It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Finansministeriets Business Case model Finansministeriets Business Case model hvorfor skal det være så vanskeligt? af managementkonsulent Jimmy Kevin Pedersen, Implement A/S og partner Martin J. Ernst, 1stroke ApS 1. Hvorfor en artikel om Finansministeriets Business Case model? Business Case skal med under hele forløbet Gælder for digitaliseringsprojekter på 10 mio. kr. Det var en række tilfælde, som fik artiklens forfattere til at samles og nedfælde erfaringerne med Finansministeriets Business Case model. Vi begge kunne se muligheder i modellen men det var en svær nød at knække, da den på mange måde ikke skrev sig selv. Ydermere er det vores grundholdning godt støttet op af diverse guruer og projektledelsesmetoder at Business Casen ikke bare skal efterlades efter godkendelse i styregruppen samt virksomhedsledelse. Den skal bruges, som et aktivt styringsdokument før, under og efter projektet. For at det kan lade sig gøre er en solid forankring i organisationen nødvendig. Finansministeriet udsendte den 26. april 2008 et cirkulære om anvendelse af Business Case modellen for digitaliseringsprojekter. Cirkulæret betyder, at alle statslige virksomheder er forpligtet til at anvende Business Case modellen i forbindelse med nye digitaliseringsprojekter over 10 millioner kroner. Del af Digitaliseringsstrategien Business Case modellen er også et initiativ i Digitaliseringsstrategien og der er udarbejdet i et samarbejde mellem Den Digitale Taskforce, Videnskabsministeriet, KL og Danske Regioner. 4/August 2009 It-håndbogen 1

3 Finansministeriets Business Case model Inspiration til alle de styregruppemedlemmer, program- og projektledere Vi vil gerne med denne artikel give inspiration til alle de styregruppemedlemmer, program- og projektledere, som skal bruge Finansministeriets Business Case model. Både så de nemmere kan komme i gang med modellen men også når de skal følge op på Business Casen under projektet og ikke mindst når gevinsterne realiseres. 2. Hvorfor udarbejde en Business Case? It en central driver for værdiskabelse It opfattes meget forskelligt. For nogle virksomhedsledere er it en omkostning, der skal søges begrænset. For andre er it en central driver for værdiskabelse gennem optimering af forretningsgange, nye produkter og services til kunderne. Ifølge IT i Praksis 2008 er der fortsat over 41 pct. (41 til 47 pct. best practice/worst practice) af de adspurgte i staten der primært ser it som en omkostningsfaktor, mens det kun er 26 pct. af de adspurgte (12 pct. i worst practice), der ser på it som en værdiskabende faktor. Ledelsen bør nøje overveje, hvilken betydning it reelt har og fremadrettet skal have for organisationen. De fleste virksomheder har blandede oplevelser med it. Alle har oplevet at it ikke har givet det afkast man forventede. Det kan skyldes en problematisk implementering, modstand hos brugerne, arbejdsgange og organisation, der ikke bliver tilpasset den nye virkelighed. Det samme gælder for offentlige organisationer, og ved brug af Business Cases (ikke mindst Finansministeriets model), så kan man få fokus på værdiskabelsen. Business Casen som styringsværktøj Business Casen er det styringsværktøj i projektet, som dokumenterer den forretningsmæssige påvirkning af projektets leverancer. Oplysninger, der beskriver retfærdiggørelsen af at starte og fortsætte et PRINCE2-projekt. Business Casen leverer begrundelsen (og besvarer spørgsmålet Hvorfor? til projektet). Den opdateres ved nøglepunkter igennem hele projektet. PRINCE2 definerer dette på følgende måde: 2 It-håndbogen 4/August 2009

4 Finansministeriets Business Case model Hvad er en Business Case: Business Case er en beskrivelse af begrundelserne for projektet og berettigelsen af projektets igangsættelse. Business Case er baseret på de estimerede omkostninger ved projektet, risici, det forventede udbytte og de forventede besparelser Business Casen dækker alle ændringer i den virksomhed, der er berørt af projektet Business Casen udgør projektets vigtigste sæt informationer. Den styrer beslutningsprocesserne og bruges hele tiden til, at justere projektets fremdrift i forhold til de forretningsmål/udbytte, der er defineret i Business Casen En Business Case skal udvikles i henhold til evt. eksisterende organisationsstandarder og projektets beskaffenhed. I nogle tilfælde vil en Business Case være meget krævende at udvikle og godkende, fordi projektet vil have store konsekvenser for organisationen. Andre vil være mindre arbejdskrævende, fordi projektet er uafhængigt og har minimal indvirkning på andre dele af organisationen. Dette påkrævende investeringsniveau vil også have indflydelse på, hvor formel udviklingen af Business Casen skal være. Kilde: PRINCE2 manualen side , OCG, Anden udgave, 2006 Forudsætninger vurderes løbende Med andre ord så er det umiddelbart det vigtigste redskab for beslutningstagerne omkring projektet (styregruppeformanden, topledelsen, politikere, bestyrelse) for at vurdere om den givne investering skal foretages, og hvilke effekter der kan forventes realiseret. Som i alle mulige andre tilfælde, er der svært at spå om fremtiden, og derfor bygger Business Casen på en række forudsætninger, som løbende undervejs hele tiden skal monitoreres og justeres. Derfor er det en helt central aktivitet også i PRINCE2, at Business Casen bliver vurderet løbende og senest ved hvert faseskift. PRINCE2 har også en helt klar tilgang til hvordan Business Casen bliver modnet under det to første processer (som ikke jf. PRINCE2 er faser) SP (Start af projekt) og IP (Initier Projekt). Udviklingen af en Business Case gennem de to første processer På figuren nedenfor er vist, hvorledes en Business Case udvikles sammen med de dokumenter, der er med til at definere projektet i de to første processer i PRINCE2: 4/August 2009 It-håndbogen 3

5 Finansministeriets Business Case model Figur 1. Kilde: PRINCE2 manualen og egen tilvirkning. Business Case version 0 Business Case version 1 Som det kan ses af figuren, så opstår den første version af Business Casen ved starten. Denne version er på meget overordnet niveau og typisk på dispositionsform kun hovedoverskrifter. Den næste hovedversion af Business Casen ligger klar lige efter SP og danner basis for beslutningen om at gennemføre IP. I SP er projektet blevet beriget med mere information, som får Business Casens resultat til at krystallisere sig endnu mere. Business Case version 2 Under IP fasen bliver Business Casen yderligere modnet, parallelt med at projektets basis i form af omfang, projektplaner med mere også bliver modnet. Dette samles i et dokument, som er basis for projektets endelige godkendelse PID en. Business Cases har ifølge PRINCE2 følgende struktur: 4 It-håndbogen 4/August 2009

6 Finansministeriets Business Case model Indholdsfortegnelse for en Business Case: Årsag: Muligheder og den valgte løsning Forventet udbytte Risici Omkostninger Tidshorisont Investeringsvurdering og evaluering Kilde: PRINCE2 manualen side , OCG, Anden udgave, 2006 Proces inden en god Business Case kan skrives Både håndgribelige og ikke-håndgribelige gevinster Investeringsvurderingen i Business Casen Forfatterne har positive erfaringer med at bruge elementer af ovenstående Business Case struktur. Men også denne struktur kræver en ikke ubetydelig indsats, inden Business Casen kan skrives. Den proces vil vi ikke komme nærmere ind på i denne artikel men den er behandlet i artiklen 3.3. ROI for ERP-projekter i ERP-håndbogen fra Børsens Ledelseshåndbøger. Dog er en god idé i den forbindelse, at dele Business Casen op i Business Case elementer, så bidragene kan håndteres, beregnes og opfølges særskilt. Normalt indebærer en investering både håndgribelige og knap så håndgribelige effekter. Ofte er det især i den offentlige sektor en god ide at have fokus på at kvantificere også de ikke-økonomiske effekter og gevinster. Kvantificering letter arbejdet med at fastsætte mål for gevinsterne og letter også det efterfølgende opfølgningsarbejde. I nogle situationer bliver et business case-element dog kategoriseret som ikke-kvantificerbart og andre gange som kvantificerbart dette kan både være situations- eller virksomhedsbestemt. Det er muligt med de økonomiske gevinster at udregne nutidsværdier (NPV) og intern rente. PRINCE2 nævner kun, at der skal være en investeringsvurdering og traditionelt kan det være mange ting. Dette behandles ikke yderligere i dette afsnit. 3. Hvilke styrker og svagheder er der ved Finansministeriets Business Case model? Tidligere nævnt introducerede Finansministeriet i april 2008 en business case model, som var en erstatning for deres første Business Case model. Det er ikke formålet med denne artikel at vurdere de tidligere versioner, men udelukkende vurdere den nuværende version af denne model. 4/August 2009 It-håndbogen 5

7 Finansministeriets Business Case model Man skal lige huske at nævne, at det er det nemmeste i verden at tage andres metoder og komme med et kvalificeret modspil. Den opgave, som Finansministeriet har påtaget sig, er klart en af de svære. Udfordringen har været at stille et værktøj til rådighed, der samtidig med at det skal kunne håndtere projekter af meget forskellig størrelse og kompleksitet (eksempelvis tværsektorielt), også fremstår som let og overskueligt at anvende. Det er forfatternes ønske at nedenstående bliver opfattet som konstruktiv kritik, som eventuelt efterfølgende kan indgå i en revision af Business Case modellen Modellens opbygning To dele; en word tempalte og et xls ark Indledningsvis skal der først være en kort introduktion til modellen; Finansministeriets model består af to dele, en word template og et xls ark. Dette er taget fra Word-templaten indeholder følgende afsnit: Figur 2. 6 It-håndbogen 4/August 2009

8 Finansministeriets Business Case model XLS arket indeholder følgende afsnit: Figur 3a. 4/August 2009 It-håndbogen 7

9 Finansministeriets Business Case model Figur 3b. Større omfang end PRINCE lægger op til Som det ses af ovenstående, så er den noget anderledes i forhold til det som PRINCE2 lægger op til, med et noget større omfang set i forhold til antallet af afsnit. Desuden har 8 It-håndbogen 4/August 2009

10 Finansministeriets Business Case model PRINCE2 ikke nogen holdning til, hvordan de økonomiske nøgledata rapporteres ind til en evt. porteføljeledelse Finansministeriets model har nogle oplagte styrker Vi har fundet et par styrker i Finansministeriets model: 1. Regnearksmodel givet fra Finansministeriet Regnearksmodel til rådighed Primært værktøj for økonomerne Der er stillet en regnearksmodel til rådighed, således at projektejeren (eller projektlederen, da denne typisk får dette uddelegeret) har en struktur at kunne tage udgangspunkt i. Modellen indeholder de gode principper, som man kan forvente i forbindelse med beslutningsunderstøttelsen af en investeringsbeskrivelse. Dette inkluderer en NPV beregning mm. PRINCE2 har ikke nogen model for dette, da dette er meget specifikt fra virksomhed til virksomhed. Denne regnearksmodel er primært et værktøj for økonomerne til at vurdere, hvilken finansiel betydning det konkrete projekt vil have på forretningen: Hvilke afskrivninger vil der være? Hvordan vil cashflowet blive påvirket? Hvornår ville gevinster kunne realiseres? Hvornår vil driften påvirkes af projektet af den ene eller anden grund? 2. Løsningsmodellen skal beskrives udførligt Mere udførlig beskrivelse af løsning Det er altid godt at have et godt og gennemarbejdet grundlag for beslutningstagning. Word-templaten har en meget mere udførlig beskrivelse af løsning end eksempelvis PRINCE2 lægger op til. AS-IS og TO-BE Ikke desto mindre, så er det meget svært at opstille en Business Case, hvis man ikke kender AS-IS (nuværende situation) eller TO-BE (ønskede scenarie). Alt for mange Business Cases er baseret på Vi må kunne spare 3 årsværk/ftes her uden at det er veldokumenteret, forankret i organisation eller man har gjort sig klart for hvad er skal til for kunne realisere besparelsen. 4/August 2009 It-håndbogen 9

11 Finansministeriets Business Case model 3.3. Der er identificeret et par svagheder i modellen 1. Målgruppen er uklar Styregruppe eller projektgruppe? Program eller projekt? Det fremgår ikke tydeligt af vejledningen fra Finansministeriet, hvad dette dokument skal anvendes til. Hvis det er styregruppen, så har de alt for meget information. De har principielt kun brug for et par sider, som de tager beslutningen ud fra. Naturligvis er de sider understøttet af en række bilag, så alle konklusioner kan underbygges. Hvis det er projektgruppen, som skal bruge informationer er det for lidt, da man har brug for produktbeskrivelserne for at kunne styre sit projekt. Ydermere er det svært at se om man ønsker at udarbejde en template for et projekt eller et program. Nogle vil sikkert mene, at det er det samme men det er det ikke. Et projekt er en fast defineret opgave i en afgrænset periode, hvor et program har et formål over en årrække at gennemføre en forretningsmæssig ændring. Pga. forandringer og alm. forståelse af problemstillingen, skal opgaverne (projekter) revurderes undervejs. Hvis det var et program, så skal man ikke være så specifik. 2. Omfanget er for stort Specielt i de første faser af projektet, hvor løsningen er på et meget overordnet skitseniveau, kan det virke, som en ordentlig mundfuld at skulle udarbejde en så omfattende business-case. Ydermere er det i sig selv problematisk at tro, at man i den første fase kan udarbejde en business-case der kan være grundlag for hele projektet fra start til slut. Template på 14 sider Når man downloader Finansministeriets template for dette værktøj, så er den version man får, alene på 14 sider. Beslutningstagerne læser ikke dette materiale. De kommer kun til side 1 og så stopper læsningen. Dokumentet bliver en mellem ting mellem et management summary og en detaljeret beskrivelse, og kommer dermed til at placere sig mellem to stole. Management Overview Diagram Der er ingen tvivl om at den information, som ligger i Finansministeriets template, er nødvendig for processen, men ikke noget, som bør gengives i så stort et omfang, som der er tale om her. Dette hører til i et bilag. I stedet for bør 10 It-håndbogen 4/August 2009

12 Finansministeriets Business Case model man introducere et MOD, Management Overview Diagram. Et eksempel på dette ses nedenfor: Figur Det ønskede indhold er tilgængelig sent i forløbet Elementer fra PID en Som det er introduceret i afsnittet Baggrunden for udarbejdelsen af en Business Case, så lægger PRINCE2 op til tre forskellige niveauer af Business Case igennem modning af projektet. Finansministeriets model lægger op til at være mest den sidste, da den også har en række elementer fra PID (Projektiniteringsdokumentet fra PRINCE2) og produktbeskrivelserne. Betydelige omkostninger ved at gøre templaten helt færdig Denne information kommer typisk i slutningen af IP fasen det betyder alt andet lige at der er en betydelig omkostning i forbindelse med udarbejdelsen af Finansministeriets model. Det er forfatternes holdning, at de første versioner af Business Casen, som også PRINCE2 lægger op til, har en meget vigtig rolle. Finansministeriets model får styregruppeformanden (og dermed også projektlederen) til at springe disse versioner over. Udviklingen af en Business Case baseret på Finansministeriets model kræver alt andet lige et større arbejde end en første version i PRINCE2 tankegangen. Det betyder, at der i værste fald er anvendt flere ressourcer (tid og penge) i et 4/August 2009 It-håndbogen 11

13 Finansministeriets Business Case model beslutningsdokument, inden beslutningstagerne siger ja eller nej til en forsættelse af projektet. I værste fald betyder det, at der er en ligefrem proportionalitet mellem dokumentationskravets størrelse og usikkerheden på forudsætningerne, at der skabes en falsk sikkerhed og at projekter der bliver besluttet på dette grundlag, ikke holder sig inden for budget og tid. 4. Den skriver ikke sig selv AS-IS og TO-BE er en del af processen Lidt i tråd med det tidligere afsnit, så er dette dokument ikke nemt at skrive fra toppen og ned. Det kræver, at man går en række skidt tilbage for at sikre, at basisviden bliver skabt på en god og struktureret måde. Erfaringen fra projekterne er, at man for at kunne skrive en god Business Case, skal kende dels sin nuværende forretning (AS-IS) og dels være forholdsvis skarp på hvor man gerne vil hen (TO-BE). Rejsen dertil giver input til hvad det kommer til at koste (både éngangs- og løbende omkostninger). Forskellen mellem AS-IS og TO-BE angiver således, hvad man kan forvente af gevinster, som følge af forandringen. Derfor er nedenstående proces udmærket at have i baghovedet: Figur It-håndbogen 4/August 2009

14 Finansministeriets Business Case model 5. Brug spænd i stedet for tolerancer Forudsætninger bliver udfordret undervejs Modellen her tænkes specielt på den af regnearket understøttede del opererer med ét tal som facit. Dette tal kan hurtigt gå hen og blive sandheden, og det alle kommer til at forholde sig til. Virkeligheden er en anden, for når Business Casen bliver opstillet, så sker det på basis af en række forudsætninger. I starten af et projekt (eller et program), som måske strækker sig over to år, så er det klart at en række forudsætninger bliver udfordret undervejs. Der er forskellige måde, at de bliver udfordret på: Verden går videre: Verden kan ændre sig og dermed forudsætningerne, som paradigmet er bygget på. Et godt eksempel er en Business Case, som blev gjort værdiløs med vedtagelsen af en ny lov, som umuliggjorde et indtjeningspotentiale. Men også arbejdsmarkedsforhold, finansielle forhold, vind/vejr mm. kan være med til at forrykke gevinsts- eller udgiftssiden i en Business Cases. Viden om opgaven og resultatet bliver mere præcis: Nogle bruger udtrykket Estimering er som hvid magi, som fortæller at man ikke ved alt før man er helt færdig med projektet. Derfor er det helt naturligt at risikoreserven ved de første og løse estimater er væsentlig større end når, en mere detaljeret planlægning har fundet sted. Dog er helt sikkert, at en risikoreserve aldrig nogensinde undervejs i forløbet skal udelades før i forbindelse med udarbejdelse af afslutningsrapporten. Generel usikkerhed om fremtiden: Når man arbejder med Business Cases, så har man normalt ikke eksakte tal på alt. Et godt eksempel er forudsætningen om forrentningen af penge. Dels kan man vurdere ud fra et princip om indestående på en kontant konto, brug af kassekreditten, eller dessideret investering i obligationer eller aktier. Ved projektstart kan man derfor have en usikker om hvorvidt man får forrentet sine penge til 3 % eller 6 %, hvilket jo er dobbelt op. Når man taler om at frigive en kapitalbinding på omkring 250 mio. kr., så betyder dette spænd en forskel på 7,5 mio. kr. om året i renteindtægter alene. En budgetafvigelse af den størrelse (og endda mindre), kan meget vel føre til en en påtale og evt. efterfølgende afskedigelse. 4/August 2009 It-håndbogen 13

15 Finansministeriets Business Case model 6. Strukturen efterlader ingen mulighed for opfølgning FMs model både word og xls arket er et statisk dokument, som ikke naturligt efterlader mulighed for kunne følge op på Business Casen. Et af PRINCE2 s mantra er netop, at Business Casen skal tages op i forbindelse med hvert faseskifte. Dette skal netop sikre, at Business Casen stadigvæk er sund og man får det ud af det, som man har planlagt. Opfølgningen på en Business Case berører vi i et efterfølgende afsnit. Der er naturligvis en række eksempler på at Business Cases ikke giver mening som investeringsdokument, da projektet har en karakter, at hvis man ikke gør det, så kan man ikke længere drive denne form for virksomhed. Business Casen er dog stadigvæk væsentlig i forhold til kommunikationen ud til de berørte parter. I de efterfølgende afsnit bliver der elaboreret over mulighederne for understøttelse af dette værktøj med en række hjælpeværktøjer. 4. Business-casen og dens organisatoriske forankring Det er forfatternes erfaring, at de projekter som har en Business Case, er nemmere at kommunikere til de berørte interessenter. Alle forstår det samlede mål, og hvad der forventes af forandringen. Dette afsnit indeholder et par betragtninger omkring Business Casen og Lean, som forfatterne har erfaring med kan kombineres med god succes Forskellige roller før, under og efter projektet Business Casen som værktøj skifter også rolle undervejs i projektet. Figuren nedenfor viser de tre roller, som Business Casen har i forbindelse med et projekt. 14 It-håndbogen 4/August 2009

16 Finansministeriets Business Case model Figur 6. Før projektet: Business Change Manager I perioden før projektet bliver rigtig startet hvilket svarer til IP og SP processerne i PRINCE2 tjener Business Casen som det dokument, der skal få interessenterne til at købe ind på idéen. Business Casen kan således være længe undervejs, da alle parter skal høres og få deres behov skrevet ind i dokumentet. Men når aftalen er på plads, så kan den store forandring ske. I denne periode kan der defineres en Business Change Manager, som er ansvarlig for at realiseringen sker efter at man har fået det projektet har leveret. Denne BCM er bør være en del af linieorganisationen og skal være med hele vejen i projektet. Under projektet: I denne del af projektet tjener Business Casen som det værktøj, som er med til at sikre at fokus på målet bliver holdt. I kampens hede kan der tages beslutninger omkring reduktion af den implementerede it-løsning, som kan have direkte påvirkning af Business Casen. Som samarbejdsværktøj kan både IT og Forretningen holde hinanden fast på hvorfor vi gør dette her?. Efter projektet: Selv om PRINCE2 ikke omhandler realiseringen af Business Casen, så er denne aktivitet lige så vigtigt, som at definere Business Casen. Som alt andet i denne verden, så har det 4/August 2009 It-håndbogen 15

17 Finansministeriets Business Case model som har fokus også fremdrift. Med fokus på Business Casen så kommer resultaterne også. Igen ligger ansvaret hos BCM eren It fra omkostning til værdiskaber via brug af Business Cases Opdeling af it-enheden Bør prioriteres i et fælles forum Nogle it-organisationer opdeles i en strategisk it-enhed og i en it-driftsenhed. Den strategiske it-enhed vil arbejde med input til business-cases og vedligeholdelse af de særlige kompetencer det kræver. Det kræver et meget bevidst samarbejde med forretningen. PRINCE2 taler netop om, at Business Casen skal udarbejdes af forretningen, men det kræver en teknisk og funktionel forståelse af mulighederne i teknologien, som ligger typisk hos it. De fleste it-investeringer har karakter af forretningsudvikling og bør prioriteres af forretningsledelsen og it-ledelsen i et fælles forum. Investeringerne skal alle leve op til visse krav til afkast og effekter. Hvis it-støttet forandring skal lykkes, er der behov en stærk governance struktur, den rette projektorganisering og rigtig idriftsættelse. Når vi investerer i it er der fire væsentlige spørgsmål at stille sig inden vi går i gang: Gør vi det rigtige? Når vi foretager en it-investering, er investeringen så i overensstemmelse med forretningens vision, vores forretningsprincipper og strategiske målsætninger? Opnår vi en tilstrækkelig værdi sammenholdt med omkostningerne og er risikoen acceptabel? Gør vi det rigtigt? Er investeringen arkitekturmæssigt i orden, og følger vores principper og er i god overensstemmelse med vore andre initiativer? Leverer vi varen? Har vi i forretningen og i it-afdelingen en effektiv projektstyring, de nødvendige tekniske og forretningsmæssige kompetencer og kan vi effektivt håndtere implementerings- og forandringsprocessen, der følger af it-investeringen? Opnår vi gevinsterne? Har vi en klar og fælles forståelse af hvilke værdier og gevinster vi skal opnå? En klar business-case? Er der et klart ansvar for hvem der skal opnå hvilke gevinster? Er der fastsat relevante mål for opfølgning og opgørelse af gevinster. Er der en proces for at høste gevinsterne? 16 It-håndbogen 4/August 2009

18 Finansministeriets Business Case model De væsentligste principper for it-investeringer er at: It-støttede investeringer skal styres som en portefølje af investeringer It-støttede investeringer skal udformes som programmer der indeholder alle de aktiviteter der skal til for at opnå forretningsværdi It-støttede investeringer skal styres igennem hele deres økonomiske levetid Ikke alle it-investeringer er ens og skal derfor vurderes efter forskellige kriterier og styres forskelligt Forretningsværdien af it-investeringerne skal opgøres i nøgletal. Der tages action på afvigelser mellem mål og nøgletal for investering og gevinster. Værdi og gevinstrealisering forudsætter at alle deltagere holdes ansvarlige for at levere bidrag og for at gevinsterne realiseres Værdirealisering vil kontinuerligt blive målt, evalueret og forbedret Udarbejdelse af business-cases skal således bidrage til at det er de rigtige udviklings- og investeringsprogrammer, der vælges It-investeringer og Lean Brug af Lean-principper i forbindelse med Business Casen Forfatterne har fra Lean-projekter gode erfaringer med, at lade linjeledelse og slutbrugerne fra forretningen pege på besparelses- og gevinstmuligheder. Når forretningen inddrages fra starten og bliver en del af business-casen, opnås også den rette forankring og forpligtelse til at realisere resultatet. Dette er helt i samme stil som PRINCE2 s grundholdning. En god proces omkring udarbejdelse af business-cases bør: Indeholde både økonomiske og ikke-økonomiske gevinster som alle omsættes kvantitativ målopfyldelse Understøtte en it- og Lean-baseret organisationsudvikling Have fokus på at gevinster realiseres i driftsfasen Understøtte en stærk organisatorisk forankring og ledelsesmæssig monitorering Indeholde en prioritering og løbende opfølgning, herunder eventuelt justering ved ændrede forudsætninger Kunne bruges til porteføljestyring med fokus på gevinster 4/August 2009 It-håndbogen 17

19 Finansministeriets Business Case model Fokus efter implementeringen via forretningens projektleder It-projekterne har, af gode grunde været fokuseret på projektstyring og tekniske udfordringer samt forandringsledelse under selve projektforløbet. Når projekterne har nået sit mål et færdigt implementeret system falder opmærksomheden på om systemet udnyttes rigtigt og om de forudsatte gevinster realiseres. Så længe det er et projekt er der ledelsesmæssig opmærksomhed på fremdriften. Når it-projektet går over i driftsfasen fortaber typisk interessen sig og dermed også fokus på realisering af gevinster. Dette sker typisk fordi der har været et ledelsesmæssigt fokus i form af en it-projektleder. Der bør derfor være en forretningsmæssig projektleder, der har som primært formål, at sikre den organisatoriske forandring. it-projektlederen skal referere til den forretningsorienterede projektleder. Sammenligning af it-drevet organisation og Lean-drevet organisationsudvikling: It-projekterne har, af gode grunde været fokuseret på projektstyring og tekniske udfordringer samt forandringsledelse under selve projektforløbet. Når projekterne har nået sit mål et færdigt implementeret system falder opmærksomheden på om systemet udnyttes rigtigt og om de forudsatte gevinster realiseres. Så længe det er et projekt er der ledelsesmæssig opmærksomhed på fremdriften. Når it-projektet går over i driftsfasen fortaber interessen sig og dermed også fokus på realisering af gevinster. Lean-projekterne fokuserer på værdiskabelse for kunderne og procesoptimering. Karakteristisk for Lean-projekter er at de prøver at forstå hvad der skaber værdi for kunden. Kortlægger værdistrømmen og fjerne de ikke-værdiskabende aktiviteter (value stream mapping). Skaber et jævnt flow af værdiskabende aktiviteter baseret på kundens træk den ønskede ydelse gennem produktionen. Endvidere søger man at skabe en forbedringskultur med anvendelse af Kaizen-tavle mv. alt sammen med henblik på via fortløbende forbedringer at skabe den perfekte proces. 18 It-håndbogen 4/August 2009

20 Finansministeriets Business Case model Typiske projektfaser It-drevet udvikling Lean-drevet udvikling Lean og it-drevet udvikling Idé- og analyse Projektet bliver tænkt og forstået som et teknologi projekt Udgangspunktet er optimering af kundeværdi og arbejdsprocesser. Enten ses der bort fra it eller også ses it som en konstant der i værste fald er en disabler for en optimeret løsning Udgangspunktet er kundeværdi og optimerede processer. Værdi og procesoptimering sker i et dialektisk samspil mellem Lean-værktøjer og it Udvikling og tilpasning De eksisterende processer tilpasses systemet og ikke omvendt. Der er ikke fokus på optimering eller anvendelse af Lean-principper og kortsigtede gevinster Nye Lean-arbejdsprocesser tænkes ud af boksen, men forholder sig til ikke til de muligheder it giver. Dette tages senere når it-kyndige inddrages Lean-orienterede udviklingsmodeller med fokus på agil softwareudvikling eksempelvis ved anvendelse af SCRUM Implementering Nye arbejdsgange introduceres kun i det omfang det er nødvendigt og der fokuseres på best practise i anvendelsen inden for it-systemets rammer. Effektivisering sker i spring. Efter Lean-projektet kommer it på banen og må så langt som muligt tilpasses resultatet af Lean-optimeringen It understøttelsen er tilpasset/udviklet til at understøtte arbejdsgangene Drift Der er stor risiko for tilbageløb/ behov for redesign når arbejdsgange optimeres. It kan blive en begrænsning for nye optimerede arbejdsgange. It-begrænsninger omgås med manuelle tiltag som f.eks. en styringsreol og lignende. Mulighederne i it kommer ikke i spil Kontinuerlige forbedringer af med fokus på optimering af driften, herunder brugeranvendelsen af it og anvendelse af nye arbejdsgange samt mindre forbedrings-tiltag Tabel Når Lean og it er tænkt sammen i en business-case Eksempel Elektronisk talegenkendelse På Norges største sygehus Ullevål Universitetssykehus har man indført elektronisk talegenkendelse på en række afdelinger. It-løsningen gør at lægerne kan diktere en epikrise og samtidig få mulighed for i et tekstbehandlingsprogram at rette og godkende teksten til videresendelse til den patientens praktiserende læge. Talegenkendelsessystemet giver mulighed for en ny og optimeret arbejdsgang uden en række ikke-værdiskabende overleveringer fra læge til sekretær og dermed mulighed for at fjerne ikke-værdiskabende aktiviteter og reducere antallet af fejl og misforståelser i for- 4/August 2009 It-håndbogen 19

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Business case skabelon

Business case skabelon Business case skabelon 27. februar 2016 Den gode business case - fra beslutningsdokument til styringsdokument Forfatter: Martin J. Ernst, Jimmy Kevin Pedersen og Peter Hellmann Index Forord... 3 Ledelsesresumé...

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 22. februar 2016 08:01 Til: Martin J Ernst Emne: Alt for mange

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28.

businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. maj 2016 10:08 Til: Martin J Ernst Emne: Maj nyhedsbrev

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte?

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte? Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. april 2016 20:56 Til: Martin J Ernst Emne: April nyhedsbrev

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 21. september :47

businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 21. september :47 Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 21. september 2016 08:47 Til: Martin J Ernst Emne: Er business

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Business casen for PPM-applikationer

Business casen for PPM-applikationer Business casen for PPM-applikationer Foredrag hos Computerworld Event Martin J. Ernst -10. april. 2014 Slide 1 Vi vil gerne have det nyeste men der er typisk en person i vores organisation, vi lige skal

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor

Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor Erik S. Andersen Senior Manager, Management Consulting Business Development, EG A/S Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor Kommunerne har gennem de seneste år oplevet et stigende budgetpres,

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Business Case Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere