Velkommen til. Konference om unge, hash og uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Konference om unge, hash og uddannelse"

Transkript

1 Velkommen til Konference om unge, hash og uddannelse

2 Velkomst v/ Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

3 Film Filmen om Sarah tidligere misbruger

4 Unge og hash sociale og sundhedsmæssige konsekvenser v/ Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet

5 Unge og hash sociale og sundhedsmæssige konsekvenser Mads Uffe Pedersen KL 26. august 2015 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

6 Hvor mange bruger og misbruger hash? Der findes unge mellem år. Ca unge i alderen år har prøvet at ryge hash.det svarer til 44 % Ca unge i alderen år har røget hash den seneste måned.det svarer til 10,0 % Ca unge i alderen år som ryger hash hver dag/næsten hver dag (20+ dage om måneden). Svarer til 2,1 %

7 Hvilke konsekvenser har det at ryge hash? Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

8 Hvilke konsekvenser har det at ryge hash? Konsekvenserne kan ofte ikke adskilles fra brugeren og dennes liv generelt Direkte og indirekte konsekvenser Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

9 Eksempel på udvikling og indirekte konsekvenser

10 Hvem er det der bruger og misbruger cannabis

11 2 hoveddimensioner Internaliserende adfærd Eksternaliserende adfærd Selv-destruktion Ensomhed Præstationsangst Manglende selvtillid Depression/angst Selvmordstanker Spiseforstyrrelse Selvskade Social destruktion Lav aorusal Kommer op at slås Konflikter med lærer Forstyrrer i klassen Bortvist fra skole Svær at fastholde Kriminalitet

12 2 hoveddimensioner SVÆRHEDSGRAD Svær Svære eksternaliserende problemer SEP Svære eks/internaliserende problemer SEIP Svære interternaliserende problemer SIP Moderat Moderate eksternaliserende problemer MEP Moderate eksternaliserende problemer MIP Lav Få/ingen problemer LAV

13 6 typers brug sidste måned SVÆRHEDSGRAD Svær SEP Andel: 8,8 Illeg.stof: 23,2 24 % i MB SEIP Andel: 3,5 Illeg.stof: 33,3 33 % i MB SIP Andel: 8,2 Illeg.stof: 14,9 14 % i MB 20,4 71 Moderat MEP Andel: 3,9 Illeg.stof.: 16,2 7 % i MB MIP Andel: 19,1 Illeg.stof: 10,4 15 % i MB 23,0 22 Lav LAV Andel: 56,6 Illeg.stof: 6,8 7 % i MB 56,6 7

14 Hash og psykiske/adfærdsmæssige problemer Hash Hash Hash Hash Hash Antal Procent prøvet sidste år sidste måned 4+ md 20+ Ingen/få problemer (LAV) Moderate Internal. Problemer (MIP) Moderate eksternal. problemer (MEP) Svære Internal. Problemer (SIP) Svære eksternal. problemer (SEP) Svære ekster/internal. problemer (SEIP) Hash Hash Hash Hash Hash Antal Procent prøvet sidste år sidste måned 4+ md 20+ LAV MIP + MEP SIP + SEP + SEIP Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

15 Forebyggelse De 20 % sværest belastede udgør 65 % af alle der har et dagligt/næsten dagligt forbrug af hash. Denne gruppe kan også knyttes stærkt til en lang række andre socialt og sundhedsskadelige problemer, herunder bl.a. rygning af cigaretter og andre livsstilssygdomme, kriminalitet, afbrudt uddannelse, psykisk sygdom og på lang sigt antageligt også manglende inklusion på arbejdsmarkedet. Forebyggelse bør derfor være Integreret (forebyggelse af flere problemer på samme tid) Med fokus på særlige risiko-grupper (SIP, SEP og SEIP) Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

16 Debutalder Debutalder Debutalder Debutalder Hash Cigaretter alkohol N=1.285 N=2.010 N= Alle 16,6 14,9 14,8 Lav 17,3 15,4 14,9 MIP, MEP 16,6 14,7 14,7 SIP, SEP, SEIP 15,8 14,0 14,3 Kvinder 16,8 15,0 14,7 Lav 17,7 15,5 15,1 MIP, MEP 16,7 14,9 14,5 SIP, SEP, SEIP 15,8 14,2 13,7 Mænd 16,5 14,8 14,8 Lav 17,0 15,3 14,8 MIP, MEP 16,5 14,5 14,8 SIP, SEP, SEIP 15,7 13,8 14,9 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

17 Uddannelsesmæssige konsekvenser Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

18 Uddannelse, belastning og hash Antal Svært Belastede SEIP, SEP, SIP Hash Psykiatrisk 4+ dg Diagnose(a) Lang videregående uddannelse ,4 3,8 4,5 Mellemlang videregående udd ,1 2,5 5,8 STX, HHX, HTX, EUX ,0 4,5 5,6 Folkeskole: 9 klasse ,1 1,2 5,2 10. klasse ,7 2,3 6,1 Kort videregående uddannelse 67 14,9 3,0 11,0 Efterskole ,0 1,0 5,8 I lære/har læreplads/skolepraktik ,3 5,9 8,9 Teknisk skole 71 32,4 8,9 13,5 HF (fuld HF og enkeltfag) 94 31,9 15,7 15,2 Handelsskole/HG 51 35,3 17,5 9,0 VUC (fuld eller enkeltfag) 48 39,6 12,8 21,8 Udenfor uddannelsessystemet. De inkluderede (lønnet arbejde) ,9 7,6 De ekskluderede (udenfor) ,8 6,4 22, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

19 Konklusioner Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

20 Hash bliver hurtigt et hverdagsstof i hvert fald for nogle Unge med problemer debuterer tidligt og udvikler hurtigt et storforbrug Manglende intellektuel udvikling Går i stå/de-motivations-syndrom Vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse Hash er ikke et socialiserende stof tværtimod Mor og fars hashforbrug i familier med små børn Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

21 Forebyggelse De 20 % sværest belastede udgør 65 % af alle der har et dagligt/næsten dagligt forbrug af hash. Denne gruppe kan også knyttes stærkt til en lang række andre socialt og sundhedsskadelige problemer, herunder bl.a. rygning af cigaretter og andre livsstilssygdomme, kriminalitet, afbrudt uddannelse, psykisk sygdom og på lang sigt antageligt også manglende inklusion på arbejdsmarkedet. Forebyggelse bør derfor være Integreret (forebyggelse af flere problemer på samme tid) Med fokus på særlige risiko-grupper (SIP, SEP og SEIP) Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

22 Tak for opmærksomheden Pedersen, M.U. (2015). Misbrug af rusmidler og sociale problemer. I Bundesen, Christensen & Rasmussen, Sociale problemer, Hans Reitzels Forlag, s Cannabis og Sundheds (2015). Forbrug af cannabis i den danske befolkning (MUP) Sociale konsekvenser (MUP) Vidensråd for Forebyggelse_ Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

23 Forebyggelse på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser v/ Maria Koch Aabel, Sundhedsstyrelsen

24 Forebyggelse på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser Konference om unge, hash og uddannelse 26. august 2015 Specialkonsulent Maria Koch Aabel, Sundhedsstyrelsen

25 Stofforebyggelsens principper Primær målgruppe: unge under 25 år Helhedsorienteret indsats Forebyggelse af alkohol og rygning. Fremme af mental sundhed Risikoarenaer

26 Ungdomsuddannelser som forebyggelsesarena Gymnasieelever: 31% af pigerne og 50 % af drengene har prøvet at bruge hash 7% af pigerne og 20% af drengene har brugt hash inden for den seneste måned Erhvervsskoleelever: 52 % af pigerne og 55 % af drengene har prøvet at bruge hash 13% af pigerne og 22% af drengene har brugt hash inden for den seneste måned Ungdomsprofilen 2014

27 Evidens og vidensgrundlag Primær forebyggelse: Forebyggelse i skolen og på ungdomsuddannelser Rusmiddelpolitikker og handleplaner Fastholdelse i uddannelse Ansvarlig udskænkning i fx festmiljøer Forældresamarbejde og forældreaftaler Sekundær forebyggelse: Kort opsporende samtale ved frontpersonale Tidlig indsats med kort rådgivende samtale

28 Anbefalinger samarbejde mellem ungdomsuddannelser og kommune At kommunen etablerer et samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og produktionsskoler for at styrke institutionernes stofforebyggende indsats med rusmiddelpolitikker, handleplaner, trivselsfremme mv. At kommunen faciliterer dialog og erfaringsudveksling mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i kommunen med henblik på at sikre fælles målsætninger for arbejdet.

29 Anbefalinger (2) Kommunen tilbyder en kort rådgivende samtale baseret på evidensbaserede metoder til unge med et eksperimenterende eller regelmæssigt brug af stoffer. Tilbuddet placeres og målrettes, så det svarer til målgruppens behov, fx som udgående funktion til ungdomsuddannelsesinstitutioner, i ungdomsuddannelsesvejledningen mv. Udviklingsniveau: Kommunen etablerer en udgående funktion, der tilbyder undervisning og dialog om brug af rusmidler på ungdomsuddannelser, produktionsskoler mv. Formålet med undervisningen er at udskyde rusmiddeldebut, forebygge og begrænse brug af stoffer, fremme trivsel, personlige og sociale kompetencer, holdningsdannelse og begrænse flertalsmisforståelser.

30 Satspuljen Unge, alkohol og stoffer Målsætning: Styrke kommunernes indsats i forhold til rusmiddelforebyggelse blandt unge Bidrage til udvikling af metoder til at fremme et rusmiddelforebyggende miljø på ungdomsuddannelserne og til en tidlig rådgivende/vejledende indsats overfor unge på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler

31 Seks modelkommuneprojekter Skive Horsens Odense Svendborg København Holbæk, Kalundborg og Odsherred

32 Målgrupper Alle unge på ungdomsuddannelser. Unge på vej ud i et problematisk brug af rusmidler Sekundære målgrupper: skolernes ledelse og lærere, samt vejledere med kontakt til de unge på såvel skoler som i kommunalt regi. Det var et krav til modelkommuneprojekterne, at indsatsen omfattede etablering af forpligtigende samarbejde med minimum 3 ungdomsuddannelsesinstitutioner beliggende i kommunen.

33 Formål At udvikle, etablere og afprøve: 1. Modeller for et forpligtende samarbejde mellem kommune og ungdomsuddannelsesinstitutioner 2. Rusmiddelpolitikker og handleplaner 3. Opsporende og rådgivende indsatser 4. Forankring af de enkelte projektindsatser Derudover har der i flere af projekterne været fokus på udvikling af dialogværktøjer og gennemførelse af undervisningsforløb til de unge om rusmidler.

34 Erfaringer og materialer fra Unge, alkohol og stoffer Evalueringsrapport Fire film om erfaringerne fra puljen Alle materialer fra projekterne

35 Inspiration og øvrige indsatser Rådgivningsmaterialer Puljer i gang med fokus på ungdomsuddannelserne

36 Tak for ordet!

37 Perspektiver på hash og uddannelse v/ Søren Holm, Skive Kommune og Henrik Neve, HHX Skive

38

39 Institut slår alarm: Voldsom stigning af unge hashrygere Statens Institut for Folkesundhed: Andelen af gymnasiepiger, der har prøvet hash: 19 % i % i 2014 Tallet for drenge: 26 % i % i 2014

40 Overskrift fra Skive Folkeblad

41 Nuancering af budskabet

42 Alternativ Overskrift Over halvdelen af de unge i Skive har aldrig røget hash

43

44 Hash som pædagogisk problem

45

46 Hash har en særstatus Figur 2: Resultatet af en skolebaseret undersøgelse, der målte procentdelen af elever, som anser forskellige rusmidler som meget eller rimelig skadelige (Pearson og Shiner 2002).

47 ADHD + omsorgssvigt + risikovillighed + positive holdninger = HASHFORBRUG

48

49

50 Normalisering Normalisering Neutralisering Glorificering

51 Undersøgelse på 10 ungdomsuddannelser i Skive Normative beliefs Risk denial Positive beliefs Never smoked cannabis Tried smoking but smoked less than 2 days last 30 days Smoked more than one day last 30 days but less than 2 days last 7 days Smoked 2 days or more last 7 days Figure 2: Correlation between attitudes towards cannabis and cannabis use Holm, S., Sandberg, S., Kolind, T. & Hesse, M. (2014) The importance of cannabis culture in young adult cannabis use. Journal of Substance Use. 19 (3):

52

53 To forskellige tilgange til forebyggelse Klassebaseret tilgang: Universel forebyggelse Individuel tilgang: Indikeret forebyggelse

54 To indsatsområder Universel: Rusmiddelpolitik og Undervisningsforløb Individuel/Indikeret: Handleplanen og Opkvalificering af Lærerne

55 Et eksempel fra praksis Skive Handelsskole Henrik Neve, afdelingsleder HHX

56 Udfordring: Erkendelsen Elever med misbrug, vi ikke kunne/ville fastholde Vi skrev en rusmiddelpolitik Styr på begreber og holdninger: Kunne fastholde eller ville fastholde Forbrug, problematisk forbrug eller misbrug (eksempel) Ejerskab

57 Implementering Præsenteret, diskuteret og justeret Alle medarbejdere skal kunne spotte elever med problematisk forbrug: Faglærere, kontaktlærere, studievejledere og ledelse Udpege egnede ressource-personer Uddannelse af ressource-personer: Afdækning, motiverende samtaleteknik og rusmiddelfaglig viden Ikke misbrugsbehandlere

58 Forandring af kulturen Mere anderkendende tilgang Mod til at handle Handler tidligere på signaler (eksempel) Elever med problematisk forbrug søger andre uddannelser???

59 Resultater Færre elever med problematisk forbrug Mindre frafald

60 På rette vej efter et skævt liv v/ Kristian Holte Kofod, U-turn København

61 På rette vej efter et skævt liv KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

62 To banebrydende pointer! Se på hele den unges liv ikke kun rusmidlerne Det er godt, hvis de unge kan lide deres behandling KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

63 Rusmidler får en dominerende position i beskrivelsen af den unge Afgrænset problemstilling passer godt til en evidensbaseret tilgang Peger på løsninger indenfor det biomedicinske domæne Medicin Terapiformer rettet mod enkeltstående problemer KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

64 I socialt arbejde, arbejder man med multikausale og kontekstafhængige fænomener - Håb om bredere outcome ikke bare mindre hashrygning - Evidensbaserede metoder er ufleksible og vanskelige at tilpasse den enkeltes situation Et problematisk forbrug af rusmidler er stort set altid en del af bredere og komplekse sociale (og kulturelle) problemstillinger KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

65 Hvis rusmidler gøres til problemet medfører det stigmatisering og negativ selvidentitet de gøres til problemet, vi skaber en misbruger -> afstand til voksne og det sociale system -> de unge benytter ikke behandlingstilbuddene Behandling under pres. De har ikke lyst til at tale om problemer eller stoppe med at bruge rusmidler Der sker ikke nødvendigvis en mere almen forandring. Den unge står tilbage med sine andre problemer KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

66 Centrale tal for unge (14-24 årige) indskrevet i behandling i U-turn i årene : 61% udsat for vold 34% udsat for seksuelle overgreb 36% har været anbragt 24% hvor en eller begge forældre straffet for alvorlig kriminalitet 20% hvor en eller begge forældre behandlet for alkoholproblemer 13% hvor en eller begge forældre behandlet for stofproblemer 43% har 4 skoleskift eller mere 32% er blevet smidt ud af en skole 60% har begået alvorlig eller særlig alvorlig vold 40% har begået ulovlig våbenbesiddelse 68% udviser selvskadende adfærd 68% været i behandling hos psykolog ell. psykiater 23% udviser tegn på svær depression (ifølge MDI) KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

67 KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

68 KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

69 KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

70 KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

71 Forklaringsmodel fra Peter Fonagy Udgangspunkt i P-factor (Caspi et al. 2013): generel faktor for psykisk sårbarhed Studie fra New Zealand over 20 år (Dunedinstudiet) Psykiske forstyrrelser er ikke adskillelige og distinkte kategorier men tæt forbundne, overlappende, hinanden efterfølgende og findes på et kontinuum Højere P-factor peger på flere problematiske livsomstændigheder KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

72 Antallet af belastende faktorer øger P-factor: Genetiske og neurale faktorer Kontekstuelle faktorer, opvækstvilkår Kumulative: jo flere, desto værre KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

73 Lært hjælpeløshed KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

74 Fokus på resiliens fremfor sygdom Definition af resiliens: Et systems evne til dynamisk at modstå forstyrrende forhold der udfordrer dets integritet, og til at bevare funktionsevnen som resultat heraf Er et resultat (outcome), der er afhængigt af en lang række mere eller mindre støttende faktorer (sociale og personlige) Resiliensopbygning: at lære at modstå modgang Terapeutisk intervention: styrke det psykiske immunforsvar (i stedet for at lede efter sygdomme) til at klare modgang KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

75 Konklusioner og implikationer For forskning i psykisk lidelse: Sandsynligvis ikke muligt at finde såkaldte biomarkører Behandling for en specifik psykisk lidelse virker sandsynligvis ikke specifikt For rusmiddelbehandlingsfeltet: Mere fokus på hvordan har du det? Mindre fokus på hvor mange stoffer har du taget? KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

76 KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

77 Film m Peter Viser hvordan rusmidlerne spiller sammen med andre forhold. Her angst og depression. Et eksempel på, hvordan vi arbejder med ressourcer og positive fortællinger. Her mod, modfortælling til selvbilledet af ikke at turde noget, ikke være noget værd KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

78 Scott Miller: Største problem for behandling er hvis klienten dropper ud af behandling før tid Den unge dropper ud, enten fordi behandlingen ikke virker.. Eller fordi han/hun ikke bryder sig om at gå i behandling KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

79 Betydningen af rammerne for behandling De fysiske rammer: Bygningernes placering i byen Indretningen af lokaler Sproglig italesættelse: Patient, klient, elev, ung? Misbrug, problemskabende brug Arbejdsgange: Indskrivning og udredning (inkl. div. spørgeskemaer) Formelle rammer (1 time=45 min)? Manualbaseret eller mere løst og fleksibelt Forskelligt hvordan folk oplever rammerne KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

80 Anekdoter om stemning i behandlingen Download Mads Banks Ph.D afhandling på: KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

81 Tak for i dag Læs evt. mere på KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

82 Distanceret Kompliceret, samtaleteknisk Relation Sprog Setting Tæt Hverdagssprog Tilgang og metode Fleksibilitet -Den enkelte unge -Feedback orientering -Den enkelte behandler Terapi Samtale Indsatsform Handling Position Socialt arbejde, og praktisk hjælp Aktivitet Formel Uformel Ikke-vidende Rådgivende Principper for organisationen Metoder - Attraktive tilbud, der vækker nysgerrighed (noget at løbe efter - noget at miste) - Frivillighed, åbenhed og synlighed (vi er et tilbud til dig) - Vægt på kreativitet og aktivitet (det skal være livgivende og sjovt) - Imødekommende og hyggelige rammer (du skal føle dig velkommen) - Helhedsorienteret tilgang og inddragelse (vi gør det ikke alene) - Nu et og fremtiden i fokus (fortiden bestemmer du, om vi skal forholde os til) - Udgangspunkt i den enkelte unges behov - Service og hurtig handling (vi er til for dig ikke omvendt) - Alle skal føle sig hjulpet - Man skal kunne komme hurtigt behandling - Centrale metoder: Systemiske, Narrative, Løsningsorienterede, Anerkendende - Perifære metoder: Kognitive, MI, Stofundervisning, Mindfullness Grundlæggende tanker - Socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk tænkning - Multivers, mange sandheder - Vi skaber virkeligheden gennem sproget i sociale relationer - Kritisk/opmærksom brug af (videnskabelig) viden, og sproglige kategorier - Mennesker påvirkes af deres sociale og økonomiske baggrund og situation - Mennesket er intentionelt og meningssøgende KL: Konference om unge, hash og uddannelse - 26/8 2015

83 Tak for i dag Kommende konferencer Unges trivsel i udskolingen og ungdomsuddannelse, i Odense den 6. oktober KL s Rusmiddelkonference, i Kolding den 29. oktober

Unge der bruger cannabis

Unge der bruger cannabis Unge der bruger cannabis Mads Uffe Pedersen Konference om unge og rusmidler Socialstyrelsen 27. april 2015 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Indhold Hvor mange bruger og misbruger cannabis

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Sådan arbejder vi med udfordringerne

Sådan arbejder vi med udfordringerne Sådan arbejder vi med udfordringerne - om U-turns tilgang til arbejdet med unge og rusmidler oplæg ved gåhjemmøde - SFI Kunne livet være Det handler om at føle sig velkommen At skabe en rar ånd og en god

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem?

Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem? Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem? Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet UngMap stikprøveundersøgelse 2014 3.064 besvarede UngMap spørgmålene

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN PERSPEKTIVET Nationalt Indkredsning af målgruppe Trivsel Cases Behandling 3 mulige behandlingsstrategier

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

UngMap. En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige.

UngMap. En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige. 1 UngMap En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige. Resultater fra den nationale stikprøveundersøgelse 2014 2 1. Forord

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne?

Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne? Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne? Temadag om forebyggelse og sundhedsfremme på ungdomsuddannelser, 19. juni 2014 Specialkonsulent Maria Koch Aabel Enhed for

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

KAN DE SPOTTES, INDEN DE SMUTTER? OM UNGE, DER AFBRYDER BEHANDLING.

KAN DE SPOTTES, INDEN DE SMUTTER? OM UNGE, DER AFBRYDER BEHANDLING. KAN DE SPOTTES, INDEN DE SMUTTER? OM UNGE, DER AFBRYDER BEHANDLING. TEORI 4 TYPER LAV = Lav til moderat problemscore: Score lavt til moderat i eksternalisering og internalisering. SEP = Svært eksternaliserende:

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015 Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? Mads Uffe Pedersen KL s Rusmiddelkonference 2015 Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University Unge sammenlignet med

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH FORMÅL OG MÅL FOR SUS - PROJEKTET Formål At fremme mental sundhed hos unge og dermed mindske risikoen

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje Projekt Forandringens Omveje og Genveje Et igangværende projekt: Professor, overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg (løn søges ikke, er finansieret). Lektor, centerleder og studieleder

Læs mere

HVEM BRUGER HASH OG ANDRE RUSMIDLER - OG HVORNÅR ER DET ET PROBLEM?

HVEM BRUGER HASH OG ANDRE RUSMIDLER - OG HVORNÅR ER DET ET PROBLEM? HVEM BRUGER HASH OG ANDRE RUSMIDLER - OG HVORNÅR ER DET ET PROBLEM? GLADSAXE KOMMUNE CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BIRGITTE THYLSTRUP NOVEMBER 2017 LIDT OM OPLÆG Hvem bruger og hvor meget Hvorfor starter

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger Hash som pædagogisk problem 26.11.14 Roskilde

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger Hash som pædagogisk problem 26.11.14 Roskilde www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger Hash som pædagogisk problem 26.11.14 Roskilde En kommune 2013 Blandt 16 - årige har 32 % røget hash Blandt 20 - årige har 61 % røget hash Overvægt af

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

UNGE DER MISBRUGER RUSMIDLER

UNGE DER MISBRUGER RUSMIDLER UNGE DER MISBRUGER RUSMIDLER Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet INDHOLD Basis-modeller Rusmiddelbrug blandt unge Ungdom, livskvalitet og identitet Et socialpsykologisk

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Workshop 4. Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre.

Workshop 4. Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre. Workshop 4 Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre. Film Opsporing og dialog med unge Oplæg v/ Torben Vangsted, Odense kommune og Ipek Susan Bostan, Uddannelsesbroen Tietgen. Materialer v/

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling Susanna de Lima Oslo 28. april 2016 UNGDOMSCENTRET, AARHUS KOMMUNE, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J. I Mail: ungdomscentret@aarhus.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/

MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/ MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/11 FREMME AF MENTAL SUNDHED I SKOLEN Mental sundhed og trivsel i skolen Hvad ved vi om hvad der virker Praksis erfaringer fra 30 skoleforløb og behovsundersøgelse

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol STOF nr. 21, 2013 Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol - Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres

Læs mere

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Alkohol og stoffer! En pejling af forbrug af rusmidler blandt 16 19 årige på Struer Statsgymnasium og. klasserne i Struer. Temaaften

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling...

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere