Weber isolerende facadesystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Weber isolerende facadesystem"

Transkript

1 Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

2 Montagevejledning til Weber facadesystem Serpomin Vulpute modolor sequatum nismolore veliquip eum velesenibh elendipsum zzrit lore commy nons enibh euis nulla aut ullan ulla feum vulpute miniamet ad el ipis do doleseq uipsustin volortie tin ent lam diamet, commod minit pratum er si. Esto do exero corpercil ut am, susciliquam, sent lore feugiam, vent lum dolor sim ing et velisit ip er susto dit alissequam, quat, veniam veliquatio conulla conullut adiamcommod tio odolestie te magnis accum ver sim in ea faciliq uismolut wisis autpatem eum velisi. Met praessed tatie velis adiam ipiscil laorem veliquat ulpute esectem in henim dui eriureetuer iuscillum vel duis nim vulputet dunt nos ad mod dolore min veniamet augiamet ate erit inciduis ex ecte del erit ut at. Ut lore dignibh ent vel dolore eugueratie feuis acip eu faciduipit essit amcommy nonsequate feuguerci et ut lorperos dolortinis er irit vel ecte min ut praesto eui et praessed tatie velis adiam ipiscil laorem veliquat ulpute esectem in heipiscil laorem veliquat ulpute esectem in henim du Met praessed tatie velis adiam ipiscil laorem veliquat ulpute esectem in henim dui eriureetuer iuscillum vel duis nim vulputet dunt nos ad mod dolore min ven heipiscil laorem veliquat ulpute esectem in henim du Weber facadesystem Serpomin 3 Underlag og fastgørelse 4 Montage af isolering 4 Brug af termoskrue-dyvler 5 Placering af dyvler 6 Puds og overfladebehandling 7 Så meget skal du bruge... 8 Forebyggende foranstaltninger 9 Drift og vedligeholdelse 10 Reparation 11 Tilbehør 12 2

3 Weber facadesystem Serpomin I denne montagevejledning finder du oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering. Weber facadesystem Serpomin består af fiberarmeret mineralsk puds, der armeres med glasfibernet. Mineralulden fås i tykkelser fra mm. Isoleringen forankres til underlaget med egnet fastgørelsesmiddel. Med vores puds (Therm 261) arbejder du med samme teknik som ved traditionel pudsning. Pudsen har en speciel sammensætning, som gør den modstandsdygtig og elastisk. Det indebærer, at pudsen er mindre følsom over for slagskader, og at risikoen for revner minimeres. Det er vigtigt, at pudsearbejde mod tilstødende materialer såsom altanplader, vinduesrammer, sokkelafslutninger m.m. altid udføres omhyggeligt. For at øge sikkerheden ved denne type afslutninger skal der altid anvendes fugebånd. Slutbehandlingen skal være Webers mineralske puds eller farvebaseret på silikat/silikoneharpiks. Produkterne er alle lys- og farveægte samt diffusionsåbne sådan, at fugten indefra kan passere gennem facaden. Serpomin Underlag (mur, beton, træ m.m.) Klæber - Multi 292 eller Therm 309 Mineraluld mm Termoskruedybler: (tegl, beton, Leca og porebeton) Underlag træ: Therm Therm 406 Therm 261 EF-pudsemørtel Therm 397 EF-net Therm 261 EF-pudsemørtel weber colour Webers silikatprodukter weber.prim 403 Webers silikoneharpiksprodukter Bemærk: mørke farver må ikke anvendes. Kontakt Weber. Opsætning af stillads Før du begynder montagen af din nye facadeløsning, får du som regel brug for et stillads. Stilladset opsættes i henhold til gældende regler og lovgivning. Vi anbefaler, at du har inddækning på stilladset (plast eller net). Sørg også for afdækning med regntag. 3

4 Underlag og fastgørelse Underlaget skal være korrekt konstrueret og udført samt være plant. Ujævnheder under en cm målt på en m retholt kan rettes op med klæberen Multi 292. Større ujævnheder skal rettes op med puds. Før der opsættes mineraluld, skal underlaget være fast og tørt. Inden arbejdet går i gang, skal placeringen af fastgørelseselementerne være på plads. Den mekaniske fastgørelse skal altid udføres. Fastgørelseselementerne findes i forskellige udførelser til perfekt tilpasning til alle underlag og byggemetoder. Tjek videoen, der omhandler montering af bundliste. Montage af isolering Bundlister Der monteres bundlister (Therm 390) i vater med 3 mm afstand, så der er plads til ekspansion. Fastgør listerne med Ejot Nail anchor ND-K 6 x 60 mm. Der anvendes 3 stk. pr. løbende meter. Forbores med 6 mm bor. Forstærkningsprofil med net klikkes på bundlistens forkant før isolering monteres. Montering af bundliste. Mineraluldsplader Underlag - murværk Mineraluldsplader skal altid klæbes med Multi 292. Forankres derudover med termodyvel antal i henhold til skema (se side 6). Underlag - træ Mineraluldsplader skal altid klæbes med weber.therm 309. Forankres med Therm 396 Dyvel og Therm 406 Skrue antal i henhold til skema (se side 6). Mineraluldslameller Underlag - bæredygtigt murværk Mineraluldslameller skal altid klæbes med Multi 292. Underlag - træ Mineraluldslameller skal altid klæbes med weber.therm 309. Montering med PVC-sokkelliste. 4

5 Metode 1 Ved jævne underlag fuldfladeklæbes isoleringspladerne eller lamellerne. Multi 292/weber.therm 309 påføres med en 10 mm tandspartel på pladen. Pladekanterne skal være fri for klæber. Metode 2 Ved ujævne underlag anbefales det, at isoleringspladerne opklæbes med en punktklæber. Pladekanterne skal være fri for klæber.! Husk! Isoleringspladerne skal monteres i forbandt. Pladekanten må ikke falde sammen med linjerne for facadeåbninger. Min. 10 cm forskydning. Tjek vores video, der omhandler opsætning af isolering. Brug af termodyvel Weber anbefaler termodyvel. Den er enkel at bruge, let at håndtere og giver klare fordele i forhold til de traditionelle dyvler. Metoden kan kun anvendes ved isolering > 80 mm, ved isolering < 80 mm foretages ingen undersænkning. Minimerer kuldebroer 100 % selvkontrol, da ikke-forankrede dyvler straks opdages Forankringsdybde i massiv mur 35 mm Gasbeton 75 mm Jævn isoleringsoverflade Bor hullet med 8 mm bor. Indstik dyvlen. Ved isoleringstykkelser mindre end 80 mm isættes isoleringsprop i dyvlen. Skru og fræs dyvlen ind i isoleringen i én arbejdsgang. Monter isoleringsrondellen. Træ eller plademateriale Therm 396 EF-R Isoleringsholder Fastgøres med Therm 406 træskrue. Længde = isoleringstykkelse plus 20 mm. Tjek videoen, der omhandler fastgørelse af isolering. 5

6 Placering af dyvler Placering og antal af dyvler pr. m 2 Når der anvendes isolering med mineraluldsplader, er det nødvendigt at bruge dyvler. Hvor mange dyvler, der skal bruges, afhænger af det omgivende terræn og bygningshøjden. Der skal bruges et forskelligt antal dyvler afhængigt af, hvor højt oppe på bygningen der isoleres. I nedenstående skema er terrænet inddelt i fem kategorier, og det fremgår, hvor mange dyvler der skal bruges i hvilken højde i de enkelte terrænkategorier. Endvidere er det på skitserne angivet, hvorledes dyvlerne kan placeres i mineraluldspladerne. Dyvlernes dimension Weber-dyvlerne skal bestilles i dimensioner, der er afpasset dels til isoleringens tykkelse, dels typen af underlag. De skal forankres 35 mm inde i fast mur (beton og teglsten). Boredybde 50 mm. De skal forankres 75 mm inde i porebeton (gasbeton). Boredybde 90 mm. Hvis der er tale om en pudset væg, skal der benyttes længere dyvler, så man er sikker på, at ovennævnte forankringsdybder overholdes. Brug et 8 mm bor til alle typer underlag. Beregningsforudsætninger Beregninger er udført efter det europæiske normsæt med danske annekser. DS/EN 1990:2007 DS/EN :2007 og DS/EN :2007 NA DK Vindens basishastighed er sat til 24 m/s, dvs. randzone på 25 km fra den jyske vestkyst er ikke gældende. Du er altid velkommen til at kontakte os på Inddeling i terrænkategorier i henhold til DS/EN :2007 Terrænkategori 0 Hav, kystområde udsat for åbent hav. Terrænkategori I Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer. Terrænkategori II Områder med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde. Terrænkategori III Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov). Terrænkategori IV Områder, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m. 4 dyvler pr. m 2 8 dyvler pr. m 2 6 dyvler pr. m 2 10 dyvler pr. m 2 6

7 Antal dyvler pr. plade Facadematerialer: Træ/Beton/Tegl/Porebeton Bygningshøjde h i meter Terrænkategori h 5 m 5<h<10m 10<h<15m 15<h<20m 20<h<25m 25<h<30m I II III IV Tjek videoen, der omhandler opsætninger af hjørnelister og forstærkninger. Forstærkninger Alle lysninger ved vinduer og ind- og udgående hjørner skal forstærkes. Anvend en hjørneliste (Therm 313), som monteres i pudsemørtlen (Therm 261) dagen inden pudsningen. Hjørnelisten skal overlappe i lysningernes indvendige hjørner. Indvendige hjørner forstærkes. Ved vindues- og døråbinger skal ekstra armering udføres med glasfibernet (30 x 40 cm). Nettet monteres i mørtel diagonalt ved hjørnerne. Forstærkningerne skal tørre, inden pudsningen af facaden begyndes. Bevægelsesfuger Normalt er bevægelsesfuger kun påkrævet, hvis der i den eksisterende konstruktion er en bevægelsesfuge/dilatationsfuge. Dilatationsfugelisten (Therm 418) monteres i mørtel (Therm 261), dagen før facaden pudses. Forstærkning af hjørner Tjek videoen, der omhandler opsætning af armeringsnet og underpuds. Grovpudsning/netarmering Samlet tykkelse for pudsemørtel (Therm 261 EF-A) skal minimum være 8 mm. Første lag trækkes eller sprøjtes på isoleringen til ca. 6 mm tykkelse. Anvendelse af 6 mm pudseledere anbefales. Efterfølgende ilægges armeringsnettet (Therm 397) og glattes forsigtigt ind i mørtellaget med amerikaner eller spartel. Armeringsnettet skal kun lige dækkes, så et svagt rudemønster anes. Armeringsnettet skal overlappe mindst 100 mm i alle samlinger. Der må ikke anvendes tandspartel. Efter tidligst ét døgn påføres yderligere ca. 2 mm pudsemørtel (Therm 261 EF). Denne opbygning sikrer, at armeringsnettet ligger i den yderste tredjedel af Tjek videoen, der omhandler fastgørelsesplanker. pudsen som foreskrevet. Når overfladen er tilstrækkelig tør, pudses til efterfølgende afslutning med indfarvet puds alternativt filtses overfladen til efterfølgende maling. Påsprøjtning af pudsemørtlen Tjek videoen, der omhandler primer og dekorationspuds. Afsluttende overfladebehandling Efter 1-2 ugers tørretid overfladebehandles facaden. Weber tilbyder facadepuds i stort set alle farver og i flere forskellige kornstørrelser (1,0 og 1,5 mm). Som afsluttende overfladebehandling på Webers facadesystem anvendes ét af følgende produkter: Weber colour Webers silikatprodukter Webers silikoneharpiksprodukter weber.prim 403 Alle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukter leveres færdigblandede klar til brug eller skal blot tilsættes vand. Silikatmaling tilsættes fixativ. Tjek videoen, der omhandler ornamentering og detalje. 7

8 Så meget skal du bruge... Forbrugstabel Produkt Forbrug Bemærkning Multi 292/weber.therm 309 klæber Ca. 3 kg/m² facade Til opklæbning Mineraluldsplade/lamel 1,05 m²/m² facade Isoleringsplade Therm 390 Bundliste 1 m/lb. m facadelængde Bundliste Forstærkningsprofil 1 m/lb. m facadelængde Påsættes Therm 390 Ejot Nail anchor ND-K 6 x 60 mm 3 stk. pr. løbende meter PVC sokkelprofil 100 mm 1 m/lb. m facadelængde Therm 313 Hjørneliste 1 m pr. løbende meter dør- og vinduesfals Forstærkning, hjørner og lysninger Therm 392 Hjørneliste i ruller Forstærkning, hjørner og lysninger Drypkantliste til overfals m pr. løbende meter overfals Therm dilatationsfugeliste 418 Ved bevægelsesfuger i underlaget Ejot Thermoskruedyvel Ca. 4 stk./m² facade Rondeller til ovenstående Ca. 4 stk./m² facade Therm 396 EF R Ca. 4 stk./m² facade Til træ, plademateriale Therm 406 (skrue til Therm 396) Ca. 4 stk./m² facade Til træ, plademateriale Therm 397 EF-net 1,15 m²/m² facade Til pudsarmering Therm 261 Pudsemørtel EF Ca. 12 kg/m² pudset facade Til grovpudsning weber.prim 403 Ca. 0,25-0,30 l/m² Til priming ved weber.pas 461/481 TOP Weber-facadepuds/-maling Se det pågældende produktblad 8

9 Forebyggende foranstaltninger Vinterarbejde Hvis pudsning finder sted i koldt og fugtigt vejr, skal facaden dækkes ind. Temperaturen under inddækningen må ikke komme under + 5 ºC. Anvend evt. opvarmning. Blikkenslagerarbejde Det er vigtigt, at blikkenslagerarbejde udføres på en fagligt forsvarlig måde. Forebyg fejl Du bør gennemgå den aktuelle arbejdsanvisning samt relevante produktblade. Det er vigtigt, at hvert trin er korrekt udført. Hvis du vil vide mere, så tjek weber.dk Anvisninger Stilladset skal være dækket med tag Tagvand bortledes Tandspartel må kun bruges ved påføring af klæber. Første lag skal tørre, inden næste lag påføres. Facaderne skal beskyttes mod sol og regn i ca. tre døgn, uanset hvornår på året pudsearbejdet udføres. Kontrollér pudsens struktur og ensartethed i farven, inden stilladset tages ned. Udbedr eventuelt i henhold til arbejdsinstruktionerne. Vær sikker på, at du er tilfreds med pudsens finish, inden stilladset tages ned. Rengør sålbænkens undersider CHECKLISTE. Husk! 01. Altid at læse hele arbejdsanvisningen for at sikre, at du har valgt det rigtige facadesystem 02. Altid at læse produktbladene for samtlige produkter, som anvendes 03. Altid at følge arbejdsanvisningen 04. Altid at anvende et godkendt egenkontrolsystem 05. Altid at sikre, at samtlige tilslutninger kan udføres på korrekt vis 06. At isoleringen ikke må monteres på synligt fugtigt underlag 07. Altid at opbevare isoleringen tørt 08. Ikke at pudse på fugtige underlag 09. At for- og eftervande (fugte) pudslaget 10. At beskytte facaderne med regntag under montagen og bortlede tagvand 11. At beskytte og opvarme facader, så temperaturen ikke kommer under + 5 ºC! 12. At opbevare våde produkter i temperaturer over + 5 ºC, dog højst + 35 ºC 13. Ikke at male facaden, hvis pudsen ikke er hvidtør 14. At anvende den rigtige type maling/facadepuds 15. At anvende den blander og pudssprøjte, som er beregnet til det pågældende produkt 9

10 Drift og vedligeholdelse Løbende vedligehold - pludseligt opståede skader repareres straks se i øvrigt pkt. 5. Facade- og sokkelpuds må ikke komme i kontakt med vejsalt! Generelt vedligehold Der skal minimum hvert 5. år udføres et fast eftersyn, hvor følgende efterses og eventuelt repareres. udbedring af grundfugt bør der foretages en byggeteknisk vurdering af sokkelløsningen, der kan afdække grunden til fugtophobningen. 4. Overfladerevner Det vurderes, om der er tale om almindelige overfladerevner (dvs. kosmetiske svindrevner lig med eller mindre end 0,20 mm), eller om der er tale om gennemgående revner. Kosmetiske revner opstår typisk inden for 0-2 år afhængigt af den generelle påvirkning af facaden og er uden praktisk betydning. Hvis der derudover står planter, buske og træer, der skygger for solen og giver læ for blæsten, vil der kunne opstå kraftig alge- og skimmeldannelse. Alge- og skimmeldannelse skal afrenses med produkter af anerkendt fabrikat. Følg producentens anvisning. Prøv eventuelt på et mindre synligt facadeområde for justering af maksimalt tryk, således at pudsen ikke beskadiges. Umiddelbart efter afrensning og tørring kan facaden males over med Webersilikat/-silikoneharpiksmaling. 7. Graffiti Afrensning af graffiti bør udføres af et professionelt firma, der ud over at have ekspertise på området også tager de fornødne hensyn til miljø- og arbejdsforhold. Efter afrensning genbehandles facaden med egnet graffitibeskyttelse Fx skader Skader i pudsede overflader/nedbrudte fuger omkring vinduer, døre, sålbænke, dilatationsfuger, hjørnesamlinger, inddækninger, sammenbygninger m.m. Skader i pudsen repareres, og fuger reetableres. 2. Fx porøse overflader Fx porøse overflader specielt i sokkelområder, der har været påvirket af vejsalt. Overfladerne afrenses for skadet facadepuds, og der udføres en fornyet oppudsning se reparationsvejledning på side Fugtskjolder Fugtskjolder kan specielt forekomme, hvor fugt har haft mulighed for at trænge ind ved defekte fuger og andre sammenbygninger med mangelfuld forsegling imod vandindtrængning samt fx ved grundfugt i sokkel/væg. Forinden 5. Mekaniske skader Fx skader fra cykler, barnevogne, affaldscontainere, påkørsler m.m. skal straks repareres se reparationsvejledning på side Alge- og skimmeldannelser Alge- og skimmeldannelser på facaden skyldes bl.a., at fugt bindes i facadeoverfladen og over tid kan udvikle for alger og skimmelsvampe. Tidligere var afrensning kun nødvendig ca. hvert 10 år, men klimaet er blevet mildere, mere regnfuldt og har langt færre frostperioder. Mild og fugtig luft giver gode betingelser for udbredelse af skimmelsvampe og skimmelsporer, der nyder godt af det højere næringsstofniveau i luften. Da forureningsgraden af atmosfæren samtidig er blevet mindre, giver dette samlet set rigtig gode livsbetingelser for alger og skimmelsvampe.

11 Reparation af Weber facadesystem Serpomin Skaden vurderes. Er der kun tale om skade i selve pudsen, eller har skaden også påvirket isoleringen? Hvis isoleringen også er ødelagt, skal den erstattes med et nyt stykke isolering A. Det beskadigede område frilægges med vandrette og lodrette snit, således at kanterne omkring området står skarpe og danner et kvadratisk eller rektangulært hul. Se detalje A nedenfor. Det eksisterende armeringsnet frilægges hele vejen rundt om hullet i en bredde på ca. 120 mm. Pudsen slibes af med fx en rystepudser. Der kan også anvendes en deltasliber monteret med et grovkornet sandpapir eller en slibeskive, indtil oversiden af nettet er fritlagt. Se detalje B nedenfor. C. Der trækkes nu Therm 261 EF-A på henholdsvis isoleringen og ud på det fritlagte net. Pudsen bearbejdes, indtil den ønskede struktur er opnået og på bedste vis er kørt sammen med den eksisterende slutpuds. Afdækningstapen trækkes af, inden slutpudsen er tørret op. Se detalje D nedenfor. E. Efter udtørring af slutpuds vurderes det, om der skal foretages en total overfladebehandling af hele facaden med et facadeprodukt fra Weber. Den beskadigede facadeisolering skæres fri. Bagmuren renses for isolerings- og klæberester, så den fremstår som en plan flade. Der tilpasses et nyt stykke isolering, som klæbes på bagmuren med Therm 261 EF-A klæbe- og armeringsmørtel. Er der tale om et større område, og er der anvendt isolering i plader, skal der isættes dyvler i henhold til den generelle monteringsanvisning. B. Der monteres og fasttrykkes omhyggeligt en ca. 50 mm bred afdækningstape på den ubeskadigede pudsede overflade. Afdækningstapen placeres minimum 125 mm fra de lodrette og de vandrette snit. Der tilskæres herefter et stykke Therm 397 EF glasfiber-armeringsnet, der nøjagtigt passer ned i hullet, således at det overlapper den frilagte netarmering med 100 mm. Nettet trykkes herefter ned i oversiden af den våde mørtel med en spartel. Der glittes efter, således at oversiden af den ny mørtel er i plan med den eksisterende. Se detalje C nedenfor. D. Therm 261 EF-A bliver hvidtør efter ca. 1 uge (afhængigt af vejr og temperatur). Herefter påføres der slutpuds af samme type som den eksisterende. Isolering A. Det beskadigede område. B. Skaden frilægges. Net C. Nyt net ilægges. D. Færdig reparation. 11

12 Tilbehør til Weber Serpomin weber.therm Bundliste Aluminiumprofil, som skrues fast i væggen ved sokkelens niveau. Forstærkningsprofil trykkes på bundskinnen. Længde 2,5 m. weber.therm Hjørneliste i ruller Hjørneliste i rulle, som kan formes i forskellige vinkler - og skæres i længder efter behov. 100 x 100 mm x 50 m. weber.therm 390 Forstærkningsprofil med net Anvendes sammen med weber.therm 390 Bundliste. Længde 2,5 m. Drypkantliste - Protektor 3794 Drypkantliste til overfals ved altaner, porte og lignende. Længde 2,5 m. PVC-sokkelprofil 100 mm. Til anvendelse ved overgang mellem facade og sokkel. Tilslutningsprofil - Protektor 3721 Tilslutningsprofil til anvendelse ved false, hvor pudsen afsluttes ind mod karmen. Sikrer tæt fuge ved vinduer og døre i byggeperioden. Længde 2,5 m. weber.therm 313 Hjørneliste 100 x 150 mm Til forstærkning af hjørne, dør- og vinduesfalse. Længde 2,5 m. 12 ejotherm IDK-T - 75 mm Slagdyvel med plaststift, som anvendes ved montering af 20 mm isolering. Kasser a 200 stk.

13 Therm 406 træskruer Skruer til anvendelse sammen med Therm 396 EF-R til træunderlag. Længden er isoleringstykkelsen i 20 mm. Kasser á 200 stk. ejotherm STR U 2G skruedyvel Skruedyvel til forsænket montage. Anvendes i alle hårde underlag. Længde er isoleringstykkelsen + 35 mm (ved porebeton skal bordybden dog være 75 mm). Isoleringstykkelse > 80 mm. Bestilles med Ejotherm Rondeller. Kasser á 100 stk. Therm 396 EF-R Isoleringsholder til træ. Anvendes sammen med skrue Therm 406. Kasser á 100 stk. EJOT SBL 140 plus og EJOT VT 90 Plastrondeller til anvendelse sammen med normale dyvler, hvor isoleringen er lameller eller bløde plader. Kasser á 100 stk. weber.therm 397 EF-net Glasfiberarmering til armeringspuds. Leveres i 1 x 50 m og 1 x 25 m. ejotherm STR U 2G skruedyvel Anvendes i alle hårde underlag. Længde er isoleringstykkelsen + 35 mm. Ved porebeton skal længden være isoleringstykkelsen + 75 mm. Isoleringsprop isættes efterfølgende. Til isoleringstykkese mindre end 80 mm. EJOT Undersænkningsværktøj 2G Specielt fræseværktøj, som i én arbejdsgang iskruer og undersænker EJOR STR-U dyvlerne. Undersænkes ca. 20 mm i isoleringen. EJOT Spiral Anchor med pakning EJOT Spiralanker anvendes til montage af mindre genstande på facaden såsom ringeklokker og mindre armaturer. Maksimal belastning pr. anker: 5 kg. Poser a 10 stk. 13

14 Tilbehør til Weber Serpomin EJOT Nail anchor ND-K 6 x 60 mm Slagankre til montage af weber.therm 390 Bundlister. Der anvendes 3 stk. pr. løbende m. Kasser a 100 stk. Følgende komponenter skal altid indgå i Serpomin EF pudsesystem Isoleringsklæber weber.multi 292 weber.therm 309 Pudsemørtel Therm 261 EF fiberpuds weber.therm 410 Fastgørelsesplanke Profil af genvundet plast, der fældes ind i isoleringen og pudses over. Anvendes til montering af lette ting såsom skilte, belysning etc. 25 x 100 mm, L:250 cm 37 x 140 mm, L:300 cm Facadedyvler ejotherm STR U 2G skruedyvler Therm 397 Glasfiberarmeringsnet Therm 390 Bundprofil med tilhørende forstærkningsprofil. Therm 313 Hjørneliste Sokkel Therm 418 dilatationsfugeliste til 10 mm pudstykkelse Dilatationslisten monteres på isoleringen. Anvendes for ikke efterfølgende at skulle skære dilatationsfuger. Giver et rent og pænt resultat. Længde 250 cm. Therm 260 EF-A Sokkelpuds og Therm 397 Glasfiberarmeringsnet ejotherm STR U 2G skruedyvler med isoleringsprop. Weber-overfladebehandling med puds eller maling. Hvis du vil vide mere, så tjek weber.dk 14

15 15

16 Saint-Gobain Weber A/S Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner med byggeprodukter. Weber producerer og leverer produkter, løsninger og udstyr fra fabrikker verden over. Vi er en af byggebranchens største og mest erfarne leverandører af mineralsk baserede byggematerialer. Alle vores produkter er fremstillet af naturlige råstoffer som ler, sand, kalk og cement. Vi mener nemlig, at det bedste byggeri er det, som både er i harmoni med mennesker og miljø. Vi forsøger derfor at skabe balance mellem materialer, miljø og de mennesker, der skal bo og arbejde i de færdige bygninger. Inden for dette område satser vi målrettet på at opsamle knowhow og produktudvikle vores løsninger. Vil du vide mere om Weber, så tjek weber.dk for yderligere information. Scan QR-koden med din smartphone og få yderligere information SIF Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV Danmark Tlf.: Fax: Saint-Gobain Weber A/S udvikler, producerer og markedsfører et omfattende sortiment af byggematerialer, byggesystemer og byggekoncepter. Vores fornemmeste opgave er at levere byggematerialer af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med mindst mulig belastning for miljøet. For at opnå denne målsætning prioriterer vi et aktivt miljøarbejde højt uanset om det handler om retablering af udgravningsområder eller rationel og forbedret produktion, emballage og transport.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere