Symposiet Projektledelse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symposiet Projektledelse 2015"

Transkript

1 NORDNET 2015 Program til Symposiet Se seminarbeskrivelser på websitet Symposiet Projektledelse 2015 Onsdag den 20. maj Plenum A: Velkomst - Symposietemaet Plenum B1: Internationalt Plenum B2: Virksomhed Formiddagskaffe Seminar 1 Seminar 5 Seminar 9 Seminar 13 Seminar 17 Frokost/Lunch Seminar 2 Seminar 6 Seminar 10 Seminar 14 Seminar 18 Forfriskning Plenum C: Perspektiver på dansk projektledelse Dannelse af grupper Netværksmiddag - Sparring i blandede grupper Opfordring til Tivoli tur Torsdag den 21. maj Plenum D1: Internationalt Plenum D2: Virksomhed Formiddagskaffe Seminar 3 Seminar 7 Seminar 11 Seminar 15 Seminar 19 Frokost Seminar 4 Seminar 8 Seminar 12 Seminar 16 Seminar 20 Pause - forfriskning Plenum E: Perspektivering Forfriskning Forskerkonference maj 2015 i IDA Mødecenter, København Dansk Projektledelse, Gydevang 39-41, 3450 Allerød Telefon ,

2 Velkommen til Symposiet 2015 og nordiske NORDNET 2015 Dette er programhæftet for Symposiet Projektledelse 2015, som bliver afholdt den 20. og 21. maj i København. Symposiet arrangeres af Dansk Projektledelse og er en unik chance for at få indblik i de nyeste tendenser inden for projektledelse. Samtidig skaber symposiets interaktive form rig mulighed for viden- og erfaringsudveksling om alle aspekter af projektledelse på tværs af de typisk 250 deltagere fra offentlige og private virksomheder. Symposiet henvender sig til alle, som i deres daglige virke er en del af en projekt - organisation. Ved årets symposium har vi valgt også at lægge vægt på emner, der vil inspirere og udfordre erfarne projektledere og ledere af projektvirksomheder. Desuden arbejder vi sammen med vore fire nordiske søsterforeninger. Tilsammen udgør vi NORDNET, Netværket for Nordiske Projektforeninger. Symposiet 2015 er således også årets fælles nordiske konference, NORDNET 2015, hvorfor dele af programmet vil foregå på engelsk. Symposieprogrammet kan ses til højre. Det omfatter dels syv fælles plenumsessioner, hvoraf to og to foregår parallelt og dels fire runder med fem parallelle halvdagsseminarer. For hver plenum periode vil der være ét indlæg på engelsk og for hver seminarrunde to seminarer på engelsk. Sessioner på engelsk er markeret med rød skrift. Det detaljerede program er dit værktøj til at designe dit eget program, hvor du vælger blandt symposiets mange muligheder. På websitet finder du også beskrivelser af alle plenum- og seminarsessioner inkl. links til uddybende artikler. Dine valg oplyser du ved tilmeldingen på Hvis du allerede er tilmeldt, bedes du snarest supplere din tilmelding med information om dine valg, fordi der kan være begrænset tilmelding til nogle sessioner. Af hensyn til det praktiske arrangement er det vigtigt, at du vælger mellem: Symposieprogram Onsdag den 20. maj 8.30 Plenum A: Velkomst - Symposietemaet 9.00 Plenum B1: Plenum B2: Internationalt Virksomhed Formiddagskaffe Seminarer I Lunch Seminarer II Forfriskning Plenum C: Perspektiver på dansk projektledelse Dannelse af grupper Netværksmiddag Sparring i blandede grupper Opfordring til Tivoli tur Onsdag Torsdag morgen formiddag eftermiddag senere aften morgen formiddag eftermiddag aften B1 B C Middag D1 D E Torsdag den 21. maj 8.30 Plenum D1: Plenum D2: Internationalt Virksomhed 9.30 Formiddagskaffe Seminarer III Lunch Parallelle seminarer IV Forfriskning Forskerkonference Hvis du senere kommer på andre tanker, kan du naturligvis justere dine valg Plenum E: Perspektivering Forfriskning Foreløbigt program - ret til ændringer forbeholdes 2

3 Sådan skabes ledelsesværdi det gennemgående tema Symposietemaet Fokus ved symposiet vil overordnet være at fremme, at vi gennem ledelse af projekter skaber mere værdi. Det gælder umiddelbart værdien af projektet i form af nytte eller gevinsten i bred betydning for brugere af projektets resultat. Se pilen til højre på figuren. Midlet til at opnå projektværdien er, at projektledelsen frembringer ledelsesværdi både udad og indad som vist på figuren. Eksempelvis i form af opbakning, fælles forståelse, overblik, engagement, fremdrift og læring. Virksomhedsniveau Virksomhedsprocesser Projektniveau Projektledelse Projektledelse Projektudførelse Udføre projektarbejde Ledelsesværdi for omgivelserne Ledelsesværdi for udførelsen Værdier af projektet Referenceramme Dansk Projektledelses selvvurderingsværktøj Kompetencer i projektledelse er benyttet som knagerække ved tilrette læggelsen af programmet for symposiet, herunder til sortering af seminartemaer. Bogen betegnes kort NCB, som står for den danske National Competence Baseline. I NCB en skelnes mellem tre kompetenceformer: Metodeanvendelse, ledelsesadfærd og erfaringsanvendelse. Ved symposiet vil alle 20 seminarer komme rundt om de tre former men med forskelligt udgangspunkt: Seminar 1-4 tager udgangspunkt i metoder til at Planlægge og evaluere samt organisere projektledelse Seminar 5-8 tager udgangspunkt i metoder til Overordnet og løbende projektledelse Seminar 9-12 tager udgangspunkt i måder at Udvise samarbejds- og ledelsesadfærd Seminar tager udgangspunkt i metoder til at Ideen bag temaet er, at vi kan blive endnu bedre til ledelse af projekter, hvis fokus forskydes fra hvordan projektledelse? mod hvorfor projektledelse? Netværksmiddag Den afsluttende plenumsession den 20. maj benyttes også til at markere 40-året for stiftelsen af den første danske projektforening i maj Ved netværksmiddagen den 20. maj vil vi fokusere på sparring om aktuelle udfordringer, udveksling af erfaringer og opbygning af nye netværk. Her fordeles deltagerne på grupper af otte personer hver stimuleret af en facilitator. Hvis du som fuldt tilmeldt til Symposiet har meldt afbud til middagen, kan du på vej hjem den 20. maj afhente to flasker god vin i symposiets sekretariat. Inspirationsmøder Hvis du vil vide mere om det detaljerede program, så meld dig til et af de inspirationsmøder, der holdes i marts. Her bliver det udførlige symposieprogram præsenteret. Se datoerne på Har du allerede tilmeldt dig Symposiet, kan du stadig få udbytte af inspirationsmøderne, i det de kan give inspiration til hvilke fire seminarer, du ønsker at deltage i ved Symposiet. Lede virksomhedens projektprocesser Seminar går på tværs og udgør Første danske forskningskonference Som støtte til de, der har indsigt i NCB en refereres i seminaroversigten på de følgende sider til det eller de af bogens 46 kompetenceelementer, som det enkelte seminar gør mest ud af. Forskerkonference På symposiets anden dag afholdes 1st Danish Project Management Research Conference. Se programmodellen til højre. Temaet er at bygge bro mellem teori og praksis. Konferencen omfatter to seminarmoduler. Indlægsholderne er forskere, der har fået godkendt artikler. Artiklerne vil også foreligge i bogform, som udleveres til konferencens seminar 19 og/eller 20. Alle symposiets deltagere kan vælge at deltage i konferencen en hel eller halv dag. 3

4 Onsdag den 20. maj English Danish Kl Plenum A Engelsk Welcome to the NORDNET 2015 Symposium and to the theme of managerial value-creation Annette Bech, Chairman of the Board of the Danish Association Kl Plenum B1 Engelsk In search of the future project management role as inspiration for your focusing and development To change from T-profile combining a generalist and specialist view towards X-profile managing frameworks in a fluid world. Kl Formiddagskaffe Kl Seminarer Numrene til højre er referencer til NCB en Seminar Seminar 5 Engelsk 3.1 Doris Wessels, professor, University of Applied Sciences, Kiel Seminar Bruge projektets usikkerheder aktivt som kilde for refleksion og bedre ledelse Trusler og muligheder; Proces fremfor punktnedslag; Strategiske tilgange Sara Løchte chefkonsulent, Forsikring & Pension Jesper Schreiner udviklingsleder, Dansk Projektledelse Ensure anchoring with interested parties to manoeuvre under political conditions Interested parties analysis; Tools & processes; Political environments Jan á Argjaboða Senior Project Manager, Landsverk, Faroe Island Per-Arne Rindalsholt Senior Consultant, VISMA, Norway Tænk bæredygtighed i din projekt - ledelse for ikke selv at brænde ud som projektleder Energi; Undgå stress; Projektlederens DNA; Organisatoriske vilkår; Dorte Havshøj Senior Project Manager, CGI Claus Bjørn Madsen seniorkonsulent, IBC Kl Lunch Kl Seminarer Numrene til højre er referencer til NCB en Seminar 2 Engelsk 1.3 Henrik K. Søndergaard Senior Project Manager, Siemens Wind Power, Denmark Seminar Seminar Proactively plan the management of the project to gain more value of management effort Complexity; Management challenges; Initiatives; Sparring Morten Fangel Chief Consultant, Fangel Consulting Allan Krüger-Jensen Senior Project Manager, BEC Mere fokus på værdiskabelse end leverancerne når det reelt er værdien, som projektet måles på Værdiskabelse; Gevinstrealisering; gevinstdiagram; Kulisse ledelse; Netværk Rasmus Rytter Management Consultant, Implement Consulting Group Per Svejvig, Associate Professor, PhD, Aarhus Universitet Jørgen Aalbæk Management Consulting, Implement Consulting Group Skabe tillidsfuld og resultat - orienteret kultur for at få succes med geografisk spredte teams Tillid; Social kapital; Team-ånd; Processer; Mødestruktur; Synlighed Iris Reynisdottir Program Manager, Danske Bank Jeppe Jul Kiil seniorprojektleder, KMD Per Frank Povlsen seniorkonsulent, PFProjects Kl Forfriskning Kl Plenum C Engelsk The vision 40 years ago of founding a Danish Association and future perspectives from findings over the years Sten Lichtenberg, Founding Chairman of the Danish Association Kl Dannelse af grupper Kl Netværksmiddag Kl Opfordring til Tivoli tur 4

5 Læs mere om fagligt indhold i plenumsessioner og seminarsessioner på Forhåndstilmeldinger Ultimo februar Jesper Schreiner, Development Manager, The Danish Association Plenum B2 Rejsen fra projektledere som medarbejdere til ledere og om potentialer i samarbejde og rette kompetencer Erik Borg, afdelingsleder, JN Data Seminar 13 Alle Seminar 17 Engelsk 5.5 Lede agilt i projekter og organisationer for at håndtere komplekse og dynamiske forhold Forandringsdynamik; Værdiskabelse; Mentale landkort; Organisk paradigme Charlotte Dunk projektchef, BEC Anette Zobbe seniorkonsulent, Peak Consulting Jens Laugesen Senior Management Consultant, Nordea Choose between project and program concept to match the context and reach required changes Classify changes; Assess right framework; Understand the nature of change Jacob Primault, Manager, Ramboll Management Consulting Jori Kosonen, Senior Partner, Talent Vectia Consulting Aps Seminar 14 Engelsk 5.4 Improve project Portfolio Management by utilising current organisational maturity Maturity; Competitiveness; Readiness; Frame of Reference; Kill Complexity Torben Michelsen, Chief Project Manager, Ramboll, Denmark Matti Haukka Senior Consultant, Project Institute Ltd., Finland Jens Nørve, Project Manager, Direktoratet for forvaltning og IKT, Norway Seminar Lav strategi, kultur og processer for læring for at få frigjort opsparet viden i projekter Kultur; Strategi; Videnspiralen: skabe, sprede og anvende viden Myanne Olesen partner, IPteams Hans Laurits Thaning postdoc, Syddansk Universitet Tine Kragh Nielsen, Head of Market PMO, VELUX Morten Fangel, Director of the Danish Association 5

6 Torsdag den 21. maj English Danish Kl Plenum D1 Engelsk: Sustainable management of humanitarian projects for understanding and handling complexity Learn how the United Nations Office for Project Services located in Copenhagen, supports programs and projects. Tahirou Assane Deputy Director, UNOPS Kl Formiddagskaffe Kl Seminarer Numrene til højre er referencer til NCB en Seminar Seminar 7 Engelsk Seminar Evaluer trinvis den udøvede projektledelse et middel til at optimere og skabe mere værdi Ledelsesværdier; Spørgeskemaer; Evalueringsseminar; Skalere indsatsen Jacob Høeg seniorprojektleder, Telenor Michael Boe Sørensen seniorprojektleder, DONG Energy Morten Fangel direktør/chefkonsulent, Fangel Consulting Balance involvement of the steering group to promote the value creation of the group Steering group; Project owner; Level of engagement; Valuing leadership Sven Demant Programme Leader, Henley Business School DK Lone Isaksen Director of Development, Experimentarium Lede teamkulturen i et tværfagligt projekt for at bygge bro mellem kompetencer Gruppens sociale dynamikker; Få konstruktivt i spil; Samarbejde som nøgle Elisabeth Plum kultursociolog, Plum & co Johan Fegar Department Manager, Babcock & Wilcox Vølund Lars Bennedsen Projektchef, Københavns Kommune Kl Lunch Kl Seminarer Numrene til højre er referencer til NCB en Seminar Seminar Seminar 12 Engelsk Håndtere ledelseskompleksiteten i projektet for at blive i sadlen, selvom projektet stejler Komplekst; ledelsesevner i agile-; politiske- og entreprenante projekter Mogens Frank Mikkelsen, ledelseskonsulent, Mannaz René Figgé projektchef, FDC Michael Kleinst Nielsen Porteføljemanager, Banedanmark Skab synlige formål for projektet der sikrer engagement fra projektets deltagere Synlige formål; Sikre leverancer; Forretningskrav; Få Ejerskab Damian Arguimbau partner, Maximize Consult Kristian Steen Holme partner, Vimpl Handle culture differences in project teams to improve dialogue and effectiveness Situational leadership; decoding foreign cultures; global project team Erik Månsson Chief Consultant, Mind Shift Consulting, Sweden Kl Forfriskning Kl Plenum E (English/Danish/Scandinavian) The essence of the NORDNET 2015 symposium extracted by the participants and selected speakers You reflect on and transmit what indicates that project management creates value and how the Symposium has provided solutions for providing such values. Sven Demant Programme Leader, Henley Danmark Kl Forfriskning 6

7 Læs mere om fagligt indhold i plenumsessioner og seminarsessioner på Samarbejdspartnere hvis medlemmer også deltager til medlemspris. Plenum D2 Om at udbrede modeller og værktøjer for projektledelse for at professionalisere udviklingen af store it-projekter Få indblik i styringsmodellen, projektkontoret og IT-projekt-råd, som staten har etableret og udviklingen på området. Morten Ellegaard, kontorchef, Ministeriernes Projektkontor Seminar Seminar 19 Engelsk Alle Skab det værdifulde projektledelseskontor som hjertet for organisationens forandringsevne Strategi; Forandringsevne; Forandrings - ledelse; Projektmodenhed; Værdi Lone Nedergaard-Jensen PMO Manager, Nets Ole F. Holleufer PMO Manager, Tryg Myanne Olesen partner, IPTeams Theory meets practice: Frontloading; metaphors process theory; Scrum to improve temporal environment Jan Pries-Heje, Professor, Roskilde, University + three other researchers How the use of scrum can influence the temporal environment in a project Frontload in complex project management aiming for sustainability Metaphors in projects - an overlooked x-factor Practical implications of process theory in project management Nordiske foreningspartnere Seminar Udvikle virksomhedens kompetencer i projektledelse med strategisk forankring og opnåelse af effekt Seminaret er under udvikling søg nærmere information i beskrivelsen af seminaret på websitet. Seminar 20 Engelsk Alle Creating theory from practice: Understanding hidden goals; business alignment; value generation; role of Heroes Per Svejvig, Associate Professor, Aarhus University + three other researchers The new role of the it project manager Hidden goals in project IT portfolio management using process mining and P3M3 Governance of projects and value generation Project Management Association Finland Norwegian Association of Project Management 7

8 Praktiske oplysninger Du tilmelder dig til Symposiet Projektledelse 2015 ved at skanne koden her eller på Du bliver ved tilmeldingen bedt om at vælge hvilke plenumsessioner og seminar - sessioner, du ønsker at deltage i ved symposiet Udviklingsprocessen Tilmelding Medlemsprisen for at deltage er kr ekskl. moms. For ikke-medlemmer er prisen kr ekskl. moms. Medlemsprisen gælder også for medlemmer af de samarbejdende foreninger se side 7. Medlemsprisen kan også opnås, hvis der samtidig med tilmeldingen tegnes et medlemskab. Se mere For deltagere fra Finland, Island, Norge og Sverige samt andre lande er prisen DKK ekskl. moms henholdsvis DKK for medlemmer og ikke-medlemmer. For alle tilmeldinger senere end den 20. april vil der være et tillæg på kr. 500 ekskl. moms pr. tilmeldt deltager. Betalingen dækker det faglige program de to symposiedage, adgang til symposiedokumentationen og al forplejning undervejs. Afmelding Fra den 20. april er tilmeldingen bindende men deltagelsen kan skriftligt overdrages til en anden person senest den 18. maj. Hvis skriftlig afmelding er modtaget af sekretariatet senest den 30. april tilbagebetales deltagerafgiften med fradrag af kr ekskl. moms til dækning af administration. Afmelding efter denne dato refunderes ikke. Hotelreservation Anbefales direkte hos en af følgende, som vi har aftalt en særpris med: Best Western Hotel Hebron (15 minutters gang fra IDA) Helgolandsgade 4, 1653 København V. Tlf DKK per nat i enkeltværelse (incl. morgenmad). Booking nr Wakeup Copenhagen (10 minutters gang fra IDA) Carsten Niebuhrs Gade 11, 1577 København V. Tlf DKK 750,- per nat i enkeltværelse morgenmad DKK 70,- Dette hotel skal bookes online. Link finder du på Begge hoteller kan bookes indtil den 27. april. Deltagerne er selv ansvarlig for rettidigt afbestilling af værelser og andre ydelser på hotellerne. Det forudsættes fra hotellernes side, at betaling garanteres med kreditkort ved bestilling, samt at der betales for den første nat ved udeblivelse. Symposiet 2015 arrangeres i samarbejde med otte danske foreninger, som vi har tilbudt at medvirke i udformningen af symposieindholdet. Se side 7. Det samme gælder vore fire nordiske søsterforeninger, som har bidraget med en række indlægsholdere. Forud for symposiet har mere end 50 praktikere inden for ledelse af projekter og projektvirk - somheder været med til at udvikle symposiets program. Udvikling og kvalitetssikring af programmet har været centreret om fire udviklingsmøder i december, januar, marts og april. Billederne ovenfor er fra det første udviklingsmøde. Arrangørgruppen bag symposiet omfatter: Morten Fangel, Leder af Symposieprojektet Jesper Schreiner, Udviklingsleder Helene Harild, Kommunikationsleder Louise Kærbo, Symposiesekretær Annemarie Fjeldborg, Faciliteter og traktement Gydevang 39-41, 3450 Allerød Tlf

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Coaching Barometret 2009

Coaching Barometret 2009 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching

Læs mere

STRATEGI OG EKSEKVERING

STRATEGI OG EKSEKVERING Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 20. og 21. maj 2010 Strategi-guru gæster København Eneste optræden i Danmark STRATEGI OG EKSEKVERING KONFERENCE MED DAVID P. NORTON Forankring af strategien

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Business Speakers om...

Business Speakers om... Business Speakers om... Business Speakers Balanced Scorecard Branding Business Process Reengineering Customer Relation Management Design Detailhandel Forandringsledelse Global økonomi Innovation og kreativitet

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere