BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER"

Transkript

1 BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 4, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-000 Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 1, 230 Svenstrup J, Tlf.:

2 2

3 BLUETOOTH HÖGTALARE 1 Laddningslampa Mini USBingång 2 Volym AUX-ingång 3 Spela / Pausa Högtalare 4 Volym + PÅ/AV Bluetooth indikator BATTERI Bluetooth-högtalare med uppladdningsbart Li-ion batteri. Använd USB-kabeln för att ladda batteriet. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten. Matning: V DC, 00 ma LADDNINGSLAMPAN lyser rött under laddning och grönt när batteriet är färdigladdat. Högtalaren får ej utsättas för fukt. BRUKSANVISNING START Ställ knappen på undersidan av högtalaren på ON. Bluetooth indikatorn lyser blått medan den söker efter Bluetooth enheter. Starta enheten (t ex surfplatta, mobiltelefon eller dator), kontrollera att Bluetoothfunktionen är påslagen och sök efter högtalaren, F-30, under inställningar. SAMMANKOPPLING, BLUETOOTH När enheten upptäckt högtalaren, F-30, ska utrustningen parkopplas med högtalaren. Bluetooth indikatorn lyser blått under hela uppkopplingen. UPPSPELNING Klicka fram till önskad musik/ljudfil på enheten och starta uppspelningen. Volymen styrs antingen via enheten eller på högtalaren. UPPSPELNING AUX Högtalaren kan även användas tillsammans med utrustning utan Bluetooth funktion, via AUX-ingången. Använd en 3, mm stereokabel för att ansluta enheten till högtalarens AUX-ingång. Bluetooth indikatorn lyser nu rött. Starta uppspelningen. Volymen styrs antingen via enheten eller på högtalaren. Start/Stop funktionen styrs från AUXenheten. Tänk på att starta med en lägre ljudnivå för att skydda högtalaren. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002//EG och 200// EC). Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer. 3

4 BLUETOOTH HØYTTALER 1 Ladelampe Mini USBinngang 2 Volym AUX-inngang 3 Spill / Pause Høyttaler 4 Volym + PÅ/AV Bluetooth indikator BATTERI Bluetooth-høyttaler med oppladbart batteri. Bruk USB-kabelen for å lade batteriet. Kontroller at kabelen er ordentlig tilkoblet. Strømtilførsel: V DC, 00 ma LADELAMPEN lyser rødt under lading og grønt når batteriet er ferdigladet. Høyttaleren må ikke utsettes for fukt. BRUKSANVISNING START Still knappen på undersiden av høyttaleren på ON. Bluetooth-indikatoren lyser blått mens den søker etter Bluetooth-enheter. Start enheten (f.eks. nettbrett, mobiltelefon eller datamaskin), kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på, og søk etter høyttaleren, F-30, under innstillinger. 4 SAMMENKOBLING, BLUETOOTH Når enheten har funnet høyttaleren, F- 30, skal utstyret pares med høyttaleren. Bluetooth-indikatoren lyser blått under hele oppkoblingen. AVSPILLING Klikk deg fram til ønsket musikk/lydfil på enheten, og start avspilling. Volumet styres enten via enheten eller på høyttaleren. AVSPILLING AUX Høyttaleren kan også brukes sammen med utstyr uten Bluetooth-funksjon, via AUXinngangen. Bruk en 3, mm stereokabel for å koble enheten til høyttalerens AUX-inngang. Bluetooth-indikatoren lyser nå rødt. Start avspilling. Volumet styres enten via enheten eller på høyttaleren. Start/Stopp-funksjonen styres fra AUXenheten. Husk på å starte med et lavt lydnivå for å beskytte høyttaleren. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002//EF og 200// EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.

5 BLUETOOTH-KAIUTIN 1 Latausmerkkivalo 2 Vähemmän äänenvoimakkuutta Pienois- USB-tuloliitäntä AUX-tuloliitäntä 3 Toisto/tauko Kaiutin 4 Enemmän äänenvoimakkuutta Bluetoothmerkkivalo PÄÄLLE/ POIS AKKU Bluetooth-kaiutin ja ladattava akku. Akku ladataan USB-johdon avulla. Varmista, että johto on yhdistetty oikein. Syöttö: V DC, 00 ma Latauksen merkkivalo palaa punaisena lataamisen aikana ja vihreänä, kun akku on ladattu täyteen. Kaiutinta ei saa altistaa kosteudelle. KÄYTTÖOHJE KÄYNNISTÄMINEN Aseta kaiuttimen alapuolella näkyvä painike ON-asentoon. Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-laitteita etsitään. Käynnistä esimerkiksi taulutietokone, puhelin tai tietokone. Tarkista, että Bluetooth-toiminto on käytössä. Paikanna kaiutin F-30 Asetukset-kohdasta. BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN Kun laite löytää F-30-kaiuttimen, siitä ja kaiuttimesta on muodostettava laitepari. Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä yhdistämisen aikana. TOISTO Valitse haluamasi musiikki tai äänitiedosto ja käynnistä toisto. Äänenvoimakkuus säädetään laitteen tai kaiuttimen avulla. TOISTO AUX-LIITÄNNÄN AVULLA Kaiuttimeen voidaan yhdistää laitteita myös AUX-tuloliitännän avulla. Bluetooth-yhteyttä ei tällöin käytetä. Yhdistä laite kaiuttimen AUX-tuloliitäntään 3, mm:n stereojohdon avulla. Bluetooth-merkkivalo palaa nyt punaisena. Käynnistä toisto. Äänenvoimakkuus säädetään laitteen tai kaiuttimen avulla. Toisto käynnistetään ja se pysäytetään AUX-laitteen avulla. Säädä äänenvoimakkuus aluksi hiljaiseksi kaiuttimen suojaamiseksi. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002//EU ja 200//EC mukaisesti). Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.

6 BLUETOOTH HØJTALER 1 Ladelampe Mini USBindgang 2 Lydstyrke AUXindgang 3 Afspil / Pause Højtaler 4 Lydstyrke + TÆND/SLUK Bluetooth indikator BATTERI Bluetooth-højtaler med genopladeligt batteri. Anvend USB-kablet til opladning af batteriet. Kontroller, at kablet er ordentligt tilsluttet. Strømforsyning: V DC, 00 ma LADELAMPEN lyser rødt under opladning og grønt, når batteriet er ladet helt op. Højtaleren må ikke udsættes for fugt. BRUGSVEJLEDNING START Stil knappen på højtalerens underside på ON. Bluetooth indikatoren lyser blåt, medens den søger efter Bluetooth enheder. Start enheden (f.eks. tablet, mobiltelefon eller computer), kontroller, at Bluetoothfunktionen er slået til og søg efter højtaleren, F-30, under indstillinger. SAMMENKOBLING, BLUETOOTH Når enheden har fundet højtaleren F-30, skal udstyret parkobles med højtaleren. Bluetooth indikatoren lyser blåt under hele opkoblingen. AFSPILNING Klik frem til den ønskede musik/lydfil på enheden og start afspilningen. Lydstyrken styres enten via enheden eller på højtaleren. AFSPILNING AUX Højtaleren kan også bruges sammen med udstyr uden Bluetooth funktion via "AUXindgangen". Brug et 3, mm stereokabel til at slutte enheden til højtalerens AUX-indgang. Bluetooth indikatoren lyser nu rødt. Start afspilningen. Lydstyrken styres enten via enheden eller på højtaleren. Start/Stop funktionen styres fra AUXenheden. Husk at starte med en lavere lydstyrke for at beskytte højtaleren. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002//EG og 200//EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.

7

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Portable Bluetooth speaker

Portable Bluetooth speaker CM663B, CM663SV, CM663W Portable Bluetooth speaker EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker will

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

Wireless audio Portable Bluetooth speaker

Wireless audio Portable Bluetooth speaker Wireless audio Portable Bluetooth speaker CM674, CM675, CM676, CM677 User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

Original manual. Art. 24-140

Original manual. Art. 24-140 AKTIV DIGITAL IN-/UTOMHUSANTENN DVBT/T2 AKTIV DIGITAL INNEN-/UTENDØRSANTENNE DVBT/T2 AKTIIVINEN DIGITAALINEN DVBT/T2-ANTENNI SISÄ-/ ULKOKÄYTTÖÖN AKTIV DIGITAL INDEN-/UDENDØRSANTENNE DVBT/T2 Tillverkat

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V Nätadapter 5 V Strömförsörjning till aktiv antenn Nettadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Muuntaja, 5 V Aktiiviantennin virtalähde Netadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Tillverkat för

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Sandberg ActionSet ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output

Sandberg ActionSet ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output [125-36] Rev. 15.04.04 ENGLISH Sandberg ActionSet System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output DANSK SUOMEN NORSK SVENSKA ENGLISH Introduction The Sandberg ActionSet

Læs mere

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 Brugermanual til SD-urkamera SC31 Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31 Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 SD Watch Camera SC31 -kellokameran käyttöohje PRODUKTTILBEHØR 1. Urkamera 2. Brugermanual

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

Sandberg KidPhone ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output

Sandberg KidPhone ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output [125-45] Rev. 19.02.04 ENGLISH Sandberg KidPhone DANSK System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output NORSK SUOMEN SVENSKA ENGLISH Introduction The Sandberg KidPhone guarantees

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 Mobile Boombox Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 2 Dansk........................68 Norsk........................76 Suomi........................84..........................92 3 Din

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard IPDAIR2-240 ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

EASY USE REMOTE CONTROL

EASY USE REMOTE CONTROL EASY USE REMOTE CONTROL G-VRC-01 DA NO FI SV AUS GUTEM GRUND Indhold 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING 3 Sikkerhed 3 Bemærkninger til produktemballage 3 Tilslutning af ladestationen til tv-apparatet 4 SIKKERHED

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SOLCELLSDRIVEN FONTÄN SOLCELLEDREVET FONTENE AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN SUIHKULÄHDE SOLCELLEDREVET FONTÆNE

SOLCELLSDRIVEN FONTÄN SOLCELLEDREVET FONTENE AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN SUIHKULÄHDE SOLCELLEDREVET FONTÆNE SOLCELLSDRIVEN FONTÄN SOLCELLEDREVET FONTENE AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN SUIHKULÄHDE SOLCELLEDREVET FONTÆNE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 45-743 manual 121115.indd 2012-11-15, 09.37.59 Art. 45-743 RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

REGELSÖKARE STENDERSØKER KOOLAUSTUNNISTIN LÆGTESØGER 3 IN 1

REGELSÖKARE STENDERSØKER KOOLAUSTUNNISTIN LÆGTESØGER 3 IN 1 REGELSÖKARE STENDERSØKER KOOLAUSTUNNISTIN LÆGTESØGER 3 IN 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

POWERPACK 7500 MAH. Art

POWERPACK 7500 MAH. Art POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Samsung). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Læs mere

Bluetooth keyboard cover

Bluetooth keyboard cover IPDAIR-112 Bluetooth keyboard cover EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured to connect

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Læs Omhyggeligt Denna Vejledning inden ibrugtagningen Vigtig sikkerhedsinformation Denne sikkerhedsinformation bør gennemlæses nøje for at undgå risiko for personskade. Nærstudér ligeledes

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Læs Omhyggeligt Denna Vejledning inden ibrugtagningen Vigtig sikkerhedsinformation Denne sikkerhedsinformation bør gennemlæses nøje for at undgå risiko for personskade. Nærstudér ligeledes

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14 Media:Link 7300 Danish... Page 2 English... Page 5 Finnish... Page 8 Norwegian... Page 11 Swedish... Page 14 1 Indhold 1 I æsken 2 2 3 Betjeningspanel/tilslutninger Opladning af batteriet 3 4 4 Indsætning

Læs mere

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt.

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt. LED-strålkastare med Rörelsevakt LED-lyskaster med bevegelsesvakt LED-valaisin liiketunnistimella LED-lampe med bevægelsesvagt 4,5 W 9 W Art. 44-781 Art. 35-0111 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Læs mere

Sandberg CyberMic ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with microphone input Soundblaster compatible soundcard

Sandberg CyberMic ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with microphone input Soundblaster compatible soundcard [125-54] Rev. 29.12.02 ENGLISH Sandberg CyberMic DANSK System requirements PC with microphone input Soundblaster compatible soundcard NORSK SUOMEN SVENSKA ENGLISH Introduction The Sandberg CyberMic enables

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

DRL-LJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

DRL-LJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-371_manual_140702.indd 2014-07-2, 10.21.43 Art. 42-371 DRL-LJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Art. 45-8009 RC JET PANTHER 1:10

Art. 45-8009 RC JET PANTHER 1:10 RC JET PANTHER 1:10 0979 Tillverkat för tema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: tema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere