelse Budget 58,9 mio. kr. 17. november 2015 Bilag 1, rev. 2 Bygningsvedligeholdelse 2016 - Budget 58,9 mio. kr. 17. november 2015 Bilag 1, rev. 2 Udvalg Enhed Aktivitet BSU, dagtilbud Ballerup legestue Udskiftning af tag over garderobe 17.000 BSU, dagtilbud Børnehaven

Læs mere

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Folkeskoler. Protector - Frederikshavn Kommune - Ejede Dato: 09.01.2014 12:10 Side 1 af 5

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Folkeskoler. Protector - Frederikshavn Kommune - Ejede Dato: 09.01.2014 12:10 Side 1 af 5 Byg 174590-001 Aalbæk Skole 27 Kloakinspektion 28 Udskiftning af vinduer hjemkundskab 29 Lakering af gulv i gymnastiksal 30 Omkodning af låse, samt skiftning af cylindre 31 Udskiftning af dobb. dør 32

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Gennemsnit Institution K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S

Gennemsnit Institution K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S Kunden er ophørt K= Kvalitet Ballerup Kommune Tilfredshedsmåling 2011 S=Samarbejde jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec Gennemsnit Institution K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Egebjergskolen nr. 1 - CO²

Egebjergskolen nr. 1 - CO² Egebjergskolen nr. 1-00 00 00 1 07:03:53 07::53 07:53:53 08::53 08:43:53 09:08:53 09:33:53 09:58:53 10::53 10:48:53 11:13:53 11:38:53 12:03:53 12::53 12:53:53 13::53 13:43:53 14:08:53 14:33:53 14:58:53

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER 6. maj 2008 rev. 25. juni 2008 rev. 9. januar 2009 Ad prioriteringer foretaget af T&M og familieledelsen: =

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber 1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 11 bygninger fra perioden 1911 til 2008, hvoraf 5 er sammenbygget til én bygning. Derudover er der en pavillon-bygning og en nedlagt

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Administrationsbygninger. Samlet projekt for bygningsgruppe: Aktivitets- og samværdstilbud

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Administrationsbygninger. Samlet projekt for bygningsgruppe: Aktivitets- og samværdstilbud Samlet projekt for bygningsgruppe: Administrationsbygninger Byg 192098-001 Aalborgvej 93 3 Murværk 5 Vinduer 13.860 Sum byg: 192098-001 Aalborgvej 93 30.360 Byg 154609-005 Kunstmuseum, Forbindelsgang 0

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Genopretning 2012-2015

Genopretning 2012-2015 Genopretning 2012-2015 Anvendelse Ejendom Bygning Overskrift 2012-1 2012-2 2013 Adm.bygninger Nørregade 100 Skift alle vinduer Adm.bygninger Plejeadmin. Zahlesvej 18 1954 bygningen Skift facade og vinduer,

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Uafsluttede sager fra driftsplaner

Uafsluttede sager fra driftsplaner VVS Hus nr 36 Vandrør. Bem.: Hovedstophane og sikkerhedsventil udskiftes. (Hovedstophanen har været utæt, kan ikke lukkes. Hanen efter vandmåler kan lukke, men ikke tæt. Sikkerhedsventil defekt, det kan

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato juni 2012 Emne D&V på Rebild Kommunes selvejende haller REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYGNINGSGENNEMGANG Revision

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Org.nr. 315, Holbæk. Afd. 123-0, Vangkvarter-Holbæk Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Ungdomskulturhus Glamsbjerg

Ungdomskulturhus Glamsbjerg Ungdomskulturhus Glamsbjerg ga Mulighed 1. Glamsbjerg Hallen MulighedMulighed 2. Glamsbjerg Hallen Hallen 1. Glamsbjerg Tidl. Fyrværko På baggrund af muligt ungdomskulturhus, er der udarbejdet en byggeteknisk

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere