Investeringsforeningen Tema Kapital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Tema Kapital"

Transkript

1 Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold... 3 De økonomiske omgivelser i Risikofaktorer... 8 Resultatet i de enkelte afdelinger Påtegninger Ledelsespåtegning Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Afdeling 1, Danske Obligationer Resultatopgørelse Balance Afdeling 2, Nordiske Aktier Resultatopgørelse Balance Afdeling 3, Islandske Obligationer Resultatopgørelse Balance Afdeling Stockrate Resultatopgørelse Balance Side Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

3 Foreningsoplysninger Foreningen Investeringsforeningen Tema Kapital Falkoner Allé 53, Frederiksberg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Registreringsnummer i Finanstilsynet: Stiftet: 9. oktober 2000 Hjemsted: Regnskabsår: Frederiksberg 1. januar december Bestyrelse Jesper Holm Nielsen, formand Magnaging Director Vilvordevej Charlottenlund Søren Søgaard Director Bakkehusene Hørsholm Bertil Wogensen Director Frederikkevej 1, 1. tv 2900 Hellerup Investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S Falkoner Allé 53, Frederiksberg Telefon: Telefax: Revisor Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45, 2100 København Ø Depotselskab og navnenoteringssted Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 Postboks København K Telefon: Telefax: Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

4 Ledelsesberetning Foreningens bestyrelse har i dag godkendt halvårsrapporten for 2007 i den form, hvori den vil blive forelagt til godkendelse på bestyrelsesmødet den 23. august Det regnskabsmæssige resultat for alle afdelingerne blev under ét på 5,4 mio.kr. Afdeling Nordiske Aktier, Afdeling Islandske Obligationer og Afdeling Stockrate bidrog positivt til resultatet med afkast på henholdsvis 11,0%, 8,9% og 4,4%. Resultaterne for afdelingen, der investerer i danske obligationer, viste et afkast på -1,6% grundet stigende renter i Danmark og Island. En kursstigning på godt 10 pct. i Islandske kroner i forhold til DKK har mere end opvejet de stigende renter på det Islandske obligationsmarked. Aktiemarkederne har udviklet sig positivt. Eksempelvis steg det globale aktieindeks med 6,4% målt i danske kroner. Set i det lys har afdelingernes afkast været tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsperiodens slutning Der er ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens økonomi i perioden op til regnskabsaflæggelsen. Der henvises til afsnittet om foreningsforhold, hvor beslutningen om afviklingen af de to obligationsafdelinger er beskrevet. Afdelingerne Investeringsforeningen Tema Kapital tilbyder 2 aktieafdelinger. Afdelingernes generelle profil er vist i nedenstående skema. Afdeling Type Stiftet Investeringsområde Risikoprofil Nordiske Aktier Udloddende 2001 Nordiske aktier Mellem Stockrate Udloddende 2004 Global portefølje af børsnoterede aktier Mellem Begge afdelinger er noteret på OMX Københavns Fondsbørs, på den særlige Investerings- ForeningsBørsen. Foreningsforhold Foreningens samlede formue faldt i første halvår 2007 med knap 17 mio.kr. til 86 mio.kr. Et positivt bidrag fra nettoresultatet i afdelingerne set under ét på godt 5 mio.kr. blev opvejet af udlodning på godt 2 mio.kr. i foråret samt nettoindløsninger over halvåret, der beløber sig til godt 20 mio.kr. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling, den 20. april 2007, hvor bestyrelsens forslag om ændring af rating kravet i afdeling Islandske Obligationer blev godkendt, og på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, den 6. juni 2007 endeligt vedtaget. Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamlingen. Med baggrund i formueniveauet samt formueudviklingen i de to obligationsafdelinger, Danske Obligationer og Islandske Obligationer, besluttede bestyrelsen op mod halvårsskiftet at Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

5 Ledelsesberetning foreslå afvikling af afdelingerne på en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 5. juli Formuen i de to afdelinger var på henholdsvis 10 og 11 mio.kr. ved halvårsskiftet. På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag vedtaget med alle de repræsenterede stemmer, og der var repræsenteret tilstrækkelig formue til at beslutningerne var endeligt vedtaget. Efter anmodning fra foreningen har Finanstilsynet tilbagekaldt de to afdelingers tilladelse til at drive investeringsforeningsvirksomhed. Afdelingerne er taget af noteringen på OMX Københavns Fondsbørs, og hovedparten af formuen i de to afdelinger forventes udbetalt som a conto betaling henover sommeren. Det resterende beløb forventes udbetalt sidst på året, hvor formelle tidsfrister omkring processen forventes afsluttet. Bestyrelsen har afholdt 3 møder i løbet af første halvår Der er ikke foretaget ændringer i de anvendte regnskabsmæssige principper i forhold til de principper, der blev anvendt og beskrevet i årsrapporten for Foreningens overordnede aftalestruktur er uændret i forhold til ultimo 2006, herunder, at aftaler om investeringsrådgivning er indgået med Kaupthing Bank Luxembourg samt at aftale om depotbankfunktion er indgået med Lån & Spar Bank A/S. De økonomiske omgivelser i 2007 I 1. halvår har obligationskurserne især på de længere løbetider været faldende. De korte renter er steget i takt med centralbankernes rentestigninger afledt af et højt økonomiske aktivitetsniveau. I samme perioder er rentekurven blevet mere stejl. Udviklingen har dermed især betydet kursfald på det længere løbende obligationer. Den 10-årige rente er siden årsskiftet steget med ca. ½ pct. Aktiekurserne har været stigende i første halvår. Målt i danske kroner har især de europæiske aktiemarkeder udviklet sig gunstigt. Det danske aktiemarked steg med godt 13 pct. Ved årsskiftet var det forventet, at den danske økonomi fortsat vil opleve vækst i 2007 om end på et lavere niveau end i Den indenlandske efterspørgsel var understøttet af øgede formuer samt en høj beskæftigelse, og de udenlandske konjunkturer gav grund til at tro, at eksporten fortsat kunne udvikle sig positivt. Det har i store træk holdt stik, og forventes fortsat at præge resten af Væksten er fortsat globalt og ser ud til at være bredere funderet end tidligere antaget idet Europa og en række andre lande har oplevet øget vækst, som har udlignet en vækst nedgang i USA. Investeringer, efterspørgslen fra verdensmarkedet og stigende indenlandsk efterspørgsel ska- Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

6 Ledelsesberetning ber fremgang. Ledigheden er faldet og de offentlige finanser er som følge heraf forbedret markant. Der er ikke afgørende tegn på at økonomierne står foran en hård opbremsning om end der er øget risiko for negative impulser til økonomierne, specielt fra den amerikanske økonomi. Den amerikanske økonomi er således fortsat præget af ubalancer, med høj udlandsgæld og indenlandsk statsgæld, der på sigt giver mindre bevægelsesfrihed til at absorbere skift i adfærden hos forbrugerne. Alene i 1. kvartal 2007 var det amerikanske underskud i samhandlen overfor udlandet på godt 5 pct. af den samlede produktion i USA. Den amerikanske økonomi har stor betydning for udviklingen på de internationale aktiemarkeder. Det kom blandt andet til udtryk i februar, hvor faldende kinesiske aktie kombineret med frygt for en negativ vending i den amerikanske økonomi afledte faldende aktiekurser globalt. Den stigende økonomiske aktivitet og råoliepris er væsentlige faktorer bag fortsatte forventninger om stigende renter fra ECB bl.a. på grund af på grund af deres inflations skabende tendens. Forventningerne om stigende renter i Europa styrkes på trods af at den korte rente i USA på sigt må forventes at være faldende. Fornyet frygt for problemer med de såkaldte sub prime lån, og udviklingen på ejerboligmarkedet kan bidrage til at fremskynde tidspunktet for rentesænkningerne. Der er ikke umiddelbart udsigt til at Nationalbanken eller ECB vil følge FED og igen sænke renterne, men amerikanske rentesænkninger vil dæmpe eller begrænse de danske og europæiske rentestigninger. Kort om markederne i første halvår 2007 Aktiemarkederne Det globale aktieindeks opgjort i danske kroner inkl. udbytter steg godt 6%. Det europæiske indeks klarede sig relativt bedst med en stigning på knap 10% målt i danske kroner. Det danske aktieindeks udviklede sig atter bedre end de fleste andre europæiske lande. Eksempelvis steg OMX København Totalindeks Cap inkl. udbytter med knap 14%. Obligationsmarkederne Det globale obligationsindeks samt det europæiske obligationsindeks faldt opgjort i danske kroner med godt 3%. Det brede danske obligationsindeks faldt med knap 1,5%. De korte danske obligationer gav et afkast på knap 1% målt ved J-P Morgan indekset for 1-3 årige obligationer. Valutamarkederne DKK er blevet styrket med godt 2½ pct. overfor USD, og ca. 6 pct. overfor YEN. Den danske kroner har ligget omtrent uforandret overfor EURO en. Den Islandske krone steg med godt 10 pct. overfor DKK. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

7 Ledelsesberetning Derudover ligger der fortsat en række risici, herunder yderligere stigende oliepriser, pres på lønninger grundet stramme arbejdsmarkeder i flere betydende lande og politiske uroligheder i mellemøsten, der kan stille de finansielle markeder under pres. De stigende oliepriser siden årsskiftet målt i USD, er slået igennem på det amerikanske marked, men har grundet et fald i USD ikke tilsvarende ramt de europæiske og danske markeder. Tilsvarende har den faldende USD afbødet toppen af de kraftigt stigende råvarepriser. Ved årsskiftet var det forventet, at den danske økonomi ville udvikle sig med en mere moderat økonomisk vækst end i 2006, blandt andet afledt af risiko for lønstigninger ved de forestående overenskomst forhandlinger, et stramt arbejdsmarked og mulighed for rentestigninger. Overenskomstforhandlingerne resulterede i forbedringer i løn, pension og efteruddannelse. Løn og pensionsforbedringerne svarer til i niveauet 3½-4 pct. s øgede udgifter, der ligger over det aktuelle inflationsniveau på ca. 2 pct. Ved årsskiftet var den danske rentekurve, der viser renteniveauet for forskellige obligationsløbetider, meget flad. I løbet af første halvår er rentekurven skiftet til et højere niveau og har samtidig fået en begyndende stig. Nationalbanken har forhøjet sine korte styrende renter med ½ pct. i første halvår, hvilket har løftet renteniveauet generelt, og samtidig er der tegn på at der er kommet en moderat højere risikopræmie ved at placere i langt frem for i kort løbende obligationer. Risikopræmien er dog i et historisk perspektiv fortsat meget lav, og den lange rente derfor mere følsom overfor skift i inflationstendenserne. Højkonjunkturen er fortsat i første halvår, hvor beskæftigelsen har nået nye højder, og ledigheden nærmer sig et historisk lavt niveau på omkring 3,5 pct. De positive konjunkturer har skabt et kapacitetsproblem, der er med til at øge importen og dermed sætte overskuddet på betalingsbalancens løbende poster under pres. Samtidig indebærer manglen på arbejdskraft risiko for lønpres, der på sigt kan svække konkurrenceevnen og ændre markedsforventningerne om en fortsat stabil inflation. Selvom lønningerne og priserne har udviklet sig med moderate stigninger, og inflationen har holdt sig omkring 2 pct., er økonomien blevet mere sårbar. Med den øgede sårbarhed kan eventuelle ændringer i de økonomiske forudsætninger få større gennemslag på de finansielle markeder. I gennemsnit er den danske krone blevet styrket med ca. 1 pct. overfor de markeder, som danske virksomheder konkurrere med. USD er faldet med godt 2,5 pct. overfor DKK, og YEN med 6 pct. siden årsskiftet. De islandske obligations- og valutamarkeder var præget af stor volatilitet i Den islandske krone er blevet styrket med godt 10 pct. overfor DKK i halvåret. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

8 Ledelsesberetning Risikofaktorer I forbindelse med Investeringsforeningen TEMA Kapitals varetagelse af de modtagne midler, er der både forretningsmæssige og finansielle risici, som de enkelte afdelinger kan påvirkes af. De finansielle risici styres ud fra lovgivningens krav om risikospredning, herunder adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter og de enkelte afdelingers investeringspolitikker. Beslutninger om investeringer er baseret på egne og rådgivers forventninger til fremtiden, og dermed forbundet med usikkerhed. Der er etableret interne kontrolprocedurer, der såvel løbende som periodisk følger op på konsekvensen af de valgte beslutninger. Forretningsmæssige risici styres ud fra fokus på sikkerhed og kvalitet. Foreningen, investeringsforvaltningsselskabet og depotselskabet er underlagt kontrol af Finanstilsynet samt lovpligtig revision fra generalforsamlingsvalgte revisorer. Der er etableret kontrolprocedurer og forretningsgange, der skal reducere risici for fejl i drift, herunder procedurer og beredskabsplaner for it-driften. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

9 Ledelsesberetning Afdelingernes resultat i 1. halvår 2007 Afdeling 1, Danske Obligationer Det regnskabsmæssige resultat blev et underskud på 182 t.kr. grundet kursfald på danske obligationer samt hensatte forventede omkostninger til afvikling af afdelingen. Regnskabsresultatet samt hoved- og nøgletal er vist senere i halvårsrapporten. Afdelingen gav i første halvår 2007 et afkast på -1,57%. Afdelingens benchmark, der opgøres uden porteføljeomkostninger, havde et afkast på 0,25% i samme periode. Den indre værdi faldt fra 98,4 til 94,4 ved regnskabsperiodens udgang. Afdelingens formue faldt fra 18,3 mio.kr. ved årets begyndelse til 10,1 mio.kr. Der var nettoindløsninger i første halvår på godt 8 mio.kr. I første halvår blev der udloddet 2,50% for 2006, svarende til kr. 2,50 pr. andel af kr Udlodningen indgår i afkastberegningen som geninvesteret udlodning. Afdelingen er under afvikling fra halvårsskiftet. Afdelingen er efter den ekstraordinære generalforsamling, den 5. juli 2007, taget af noteringen på OMX Københavns Fondsbørs, hvor den var noteret på den særlige InvesteringsForeningsBørsen. Danske Obligationer Hoved- og nøgletal Helår Halvår I kr Nettoresultat Medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) 170,2 195,6 356,5 203,3 106,9 Nøgletal pr. andel Indre værdi (inkl. evt. udbytte) 103,51 104,03 101,5 96,75 94,39 Periodens afkast i procent 2,1% 3,92% 2,43% -1,33% -1,57% Sharpe Ratio 0,12-0,1 Standardafvigelse 4,17 3,81 Omkostningsprocent 2 0,55 0,69 0,87 2,03% Benchmark 4,39% 5,9% 2,9% -0,43% 0,25% Bem: Sammenligningstallene for er helårlige. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

10 Ledelsesberetning Afdeling 2, Nordiske Aktier Det regnskabsmæssige resultat blev et overskud på 2,749 t.kr. grundet positiv udvikling i afdelingens aktieportefølje. Regnskabsresultatet samt hoved- og nøgletal er vist senere i halvårsrapporten. Afdelingen gav i første halvår 2007 et afkast på 11,04%. Den indre værdi steg fra 126,80 ultimo 2006 til 138,26 ved udgangen af første halvår. Det positive afkast har ikke kunne opveje en indløsning på 6,7 mio.kr. i første halvår, hvilket har medført et fald i afdelingens formue fra 30,5 mio.kr. ved periodens begyndelse til 26,1 mio.kr. ved udløb af første halvår. Afdelingen udloddede efter den ordinære generalforsamling 2,50% for 2006, svarende til kr. 2,50 pr. andel af kr Udlodningen indgår i afkastberegningen som geninvesteret udlodning. Afdelingen opnåede et godt absolut afkast, der imidlertid lå lavere end afkastet opgjort ud fra afdelingens benchmark FTSE Norex 30, som gav et afkast på knap 15% i samme periode. Indeksafkastet er opgjort uden de handelsomkostninger m.v., der almindeligvis følger med aktieinvesteringer. Forskellen skyldes endvidere bl.a. de pæne stigninger i energiaktierne, hvor afdelingen var undereksponeret i årets første måneder. Fra juni måned er porteføljen tilpasset, hvor eksponeringen til Finland og Sverige er øget, på bekostning af den danske og norske eksponering grundet mere positive forventninger hos rådgiver til de svenske og finske markeder end de norske og danske på kort sigt. Herudover er foretaget en række ændringer i porteføljen. På sektorniveau er bankaktiers andel reduceret, baseret på nervøsitet omkring renteudviklingen i Europa. Til gengæld er tilkøbt mere cykliske aktier indenfor transport og industri. Med ændringerne er afdelingen bedre positioneret til at imødekomme de kommende måneder, som forventes at være meget volatile, og præget af tiltagende investornervøsitet baseret på bekymringer omkring aftagende global vækst, stigende renter og udfordringer på specielt det amerikanske boligmarked. Nordiske Aktier Hoved- og nøgletal Helår Halvår I kr Nettoresultat Medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) 333,0 382,0 374,8 270,6 188,6 Nøgletal pr. andel Indre værdi (inkl. evt. udbytte) 70,01 84,02 107,03 108,64 138,26 Periodens afkast i procent 21,01% 19,82% 29,20% 3,29% 11,04% Sharpe Ratio 0,41 0,59 Standardafvigelse 20,21 18,69 Omkostningsprocent 2,63% 1,03% 0,81% 1,63% 1,23% Benchmark 27,00% 23,80% 13,80% 3,23% 14,93% Bem: Sammenligningstallene for er helårlige. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

11 Ledelsesberetning Afdeling 3, Islandske Obligationer Regnskabsresultatet blev et overskud på t.kr. primært grundet stigende valutakurs på Islandske kroner, der mere end opvejede kursfald på obligationsporteføljen samt hensatte forventede omkostninger til afvikling af afdelingen. Regnskabsresultatet samt hoved- og nøgletal er vist senere i halvårsrapporten. Afdelingen gav i første halvår 2007 et afkast på 8,94%. Den indre værdi faldt fra 94,2 til 88,6 ved regnskabsperiodens udgang. Afdelingens formue har ligget omkring godt 11 mio.kr. i perioden. I første halvår blev der udloddet 4,75% for 2006, svarende til kr. 4,75 pr. andel af kr Udlodningen indgår i afkastberegningen som geninvesteret udlodning. Afkastet har været stærkt drevet af styrkelsen af den islandske krone. Foråret var præget af Centralbankens forsøg på at dæmpe inflationspresset ved at fastholde det høje renteniveau, mens regeringens lovede momslettelser og det kommende folketingsvalg trak i den modsatte retning. Den stigende krone, rekordlav arbejdsløshed og momslettelser bragte forbrugertilliden i rekordniveau, men hen på sommeren er der begyndt at komme indikatorer på en afkølning. Efter en vigende start var obligationsafkastene under opadgående pres det meste af perioden frem til juni hvor tendensen er vendt i tråd med den generelle forventede afdæmpning. Afdelingen er under afvikling fra halvårsskiftet. Afdelingen er efter den ekstraordinære generalforsamling, den 5. juli 2007, taget af noteringen på OMX Københavns Fondsbørs, hvor den var noteret på den særlige InvesteringsForeningsBørsen. Islandske Obligationer Hoved- og nøgletal Helår Halvår I kr Nettoresultat Medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) 95,4 111,5 111,5 138,9 129,4 Nøgletal pr. andel Indre værdi (inkl. evt. udbytte) 116,5 114,26 120,22 83,93 88,61 Periodens afkast i procent 2,52% 14,08% 15,22% -22,30% 8,94% Sharpe Ratio 0,05 0,14 Standardafvigelse 13,37 13,68 Omkostningsprocent 3,08% 0,51% 1,37% 1,25% 1,91% Benchmark 4,55% 7,29% 5,08% -4,60% -2,79% Bem: Sammenligningstallene for er helårlige. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

12 Ledelsesberetning Afdeling Stockrate Regnskabsresultatet blev et overskud på t.kr. grundet kursstigninger på afdelingens aktieportefølje. Afdelingen gav i første halvår 2007 et afkast på 4,38%. Den indre værdi steg fra 129,42 til 134,10 ved regnskabsperiodens udløb. Afdelingens formue faldt fra 42,4 mio.kr. til 38,3 mio.kr. i samme periode, hvor der var nettoindløsninger på 5,6 mio.kr. I første halvår blev der udloddet 1,00% for 2006, svarende til kr. 1,00 pr. andel af kr Udlodningen indgår i afkastberegningen som geninvesteret udlodning. Det globale aktieindeks MSCI World er i samme periode steget med ca. 6 pct. Afkastforskellen skyldes bl.a. afdelingens forsigtige vægtning af investeringer i Asien samt at afdelingen ikke investerer i finansielle aktier. Afdelingens investeringer udvælges med udgangspunkt i de enkelte selskabers historiske performance. Afdeling StockRate tilstræber en solid og konservativ investeringsprofil - en værdibaseret investeringsstrategi med henblik på at understøtte en relativt stabil kursudvikling og en lavere risiko for porteføljen. Veldrevne selskaber er ikke immune overfor markedsudsving og driftsproblemer, men vurderes at have bedre muligheder for at komme gennem en turbulent periode. Stockrate Hoved- og nøgletal Helår Halvår I kr Nettoresultat Medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) - 352,1 352,1 348,7 285,7 Nøgletal pr. andel Indre værdi (inkl. evt. udbytte) - 96,2 121,27 114,04 134,10 Periodens afkast i procent - -5,12% 26,06% -5,99% 4,38% Sharpe Ratio - 0,83 Standardafvigelse - 8,85 Omkostningsprocent - 0,97% 1,53% 1,74% 1,58% Benchmark Bem: Afdelingen har intet benchmark. Afdelingen er stiftet 7. januar Sammenligningstallene for de 2004 og 2005 er helårlige. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

13 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2007 for Investeringsforeningen Tema Kapitals 4 afdelinger. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt resultatet af afdelingernes aktiviteter for første halvår Frederiksberg, den 23. august 2007 Invest Administration A/S Preben Iversen Ulla Heurlin Bestyrelse Jesper Holm Nielsen Søren Søgaard Bertil Wogensen (formand) Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

14 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Resultatopgørelse 1. halvår Afdeling 1, Danske Obligationer Note (t.kr.) (t.kr.) Renteindtægter I alt renter og udbytter Obligationer Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Noter Note 1 - Administrationsomkostninger Af de samlede administrationsomkostninger udgør honoraret til administrationsselskabet 25 t.kr. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

15 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Balance Ultimo 1. halvår 2007 samt ultimo år 2006 Afdeling 1, Danske Obligationer 1. halvår Aktiver Note (t.kr.) (t.kr.) Indestående i depotselskab I alt likvide midler Noterede obligationer fra danske udstedere I alt obligationer Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Noter (Fortsat) Note 2 - Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 3 - Medlemmernes formue 2007, 1. halvår 2006 Cirku- Cirkulerende Formue- lerende Formueandele værdi andele værdi (stk.) (t.kr.) (stk.) (t.kr.) Medlemmernes formue, primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31. december Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i perioden Overført til udlodning fra sidste år Overførsel af udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Note 4 Skyldige omkostninger I posten indgår forventede omkostninger ved afvikling af afdelingen med 100 t.kr. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

16 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Resultatopgørelse 1. halvår Afdeling 2, Nordiske Aktier Note (t.kr.) (t.kr.) Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kapitalandele Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Noter Note 1 - Administrationsomkostninger Af de samlede administrationsomkostninger udgør honoraret til administrationsselskabet 58 t.kr. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

17 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Balance Ultimo 1. halvår 2007 samt ultimo år 2006 Afdeling 2, Nordiske Aktier 1. halvår Aktiver Note ( t.kr.) ( t.kr.) Indestående i depotselskab I alt likvide midler Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Noter (Fortsat) Note 2 - Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 3 - Medlemmernes formue 2007, 1. halvår 2006 Cirku- Cirkulerende Formue- lerende Formueandele værdi andele værdi (stk.) (t.kr.) (stk.) (t.kr.) Medlemmernes formue, primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31. december Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overførsel af udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

18 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Resultatopgørelse 1. halvår Afdeling 3, Islandske Obligationer Note ( t.kr.) (t.kr.) Renteindtægter I alt renter og udbytter Obligationer Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Noter Note 1 - Administrationsomkostninger Af de samlede administrationsomkostninger udgør honoraret til administrationsselskabet 26 t.kr. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

19 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Balance Ultimo 1. halvår 2007 samt ultimo år 2006 Afdeling 3, Islandske Obligationer 1. halvår Aktiver Note ( t.kr.) ( t.kr.) Indestående i depotselskab I alt likvide midler Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Noter (fortsat) Note 2 - Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 3 - Medlemmernes formue 2007, 1. halvår 2006 Cirku- Cirkulerende Formue- lerende Formueandele værdi andele værdi (stk.) (t.kr.) (stk.) (t.kr.) Medlemmernes formue, primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31. december Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overførsel af udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Note 4 Skyldige omkostninger I posten indgår forventede omkostninger ved afvikling af afdelingen med 100 t.kr. (SKAL CHECKES) Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

20 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Resultatopgørelse 1. halvår Afdeling Stockrate Note (t.kr.) (t.kr.) Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kapitalandele Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Noter Note 1 - Administrationsomkostninger Af de samlede administrationsomkostninger udgør honoraret til administrationsselskabet 91 t.kr. Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

21 Halvårsregnskab 1. januar juni 2007 Balance Ultimo 1. halvår 2007 samt ultimo år 2006 Afdeling Stockrate 1. halvår Aktiver Note (t.kr.) (t.kr.) Indestående i depotselskab I alt likvide midler Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Noter (Fortsat) Note 2 - Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 3 - Medlemmernes formue 2007, 1. halvår 2006 Cirku- Cirkulerende Formue- lerende Formueandele værdi andele værdi (stk.) (t.kr.) (stk.) (t.kr.) Medlemmernes formue, primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31. december Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i perioden Overført til udlodning fra sidste år Overførsel af udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen LÅN & SPAR RATIONEL INVEST

Investeringsforeningen LÅN & SPAR RATIONEL INVEST Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2007 (dirigent) Investeringsforeningen LÅN & SPAR RATIONEL INVEST CVR-nr. 66 35 50 12 Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Investeringsforeningen LÅN & SPAR RATIONEL INVEST

Investeringsforeningen LÅN & SPAR RATIONEL INVEST Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen LÅN & SPAR RATIONEL INVEST CVR-nr. 66 35 50 12 Årsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere