ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

2 CLAUS KÄHLER ( ) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør i 1942 blev han i 1948 ansat i I/S Henriksen og Kähler, der var ejet af hans far, Gustav Kähler og entreprenør H.J Henriksens enke, Camilla Henriksen. Med sin usædvanlige viljestyrke og gode analytiske og strategiske sans, blev han hurtigt en stærk næstkommanderende. I 1950 erne, da faderen fik dårligt hjerte, blev han den reelle chef for virksomheden, der udviklede sig meget positivt, samtidigt med at internationaliseringen for alvor blev igangsat for Rockwool og Gasbeton aktiviteterne. Da Claus Kähler fratrådte som koncernchef i 1986, havde Rockwool International A/S stenuldsproduktion i 6 europæiske lande og beskæftigede medarbejdere - og var blevet den førende virksomhed i branchen, bl.a. som følge af en betydelig satsning på forskning og udvikling. Medvirkende til den gode udvikling var hans evne til at udpege gode chefer og til at udvikle organisationens kompetencer, efterhånden som væksten og internationaliseringen krævede det. For Claus Kähler var firmaets langsigtede overlevelse altid det vigtigste. Specielt var han imod en ekspansion, hvis firmaet ikke havde tilstrækkeligt menneskelige og ledelsesmæssige ressourcer til at gennemføre den overbevisende. Rockwool værdierne, som tidligere blev kaldt Claus Kähler værdierne, afspejler denne holdning. Sørg for at virksomheden beskæftiger sig med noget, der er gavnligt for miljø og samfund; sørg for en god kommunikation igennem hele organisationen; der skal ikke spilles hasard med firmaets penge; sørg for at virksomheden er troværdig; problemer skal ikke fejes ind under gulvtæppet; væsentlige beslutninger kræver et godt beslutningsgrundlag; sørg for at firmaet har en sund økonomi, så det ikke er kreditorerne, der skal styre. Disse værdier skal sikre en sund virksomhed, samt at virksomheden ikke må have så travlt med at vokse, så man et sted i koncernen får ødelagt den store og gode indsats og de arbejdspladser, som er skabt gennem årtier i et stort antal lande. Den største beslutning Claus Kähler tog gennem de 38 år som koncernchef, var i 1960 erne, da Johns- Manville, dengang verdens største stenuldsproducent, meddelte Rockwool koncernen, at de måtte standse licensen, fordi de konverterede deres stenuld til glasuld. De ville dog gerne give en glasuldslicens. Claus Kähler overvejede denne situation grundigt med ledelsen og konkluderede, at stenuld baseret på koncernens dengang spirende udviklingsaktivitet ville kunne skabe en bedre fremtid end en glasuldsaktivitet. Baggrunden var, at han som få indså, hvor vigtige brandegenskaberne kunne blive for Rockwool produkterne. Claus Kähler var i det hele taget meget optaget af stenuldens anvendelse uden for isoleringsområdet og det var da også for at få udviklet disse muligheder, at han opfordrede sin søn Tom Kähler til at træde ind i koncernen i I 1981 etablerede Claus Kähler sammen med fire søskende og enken efter den femte den almennyttige fond, Rockwool Fonden, ved at hver indskød 25% af deres Rockwool International aktier. Fonden har siden starten især ydet støtte til sociale og samfundsmæssige formål. De fleste penge er gået til forskning på disse områder, idet det var opfattelsen, at ligesom Rockwool kan træffe bedre beslutninger, hvis der er et godt beslutningsgrundlag, vil også samfundet kunne køre mere effektivt, hvis gode analyser tilvejebringes om centrale samfundsmæssige forhold.

3 INDHOLD Profil... 4 Femårsoversigt... 6 Rockwool koncernens mål... 7 Årsberetning for Corporate governance Bestyrelse Executive Committee Direktion Aktionærinformation Videnressourcer Miljøløsninger giver nye vækstmuligheder Isolering Systems Division Koncernens styring af finansielle risici Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance - Aktiver Balance - Passiver Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Segmentregnskab Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Adresser Forsidefoto: Nike s europæiske hovedkvarter i Hilversum, Holland, ønskedes opført som et bæredygtigt byggeri med et lille energiforbrug. Arkitekten valgte Rockwool koncernen som samarbejdspartner for at sikre et energirigtigt hus. I 2002 vedtog EU et nyt Energidirektiv, der væsentligt skærper kravene til bygningers energiforbrug. Læs mere side 22.

4 Trondheim Rockwool fabrikker: Moss Grand Forks Milton Doense Vamdrup Hedehusene Moskva Wern Tarw Roermond Flechtingen Gladbeck Cigacice Malkinia Bohumín Neuburg St. Eloy-les-Mines Gógánfa Melaka (Malaysia) Caparroso Iglesias PROFIL Rockwool koncernen er verdens førende udbyder af stenuldsprodukter og systemer. Med datterselskaber i Europa, Nordamerika og Asien og et net af partnere og distributører når koncernens produkter næsten alle hjørner af kloden. I 2002 omsatte koncernen for DKK 7,9 mia. og beskæftigede over medarbejdere. Unik viden om udnyttelse af stenuldens egenskaber danner basis for koncernens seks forretningsområder: Isolering som sikrer energirigtige løsninger til byggesektoren men også bruges til specielle formål, såsom petrokemiske anlæg, kraftværker, brandsikring af stålkonstruktioner, marineisolering, mm. Akustiklofter der skaber gode lydforhold indendøre. Dyrkningssubstrater der hjælper drivhusgartneren til en miljørigtig og effektiv produktion. Facadepaneler som på én gang giver ejendomme et spændende arkitektonisk udtryk og et stærkt skjold mod vejrpåvirkning. Specialfibre der bl.a. bruges i de bremsebelægninger, som er med til at gøre bilerne sikrere. Støj- og vibrationsdæmpning af jernbaner og motorveje der giver naboerne større livskvalitet. Forretningsgrundlaget Rockwool koncernens forretningsgrundlag er at udvikle, producere og sælge produkter, systemer og serviceydelser til formål, hvor stenuld er velegnet. Herudover at engagere sig i anden aktivitet, hvor koncernen har den fornødne ekspertise. Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed. Væksten skabes såvel organisk som ved akkvisitioner. Koncernen stræber efter at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på at skabe værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår for medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv.

5 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 5

6 6 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 FEMÅRSOVERSIGT Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning 6.727, , , , ,3 EBITDA 1.080, , , ,0 995,1 Resultat af primær drift 493,0 465,4 233,8 395,9 314,9 Finansielle poster 5,6-2,2-30,9-65,7-77,5 Resultat før skat 498,6 463,1 202,9 330,2 237,4 Resultat efter skat 381,3 281,6 120,4 191,3 142,8 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 382,1 291,4 143,4 204,0 131,1 Pengestrømme (fra driftsaktiviteter) 879,2 684,6 621,2 925,6 856,0 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 3.127, , , , ,8 Omsætningsaktiver 2.756, , , , ,7 Aktiver i alt 5.884, , , , ,5 Egenkapital 3.532, , , , ,7 Minoritetsinteresser 0,7 9,7 22,8 33,9 84,7 Hensatte forpligtelser 249,2 236,7 203,3 239,6 286,9 Langfristede gældsforpligtigelser 653,9 769,7 985, ,7 674,7 Kortfristede gældforpligtigelser 1.448, , , , ,5 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 1.043, , ,3 894,6 782,6 Af- og nedskrivninger 587,1 687,3 778,6 678,1 680,2 Forsknings- og udviklingsomkostninger 135,0 136,0 131,9 146,5 147,6 Antal medarbejdere: Antal fuldtidsmedarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 7,3% 6,5% 3,1% 5,0% 4,0% Resultat pr. aktie på DKK 10 17,4 13,3 6,5 9,3 6,0 Udbytte pr. aktie på DKK 10 2,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 40,0 31,2 28,3 42,1 39,0 Indre værdi pr. aktie på DKK ,8 173,6 178,3 185,1 183,8 Afkastningsgrad (afkast af den inv. kapital) 17,8% 13,4% 5,4% 8,2% 6,4% Egenkapitalforrentning 11,2% 7,9% 3,7% 5,1% 3,2% Soliditet 60,0% 58,5% 54,7% 55,0% 58,8% Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning 901,9 970, , , ,3 Resultat før skat 66,8 62,3 27,2 44,4 32,0 Resultat efter skat 51,1 37,9 16,2 25,7 19,2 Aktiver i alt 788,8 875,8 959,2 993,9 925,4 Equity capital 473,5 512,4 524,9 546,9 544,4 Investeringer og akkvisitioner 139,8 151,7 201,8 120,3 105,4 Af- og nedskrivninger 78,7 92,4 104,5 91,2 91,7 Omregningskurs 7,46 7,44 7,45 7,44 7,42

7 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 7 ROCKWOOL KONCERNENS MÅL Konkurrenceposition At styrke koncernens position som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden. I 2002 blev der udtaget 24 nye patenter. I 2002 anvendte koncernen DKK 147,6 mio. til forsknings- og udviklingsformål. Rockwool koncernen var ved udgangen af 2002 fortsat den største stenuldsproducent samt blandt de fire største mineraluldsproducenter i verden. Økonomisk vækst En salgsfremgang på 5-10 % om året under forudsætning af uændrede byggekonjunkturer i Vesteuropa. Omsætningen i 2002 var uændret i forhold til Bag dette resultat ligger en salgsfremgang på markederne uden for Vesteuropa på 8 % og en salgstilbagegang i Vesteuropa på 2 %. Byggeriet i Vesteuropa under ét skønnes at være faldet 5 % i Indtjening En overskudsgrad på 6 % af omsætningen. I 2002 opnåedes kun en overskudsgrad på 4 % af omsætningen. Foruden tilbagegangen i byggekonjunkturerne i Vesteuropa er en for lav (men stigende) indtjening i de nyetablerede produktionsselskaber og de engangsomkostninger, der har været i forbindelse med kapacitetstilpasninger i Skandinavien, de vigtigste årsager til den lave indtjening. Afkastningsgrad En afkastningsgrad på 10 %. Blev i 2002 realiseret med 6,4 %. Baggrunden er de forhold, der er beskrevet under indtjening. Investeringer og frit cash flow Gennem investeringer at sikre øget effektivitet samt miljømæssige fremskridt i fabrikkerne. Investeringerne før evt. akkvisitioner forventes i de nærmeste år at ligge under cash flow efter skat, så det frie cash flow bliver positivt. I 2002 blev det frie cash flow på DKK 73 mio. mod DKK 31 mio. året før. Investeringerne androg DKK 783 mio. påvirket af færdiggørelsen af ombygningen af den norske fabrik i Moss. Human resources At sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at varetage de mange nye opgaver som følger af den internationale ekspansion. Ultimo 2002 var 40 medarbejde re udstationeret til et selskab i et andet land end det, de er ansat i. Der blev i alt gennemført kursusdage. Soliditet At fastholde soliditeten på minimum 50 % af aktiverne. Ultimo 2002 var soliditeten 59 % (2001: 55 %) blandt andet påvirket positivt af nedbringelsen af bankgæld. Udbytte Det tilstræbes at udlodde et stabilt udbytte. For 2002 fastholdes et udbytte på DKK 3,30 pr. aktie.

8 8 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 ÅRSBERETNING FOR 2002 Rockwool koncernen opnåede i 2002 en omsætning på DKK 7,9 mia., hvilket er uændret fra sidste år og i overensstemmelse med forventningen i kvartals meddelelsen for 3. kvartal. Årets resultat blev DKK 131 mio. Dette er DKK 31 mio. højere end forventet ved kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. Årets resultat er påvirket af engangsomkostninger før skat på i alt DKK 155 mio., der dels vedrører lukningen af isoleringsproduktio nen i Hedehusene (Danmark) og Larvik (Norge), dels skyldes etableringen af den nye operative enhed, Rockwool Scandinavia. Korrigeret for disse engangsomkostninger har der været en tilbagegang i årets resultat efter skat og minoritetsinteresser på DKK 26 mio. i forhold til 2001, når resultatet i 2001 ligeledes er korrigeret for lukningen af fabrikken i Hiltrup (Tyskland). Korrigeret for engangsomkostninger var der i 4. kvartal tale om en resultatforbedring efter minoriteter fra Koncernens resultat efter minoritetsinteresser med og uden engangsomkostninger: DKK 103 mio. til DKK 120 mio. svarende til DKK 17 mio. Koncernens cash flow fra driftsaktiviteten blev DKK 856 mio., hvilket er DKK 70 mio. lavere end sidste år. Investeringsaktiviteten var DKK 112 mio. lavere end sidste år og androg DKK 783 mio. Investeringsaktiviteten sammenholdt med driftsaktiviteten betød, at koncernen for 2002 havde et positivt frit cash flow på DKK 73 mio. mod et positivt frit cash flow på DKK 31 mio. i Markedet for isoleringsprodukter i Vesteuropa fortsatte i 2002 den tilbagegang, der begyndte i 2. halvår af Specielt Tyskland, Holland og Frankrig har i 2002 oplevet en kraftig tilbagegang. Markedet i Vesteuropa anslås at have haft en tilbagegang på ca. 5 % i faste priser, mens salgspriserne var uændrede i forhold til det foregående år. Selv om 80 % af koncernens produkter afsættes på det vesteuropæiske byggemarked, lykkedes det at opretholde salget på samme niveau Mio. DKK Forskel Årets resultat efter minoritetsinteresser Inklusive engangsomkostninger Eksklusive engangsomkostninger som sidste år, hvilket bl.a. kan tilskrives fremgangen i de nytilkomne produktionsselskaber. De nytilkomne produktionsselskaber fra de sidste fire år bidrog med en salgsfremgang på 2 %, mens Systems Division bidrog med 1 %. De eksisterende isoleringsselskaber har haft en salgstilbagegang på 2 %, hvilket er en del bedre end markedsudviklingen. Endelig har styrkelsen af DKK over for bl.a. USD, RUB og EUR betydet en omsætningsnedgang på 1 %. Vigtige begivenheder i 2002 Der er gennemført betydelige effektiviseringer og strukturændringer. Således er isoleringsselskaberne i de skandinaviske og baltiske lande blevet sammenlagt i en operativ enhed, og isoleringsproduktionen i to af regionens seks fabrikker er ophørt. Den nye struktur afspejler en udvikling, der pågår hos kunderne og inden for byggesektoren i øvrigt. Den nye struktur har medført lavere faste omkostninger gennem en bedre udnyttelse af organisationerne, og den vil betyde, at fremtidige investeringer i de tilbageværende fabrikker vil få højere lønsomhed. Lukningerne af isoleringsproduktionen i Hedehusene (Danmark), Larvik (Norge) og omstruktureringer medførte

9 Det lykkedes Deutsche Rockwool at styrke sin konkurrenceposition i et isoleringsmarked, der ellers var hårdt ramt af de vigende konjunkturer i Tyskland. Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Tyskland. tilsammen engangsomkostninger på DKK 155 mio. målt på resultat før skat. I efteråret afsluttedes den hidtil største investering i Norge, ombygningen af fabrikken i Moss, der blev moderniseret med koncernens nyeste teknologi. Investeringen var på i alt DKK 325 mio. Opstart af produktionsanlæg i Frankrig til Rockfon, der kostede DKK 32,5 mio., baseret på en nyudviklet proces og lanceringen af akustikprodukter med skyggekant på det kontinentale volumenmarked. Koncernen har de senere år haft øget fokus på service og systemer til byggeindustrien. I oktober indgik Deutsche Rockwool en samarbejdsaftale med DOW Chemicals om ekstruderet polystyren til fundamentsisolering. DOW produkterne kompletterer Deutsche Rockwools isoleringsprogram og indgår i Deutsche Rockwools systemer og løsninger. På servicesiden har koncernens selskaber videreudviklet web-faciliteterne med henblik på at yde service og muliggøre e-handel for vore kunder. For at styrke servicesiden købte koncernen i 2002 en aktiepost på 51,2 % i det østrigske selskab Ecotech Bauphysik & Energietechnik Software GmbH, som har udviklet et af verdens bedste og mest brugervenlige programmer til beregning af bygningers energiforbrug samt til udarbejdelse af dokumentation ved byggemyndighedernes behandling af byggetilladelser. Forsikringsbranchen i Storbritannien har meddelt store stigninger i forsikringspræmierne til bygninger med sandwich-paneler med kerner af brændbart skumplast. Præmiestigningerne har medført en betydelig vækst i efterspørgselen efter Rockwool koncernens brandsikre isoleringskerner til disse paneler. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, bl.a. som følge af en overretsafgørelse, hvor et forsikringsselskab fik medhold i, at der forelå uagtsomhed hos deres arkitektkunde, der havde specificeret anvendelse af brændbare paneler til en fødevarevirksomhed. Stenuldens markedsandel inden for sandwich-paneler er i dag under 10 % på det europæiske marked. Koncernens ekspansion Koncernen gennemførte omkring århundredskiftet en ekspansion ved at etablere sig som stenuldsproducent i fem nye lande samt med en fabrik i Vestcanada i forhold til de 9 lande, hvor vi hidtil var producent. Dette skete ved i fem tilfælde at overtage eksisterende fabrikker med en utidssvarende teknologi og modernisere disse. I det sidste tilfælde i Spanien - nyetableredes en fabrik til DKK 500 mio., idet der her ikke var mulighed for at købe en eksisterende fabrik. Koncernen har de sidste par år investeret store beløb i at få de tilkøbte selskaber op på Rockwool koncernens standard, hvilket stort set er gået godt. Samtidigt er store ressourcer brugt på at opbygge markedsføringsorganisationer af en kvalitet, der kan skaffe den afsætning, der skal til for at få et godt afkast af de betydelige anlægsinvesteringer. Også her går det den rigtige vej og vi kan konstatere en bedre salgsudvikling i de nye produktionsselskaber end i den oprindelige del af forretningen. Samlet må vi imidlertid konstatere, at vi endnu ikke har opnået en tilstrækkelig lønsomhed i de seks nye produktionsselskaber, bl.a. på grund af de dårlige internationale konjunkturer. Som i 2001 kom vi imidlertid i 2002 endnu et stort skridt i den rigtige retning. Desværre blev indtjeningen i den eksisterende forretning

10 1 på grund af de forværrede byggekonjunkturer lidt ringere end i Ud over denne geografiske ekspansion inden for isoleringsforretningen, sker der med opbygningen af koncernens serviceaktivitet, BuildDesk (service inden for bygninger) og Substratus (service til gartneribruget) en ekspansion, som i 2002 har medført køb af aktiemajoriteten i det østrigske softwarefirma, Ecotech. Koncernen ekspanderer også med et nyt forretningsområde, nemlig RockDelta til støjbekæmpelse af vej- og trafikanlæg. Virksomheden blev etableret i 1996 på baggrund af udviklingsarbejde gennemført i koncernen. Salget steg i 2002 med 86 %, og resultatet var pænt. Isoleringsforretningen Isoleringsforretningen opnåede et uændret salg på DKK 6,5 mia. på trods af, at det vesteuropæiske byggeri gik markant tilbage. Som før nævnt skyldes det primært salgsfremgangen i isoleringsvækstmarkeder i Øst- og Sydeuropa, Nordamerika og Malaysia. 2 % af salgsfremgangen kan tilskrives de etableringer, som koncernen har foretaget her. Særligt kan fremhæves omsætningsvæksten i Rusland. EBITDA blev DKK 839 mio., hvilket var et fald på DKK 47 mio. i forhold til Korrigeret for engangsomkostninger til restruktureringer blev EBITDA DKK 920 mio., hvilket var en forbedring på DKK 8 mio. i forhold til Systems Division Systems Division, der omfatter Rockfon, Grodan, Rockpanel, Lapinus Fibres og RockDelta, opnåede en salgsfremgang på 3 % til DKK 1,5 mia. EBITDA blev DKK 170 mio. mod DKK 185 mio. i Group Procurement I maj 2002 etableredes en central indkøbsfunktion under Senior Vice President Peter Molzen for at udnytte stordriftsfordelene ved køb af såvel materialer som serviceydelser. Der er i de forløbne måneder blevet gennemført specifikations- og indkøbsarbejde for et antal vigtige artikler, med et godt resultat. BuildDesk Under Vice President Peter Homes Boynton etableredes i 2002 servicevirksomheden BuildDesk, der skal have opgaven at rådgive om energiberegninger og yde hjælp til konstruktionsudformningen over for rådgivende ingeniører, arkitekter og byggemyndigheder. I oktober 2002 blev aktiemajoriteten i softwarefirmaet Ecotech Bauphysik & Energietechnik Software GmbH overtaget. Selskabet har brugervenlige redskaber til beregning af bygningers energibehov efter de nye, meget komplicerede regler, som følger af ny EU-lovgivning på området. BuildDesk vil introducere sine første programmer på det tyske og hollandske marked i Koncernresultat EBITDA blev på DKK 995 mio., hvilket er DKK 79 mio. mindre end i Korrigeres EBITDA for restruktureringsomkostninger i 2002 og 2001 for at få et billede af den fortsæt- Resultatet før skat blev på DKK 237 mio. mod DKK 330 mio. året før. Mio. DKK Forskel Resultat før skat Inklusive restrukturerings-omkostninger Eksklusive restrukturerings-omkostninger

11 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / Erfaringer fra et datterselskab er ofte vejen til succes for et andet. Rockwool Danmark s Miljøpalle, der vandt Dansk Design Centers designpris i 2002, er baseret på en ide fra Deutsche Rockwool. 2 I en lufthavn betyder sikkerhed alt. Brandsikre Rockwool produkter efterspørges overalt, hvor luftfartens infrastruktur udbygges. Cagliari lufthavn, Italien. 3 4 Pearson Internationale lufthavn, Canada. Barajas lufthavn, Spanien. tende drift, fås et EBITDA for 2002 på DKK mio. mod DKK mio. i Denne tilbagegang på DKK 24 mio. er realiseret under vanskelige markedsforhold med uændret omsætning og uændrede salgspriser. Prisstigninger på fragt, råmaterialer, lønninger og services har været på DKK 95 mio. Disse omkostningsstigninger har fuldt ud kunnet opvejes af de gennemførte produktionseffektivitetsforbedringer på knap DKK 103 mio., selv om de budgetterede mål ikke blev nået i Italien, Skandinavien og Holland. Finansieringsomkostningerne steg til DKK 78 mio., hvilket er DKK 12 mio. mere end i De samlede af- og nedskrivninger blev på DKK 680 mio., hvilket er DKK 2 mio. mere end i Investeringer og cash flow De samlede investeringer blev på DKK 783 mio. I 2001 var det samlede investeringsbeløb DKK 895 mio. For hele året er der investeret DKK 67 mio. mindre end forventet ved årets start. Koncernens frie cash flow blev således DKK 73 mio. mod DKK 31 mio. i Balancen Koncernens samlede aktiver blev formindsket med DKK 524 mio. til DKK mio. Faldet skyldes indfrielse af bankgæld gennem Koncernens soliditet ved udgangen af 2002 er derfor steget til 58,8 % mod 55,0 % ved udgangen af Som en konsekvens af indfrielse af bankgæld udgjorde koncernens likvide midler ved udgangen af 2002 DKK 323 mio. mod DKK 882 mio. året før. Hertil kommer uudnyttede, kommittede kreditfaciliteter på DKK mio. Medarbejdere Koncernen beskæftigede ved udgangen af 2002 i alt medarbejdere, hvilket er 271 færre end året før. Forventninger for 2003 Det forventes, at der også i 2003 vil blive ganske vanskelige markedsforhold med stagnation og tilbagegang i byggeriet på mange af de vigtigste markeder. Dette vil dog i et vist omfang blive opvejet af de øgede krav til en bedre energieffektivitet i nye bygninger, og dermed også en bedre isolering. Koncernen forventer derfor kun at få en omsætningsvækst på ca. 2 %. Vi forventer stort set uændrede salgspriser i 2003, og som følge af de høje oliepriser, at stigningen på råmaterialer fortsætter. De gennemførte effektivitetsforbedringer i produktion, salg, indkøb og administration vil give et betydeligt positivt bidrag. I modsat retning tæller etableringen af Build- Desk, som vil belaste med ca. DKK 25 mio. i Resultatet efter skat og minoritetsinteresser forventes at blive mellem DKK 200 mio. og DKK 250 mio. Tak til medarbejderne Bestyrelsen og ledelsen vil gerne takke medarbejderne for en god indsats i 2002, der var præget af ganske vanskelige markedsvilkår. Koncernen har i sine mere end medarbejdere i 32 lande et meget stort aktiv. Der er hos koncernens medarbejdere en betydelig professionalisme, og hvad der måske er endnu vigtigere, en interesse for omstilling og uddannelse. Dette gør det meget lettere for koncernen at udnytte de muligheder, som vor stærke teknologi og globale tilstedeværelse giver anledning til.

12 12 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 CORPORATE GOVERNANCE Også i 2002 har Corporate Governance stået højt på dagsordenen både i Rockwool koncernen og i den danske og den udenlandske presse. I overensstemmelse med anbefalingerne i udlandet om Corporate Governance såvel som indholdet i Nørby-udvalgets rapport *) har koncernen fokuseret endnu kraftigere på Risk Management i det forgangne år. Samtlige bestyrelser i koncernens selskaber skal danne sig et overblik over de væsentligste risikofaktorer, og koncernens risikoprofil vil herefter blive løbende vurderet. Denne overvågning er blot et eksempel på koncernens opfølgning af de mange anbefalinger, der gives med hensyn til optimal Corporate Governance. Som hidtil mener koncernen, at Corporate Governance er til gavn for både firmaet og firmaets interessenter, men der er dog visse af Nørby-udvalgets anbefalinger, som koncernen fortsat ikke finder det hensigtsmæssigt at efterleve. Med den kraftige ekspansion, som virksomheden foretager i disse år, med etableringen af stenuldsproducerende selskaber i seks nye lande siden 1997 samt tilpasningen til ændrede markedsvilkår i Europa med disse forholds negative påvirkning af indtjening og aktiekurs, vil en fjendtlig overtagelse i disse år efter vor vurdering være en ulempe for virksomhedens evne til at skabe aktionærværdi på mellem og lang sigt, hvorfor en fjernelse af forskellen mellem A- og B-aktier, som anbefalet af Nørby-udvalget, ikke anses for velbegrundet i dag men kan blive det senere. Ligeledes finder vi i dag, at samspillet mellem ledelse, bestyrelse og ejerkreds bedst tilgodeses ved, at stifterfamilien er repræsenteret ved én person, der sidder både i bestyrelse og direktion, og af en anden, der alene sidder i bestyrelsen. Også her kan det senere blive hensigtsmæssigt at foretage ændringer. De vedtægtsbestemte valgperioder for bestyrelsesmedlemmer på 1 år og uden maksimum anses endvidere som det optimale til at sikre den bedst mulige værdiforøgelse af virksomheden. I moderselskabets hjemland arbejdes der videre på de i Nørbyudvalgets rapport angivne anbefalinger, og det er antydet, at nogle af disse anbefalinger skal gøres bindende for de i Danmark børsnoterede selskaber. Dette kunne være til skade for firmaer som vores, og koncernen vil derfor arbejde for åbenhed, men ikke for snærende eller bindende regler om disse forhold. Vi ser derfor frem til et fortsat samarbejde, såvel internationalt som nationalt, mellem de involverede parter og myndigheder med henblik på at finde et passende leje for Corporate Governance til gavn for firmaerne såvel som aktionærerne, medarbejderne og øvrige interessenter. *) Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark

13 BESTYRELSE Fra venstre Flemming Lindeløv, Næstformand Koncernchef i Royal Scandinavia A/S. Medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S og Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG). Arne Kraglund Afdelingsleder. Valgt af medarbejderne. Lars Elmekilde Hansen Projektchef. Valgt af medarbejderne. Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Arne V. Jensen, Formand Formand for bestyrelsen for H. Lundbeck A/S. Medlem af bestyrelsen for LFI A/S. Gustav Kähler Medlem af bestyrelsen for A/S Saltbækvig. Birthe Bækman HR-konsulent. Valgt af medarbejderne. Jürgen Sengera Formand for direktionen, WestLB AG, Düsseldorf. Formand for bestyrelsen for Deutsche Anlagen- Leasing GmbH, Mainz. Medlem af bestyrelsen for AXA Colonia Konzern AG, Köln, Ford-Werke AG, Köln og Deutsche Post AG, Bonn. Jan W. Hillege Koncernchef i Grontmij nv. Medlem af bestyrelsen for Burgers Ergon.

14 14 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 EXECUTIVE COMMITTEE Øverst - fra venstre Stig Damgaard Pedersen Marketing Knud Jørning Finance Ole Dalby Human Resources and Communication Carsten B. Winther Technology På trappen - fra venstre Claude Brasero LAT Division Kurt Berners SCE Division Jakob Sørensen Corporate Affairs Theo Kooij Systems Division Eelco van Heel Vicekoncernchef Rob van Banning LAP Division Preben Overgaard EWS Division

15 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 15 DIREKTION Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Eelco van Heel Vicekoncernchef, Chief Operating Offi cer. Medlem af bestyrelsen for A/S N.P. Utzon.

16 16 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 AKTIONÆRINFORMATION Kursudvikling B-aktie DKK Industri index dec/01 feb/02 apr/02 jun/02 aug/02 okt/02 dec/02 feb/03 Kursudvikling For andet år i træk klarede Rockwool aktierne sig bedre end benchmark-indekset. Rockwool aktierne gik dog ikke helt fri af den globale aktienedtur, idet det blev til et fald på 12,3 % for A-aktien og 15,8 % for B-aktien, hvilket kan sammenlignes med benchmark-indekset over industriaktier på Københavns fondsbørs, der faldt med 38,9 %. Slutnoteringen den 31/ blev DKK 107,00 for A-aktien og DKK 100,48 for B-aktien. Udbytte På generalforsamlingen den 4. april 2003 vil bestyrelsen foreslå, at der udbetales et udbytte på DKK 71,1 mio. kr. Det er DKK 3,30 pr. aktie og svarer til 3,3 % af markedsvædien. Udbyttet kommer til udbetaling den 10. april Aktieoptionsordning Rockwool International s bestyrelse havde for 2002 besluttet en aktieoptionsordning, hvis formål er at tiltrække og fastholde ledende medarbejdere. I alt 74 personer har i regnskabsåret fået tildelt option på at erhverve af selskabets aktier til kurs 95 (med et tillæg på 2,5 % p.a.) i perioden 1. januar 2006 til 31. december Forpligtigelsen dækkes af selskabets beholdning af egne aktier. Investor Relations Det er koncernens mål at informere aktionærer og potentielle investorer præcist og fyldestgørende. Investorer opnår et godt overblik ved at besøge koncernens hjemmeside der indeholder en Investor-sektion med opdateret information om koncernen. Oplysninger om aktionærer, der pr. 31/ ejede mere end 5 % af aktiekapitalen: Rockwool Fonden 2640 Hedehusene 22,85 % Elisabeth Kähler 2900 Hellerup 10,86 % Gustav Kähler 2942 Skodsborg 7,06 % AES, ATP, DMP og SP 3400 Hillerød 5,33 % Dorrit Kähler 2830 Virum 5,21 % Gerda Kähler 4220 Korsør 5,13 % Der er ikke indgået aktionæroverenskomster mellem ovennævnte aktionærer. Analytiker Telefon Carnegie Bank A/S Per Hillebrandt Danske Equities Majken Hauge og Michael W. Hybholt GP Børsmæglerselskab A/S Johannes Møller Gudme Raaschou Investment Bank Jesper Ilsøe Handelsbanken Securities Thomas Hundebøll Nordea Securities Stig Frederiksen Zuercher Kantonalbank * Arianna Bisaz Bank Sarasin & Co. Ltd.* Gabriella Ries * Porteføljer med fokus på miljø og social-etiske forhold.

17 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 17 Aktionærgruppers ejerandel pr. 31/ Aktionærgruppers stemmeandel pr. 31/ Rockwool Fonden 23 % Institutionelle investorer i ind- og udland 13 % Andre aktionærer med mere end 5 % 28 % Øvrige aktionærer 36 % Rockwool Fonden 27 % Institutionelle investorer i ind- og udland 4 % Andre aktionærer med mere end 5 % 37 % Øvrige aktionærer 32 % Finanskalender 2003 Fakta Offentliggørelse af Årsrapport marts 2003 Generalforsamling 4. april 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S 26. maj 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S 29. august 2003 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2003 for Rockwool International A/S 28. november 2003 Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) 107,00 122,00 Kurs B-aktie (DKK) 100,48 119,36 Markedsværdi (DKK) mio mio. Dividende pr. aktie (DKK) 3,30 3,30 Omsætning af aktier (DKK) 46,1 mio. 55,9 mio. Free float A-aktie 34,7 % 34,7 % Free float B-aktie 76,2 % 76,2 % Fondsbørsmeddelelser i 2002* 17.1 Nr.1 Finanskalender for Nr.2 Regnskabsmæssig information og klassificering 22.3 Nr.3 Årsregnskabsmeddelelse Nr.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S 13.5 Nr.5 Rockwool koncernen tilpasser kapaciteten i Danmark 31.5 Nr.6 Kvartalsrapport for 1. kvartal Nr.7 Generalforsamling i Rockwool International A/S d. 3/ Nr.8 Halvårsrapport for 1. halvår Nr.9 Rockwool koncernen tilpasser kapaciteten i Norge Nr.10 Dato for kvartalsrapport Nr. 11 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2002 * Hertil kommer fondsbørsmeddelelser om handel med selskabets aktier i henhold til værdipapirlovens 37.

18 18 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 VIDENRESSOURCER Rockwool koncernen har indledt en strategisk udviklingsproces, som i disse år betyder en kraftig udbygning af virksomhedens kompetencer og videnressourcer. Viden om helhedsløsninger I dag er koncernen globalt førende i effektiv produktion og markedsføring af stenuld. For at kunne vokse mere end totalmarkedet inden for vore kompetenceområder, er det besluttet at videreudvikle denne position. Rockwool koncernen skal ikke kun være verdens største leverandør af stenuldsdelkomponenter, men tilbyde kunderne nye helhedsorienterede systemer og løsninger. Disse løsninger giver kunden en merværdi, der er baseret på ekspertise og indsigt i den rette kombination af stenuldsprodukter og andre af systemets byggeklodser såsom vinduer, ventilationsanlæg, varmekilder mv. Orden i kaos Vore kunder er under stigende pres og har brug for leverandører, der kan øge deres effektivitet. Samtidig ændres myndighedernes byggereglementer fundamentalt. Fra tidligere at stille simple krav til visse dele af en konstruktions opbygning går bygningsreglementerne hastigt i retning af overordnede, funktionel le krav: Bygningen skal som helhed have et lavt energiforbrug, god brandsikring, god akustik og godt indeklima. Baseret på koncernens eksperter og de internationale netværk, de indgår i, vil Rockwool koncernen give sit bidrag til, at nye krav til bedre og mere bæredygtige bygninger kan opfyldes på en effektiv måde. Derfor vil vi satse betydelige ressourcer på et øget samarbejde med rådgivende ingeniører og arkitekter. Rockwool selskabernes webløsninger har i de senere år lettet arbejdet for ingeniører, arkitekter, entreprenører, forhandlere og private brugere. Koncernens satsning på internettet har i 2002 udmøntet sig i en pionerpris til Rockwool A/S for dansk fremstillingsindustris bedste e-business. Viden om kundebehov Vores konkurrenceevne afhænger af gode relationer til kunderne. Det nye fælles Customer Relations Management (CRM) system er i 2002 blevet udbygget og brugerantallet tredoblet til over 300. CRMsystemet vil blive yderligere udbygget for at systematisere vores viden om kundernes behov og derigennem sikre dem en målrettet service, også når deres aktiviteter bliver grænseoverskridende. En vigtig forudsætning for kundernes effektivitet og loyalitet er, at de modtager de rette produkter på rette tid og sted. Koncernens leveringsevne forbedredes i 2002 til 95,9 % mod 95,6 % året før. Viden om effektiv produktion Rockwool koncernen har nogle af verdens dygtigste specialister i udvikling og produktion af stenuld. I en branche med hård priskonkurrence er medarbejdernes evne til at anvende ressourcerne effektivt og hvert år skabe omkostningsbesparelser for mange millioner af vital betydning for koncernens fortsatte konkurrenceevne. Denne evne kommer bl.a. til udtryk ved overtagelse af konkurrenters stenuldsfabrikker. Her har Rockwool know-how på 2-3

19 Socialt ansvar Det er en del af virksomhedens mission at bidrage positivt til samfundsudvikling og medarbejderes vilkår i de lande, hvor koncernen er aktiv. Integration af kolleger af udenlandsk herkomst har været et af år 2002 s mange initiativer. Jasmin Dzekic kommer oprindelig fra Bosnien. I dag trives han blandt Rockwool kollegerne i Doense i Danmark har været et år med tilbagegang i byggeaktiviteten. Det har desværre medført fabrikslukninger og afskedigelser i koncernen. En del medarbejdere har kunnet tilbydes andet arbejde i koncernen. Når kolleger mister jobbet, er det også virksomhedens sociale ansvar at hjælpe den ansatte med at komme videre i (arbejds)livet. Jobsøgningskurser og aktivering af virksomhedens netværk til andre arbejdsgivere er nogle af de tiltag, personaleafdelingerne gør brug af for at hjælpe. Samtidig er løbende efteruddannelse en vigtig forudsætning for, at medarbejderne altid bevarer deres værdi på jobmarkedet. Socialt ansvar er ikke en luksus men en forudsætning for motivation og attraktivitet af arbejdspladsen og dermed for at koncernen kan fastholde og tiltrække vigtige videnressourcer. ANTAL MEDARBEJDERE ANTAL UDDANNELSESDAGE PR. MEDARBEJDER ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Produktionsmedarbejdere Funktionærer Produktionsmedarbejdere Funktionærer Medarbejdersamtaler holdt inden for 15 måneder Procentdel af funktionærer med jobbeskrivelse år kunnet fordoble energieffektivi - teten samtidig med at produkt kva - litet og leveringsevne er forbedret markant. Rockwool know-how om processer og anlæg stilles kun til rådighed for vore egne selskaber samt det associerede selskab Flumroc i Schweiz. Vitale maskiner og styresystemer udvikles af Group Technology, der er moderselskabets knap 200 eksperter inden for procesoptimering, engineering, miljøledelse samt forskning og udvikling. Koncernen har en klassificerings- og hemmeligholdelsespolitik, der omfatter samtlige selskaber. I 2002 indleverede Rockwool koncernens udviklingsafdeling 24 patenter på nye proces-, maskin- og produktløsninger. Året før blev udtaget 37 patenter. Kompetence- og karriereudvikling For at sikre at medarbejderens opgaveløsning, udvikling og ønsker til fremtiden passer til virksomhedens behov, gennemfører koncernen hvert år medarbejdersamtaler. Her opdateres stillingsbeskrivelse samt

20 20 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT FRAVÆR (Dage) BESKYTTELSE AF MEDARBEJDERE (Arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer) Beskyttelse af medarbejdere Det er en vigtig del af virksomhedens ansvar at beskytte medarbejderne mod ulykker på arbejdspladsen. De seneste 7 år er ulykkesfrekvensen næsten halveret. Fra 2001 til 2002 faldt ulykkesfrekvensen yderligere fra 24,4 til 19,3 pr. en million arbejds timer Produktionsmedarbejdere Funktionærer FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS- OMKOSTNINGER (mio. DKK) LEVERINGSEVNE (Korrekte leverancer i % af antal ordrer) Korrekt levering 95,9 % af ordrerne til kunderne på hjemmemarkedet blev leveret til punkt og prikke. Nøgletallet dækker 16 fabrikker men er excl. vores nye fabrikker i Malaysia, Italien, Spanien samt fabrikkerne i Canada og Norge Videnoverførsel til cool business Når solen bager, forvandles sydens kontorer til uudholdelige svedekasser. Det går ud over effektiviteten og det kølige overblik. Isolering mod varme er et nyt marked med kolossalt potentiale for Rockwool koncernen. Projektleder Oskar Meres er med til at overføre ekspertviden om isolering til de fugtigvarme markeder i Sydøstasien. Afkøling af huse koster under varme himmelstrøg mere energi, end vi bruger til opvarmning i Nordeuropa. Air-conditioning sluger op mod 70 % af kontorbygningers energi. Det er dyrt og forurener unødigt meget. Med isolering og mere intelligente bygningskonstruktioner kan vi mindske kuldetabet drastisk, fortæller den polskfødte dansker med Malaysia som arbejdsplads.

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere