HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

2 HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

3 Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B, 8800 Viborg. Redaktion, foto, illustration og layout: Skalflex A/S. Copyright tilhører Skalflex A/S. Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med Skalflex A/S. Skalflex A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i produkter, specifikationer, vejledninger m.m. Tidligere udgaver annulleres hermed. Alle informationer og detaljer forudsættes at være retvisende og korrekte, men må ikke betragtes som garanti. Skalflex A/S påtager sig således ikke juridisk ansvar. 2. oplag, december

4 Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...4 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 4 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 4 Service og rådgivning... 4 Fugtens skadelige virkning...5 Hvorfor fugtsikre?... 5 Skimmelsvamp... 6 Fugtrelaterede begreber...7 Salte... 7 Dræn... 7 Kapillarvirkning/kapillærer... 7 Fugtindtrængning...8 Beskrivelse af forekommende fugt...9 Højt grundvandsspejl... 9 Opstigende grundfugt... 9 Sidelæns indtrængende fugt... 9 Vandtryk og terræntryk... 9 Hygroskopisk virkning... 9 Kondensering Vandskade Regnvand Sne og smeltevand Radon Produktoversigt i Skalflex Fugtsikring Anvendelse af Skalflex Fugtsikring Standsning af opstigende grundfugt / kapillarbrydning Fugttætning af indvendig kældervæg...26 Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv...33 Indvendig vandtætning og isolering...43 Udvendig vandtætning af kældre og sokler over terræn...53 Udvendig vandtætning og isolering under terræn...60 Vandtætning med Tætningsmembran...69 Fugtsikring af udvendig trappe...81 Fugtsikring af udvendig skorsten...87 Radonsikring...91 Datablade m.m...95 Ordforklaring Egne notater

5 Skalflex Fugtsikring Skalflex har udviklet systemer til udbedring og forebyggelse af fugtproblemer. Samlet under ét kalder vi det Skalflex Fugtsikring. Systemet består af en række produkter, der kan sammensættes, så forskellige kombinationer udbedrer eller forebygger fugtproblemer optimalt indvendigt og/eller udvendigt. Med Skalflex Fugtsikring kan du ændre en fugtig kælder til en tør kælder i boligstandard med eller uden ekstra isolering. Det er vigtigt at kende så meget til bygningen og omfanget af fugtskade som muligt, for at kunne vælge det rigtige fugtsikringssystem. Fugtsikring bør altid foregå udvendigt, da det resulterer i et helt tørt murværk. I så fald bør hele soklen og kældermuren fritlægges. I mange tilfælde, f.eks. i bymidter, er det ikke muligt at få adgang til størsteparten af den udvendige sokkel. Derfor tilbyder Skalflex Fugtsikring også løsninger, der fugtsikrer indvendigt. Lad os sige det med det samme: Det kræver en del arbejde at fugtsikre sin bolig. Inden arbejdet påbegyndes skal bygningens muligheder for fugtsikring undersøges, fugtindtrængningen kortlægges og fugtindholdet i murværket kendes. Eventuelle ændringer i fremtidig fugtindtrængning bør også tages med i betragtning. Der kræves en grundig klargøring af murværk og evt. opgravning af terræn. Herefter kan selve fugtsikringen begynde. Der er ingen lette løsninger eller nemme genveje, men til gengæld er belønningen ekstra kvadratmeter i boligstandard i tillæg med en masse andre fordele. Fugtmåling For at kende mængde og vandtryk fra den indtrængende fugt, bør der foretages en geologisk måling. Denne måling er en bekostelig affære. Derfor tager Skalflex s vejledninger udgangspunkt i påvirkning af meget højt vandtryk (op til 6 bar) og kældre ned til 3 meter under terræn. Princippet i Skalflex Fugtsikring I Skalflex Fugtsikring arbejder vi med 2 kategorier af fugtsikring, alt efter omfanget af indtrængende fugt: Vandtætning og fugttætning. Vandtætning fugt- og vandspærrer effektivt for udefrakommende fugt i større mængder f.eks ved højt grundvandsspejl og ved højt vandtryk. Fugttætning fugtsikrer mod mindre mængder af indtrængende fugt, eksempelvis kondensering og svagt opstigende grundfugt. De hyppigste og mest almindelige former for fugtproblemer med tilhørende løsning beskrives detaljeret i dette materiale. Vores systemer er forsynet med en inddeling, som nemt og overskueligt indikerer graden af fugtsikring. = Fugttætning/let vandtætning = Middel vandtætning = Maximal vandtætning Fordele ved Skalflex Fugtsikring Komplet fugtsikringssystem med variationsmuligheder, der stort set løser alle former for fugtproblemer. Forbedrer indeklimaet i fugtige bygninger Skaber tørre kældre i boligstandard Permanent vandtætning af etager under jorden, kældre og sokkelområder Løser både små og store fugtproblemer permanent Enkle arbejdsmetoder både til håndværkere og Gør-det-selv folk Kræver intet specialudstyr eller -værktøj Øger boligens levetid og værdi Reducerer varmeforbruget Reducerer radonindtrængning i boligen Miljøvenligt system uden organiske opløsningsmidler Service og rådgivning Fugtproblemer er et stort emne, og ikke alle problemer er lette og lige til at løse. Vi erkender, at det som håndværker eller husejer kan være svært at gennemskue fugtproblemets omfang. Derfor står vi hos Skalflex klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning. Kontakt os på telefon eller bestil et besøg af én af vore konsulenter. 4

6 Fugtens skadelige virkning Hvorfor fugtsikre? Fugtige kældre og opstigende grundfugt er kendte begreber overalt. Tiltagende klimaforandringer med større nedbørsmængder på vore breddegrader vil utvivlsomt sætte mere fokus på dette problem i fremtiden. Især ældre huse lider af fugtproblemer, da viden om og midler mod effektiv fugtsikring ikke var tilstrækkelige i datiden. Nyere huse, specielt i lavtliggende områder, kan i fremtiden risikere at blive ramt af større mængder udefrakommende fugt. Fugt hvad enten den kommer indefra eller udefra har adskillige ødelæggende virkninger. Sammen med salte er fugt årsagen til praktisk taget alle skader på bygningsmaterialer. Træværk rådner på grund af svampeangreb. Puds og mørtel taber sin styrke, bliver sandagtig, smuldrer og mangler vedhæftning. Maling og tapet ødelægges, og teglsten eroderer. Ældre, kolde boliger I ældre boliger kan der være fugt fra en gammel vandskade. Det kan f.eks. være et utæt tag eller ødelagte vandrør. Kolde og dårligt isolerede huse kan være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften er nemlig tilbøjelig til at sætte sig på de kolde vægge som kondens. Nyere, tætte boliger Nyere, tætte boliger kan være fugtige. Her er årsagen ofte dårlig udluftning. I den tætte bolig kan fugten fra vores aktiviteter som badning, madlavning og tørring af tøj give problemer. Det sker, hvis fugten ikke bliver luftet ud, enten gennem åbne vinduer eller gennem udsugning (f.eks. ventilator i badeværelset eller emhætte i køkkenet). Helt nye boliger I helt nye boliger kan fugten stamme fra byggeriet. Hvis byggematerialerne har været våde, da de blev bygget ind i konstruktionerne, kan fugten have svært ved at slippe ud senere. Det kan give fugtskader og skimmelsvamp selv i et nybygget, velisoleret hus. Indeklimaet bliver ofte forringet ved fugtproblemer. En ubehagelig, kølig fugtighed giver grobund for dannelse af mug og skimmelsvampe samt spredning af skadelige sporer i luften. Endelig vidner fugtproblemer om dårlig eller fejlagtig isolering, hvilket resulterer i øgede omkostninger til opvarmning. Det er vigtigt, at fugtskader udbedres hurtigst muligt. Bygningsmaterialerne vil ødelægges, og hurtig indgriben vil begrænse skadernes omfang. Effektiv fugtsikring, god ventilation og korrekt isolering er medvirkende til at sikre et godt indeklima i kældre og boligarealer under terræn. Billedet illustrerer, hvordan et udhæng beskytter den øverste del af facaden, mens den nederste del af bygningen og sokkelområdet udsættes for regn. 5

7 Den skadelige fugt Skimmelsvamp Mug og svampeangreb går ofte hånd i hånd med fugtog vandskader, og skimmelsvamp er måske den mest udbredte. Skimmelsvampe er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. I vores huse kan skimmelsvamp vokse mange steder bare der er fugtigt, og noget at leve af. Skimmelsvampe lever af dødt, organisk materiale. I huse kan det f.eks. være træ, spånplader, krydsfinér, tapet, lim, kokostæpper og støv. Skimmelsvamp kan vokse i boligen, hvis den relative fugtighed på overfladerne er over 80%. Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, som spredes gennem luften. Sporerne findes overalt, og når de rette betingelser er til stede, begynder de at vokse og sprede nye sporer. Skimmelsvampe ses som en lodden belægning i forskellige farver fra hvid og lys grå over det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer. Skimmelsvamp lugter ofte muggent. Skimmelsvampe i boligen giver et dårligt indeklima og kan medføre helbredsgener. Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. I fugtige og dårligt isolerede boliger kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter eller bag møbler, f.eks. skabe og reoler, der står op ad en kold ydervæg. Skimmelsvampe kan også sidde skjult bag tapet eller inde i væggen bag spånplader og lignende beklædninger. Også i nye boliger kan der være skimmelsvamp, hvis der er fugt og næring til stede. Svamp skal konstateres i laboratorium. Kontakt specialfirma også ved tvivl. Andre svampe Foruden skimmelsvamp kan der forekomme andre, yderst skadelige svampe i en fugtramt bolig. Er boligen angrebet af f.eks. ægte hussvamp eller træsvamp er sagen noget alvorligere. Svampeangrebet skal analyseres og afrensning skal foretages af specialist. Det kan være en bekostelig affære at slippe af med disse svampetyper, da de ikke kun findes på overfladen, men trives dybt i murværket, og desuden kan angribe bærende konstruktioner. Forsikringsselskaberne vil ofte dække udgifterne til udbedring af sådanne svampeangreb. Skimmelsvampe sidder ofte i de bløde fuger i overgangen mellem gulv og væg. Eksempel på ægte hussvamp. 6

8 Fugtrelaterede begreber Salte Salte findes naturligt i mineralske materialer som jord, grus, sand og strandsand. Vintersaltes eller sandes arealerne omkring en bygning, vil denne salt bortledes af regnvand og sive ned i jorden. Saltene vil opløses af det naturlige vandindhold i terrænet og føres med dette vand ind i murværket, hvor de ophobes. Dræning alene kan dog ikke beskytte bygningen 100% mod fugt. Murværket bør fugtsikres for at kunne modstå fugtangreb. Dræn udføres i henhold til gældende lovgivning, og bør udføres af autoriseret kloakmester. Kapillærer Når man taler om vandring af fugt, taler man om en kapillarvirkning. Kapillærer er indvendige små hulrum eller indvendig struktur, som opstår mellem kornene i mineralske byggematerialer. Det er kornstørrelsen i byggematerialet, der bestemmer, hvor fin kapillarstrukturen er. Teglsten, beton, lecablokke, puds og gips er alle eksempler på byggematerialer med kapillarstruktur. Det er vandtrykket, kapillarstrukturen, luftfugtigheden og temperaturen, der tilsammen afgør, hvor stor fugtvandringen er. Så længe saltene forbliver inde i selve murværket gør de begrænset skade. Det er først i det øjeblik, saltene trænger gennem murværket og får luft så de krystalliserer (saltudblomstring), at de for alvor får en nedbrydende virkning på bygningsmaterialerne. Dræn Ved højt grundvandsspejl og højt vandtryk skal der lægges et dræn omkring bygningen for at lede hovedparten af vandmængden bort. Kapillarstruktur i lecablok. Vi benytter mineralske byggematerialer for at sikre et godt indeklima i boligen. Foruden en isolerende virkning har kapillærerne også en fugtregulerende virkning. De kan både optage og afgive fugt. Når vi ånder, vasker gulv, laver mad eller går i bad afgives meget fugt inde i huset. Denne fugt transporteres ud af huset både ved udluftning, men også gennem kapillarstrukturen. Man fugtsikrer, hvor man ikke ønsker en fugtregulering eller fugtvandring frem og tilbage gennem kapillærerne. Under terræn vil fugtvandringen være envejs. Her vil fugtvandringen kun foregå udefra og ind på grund af vandtryk og terræntryk. Derfor taler man oftest kun om fugtsikring under og tæt på terræn. 7

9 Fugtindtrængning Fugt kan trænge ind i boligen på flere måder. Det kan enten være en direkte eller indirekte påvirkning, nedefrakommende eller sidelæns indtrængende. Endelig kan kondens også skabe fugtproblemer. Illustrationen viser forskellige fugtpåvirkninger, som yderligere beskrives på de følgende sider. 8

10 Beskrivelse af forekommende fugt Fugtproblemer i bygninger kan skyldes flere årsager. Når en fugtskade er konstateret, bør årsagen altid undersøges for at kunne målrette fugtsikringen og vælge den mest effektive løsning. Højt grundvandsspejl (høj vandoverflade i grundvand) I lavereliggende og kystnære områder ligger grundvandet ofte højt i jordlaget. Det giver problemer med fugt og indsivende vand i kældre og sokler. I disse tilfælde vil dræn være en forudsætning, men vil sjældent være tilstrækkeligt som fugtsikring alene. Opstigende grundfugt Murværkets kapillærer absorberer opstigende fugt med tilhørende salte. Når vand fordamper, transporteres disse salte indvendigt i selve murværket. Denne proces foregår kontinuerligt, og resulterer i både indvendige og udvendige skader. Vandtryk og terræntryk Bygninger under terræn udsættes for tryk både fra vand og terræn. Terræntryk er det pres, som sand og jord (terræn) lægger på murværket. Populært sagt stopper terræntrykket ved kontakt med ydermur. Vandtryk kommer fra nedsivende vand og fra grundvand. Vandpresset stopper ikke ved kontakt med murværk, men vil fortsætte hele vejen gennem murværkets kapillærer. I den forbindelse arbejdes der med to begreber: Positivt vandtryk og negativt vandtryk. Positivt vandtryk er det tryk, som påvirker murværkets yderside. Ved positivt vandtryk og vekslende terræntryk stilles der derfor store krav til den udvendige overfladebehandlings vandspærringsevne, elasticitet og flexibilitet. Negativt vandtryk opstår på indersiden af muren som følge af det positive vandtryk. Herved opstår et bagfrakommende tryk på indervæggens overflade. Negativt vandtryk stiller derfor store krav til overfladebehandlingens vedhæftningsevne, og mindre krav til f.eks. elasticitet. Hygroskopisk virkning Salte absorberer også vand fra luften. Er der salte inde i murværket, vil disse absorbere fugt. Herved skabes en saltvandring, som vil resultere i saltudblomstringer på murværket, da fordampning af vand giver krystalisation af salte. Er bygningen ikke forsynet med et kapillarbrydende lag mellem sokkel og murværk, vil der foregå en vandring af grundfugt via soklen op i bygningens øvrige konstruktion. Sidelæns indtrængende fugt Er murværk under terræn ikke beskyttet mod fugt, vil grundvand eller regnvand sive gennem de dele af murværket, som ligger under terræn. Herfra vil der sive fugt opad eller nedad i resten af murværket. 9

11 Beskrivelse af forekommende fugt Kondensering Når temperaturen i et kælderrum er lavere end jordtemperaturen, vil der opstå kondens, idet luftens vanddamp afkøles på murværkets overflade og omdannes til fugt/ vand på murværket. De øverste ca. 90 cm af jordlaget vil være påvirket af lufttemperaturen, og vil derfor have temperaturudsving. Under 90 cm vil jorden have en konstant temperatur på ca. 8 C det vi kender som frostfri dybde. Kondens opstår når opvarmet luft møder en kold ydervæg. Her afsættes kondensen som fugt. Ved oversvømmelser i kældre er det meget vigtigt, at en hurtig tørring sættes i gang, da navnlig skimmelsvampe hurtigt breder sig, hvis fugtskaden ikke minimeres. Vandskade Utætte eller frostsprængte vandrør kan give alvorlig fugtskade. Vandrørene ligger som regel skjult i væg- eller gulvkontruktionen, og fugtskaden kan nå at udvikle sig voldsomt, inden den bliver synlig. Det er derfor meget almindeligt at se angreb af skimmelsvamp i forbindelse med skader på vandrør. Sne og smeltevand Når store dynger af sne smelter, virker det som om at sneen smelter nedefra. Det skyldes, at sneens kapillærer leder smeltevandet nedad. Nederst i snedyngen samles en større vandmængde, som giver et stort nedadrettet vandtryk grundet snebunkens vægt. Forårets komme vil ofte afsløre fugtskader, hvis snedyngen har ligget op ad sokkel og mur. Ligeledes ses der ofte store fugt- og frostskader på trapper og i kælderskakte. Regnvand Direkte regn på facaden og vandsprøjt på sokkel resulterer i fugt i murværket. Det er altid vigtigt, at regnvand ikke ansamles nær sokkelområdet. Regnvand bør bortledes for at minimere fugtangrebets omfang. Voldsomme regnskyl kan foranledige oversvømmelser og kloakoverløb. Det tager tid for det omkringliggende terræn at dræne den store vandmængde væk. I den periode kan en fugtskade nå at udvikle sig. 10

12 Radon Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes overalt i jorden i stærkt varierende mængder. Indånder vi radonholdig luft, kan de radioaktive atomer sætte sig i luftvejene. Cellerne i lungerne kan skades under atomernes nedbrydning. Derfor skal der tilstræbes et lavt indhold af radon i boligens luft. Radon kan ikke lugtes, ikke ses og ikke smages. Skærpede krav Verdenssundhedsorganisationen WHO og de nordiske strålemyndigheder har i september 2009 offentliggjort nye anbefalinger om radonindholdet i bygninger. Erhvervs- og Byggestyrelsen har på den baggrund valgt at skærpe bygningsreglementets anbefalinger til radonindholdet i bygninger. Læs mere om radonsikring i afsnittet om radon eller på Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv. fordi lufttrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Hvis ventilationen af boligen samtidig er utilstrækkelig, kan radonindholdet blive højt. De tre hovedprincipper for at nedbringe radonindholdet i boligen er: God udluftning og god ventilation, der sikrer hurtig fortynding og fjernelse af radonholdig luft. Sikring af tæthed mod jorden. Sikring af undertryk i grus- og isoleringslaget under gulvene i forhold til boligen, såkaldt radonsug. For hus med kælder eller krybekælder: God ventilation under boligens gulv. Metoderne kan benyttes enkeltvis eller i kombination. 11

13 Produktoversigt i Skalflex Fugtsikring 5 kg: TUN-nr.: kg: TUN-nr: liter: TUN-nr.: Skalflex Sokkelstop Permanent og hurtig standsning af opstigende grundfugt. Cremen føres med fugten rundt inde i murværket, og er derfor virksom, hvor fugten forekommer. Borehuller hver 10. cm i 1. eller 2. fuge over soklen. Borehullerne renses for murstøv. Cremen indføres vha. havesprøjte uden filter eller dyse. Borehuller lukkes med Sokkelpuds Vandtæt. Kan anvendes ved ekstremt fugtigt murværk. Forbrug: 0,10-0,15 l/m ved 10 cm murtykkelse. Skalflex Saltbinder/Primer Silikatbaseret primer, der på muroverfladen effektivt stopper de salte, som fortsat findes i det afrensede murværk. Forhindrer nye saltudblomstringer mens arbejdet står på, og indtil den nye fugtsikring er hærdet. Hjælper Multitæt til hurtig hærdning. Skalflex Saltbinder/Primer skal tørre 3-4 timer, og pudses inden 1-2 døgn. Forbrug: 0,3-0,5 l/m 2 afhængig af underlagets sugeevne. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt Vandafvisende og diffusionsåben puds, som kan anvendes inde og ude. Velegnet til ilægning af armering. Anvendes til forsegling af borehuller, evt. reparation og pudsning af sokkel samt til opbygning af hulkehl og pudsning af trappeside/vange. 25 kg: TUN-nr.: Lagtykkelse: 2-10 mm. Tørretid: Min. 1 døgn. 28 døgn, hvis der skal males. Forbrug: Ca. 1,4 kg pr. mm/m 2 afhængig af underlagets sugeevne. 5 kg 20 kg: TUN-nr.: kg 15 kg 22 kg 30 kg: TUN-nr.: Str.: 120 x 60 cm 50 mm: mm: mm: mm: Rulle á 50 mm x 10 meter TUN-nr.: Skalflex Multitæt Vandspærrende 2-komponent cement-baseret puds med enorm vedhæftning. Kun til indvendigt murværk. Modstår negativt vandtryk og kan forstærkes med net. Kan anvendes som primer ovenpå tjæreholdige produkter. Påføres i 2 lag med kost eller pensel: 1. lag nedefra og op, 2. lag vandret. Lagtykkelse: Min. 1 mm i hvert lag. Hærder på 0,5-4 timer med Saltbinder påført 2. lag. (Ellers kan det tage uger). Forbrug: Ca. 2 kg/m 2 pr. mm lagtykkelse. Skalflex Sokkeltæt Fleksibel og vandspærrende 2-komponent bitumen-baseret puds. Kun til udvendigt murværk (og indvendigt gulv under tætningsmembran). Modstår postivit vandtryk. Godkendt som radonsikring. EPS isolering kan monteres med Sokkeltæt også på jern. OBS: Inden påføring skal der grundes med Skalflex Bitumen Primer. Påføres i 2 lag med tandspartel: 1. lag nedefra og op, 2. lag vandret med tandløs side. 6 mm lagtykkelse (tørrer ind til 4 mm). Tørretid: 2-7 døgn. Forbrug: 4,3 kg/m 2 : Fugtigt underlag og ikke-trykkende vand. 5,8 kg/m 2 : Trykkende vand. EPS Isoleringsplader Vandafvisende isoleringsplader af grafitberiget polystyren. Til udvendig isolering af sokkelarealer samt murværk under terræn. Monteres med Sokkeltæt. Fuldlimes over terræn og ned til cm under terræn. Herunder punktlimes. Skalflex Tætningstape Vind- og vandafvisende forseglingstape. Anvendes til tætning ved rørgennemføringer. 12

14 Produktoversigt i Skalflex Fugtsikring Skalflex Tætningsmembran Fleksibel bitumen-membran med højt gummiindhold til udvendigt murværk eller indvendigt gulv. Anvendes som ekstra forstærkning ved kraftigt positivt og negativt vandtryk og ved højt grundvandsspejl. Tætningsmembranen er fleksibel og selvlukkende, og er karakteristisk ved at gå i forbindelse med det underliggende pudslag. Fuldstændig vandtæt. Godkendt som radonsikring. Rulle á 1 x 15 meter Pakket enkeltvis TUN-nr: OBS: Inden montering skal underlaget klargøres med hulkehl og der skal grundes med Skalflex Bitumen Primer. Forbrug: 1,10 m/m 2 (overlap 10 cm) 20 kg: TUN-nr.: kg: TUN-nr.: liter: TUN-nr.: x 9 cm: TUN-nr.: Skalflex Letpuds Diffusionsåben, grovkornet slutpuds med fugtabsorberende egenskaber. Velegnet til kælderrum med kondensproblemer. OBS: Kun til indvendigt brug. Kan ilægges armeringsnet. Kan forsynes med murstensmønster. Kan males med Skalcem 100. Lagtykkelse: 3-8 mm Forbrug: Ca. 1,2 kg pr. mm/m 2 afhængig af underlagets sugeevne. Skalflex Reparationsbeton Vandtæt Fiberforstærket og vandtæt reparationsbeton med meget høj slidstyrke. Til udvendigt og indvendigt brug. Velegnet til reparation af slidlag og udvendige trapper. Tørretid: 8-12 timer Forbrug: Ca. 1,7 kg pr. mm/m 2 afhængig af underlagets sugeevne. Skalflex Bitumen Primer Primer, der bl.a. blødgør gammel sokkelasfalt. Gør overfladen modtagelig overfor behandling med Skalflex Sokkeltæt. OBS: Kan ikke anvendes på tjære. Primeren skal anvendes under Skalflex Sokkeltæt og Skalflex Tætningsmembran. Tørretid: minutter. Må ikke smitte af. Forbrug: 0,1-0,5 l/m 2 afhængig af underlagets sugeevne. Ved manchetter og tætningsmembran: 50 ml/m 2 Skalflex Rørmanchet En tætsluttende manchet, der sikrer vandtætning omkring rørgennemføringer i sokkel eller kældermur. Anvend evt. tætningstape ved overgang mellem rør og manchet. Fastgøres med Sokkeltæt, Multiklæb eller tætningsmasse fra Vådrumssættet afhængig af hvilken fugtsikringsløsning, der arbejdes med. Godkendt som radonsikring ved rørgennemføringer. Skalflex Gulvmanchet En tætsluttende manchet, der sikrer vandtætning omkring gulvafløb. Fastgøres med Sokkeltæt, Multiklæb eller tætningsmasse fra Vådrumssættet afhængig af hvilken fugtsikringsløsning, der arbejdes med. 30 x 30 cm: TUN-nr.: Godkendt som radonsikring omkring gulvafløb. 13

15 Anvendelse af Skalflex Fugtsikring H E A G B D C F E A F J I A B C D E F G H I J Skalflex Sokkelstop Indvendig fugttætning af kældervæg Indvendig vandtætning af kældervæg Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg Udvendig vandtætning over terræn Udvendig vandtætning og isolering under terræn Fugtsikring af udvendig trappe Fugtsikring af udvendig skorsten Tætning ved rørgennemføringer Radonsikring 14

16 Maximal fugtsikring Standsning af opstigende grundfugt 15

17 STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT / KAPILLARBRYDNING Standsning af opstigende grundfugt Hvor kommer fugten fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper har en åben kapillarstruktur, hvilket vil sige, at de har vandoptagende og vandledende egenskaber. Vi bor desuden i en verdensdel med tempereret kystklima. Det medfører, at vi modtager en vis nedbørsmængde om året. Forholdet mellem jordbundstype, nedbør og grundvand vil tilsammen danne en undergrund, hvis fugtindhold varierer efter årstid og nedbørsmængde, og dermed danne basis for at fugt nedefra kan trænge ind i vores boliger. Opstigende grundfugt via soklen forekommer i stort set alle bygninger. Opstigende grundfugt bremses i nybyggeri med et kapillarbrydende lag normalt en tynd tjærepap, der placeres i skellet mellem sokkel og mur samt dæk og mur ved kælderbyggeri. Er dette kapillarbrydende lag beskadiget eller helt manglende, bør denne fugtsikring udbedres som noget af det første. Fugt trænger ind nedefra og ind fra siden. Begge påvirkninger skal standses. En ny, vandret fugtspærre skal altid placeres over grundvandsspejlet, under træværk og gulvbæringer samt over underkanten af den udvendige vandtætte vægbehandling. Hvorfor skal opstigende grundfugt standses? Opstigende grundfugt har flere skadelige indvirkninger på en bygning: Puds og mørtel nedbrydes, så det taber sin styrke og vedhæftning. Maling og tapet vil ligeledes miste sin vedhæftning. Fugten vandrer i hele murens bredde, og vil skabe grobund for svamp og skimmel indvendigt. Indeklimaet forringes. Vand i murværk forårsager skader på overflade og konstruktion ved hyppige overgange mellem tø og frost. Fugtvandringen vil transportere salte i murværket, der vil vise sig som udblomstringer på facaden. Saltudblomstringer forcerer eroderingen af byggematerialerne, og ny facadebehandling kan ikke hæfte på saltudblomstringer eller fugtigt murværk. En fugtskadet bygning vil ofte have forringet isolering og indeklima, hvilket medfører øget varmeforbrug. Hvis gulvkonstruktioner i træ hviler direkte på fundament eller understøtning uden fugtspærring, vil trækonstruktionen efterhånden rådne. Denne beskrivelse tager udgangspunkt i, at bygningens kapillarbrydende lag skal (re)etableres. Opstigende grundfugt og sidelæns indtrængende fugt vandrer ind i murværket gennem kapillarstrukturen i byggematerialerne. 16

18 Skalflex Sokkelstop STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT / KAPILLARBRYDNING Vandret fugtbarriere Opstigende grundfugt er en af de mest udbredte fugtskader, som skyldes at fugt fra undergrunden kan trænge uhindret op gennem soklen, og via kapillarstrukturen trænge op i bygningens murværk. Denne fugtvandring bremses ved at lægge et kapillarbrydende lag mellem sokkel og murværk. Der kan være flere årsager til, at det kapillarbrydende lag bliver nedbrudt og skal erstattes. I ældre huse er det ofte helt manglende eller svært beskadiget. I nyere huse kan det skyldes brug af en uholdbar plastikmembran som det kapillarbrydende lag, eller det kan skyldes byggesjusk, hvor kapillarbrydningen ikke er ført helt ud til for- og bagkant af soklen, hvorved der opstår en fugtvandring ved siden af kapillarbrydningen. Er det kapillarbrydende lag beskadiget eller helt manglende, anvender man i dag oftest en såkaldt kemisk fugtmembran. Forskellige metoder Der findes i dag forskellige metoder til at standse opstigende grundfugt. Mekanisk og elektro-fysisk kapillarbrydning er metoder, som ikke er særlig udbredte i Danmark. Boremørtler og injektionsmetoder med kemiske fugtmembraner og væsker fordelt med eller uden tryk er derimod mere velkendte metoder. Yderligere fordele Der skal bores vandret ind i fugen. Ingen forvanding af borehuller. Skalflex Sokkelstop sprøjtes ind i borehullet, hvorefter det kan lukkes. Borehullet skal ikke efterfyldes, kun forsegles. Der kan efterfyldes, hvis det skønnes nødvendigt. Dette betyder, at arbejdet kan udføres på én dag. Effektiv: Murværkets fugt transporterer Skalflex Sokkelstop med sig ud i kapillarstrukturen. Dvs. at fugtspærringen lægger sig, hvor der er behov for den. Lavt materialeforbrug, da fugtspærringen foregår over et relativt lille område. Intet svind i indvendige revner og sprækker. Effektiv ved selv ekstremt højt fugtindhold i murværket. Intet dyrt specialværktøj er påkrævet. Skalflex metoden Skalflex Sokkelstop er en silan-baseret injektionscreme, en såkaldt kemisk fugtmembran, som er nem at fordele i de forborede huller ved hjælp af lavtrykssprøjte (havesprøjte, hvor filter og dyse er fjernet). Skalflex Sokkelstop fordeler sig med fugten inde i murværket, og lægger således fugtspærringen der, hvor det er nødvendigt. Cremekonsistensen betyder, at fugtspærringen bliver, hvor den er lagt, og ikke løber ud af borehullet eller forsvinder i indvendige revner og sprækker. Desuden er den effektiv i selv ekstremt fugtigt murværk (fugtindhold over 60%), da den ikke fortyndes på samme måde som en væske. Skalflex Sokkelstop lægger sig som en vandret fugtspærrende barriere inde i murværket. 17

19 STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT / KAPILLARBRYDNING Standsning af opstigende grundfugt Fugtspærring ved sokkel/dæk Ved soklen foregår Skalflex fugtspærring udvendigt i første fuge over sokkelniveau. Hvis dette niveau er tilgængelig indefra, kan fugtspærringen i stedet foretages her. Forberedelse Fugt- og saltbeskadiget overfladebehandling som puds og maling skal fjernes på sokkel og murværk. Overfladebehandlingen fjernes 50 cm over det beskadigede område. Fugtbeskadigede fuger kradses ud (2-3 cm). Placering af borehul fra hhv. udvendig og indvendig side. Hvis den opstigende grundfugt er trukket op i flere skifter over soklen, vil denne fugt efterhånden tørre ud, når der er blevet fugtspærret ved soklen. Er huset forsynet med kælder, kan der lægges en ekstra fugtspærring indvendigt umiddelbart over støbeskel (overgangen mellem gulv og dæk), for at forhindre en fugtvandring herfra og op gennem kældervæggene. Overgangen mellem kælderdæk og sokkel vil altid være et svagt sted i bygningen, hvor fugt vil have nemt ved at trænge ind. Hvis her ikke er et kapillarbrydende lag i forvejen, lægges en kapillarbrydning fra indvendig side med Skalflex Sokkelstop. Dette er for at bremse fugtvandringen fra støbeskel og opad i murværket. Kapillarbrydningen lægges umiddelbart over støbeskel. Er Skalflex Sokkelstop anvendt indvendigt og skal væggen ikke fugtsikres yderligere, må der lægges en fugtsikring på indervæggen mellem gulv og Sokkelstop for at bremse den sidelæns indtrængende fugt, der kan trænge ind nedenfor Sokkelstop. Dette gøres ved at påføre Skalflex Multitæt fra gulvniveau og 5-10 cm op over Sokkelstop. Hvis der efterfølgende skal pudses, behandles murværket først med Skalflex Saltbinder/Primer for at sikre mod saltudblomstringer. Pudses med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt. Fugerne fyldes og komprimeres med fugeske. Tykkelsen måles på de mure, der skal behandles, da borehulsdybden skal være rimelig nøjagtig. Over terræn kan tykkelsen på muren måles i en dør- eller vinduesåbning. Under terræn kan murtykkelsen ligeledes måles i dør- eller vinduesåbning eller i evt. ventilationsåbning. Findes sådanne muråbninger ikke, må der foretages en måleboring gennem muren. Boremaskinen forsynes med dybdemåler eller murboret forsynes med tapestriber afsat i et kendt interval. Hvis gulvkonstruktionen hviler på murværket, skal der fugtsikres under gulvbjælkeniveau for at beskytte disse mod opstigende grundfugt. Kontrollér træbjælker, trægulv, gerichter og fodpaneler i kontakt med fugtigt murværk for råd og svamp cm Skalflex Multitæt påføres 5-10 cm over Skalflex Sokkelstop. Hvis gulvkonstruktionen har direkte kontakt til fugtskadet murværk, skal fugtsikringen lægges under dette niveau. 18

20 STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT / KAPILLARBRYDNING Standsning af opstigende grundfugt Fugtsikring af sokkel Metoden er enkel. Arbejdet foregår udvendigt i første eller anden fuge over soklen. Er dette niveau tilgængeligt indvendigt, kan fugtsikringen i stedet foretages her. Der bores huller vandret ind i fugen (bor Ø10-12 mm) til en dybde på mm fra bagsiden og med en centerafstand på mm. Det anbefales at anvende en form for borestop på maskinen. Der bores ved hver lodret studsfuge samt ved centrum af hver sten. Brug trykluft til at fjerne murstøv i hvert borehul. Efterhånden som creme emulsionen trækker ud i kapillarerstrukturen vil borehullerne tømmes. Der vil være fugtsikret omkring borehullerne, og de kan derfor efterlades tomme. Udvendige borehuller lukkes eller plomberes med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt. Det er ikke nødvendigt at fylde borehullet helt ud med puds, kun de yderste ca. 5 cm. Fugtsikring af kælder I bygninger med kælder vil man ofte vælge at lave et kapillarbrydende lag over soklen samtidig med et kapillarbrydende lag ved støbeskel. Se evt. side 8. Boremønster i specialforbandt Boremønster i halvstensforbandt 1 cm 3-5 cm Det kapillarbrydende lag ved soklen standser opstigende fugt i murværket, som kan skyldes opstigende grundfugt fra støbeskel eller sidelæns indtrængende fugt fra murværket. Det kapillarbrydende lag ved støbeskel vil spærre for nedefrakommende grundfugt. Hvis fugtsikringen foregår fra indvendig side nederst mod kældergulv, bores hullerne i nederste fuge. Herefter påføres Skalflex Multitæt fra gulv og 5-10 cm op over borehullerne. Herved sikres vægstykket under borehullerne mod indtrængende fugt. Sidelæns indtrængende fugt kan standses med forskellige metoder. Se afsnit om vandtætning og fugttætning af indvendige og udvendige kældervægge. Borehullerne placeres i nederste eller næstnederste fuge over soklen. Borehullets dybde er murtykkelse minus 5 cm. Fordeling af Skalflex Sokkelstop standses 1 cm fra borehullets forkant. Fugtsikring i hjørner Kapillarbrydningen i hjørner kan laves på 3 måder: Sprøjterøret føres helt ind til borehullets bund, og trækkes langsomt tilbage, mens Skalflex Sokkelstop fordeles ensartet med et jævnt og kontinuerligt tryk. Borehullerne skal fyldes helt op med Skalflex Sokkelstop. Opfyldningen standses 1 cm fra forkant af borehullet. Væg og hjørne boret indefra Væg og hjørne boret udefra Sprøjterøret føres helt ind i bunden af borehullet, hvorefter den med et kontinuerligt tryk langsomt trækkes tilbage, så Skalflex Sokkelstop doseres jævnt og ensartet i borehullet. Væg boret indefra, hjørne boret udefra Ydermur med krydsboring ved skillevæg, boret indefra. 19

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg 12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældervæg Opbygning af indvendig vandtætning A L I J C Væggen afrenses for løst puds, gammel maling, salte m.m. A B K I D A A I H D G F E C A Skalflex Sokkelstop

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

SKALFLEX SOKKELSTOP Injektionscreme til standsning af opstigende grundfugt

SKALFLEX SOKKELSTOP Injektionscreme til standsning af opstigende grundfugt SKALFLEX SOKKELSTOP Injektionscreme til standsning af opstigende grundfugt Tekniske egenskaber Skalflex Sokkelstop er en højkoncentreret, tixotropisk og silan/siloxane-baseret injektionscreme med kapillarbrydende

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her forside > publikationer > 1998 > her Radon og enfamiliehuse Forord Radon er en radioaktiv luftart og er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssige betydning at holde indeholdet af radon i luften

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Radon og enfamiliehuse

Radon og enfamiliehuse Radon og enfamiliehuse August 2007 Indhold Forord 3 Hvad er radon? 4 Radon og lungekræft 5 Hvordan kommer radon ind i huset? 6 Radonindhold i boliger varierer 7 Hvad kan jeg gøre? 8 Tjekliste 10 Ventilation

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Reducér fugtproblemer i huset

Reducér fugtproblemer i huset Reducér fugtproblemer i huset Fire gode vaner kan begrænse skader fra den væde, husets indbyggere selv dunster ud i indeluften. Mod fugt fra fx jorden gælder det om at få vandet trukket ud af luften og

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM

SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM Underlag for puds Ventileret løsning Modstandsdygtighed overfor råd og svamp Nybyggeri og renovering SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM Fugefrie facadeplader med pudsløsning Indhold Ny værdi til din bolig eller

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Landhus Opført i perioden: ca. 1850-1920 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING

TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING TØR KÆLDER. HELT ENKELT HVORFOR DRYMAT SYSTEM ER DEN MEST EFFEKTIVE LØSNING 1 FUGTIGHEDSANALYSE Fugtigheden måles i murværket. Målingsresultaterne vurderes og er der tale om opstigende grundfugt planlægges

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bindingsværkshus Opført i perioden: ca. 1600-1900 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere