rev Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rev. 06.12.13 - Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelsen er udarbejdet ud fra bogen: Projektledelse i sundhedsvæsenet fra idé til resultat af Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen (2010). Projektnavn - Aktivitetsbaseret ergoterapi til patienter indlagt på Intensivt afsnit Baggrund for projekt Ergoterapeuter, der udfører patientarbejde på Intensivt afsnit er et kendt fænomen i Danmark, men erfaringerne viser, at der oftest udføres funktionsundersøgelser relateret til undersøgelse af ansigt, mund og svælg. Terapiafdelingens vision er at arbejde for et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det betyder, at Terapiafdelingen væsentligste opgave er at hjælpe de kliniske afdelinger med at producere effektive patientforløb. Begrebet effektivitet består af komponenterne (høj) kvalitet og (optimal) ressourceudnyttelse. Terapiafdelingen fokuserer på de områder, hvor terapeuterne har særlige kompetencer at byde ind med og på de områder, hvor de kan bidrage tværfagligt og tværsektorielt til at kvalificere patientforløbene. The goal of occupational therapy is to enhance, maintain, or develop the ability of the clients to participate in activities of daily living (ADL)(...) This goal is not unique for occupational therapists, but is a common target for other health professionals too. In an acute hospital setting the impact of an intervention on the patients ADL is routinely considered by most treating professionals, and the use of ADL as a measurement parameter is common in health research. When it comes to treatment methods however, occupational therapy is quite unique in acute hospitals. Where other health professionals mainly diagnoses and treats on the body function level as described in the International classification of functioning, disability and health (ICF) ( ), the occupational therapists use human occupations as means and measure as well as goal, which places their intervention on the activity/participation level of ICF. Human occupations are described by occupational therapists ( ) as everyday life tasks within the areas of self-care, leisure, and productivity. Human occupations are given a value and contain meaning and purpose to the individual, and they require engagement in the activity process. They are influenced by the context of time, space, society and culture. The occupational therapy, which uses human occupations as means, is in the following named occupation-based therapy. (1) According to Fisher ( ) the use of daily occupations in the treatment of patients can have several purposes: The occupations can have a restorative purpose by addressing the body functions challenged by the occupation, an acquisitional purpose by restoring an actual occupation, or an adaptive purpose 1

2 by introducing new methods or environmental support for improved occupational functioning. If the occupations in the therapy are chosen by the patient and the occupational therapist based on the patient s normal daily occupations, Fisher describes them as relevant naturalistic interventions with purpose and meaning to the patient. These occupations are likely to match the demands of the daily life of that patient. As the daily occupations are individually composed, body functions of a specific person are likely to be individual too. At a biomechanical level the human body is kept mobile, strong and enduring by the demands from daily life ( ), and likewise it sets an individual standard for abilities and capacities in the cognitive and sociopsychological area ( ). Interaction with the environment during ADL provides the human brain with experiences that are stored and reused throughout life, and hence are building up micro-habits which are involved in motor programming, execution, and control ( ). Used with this focus, therapeutic occupations have a restorative purpose. (1) Fokus for restorativ træning er en genopbygning, udvikling eller vedligeholdelse enten på kropsniveau eller på aktivitetsniveau. Fisher opdeler begrebet i: 1. Acquisitional Occupation ( ), hvor patientens og ergoterapeutens fokus er på at patienten generhverver, udvikler eller vedligeholder ADL. Patienten træner i at tage en skjorte på, med det formål selv at kunne gøre det fremover. 2. Restorative Occupation ( ), hvor patientens og ergoterapeutens fokus er på at patienten generhverver, udvikler eller vedligeholder kropsfunktioner. Patienten træner i at tage en skjorte på for at bedre f.eks. udholdenhed, finmotorik og rækkefølge. For en observatør er det ofte ikke muligt at se forskel på de to typer af restorativ træning. Forskellen kan kun konstateres ved at udspørge terapeuten om de kliniske overvejelser, der ligger til grund for træningen, eller patienten om formålet med træningen. (2) Occupation-based therapy is believed to have potential for training at the body function level as well as the activity and participation level of the ICF. Occupation-based therapy gives the opportunity to train body functions and daily occupations to a natural level; it involves the patient and demonstrates competences and possibilities, which empowers the patient to transfer training to daily routines... (1) Tanken er et udviklingsprojekt med fokus på aktivitetsbaseret ergoterapeutisk indsats til patienter på Intensiv afsnit, og hvor en kompetent ergoterapeut tilknyttes afsnittet ca. 30 timer om ugen. 2

3 Projektet er rettet imod: - Opsøgende ergoterapeutisk undersøgelse og behandling af patienter på Intensivt afsnit - Fokus på aktivitetsbaseret tilgang med meningsfulde dagligdags aktiviteter som mål og middel til ergoterapeutisk undersøgelse og behandling under indlæggelse på Intensiv afsnit - Mental stimulering og udvikling af patienter på Intensivt afsnit - Restorativ ergoterapeutisk træning af patienter på Intensiv afsnit - Styrkelse af empowerment hos patienter på Intensiv afsnit - Fokus på rehabilitering i patientforløb på Intensivt afsnit Der findes erfaringer med et lignende projekt fra Regionshospitalet Randers, og disse erfaringer inddrages i relevant omfang i den videre proces (3). Følgende andre hospitaler er kontaktet og besøgt i forhold til ergoterapeutisk erfaringsudveksling: Skejby Aarhus (Tage Hansens Gade) Randers Endvidere arbejdes der i sygeplejegruppen på HEH netop nu med projektet fra patient til borger, hvilket er i god tråd med dette projekt. Ideen til projektet er drøftet i Terapiledelsen, som gav opbakning til det videre forløb, herefter sker der løbende inddragelse af Intensivt afsnit, hvilket også fremgår af den resterende projektbeskrivelse. Der er aftalt med Intensivt afsnit, at afdelingssygeplejerske igennem hele projektperioden kontaktes særligt i forhold til aftaler ift. ressourceforbrug samt de løbende projektgruppemøder. Projektets afledte betydninger for Intensivt afsnit: Sygeplejegruppen og sygeplejekoordinator på Intensiv afsnit skal bruge tid sammen med ergoterapeuten i forhold til at udvælge patienter til ergoterapeutisk intervention. Dette vil påvirke sygeplejegruppens arbejdsgange, men forventelig påvirker den ergoterapeutiske indsats patienternes funktionsevne i positiv retning og ergoterapeuten forventes at kunne bidrage til øget patienttilfredshed og kortere indlæggelsesforløb på Intensiv afsnittet. Projektet forventes at kunne indgå i driftsorganisationen, idet der tidligere har været ergoterapiydelser på afdelingen, dog i begrænset omfang på ca. 10 timer ugentligt. Der kan i forløbet laves en yderligere litteratursøgning i anerkendte databaser i forhold til yderligere evidens for ergoterapi til intensive patienter. Dette vil kunne medføre en evt. justering af den ergoterapeutiske intervention med denne patientgruppe. 3

4 Formål At styrke patienternes aktivitetsformåen under indlæggelse på Intensiv afsnit ved at tilbyde aktivitetsbaseret ergoterapeutisk indsats. I starten sættes fokus på de vågne patienter, som kan samarbejde om aktivitetsbaseret ergoterapi. Mål Øge og/eller vedligeholde patienternes funktionsevne under indlæggelse på Intensiv afsnit. At der udarbejdes aktivitetsbaserede ergoterapeutiske undersøgelser, målsætninger og handleplaner på relevante patienter. At få erfaring med hvilke aktivitetsbaserede ergoterapeutiske ydelser, som patienterne kan indgå i på Intensiv afsnit. At monitorere hvor mange patienter (procentdel), der indgår i ergoterapeutisk undersøgelse og behandling Succeskriterier At 90% af patienter, som indgår i ergoterapeutisk intervention undersøges og vurderes aktivitetsbaseret samt at der opsættes aktivitetsbaserede målsætninger for patienter på Intensiv afsnit Senere kan der evt. måles på om patienterne når deres målsætninger under indlæggelse samt fokuseres på hvordan der screenes ift. patienternes behov for aktivitetsbaseret ergoterapi. Organisering Projektejer: Ledende terapeut (afdelingsledelse, Terapien) Styregruppe: Ledende terapeut og projektleder (formand). Projektleder: Afdelingsterapeut Projektgruppen: Projektleder afdelingsterapet Marie Møldrup/Rikke Møller Jensen (formand), ergoterapeut tilknyttet Intensiv afdeling Stine Langballe, udviklingsergoterapeut Mette Mondrup (ad hoc deltagelse), sygeplejerske fra Intensiv afsnit Karin Kristoffersen, afdelingssygeplejerske fra Intensiv afsnit Yvonne Lundberg og souschef fra Intensiv afsnit Lis Hedegaard Pedersen. Referencegruppe: Specialeansvarlig- og udviklingssygeplejerske fra Intensiv afsnit har fungeret som referencegruppe. Interessentanalyse Kortlægning og analyse af interessenter i projektet, hvor: 4

5 Eksterne interessenter har: lille indflydelse og aktiv medvirken ikke vigtig for projektet Ressourcepersoner har: stor indflydelse og aktiv medvirken vigtig for projektet Grå eminencer har: stor indflydelse og aktiv medvirken ikke vigtig for projektet Gidsler har: lille indflydelse og aktiv medvirken vigtig for projektet Sygeplejersker på Intensiv afdeling (Ressourcepersoner) Afsnitsledelse = afdelingssygeplejerske (Ressourcepersoner) Afsnitsledelse = afdelingsterapeut (Ressourcepersoner) Afdelingsledelse, Intensiv (Eksterne interessenter) Afdelingsledelse, Terapien (Ressourcepersoner) Hospitalsledelsen (Eksterne interessenter) Ergoterapeutforeningen (Eksterne interessenter) Lægegruppen (Grå eminencer) Fysioterapeutgruppen (Gidsler) Resten af ergoterapeutgruppen (Eksterne interessenter) Patienter og pårørende på Intensiv afdeling (Gidsler) Håndtering af interessenter, som ikke fremgår af milepæls- og aktivitetsplanen: Hospitalsledelsen: se kommunikationsplan Lægegruppen: se risikoanalyse og kommunikationsplan Patient og pårørende: se kommunikationsplan. Ressourcer Beskrivelse: Ca. 30 ergoterapeuttimer pr. uge i 8 måneder Forflytningsvejlederuddannelse til ergoterapeut forår 2013 Behov for undervisning af ergoterapeut v. sygeplejerske indenfor emnerne: - Restriktioner i.f.t. diagnoser - Intensiv delir - CIP - Ernæring/mundstimulation ift. intuberede patienter (fælles holdning til dette) - M.m. Karin Kristoffersen varetager denne undervisning. Møder i projektgruppe og styregruppe Tværfaglig udarbejdelse af patientmateriale Tværfaglig udarbejdelse af relevante retningslinjer Nye arbejdsgange for sygeplejegruppen og ved behov læger - i en periode anvendelse af udarbejdet dagsskema ift. henvisning af patienter (se bilag 1) Projektleder - udarbejdelse af og løbende tilretning af projektbeskrivelse 5

6 - midtvejsevaluering - slutevaluering - opsamling på afledte projekt ideer Ad hoc opgaver - korrigerende handlinger i projektet - andet Indkøb: - Spejl Der er indtil videre ikke behov for yderligere indkøb af særlige materialer til ergoterapeutisk undersøgelse og behandling på intensiv afdeling. Tidsplan Se nedenstående milepæle og aktivitetsplan 6

7 Milepæle/Aktiviteter 2012 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUNI JULI sener e 1. INITIATIV- OG OPSTARTSFASE Styregruppemøde X Udarbejdelse af udkast til X X projektbeskrivelse Studiebesøg X X - Skejby - Randers - Aarhus Oplæring/opstart af X X ergoterapeut Stine Langballe på Intensiv Præsentation af projekt for Hospitalsledelsen 2. PLANLÆGNINGSFASE x Præsentation af projektbeskrivelse til projektgruppe Projektgruppemøder med relevante deltagere Ad hoc møder med relevante parter i projektgruppen Overlevering fra Rikke til Stine vedr. Intensiv undervisning afholdt i Terapiafd. D. 22/10 3. GENNEMFØRELSESFASEN X x X x X X X X 7

8 Projektperiode (ergoterapeut på Intensiv afdeling 30 time pr. uge) Undervisning af ergoterapeut ved sygeplejerske fra Intensiv afsnit Stine Langballe aftaler tidspunkt med Karin Kristoffersen Forflytningsvejlederuddannelse til ergoterapeut Tværfaglig undervisning (1 time) for sygeplejersker og læger på Intensiv afsnittet vedr. ergoterapeutiske ydelser - Indhold: aktivitetsbaseret ergoterapi, mental stimulation af patienter og den praktiske forankring i hverdagen på afsnittet Afklaring ift. samarbejdet med fysioterapeuterne tilknyttet Intensiv hvordan og hvornår fungerer dette bedst i praksis? * LIP = Langtidsindlagte patienter Styregruppemøder inkl. styring og opfølgning (f.eks. X X X X X X X X X (Aflys t pga. af få tilmel dt) X X Planla gt til (for læger ) X x x Udarb ejdels e af tværf aglig retnin gslinj e for LIP* (sep/ okt) X x X X (aug) 8

9 på bilateral ledermøde i Terapiafd.) Projektgruppemøder med relevante deltagere inkl. evaluering og iværksættelse af korrigerende tiltag Midtvejs evaluering af opfyldelse af succeskriterier: Kvalitativ opgørelse: Interviews med 2 sygeplejersker og 1 læge: Hovedspørgsmål: Hvordan opleves det at have en ergoterapeut med aktivitetsorienteret tilgang til patienterne fast tilknyttet til intensiv og hvilken betydning har det for patienten og patientforløbet? Midtvejs evaluering af opfyldelse af andre mål for projektet: Kvantitativ opgørelse ift: - at 90% af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk intervention undersøges og vurderes aktivitetsbaseret samt at der opsættes aktivitetsbaserede målsætninger og handleplaner for patienter på Intensiv afsnit - At monitorere hvilke X X X X x X (aug) X X 9

10 ergoterapeutiske ydelser, som patienterne indgår i på Intensiv afsnit. - At monitorere hvor mange patienter (procentdel), der indgår i ergoterapeutisk undersøgelse og behandling. 4. AFSLUTNINGSFASEN rev Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe Endelig evaluering af opfyldelse af succeskriterier: Kvalitativ opgørelse: Interviews med 2 sygeplejerske og 1 læge: Hovedspørgsmål: Hvordan opleves det at have en ergoterapeut med aktivitetsorienteret tilgang til patienterne fast tilknyttet til intensiv og hvilken betydning har det for patienten og patientforløbet? Endelig evaluering af opfyldelse af andre mål for projektet: Kvantitativ opgørelse ift: - at 90% af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk intervention undersøges og vurderes aktivitetsbaseret samt at der opsættes aktivitetsbaserede X X 10

11 målsætninger og handleplaner for patienter på Intensiv afsnit - At monitorere hvilke ergoterapeutiske ydelser, som patienterne indgår i på Intensiv afsnit. - At monitorere hvor mange patienter (procentdel), der indgår i ergoterapeutisk undersøgelse og behandling. Projektgruppemøde - vurdering og evaluering af resultater og proces Styregruppemøde - vurdering og evaluering af resultater og proces - overgang til driftsorganisation, anbefalinger og beslutninger Formidling af afslutning og resultater - Terapiafdelingen, matrikelmøde Opsamling af afledte projektideer, herunder f.eks. opmærksomhed på overgangen fra Intensiv afsnit til stamafdelingen. D ec. X (nov) D ec D ec 11

12 Risikoanalyse Der er nedenfor beskrevet to prioriterede risici: A. Sygdom/fravær ved deltagere fra Terapiafdelingen Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Lav Risikohåndtering: Alt efter hvilket personale, der bliver syg/fraværende vil det medføre en justering i milepæl og aktivitetsplanen. Den er den udførende ergoterapeutstilling, som er mest sårbar, idet der vil skulle foregå en ny introduktion til projektet ved en anden person. B. Konflikter mellem terapeutisk personale og personale fra Intensiv Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Lav Risikohåndtering: Projektet indeholder udarbejdelse af en beskrivelse af den ergoterapeutiske arbejdsproces på Intensivt afsnit, herunder kunne der udarbejdes konkrete aftaler for samarbejdet med sygeplejepersonalet. Hvis der opstår konflikter med det lægefaglige personale kan det medføre behov for ændring i sammensætningen af projektgruppen og dermed projektbeskrivelsen. Kommunikationsplan Overordnet foreslår Intensivt afsnittet at der laves en fælles artikel om dette projekt til PR/ synliggørelse af både Anæstesiologisk afdeling (Intensiv afsnit) og Terapiafdelingen. Kommunikat ion udad: Modtager Formål Metoder/medier Ergoterapeutforening Information + PR Artikel en + Intensiv fagblad Hospitalsledelsen Afdelingsledelser Information + PR HL dialogmøde og evt. afsnit i Hospitalsnyt HEH Fysioterapeuterne Ergoterapeutgruppen Information Punkt på matrikelmøde Oplæg sommerseminar Patienter og pårørende på Information og involvering i Patientmateriale 12

13 Kommunikation nedad: Kommunikat ion opad: Intensivt afsnit ETF jubilæumskonference Sygeplejersker på Intensiv afsnit Projektgruppen Styregruppen: Afsnitsledelse = afdelingssygeplejersk e Afsnitsledelse = afdelingsterapeut Afdelingsledelse, Terapien patientforløb Information + PR Posterfremstillin g (bilag 4) og oplæg Skabe mening, motivation og interesse for projektet Skaffe ledelsesmæssig opbakning Tale projektsag Træffe beslutninger Undervisning om ergoterapeutisk e ydelser Projektmøder m. referat Tidsplaner Uformelle møder og telefonsamtaler Orienterende s Møder Tidsplaner Mødereferater Orienterende s UEvaluering Der er indsamlet data til dette projekt gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser. Der er gennemført en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse både ved midtvejsevalueringen og ved slutevalueringen. Den kvantitative undersøgelse består af: - optælling i 20 journaler i Midt-EPJ Den kvalitative undersøgelse består af: - semistrukturerede interviews af 3 sundhedspersonaler på intensivafsnittet. De indsamlede data bruges til en analyse i forhold til om succeskriterierne og målene for projektet er nået. Se endvidere milepæls- og aktivitetsplan. 13

14 Midtvejsevaluering: Kvantitativ undersøgelse Kriterier Standarder De sidste 20 patientjournaler fra Midt-EPJ Patienter, som indgår i ergoterapeutisk intervention skal undersøges og vurderes aktivitetsbaseret 90% af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk intervention skal undersøges og vurderes aktivitetsbaseret. 18 ud af 20 patienter er undersøgt og vurderet aktivitetsbaseret. 90 % Patienter, som indgår i ergoterapeutisk behandling/træning skal have opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner 90 % af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk behandling/træning skal have opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner 3 ud af 7 patienter har fået opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner 43 % Andre mål Alle patientforløb fra d Hvor mange patienter har fået ergoterapeutiske ydelser 37 patienter ud af 143 patienter har fået ergoterapeutiske ydelser Hvilke ergoterapeutiske ydelser indgår patienten i Ergo/fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse under indlæggelse Færdighedstræning i forb. med daglig livsførelse Aktivitetstræning af fysisk funktion Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer Mund, svælg og ansigtsstimulation Kommunikation Generelle pædagogiske interventioner 14

15 Opfyldelse af succeskriterier og andre kvantitative mål ved midtvejsevaluering: Ved gennemgang af de sidste 20 journaler på udskrevne patienter fra intensiv, som har fået ergoterapi, ser billedet således ud i forhold til succeskriterier og andre kvantitative mål: 18 ud af 20 patienter er undersøgt og vurderet aktivitetsbaseret og opfylder dermed succeskriteriet om, at 90 % af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk intervention skal undersøges og vurderes aktivitetsbaseret. Patienterne er undersøgt og vurderet i aktiviteter som fx personlig hygiejne, af- og påklædning, bad og spisning. Årsagen til at to patienter ikke er undersøgt og vurderet i aktivitet er, at de begge var meget syge og ikke kunne deltage i aktivitet. De fik begge lavet en funktionsundersøgelse i form af en vurdering af synkefunktionen. Kun 3 ud af 7 patienter har fået opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner, hvilket betyder, at succeskriteriet om, at 90% af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk behandling/træning skal have opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner ikke er opnået, idet 3 ud af 7 patienter kun svarer til 43 %. I 4 patientforløb dokumenterer ergoterapeuten for længe i undersøgelsesdelen frem for at gå videre til at dokumentere i behandlings/træningsdelen. Dette er et udviklingsområde. I forbindelse med gennemgang af patientjournalerne kan det ses, at ergoterapeuten ofte kun når at undersøge og vurdere patienten inden denne overflyttes til stamafdeling, hvorfor der derfor ikke bliver opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner. Derfor er der kun 7 ud af 20 patienter, som det er relevant at opsætte målsætninger og handleplaner for. I perioden fra 1. november til 1. februar har 37 ud af 147 patienter modtaget ergoterapeutiske ydelser. Ud af de 37 patienter er de 35 blevet undersøgt og vurderet aktivitetsbaseret. Patienterne har modtaget følgende ergoterapeutiske ydelser: ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse, færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse, aktivitetstræning af fysisk funktion, kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer, mund, svælg og ansigtsstimulation, kommunikation, generelle pædagogiske interventioner. Termerne på de ergoterapeutiske ydelser er taget ud fra SKS-koderne og en uddybende definition findes her: /LPR_jan09.pdf Patienterne på intensiv er meget syge og de aktiviteter, som indgår i de ergoterapeutiske ydelser, er oftest basale P-ADL aktiviteter som vask af ansigt og overkrop, børste tænder, frisere sig, barbere sig og spise og drikke, da patienterne ikke har kræfter og overskud til komplekse længerevarende aktiviteter. 15

16 Kvalitativ undersøgelse: rev Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe Semistrukturerede interview Spørgsmål: Hvordan har du oplevet at have en ergoterapeut fast tilknyttet til afdelingen de sidste 4 måneder? Hjælpespørgsmål: I hvilke situationer har du brugt en ergoterapeut Hvordan påvirker det dine daglige rutiner/ det daglige arbejde Har det ændret dit syn på/ din tilgang til patienten og patientforløbet Har du kunne bruge den ergoterapeutiske dokumentation i det daglige arbejde? Hvilken betydning har de daglige aktiviteter i behandlingen af den intensive patient? Ved du nok om, hvad du skal bruge en ergoterapeut til? Hvad tror du det har betydet for patienten og patientforløbet at der er en ergoterapeut fast tilknyttet til afdelingen? Hjælpespørgsmål Har du fornemmelse af at patientens funktionsevne bedres eller vedligeholdes? Har den ergoterapeutiske indsats betydning for liggetiden? To sygeplejersker og 1 læge blev interviewet. Se transkriptionen af interviews under bilag. 16

17 Opfyldelse af kvalitative mål: Formålet med projektet er at styrke patienternes aktivitetsformåen under indlæggelse på intensiv afsnit ved at tilbyde en aktivitetsbaseret ergoterapeutisk indsats. Ved midtvejsevalueringen forsøges det igennem kvalitative interviews at få et fingerpeg om, at dette er på vej til at lykkes. For at afklare dette, er følgende spørgsmål bl.a. blevet benyttet: Hvilken betydning har det haft for patienten og patientforløbet at have en aktivitetsbaseret ergoterapeut fasttilknyttet til intensivafdelingen og hvilken betydning har det haft for det tværfaglige personale? Det billede, som danner sig efter de 3 interviews er, at personalet oplever, at aktivitetsbaseret ergoterapi motiverer patienterne til at tage del i deres sygdomsforløb og det har betydning for at blive rask. Det at kunne gøre nogle almindelig dagligdags ting giver mod på at deltage aktivt i at blive rask igen. Desuden har den ergoterapeutiske indsats også medvirket til at plejepersonalet er blevet bedre til at inddrage patienten i de daglige aktiviteter frem for at gøre dem passive i forbindelse med pleje. Efter at have haft en fast tilknyttet ergoterapeut i flere måneder, giver de tre interviewede personer udtryk for, at ergoterapeuten efterhånden betragtes som en ligeværdig samarbejdspartner, som er medvirkende til at gøre patientforløbene mere målrettet. To af de interviewede giver også udtryk for, at de oplever, at patienterne kommer hurtigere igennem systemet, når de deltager i dagligdagsaktiviteter, da det bl.a. at med til at give dem compliance i forhold til at forstå vigtigheden i at være aktiv i hverdagen. Derved giver det en tro på, at aktivitetsbaseret ergoterapi kan være medvirkende til at afkorte indlæggelsestiden og forebygge indlæggelser. Udviklingsområder: Lægen giver udtryk for, at lægegruppen ikke ved nok om aktivitetsbaseret ergoterapi og det kunne være ønskværdigt med undervisning i forhold til denne gruppe. Derudover siger 1 af de interviewede, at man vil arbejde mere i tværfaglige teams, hvorfor det kunne give god mening at arbejde målrettet med dette. 17

18 Slutevaluering: Kvantitativ undersøgelse Kriterier Standarder De sidste 20 patientjournaler fra Midt-EPJ Patienter, som indgår i ergoterapeutisk intervention skal undersøges og vurderes aktivitetsbaseret 90% af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk intervention skal undersøges og vurderes aktivitetsbaseret. 14 ud af 20 patienter er undersøgt og vurderet aktivitetsbaseret. 70 % Patienter, som indgår i ergoterapeutisk behandling/træning skal have opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner 90 % af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk behandling/træning skal have opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner 8 ud af 9 patienter har fået opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner 89 % Andre mål Alle patientforløb fra d Hvor mange patienter har fået ergoterapeutiske ydelser 38 patienter ud af 153 patienter har fået ergoterapeutiske ydelser Hvilke ergoterapeutiske ydelser indgår patienten i Ergo/fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse under indlæggelse Færdighedstræning i forb. med daglig livsførelse Aktivitetstræning af fysisk funktion Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer Mund, svælg og ansigtsstimulation Kommunikation Generelle pædagogiske interventioner 18

19 Opfyldelse af succeskriterier og andre kvantitative mål ved slutevaluering: Ved gennemgang af de sidste 20 journaler på udskrevne patienter fra intensiv, som har fået ergoterapi, ser billedet således ud i forhold til succeskriterier og andre kvantitative mål: 14 ud af 20 patienter er undersøgt og vurderet aktivitetsbaseret og opfylder dermed ikke succeskriteriet om, at 90 % af patienterne, som indgår i ergoterapeutisk intervention skal undersøges og vurderes aktivitetsbaseret. Dette er en nedgang på 20 procent siden midtvejsevalueringen. Nedgangen kan hænge sammen med, at den faste ergoterapeut kan have haft mere fravær end ved optællingen ved midtvejsevalueringen. I forbindelse med fravær fra den fasttilknyttede ergoterapeut, har der ikke været ressourcer til at dække fraværet svarende til den fasttilknyttede ergoterapeuts timer. Det har kun været muligt at dække akut behov for vurdering af synkefunktionen. Dette bliver synligt i denne optælling ved, at tre af patienterne er blevet vurderet af andre ergoterapeuter og dermed ikke vurderet aktivitetsbaseret. Derudover har to af patienterne har været så syge, at de kun har været i stand til at medvirke til synkefunktionsvurderinger. Den sidste patient, som ikke er vurderet aktivitetsbaseret, har indgået i en samtale med ergoterapeuten, hvor der kun har været fokus funktionsevnen på kropsniveau. 8 ud af 9 patienter har fået opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner og opfylder succeskriteriet om, at 90 % af patienternes skal, når det er relevant, have opsat aktivitetsbaseret målsætninger og handleplaner, med 89 procent. Dette er en fremgang på 46 procent siden midtvejsevalueringen. Én patient skulle have opsat mål og lavet handleplaner, men den ergoterapeutstuderende som havde haft patienten, er blevet for længe i undersøgelsesfasen i stedet for at gå videre til behandlingsfasen. I perioden fra 1. april til 1. juli har 38 ud af 153 patienter modtaget ergoterapeutiske ydelser. Ud af de 38 patienter er de 30 blevet undersøgt og vurderet aktivitetsbaseret. Patienterne har modtaget de samme ergoterapeutiske ydelser og vurderet i de sammen aktiviteter som ved midtvejsevalueringen. 19

20 Slutevaluering: Kvalitativ undersøgelse Hovedspørgsmålene er de samme som ved midtvejsevalueringen. Altså, hvilken betydning har det haft for patienten og patientforløbet at have en aktivitetsbaseret ergoterapeut fasttilknyttet til intensivafdelingen og hvilken betydning har det haft for det tværfaglige personale? Alle tre interviewede giver udtryk for, at den aktivitetsbaserede ergoterapi har betydning for patientens mentale tilstand i form af, at patienten bliver bevidst om sin krop og om at opretholde færdigheder. Patientens ressourcer findes frem og det styrker patientens empowerment. De er enige i, at det er af stor betydning, at patienten indgår i almindelig daglige aktiviteter. Lægen siger, at det er vigtigt, at patienten bliver mobiliseret, lige så snart, at patienten bliver indlagt på afdelingen, ikke kun for at genvinde patientens færdigheder, men også for at undgå at miste dem. Sygeplejerskerne fortæller, at de er blevet mere bevidste om, at inddrage patienten i de daglige aktiviteter, men de ind i mellem stadig må øve sig i ikke at varetager de daglige aktiviteter for patienten. Én af de interviewede giver udtryk, at ergoterapeuten er blevet en del af afdeling og en vigtig sparringspartner i det daglige tværfaglige samarbejde. Lægen siger, at han ofte henvender sig direkte til ergoterapeuten, når han skal have oplysninger om en patient i stedet for at læse den ergoterapeutiske dokumentation, da det giver ham et mere nuanceret billede. Lægen konkluderer, at ergoterapi er hjælp til selvhjælp, og det er ekstremt vigtigt, at patienten får redskaber til at arbejde videre med og nogle idéer til, hvad patienten kan gøre for at komme videre. 20

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb REMOTE REHABILITATION AND SUPPORT Caretech Innovation & Regionshospitalet Silkeborg Remote Rehabilitation and Support Projektet

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere