ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1"

Transkript

1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999

2 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase, hvor meget tid er blevet brugt til den praktiske og juridiske etablering. Den daglige ledelse er nu ved at være etableret med professor Ole Lehrmann Madsen som direktør, og der er overskud og energi til at tage fat på det egentlige arbejde også med at informere medlemmerne. - og pressen skrev Pressens interesse for etableringen af Alexandra initiativet har været overvældende og positiv. Der har på dette grundlag fra starten været skabt en solid opmærksomhed omkring hele projektet, og de mål det sigter på. IT-aktieselskabet Alexandra er det første af sin art i Danmark, og for at fastholde den interesse vi fra starten har fået fra pressen, har bestyrelsen besluttet at engagere Image Selskabet A/S, Århus. Formålet med dette er at sikre en fortsat bred pressedækning og stor interesse for Alexandra aktiviteterne. De første resultater De første egentlige aktiviteter er allerede nu igangsat. Inden for indsatsområdet Pervasive Computing (computeren overalt) er der etableret en formel samarbejdsaftale med Udviklingsparken i Viby omkring etablering af WAP Center Danmark, der skal arbejde med trådløs adgang til Internettet via den nyeste generation mobiltelefoner. Inden for formidling og uddannelse er der etableret en uddannelsesgruppe, som allerede er i gang med at få etableret en ny projektlederuddannelse gennem IT-Vest. Endelig søger vi EU-penge til at etablere et laboratorium kaldet Centre for New Ways of Working (CFNWOW). Laboratoriet vil beskæftige sig med ændringer af arbejdsvilkår i fremtidens distribuerede, IT-baserede informations- og kommunikationssamfund. Begreber som mobile medarbejdere, arbejde via Internettet og samarbejde i nye virtuelle informationsrum vil være vigtige fokusområder for disse studier, ligesom vidensbaserede virksomheder, knowledge management, kompetenceudvikling og virtuelle organisationer vil være væsentlige elementer. New Ways of Working omfatter de menneskelige, organisatoriske og tekniske aspekter af omstilling eller etablering af fremtidens arbejds- og organisationsformer. WAP Center Danmark og arbejdet på uddannelsesområdet omtales nærmere i de øvrige artikler i dette nyhedsbrev. Miljøopbygning Alexandra Instituttet støtter samtidig opbygningen af et tværfagligt, eksperimenterende og anvendelsesorienteret IT-miljø i Åbogade, hvorfra den daglige ledelse og koordinering af Alexandra finder sted. Hensigten med dette er bl.a. at skabe mere gunstige rammer for samarbejde og informationsudveksling mellem universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder til glæde for alle parter. Det er i disse omgivelser, vi vil starte en række påvej-hjem aktiviteter for Alexandra Instituttets medlemmer, hvor vi bl.a. vil orientere om de enkelte indsatsområder i håbet om at få en debat om relevans og faglig retning for disse emner. Og når der dukker nye indsatsområder op, så er vi klar! 2

3 Om WAP Center Danmark Af Preben Mejer, medlem af bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Et af Alexandra Instituttets fem indsatsområder er Computeren overalt - Pervasive Computing - det at computeren er med overalt, og at der er adgang til information, hvor det er nødvendigt. Mobil databehandling og WAP er en vigtig del af dette område. Mobil adgang til Internet spås en stor fremtid. Prognoserne siger, at der i år 2004 vil være over 400 mio. eller flere mobilterminaler på Internet end PC'er!! WAP er begyndelsen på denne udvikling. 20 procent af de nye mobiltelefoner, der sælges i år 2000, vil være WAP telefoner, og WAP - eller Wireless Application Protocol - er det nye programmeringssprog som kan oversætte Internettets store mængder af informationer, således at de bliver tilgængelige på et lille display på mobiltelefonen. På denne baggrund har Alexandra - med Alexandra medlemmerne, Udviklingsparken, Tele Danmark, Nokia og Systematic som bærende kræfter - startet WAP Center Danmark. WAP Center Danmark er fysisk placeret i Udviklingsparken Århus. Til WAP Center Danmark er tilknyttet en god håndfuld gazelle-virksomheder med WAP som speciale. Virksomhederne er, under ledelse af Alexandra, ved at gennemgå et certificeringsprogram, der skal sikre at disse har de nødvendige kompetencer i forhold til WAP udviklingsopgaverne. WAP Center Danmark vil tilbyde rådgivning inden for mobil databehandling og WAP være førende inden for WAP udvikling tilbyde at løse udviklingsopgaver medvirke til at udvikle de nødvendige kompetencer inden for området fungere som videnscenter for WAP applikationer og anvendelse WAP Center Danmark virksomhederne tilbyder at rådgive og udføre WAP opgaver. Alexandras medlemmer har fortrinsstatus og direkte adgang til disse virksomheder og deres ekspertise. Nærmere oplysninger kan indhentes hos WAP Center Danmarks koordinator Poul Mogensen på tlf

4 Nyt på uddannelsesområdet Af Thor Lund Jensen, medlem af bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra har et uddannelsesudvalg, der har til formål at diskutere og påvirke uddannelsestilbudene i regionen. I første omgang har udvalget koncentreret sig om uddannelser inden for IT-projektledelse. Uddannelsesudvalget har defineret en række indsatsområder med følgende status: IT-Diplomuddannelse i Organisation og Kommunikation (IT-DOK) Et nyt uddannelsestilbud til efteruddannelse af personer, der allerede har en omfattende teknisk/systemmæssig viden og er beskæftiget inden for IT-området, typisk datamatikere. Uddannelsen vil blive en forskningsbaseret diplomuddannelse, der består af et årsværk. Et af de væsentligste formål med den nye uddannelse er: at give deltagerne en indgående forståelse for de organisatoriske og ledelsesmæssige processer i virksomheder og organisationer at give deltagerne indsigt i de særlige muligheder og problemer, der er forbundet med at arbejde i og lede projekter både internt og eksternt i virksomheder/organisationer at give deltagerne kendskab til dokumentations-, planlægnings- og styringsværktøjer i forbindelse med gennemførelse af projekter Uddannelsen planlægges til at give en vis merit til HA-dat, HDI eller HDO, og den planlægges gennemført på Handelshøjskolen i Århus med opstart efter sommerferien Projektledelse som led i en Masteruddannelse (et enkelt modul) Som en del af Aarhus Universitets kandidatuddannelse i Softwarekonstruktion arbejdes der på at kunne tilbyde et modul i projektledelse. Formålet er følgende: at give deltagerne indsigt i de særlige muligheder og problemer, der er forbundet med at arbejde i og lede projekter både internt og eksternt i virksomheder/organisationer at give deltagerne kendskab til dokumentations-, planlægnings- og styringsværktøjer i forbindelse med gennemførelse af projekter Kurset planlægges udbudt første gang i forårssemestret Workshops omkring projektledelse Med henblik på at kunne tilbyde en efteruddannelse i projektledelse for personer, som ikke ønsker de længerevarende skræddersyede IT-projektfag, kan et antal workshops omkring projektledelse være en løsning. Handelshøjskolen udbyder flere projektfag, bl.a. på HD-studiet. Ingen af dem opfylder som helhed de krav, der må stilles i ITsammenhæng, men flere af fagene indeholder elementer, der er klart relevante for kortvarige workshops. Der arbejdes derfor på at kunne tilbyde en række sådanne workshops, hvor udvalgte fagområder tages op. I forhold til et egentligt efteruddannelsesprogram er den væsentligste forskel, at den enkelte workshop vil fokusere på de udvalgte fagområder og ikke nødvendigvis på sammenhænge. Workshops planlægges afholdt f.eks. over 4 torsdage i foråret

5 Det fremtidige arbejde Af Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet A/S Som bekendt har Alexandra i første omgang valgt at fokusere på fem indsatsområder, som illustreret i nedenstående figur. Endvidere har vi etableret en uddannelsesgruppe, der diskuterer uddannelsestilbudene i regionen. Alexandra er baseret på aktive medlemmer, og vi skal hermed opfordre medlemmerne til at tilkendegive, hvis de måtte ønske at knytte sig nærmere til nogen af aktiviteterne nedenfor. Hver aktivitet har en ansvarlig indpisker, som man er velkommen til at kontakte. Herunder findes en kort status for de enkelte indsatsområder, der er beskrevet i flere detaljer på Bestyrelse Centerdirektør Sekretariat New ways of working Pervasive computing Objektorienteret Teknologi Visualisering og Interaktion Medicinsk billedbehandling Forskning Formidling WAP CD New ways of Working. Ansvarlig Preben Mejer. Her arbejdes på en EU-ansøgning til oprettelse af et center for New ways of Working. Pervasive computing - Computeren overalt. Ansvarlig Preben Mejer. Den væsentligste aktivitet inden for dette område har været etableringen af WAP Centret. Se Preben Mejers artikel ovenfor. Objektorienterede teknologier. Ansvarlig Agner Hansen. Vi undersøger om der er basis for at deltage i EUs netop indkaldte program om komponentteknologier. I CITregi har der gennem de sidste 3 år kørt et stor projekt, Center for Objekt Teknologi (COT), som har haft deltagelse af en lang række firmaer, GTS ere samt universiteter. 5

6 Vi planlægger at etablere Alexandra aktiviteter inden for objektteknologi baseret på bl.a. resultaterne fra COT. Der kan læses mere om COT på Visualisering og interaktion. Ansvarlig Morten Kyng. I Åbogade findes en såkaldt Holobench, der muliggør 3D-visualiseringer. CIT er ved at igangsætte en udvidelse af disse faciliteter, bl.a. med opsætning af et såkaldt Panorama. Medicinsk billedbehandling. Ansvarlig Hans Stødkilde-Jørgensen. Skejby Sygehus og Århus Kommunehospital har en lang tradition inden for dette område. I CITprojektet CAVI har der bl.a. været arbejdet med medicinsk billedbehandling, og den bragte søndagsmagasinet et vellykket indslag om virtuel hjertekirurgi. Vi planlægger et møde for alle medlemmer: Medlemsmøde Torsdag den 13. januar 2000 kl i Åbogade 34, 8200 Århus N. På dette møde vil vi gennemgå status og planer for indsatsområderne. Efterfølgende vil vi holde et møde for hvert af indsatsområderne, evt. grupperet. Hvis I er interesseret i aktiviteter udover de ovennævnte, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte medlemmer af bestyrelsen eller Ole Lehrmann Madsen. 6

7 Bestyrelsen for Alexandra Instituttet A/S Direktør Michael Holm (bestyrelsesformand) Systematic Software Engineering A/S Tlf.: Direktør Bo Sejer Frandsen Infoware A/S Tlf.: Udviklingschef Agner Hansen Cotas Computer Technology A/S Tlf.: IT-direktør Thor Lund Jensen Grundfos Management A/S Tlf.: Direktør Preben Mejer Tele Danmark Erhverv Tlf.: / Dekan Karl Pedersen Aarhus Universitet Tlf.: Dekan Jan B. Schmidt-Sørensen Handelshøjskolen i Århus Tlf.: Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen Århus Universitetshospital Tlf.: Rektor H. V. Støving Århus Købmandsskole Tlf.: Direktør for Alexandra Instituttet A/S Professor Ole Lehrmann Madsen Alexandra Instituttet A/S Tlf.:

8 Sekretariat Regnskabsmedarbejder Charlotte Møller Nielsen Alexandra Instituttet A/S Tlf.: Korrespondent Lene Holst Mortensen Alexandra Instituttet A/S Tlf.: Redaktion Ole Lehrmann Madsen (ansvarshavende) Jannie Friis Kristensen Lene Holst Mortensen 8

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere