Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse"

Transkript

1 Furesø kommune Energitjenesten København Stigager 2 Blegdamsvej 4B 3500 Værløse 2200 København N Att.: Lene W Hartmann Janus Hendrichsen og Morten Kjærgaard Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse København d. 21/ Baggrund D. 13/11 i forbindelse med arrangementet For enden af vejen som blev arrangeret for Furesø kommune af Energitjenesten blev en række huse gennemgået. I det følgende forholder energirådgiver Morten Kjærgaard og Janus Hendrichsen sig til de huse der findes mere end 200 af i området som er opført af entreprenørfirmaet Johan Christensen og søn. Indhold i rapporten 1. Generelle forhold 2. Klimaskærm 3. Varmeanlæg 4. Solenergi 5. Ventilation/indeklima 6. Brug af biobrændsler i villaområder 7. Billeder Generelle forhold Hovedparten af husene i Kollekolleparken er opført i 1967 af entreprenørfirmaet Johan Christensen & Søn efter stort set samme tegninger. Husene er i en etage med ydermure i mursten og gasbeton indvendigt med 10 cm isolering imellem. Taget er et gitterspærtag med graders hældning og oprindeligt dækket med bølgeeternit eller tilsvarende. Loftet er oprindeligt isoleret med 10 cm, som mange senere har øget til cm i alt. Gulvene er parketgulve lagt på strøer sandsynligvis med 5 cm isolering nederst i det utilgængelige hulrummet under gulvet. Facader er udført i partier i ædeltræ, oprindelig med loddede Thermopane-ruder som har større holdbarhed end almindelige termoruder. Varmeanlæg har oprindelig været oliefyr, nogen steder med et et-strenget radiatorsystem med rørfremføring under parketgulve og afsluttende med gulvarme i bad mm. Johan Christensen & Søn var kendt for at lave kvalitetshuse og man kan da også konstatere at områdets huse er velbevarede og godt vedligeholdte med mange herlighedsværdier, der lægger op til en energispareindsats med fokus på bevaring heraf. Alle husene har udluftningslemme i loftet i køkken og bad samt udluftningsnet med manuelle skydelåger over alle vinduer. De fleste huse har bevaret det oprindelige mahognitræs visuelle udtryk enkelte havde

2 malet disse. Husene har taghældning på 30 grader og mange er orienteret så de har øst/vest vendte tagflader der ikke egner sig til solenergi. På nogle af grundene med meget gammel bevoksning skyggede store træer for ellers sydvendte tagflader som kunne være egnet til solenergi. Husene har generelt radiatorsystemer som stammer fra husenes opførsel og hedefladerne giver ikke tidssvarende afkøling. Klimaskærm Mange lofter er blevet efterisolerede oven på de oprindelige 10 cm. Denne efterisolering ligger ofte uklart uden at danne en sammenhængende flade. Dertil kommer at loftet også anvendes til opbevaring af fx kufferter og møbler, der presser isoleringen ned eller laver huller i den. Anbefaling: I dag kan loftisoleringen med fordel øges op til dagens sigtepunkt på 40 cm isolering ved at blæse mere isoleringsmateriale i granulatform ud over den eksisterende isolering. Inden dette gøres skal gangbro hæves og evt. kan der etableres platforme til opbevaring, begge helt fri af isoleringen. Det er vigtigt at tagrummets ventilering respekteres, fx må ventilationen ud i tagfoden ikke blokeres. Det er vigtigt at loftslemmen er lufttæt, således at varm indeluft ikke kommer op under den kolde tagdækning med mulighed for kondensering og deraf fugt, der drypper ned i loftrummet. Anbefaling: Der ser ud til at der opringeligt er monteret en plasttætningsliste på siderne af lemmen. Denne løsning er ved at være slidt ned og listen bør erstattes med en passende q-lon tætningsliste i V-form som den oprindelige som kan monteres med hæfteklammer Ydervæggene kan ikke efterisoleres udefra uden store indgreb i arkitekturen. Ved indvendige istandsættelser bør det overvejes at øge isoleringen indad. Dette er fx en oplagt mulighed hvor ydervæggen i et rum ikke indeholder vinduer, således at efterisoleringen kan afsluttes mod de tilgrænsede vægge. Et stort problem i disse huse er den gennemgående trærem som er uisoleret og skaber kondens og skimmelproblemer indendørs. Anbefaling: Til efterisolering af de indvendige vægge kan anbefales at overveje en såkaldt varmvæg-løsning se f.eks. D=892&ProductID=PROD4283 Det er afgørende at arbejdet udføres ansvarligt så der skabes en helt tæt dampspærre indvendig for at undgå kondenserende fugt. Derfor skal vejledningerne følges grundigt hvis man vælger at lave dette selv. Det anbefales at anvende håndværkere til denne type opgave. I den samme forbindelse vil det være muligt at pakke remmen ind i isolering og man løser derved 2 problemer på en gang. Dette vil medføre stor komfortforbedring og væggenes isoleringsevne øges betydeligt med mindre varmetab og derved lavere energiforbrug til følge. Facadepartierne er opbygget i ædeltræ og indgår i de bærende konstruktioner i dele af husene. De består at yderdøre, skydedør, vinduspartier med brøstning og ventilation i toppen, samt oplukkelige felter uden glas. Generelt er partiernes tætningslister de oprindelige og trænger til eftersyn eller udskiftning. Et særligt problem er at skifte tætningslister i skydedørpartiets lodpost, hvor det ser ud til at døren skal afmonteres.

3 Facadepartiernes brøstninger er et sted hvor efterisolering bør overvejes. Ofte sidder der en radiator på indersiden af brøstningen, hvilket gør varmetabet ekstra stort her. Anbefaling: Brøstningerne kan efterisoleres ved at flytte den udvendige beklædning ud og øge isoleringen bag. Det vil imidlertid have afgørende indflydelse på husets udtryk, hvorfor mulighederne nøje bør overvejes. Det anbefales grundejerforeningen at hyre en rådgiver til at udvikle en eller flere standardløsninger til samlet renovering af de mange ens facadeelementer. På et enkelt hus (skovkrogen 103) er der udført en muret løsning. Denne bør overvejes som en af de mulige, da den fremstår arkitektonisk helstøbt og giver en bedre isolering. Dette er dog en dyr løsning som er udført i forbindelse med en total ombygning og derfor er omkostningen medregnet som en del af udvidelsen af boligearealet. Husene indeholder anordninger til at modtage morgenbrød og post inde i huset samt en affaldsordning med indvendigt nedkast af affald direkte i affaldsbeholder. Disse anordninger bryder klimaskærmen og er vanskelige at isolere som de er. Flere har forsynet affaldsrummet med flamingo og på andre måder søgt at undgå at få kulde ind i huset på dette punkt. Efterhånden flyttes disse funktioner ud fra huset. Morgenbrød leveres ikke mere og posten skal hentes i skel efter nytår. Anbefaling: Når også affaldsbeholderen er flyttet ud vil det være muligt at føre klimaskærmen forbi området i plan med ydervæggen som i resten af huset med andre ord: en isolerende ydervæg med vindspærre og indvendig dampspærre bør etableres her. Varmeanlæg Hele området er gasforsynet og mange har gennemført udskiftning af gasanlægget til kondenserende kedel. I disse huse observeres at radiatortypen ikke har stor hedeflade men alligevel godt kan levere varmen uden unødigt høj fremløbstemperatur som giver flere problemer: 1. Der er et betydeligt tab i skjulte indstøbte varmerør under gulve. Jo højere fremløbstemperatur des større tab. a. Anbefaling: Ved forsikringsskader med indstøbte rør bør gulvene brækkes helt op og efterisoleres grundigt. I disse tilfælde kan der med fordel skiftes til gulvvarme da dette passer bedst til kondenserende gasfyr. 2. Besparelsen ved at have kondenserende kedel mindskes hvis afkølingen ikke er ca. 30 grader. a. Anbefaling: Anlæggets afkøling skal kontrolleres ved lav udetemperatur. Hvis ikke den er tilstrækkelig (ca. 30 graders forskel på fremløb og returløb) skal det kontrolleres om der er alle radiatorerne i direkte forbundne rum er som er slukket mens andre trækker det hele (se næste punkt). Det anbefales at få indreguleres gasanlægget så der ikke er behov for at regulere på radiatorventiler. 3. Det er vigtigt at der er samme indstilling på radiatortermostaterne i de rum der er direkte forbundet (f.eks. hvor døren er åben imellem dem) dette gør en forskel for afkølingen og er væsentligt for et lavt energiforbrug. En bruger spurgte til om der er meget at spare på at skifte fra manuelle ventiler til termostater hvis man har fået kondenserende gasfyr med udeføler der regulerer fremløbstemperaturen. Svaret er at hvis man har betydelige sydvendte tagflader kan anlægget ikke kompensere for dette ved at lukke automatisk for termostatventilerne, men hvis

4 man ikke har grundet husets orientering eller skyggevirkninger fra træer vil besparelsen ved fornuftig indregulering af ventilerne være begrænset. a. Anbefaling: Hvis nogle af radiatorerne er varme i bunden kan det skyldes at de ikke kan levere den ønskede varme. Dette kan løses ved at udskifte radiatorer der hvor varmebehovet ikke kan leveres med tilstrækkelig afkøling eller acceptere en lavere rumtemperatur. Det er meget individuelt hvor meget der kan spares ved en sådan udskiftning, da brugeradfærd er afgørende har man behov for høj rumtemperatur (22-24 grader) vil denne løsning give større besparelse end hvis man kan nøjes med 20 grader som anlægget vurderes at kunne levere under langt de fleste almindelige vejrforhold. 4. Det er vigtigt at de kondenserende gasanlæg indreguleres efter installation så kurver for fremløbstemperatur trimmes til udelukkende at levere den nødvendige varme ti l at forsyne opholdsrum med passende temperatur. Der kan så skrues lidt ned i soveværelser. Anbefaling: Der er forskel på vinter og sommer Hvis ens forventning til indetemperaturen om vinteren er grader i denne type huse, vil energiforbruget være 5 10% højere end ved rumtemperaturer på 20 grader. Anbefaling: Vælg solvarme ved udskiftning af gasanlæg Ved udskiftning af gasanlæg kan der med fordel installeres anlæg med integreret solvarme. Der er fremstillet anlæg som passer direkte ind der hvor skabet med det eksisterende gasanlæg er placeret. Dog skal kunden informeres om at skabet nedtages og erstattes af et anlæg på størrelse med et køle-/fryseskab i fuld højde. Hvis der vælges et anlæg med forsyning til både varmtvand og rumvarme samt udskiftes fra gammelt til nyt anlæg kan det forventes at man kan spare helt op mod 40% på gasregningen, forudsat at man ikke ændrer vaner i forhold til hidtidige forhold (samme rumtemperatur, udluftningsvaner, vandforbrug, osv.). Forudsætning for dette er at man vælger en solfanger af pladetypen da den lave taghældning ikke egner sig til rørsolfanger. Ligeledes er det afgørende at huset har sydvendte tagflader og at der ingen skyggevirkninger er fra høje træer i omgivelserne. Anbefaling: investering i solceller er en god investering lige nu De huse der har betydelige sydvendte tagflader uden skyggevirkninger fra træer vurderes til uden videre at kunne få opsat solcelle-anlæg til elproduktion. Der skal bruges mellem 20 og 60 m2 tagflade til at levere mellem c og kwh el / år. Hvis man er 2 beboere bør kwh være tilstrækkeligt. Det er muligt at blive tilsluttet nettomålerordningen som afregner ikke forbrugte kwh fra solcelleanlægget til samme pris som der betales for el der købes når der ikke produceres noget på anlægget f.eks. om natten. Derudover kan anlægget afskrives med skattefradrag over en periode på 4 år med 25% pr. år. Med disse muligheder kan investeringen begynde at give overskud allerede fra år 2 efter opsætningen. Ventilation/indeklima Husene er konstrueret med store ventilationsspalter over alle vinduer. Disse er forsynet med metalnet der i flere tilfælde trænger til udskiftning. En beboer nævnte at vedkommende havde fundet net til udskiftning hos byggemarkedskæden Johannes Fog. Facadepartierne indeholder også en ventilationsordning øverst.

5 I køkkener og vådrum er opsat manuelle loftsluger med tvangsåbning. I flere køkkener er foretaget indbygning af emhætte som er monteret på den eksisterende udluftningskanal. I nogle vådrum var der opsat ventilatorer i aftrækskanalerne mange var stadig de originale. Huset er ventileret ved at loftslugerne i køkken og bad agerer aftræk og ventilationsristene i vinduerne er luftindtag. Anbefaling: Brug mekanisk ventilation og luk ikke for ventilationsskodder over vinduer helt Husets konstruktion er baseret på luftudskiftning fra ventilationsriste over vinduer. Om vinteren kan man regulere lukkespjældet så det lukker for halvdelen af risten for at mindske varmetabet, men det anbefales ikke at man lukker dem helt. Hos en beboer hvor alle var hjemme observeredes en del fugt i bunden af vinduerne med skjolder på vinduesrammerne til følge. I stedet anbefales det at anvende mekanisk ventilation til periodisk tvangsudskiftning af luft med f.eks. emhætte eller anden kraftig mekanisk ventilation. I badeværelserne anbefales opsætning af mekanisk ventilator med vindstop og fugtstyring. Dette vil gøre at der ikke siver varme ud hele tiden men udskiftes luft når der er fugt i dette rum. Hver person i en husstand slipper i gennemsnit 20 l væske ud i døgnet. Det er derfor vigtigt at man tilpasser udluftningen til de personer der er til stede. Hvis der ikke er nogen hjemme er der ingen grund til at have ventilationsskodderne åbne, men så snart man kommer hjem og i sær i forbindelse med madlavning bør der være tændt for mekanisk ventilation jævnligt og åbnet for ventilationsristene i de rum hvor der opholder sig personer. Derved minimeres varmetabet og sikres et fornuftigt indeklima. Vinduer/døre Det anbefales at bevare de eksisterende rammer af mahogni da disse er en væsentlig del af husets fremtræden. Mange huse har allerede fået udskiftet deres termoruder til energiruder. I flere tilfælde er det konsulent Janus Hendrichsens opfattelse at der ikke var tale om såkaldt varm kant ruder. I et enkelt tilfælde var der tvivl da der muligvis var tale om en påmalet aluminiumsfarve, men i langt de fleste huse observeredes udskiftede vinduesruder med kold kant. Der kan dog være tale om en rustfri stålspacer som også benævnes som varm kant, men den har en væsentligt højere varmeledningsevne end plastkomposit og kan ikke sidestilles. Kunder der får nye ruder med kold kant vil kunne opleve at der dannes kondens i bunden af deres helt nye ruder. Anbefaling: Skift gamle tætningslister og skift termorude til energirude med varm kant Alle tætningslister omkring oplukkelige vinduer/døre er falsede lister og disse kan med fordel erstattes af nye lister af q-lon typen. Ved udskiftninger af rude til energirude anbefales at efterspørge varm kant. Dette begreb dækker det afstandstykke er der imellem det inderste og yderste glas. Hvis den er af metal er den kold og hvis den er af kunststof er den varm. Det anbefales IKKE at udskifte allerede udskiftede energirude med kold kant til et med varm kant. Der bør evt. tages kontakt til den lokale glarmester som har lavet disse mange ruder og bede ham som standard levere ruder med varm kant med mindre kunderne efterspørger den kolde kant.

6 Brug af biobrændsel i villaområder Det observeredes at mange beboere anvender brændeovn til at dække dele af deres opvarmning. Det skal understreges at partikelforurening fra brændeovne er på et meget højt niveau. Flere beboere mente at det ikke kunne være noget i sammenligning med motorvejen som går tæt forbi, men undersøgelser af dette sammenligner luftkvaliteten i villaområder med intensiv brug af brændeovne med Åboulevarden i København. Anbefaling: Isoler i stedet for at fyre med brænde I områder med kollektiv forsyning som gas eller fjernvarme anbefales ikke brug af brændeovne til andet end hygge en gang imellem. I stedet anbefales det at gennemføre energibesparende foranstaltninger på husene for at mindske varmetabet og varmeregningen.

7 Billeder Detalje med afblændet skraldeindtag og indbygget postkasse. Her er gennemført isolering indefra. Husene er bygget med mahognifacadeelementer som fungerer som bærende konstruktion for den gennemgående rem. I dette tilfælde har beboerne valgt at male elementet da de ikke var velvedligeholdt ved overtagelsen af huset.

8 Detalje med gennemgående rem. Her ses også udluftningsristene i vinduerne udefra. Husets arkitektoniske fremtræden præges meget af dette. Detalje med udskiftet rude der ikke har varm kant. Anden udskiftet rude hvor kunderne har efterspurgt det bedste og ikke fået varm kant. Resten af ruden er dog god men manglende varm kant giver linietab langs kanten.

9 Detalje med udluftningsspjæld set indefra. Skydelåge til højre for ristene kan skydes for og lukke for begge riste men er ikke tætstluttende. Eksempel på oprindelige falsede tætningslister omkring døre og vinduer. Som det ses er de ikke tætsluttende, og deres bevægelighed er påvirket gennem årene.

10 De originale radiatorer giver ikke samme afkøling som moderne. Dette kan i nogle tilfælde være en udfordring i et lavtemperaturbaseret varmesystem som f.eks. kondenserende gaskedel, da radiatoren ikke kan levere en tilstrækkelig effekt og/eller en tilstrækkelig afkøling. I dette tilfælde har beboerne valgt at montere en automatisk termostat der kan lave nat- og dagsænkning, men dette kan gasanlægget allerede og beboeren bruger heller ikke denne funktion.

11 Detalje med loftslem som er både uisoleret og uden tætningslister. Her anbefales en q-lon liste som kan hæftes på den inderste kant (der er plads til dette i konstruktionen) og beklædning med mindst 100 mm flamingoplade under stigen. Pladen skal så vidt muligt tilskæres rundt om metalbøjlerne så man sikrer så komplet isolering som muligt, da der her vil være både et betydeligt varmetab men også risiko for fugt direkte fra køkken op på loft med mulighed for kondensproblemer.

12 Loftsisolering som ligger fornuftigt. Loftisolering med oplagrede ting ovenpå. Loftslem til udluftning som findes både i køkken og bad.

13 Totalbillede af hus hvor mahognitræ-facaden ikke er malet.

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12005-341 4-4 Vaskeri Peder lykkes vej 103 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hedevej 40 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. september 2014 Til den 19. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere