ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

2 CLAUS KÄHLER ( ) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør i 1942 blev han i 1948 ansat i I/S Henriksen og Kähler, der var ejet af hans far, Gustav Kähler og entreprenør H.J Henriksens enke, Camilla Henriksen. Med sin usædvanlige viljestyrke og gode analytiske og strategiske sans, blev han hurtigt en stærk næstkommanderende. I 1950 erne, da faderen fik dårligt hjerte, blev han den reelle chef for virksomheden, der udviklede sig meget positivt, samtidigt med at internationaliseringen for alvor blev igangsat for Rockwool og Gasbeton aktiviteterne. Da Claus Kähler fratrådte som koncernchef i 1986, havde Rockwool International A/S stenuldsproduktion i 6 europæiske lande og beskæftigede medarbejdere - og var blevet den førende virksomhed i branchen, bl.a. som følge af en betydelig satsning på forskning og udvikling. Medvirkende til den gode udvikling var hans evne til at udpege gode chefer og til at udvikle organisationens kompetencer, efterhånden som væksten og internationaliseringen krævede det. For Claus Kähler var firmaets langsigtede overlevelse altid det vigtigste. Specielt var han imod en ekspansion, hvis firmaet ikke havde tilstrækkeligt menneskelige og ledelsesmæssige ressourcer til at gennemføre den overbevisende. Rockwool værdierne, som tidligere blev kaldt Claus Kähler værdierne, afspejler denne holdning. Sørg for at virksomheden beskæftiger sig med noget, der er gavnligt for miljø og samfund; sørg for en god kommunikation igennem hele organisationen; der skal ikke spilles hasard med firmaets penge; sørg for at virksomheden er troværdig; problemer skal ikke fejes ind under gulvtæppet; væsentlige beslutninger kræver et godt beslutningsgrundlag; sørg for at firmaet har en sund økonomi, så det ikke er kreditorerne, der skal styre. Disse værdier skal sikre en sund virksomhed, samt at virksomheden ikke må have så travlt med at vokse, så man et sted i koncernen får ødelagt den store og gode indsats og de arbejdspladser, som er skabt gennem årtier i et stort antal lande. Den største beslutning Claus Kähler tog gennem de 38 år som koncernchef, var i 1960 erne, da Johns- Manville, dengang verdens største stenuldsproducent, meddelte Rockwool koncernen, at de måtte standse licensen, fordi de konverterede deres stenuld til glasuld. De ville dog gerne give en glasuldslicens. Claus Kähler overvejede denne situation grundigt med ledelsen og konkluderede, at stenuld baseret på koncernens dengang spirende udviklingsaktivitet ville kunne skabe en bedre fremtid end en glasuldsaktivitet. Baggrunden var, at han som få indså, hvor vigtige brandegenskaberne kunne blive for Rockwool produkterne. Claus Kähler var i det hele taget meget optaget af stenuldens anvendelse uden for isoleringsområdet og det var da også for at få udviklet disse muligheder, at han opfordrede sin søn Tom Kähler til at træde ind i koncernen i I 1981 etablerede Claus Kähler sammen med fire søskende og enken efter den femte den almennyttige fond, Rockwool Fonden, ved at hver indskød 25% af deres Rockwool International aktier. Fonden har siden starten især ydet støtte til sociale og samfundsmæssige formål. De fleste penge er gået til forskning på disse områder, idet det var opfattelsen, at ligesom Rockwool kan træffe bedre beslutninger, hvis der er et godt beslutningsgrundlag, vil også samfundet kunne køre mere effektivt, hvis gode analyser tilvejebringes om centrale samfundsmæssige forhold.

3 INDHOLD Profil... 4 Femårsoversigt... 6 Rockwool koncernens mål... 7 Årsberetning for Corporate governance Bestyrelse Executive Committee Direktion Aktionærinformation Videnressourcer Miljøløsninger giver nye vækstmuligheder Isolering Systems Division Koncernens styring af finansielle risici Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance - Aktiver Balance - Passiver Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Segmentregnskab Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Adresser Forsidefoto: Nike s europæiske hovedkvarter i Hilversum, Holland, ønskedes opført som et bæredygtigt byggeri med et lille energiforbrug. Arkitekten valgte Rockwool koncernen som samarbejdspartner for at sikre et energirigtigt hus. I 2002 vedtog EU et nyt Energidirektiv, der væsentligt skærper kravene til bygningers energiforbrug. Læs mere side 22.

4 Trondheim Rockwool fabrikker: Moss Grand Forks Milton Doense Vamdrup Hedehusene Moskva Wern Tarw Roermond Flechtingen Gladbeck Cigacice Malkinia Bohumín Neuburg St. Eloy-les-Mines Gógánfa Melaka (Malaysia) Caparroso Iglesias PROFIL Rockwool koncernen er verdens førende udbyder af stenuldsprodukter og systemer. Med datterselskaber i Europa, Nordamerika og Asien og et net af partnere og distributører når koncernens produkter næsten alle hjørner af kloden. I 2002 omsatte koncernen for DKK 7,9 mia. og beskæftigede over medarbejdere. Unik viden om udnyttelse af stenuldens egenskaber danner basis for koncernens seks forretningsområder: Isolering som sikrer energirigtige løsninger til byggesektoren men også bruges til specielle formål, såsom petrokemiske anlæg, kraftværker, brandsikring af stålkonstruktioner, marineisolering, mm. Akustiklofter der skaber gode lydforhold indendøre. Dyrkningssubstrater der hjælper drivhusgartneren til en miljørigtig og effektiv produktion. Facadepaneler som på én gang giver ejendomme et spændende arkitektonisk udtryk og et stærkt skjold mod vejrpåvirkning. Specialfibre der bl.a. bruges i de bremsebelægninger, som er med til at gøre bilerne sikrere. Støj- og vibrationsdæmpning af jernbaner og motorveje der giver naboerne større livskvalitet. Forretningsgrundlaget Rockwool koncernens forretningsgrundlag er at udvikle, producere og sælge produkter, systemer og serviceydelser til formål, hvor stenuld er velegnet. Herudover at engagere sig i anden aktivitet, hvor koncernen har den fornødne ekspertise. Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed. Væksten skabes såvel organisk som ved akkvisitioner. Koncernen stræber efter at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på at skabe værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår for medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv.

5 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 5

6 6 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 FEMÅRSOVERSIGT Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning 6.727, , , , ,3 EBITDA 1.080, , , ,0 995,1 Resultat af primær drift 493,0 465,4 233,8 395,9 314,9 Finansielle poster 5,6-2,2-30,9-65,7-77,5 Resultat før skat 498,6 463,1 202,9 330,2 237,4 Resultat efter skat 381,3 281,6 120,4 191,3 142,8 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 382,1 291,4 143,4 204,0 131,1 Pengestrømme (fra driftsaktiviteter) 879,2 684,6 621,2 925,6 856,0 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 3.127, , , , ,8 Omsætningsaktiver 2.756, , , , ,7 Aktiver i alt 5.884, , , , ,5 Egenkapital 3.532, , , , ,7 Minoritetsinteresser 0,7 9,7 22,8 33,9 84,7 Hensatte forpligtelser 249,2 236,7 203,3 239,6 286,9 Langfristede gældsforpligtigelser 653,9 769,7 985, ,7 674,7 Kortfristede gældforpligtigelser 1.448, , , , ,5 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 1.043, , ,3 894,6 782,6 Af- og nedskrivninger 587,1 687,3 778,6 678,1 680,2 Forsknings- og udviklingsomkostninger 135,0 136,0 131,9 146,5 147,6 Antal medarbejdere: Antal fuldtidsmedarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 7,3% 6,5% 3,1% 5,0% 4,0% Resultat pr. aktie på DKK 10 17,4 13,3 6,5 9,3 6,0 Udbytte pr. aktie på DKK 10 2,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 40,0 31,2 28,3 42,1 39,0 Indre værdi pr. aktie på DKK ,8 173,6 178,3 185,1 183,8 Afkastningsgrad (afkast af den inv. kapital) 17,8% 13,4% 5,4% 8,2% 6,4% Egenkapitalforrentning 11,2% 7,9% 3,7% 5,1% 3,2% Soliditet 60,0% 58,5% 54,7% 55,0% 58,8% Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning 901,9 970, , , ,3 Resultat før skat 66,8 62,3 27,2 44,4 32,0 Resultat efter skat 51,1 37,9 16,2 25,7 19,2 Aktiver i alt 788,8 875,8 959,2 993,9 925,4 Equity capital 473,5 512,4 524,9 546,9 544,4 Investeringer og akkvisitioner 139,8 151,7 201,8 120,3 105,4 Af- og nedskrivninger 78,7 92,4 104,5 91,2 91,7 Omregningskurs 7,46 7,44 7,45 7,44 7,42

7 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 7 ROCKWOOL KONCERNENS MÅL Konkurrenceposition At styrke koncernens position som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden. I 2002 blev der udtaget 24 nye patenter. I 2002 anvendte koncernen DKK 147,6 mio. til forsknings- og udviklingsformål. Rockwool koncernen var ved udgangen af 2002 fortsat den største stenuldsproducent samt blandt de fire største mineraluldsproducenter i verden. Økonomisk vækst En salgsfremgang på 5-10 % om året under forudsætning af uændrede byggekonjunkturer i Vesteuropa. Omsætningen i 2002 var uændret i forhold til Bag dette resultat ligger en salgsfremgang på markederne uden for Vesteuropa på 8 % og en salgstilbagegang i Vesteuropa på 2 %. Byggeriet i Vesteuropa under ét skønnes at være faldet 5 % i Indtjening En overskudsgrad på 6 % af omsætningen. I 2002 opnåedes kun en overskudsgrad på 4 % af omsætningen. Foruden tilbagegangen i byggekonjunkturerne i Vesteuropa er en for lav (men stigende) indtjening i de nyetablerede produktionsselskaber og de engangsomkostninger, der har været i forbindelse med kapacitetstilpasninger i Skandinavien, de vigtigste årsager til den lave indtjening. Afkastningsgrad En afkastningsgrad på 10 %. Blev i 2002 realiseret med 6,4 %. Baggrunden er de forhold, der er beskrevet under indtjening. Investeringer og frit cash flow Gennem investeringer at sikre øget effektivitet samt miljømæssige fremskridt i fabrikkerne. Investeringerne før evt. akkvisitioner forventes i de nærmeste år at ligge under cash flow efter skat, så det frie cash flow bliver positivt. I 2002 blev det frie cash flow på DKK 73 mio. mod DKK 31 mio. året før. Investeringerne androg DKK 783 mio. påvirket af færdiggørelsen af ombygningen af den norske fabrik i Moss. Human resources At sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at varetage de mange nye opgaver som følger af den internationale ekspansion. Ultimo 2002 var 40 medarbejde re udstationeret til et selskab i et andet land end det, de er ansat i. Der blev i alt gennemført kursusdage. Soliditet At fastholde soliditeten på minimum 50 % af aktiverne. Ultimo 2002 var soliditeten 59 % (2001: 55 %) blandt andet påvirket positivt af nedbringelsen af bankgæld. Udbytte Det tilstræbes at udlodde et stabilt udbytte. For 2002 fastholdes et udbytte på DKK 3,30 pr. aktie.

8 8 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 ÅRSBERETNING FOR 2002 Rockwool koncernen opnåede i 2002 en omsætning på DKK 7,9 mia., hvilket er uændret fra sidste år og i overensstemmelse med forventningen i kvartals meddelelsen for 3. kvartal. Årets resultat blev DKK 131 mio. Dette er DKK 31 mio. højere end forventet ved kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. Årets resultat er påvirket af engangsomkostninger før skat på i alt DKK 155 mio., der dels vedrører lukningen af isoleringsproduktio nen i Hedehusene (Danmark) og Larvik (Norge), dels skyldes etableringen af den nye operative enhed, Rockwool Scandinavia. Korrigeret for disse engangsomkostninger har der været en tilbagegang i årets resultat efter skat og minoritetsinteresser på DKK 26 mio. i forhold til 2001, når resultatet i 2001 ligeledes er korrigeret for lukningen af fabrikken i Hiltrup (Tyskland). Korrigeret for engangsomkostninger var der i 4. kvartal tale om en resultatforbedring efter minoriteter fra Koncernens resultat efter minoritetsinteresser med og uden engangsomkostninger: DKK 103 mio. til DKK 120 mio. svarende til DKK 17 mio. Koncernens cash flow fra driftsaktiviteten blev DKK 856 mio., hvilket er DKK 70 mio. lavere end sidste år. Investeringsaktiviteten var DKK 112 mio. lavere end sidste år og androg DKK 783 mio. Investeringsaktiviteten sammenholdt med driftsaktiviteten betød, at koncernen for 2002 havde et positivt frit cash flow på DKK 73 mio. mod et positivt frit cash flow på DKK 31 mio. i Markedet for isoleringsprodukter i Vesteuropa fortsatte i 2002 den tilbagegang, der begyndte i 2. halvår af Specielt Tyskland, Holland og Frankrig har i 2002 oplevet en kraftig tilbagegang. Markedet i Vesteuropa anslås at have haft en tilbagegang på ca. 5 % i faste priser, mens salgspriserne var uændrede i forhold til det foregående år. Selv om 80 % af koncernens produkter afsættes på det vesteuropæiske byggemarked, lykkedes det at opretholde salget på samme niveau Mio. DKK Forskel Årets resultat efter minoritetsinteresser Inklusive engangsomkostninger Eksklusive engangsomkostninger som sidste år, hvilket bl.a. kan tilskrives fremgangen i de nytilkomne produktionsselskaber. De nytilkomne produktionsselskaber fra de sidste fire år bidrog med en salgsfremgang på 2 %, mens Systems Division bidrog med 1 %. De eksisterende isoleringsselskaber har haft en salgstilbagegang på 2 %, hvilket er en del bedre end markedsudviklingen. Endelig har styrkelsen af DKK over for bl.a. USD, RUB og EUR betydet en omsætningsnedgang på 1 %. Vigtige begivenheder i 2002 Der er gennemført betydelige effektiviseringer og strukturændringer. Således er isoleringsselskaberne i de skandinaviske og baltiske lande blevet sammenlagt i en operativ enhed, og isoleringsproduktionen i to af regionens seks fabrikker er ophørt. Den nye struktur afspejler en udvikling, der pågår hos kunderne og inden for byggesektoren i øvrigt. Den nye struktur har medført lavere faste omkostninger gennem en bedre udnyttelse af organisationerne, og den vil betyde, at fremtidige investeringer i de tilbageværende fabrikker vil få højere lønsomhed. Lukningerne af isoleringsproduktionen i Hedehusene (Danmark), Larvik (Norge) og omstruktureringer medførte

9 Det lykkedes Deutsche Rockwool at styrke sin konkurrenceposition i et isoleringsmarked, der ellers var hårdt ramt af de vigende konjunkturer i Tyskland. Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Tyskland. tilsammen engangsomkostninger på DKK 155 mio. målt på resultat før skat. I efteråret afsluttedes den hidtil største investering i Norge, ombygningen af fabrikken i Moss, der blev moderniseret med koncernens nyeste teknologi. Investeringen var på i alt DKK 325 mio. Opstart af produktionsanlæg i Frankrig til Rockfon, der kostede DKK 32,5 mio., baseret på en nyudviklet proces og lanceringen af akustikprodukter med skyggekant på det kontinentale volumenmarked. Koncernen har de senere år haft øget fokus på service og systemer til byggeindustrien. I oktober indgik Deutsche Rockwool en samarbejdsaftale med DOW Chemicals om ekstruderet polystyren til fundamentsisolering. DOW produkterne kompletterer Deutsche Rockwools isoleringsprogram og indgår i Deutsche Rockwools systemer og løsninger. På servicesiden har koncernens selskaber videreudviklet web-faciliteterne med henblik på at yde service og muliggøre e-handel for vore kunder. For at styrke servicesiden købte koncernen i 2002 en aktiepost på 51,2 % i det østrigske selskab Ecotech Bauphysik & Energietechnik Software GmbH, som har udviklet et af verdens bedste og mest brugervenlige programmer til beregning af bygningers energiforbrug samt til udarbejdelse af dokumentation ved byggemyndighedernes behandling af byggetilladelser. Forsikringsbranchen i Storbritannien har meddelt store stigninger i forsikringspræmierne til bygninger med sandwich-paneler med kerner af brændbart skumplast. Præmiestigningerne har medført en betydelig vækst i efterspørgselen efter Rockwool koncernens brandsikre isoleringskerner til disse paneler. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, bl.a. som følge af en overretsafgørelse, hvor et forsikringsselskab fik medhold i, at der forelå uagtsomhed hos deres arkitektkunde, der havde specificeret anvendelse af brændbare paneler til en fødevarevirksomhed. Stenuldens markedsandel inden for sandwich-paneler er i dag under 10 % på det europæiske marked. Koncernens ekspansion Koncernen gennemførte omkring århundredskiftet en ekspansion ved at etablere sig som stenuldsproducent i fem nye lande samt med en fabrik i Vestcanada i forhold til de 9 lande, hvor vi hidtil var producent. Dette skete ved i fem tilfælde at overtage eksisterende fabrikker med en utidssvarende teknologi og modernisere disse. I det sidste tilfælde i Spanien - nyetableredes en fabrik til DKK 500 mio., idet der her ikke var mulighed for at købe en eksisterende fabrik. Koncernen har de sidste par år investeret store beløb i at få de tilkøbte selskaber op på Rockwool koncernens standard, hvilket stort set er gået godt. Samtidigt er store ressourcer brugt på at opbygge markedsføringsorganisationer af en kvalitet, der kan skaffe den afsætning, der skal til for at få et godt afkast af de betydelige anlægsinvesteringer. Også her går det den rigtige vej og vi kan konstatere en bedre salgsudvikling i de nye produktionsselskaber end i den oprindelige del af forretningen. Samlet må vi imidlertid konstatere, at vi endnu ikke har opnået en tilstrækkelig lønsomhed i de seks nye produktionsselskaber, bl.a. på grund af de dårlige internationale konjunkturer. Som i 2001 kom vi imidlertid i 2002 endnu et stort skridt i den rigtige retning. Desværre blev indtjeningen i den eksisterende forretning

10 1 på grund af de forværrede byggekonjunkturer lidt ringere end i Ud over denne geografiske ekspansion inden for isoleringsforretningen, sker der med opbygningen af koncernens serviceaktivitet, BuildDesk (service inden for bygninger) og Substratus (service til gartneribruget) en ekspansion, som i 2002 har medført køb af aktiemajoriteten i det østrigske softwarefirma, Ecotech. Koncernen ekspanderer også med et nyt forretningsområde, nemlig RockDelta til støjbekæmpelse af vej- og trafikanlæg. Virksomheden blev etableret i 1996 på baggrund af udviklingsarbejde gennemført i koncernen. Salget steg i 2002 med 86 %, og resultatet var pænt. Isoleringsforretningen Isoleringsforretningen opnåede et uændret salg på DKK 6,5 mia. på trods af, at det vesteuropæiske byggeri gik markant tilbage. Som før nævnt skyldes det primært salgsfremgangen i isoleringsvækstmarkeder i Øst- og Sydeuropa, Nordamerika og Malaysia. 2 % af salgsfremgangen kan tilskrives de etableringer, som koncernen har foretaget her. Særligt kan fremhæves omsætningsvæksten i Rusland. EBITDA blev DKK 839 mio., hvilket var et fald på DKK 47 mio. i forhold til Korrigeret for engangsomkostninger til restruktureringer blev EBITDA DKK 920 mio., hvilket var en forbedring på DKK 8 mio. i forhold til Systems Division Systems Division, der omfatter Rockfon, Grodan, Rockpanel, Lapinus Fibres og RockDelta, opnåede en salgsfremgang på 3 % til DKK 1,5 mia. EBITDA blev DKK 170 mio. mod DKK 185 mio. i Group Procurement I maj 2002 etableredes en central indkøbsfunktion under Senior Vice President Peter Molzen for at udnytte stordriftsfordelene ved køb af såvel materialer som serviceydelser. Der er i de forløbne måneder blevet gennemført specifikations- og indkøbsarbejde for et antal vigtige artikler, med et godt resultat. BuildDesk Under Vice President Peter Homes Boynton etableredes i 2002 servicevirksomheden BuildDesk, der skal have opgaven at rådgive om energiberegninger og yde hjælp til konstruktionsudformningen over for rådgivende ingeniører, arkitekter og byggemyndigheder. I oktober 2002 blev aktiemajoriteten i softwarefirmaet Ecotech Bauphysik & Energietechnik Software GmbH overtaget. Selskabet har brugervenlige redskaber til beregning af bygningers energibehov efter de nye, meget komplicerede regler, som følger af ny EU-lovgivning på området. BuildDesk vil introducere sine første programmer på det tyske og hollandske marked i Koncernresultat EBITDA blev på DKK 995 mio., hvilket er DKK 79 mio. mindre end i Korrigeres EBITDA for restruktureringsomkostninger i 2002 og 2001 for at få et billede af den fortsæt- Resultatet før skat blev på DKK 237 mio. mod DKK 330 mio. året før. Mio. DKK Forskel Resultat før skat Inklusive restrukturerings-omkostninger Eksklusive restrukturerings-omkostninger

11 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / Erfaringer fra et datterselskab er ofte vejen til succes for et andet. Rockwool Danmark s Miljøpalle, der vandt Dansk Design Centers designpris i 2002, er baseret på en ide fra Deutsche Rockwool. 2 I en lufthavn betyder sikkerhed alt. Brandsikre Rockwool produkter efterspørges overalt, hvor luftfartens infrastruktur udbygges. Cagliari lufthavn, Italien. 3 4 Pearson Internationale lufthavn, Canada. Barajas lufthavn, Spanien. tende drift, fås et EBITDA for 2002 på DKK mio. mod DKK mio. i Denne tilbagegang på DKK 24 mio. er realiseret under vanskelige markedsforhold med uændret omsætning og uændrede salgspriser. Prisstigninger på fragt, råmaterialer, lønninger og services har været på DKK 95 mio. Disse omkostningsstigninger har fuldt ud kunnet opvejes af de gennemførte produktionseffektivitetsforbedringer på knap DKK 103 mio., selv om de budgetterede mål ikke blev nået i Italien, Skandinavien og Holland. Finansieringsomkostningerne steg til DKK 78 mio., hvilket er DKK 12 mio. mere end i De samlede af- og nedskrivninger blev på DKK 680 mio., hvilket er DKK 2 mio. mere end i Investeringer og cash flow De samlede investeringer blev på DKK 783 mio. I 2001 var det samlede investeringsbeløb DKK 895 mio. For hele året er der investeret DKK 67 mio. mindre end forventet ved årets start. Koncernens frie cash flow blev således DKK 73 mio. mod DKK 31 mio. i Balancen Koncernens samlede aktiver blev formindsket med DKK 524 mio. til DKK mio. Faldet skyldes indfrielse af bankgæld gennem Koncernens soliditet ved udgangen af 2002 er derfor steget til 58,8 % mod 55,0 % ved udgangen af Som en konsekvens af indfrielse af bankgæld udgjorde koncernens likvide midler ved udgangen af 2002 DKK 323 mio. mod DKK 882 mio. året før. Hertil kommer uudnyttede, kommittede kreditfaciliteter på DKK mio. Medarbejdere Koncernen beskæftigede ved udgangen af 2002 i alt medarbejdere, hvilket er 271 færre end året før. Forventninger for 2003 Det forventes, at der også i 2003 vil blive ganske vanskelige markedsforhold med stagnation og tilbagegang i byggeriet på mange af de vigtigste markeder. Dette vil dog i et vist omfang blive opvejet af de øgede krav til en bedre energieffektivitet i nye bygninger, og dermed også en bedre isolering. Koncernen forventer derfor kun at få en omsætningsvækst på ca. 2 %. Vi forventer stort set uændrede salgspriser i 2003, og som følge af de høje oliepriser, at stigningen på råmaterialer fortsætter. De gennemførte effektivitetsforbedringer i produktion, salg, indkøb og administration vil give et betydeligt positivt bidrag. I modsat retning tæller etableringen af Build- Desk, som vil belaste med ca. DKK 25 mio. i Resultatet efter skat og minoritetsinteresser forventes at blive mellem DKK 200 mio. og DKK 250 mio. Tak til medarbejderne Bestyrelsen og ledelsen vil gerne takke medarbejderne for en god indsats i 2002, der var præget af ganske vanskelige markedsvilkår. Koncernen har i sine mere end medarbejdere i 32 lande et meget stort aktiv. Der er hos koncernens medarbejdere en betydelig professionalisme, og hvad der måske er endnu vigtigere, en interesse for omstilling og uddannelse. Dette gør det meget lettere for koncernen at udnytte de muligheder, som vor stærke teknologi og globale tilstedeværelse giver anledning til.

12 12 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 CORPORATE GOVERNANCE Også i 2002 har Corporate Governance stået højt på dagsordenen både i Rockwool koncernen og i den danske og den udenlandske presse. I overensstemmelse med anbefalingerne i udlandet om Corporate Governance såvel som indholdet i Nørby-udvalgets rapport *) har koncernen fokuseret endnu kraftigere på Risk Management i det forgangne år. Samtlige bestyrelser i koncernens selskaber skal danne sig et overblik over de væsentligste risikofaktorer, og koncernens risikoprofil vil herefter blive løbende vurderet. Denne overvågning er blot et eksempel på koncernens opfølgning af de mange anbefalinger, der gives med hensyn til optimal Corporate Governance. Som hidtil mener koncernen, at Corporate Governance er til gavn for både firmaet og firmaets interessenter, men der er dog visse af Nørby-udvalgets anbefalinger, som koncernen fortsat ikke finder det hensigtsmæssigt at efterleve. Med den kraftige ekspansion, som virksomheden foretager i disse år, med etableringen af stenuldsproducerende selskaber i seks nye lande siden 1997 samt tilpasningen til ændrede markedsvilkår i Europa med disse forholds negative påvirkning af indtjening og aktiekurs, vil en fjendtlig overtagelse i disse år efter vor vurdering være en ulempe for virksomhedens evne til at skabe aktionærværdi på mellem og lang sigt, hvorfor en fjernelse af forskellen mellem A- og B-aktier, som anbefalet af Nørby-udvalget, ikke anses for velbegrundet i dag men kan blive det senere. Ligeledes finder vi i dag, at samspillet mellem ledelse, bestyrelse og ejerkreds bedst tilgodeses ved, at stifterfamilien er repræsenteret ved én person, der sidder både i bestyrelse og direktion, og af en anden, der alene sidder i bestyrelsen. Også her kan det senere blive hensigtsmæssigt at foretage ændringer. De vedtægtsbestemte valgperioder for bestyrelsesmedlemmer på 1 år og uden maksimum anses endvidere som det optimale til at sikre den bedst mulige værdiforøgelse af virksomheden. I moderselskabets hjemland arbejdes der videre på de i Nørbyudvalgets rapport angivne anbefalinger, og det er antydet, at nogle af disse anbefalinger skal gøres bindende for de i Danmark børsnoterede selskaber. Dette kunne være til skade for firmaer som vores, og koncernen vil derfor arbejde for åbenhed, men ikke for snærende eller bindende regler om disse forhold. Vi ser derfor frem til et fortsat samarbejde, såvel internationalt som nationalt, mellem de involverede parter og myndigheder med henblik på at finde et passende leje for Corporate Governance til gavn for firmaerne såvel som aktionærerne, medarbejderne og øvrige interessenter. *) Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark

13 BESTYRELSE Fra venstre Flemming Lindeløv, Næstformand Koncernchef i Royal Scandinavia A/S. Medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S og Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG). Arne Kraglund Afdelingsleder. Valgt af medarbejderne. Lars Elmekilde Hansen Projektchef. Valgt af medarbejderne. Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Arne V. Jensen, Formand Formand for bestyrelsen for H. Lundbeck A/S. Medlem af bestyrelsen for LFI A/S. Gustav Kähler Medlem af bestyrelsen for A/S Saltbækvig. Birthe Bækman HR-konsulent. Valgt af medarbejderne. Jürgen Sengera Formand for direktionen, WestLB AG, Düsseldorf. Formand for bestyrelsen for Deutsche Anlagen- Leasing GmbH, Mainz. Medlem af bestyrelsen for AXA Colonia Konzern AG, Köln, Ford-Werke AG, Köln og Deutsche Post AG, Bonn. Jan W. Hillege Koncernchef i Grontmij nv. Medlem af bestyrelsen for Burgers Ergon.

14 14 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 EXECUTIVE COMMITTEE Øverst - fra venstre Stig Damgaard Pedersen Marketing Knud Jørning Finance Ole Dalby Human Resources and Communication Carsten B. Winther Technology På trappen - fra venstre Claude Brasero LAT Division Kurt Berners SCE Division Jakob Sørensen Corporate Affairs Theo Kooij Systems Division Eelco van Heel Vicekoncernchef Rob van Banning LAP Division Preben Overgaard EWS Division

15 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 15 DIREKTION Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Eelco van Heel Vicekoncernchef, Chief Operating Offi cer. Medlem af bestyrelsen for A/S N.P. Utzon.

16 16 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 AKTIONÆRINFORMATION Kursudvikling B-aktie DKK Industri index dec/01 feb/02 apr/02 jun/02 aug/02 okt/02 dec/02 feb/03 Kursudvikling For andet år i træk klarede Rockwool aktierne sig bedre end benchmark-indekset. Rockwool aktierne gik dog ikke helt fri af den globale aktienedtur, idet det blev til et fald på 12,3 % for A-aktien og 15,8 % for B-aktien, hvilket kan sammenlignes med benchmark-indekset over industriaktier på Københavns fondsbørs, der faldt med 38,9 %. Slutnoteringen den 31/ blev DKK 107,00 for A-aktien og DKK 100,48 for B-aktien. Udbytte På generalforsamlingen den 4. april 2003 vil bestyrelsen foreslå, at der udbetales et udbytte på DKK 71,1 mio. kr. Det er DKK 3,30 pr. aktie og svarer til 3,3 % af markedsvædien. Udbyttet kommer til udbetaling den 10. april Aktieoptionsordning Rockwool International s bestyrelse havde for 2002 besluttet en aktieoptionsordning, hvis formål er at tiltrække og fastholde ledende medarbejdere. I alt 74 personer har i regnskabsåret fået tildelt option på at erhverve af selskabets aktier til kurs 95 (med et tillæg på 2,5 % p.a.) i perioden 1. januar 2006 til 31. december Forpligtigelsen dækkes af selskabets beholdning af egne aktier. Investor Relations Det er koncernens mål at informere aktionærer og potentielle investorer præcist og fyldestgørende. Investorer opnår et godt overblik ved at besøge koncernens hjemmeside der indeholder en Investor-sektion med opdateret information om koncernen. Oplysninger om aktionærer, der pr. 31/ ejede mere end 5 % af aktiekapitalen: Rockwool Fonden 2640 Hedehusene 22,85 % Elisabeth Kähler 2900 Hellerup 10,86 % Gustav Kähler 2942 Skodsborg 7,06 % AES, ATP, DMP og SP 3400 Hillerød 5,33 % Dorrit Kähler 2830 Virum 5,21 % Gerda Kähler 4220 Korsør 5,13 % Der er ikke indgået aktionæroverenskomster mellem ovennævnte aktionærer. Analytiker Telefon Carnegie Bank A/S Per Hillebrandt Danske Equities Majken Hauge og Michael W. Hybholt GP Børsmæglerselskab A/S Johannes Møller Gudme Raaschou Investment Bank Jesper Ilsøe Handelsbanken Securities Thomas Hundebøll Nordea Securities Stig Frederiksen Zuercher Kantonalbank * Arianna Bisaz Bank Sarasin & Co. Ltd.* Gabriella Ries * Porteføljer med fokus på miljø og social-etiske forhold.

17 ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / 17 Aktionærgruppers ejerandel pr. 31/ Aktionærgruppers stemmeandel pr. 31/ Rockwool Fonden 23 % Institutionelle investorer i ind- og udland 13 % Andre aktionærer med mere end 5 % 28 % Øvrige aktionærer 36 % Rockwool Fonden 27 % Institutionelle investorer i ind- og udland 4 % Andre aktionærer med mere end 5 % 37 % Øvrige aktionærer 32 % Finanskalender 2003 Fakta Offentliggørelse af Årsrapport marts 2003 Generalforsamling 4. april 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S 26. maj 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S 29. august 2003 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2003 for Rockwool International A/S 28. november 2003 Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) 107,00 122,00 Kurs B-aktie (DKK) 100,48 119,36 Markedsværdi (DKK) mio mio. Dividende pr. aktie (DKK) 3,30 3,30 Omsætning af aktier (DKK) 46,1 mio. 55,9 mio. Free float A-aktie 34,7 % 34,7 % Free float B-aktie 76,2 % 76,2 % Fondsbørsmeddelelser i 2002* 17.1 Nr.1 Finanskalender for Nr.2 Regnskabsmæssig information og klassificering 22.3 Nr.3 Årsregnskabsmeddelelse Nr.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S 13.5 Nr.5 Rockwool koncernen tilpasser kapaciteten i Danmark 31.5 Nr.6 Kvartalsrapport for 1. kvartal Nr.7 Generalforsamling i Rockwool International A/S d. 3/ Nr.8 Halvårsrapport for 1. halvår Nr.9 Rockwool koncernen tilpasser kapaciteten i Norge Nr.10 Dato for kvartalsrapport Nr. 11 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2002 * Hertil kommer fondsbørsmeddelelser om handel med selskabets aktier i henhold til værdipapirlovens 37.

18 18 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT 2002 VIDENRESSOURCER Rockwool koncernen har indledt en strategisk udviklingsproces, som i disse år betyder en kraftig udbygning af virksomhedens kompetencer og videnressourcer. Viden om helhedsløsninger I dag er koncernen globalt førende i effektiv produktion og markedsføring af stenuld. For at kunne vokse mere end totalmarkedet inden for vore kompetenceområder, er det besluttet at videreudvikle denne position. Rockwool koncernen skal ikke kun være verdens største leverandør af stenuldsdelkomponenter, men tilbyde kunderne nye helhedsorienterede systemer og løsninger. Disse løsninger giver kunden en merværdi, der er baseret på ekspertise og indsigt i den rette kombination af stenuldsprodukter og andre af systemets byggeklodser såsom vinduer, ventilationsanlæg, varmekilder mv. Orden i kaos Vore kunder er under stigende pres og har brug for leverandører, der kan øge deres effektivitet. Samtidig ændres myndighedernes byggereglementer fundamentalt. Fra tidligere at stille simple krav til visse dele af en konstruktions opbygning går bygningsreglementerne hastigt i retning af overordnede, funktionel le krav: Bygningen skal som helhed have et lavt energiforbrug, god brandsikring, god akustik og godt indeklima. Baseret på koncernens eksperter og de internationale netværk, de indgår i, vil Rockwool koncernen give sit bidrag til, at nye krav til bedre og mere bæredygtige bygninger kan opfyldes på en effektiv måde. Derfor vil vi satse betydelige ressourcer på et øget samarbejde med rådgivende ingeniører og arkitekter. Rockwool selskabernes webløsninger har i de senere år lettet arbejdet for ingeniører, arkitekter, entreprenører, forhandlere og private brugere. Koncernens satsning på internettet har i 2002 udmøntet sig i en pionerpris til Rockwool A/S for dansk fremstillingsindustris bedste e-business. Viden om kundebehov Vores konkurrenceevne afhænger af gode relationer til kunderne. Det nye fælles Customer Relations Management (CRM) system er i 2002 blevet udbygget og brugerantallet tredoblet til over 300. CRMsystemet vil blive yderligere udbygget for at systematisere vores viden om kundernes behov og derigennem sikre dem en målrettet service, også når deres aktiviteter bliver grænseoverskridende. En vigtig forudsætning for kundernes effektivitet og loyalitet er, at de modtager de rette produkter på rette tid og sted. Koncernens leveringsevne forbedredes i 2002 til 95,9 % mod 95,6 % året før. Viden om effektiv produktion Rockwool koncernen har nogle af verdens dygtigste specialister i udvikling og produktion af stenuld. I en branche med hård priskonkurrence er medarbejdernes evne til at anvende ressourcerne effektivt og hvert år skabe omkostningsbesparelser for mange millioner af vital betydning for koncernens fortsatte konkurrenceevne. Denne evne kommer bl.a. til udtryk ved overtagelse af konkurrenters stenuldsfabrikker. Her har Rockwool know-how på 2-3

19 Socialt ansvar Det er en del af virksomhedens mission at bidrage positivt til samfundsudvikling og medarbejderes vilkår i de lande, hvor koncernen er aktiv. Integration af kolleger af udenlandsk herkomst har været et af år 2002 s mange initiativer. Jasmin Dzekic kommer oprindelig fra Bosnien. I dag trives han blandt Rockwool kollegerne i Doense i Danmark har været et år med tilbagegang i byggeaktiviteten. Det har desværre medført fabrikslukninger og afskedigelser i koncernen. En del medarbejdere har kunnet tilbydes andet arbejde i koncernen. Når kolleger mister jobbet, er det også virksomhedens sociale ansvar at hjælpe den ansatte med at komme videre i (arbejds)livet. Jobsøgningskurser og aktivering af virksomhedens netværk til andre arbejdsgivere er nogle af de tiltag, personaleafdelingerne gør brug af for at hjælpe. Samtidig er løbende efteruddannelse en vigtig forudsætning for, at medarbejderne altid bevarer deres værdi på jobmarkedet. Socialt ansvar er ikke en luksus men en forudsætning for motivation og attraktivitet af arbejdspladsen og dermed for at koncernen kan fastholde og tiltrække vigtige videnressourcer. ANTAL MEDARBEJDERE ANTAL UDDANNELSESDAGE PR. MEDARBEJDER ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Produktionsmedarbejdere Funktionærer Produktionsmedarbejdere Funktionærer Medarbejdersamtaler holdt inden for 15 måneder Procentdel af funktionærer med jobbeskrivelse år kunnet fordoble energieffektivi - teten samtidig med at produkt kva - litet og leveringsevne er forbedret markant. Rockwool know-how om processer og anlæg stilles kun til rådighed for vore egne selskaber samt det associerede selskab Flumroc i Schweiz. Vitale maskiner og styresystemer udvikles af Group Technology, der er moderselskabets knap 200 eksperter inden for procesoptimering, engineering, miljøledelse samt forskning og udvikling. Koncernen har en klassificerings- og hemmeligholdelsespolitik, der omfatter samtlige selskaber. I 2002 indleverede Rockwool koncernens udviklingsafdeling 24 patenter på nye proces-, maskin- og produktløsninger. Året før blev udtaget 37 patenter. Kompetence- og karriereudvikling For at sikre at medarbejderens opgaveløsning, udvikling og ønsker til fremtiden passer til virksomhedens behov, gennemfører koncernen hvert år medarbejdersamtaler. Her opdateres stillingsbeskrivelse samt

20 20 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S / ÅRSRAPPORT FRAVÆR (Dage) BESKYTTELSE AF MEDARBEJDERE (Arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer) Beskyttelse af medarbejdere Det er en vigtig del af virksomhedens ansvar at beskytte medarbejderne mod ulykker på arbejdspladsen. De seneste 7 år er ulykkesfrekvensen næsten halveret. Fra 2001 til 2002 faldt ulykkesfrekvensen yderligere fra 24,4 til 19,3 pr. en million arbejds timer Produktionsmedarbejdere Funktionærer FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS- OMKOSTNINGER (mio. DKK) LEVERINGSEVNE (Korrekte leverancer i % af antal ordrer) Korrekt levering 95,9 % af ordrerne til kunderne på hjemmemarkedet blev leveret til punkt og prikke. Nøgletallet dækker 16 fabrikker men er excl. vores nye fabrikker i Malaysia, Italien, Spanien samt fabrikkerne i Canada og Norge Videnoverførsel til cool business Når solen bager, forvandles sydens kontorer til uudholdelige svedekasser. Det går ud over effektiviteten og det kølige overblik. Isolering mod varme er et nyt marked med kolossalt potentiale for Rockwool koncernen. Projektleder Oskar Meres er med til at overføre ekspertviden om isolering til de fugtigvarme markeder i Sydøstasien. Afkøling af huse koster under varme himmelstrøg mere energi, end vi bruger til opvarmning i Nordeuropa. Air-conditioning sluger op mod 70 % af kontorbygningers energi. Det er dyrt og forurener unødigt meget. Med isolering og mere intelligente bygningskonstruktioner kan vi mindske kuldetabet drastisk, fortæller den polskfødte dansker med Malaysia som arbejdsplads.

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CLAUS KÄHLER (1918-2002) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april 2013 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009 Rockwool International A/S Generalforsamling 22. april 2009 1 1 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Rockwool koncernen skal være kundernes foretrukne leverandør af konkurrencedygtige mærkevareløsninger herunder ekspertise som forbedrer

Rockwool koncernen skal være kundernes foretrukne leverandør af konkurrencedygtige mærkevareløsninger herunder ekspertise som forbedrer Årsrapport 2004 De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som infl

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Rockwool International A/S

Rockwool International A/S Rockwool International A/S Generalforsamling 27. april 2011 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Sydbank, 18. april 2007

Sydbank, 18. april 2007 Sydbank, 18. april 2007 Agenda 1. 2. 3. Profil af Rockwool koncernen Økonomi Hvad driver væksten? Fokus på energieffektivitet Geografisk vækst i Central og Østeuropa 4. Hvordan møder vi den stigende efterspørgsel?

Læs mere

Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Indhold Forretningsgrundlaget... 3 Rockwool koncernen... 4 Femårsoversigt... 6 Rockwool koncernens mål... 9 Executive Committee... 10 Bestyrelse... 12 Direktion...

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere