Ordinært møde. Dato 26. juni Tid 09:00. Sted ML NB. Gæst: kl deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10."

Transkript

1 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole Kanstrup Petersen Jytte Schaltz Chris Sørensen Poul-Erik Andersen Dan Eriksen Else Henriksen Dorte Tofting

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat Planlægning af Ældrerådets møderække for 2. halvår Orientering om venteliste til plejeboliger Input til idekatalog vedr. Forebyggelse af isolation Udarbejdelse af ny folder om Ældrerådet Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Information fra formanden samt øvrige medlemmer Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret Velfærdsteknologi - Hvordan udvikler vi Frederikshavn Kommune med hjælp fra velfærdsteknologi?...9 Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 2 af 11

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Principper_for_velfærdsteknologi Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 3 af 11

4 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra den 2. juni Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Planlægning af Ældrerådets møderække for 2. halvår 2014 Drøftelse af forslag til ændring af møderække, samt opdatering af erindringsliste. Orientering ved formanden. Bilag udsendt med dagsordenen: Kalender med ændringsforslag Beskrivelse af procedure ved høringssager Erindringsliste over aktuelle sager Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 4 af 11

5 Følgende mødedatoer blev fastlagt: Mandag den 11. august Mandag den 25. august Tirsdag den 23. september Mandag den 27. oktober Mandag den 24. november Onsdag den 10. december 4. Orientering om venteliste til plejeboliger På Ældrerådets forespørgsel har Social- og Sundhedsmyndighed fremsendt opdateret venteliste til plejeboliger pr , til orientering. Bilag: Venteliste til plejebolig i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby blev omdelt på ældrerådsmøde den Ældrerådet drøftede ventelisten. Det er Ældrerådets vurdering, at ventelisten bør give anledning til en nærmere undersøgelse af plejeboligbehovet, idet et større antal boliger fortsat står tomme. Ældrerådet er meget bekymret i forhold til den heraf afledte udgift til tomgangshusleje. Der sendes forespørgsel til Socialudvalget, i forhold til hvor langt man er i planlægning af nedbringelse af antal boliger, herunder hvor langt man er i forhandlingen med de enkelte boligforeninger. Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 5 af 11

6 5. Input til idekatalog vedr. Forebyggelse af isolation På ældrerådsmødet den behandlede Ældrerådet punkt vedr. Udmøntning af Ældrepuljen Forebyggelse af isolation. På baggrund heraf foreslår ældrerådsmedlem, at Ældrerådet tager en uformel drøftelse af konkrete input til et idékatalog for tiltag vedr. ældre ensomme. Ældrerådet drøftede problematikken. Efter oplysning fra Sundhedsafdelingen er der hen over efteråret planlagt 10 informationsmøder for de nye 65-årige borgere. Ældrerådet er bekymret for om man når ud til målgruppen for projektet (forebyggelse af isolation) med denne metode, hvor Ældrerådet også tænker på ensomme ældre i gruppen af årige. Ældrerådet ser frem til at høre mere om planerne for informationsmøderne, og vil gerne indgå i en dialog med Sundhedsafdelingen om mødeindholdet. 6. Udarbejdelse af ny folder om Ældrerådet Drøftelse af indhold i folder samt fastsættelse af dato for fotografering. Bilag: Udkast til ny folder Forslag til indhold i folderen blev godkendt. Folderen forventes klar til udsendelse i august. Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 6 af 11

7 7. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet. Socialudvalget: - Sundhedsudvalget: - Teknisk udvalg: - Plan- og Miljøudvalget: - Kultur- og fritidsudvalget: - Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - Økonomiudvalget: - Byrådet: - Handicaprådet: - Vedr. sager i Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritidsudvalget har besluttet at nedlægge Bogbussen, hvilket Ældrerådet finder meget beklageligt. Vedr. sager i Integrationsrådet: Der er vedtaget en Integrationspolitik med 5 fokuspunkter, hvoraf et af punkterne lyder Et aktivt og værdigt seniorliv. Det vedtages at ældrerådsmedlem Jytte Schaltz tager kontakt til Integrationsrådet for nærmere oplysning, Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 7 af 11

8 8. Information fra formanden samt øvrige medlemmer Information fra formanden: Invitation til temadag om kommunal økonomi Danske Ældreråd inviterer til temadag den i Åbybro, med senest tilmelding den 7/9. Information fra medlemmer: - Øvrige meddelelser: Mailservice 5/2014 fra Danske Ældreråd Formanden orienterede endvidere om: Ældrerådene er indstillet til international pris De folkevalgte Ældreråd i Danmark er indstillet som Danmarks kandidat til at modtage prisen Open Government Awards, hvor man hædrer de bedste offentlige initiativer for borgerdeltagelse. Prisen uddeles i september 2014 i New York i forbindelse med FN s generalforsamling. Læs mere på Ældre OL Ældreidrættens Samvirke holder i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre samt Dansk Arbejder Idrætsforbund Ældre OL, torsdag den 16. oktober kl i Arena Nord, Frederikshavn. Kontaktperson: Jørgen Christensen tlf (Ældreidrættens Samvirke). Orientering fra Danmarks Apotekerforening vedr. medicingennemgang Apotekerforeningen har udsendt materiale til kommunerne om deres kompetencer på området med hensyn til medicingennemgang mv.. Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 8 af 11

9 9. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret Under punktet orienteres om nyt fra: Sundhedspanelet: - Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger: - Ankermedet samt Lindevej, Skagen - Drachmannsvænget, Skagen - Ålbæk - Rosengården, Sæby - Sæby Ældrecenter - Dybvad Ældrecenter - Østervrå Ældrecenter - Strandgården, Strandby - Område Midt, Frederikshavn - Caspershus, Frederikshavn Der blev kort orienteret om nyt fra de enkelte Bruger- og pårørenderåd. 10. Velfærdsteknologi - Hvordan udvikler vi Frederikshavn Kommune med hjælp fra velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi Hvordan kan vi udvikle Frederikshavn Kommune med hjælp fra velfærdsteknologi? 11/11888 Forvaltning: Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi Sbh: haeh Forbedret kvalitet i servicen, styrket arbejdsmiljø og en sundere økonomi. Tre områder, hvor velfærdsteknologi har værdi. Velfærdsteknologi handler i høj grad Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 9 af 11

10 om at hjælpe borgerne med at være selvhjulpne. Det handler om den måde, vi i Frederikshavn Kommune leverer service på. Hvordan vi organiserer vores arbejde, så borgerne kan få den hjælp, de har behov for. Det handler også om at bruge vores ressourcer på den bedst mulige måde, så vi bruger velfærdsteknologien, hvor den giver værdi. Velfærdsteknologien giver nye muligheder for, at vi kan levere den samme service på en mere smart og skånsom måde. Hvordan sikrer vi, at Frederikshavn Kommune får udnyttet det potentiale, der ligger i velfærdsteknologien? Ud fra en status på hvor Frederikshavn Kommune befinder sig på det velfærdsteknologiske felt, og hvor vi er på vej hen, vil ovenstående være nogle af de vinkler, som bliver fremlagt og lagt op til debat. Formålet med dette er at få input til en revidering af principperne for indførelse af velfærdsteknologi, som Socialudvalget og Sundhedsudvalget godkendte august Projektleder Hanne Engholm, Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi, deltager under punktet. Indstilling Direktøren for Sundhed & Ældre, Handicap & Psykiatri, Social- og Sundhedsmyndighed samt it, digitalisering og velfærdsteknologi indstiller: At Ældrerådet og Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet mhp. input til revidering af eksisterende principper for indførelsen af velfærdsteknologi. Orientering ved Hanne Engholm. Eksempler på velfærdsteknologi: Vaske- tørretoilet (frihed, tryghed, selvhjulpenhed, besparelse) Loftlifte Påmindelse om medicingivning Robotstøvsugeren (i Fr-havn har man positive tilbagemeldinger fra bl.a. rengøringspersonale der bliver aflastet) Videokontakt (træning via skærm, videokontakt med børn/børnebørn, anden social kontakt) Virtuel træning (vedligeholdelsestræning via skærm i eget hjem, med mulighed for respons fra terapeut) Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 10 af 11

11 KL s strategi for digital velfærd (KL=Kommunernes Landsforening) Strategien sætter retning for afprøvning og brug af teknologi i det offentlige indenfor social- sundheds og undervisningsområdet. Her peges der på: - Hjælp til løft - Vaske- tørretoiletter - Spiserobotter - Bedre brug af hjælpemidler - Telemedicin - Telesår Yderligere tiltag i Frederikshavn Kommune: - Samtidens plejecenter: Sæby Ældrecenter, hvor man bl.a. laver forsøg med sortering af vasketøj til beboerne. - Digitaliseringsværksted: Medarbejdere indgår i forløb i små grupper, hvor man arbejder med forskellige udfordringer, f.eks. bærbare PC ere med ud i plejen eller I- pads hos borgere der får påmindelse om forskellige daglige gøremål. Overvejelser man bør gøre ved indførelse af den nye teknologi - Rehabilitering set i sammenhæng med velfærdsteknologi - Fordele/ulemper ved selvhjulpenhed ved brug af teknologi, kontra personlig hjælp - Måden at levere service på Bemærkninger fra Ældrerådet: - ÆR har erfaret at andre kommuner har fået midler gennem ældrepuljen til forsøg med Vaske-tørretoilet. ÆR anbefaler at man også tænker dette ind i Fr-havn Kommune ved eventuelle kommende ansøgninger. - ÆR anbefaler at man følger med i, hvad andre kommuner har af erfaringer med afprøvning af velfærdsteknologi. - Vigtigt at det er frivilligt for borgeren at deltage i afprøvning. - Vigtigt at der ikke er nogen udgift for den ældre borger i forbindelse med afprøvning Punktet sættes på til drøftelse i august for udarbejdelse af input til Socialudvalget. Bilag Principper_for_velfærdsteknologi (dok.nr.52772/12) Ældrerådet - Referat juni 2014 Side 11 af 11

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere