SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Den Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: Min oversigt/systematisering af klagerne i henhold til bilag 3 og 8: 1. Mug - fugtforekomster stort set overalt i huset. I bilag 3 præciseret til mug i badeværelse, i rum bag køkken, i soveværelse, i værelse bag stue og i værelse mod nordvest. 2. Isolering er ringe eller ikke-eksisterende. 3. Beskrivelsen i Tilstandsrapporten og Energimærket er misvisende og klart ufyldestgørende, således at K.L. ikke som køber har haft mulighed for at tage forholdenes reelle karakter, omfang og betydning i betragtning. 4. I store badeværelse: Hårde fuger mellem flisegulv og flisevæg, manglende vedhæftning bag flere vægfliser, revnede vægfliser og revner i fliser på gulv i bruseniche. I lille bad: Hårde fuger mellem flisegulv og flisevæg, revnede fliser på væg i bruseafsnit, meget lille fald mod afløb, brusearmartur er monteret uden rosettet og overløbssikring i håndvask var afblændet. 5. I køkken var parketgulv gennemsavet i side mod badeværelse på en afstand på ca. 20 cm fra væg. I modsat side ved køle-/fryseskab var vinylfliser afdækket med fastskruet hård masoniteplade i et område skønsmæssigt på cm. Masonitepladen gav så meget efter, at der var mistanke om manglende underlag. Ved fjernelse af masonitepladen viste det sig, at det tilsvarende gulvareal var bortsavet og erstattet af brædder, som lå 1-2 cm under gulvniveau. 6. I køkken er ventilatilation i væg udført uden rørgennemføring til facade og rist i facade var malet til. Ventilationsventil i loft var ført direkte til loftrum. I entre, stue, værelse bag stue samt børneværelse var udluftning ført til loftsrum. Utilstrækkelig udluftning i store badeværelse. 7. I køkken er der pålimet Styroporplader på loft, hvilket muligvis var lovligt ved etableringen, men som stærkt tilrådes fjernet af hensyn til risiko for personskade ved brand.

3 8. Der var ulovligt udført el til køle-/fryseskab og ulovlig el i loft i værelse bag stue. I udhuse var del af el-installation ulovlig. 9. I soveværelse var der kuldebro ved nyt vindue med begyndende mugangreb og ældre vindue manglede vedligeholdelse. 10. I havestue havde gulv i en afstand af ca. 1 m fra sydvæg en gennemgående samling/fornyelse, som var udført på yderst uprofessionel måde. Gulv fjedrede adskillelige steder. Der manglede kalfatring og fugning omkring vindue mod syd. Havestuen var radiatoropvarmet, og det anbefales at undersøge om havestuen er lovlig som opvarmet rum, idet det skønnes at isolering m.m. er yderst mangelfuld i denne henseende. Tag over havestue var oprindeligt trapezplade, men fremtræder nu som bølgeeternitbeklædning som det øvrige hus. Bølgeeternitten er lagt ovenpå trapez-pladerne. Sålbænk ved vindue i havestue mod syd manglede. Dør i udestue var under nedbrydning. Revne mod syd under vindue. 11. På loft var udlagt ca. 10 cm isolering. Det kunne ikke konstateres om isoleringen var ført hen over udluftningerne fra de underliggende rum. Tagrum var udluftet i kip, ved ventilationshætte i tagflade og gennem ventil i hver gavl. Da tagrum skal være udluftet af tagarealet, jævnt fordelt, anbefales det at der udføres ventilationsåbninger i udhængsbeklædningen jævnt fordelt langs facaderne, især når der tilføres tagrummet fugtig luft fra den underliggende beboelse. 12. Sokkel er fundamentsisoleret med 5 cm Styropor og 5cm grus mellem Styropor og fundamentet. Gruslagets funktion er vandafledende, men adskillelige steder manglede den vandafvisende overstøbning/afdækning. Havestuen havde ingen fundamentsisolering, og ved facade mod syd var isoleringen udført ved nedgravning af glastermorude langs fundamentet. Det yderste lag glas var så vidt det kunne konstateres ikke intakt. 13. Der var ingen bortledning af spildevand ved de to udvendige taphaner.

4 14. Der var revne i ydermur under køkkenvindue Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 15. Der var udført overdækning ved indgang dækket med metaltrapezplader. Konstruktionen skønnes udført med utilstrækkelig stabilitet til at kunne klare krav til snebelastning m.m. Erstatning for udbedring af de påberåbte fejl og mangler. B.S. forklaring fremgår af skrivelserne af og hvoraf det fastholdes at Tilstandsrapporten er retvisende i forhold til ejendommens tilstand på tidspunktet for det udførte huseftersyn. Dette dog med et forbehold omkring manglende ventilationskanaler til det fri. Gråvejr, tørvejr, ca. 8 C. Øvrige forhold: Klagepunkterne i bilag 3 og 8 er efter skønsmandens opfattelse ikke tilstrækkeligt præciseret og der er sammenblanding med Energimærkningsforhold, hvorfor skønsmanden har opdelt klagepunkterne for besvarelse.

5 Ad 1. Der kunne konstateres følgende: Mug og fugt i hele huset. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 1. Forbedringer: Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Der kunne konstateres mug- og fugtforekomster omkring næsten alle vinduer i ydervægge samt på loft og ydervæg i store badeværelse, på ydervægge i viktualierum, nederst på gavlvæg i nordøstvendte værelse samt på ydervæg i værelse bag stue. 4 fotos. Mug- og fugtforekomster vurderes at skyldes kondens grundet den dårlige isoleringsværdi i 19 cm gasbeton og gasbeton med 10 mm isolering. På besigtigelsesdagen vil skønsmanden vurdere skimmeldannelserne til K1, idet de stadig vurderes at kunne renses væk på rimelig vis. B.S. har ikke angivet mug/fugt i sin rapport. B.S. oplyser at boligen var nymalet ved besigtigelsen. Skønsmanden vurderer at der bortset fra noget skimmel bag møbler nederst på vægge ikke har været synlig skimmel at se, idet der er gået næsten 6 måneder siden B.S. s besigtigelse. B.S. vurderes således ikke at have begået fejl. Udbedringsomkostninger vurderes til kr for rengøring/rensning af skimmel. Ad 1. Eventuelt: Ifølge bilag 6 har K.L. anmeldt skimmel ca. 6 måneder i forhold til besigtigelsen. Skønsmandens erklæring Ad 2. Der kunne konstateres følgende: Isoleringen er ringe eller ikke-eksisterende. Det kunne konstateres at gavlvæg til køkken og viktualierum var isoleret indvendigt med 10 mm polystyrol og gipsplade. Værelse bag stue havde haft samme isolering på sydfacade, men var fjernet af K.L. mens gavlvæggen stadig havde de 10 mm. Soveværelset var isoleret med ca. 50 mm polystyrol og gips. Loftrummet var generelt isoleret med ca. 30 mm måtter i crepepapir og hertil kommer ca mm mineraluldsbatts udlagt rodet

6 på ca. 75 % af loftsarealet. 4 fotos samt foto af plantegning. Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og forsømmelser: Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Bygningen er opført efter dagældende regler og byggeskik og vurdering af isoleringstykkelsen er ikke en del af Tilstandsrapporten. Eventuelt kunne der være gjort en bemærkning om ringe isolering under generelt. Loftsisoleringens tilstand kunne med rimelighed konstateres fra loftlemmen. Tilstanden vurderes til K1. B.S. har ikke nogen bemærkninger om væggenes isoleringstilstand i Tilstandsrapporten og vurderes ikke at have forsømt hermed. I forbindelse med kap Tagkonstruktion er noteret K1: Isoleringsmaterialet i tagrummet mangler tilretning. Der er endvidere under bemærkninger oplyst at tagrum er besigtiget fra loftlem grundet manglende gangbro. B.S. vurderes ikke at have begået fejl eller forsømmelser i Tilstandsrapporten i henhold til gældende udførelsesregler. En isolering af husets vægge vurderes til kr for udvendig isolering med 100 mm og efterfølgende puds. Udbedring af isolering omfattende udlæg af 100 mm isoleringsbatts over loft vurderes til kr Ad 2. Forbedringer: Forbedring for vægge vurderes til 100 % = kr forbedring for loft vurderes til ca. 60 % = kr Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt: B.S. oplyste at der var oplag af papkasser oven for lemmen i forbindelse med besigtigelsen. Udbedringsudgifter indgår måske i en klage over Energimærkning.

7 Ad 3. Der kunne konstateres følgende: Misvisende og ufyldelstgørende bygningsbeskrivelse så K.L. ikke har haft mulighed for at tage forholdenens reelle karakter, omfang og betydning i betragtning Advokat var ikke til stede, men klagen opfattes som at dreje sig om Tilstandsrapportens side 15 og 16. Hertil kan konstateres følgende: Afsnit 2: Det er ikke oplyst, at der er krybekælder (ventileret hulrum) i bygning A. Afsnit 3: Her er intet oplyst på bygning B s vægge udover: Andet: B skønnet Afsnit 6: For bygning B: Klinkegulv på beton, skønnet. Her kan der konstateres trægulv. Afsnit 8: For bygning B: Sadeltag. Her kan konstateres ensidig fald. Afsnit 10: For A: Fjernvarme. Bygning B er ikke nævnt, men her kan konstateres radiator på fjernvarme. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 3. Forbedringer: Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: Afsnit 2: B.S. har overset friskluftventilerne i soklen selvom de er tydelige. Afsnit 3: Her burde have stået pudset letbeton. Afsnit 6: Her burde have stået trægulv på strøer, hvilket vurderes muligt at konstatere. Afsnit 8: Her burde have stået ensidigt fald og der er da også noteret bjælkespær. Afsnit 10: Der er vandbåren radiator forbundet med rør gennem væg til stueradiator. Tilstandsrapportens side 15 og 16 er af oplysende karakter for ejerskifteforsikringen og der kan ikke visuelt konstateres skader i forbindelse med oplysningerne. B.S. vurderes således ikke at have begået forsømmelser overfor K.L. Der vurderes ikke at være udbedringsudgifter i dette klagepunkt. Ingen forbedringer.

8 Ad 4. Der kunne konstateres følgende: Hårde fuger, manglende vedhæftning bag flere vægfliser, revnede fliser, lille gulvfald, manglende rosetter og afblændet overløbssikring i håndvask. Store badeværelse: Her kunne konstateres hårde fuger mellem flisegulv og flisevægge. Der var lagt et tyndt lag blød fugemasse over den hårde fuge på ca. 50 % af brusenichens fuger. Der kunne konstateres manglende vedhæftning bag flere vægfliser på ydervæggen. Der kunne konstateres 5 revnede fliser på ydervæg. Der kunne konstateres en revnet gulvflise i bruseniche. Lille badeværelse: Her kunne konstateres hårde fuger mellem flisegulv og flisevægge. Der kunne konstateres manglende vedhæftning bag flere vægfliser på ydervæg. Der kunne konstateres 6 revnede vægfliser i brusehjørnet. Der kunne konstateres et lille fald på gulv til gulvafløb, men faldet vurderes dog tilstrækkeligt af skønsmanden. Brusearmatur er monteret uden rosetter og uden forsvarlig tætning ved rør. Overløbssikring i håndvasker ikke afblændet men forsynet med en noget snavset si. 6 fotos. Ad 4. Konklusion: Skønsmanden skønner at samtlige nærværende klagepunkter har været synlige/konstaterbare for B.S. på besigtigelsestidspunktet. Store badeværelse: Den med plastisk fugemasse lappede fuge (tyndt lag) i bruseniche vurderes at skulle angives med K3 og en bemærkning om at der må forventes en revnet hård fuge herunder. Den manglende vedhæftning vurderes angivet med K1, da det er uden for vådzonen. Den revnede gulvflise vurderes angivet med K3 da det er vådzone. Lille badeværelse: De hårde fuger er intakte og på uorganisk underlag hvorfor de ikke vurderes at skulle have bemærkninger. Den manglende vedhæftning af vægfliser er i vådzonen og vurderes angivet med K3. De revnede fliser i vådzonen vurderes angivet med K3. Brusearmaturs rørtilslutning vurderes angivet med K3 da løsningen ikke fremstår som en vandtæt løsning ind til væg.

9 Ad 4. Fejl og forsømmelser: B.S. har under pkt. 9.2 angivet: K1: Der er fundet enkelte vægfliser med manglende/begrænset vedhæftning i det store badeværelse ved vaskemaskinen. Ligeledes er fugearbejdet stedvis ikke udført håndværksmæssigt korrekt. Store badeværelse: B.S. vurderes at have forsømt/været utilstrækkelig med vurderingen og angivelsen af fugetilstanden. B.S. vurderes ikke at have vurderet manglende flisevedhæftning forkert, men burde have præciseret hvor. B.S. vurderes at have forsømt at angive de revnede vægfliser. B.S. vurderes at have forsømt at angive den revnede gulvflise i brusenichen. Lille badeværelse: B.S. vurderes ikke at skulle bemærke de hårde fuger. B.S. har angivet at der er vægfliser med manglende/begrænset vedhæftning, men ikke hvor og med karakteren K1. Her er fliserne i vådzonen og burde ifølge skønsmanden vurderes til K3. B.S. vurderes at have forsømt at angive brusearmaturet med dens manglende tætning om rør Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Store badeværelse: Opskæring og omfugning af gulv/vægfuge i bruseniche skønnes til kr Udbedring/udskiftning af revnede fliser skønnes til kr Lille badeværelse: Udbedring af manglende vedhæftning og revnede fliser skønnes til kr Tætning af rørgennemføring og montering af rosetter skønnes til kr Ad 4. Forbedringer: Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: Der er her skønnet udbedringer og ikke forbedringer.

10 Ad 5. Der kunne konstateres følgende: Gennemsavet parketgulv ind mod badeværelset og reparation af gulv foran køleskab. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: I køkken kunne det konstateres at gulv havde været taget op i en bredde af ca. 20 cm langs væg mod badeværelse. Det kunne konstateres at der var udført en reparation af meget dårlig kvalitet foran køleskabet. 3 fotos. Af ejendomsmæglers salgsprospekt fremgår det at gulvet har været dækket af et let tæppe/løber. Desuden har der på området mod badeværelsesvæg stået spisebord og stole. Det skønnes umiddelbart muligt for B.S. at se situationen ved at løfte et hjørne af løberen. Ved konstatering vurderes karakteren til K1. Den mangelfulde reparation foran køleskabet vurderes at skulle være set, idet den kunne fornemmes ved tråd og ses ved at løfte et hjørne af løberen. Situationen vurderes til K2. Under pkt. 6.2 Belægninger har B.S. angivet K1 og trægulvene har stedvis let kirken og let fjedren. Der er ligeledes stedvis slidmærker samt ujævnheder under væg til væg tæpperne. Under bemærkninger er noteret: Gulve under tæpper og fast gulvbelægning er ikke synet. Begge beskrivelser/angivelser vurderes at være alt for upræcise i forhold til forskrifterne og det løse tæppe/løber vurderes ikke at have skjult problemet. Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: Udbedring af begge skader skønnes til kr Udbedring af skaden ved køleskabet alene skønnes til kr Grundet gulvets alder og udseende er der kun regnet med udbedring.

11 Ad 6. Der kunne konstateres følgende: Mangelfulde ventilationsgennemføringer i køkken, entre, stue og værelser. Utilstrækkelig udluftning i store badeværelse I køkken kunne konstateres ventilationshul i gavlvæg uden rørgennemføring samt tilmalet rist. I loft var der en ventilationsventil ført direkte til tagrum. I entre, stue, værelse bag stue samt børneværelse var der udluftningslemme ført til tagrum. I store badeværelse var der fugtig luft, men der kunne konstateres en mekanisk udsugning i væg som K.L. oplyste var fugtstyret. 3 fotos. Ad 6. Konklusion: Den manglende ventilation/rørgennemføring samt tilmalede rist i køkkengavl vurderes at skulle have været konstateret og haft K1 med note om risiko for fugt i væg. Ventilationsventilen samt lemme til tagrum vurderes at skulle konstateres og have haft karakteren UN, idet der ikke er forsvarlig adgang til det lave tagrum til at se alle gennemføringer i lofter. Dog vurderes mindst 2 af gennemføringerne at have været synlige fra loftlem og dermed have skabt tvivl om korrekte tilstande. Karakteren skulle følges op af en note omkring muligheden for fugtskader på tagkonstruktionen. Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: B.S. har ingen bemærkninger i Tilstandsrapporten udover: På grund af manglende gangbro er tagrum besigtiget fra loftlem. B.S. vurderes at have begået forsømmelse ved ikke at have angivet situationen omkring ventilationshullet i køkkengavlen samt ventilationsventil samt 5 udluftsningslemme i loft. Manglende taghætter eller manglende større riste i gavle skønnes at skulle have været set. Der vurderes ikke at være forsømmelser i forbindelse med udluftningen i store badeværelse. Udbedring med teleskopventil i køkkengavl skønnes til kr Etablering af taghætter med tilhørende isoleret kanal ned til loftlemme og ventil skønnes til kr Udbedringen vurderes ikke at være en forbedring.

12 Ad 6. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 7. Der kunne konstateres følgende: Pålimede Styroporplader på køkkenloft. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: Der kunne konstateres Styroporplader på køkkenloftet. Det synes at være 10 mm plader klæbet på et pudset loft. 1 foto. Det vurderes at B.S: kunne kontatere Styroporpladerne på besigtigelsestidspunktet. Pladetypen er grundet brandbarheden ikke lovlige længere, men med det pudsede loft ovenover vurderes brandfaren ikke væsentlig i forhold til øvrige bygningsdele. B.S. har ingen bemærkninger til loftfpladerne, men burde nok have noteret dem med K0 og et notat om pladernes brandbarhed. Eventuel udbedringsudgift skønnes til kr beløbet omfatter nedrivning og opsætning af gipsloft. Da loftet er intakt da vurderes der ingen forbedring.

13 Ad 8. Der kunne konstateres følgende: Ulovlig el til køle-/fryseskab og ulovlig el i loft i værelse. Ulovlig el i og ved udhuse. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: El-forsyning til køle-/fryseskab er udført uden stikkontakt. I værelse er loftsudtag ikke ført ned med loftet i forbindelse med opsætning af træloft under det pudsede loft. Mellem udhuse og gennem udhuses vægge er der anvendt almindelig blød ledning. De nævnte forbindelser er dermed ulovlige. 3 fotos. El-forsyningen til køle-/fryseskabet vurderes at have været synbar for B.S. og vurderes til K3. Ikke-nedført loftudtag vurderes at have været synbar for B.S. og vurderes til K3. Anvendelsen af forkert type kabel vurderes at have været synbar for B.S. og vurderes til K3. Under pkt. 11 el-installationer har B.S. angivet: K3 og Samling af el-ledninger til vaskemaskine er udført med tape samt Note: Det anbefales at lade autoriseret elinstallatør gennemgå installationen. B.S. vurderes at skulle have angivet de 3 klagepunkter. Noten vurderes ikke at gælde hele ejendommen. Stikkontakt til køle-/fryseskab skønnes til kr Nyt loftudtag skønnes til kr Ny kabelføring med stikkontakter og dåser skønnes til kr Der vurderes ingen forbedringer.

14 Ad 9. Der kunne konstateres følgende: I soveværelse var der kuldebro ved nyt vindue med begyndende mugangreb og ældre vindue manglede vedligeholdelse. Kuldebro og mugdannelse kan konstateres men vurderes medtaget under klagepunkt 1. Det ældre vindue af træ manglede ved ligeholdelse og lignede nok mest et vindue der var skrabet af for løs maling. 2 fotos. Ad 9. Konklusion: Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Det ikke-vedligeholdte vindue vurderes at have været synligt for B.S. Dog vurderes det ikke nødvendigvis at skulle angives, da vinduet vurderes intakt. B.S. har under pkt. 4.2 Vinduer angivet med K2: Vindue i soveværelse mod syd har revner i ruden samt K2: 1 stk. punkteret vindue i soveværelsesvindue mod syd. B.S. vurderes ikke at have forsømt klagepunktet. Eventuel udbedring omfatter maling af vindue til skønnet udgift på kr her er regnet med en maler på stedet til andre gøremål samtidig. Ad 9. Forbedringer: Der skønnes 100 % forbedring = kr Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 10. Der kunne konstateres følgende: Havestuen: Uprofessionel gulvreparation på yderste meter mod syd ved dør. Manglende kalfatring og fuge ved vindue. Radiatoropvarmet - er det lovligt?, idet isolering skønnes mangelfuld. Bølgeeternittag med trapezplader under. Manglende sålbænk mod syd. Yderdør under nedbrydning Der kan konstateres en uprofessionel gulvreparation med gamle brædder, som er ført ud under yderdør. Der kan konstateres manglende stopning og fugning i det ene hjørne af sydvendte vindue. Der er radiator med termostatventil. Der vurderes at være en isolering - om end beskeden. Bølgeeternittag er lagt oven på tidligere PVC-trapezpladetag.

15 Revne i væg under sydvendt vindue. Ad 10. Konklusion: Der er ikke udført sålbænk under sydvendte vindue. Yderdør er under nedbrydning - delaminerer i bundstykket. Ydervæg under sydvendte vindue har en tynd revne. 5 fotos. Skønsmanden vurderer at det har været muligt at konstatere fjedrende og uprofessionel gulvreparation henne ved yderdøre. Karakter vurderes til K1. Manglende kalfatring/stopning og fugning vurderes at have været synbar. Karakter vurderes til K3, idet det tillader vandindtrængning i vægkonstruktionen. Det har været muligt for B.S. at konstatere vandbåren radiator, men B.S. vurderes ikke at skulle tage stilling til udestuens lovlighed som omvarmet areal i Tilstandsrapporten. Det har været muligt for B.S. at konstatere PVC-pladerne under bølgeeternitten. Bølgeeternitten er lagt med mindre hældning en fabrikantens foreskrevne minimumshældning på 14 og lagt ovenpå et eksisterende PVC-trapezprofileret tag. En visuel gennemgang vurderes ikke at kunne fastlægge om taget vil holde tæt og/eller om der er tilstrækkelig ventilation i konstruktionen, hvorfor situationen vurderes at skulle have haft karakteren UN. Det skal bemærkes at der ikke kan ses vandskade på træloftet. Manglende sålbænk under sydvendte vindue er mulig for B.S. at konstatere. Vurderes til K2. Yderdørs nedbrydning/delaminering er mulig at konstatere for B.S. Vurderes til K2. Revne i væg under vindue er mulig at konstatere for B.S. Vurderes til K1. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: B.S. har ingen bemærkninger til udestuens fejl/skader. Da udestuen ikke er undtaget på Tilstandsrapportens side 6, da vurderes B.S: at have begået forsømmelser på alle klagepunkter. Reparation af gulv skønnes til kr Stopning og fugning skønnes til kr Demontering af tag og omlægning til tagpaptag samt dampspærre skønnes til kr.

16 Montering af sålbænk, zink, skønnes til kr Udskiftning af dør til ny skønnes til kr Udbedring af revne i væg skønnes til kr Ad 10. Forbedringer: Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: Udskiftning af yderdør vurderes at medføre en forbedring på 50 % = kr Ombygning af tag vurderes at medføre en forbedring på 30 % = kr Øvrige udbedringer vurderes ikke som forbedringer. K.L. og B.S. var enige om at gulvreparationen ikke havde været dækket af tæppe. Skønsmandens erklæring Ad 11. Der kunne konstateres følgende: 10 cm isolering på loft måske ført hen over udluftninger. Ad 11. Konklusion: Der er ikke gangbro og adgang ind over loft. Der kan ses 3 udluftninger som er ført over isoleringen. Øvrige 3 stk. kan ikke ses. Situationen overlapper klage nr foto. Skønsmanden vurderer at klagen er dækket ind med besvarelsen Ad 6. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt:

17 Ad 12. Der kunne konstateres følgende: Fundamentsisolering med 5 cm Styropor. Vandafvisende overstøbning mangler stedvis. Havestue har ingen fundamentsisolering og på sydsiden er nedgravet en termorude. Det kan konstateres at der er en tynd betonoverstøbning flere steder mangler. Det kan konstateres at der ikke er fundamentsisolering om havestuen. Det kan konstateres at der er nedgravet en termorude ved sydsidens fundament. 2 fotos. Ad 12. Konklusion: Ad 12. Fejl og forsømmelser: Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 12. Forbedringer: Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt: Det tynde betonlag vurderes ikke at have nogen funktion som vandafvisende og betonlaget vurderes meget vel at være skallet af efter B.S. s besigtigelse. Der er ingen krav til at der skal være fundamentsisolering på en havestue. Den nedgravede termorude kan ikke medføre skade på bygningen og det vurderes meget sandsynligt at den ikke har været synlig men skjult af græs. B.S. har ikke omtalt klagepunkterne i Tilstandsrapporten og B.S. vurderes ikke at have begået fejl eller forsømmelser herved. Udlægning af en stribe havefliser lig eksisterende skønnes til kr Opgravning af termorude skønnes til kr Der er ingen forbedringer.

18 Ad 13. Der kunne konstateres følgende: Ingen bortledning af spildevand ved de 2 udvendige taphaner. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: Det kan konstateres at der ikke er afløbsforhold under de udvendige taphaner. 1 foto. Der er ingen krav til afløbsforhold under en udvendig taphane. B.S: har ikke angivet forholdene og vurderes ikke at have begået fejl. Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 14. Der kunne konstateres følgende: Der er revne i ydermur under køkkenvindue. Ad 14. Konklusion: Ad 14. Fejl og forsømmelser: Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 14. Forbedringer: Der kan konstateres en tynd revne i ydermur under køkkenvindue. 1 foto. Revnen vurderes som en ubetydelig svindrevne i letbetonen og vurderes til karakteren K1. Revnen vurderes synlig for B.S. på besigtigelsestidspunktet. B.S. har under pkt. 3.1 angivet K1 samt der er svind-/bevægelsesrevner i pudsede overflader på facaderne. B.S: vurderes ikke at have begået forsømmelse. Dog burde B.S. have præciseret revneplaceringer i rapporten. Limning og pudsudbedring skønnes til kr Der vurderes ingen forbedring.

19 Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 15. Der kunne konstateres følgende: Overdækning med metaltrapezplader skønnes utiltrækkelig stabilitetsmæssigt med hensyn til snelast. Ved indgang kunne konstateres en overdækning med metaltrapezplader oplagt på et træskelet med stålrørssøjler. Trapezpladerne er kun understøttet af en enkelt lægte foruden endeunderstøtningerne. 2 fotos. Ad 15. Konklusion: Ad 15. Fejl og forsømmelser: Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 15. Forbedringer: Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 15. Eventuelt: Konstruktionen vurderes for spinkel og er uden normal lægtning. Tagpladerne vurderes derfor utilstrækkeligt understøttet og utilstrækkeligt fastgjort. Vurderes til K3 og note om pladernes farlighed i forbindelse med storm. Klagepunktet var synligt for B.S. ved besigtigelsen. B.S. har ikke omtalt klagepunktet i Tilstandsrapporten, hvilket vurderes som en forsømmelse Nedtagning af konstruktionen og genopbygning med nyt tømmer, men genbrug af stålplader skønnes til kr Grundet genbrug af stålplader så vurderes der ingen forbedring.

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Besigtigelse den. 21.juni 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. Besigtigelsesdato: Mandag den 28 november 2011 kl. 08:30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr. Besigtigelsesdato: Mandag den 28 november 2011 kl. 08:30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING J.nr. 11104 Besigtigelsesdato: Mandag den 28 november 2011 kl. 08:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8200 Oversigt over klagepunkter: 1. Defekte brandadskillesevægge i tagrum. 2. Undertagsdefekter ved rørgennemføringer. 3. Oprevet/defekt loftsisolering. Klagers påstand: Ovennævnte

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 14085 Besigtigelse d. 19. september 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere