It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen"

Transkript

1 It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10 BEC bruger erfaren arbejdskraft...12 Intern læring er centralt for Danske Bank Group it Nordea it tænker nordisk...18 Saxo Bank efterspørger flere it-specialister...21 SimCorp kigger både nationalt og internationalt...24 Cellpoint Mobile forventer mere udvikling...29 VP Securities foretrækker de nyuddannede...32 FDC fokuserer mere på veluddannet arbejdskraft...35 Nykredit it-udvikling holder fokus på det danske arbejdsmarked

4

5 Indledning Både den finansielle sektor og it-sektoren udgør i dag nogle af de vigtigste grundpiller i Øresundsregionens samfundsmæssige infrastruktur og konkurrenceevne. It spiller i dag en afgørende rolle for de fleste finansielle virksomheders innovations- og konkurrenceevne, og i takt med, at finanssektoren i stigende grad udbyder mere standardiserede produkter og services, er brugen af it-løsninger blevet en grundsten for finansvirksomhederne. Krydsfeltet mellem it og finans er således opstået gennem en transformationsproces, som er blevet muliggjort af den hastige udvikling inden for it. Således er det typisk it-virksomhederne, som spotter en tendens eller et behov, hvorefter de udvikler løsninger til finansvirksomhederne med et kommercielt sigte. Som i så mange andre sektorer er det naturligvis altafgørende for it-finans virksomhederne, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Finans-it s store beskæftigelses- og samfundsmæssige betydning er dog i dag ikke videre kendt i offentligheden i Øresundsregionen, og der findes reelt set ingen uddannelser, der er direkte rettet mod det hastigt voksende forretningsområde. Det er bl.a. derfor at projektet Job og kompetencer i Øresundsregionen ønsker at få belyst it-finans virksomhedernes kompetencebehov og rekrutteringssituation i Øresundsregionen. Oxford Research har på denne baggrund udarbejdet ni casestudier af kompetencebehovet med fokus på en række virksomheder, der på forskellig vis arbejder i krydsfeltet mellem it og finans. De tværgående konklusioner for de 9 casestudier kan kategoriseres i følgende overskrifter: It-finans virksomheder benytter sig af højtuddannet arbejdskraft: Størstedelen af medarbejderne inden for it-finans har en lang videregående uddannelse. De er ofte uddannede som dataloger, it-ingeniører, matematik-økonomer, økonomer og cand.merc.dat. De ansatte i it-finans arbejder primært med it-udvikling og projektledelse: It-udvikling og projektledelse er centrale funktioner i it-finansvirksomhederne, og det er inden for disse områder, at hovedparten af de ansatte er beskæftiget. Branchekendskab og forretningsforståelse er vigtige kompetencer: Foruden at kunne mestre det rent it-tekniske skal medarbejderne, der er ansat i it-finansvirksomhederne, besidde evnen til at sætte det teknologiske ind i en forretningsmæssig kontekst. Det betyder, at de skal have kendskab til den finansielle sektor samt en god forretningsforståelse og forståelse for kundernes behov. Uddannelsesinstitutionerne kan overordnet set indfri erhvervslivets behov: Generelt er it-finans virksomhederne positive stemt over for det danske uddannelsessystem, og det er i særlig grad uddannelsessteder som CBS, DTU og Ingeniørhøjskolen, de gør brug af. Overordnet set har it-finansvirksomhederne pt. ikke vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 5

6 Udenlandsk arbejdskraft vil uden tvivl blive vigtigere i fremtiden: Flere af it-finans virksomhederne har udviklingsaktiviteter i udlandet. Foruden at outsource, henter en række af dem også specialiseret udenlandsk arbejdskraft fra de større internationale finanscentre til Danmark. I forhold til at rekruttere specialister har udenlandsk arbejdskraft en voksende betydning. It-finans virksomheder kigger efter svenske medarbejdere over Sundet: Svenske medarbejdere fra Region Skåne er en eftertragtet ressource i de it-finans virksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. Samtidigt er der mange it-uddannede svenskere i Skåne med interesse for finanssektoren, som ser efter job i Danmark, da der er meget få it-finans job i den svenske del af Øresundsregionen. I de enkelte casestudier nuanceres billedet for hver virksomhed, hvorved den enkelte virksomheds unikke kompetencebehov, rekrutteringsmetoder samt kompetenceudviklingsstrategier belyses. Denne rapport er udarbejdet af Oxford Research for projekt Job og kompetencer i Øresundsregionen. Oxford Research og projektet, og ikke de respektive partnere, har det fulde ansvar for indholdet. 6

7 Resume Som de enkelte casestudier viser, er it-finans virksomhederne placeret i forskellige led af innovationskæden, hvilket betyder, at de ikke efterspørger helt de samme kompetencer, og følgelig rekrutterer og kompetenceudvikler de forskelligt. Imidlertid er der også ligheder at spore mellem virksomhederne, og på den baggrund er der blevet identificeret nogle tværgående temaer og pointer, som går på tværs af de ni casestudier: It-finans virksomheder benytter sig af højtuddannet arbejdskraft: Størstedelen af medarbejderne inden for it-finans er højtuddannede med en lang videregående uddannelse. De er ofte uddannede som dataloger, it-ingeniører, matematik-økonomer, økonomer og cand.merc.dat. At virksomhederne bruger højtuddannet arbejdskraft, skyldes, at de højtuddannede ofte har en høj grad af specialisering samtidigt med, at de er læringsparate. Derved er de løbende i stand til at tilegne sig de kompetencer, som virksomhederne har brug for. De korte videregående uddannelser er også udbredt blandt it-finans virksomhederne, og det er særligt datamatiker uddannelsen, som virksomhederne gør brug af. I fremtiden er it-finans virksomhederne indstillet på, at de sandsynligvis vil få et endnu større behov for højtuddannet arbejdskraft. Det vil være konsekvensen af, at virksomhederne bevæger sig mere i retning mod det første trin i værdikæden, som er den mest udviklingsorienterede og derfor kræver medarbejdere, der kan tænke i innovative løsninger. De ansatte i it-finans arbejder primært med it-udvikling og projektledelse: It-udvikling og projektledelse er centrale funktioner i it-finansvirksomhederne, og det er inden for de områder, at hovedparten af de ansatte er beskæftiget. It-udvikling er væsentlig, fordi det er virksomhedernes kerneforretningsområde og derfor udgør det første primære led, før it-løsningerne kommer ud på markedet. Inden for it-udvikling er der flere led, hvor it-arkitektur og design af software er det første led i udviklingsprocessen. Herefter følger programmering og tests af den nye software. I den sammenhæng er projektledelse vigtig, fordi udviklingen af it-løsningerne er forretningsdrevet. Derfor har virksomhederne brug for projektledere, som kan styre udviklingsprocesserne i forhold til at få udviklet løsninger, der er tilpasset kundens behov. Projektledernes rolle er at koordinere internt med udviklingsafdelingen, men også kommunikere eksternt med virksomhedens kunder. Blandt virksomhederne er der en generel forventning om, at der i fremtiden vil blive et større behov for medarbejdere, som arbejder med det første primære led i it-udviklingen it-arkitektur og it-design, som procentuelt vil vokse i forhold til de andre funktioner i virksomhederne. Ved at have udviklet gode softwareløsninger helt fra starten af, vil det for eksempel betyde, at programmeringsdelen bliver mere simpel og derfor ikke så ressourcekrævende. Branchekendskab og forretningsforståelse er vigtige kompetencer: Foruden at kunne mestre det rent it-tekniske skal medarbejderne, der er ansat i it-finansvirksomhederne, besidde evnen til at sætte det teknologiske ind i en forretningsmæssig kontekst. Det betyder, at de skal have 7

8 kendskab til den finansielle sektor samt en god forretningsforståelse og forståelse for kundernes behov. Da de to sektorer it og finans i fremtiden forventes at blive mere integrerede, vurderes det af virksomhederne som plausibelt, at branchekendskab og forretningsforståelse vil fortsætte med at spille en vigtig rolle. Specialiseret arbejdskraft er i høj grad efterspurgt: Arbejde inden for krydsfeltet mellem it og finans kræver ofte en høj grad af specialisering. Således kan itfinans anskues som en overkategori for mere specialiserede underkategorier såsom eksempelvis krydsfeltet mellem asset management og it. Som en konsekvens af, at it-finans er et nyt krydsfelt, der stadig er konvergerende, opstår der i denne proces nye arbejdsdifferentieringer, specialiseringer og derigennem nye kompetencebehov hos virksomhederne. Blandt andet fordi den specialiserede arbejdskraft er så efterspurgt hos virksomhederne, ser virksomhederne efter erfarne medarbejdere, som gennem flere år på arbejdsmarkedet er blevet specialiserede inden for særlige områder. Ydermere har de erfarne medarbejdere typisk opbygget et solidt kendskab til branchen, som de nyuddannede kandidater af gode grunde endnu ikke har fået opøvet. Da det ofte kræver certificeringer og virksomhedsspecifikke kompetencer at varetage et job i en it-finans virksomhed, har mange af virksomhederne fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne både internt og eksternt. Af eksterne udbydere, gør virksomhederne både brug af private konsulenthuse og offentlige uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionerne kan overordnet set indfri erhvervslivets behov: Generelt er it-finans virksomhederne positive stemt over for det danske uddannelsessystem, og det er i særlig grad uddannelsessteder som CBS, DTU og Ingeniørhøjskolen, de gør brug af. Vurderingen fra flere af virksomhedernes side er, at der inden for de senere år har været en tendens til, at de højere læreanstalter er blevet bedre til at imødekomme erhvervslivets behov. Det er særligt de danske kandidaters samarbejdsevner, tværfaglighed og holistiske tankegang, der af virksomhederne vurderes som værdifulde for deres forretning. På den mindre positive side fremhæves det, at de danske kandidater særligt dem med it-kompetencer ikke har en tilstrækkelig forretningsforståelse. En anden fremført kritik er, at de danske uddannelser favner for bredt, hvilket i værste fald vil kunne gå ud over kernefagligheden. På spørgsmålet, om der skal etableres en uddannelse i krydsfeltet mellem it og finans, udtrykker virksomhederne delte meninger. En række af virksomhederne hilser det velkommen som et potentielt godt initiativ, fordi en sådan uddannelse giver mening set i lyset af den tiltagende integration mellem it og finans. Andre virksomheder er mere skeptiske og bange for, at en sådan uddannelse kunne gå hen og blive for bred og derfor i bund og grund ikke kunne indfri virksomhedernes specialiserede og ofte meget forskellige kompetencebehov. Udenlandsk arbejdskraft vil uden tvivl blive vigtigere i fremtiden: Flere af it-finans virksomhederne har udviklingsaktiviteter i udlandet, hvor særligt Østeuropa, herunder Polen og Ukraine, vælges som destination for outsourcing af arbejdskraft. Der er blandt it-finans virksomhederne en oplevelse af, at den østeuropæiske arbejdskraft er kvalificeret og kan levere ydelser på et højt internationalt niveau. Det er både drift og udvikling, som outsources. Udviklingsopgaverne er typisk centreret omkring test og programmeringstunge opgaver. Virksomhederne vurderer, at internationaliseringen vil tage til i de kommende år, selvom den primære it-udvikling nok stadig vil være 8

9 placeret i Danmark. Flere af virksomhederne begrunder dette med, at det kræver en vis indsigt i den danske finanssektor at kunne udvikle it-løsninger til de danske finansvirksomheder. Som virksomhederne bliver mere globalt orienterede, vil det ifølge virksomhederne få den betydning, at der i højere grad vil komme en efterspørgsel på danske medarbejdere med international erfaring og gode kommunikative evner. Foruden at outsource henter en række af it-finans virksomhederne specialiseret udenlandsk arbejdskraft fra de større internationale finanscentre såsom London til Danmark. Det skyldes fortrinsvis, at den meget specialiserede arbejdskraft inden for finans-it kan være svær at finde i Øresundsregionen særligt på et højt internationalt niveau. Imidlertid angiver virksomhederne, at de ellers ikke oplever væsentlige problemer i forhold til at ansætte folk til de ledige stillinger, men at det vil ændre sig i fremtiden, hvor udenlandsk arbejdskraft vil blive en central rekrutteringskilde forstærket af en tiltagende mangel på arbejdskraft i Danmark samt en øget specialisering på it-finans området. Blandt it-finans virksomhederne er der lidt uenighed omkring de danske rammebetingelser i forhold til at gøre det attraktivt for udlændinge at komme til Danmark. Nogle af virksomhederne nævner, at det lave udbud af internationale skoler samt det høje skattetryk udgør væsentlige barrierer, mens andre er mere positivt indstillede over for de danske vilkår og mener, at Danmark i høj grad kan tilbyde, hvad udlændingene efterspørger. It-finans virksomheder kigger efter svenske medarbejdere over Sundet: Svenske medarbejdere fra Region Skåne er en eftertragtet ressource i de it-finans virksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. De svenske medarbejdere rekrutteres hovedsagelig fra afdelingen for elektronik og it ved Lunds Universitet. Som det påpeges af flere af virksomhederne, skyldes tilstrømningen af svenske medarbejdere, at kandidaterne fra de skånske uddannelsesinstitutioner kan finde arbejde i enten Stockholm eller København, da der i Region Skåne er et fåtal af virksomheder, som er specialiserede inden for it-finans. Hvis de vælger at blive bosiddende i Skåne, betyder det, at de finder job i København, fordi de har mulighed for at pendle. It-finansvirksomhederne opsøger også aktivt de svenske medarbejdere, hvor blandt andet deltagelsen på karrieremessen ved Lunds Universitet for nogle af virksomhedernes vedkommende danner grundlag for ansættelsen af nye medarbejdere. 9

10 Udvælgelse af casestudier En vigtig pointe med casestudierne er, at de kan sige noget mere generelt om typer af virksomheders behov for kompetencer, rekrutteringsadfærd og kompetenceudvikling. Således vil et casestudie af en stor bankvirksomhed kunne gøre os klogere på andre lignende bankvirksomheder, fordi de deler mange af de samme karakteristika. De følgende selektionskriterier er blevet anvendt for at sikre, at de ni casestudier har kunnet give nogle generelle indsigter for virksomheder inden it-finans: Virksomhedstype: Dette udvælgelseskriterium er medtaget, fordi det er vigtigt at sikre sig, at der både er it-virksomheder og finansvirksomheder med. Forretningsområde: Med dette udvælgelseskriterium nuanceres it-finans virksomhederne i forhold til niche og specialisering. Det sikrer en repræsentativitet af it-finans virksomheder på baggrund af forretningsområde. Lokalisering i Øresundsregionen: Gennem udvælgelsen af virksomheder med forskellig lokalisering i Øresundsregionen, er det muligt at identificere de kompetencebehov, der er i de forskellige områder i regionen. På baggrund af de tre selektionskriterier udarbejdede Oxford Research en long list med forskellige it-finans virksomheder. Derudover har Oxford Research været i tæt dialog med CFIR sekretariatet (Copenhagen Finance It Region) i forhold til at få kontaktoplysninger på de centrale medarbejdere i virksomhederne, som har konkret indsigt i undersøgelsesfeltet. Derudover har CFIR sekretariatet kunnet supplere med flere itfinans virksomheder med relevans for undersøgelsen. For de to selektionskriterier, virksomhedstype og forretningsområde var det relativ enkelt at udvælge virksomhederne og derved sikre en repræsentativitet af virksomheder. I forhold til det sidste kriterium lokalisering i Øresundsregionen, viste det sig som forventet, at klart størstedelen af it-finans virksomhederne findes i Region Hovedstaden. Der var enkelte i Region Sjælland, men ingen i Region Skåne. Det var i udgangspunktet hensigten at udarbejde mindst et casestudie med en svensk it-finans virksomhed beliggende i Region Skåne for netop at sikre en geografisk fordeling af virksomheder inden for Øresundsregionen. På baggrund af desk research blev den Malmø-baserede it- og televirksomhed Teleca AB identificeret. Teleca AB udvikler mobilløsninger til blandt andet banksektoren, men da Teleca AB desværre ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, blev der taget kontakt til Gunnar Zetterström, som er itarkitekt i SWEDBANK it, formand for den svenske medlemsorganisation Datafolket samt medlem af Nordic Financial ICT Union. Det er Gunnar Zetterströms vurdering, at klart størstedelen af de svenske it-finans aktiviteter ligger i Stockholm. SWEDBANK har eksempelvis mindre it-afdelinger i Göteborg og Umeå, men altså ingen it-aktiviteter i Region Skåne det samme gør sig ifølge Gunnar Zetterström gældende for de andre store banker som Nordea, Handelsbanken og SEB. Ligeledes har vi spurgt de danske it-finans virksomheder om deres kendskab til it-finans sektoren i Region Skåne, som heller ikke kender til nogle itfinans virksomheder i regionen. Det tyder altså ikke på, at it-finans sektoren står særlig stærkt i Region Skåne. 10

11 Sideløbende med processen med at finde en svensk it-finans virksomhed, blev der afholdt og booket interview med de danske it-finans virksomheder. Da mange medarbejdere i disse virksomheder har en travl hverdag, var den store udfordring at få koordineret og afsat den nødvendige tid til interview, som både blev afholdt personligt og telefonisk. På trods af denne udfordring lykkedes det til sidst at få alle interviewaftaler i stand med forskellige typer af virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Tabel 1 giver en oversigt over de ni it-finans virksomheder, der er blevet udvalgt til casestudierne. Endvidere tjener tabellen det formål at give læseren et overblik over de ni separate casestudier med fokus på virksomhedstype, geografisk placering, forretningsområde og hvilke medarbejdertyper, der primært er ansat i virksomhederne: Tabel 1. Oversigt over casevirksomheder Virksomhedsnavn Virksomhedstype Forretningsområde Medarbejdertyper BEC Region Sjælland Full service it-virksomhedstype Udvikler og sælger en bred palet af itløsninger til SMV er i banksektoren Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen er datamatikere, bankuddannede % er dataloger, it-ingeniører. Danske Bank Group it Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: 1/3 er cand.merc., datalog, matematik-økonom eller ingeniør. De resterende har korte videregående uddannelser, herunder datamatikere. Nordea it Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen er cand.merc., it-ingeniør, datalog, cand.polit./cand.oecon. Saxo Bank Region Hovedstaden It-baseret bank- og finansieringsvirksomhed Specialiseret inden for online handel og investering Er beskæftigede inden for it-udvikling og drift: Hovedsageligt længere videregående uddannelser inden for datalogi, cand.merc.dat, matematikøkonomi, civilingeniører. Derudover er der en del ansatte med korte eller mellemlange videregående uddannelser. SimCorp Region Hovedstaden Specialiseret it- virksomhed Udvikler investeringssoftware, der er målrettet den finansielle sektor Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: 80 % af medarbejderne i virksomheden har en lang videregående uddannelse typisk som cand.merc., datalog, matematik-økonom eller ingeniør. Cellpoint Mobile Region Hovedstaden Specialiseret it-virksomhed Specialiseret sig i mobilteknologi inden for blandt andet finans Er beskæftigede inden for it-udvikling og salg: Har primært ansatte, som er uddannet dataloger eller itingeniører det gælder både i salgsafdelingen og udviklingsafdelingen VP Securities Region Hovedstaden It-baseret bank- og finansieringsvirksomhed Central for registrering af værdipapirer i Danmark Er beskæftigede inden for it-udvikling og drift: Størstedelen af VP Securities ansatte har korte videregående uddannelser. Det er i særlig grad uddannelsen som datamatiker, der er udbredt. De indgår i både drifts- og udviklingsafdelingen. FDC Region Hovedstaden Full service it-virksomhed Udvikler og sælger en bred palet af itløsninger til forsikrings- og pensionsbranchen Er beskæftigede inden for it-udvikling, drift og salg: Der er både medarbejdere med lange og korte videregående uddannelser. Af lange videregående uddannelser er det aktuarer, cand.merc.dat, matematik-økonomer, dataloger og ingeniører. Af de korte videregående uddannelser, er det primært datamatikere, som FDC har ansat. Nykredit Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen af de ansatte har en lang videregående uddannelse såsom såsom ingeniører, dataloger og økonomer Kilde: Oxford Research 11

12 BEC bruger erfaren arbejdskraft Bankernes EDB central (BEC) er en dansk full service it-virksomhed med hovedkontor i Roskilde og er med sine 600 ansatte den største it-virksomhed i Region Sjælland. BEC udvikler og sælger it-løsninger til en bred kundeportefølje af primært små og mellemstore danske pengeinstitutter samt pensionsselskaber og understøtter de forskellige segmenter for retail, private, corporate og investment banking. BEC tilbyder en kombination af it-udvikling og købeløsninger på baggrund af dialog med deres kunder. BEC s forretning er koncentreret omkring it-udvikling, herunder programmering og implementering. Størstedelen af medarbejderne er uddannet som datamatikere eller uddannet fra banksektoren. Mellem % af medarbejderne har lange videregående uddannelser og er uddannede som dataloger eller itingeniører. Det vurderes, at der fremtidigt nok vil blive flere ansatte akademikere i virksomheden, men at antallet af akademikere nok ikke vil vokse markant, da de nuværende medarbejdertyper fint vil kunne imødekomme BEC s kompetencebehov. Nærværende casestudie baserer sig på et personligt interview med Hans Laurits Thaning, som er HR direktør i BEC og Ann Ilsøe Hvid, som er udviklingsdirektør i BEC. De har besvaret spørgsmål i relation til hvilke typer af medarbejdere, BEC har ansat, og hvilke overvejelser, BEC gør sig i forhold til de nuværende og fremtidige kompetencebehov. Yderligere har de i interviewet forholdt sig til de rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategier, BEC gør brug af for at imødekomme sine behov, og ligeledes, hvad der efter deres vurdering kan gøres i forhold til at løse eventuelle strukturelle problemstillinger. På baggrund af interviewet, kan følgende overordnede konklusioner udledes fra casestudiet: Som et resultat af finanskrisen har BEC oplevet en kraftig reduktion i medarbejderstaben og har måttet afskedige omkring 130 medarbejdere. Samtidig har BEC valgt at flytte al it-drift ud til JN Data. Dermed har 188 tidligere BEC-medarbejdere fået ansættelse ved JN Data. BEC koncentrerer sig nu udelukkende omkring it-udvikling. For BEC s forretning i krydsfeltet mellem finans og it er det centralt, at deres medarbejdere har både forretningsforståelse og erfaring inden for projektledelse. Når BEC skal rekruttere nye medarbejdere, kigger de i høj grad efter medarbejdere med erfaring, da de netop gennem deres mange år på arbejdsmarkedet har erhvervet sig nogle af de kompetencer, BEC har brug for. Det er BEC s erfaring, at det danske uddannelsessystem har kunnet tilbyde, hvad virksomheden har efterspurgt, men da BEC ikke har rekrutteret så mange nye medarbejdere inden for de sidste år, har virksomheden ikke fulgt den seneste udvikling på uddannelsesområdet. BEC vurderer, at det er en styrke for virksomheden at være beliggende i Roskilde, da det er en central placering på Sjælland og giver mulighed for at få tiltrukket arbejdskraft, som er uddannet i København og har valgt at bosætte sig i sjællandsområdet. Kraftig reduktion af medarbejdere Inden for de sidste to år er medarbejderantallet i BEC reduceret ret kraftigt. Finanskrisen har haft en klar negativ indvirkning på BEC s forretning, som i 2009 måtte lukke deres polske it-udviklingsafdeling og afskedige 30 medarbejdere, og i 2010 yderligere afskedige knap 100 medarbejdere. Endvidere valgte BEC i 2010 at udflytte al drift og it-infrastruktur til den danske it-driftsvirksomhed JN Data, hvilket på medarbejderfronten har betydet, at 188 tidligere BEC medarbejdere har fået ansættelse i JN Data. I samme 12

13 ombæring åbnede JN Data et kontor i Roskilde ved siden af BEC. I dag er BEC s forretning udelukkende koncentreret omkring it-udvikling, herunder programmering og implementering. I løbet af det seneste to og et halvt år, er det ifølge Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid minimalt, hvad der er tilført af ny arbejdskraft til BEC. Samtidig bliver medarbejderne relativt længe i virksomheden, hvilket betyder, at BEC s medarbejdere har oppebåret en gennemsnitlig anciennitet på 8 år. Derudover er BEC s medarbejdere med en gennemsnitsalder på 45 år ret erfarne både fra andre it-finansvirksomheder, men også gennem deres ansættelse i BEC. Forretningsforståelse og projektledelse er kernekompetencer Udviklingen af BEC s systemer er forretningsdrevet, og BEC kortlægger i samarbejde med deres kunder forretningsprocesserne i de enkelte pengeinstitutter. Derfor er det en central aktivitet for BEC at afholde møder med kunderne for at få tilstrækkelig indsigt i den forretningsmæssige del. BEC har i den sammenhæng indført et system med tre værkstedsbanker, som repræsenterer de andre bankers interesser, og som har it-mæssige udfordringer, der er sammenlignelige med de andre banker. Hans Laurits Thaning ser det tætte forretningskendskab, der er mellem EDB-centralerne og bankerne som en ret unik konstruktion, der fordrer to primære kompetencer hos BEC s medarbejdere - forretningsforståelse og projektledelse. Det har en høj prioritet for BEC at have medarbejdere ansat, som har forretningsforståelse, da det er grundlæggende for virksomhedens forretning, at deres medarbejdere forstår kundernes forretningsmæssige behov. Denne kompetence kan ses i sammenhæng med projektledelse, fordi medarbejderne i BEC ligeledes skal være i stand til at kunne styre projekterne hen imod nogle anvendelige it-løsninger, som skal bruges i bankerne. Typisk er et projekt i BEC-regi opbygget med en projektleder på toppen, som skal rådgive og guide it-udviklerne i forhold til, hvad kunderne efterspørger. Da projektlederfunktionen er så væsentlig for BEC, er der etableret et projektledercenter med 30 projektledere, som Ann Ilsøe Hvid er ansvarlig for. Formålet er at sætte rammen for fokusset for det lærende faglige miljø og vidensdelingen samt at give mulighed for sparring, evaluering og karriereudvikling. Endvidere er der fokus på at bemande BEC s projekter med den rette projektleder og derudover sikre, at projektlederne kommer ud i forskellige projekttyper og skiftende forretningsområder for blandt andet at styrke deres forretningsforståelse. Det er Ann Ilsøe Hvids vurdering, at forretningsforståelse i fremtiden vil blive mere vigtig for BEC. Det er et af BEC s langsigtede mål, at medarbejderne får en så god forretningsforståelse, at de vil kunne matche eller overgå medarbejderne i bankerne. På rekrutteringssiden vurderer Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid, at dette potentielt vil kunne få den betydning, at BEC kommer i skarpere konkurrence med deres egne kunder om mange af de samme kompetencer. Kigger efter erfaring På trods af de seneste par års krisestemning hos BEC, er virksomheden langsomt ved at indstille sig på nye tider og har planer om at skulle ansætte igen inden for en overskuelig fremtid. I forhold til rekruttering, kigger BEC mest efter medarbejdere med erfaring. Det skyldes ifølge Ann Ilsøe Hvid, at de erfarne medarbejdere gennem flere år på arbejdsmarkedet er blevet mere specialiserede og derfor i højere grad kan tilbyde, hvad BEC efterspørger. Selvom BEC har fokus på de mere erfarne kandidater, betyder det ikke, at BEC ikke kompetenceudvikler deres medarbejdere blandt andet er det centralt for BEC, at deres medarbejdere får et kendskab til Cobol, som er et programmeringssprog til main fraim programmering, da 13

14 der slet ikke undervises i dette på uddannelsesinstitutionerne. Som Ann Ilsøe Hvid fastslår: Følger BEC løbende op på, hvad der er af kompetencebehov i virksomheden, og målretter efter disse behov nogle interne kompetenceforløb. Kompetenceudviklingen er indrettet på en måde, der sikrer en kombination af læring og praktisk erfaring, og hvor det er medarbejderne selv, der står for at vidensdele og undervise de andre medarbejdere. Projektledercenteret er et eksempel på et forum med fokus på denne type af kompetenceudvikling. I forhold til rekruttering af nye medarbejdere bruger BEC medarbejderne som ambassadører for virksomheden. Det er Hans Laurits Thanings vurdering, at BEC tidligere opfordrede medarbejderne til at være mere opsøgende, end de er i dag. Tidligere tog de ud på uddannelsesinstitutionerne og holdt oplæg, mens de i dag i højere grad bruger deres netværk blandt andet de sociale medier på nettet. I forhold til rekruttering til lederstillinger gør BEC brug af mere formaliserede kanaler såsom rekrutteringsfirmaer. Da BEC i stort omfang både har en medarbejderstab, der er erfaren, og ser efter erfarne medarbejdere i forhold til rekruttering, mærker hverken Hans Laurits Thaning eller Ann Ilsøe Hvidt meget til, hvad det danske uddannelsessystem pt. kan tilbyde. Deres oplevelse indtil videre er dog, at uddannelserne gennem tiden har kunnet bidrage til BEC s behov. Der mener derfor ikke, at der er behov for nogle markante ændringer på uddannelsesområdet. Hans Laurtis Thaning mener blandt andet, at det danske uddannelsessystem er stærkt i forhold til at fremme samarbejdsevner og tværfaglighed og roser steder som CBS og RUC for at prioritere netop disse kompetencer. På trods af denne umiddelbare tilfredshed med det danske uddannelsessystem, kan begge godt kan se en potentiel fordel for BEC i, at der på sigt blev etableret en uddannelse i krydsfeltet mellem it og finans. En fordel at ligge i Roskilde Både Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid ser det som en styrke for BEC, at virksomheden er placeret i Roskilde. De anfører, at det er en hensigtsmæssig geografisk placering i forhold til at få tiltrukket erfaren arbejdskraft, som er uddannet i København, men som sidenhen har valgt at bosætte sig i sjællandsområdet. Hans Laurits Thaning konstaterer, at der er gode pendlingsmuligheder til Roskilde, da byen ligger centralt placeret på Sjælland. Der er ganske få medarbejdere, der pendler fra København til Roskilde, og BEC s eneste svenske medarbejder pendler fra Skåne til Roskilde. At BEC ligger i Øresundsregionen spiller derfor på nuværende tidspunkt ikke en særlig vigtig strategisk rolle for BEC. I forhold til udenlandsk arbejdskraft har BEC ikke gjort sig de store erfaringer med det. Hverken Hans Laurits Thaning eller Ann Ilsøe Hvid tror, at det i fremtiden vil blive aktuelt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, da BEC primært servicerer danske kunder og i høj grad efterspørger medarbejdere med en forståelse for de danske bankers forretningsområder. Tidligere har BEC gjort sig gode erfaringer med at bruge udenlandsk arbejdskraft til mere specialiseret it-programmering, som de outsourcede til Polen. Ifølge Hans Laurits Thaning fungerede denne model udmærket, og BEC havde faktisk planer om at fortsætte med det, indtil de grundet finanskrisen måtte lukke afdelingen. Hans Laurits Thaning afviser dog, at BEC foreløbig vil genoptage at outsource funktioner til udlandet. BEC har imidlertid andre planer i forhold til den fremtidige organisering og tog det første skridt i 2009, hvor de indgik i et samarbejde med Skandinavisk Data Center (SDC) i Ballerup i regi af et fælles selskab kaldet Nordisk Finans It, hvor de allerede nu udfører projekter sammen. Det er planen, at de to selskaber på sigt skal fusioneres fuldstændig i et samlet selskab, da SDC leverer de samme ydelser og har mange af de samme kunder, som BEC har. 14

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it debat Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Indhold 5 Udfordring 1: Sikre et sammenhængende finans-it uddannelsessystem

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Privat forbrug. Mængdeindeks 8000. Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug. Mængdeindeks 8000. Kilde: Danmarks Statistik Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011 Kilde: Danmarks Statistik Den todelte verden Tæthed

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere