PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015

2 MARKEDSKOMMENTAR SEPTEMBER 2015 Frygten for kinesisk afmatning Udviklingen i Kinas økonomi og finansielle markeder har de seneste måneder tiltrukket sig fokus fra globale investorer, som i stigende grad er bekymrede for vækstudsigterne i verdens andenstørste økonomi. Udover skuffende nøgletal har myndighedernes håndtering af en mulig boble på aktiemarkedet og et opgør med båndet mellem den kinesiske RMB og USD givet grund til panderynker, hvilket kan have medvirket til de kraftige fald på de globale aktiemarkeder. Den høje volatilitet i aktiemarkederne og lave inflationsrater giver Fed mulighed for at udskyde tidspunktet for den første amerikanske rentestigning. I Eurozonen udvikler inflationen sig svagere end ventet og kan på et senere tidspunkt betyde, at ECB forlænger deres QE-program. Usikkerheden stiger på aktiemarkedet August blev den dårligste måned for aktiemarkederne i flere år. Men også traditionelle obligationer havde en svag måned. Kursfaldene har generelt øget usikkerheden i markedet og kan medvirke til, at Fed udskyder tidspunktet for den første renteforhøjelse. Såvel udviklingen i Kina som investorernes stigende brug af afledte finansielle instrumenter de såkaldte derivater - kan have bidraget til faldenes voldsomhed. Kraftige fald på aktiemarkedet har tidligere været en tidlig indikator for en forestående recession. Ofte er det imidlertid falsk alarm. Vi tror, at der er tale om en korrektion, da økonomiske nøgletal ikke viser tegn på recession i de vestlige lande - snarere tværtimod. Samtidig har investorerne undladt at søge skjul i obligationsmarkedet, som ellers historisk har leveret forholdsvis højere afkast under recessioner. Hård medfart for aktier i august Kursfaldene på de tre børsdage fra den august kom med en usædvanlig og overraskende hast og voldsomhed. Det har fået usikkerheden i aktiemarkedet til at stige i et tempo ikke set siden oktober 1987 dengang faldt de amerikanske aktier med 20% på en enkelt dag! VIX indekset, der er et mål for usikkerheden på det amerikanske aktiemarked, viste på en uge således den største procentvise stigning siden oktober Indekset er højere end i efteråret 2011, hvor de amerikanske aktier dykkede kraftigt efter nedjusteringen af USA s kreditværdighed. Hovedscenariet: En korrektion og ikke en ny recession Hovedscenariet er, at der er tale om en korrektion på aktiemarkedet og ikke begyndelsen på en ny nedtur. Korrektioner i størrelsesorden +/- 10% under økonomiske opsving er forholdsvis sjældne og er normalt vendt til kursstigninger tre til seks måneder senere. I USA, Europa og Japan er inflationen lav, pengepolitikken meget lempelig, bankernes lånevillighed tiltagende, arbejdsløsheden faldende, forbrugertilliden stigende og boligmarkederne i fremgang. Det er normalt den modsatte cocktail, der skaber og kendertegner en recession. Forventningen er, at den globale pengepolitik vil forblive lempelig også i Den amerikanske centralbank vil gerne hæve renten men signalerer, at det i givet fald vil ske gradvist. Samtidig er det sandsynligt, at man både i eurozonen og i Japan annoncerer en forlængelse af QE-programmerne i 2016 med det formål at få inflationsniveauet hævet til et højere niveau. Dette betyder fortsat meget lave renter, hvilket på den ene side understøtter væksten og på den anden side lægger en dæmper på, hvor attraktivt det er at investere i kontanter og obligationer. I Kina stimulerer man ligeledes den økonomiske politik, hvilket forventes fortsat gennem

3 Markedsreaktionen har, trods den fortsat voldsomme usikkerhed på aktiemarkedet, på nogle punkter været forholdsvis konstruktiv siden uroens foreløbige klimaks den 24. august. Olieprisen samt de asiatiske valutaer og obligationer har været stigende, euroen faldende og flugten over i obligationer har været behersket at dømme efter den meget beskedne kursreaktion på obligationsmarkedet under dagene med de største aktiekursfald. Som tidligere nævnt ses det ofte, at større korrektioner på aktiemarkedet medfører kraftige kursstigninger på obligationsmarkedet, idet investorerne søger mod mere sikre og kursstabile aktivklasser. Dette er ikke sket denne gang. Indrømmet: En del af forklaringen herpå er formentlig, at renterne allerede er meget lave. Men i et scenarie, hvor den globale økonomi måtte stå over for en hård landing, vil det ikke forhindre en massiv flugt mod obligationer med faldende renter og stigende obligationskurser til følge. Hold fokus på Kina og amerikanske aktier Det springende punkt for de globale aktiemarkeder er i vores optik den kinesiske økonomi og det amerikanske aktiemarked. Derfor bør man følge nyhedsstrømmen og de kinesiske myndigheders ageren tæt i den kommende tid. Under større korrektioner som denne, ser man ofte, at aktiemarkedet senere tester den første bund (1868 i S&P 500 indekset). Selvom asiatiske aktier er blevet billige, undervægter vi fortsat disse og andre aktiemarkeder inden for Emerging Markets i vores porteføljer. Til gengæld overvægter vi europæiske aktier, der har glæde af en forbedret konkurrenceevne fra den svage euro, fremgang i periferi-landene, lavere oliepriser og udsigt til lave renter lige så langt øjet rækker. Ligeledes har vi en undervægt af amerikanske aktier, selvom de har klaret nedturen i august bedre end de fleste markeder. De er dog forholdsvis dyre både såvel absolut som relativt til andre aktiemarkeder. 3

4 AFKASTOVERSIGT PFA INVEST PFA INVEST AFDELINGER Opstart Afkast august Afkast 2015 Benchmark 2015 Merafkast 2015 PFA Invest Balance A ,6% 4,2% 3,2% 0,9% PFA Invest Balance B ,6% 6,6% 4,3% 2,2% PFA Invest Balance C ,9% -5,1% -6,5% 1,4% PFA Invest Korte Obligationer ,1% -1,6% -0,3% -1,3% PFA Invest Lange Obligationer ,4% -2,3% -1,2% -1,0% PFA Invest Kreditobligationer ,0% 6,7% 7,2% -0,5% PFA Invest Danske Aktier ,6% 25,3% 22,2% 3,1% PFA Invest Globale Aktier ,3% 10,5% 5,6% 4,9% PFA Invest Højt Udbytte Aktier ,9% 8,6% 7,6% 1,0% PFA Invest Europa Value Aktier ,4% 10,2% 7,6% 2,5% Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkastene er opgjort inklusiv omkostninger. PFA Højt Udbytte Aktier er startet den 20. december 2012, Balance A er startet den 28. januar 2014, Europa Value Aktier er startet den 7. oktober 2014 og Balance C er startet den 5. maj De øvrige afdelinger er startet den 1. oktober I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under AFKASTKOMMENTARER BALANCE A Afdelingen gav i august et afkast på -2,6%, hvilket bringer årets afkast på 4,2%. Udviklingen i august var kendetegnet ved negative afkast på samtlige sub-aktivklasser indeholdt i porteføljen. Der er dog stor forskel på den absolutte størrelse af det negative afkast fra traditionelle obligationer over kreditobligationer til aktier. Porteføljens andel af traditionelle danske obligationer, har i perioden givet et afkast på -0,3%, hvilket er på niveau med benchmark for denne delportefølje. Inden for de danske obligationer gav andelen statsobligationer et større negativt afkast end realkreditobligationer. Andelen af danske obligationer har i perioden været undervægtet i forhold til den fastsatte vægt i benchmark og udgjorde ultimo august knap 36% af den samlede portefølje. Kreditobligationer udgjorde ultimo august godt 34% af den samlede portefølje, hvilket er marginalt mindre end vægten i benchmark, der er fastsat til 35%. Samlet set gav kreditobligationer et afkast på -1,7% mod -1,9% for benchmark. Indenfor porteføljen af kreditobligationer gav Investment Grade obligationer det bedste afkast med -1,5%, mens High Yield obligationer og Emerging Market obligationer begge bidrog med et negativt afkast på 2,5%. 4

5 Den primære forklaringsfaktor bag periodens negative afkast på porteføljeniveau kommer fra aktieporteføljen. Således gav den samlede aktieportefølje et afkast på -7,2% i august mod benchmarks -7,9%. Benchmark er MSCI World (DKK). Danske aktier klarerede sig - trods store dag-til-dag udsving bedre end det globale aktiemarked. Aktiekursfaldene har herudover ramt bredt og nogenlunde lige hård på tværs af aktieporteføljens øvrige komponenter. Gennem august har aktieporteføljen være overvægtet i forhold til den fastsatte vægt i benchmark. Ultimo august udgjorde overvægten 2,7%-point. BALANCE B Afdelingen gav i august et afkast på -4,6%, hvilket bringer årets afkast på 6,6%. Udviklingen i august var kendetegnet ved negative afkast på samtlige sub-aktivklasser indeholdt i porteføljen. Der er dog stor forskel på den absolutte størrelse af det negative afkast fra traditionelle obligationer over kreditobligationer til aktier. Porteføljens andel af traditionelle danske obligationer har i perioden givet et negativt afkast på 0,4%, hvilket er på niveau med benchmark for denne delportefølje. Inden for de danske obligationer gav andelen statsobligationer et større negativt afkast end realkreditobligationer. Andelen af danske obligationer har i perioden været undervægtet i forhold til den fastsatte vægt i benchmark og udgjorde ultimo august 22,1% af den samlede portefølje. Kreditobligationer udgjorde ultimo august godt 20% af den samlede portefølje, hvilket svarer til vægten i benchmark. Samlet set gav kreditobligationer et afkast på -2% mod 2,2% for benchmark. Indenfor porteføljen af kreditobligationer gav Investment Grade obligationer det bedste afkast med -1,5%, mens High Yield obligationer og Emerging Market obligationer begge bidrog med et negativt afkast på 2,5%. Den primære forklaringsfaktor bag periodens negative afkast på porteføljeniveau kommer fra aktieporteføljen. Således gav den samlede aktieportefølje et afkast på -7,4% i august mod benchmarks -7,9%. Benchmark er MSCI World (DKK). Danske aktier klarerede sig - trods store dag-til-dag udsving bedre end det globale aktiemarked. Aktiekursfaldene har herudover ramt bredt og nogenlunde lige hård på tværs af aktieporteføljens øvrige komponenter. Gennem august har aktieporteføljen være overvægtet i forhold til den fastsatte vægt i benchmark. Ultimo august udgjorde overvægten 2,5%-point. BALANCE C* Porteføljen gav i august et afkast på -5,9% mod benhmarks -6,2%. Siden lancering primo maj, har afdelingen givet et afkast på -5,1%. Udviklingen i august var kendetegnet ved negative afkast på samtlige sub-aktivklasser indeholdt i porteføljen. Der er dog stor forskel på den absolutte størrelse af det negative afkast fra traditionelle obligationer over kreditobligationer til aktier. Porteføljens andel af traditionelle danske obligationer, har i perioden givet et afkast på -0,4%, hvilket er på niveau med benchmark for denne delportefølje. Inden for de danske obligationer gav andelen statsobligationer et større negativt afkast end realkreditobligationer. Andelen af danske obligationer har i perioden været undervægtet i forhold til den fastsatte vægt i benchmark og udgjorde ultimo august 12,1%-point. 5

6 Kreditobligationer udgjorde ultimo august 9,7% af den samlede portefølje, hvilket svarer til vægten i benchmark, der er fastsat til 10%. Samlet set gav kreditobligationer et afkast på -2% mod 2,2% for benchmark. Indenfor porteføljen af kreditobligationer gav Investment Grade obligationer det bedste afkast med -1,5%, mens High Yield obligationer og Emerging Market obligationer begge bidrog med et negativt afkast på 2,5%. Den primære forklaringsfaktor bag periodens negative afkast på porteføljeniveau kommer fra aktieporteføljen. Således gav den samlede aktieportefølje et afkast på -7,3% i august mod benchmarks -7,9%. Benchmark er MSCI World (DKK). Danske aktier klarerede sig - trods store dag-til-dag udsving bedre end det globale aktiemarked. Aktiekursfaldene har herudover ramt bredt og nogenlunde lige hård på tværs af aktieporteføljens øvrige komponenter. Gennem august har aktieporteføljen være overvægtet i forhold til den fastsatte vægt i benchmark. Ultimo august udgjorde overvægten 2,3%-point. Der har ikke i perioden været foretaget omlægninger med det formål at ændre sammensætningen af porteføljen. * Balance C er etableret i maj 2015, hvorfor år til dato afkastet ikke dækker hele KORTE OBLIGATIONER Efter rentestigningerne i april og maj måned har renteændringerne hen over sommermånederne været beskedne. Hvor juli bød på et mindre rentefald, var renten svagt stigende i august. For danske statsobligationer blev august præget af, at Nationalbanken i slutningen af måneden kunne melde ud, at de ekstraordinære tiltag, som blev indført tidligere på året for at modgå kronens styrkelse mod Euro, nu kan rulles tilbage. Det blev meddelt, udstedelsen af statsobligationer genoptages. Hen over måneden blev det i de korte danske renter indregnet, at Nationalbanken vil hæve de officielle renter over den kommende periode. Afdelingen har i 2015 leveret et afkast på -1,6%, hvilket er under niveau i forhold til benchmark. LANGE OBLIGATIONER Efter rentestigningerne i april og maj måned, har renterændringerne hen over sommermånederne været beskedne. Hvor juli bød på et mindre rentefald, Hvor juli bød på et mindre rentefald, var renten svagt stigende i august. Ændringer i rentekurvens udseende, volatiliteten og rentespændet mellem stats- og realkreditobligationer var i august måned ligeledes beskedne. For danske statsobligationer blev august præget af, at Nationalbanken i slutningen af måneden kunne melde ud, at de ekstraordinære tiltag, som blev indført tidligere på året for at modgå kronens styrkelse mod Euro, nu kan rulles tilbage. Det blev meddelt, udstedelsen af statsobligationer genoptages. Hen over måneden blev det i de korte danske renter indregnet, at Nationalbanken vil hæve de officielle renter over den kommende periode. Afdelingen har i 2015 leveret et afkast på -2,3%, hvilket er under niveau i forhold til benchmark. 6

7 KREDITOBLIGATIONER Kina var det store tema i august måned efter devalueringen af den kinesiske Yuan. Devalueringen kan være et signal omkring forværrede vækstudsigter i Kina skabt på ryggen af et overophedet boligmarked og overkapacitet fra mange års overinvestering. Kina er storimportør af mange råvarer, hvorfor faldende priser på råvarer og udviklingen i Kina er to sider af samme sag. Dette forplantede sig til kreditobligationer og valutaer i lande med betydelig råvare eksport. Flere har draget paralleller med 1997 krisen for Emerging Market. Men Emerging Markets er langt fra en egentlig krise fordi de systemiske lande, modsat tidligere, har flydende valutaer, meget begrænset ekstern statsgæld med lang løbetid og langsigtet finansiering af betalingsbalancen. Emerging Markets har det svært, hvilket aktivpriserne reflektere. Men den systemiske risiko er fortsat lav. De nuværende niveauer virker derfor attraktive f.s.a. investering i statsobligationer fra disse lande. Den forhøjede usikkerhed omkring Kina gør, at aktiver fra Emerging Markets lande vil være præget af store udsving i den kommende tid. Usikkerheden omkring vækstscenariet i Kina gav samtidig grobund for tvivl omkring en eventuel negativ påvirkning af væksten i USA og Europa. Dette pressede kreditmarkedet sammen med en svagt faldende dollar, hvilket gav et negativt afkast for august. Porteføljen er generelt defensivt positioneret med fokus på den del af universet med den bedste kreditkvalitet. Afdelingen har i 2015 leveret et afkast på 6,7%, hvilket er under niveau i forhold til benchmark, der gav 7,2%. DANSKE AKTIER Porteføljen af danske aktier er i 2015 steget med 25,3%, hvilket kan sammenholdes med en stigning på det danske aktiemarked på 22,2% gennem de første otte måneder af I august var både aktier i Danmark og udlandet påvirket af udsigten til lavere vækst i Kina. Heldigvis er det danske marked relativt defensivt sammenlignet med de globale aktiemarkeder. Derfor faldt danske aktier en del mindre end udenlandske aktier i måneden. Novozymes fremlagde regnskab i august, der viste pres på deres Bioenergy forretning som følge af den lave oliepris og aktien faldt derfor. Også Carlsbergs regnskab viste, at der var pres på forretningen i Rusland og Vesteuropa. Lundbeck steg kraftigt, idet den nye CEO annoncerede et stort besparelsesprogram. De største positive bidragsydere til merafkastet var Simcorp, TDC og Jyske Bank, mens de største negative bidragsydere var Lundbeck, DFDS og Københavns Lufthavne. GLOBALE AKTIER De globale aktiemarkeder faldt i august med 7,9%. Faldet var nogenlunde ens fordelt fra en regional betragtning - japanske aktier -7,1%, nordamerikanske aktier -7,4 % og europæiske aktier -8,4 %. Aktier fra Emerging Markets havde igen en rigtig dårlig måned med fald på med 10,3 %. Alle afkast er målt i DKK. Markederne var negativt påvirket af uroen i Kina. De europæiske markeder oplevede det største fald inden for dagen siden 2008 med et fald på 5,3 %. Udover Kina påvirkede fornyet græsk uro de europæiske aktier negativt. På den positive side var de europæiske halvårsregnskaber overraskende positive, hvor 39 % af selskaberne slog forventningerne. USA var negativt påvirket af de samme faktorer som Europa. Det helt store fokus er dog stadig på, hvornår Fed vælger at hæve renten første gang. Amerikansk økonomi er fortsat stærk med BNP vækst på 3,7 % kvartal-til-kvartal og non-farm payrolls på , hvilket var på niveau med forventningerne i markedet. Kinesiske aktier faldt kraftigt og den kinesiske centralbank valgte at sænke renten og devaluere den kinesiske valuta, hvilket udsendte chokbølger i de asiatiske markeder samt resten af de globale aktiemarkeder. 7

8 Positive bidragsydere i august var Pandora, PVH og American Express, mens Medivation, Alibaba og Richemont bidrog negativt. På sektorniveau var de største positive bidragsydere i den forgangne måned Finans og Cyklisk Forbrug. Største negative bidragsydere var Telcom og IT. Afdelingen har i august givet et afkast på -7,3 % og 10,5 % år-til-dato. Dermed har afdelingen leveret et merafkast på 4,9 %-point efter omkostninger år-til-dato. HØJT UDBYTTE AKTIER August måned var præget af store udsving på de globale aktiemarkeder. Det europæiske aktiemarked oplevede et samlet kursfald på 8,4%, således at år til dato afkastet nu ligger på 7,6%. Afdelingen har klaret sig bedre end det opstillede benchmark med et afkast på -7,9% i august og +8,6% år til dato. De voldsomme kursreaktioner opstod i kølvandet på fornyet uro omkring den kinesiske økonomis evne til fortsat at vokse i det hidtidige tempo. Udviklingen startede efter Kina valgte at devaluere sin valuta midt i august. I kølvandet herpå fulgte flere dage med store kursfald på de globale aktiemarkeder. Værst gik det udover de råvarerelaterede selskaber samt olieselskaberne, der i høj grad lever af væksten i den kinesiske økonomi. På porteføljeniveau er de største positive bidrag til afkastet i år kommet fra Materials og IT-selskaber, hvorimod de største negative bidrag kommer fra Finans- og Industriselskaberne. EUROPA VALUE AKTIER Uro om Kina prægede markederne. De underliggende nøgletal for økonomien i specielt Europa peger dog fortsat på fremgang om end det kun går langsomt frem. Value som investeringsstil havde det svært i juli måned, men kom stærkt igen i august måned. Defensive aktier ser dyre ud og på nogle nøgletal er value aktier værdisat i forhold til meget defensive aktier på niveau tilbage ved Lehman krisen. Herudover har mange af de dyre defensive aktier eksponering til Emerging Markets, herunder Kina. Selskaber, vis aktier falder inden for value-kategorien, har en tendens til at de er mere fokuserede på det indenlandske marked i Europa, hvor der generelt spores en bedring i økonomien. Porteføljen var positivt påvirket af performance i Persimmon, Easyjet og Heineken, mens eksponeringen til Credit Agricole, Julius Bear og Dnb bidrog negativt. Afdelingen har i august givet et afkast på -7,4% og +10,2% år-til-dato. Dermed har afdelingen leveret et merafkast på 2,5%-point efter omkostninger år-til-dato. 8

9 Kapitalforvalter og administrator PFA Asset Management Sundkrogsgade København Ø Denmark DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af PFA alene til orientering. PFA kan have positioner og handle i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet. Indholdet i denne præsentation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller foretage omlægninger eller lignende. Præsentationen erstatter ikke kundens eget skøn over, hvilke dispositioner, der skal foretages. Efter PFA's opfattelse er præsentationens informationer korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for dens fuldkommenhed eller nøjagtighed. PFA påtager sig intet ansvar for dispositioner som måtte foretages på baggrund af præsentationen. Det historiske afkast er ikke en pålidelig indikator på fremtidige afkast. Alle rettigheder til den viste information tilhører PFA og enhver videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse.

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 MARKEDSKOMMENTAR Stærk dollar styrker afkastene Set med danske briller blev 2015 et år, hvor der var mulighed for pæne investeringsafkast, omend afkastene generelt var

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - NOVEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - NOVEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - NOVEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR ECB sender obligationsrenter ned Europæiske renter er generelt faldet i oktober. Faldet fik yderligere fart på, da Draghi åbnede for en mulig rentenedsættelse

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR Markedet Danske obligationer steg med 0,3% til 0,5% i november afhængig af, hvilken del af rentekurven der betragtes. Tendensen var generelt, at statsobligationer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV NR. 7 - JULI 2017

PFA INVEST NYHEDSBREV NR. 7 - JULI 2017 PFA INVEST NYHEDSBREV NR. 7 - JULI 2017 MARKEDSKOMMENTAR Global vækst letter foden fra speederen I juni viste flere økonomiske nøgletal tegn på, at forårets acceleration i global vækst er ved at ebbe ud.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV FEBRUAR 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 MARKEDSKOMMENTAR Valutakurser og aktier i fokus Usikkerheden om den globale vækst er steget, efter at blandede nøgletal har vist aftagende vækst i USA og Kina. Samtidig

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2013

NYHEDSBREV JULI 2013 NYHEDSBREV JULI 2013 1 PFA INVEST - NYHEDSBREV JULI 2013 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2013 Første halvår af 2013 har budt på en række ekstreme begivenheder både når det gælder pengepolitikken, de finansielle

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV OKTOBER 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV OKTOBER 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV OKTOBER 2016 MARKEDSKOMMENTAR Markederne i tredje kvartal Efter et uroligt første halvår hvor først frygt for en hård opbremsning i USA og Kina, og siden det britiske nej til EU,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Oktober 2015 L A V E R E I N V E S T E R I N G S A F K A S T FREMOV E R H Ø J V O L A T I L I T E T

Oktober 2015 L A V E R E I N V E S T E R I N G S A F K A S T FREMOV E R H Ø J V O L A T I L I T E T Oktober 2015 S V Æ R E M A R K E D S F O R H O L D Der er i øjeblikket to temaer, der dominerer de finansielle markeder. Det ene er, hvor kraftigt kinesisk økonomi er ved at bremse op, og hvordan de kinesiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere