SKØNSERKLÆRING J.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Den Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: Min oversigt/systematisering af klagerne i henhold til bilag 3 og 8: 1. Mug - fugtforekomster stort set overalt i huset. I bilag 3 præciseret til mug i badeværelse, i rum bag køkken, i soveværelse, i værelse bag stue og i værelse mod nordvest. 2. Isolering er ringe eller ikke-eksisterende. 3. Beskrivelsen i Tilstandsrapporten og Energimærket er misvisende og klart ufyldestgørende, således at K.L. ikke som køber har haft mulighed for at tage forholdenes reelle karakter, omfang og betydning i betragtning. 4. I store badeværelse: Hårde fuger mellem flisegulv og flisevæg, manglende vedhæftning bag flere vægfliser, revnede vægfliser og revner i fliser på gulv i bruseniche. I lille bad: Hårde fuger mellem flisegulv og flisevæg, revnede fliser på væg i bruseafsnit, meget lille fald mod afløb, brusearmartur er monteret uden rosettet og overløbssikring i håndvask var afblændet. 5. I køkken var parketgulv gennemsavet i side mod badeværelse på en afstand på ca. 20 cm fra væg. I modsat side ved køle-/fryseskab var vinylfliser afdækket med fastskruet hård masoniteplade i et område skønsmæssigt på cm. Masonitepladen gav så meget efter, at der var mistanke om manglende underlag. Ved fjernelse af masonitepladen viste det sig, at det tilsvarende gulvareal var bortsavet og erstattet af brædder, som lå 1-2 cm under gulvniveau. 6. I køkken er ventilatilation i væg udført uden rørgennemføring til facade og rist i facade var malet til. Ventilationsventil i loft var ført direkte til loftrum. I entre, stue, værelse bag stue samt børneværelse var udluftning ført til loftsrum. Utilstrækkelig udluftning i store badeværelse. 7. I køkken er der pålimet Styroporplader på loft, hvilket muligvis var lovligt ved etableringen, men som stærkt tilrådes fjernet af hensyn til risiko for personskade ved brand.

3 8. Der var ulovligt udført el til køle-/fryseskab og ulovlig el i loft i værelse bag stue. I udhuse var del af el-installation ulovlig. 9. I soveværelse var der kuldebro ved nyt vindue med begyndende mugangreb og ældre vindue manglede vedligeholdelse. 10. I havestue havde gulv i en afstand af ca. 1 m fra sydvæg en gennemgående samling/fornyelse, som var udført på yderst uprofessionel måde. Gulv fjedrede adskillelige steder. Der manglede kalfatring og fugning omkring vindue mod syd. Havestuen var radiatoropvarmet, og det anbefales at undersøge om havestuen er lovlig som opvarmet rum, idet det skønnes at isolering m.m. er yderst mangelfuld i denne henseende. Tag over havestue var oprindeligt trapezplade, men fremtræder nu som bølgeeternitbeklædning som det øvrige hus. Bølgeeternitten er lagt ovenpå trapez-pladerne. Sålbænk ved vindue i havestue mod syd manglede. Dør i udestue var under nedbrydning. Revne mod syd under vindue. 11. På loft var udlagt ca. 10 cm isolering. Det kunne ikke konstateres om isoleringen var ført hen over udluftningerne fra de underliggende rum. Tagrum var udluftet i kip, ved ventilationshætte i tagflade og gennem ventil i hver gavl. Da tagrum skal være udluftet af tagarealet, jævnt fordelt, anbefales det at der udføres ventilationsåbninger i udhængsbeklædningen jævnt fordelt langs facaderne, især når der tilføres tagrummet fugtig luft fra den underliggende beboelse. 12. Sokkel er fundamentsisoleret med 5 cm Styropor og 5cm grus mellem Styropor og fundamentet. Gruslagets funktion er vandafledende, men adskillelige steder manglede den vandafvisende overstøbning/afdækning. Havestuen havde ingen fundamentsisolering, og ved facade mod syd var isoleringen udført ved nedgravning af glastermorude langs fundamentet. Det yderste lag glas var så vidt det kunne konstateres ikke intakt. 13. Der var ingen bortledning af spildevand ved de to udvendige taphaner.

4 14. Der var revne i ydermur under køkkenvindue Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 15. Der var udført overdækning ved indgang dækket med metaltrapezplader. Konstruktionen skønnes udført med utilstrækkelig stabilitet til at kunne klare krav til snebelastning m.m. Erstatning for udbedring af de påberåbte fejl og mangler. B.S. forklaring fremgår af skrivelserne af og hvoraf det fastholdes at Tilstandsrapporten er retvisende i forhold til ejendommens tilstand på tidspunktet for det udførte huseftersyn. Dette dog med et forbehold omkring manglende ventilationskanaler til det fri. Gråvejr, tørvejr, ca. 8 C. Øvrige forhold: Klagepunkterne i bilag 3 og 8 er efter skønsmandens opfattelse ikke tilstrækkeligt præciseret og der er sammenblanding med Energimærkningsforhold, hvorfor skønsmanden har opdelt klagepunkterne for besvarelse.

5 Ad 1. Der kunne konstateres følgende: Mug og fugt i hele huset. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 1. Forbedringer: Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Der kunne konstateres mug- og fugtforekomster omkring næsten alle vinduer i ydervægge samt på loft og ydervæg i store badeværelse, på ydervægge i viktualierum, nederst på gavlvæg i nordøstvendte værelse samt på ydervæg i værelse bag stue. 4 fotos. Mug- og fugtforekomster vurderes at skyldes kondens grundet den dårlige isoleringsværdi i 19 cm gasbeton og gasbeton med 10 mm isolering. På besigtigelsesdagen vil skønsmanden vurdere skimmeldannelserne til K1, idet de stadig vurderes at kunne renses væk på rimelig vis. B.S. har ikke angivet mug/fugt i sin rapport. B.S. oplyser at boligen var nymalet ved besigtigelsen. Skønsmanden vurderer at der bortset fra noget skimmel bag møbler nederst på vægge ikke har været synlig skimmel at se, idet der er gået næsten 6 måneder siden B.S. s besigtigelse. B.S. vurderes således ikke at have begået fejl. Udbedringsomkostninger vurderes til kr for rengøring/rensning af skimmel. Ad 1. Eventuelt: Ifølge bilag 6 har K.L. anmeldt skimmel ca. 6 måneder i forhold til besigtigelsen. Skønsmandens erklæring Ad 2. Der kunne konstateres følgende: Isoleringen er ringe eller ikke-eksisterende. Det kunne konstateres at gavlvæg til køkken og viktualierum var isoleret indvendigt med 10 mm polystyrol og gipsplade. Værelse bag stue havde haft samme isolering på sydfacade, men var fjernet af K.L. mens gavlvæggen stadig havde de 10 mm. Soveværelset var isoleret med ca. 50 mm polystyrol og gips. Loftrummet var generelt isoleret med ca. 30 mm måtter i crepepapir og hertil kommer ca mm mineraluldsbatts udlagt rodet

6 på ca. 75 % af loftsarealet. 4 fotos samt foto af plantegning. Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og forsømmelser: Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Bygningen er opført efter dagældende regler og byggeskik og vurdering af isoleringstykkelsen er ikke en del af Tilstandsrapporten. Eventuelt kunne der være gjort en bemærkning om ringe isolering under generelt. Loftsisoleringens tilstand kunne med rimelighed konstateres fra loftlemmen. Tilstanden vurderes til K1. B.S. har ikke nogen bemærkninger om væggenes isoleringstilstand i Tilstandsrapporten og vurderes ikke at have forsømt hermed. I forbindelse med kap Tagkonstruktion er noteret K1: Isoleringsmaterialet i tagrummet mangler tilretning. Der er endvidere under bemærkninger oplyst at tagrum er besigtiget fra loftlem grundet manglende gangbro. B.S. vurderes ikke at have begået fejl eller forsømmelser i Tilstandsrapporten i henhold til gældende udførelsesregler. En isolering af husets vægge vurderes til kr for udvendig isolering med 100 mm og efterfølgende puds. Udbedring af isolering omfattende udlæg af 100 mm isoleringsbatts over loft vurderes til kr Ad 2. Forbedringer: Forbedring for vægge vurderes til 100 % = kr forbedring for loft vurderes til ca. 60 % = kr Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt: B.S. oplyste at der var oplag af papkasser oven for lemmen i forbindelse med besigtigelsen. Udbedringsudgifter indgår måske i en klage over Energimærkning.

7 Ad 3. Der kunne konstateres følgende: Misvisende og ufyldelstgørende bygningsbeskrivelse så K.L. ikke har haft mulighed for at tage forholdenens reelle karakter, omfang og betydning i betragtning Advokat var ikke til stede, men klagen opfattes som at dreje sig om Tilstandsrapportens side 15 og 16. Hertil kan konstateres følgende: Afsnit 2: Det er ikke oplyst, at der er krybekælder (ventileret hulrum) i bygning A. Afsnit 3: Her er intet oplyst på bygning B s vægge udover: Andet: B skønnet Afsnit 6: For bygning B: Klinkegulv på beton, skønnet. Her kan der konstateres trægulv. Afsnit 8: For bygning B: Sadeltag. Her kan konstateres ensidig fald. Afsnit 10: For A: Fjernvarme. Bygning B er ikke nævnt, men her kan konstateres radiator på fjernvarme. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 3. Forbedringer: Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: Afsnit 2: B.S. har overset friskluftventilerne i soklen selvom de er tydelige. Afsnit 3: Her burde have stået pudset letbeton. Afsnit 6: Her burde have stået trægulv på strøer, hvilket vurderes muligt at konstatere. Afsnit 8: Her burde have stået ensidigt fald og der er da også noteret bjælkespær. Afsnit 10: Der er vandbåren radiator forbundet med rør gennem væg til stueradiator. Tilstandsrapportens side 15 og 16 er af oplysende karakter for ejerskifteforsikringen og der kan ikke visuelt konstateres skader i forbindelse med oplysningerne. B.S. vurderes således ikke at have begået forsømmelser overfor K.L. Der vurderes ikke at være udbedringsudgifter i dette klagepunkt. Ingen forbedringer.

8 Ad 4. Der kunne konstateres følgende: Hårde fuger, manglende vedhæftning bag flere vægfliser, revnede fliser, lille gulvfald, manglende rosetter og afblændet overløbssikring i håndvask. Store badeværelse: Her kunne konstateres hårde fuger mellem flisegulv og flisevægge. Der var lagt et tyndt lag blød fugemasse over den hårde fuge på ca. 50 % af brusenichens fuger. Der kunne konstateres manglende vedhæftning bag flere vægfliser på ydervæggen. Der kunne konstateres 5 revnede fliser på ydervæg. Der kunne konstateres en revnet gulvflise i bruseniche. Lille badeværelse: Her kunne konstateres hårde fuger mellem flisegulv og flisevægge. Der kunne konstateres manglende vedhæftning bag flere vægfliser på ydervæg. Der kunne konstateres 6 revnede vægfliser i brusehjørnet. Der kunne konstateres et lille fald på gulv til gulvafløb, men faldet vurderes dog tilstrækkeligt af skønsmanden. Brusearmatur er monteret uden rosetter og uden forsvarlig tætning ved rør. Overløbssikring i håndvasker ikke afblændet men forsynet med en noget snavset si. 6 fotos. Ad 4. Konklusion: Skønsmanden skønner at samtlige nærværende klagepunkter har været synlige/konstaterbare for B.S. på besigtigelsestidspunktet. Store badeværelse: Den med plastisk fugemasse lappede fuge (tyndt lag) i bruseniche vurderes at skulle angives med K3 og en bemærkning om at der må forventes en revnet hård fuge herunder. Den manglende vedhæftning vurderes angivet med K1, da det er uden for vådzonen. Den revnede gulvflise vurderes angivet med K3 da det er vådzone. Lille badeværelse: De hårde fuger er intakte og på uorganisk underlag hvorfor de ikke vurderes at skulle have bemærkninger. Den manglende vedhæftning af vægfliser er i vådzonen og vurderes angivet med K3. De revnede fliser i vådzonen vurderes angivet med K3. Brusearmaturs rørtilslutning vurderes angivet med K3 da løsningen ikke fremstår som en vandtæt løsning ind til væg.

9 Ad 4. Fejl og forsømmelser: B.S. har under pkt. 9.2 angivet: K1: Der er fundet enkelte vægfliser med manglende/begrænset vedhæftning i det store badeværelse ved vaskemaskinen. Ligeledes er fugearbejdet stedvis ikke udført håndværksmæssigt korrekt. Store badeværelse: B.S. vurderes at have forsømt/været utilstrækkelig med vurderingen og angivelsen af fugetilstanden. B.S. vurderes ikke at have vurderet manglende flisevedhæftning forkert, men burde have præciseret hvor. B.S. vurderes at have forsømt at angive de revnede vægfliser. B.S. vurderes at have forsømt at angive den revnede gulvflise i brusenichen. Lille badeværelse: B.S. vurderes ikke at skulle bemærke de hårde fuger. B.S. har angivet at der er vægfliser med manglende/begrænset vedhæftning, men ikke hvor og med karakteren K1. Her er fliserne i vådzonen og burde ifølge skønsmanden vurderes til K3. B.S. vurderes at have forsømt at angive brusearmaturet med dens manglende tætning om rør Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Store badeværelse: Opskæring og omfugning af gulv/vægfuge i bruseniche skønnes til kr Udbedring/udskiftning af revnede fliser skønnes til kr Lille badeværelse: Udbedring af manglende vedhæftning og revnede fliser skønnes til kr Tætning af rørgennemføring og montering af rosetter skønnes til kr Ad 4. Forbedringer: Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: Der er her skønnet udbedringer og ikke forbedringer.

10 Ad 5. Der kunne konstateres følgende: Gennemsavet parketgulv ind mod badeværelset og reparation af gulv foran køleskab. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: I køkken kunne det konstateres at gulv havde været taget op i en bredde af ca. 20 cm langs væg mod badeværelse. Det kunne konstateres at der var udført en reparation af meget dårlig kvalitet foran køleskabet. 3 fotos. Af ejendomsmæglers salgsprospekt fremgår det at gulvet har været dækket af et let tæppe/løber. Desuden har der på området mod badeværelsesvæg stået spisebord og stole. Det skønnes umiddelbart muligt for B.S. at se situationen ved at løfte et hjørne af løberen. Ved konstatering vurderes karakteren til K1. Den mangelfulde reparation foran køleskabet vurderes at skulle være set, idet den kunne fornemmes ved tråd og ses ved at løfte et hjørne af løberen. Situationen vurderes til K2. Under pkt. 6.2 Belægninger har B.S. angivet K1 og trægulvene har stedvis let kirken og let fjedren. Der er ligeledes stedvis slidmærker samt ujævnheder under væg til væg tæpperne. Under bemærkninger er noteret: Gulve under tæpper og fast gulvbelægning er ikke synet. Begge beskrivelser/angivelser vurderes at være alt for upræcise i forhold til forskrifterne og det løse tæppe/løber vurderes ikke at have skjult problemet. Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: Udbedring af begge skader skønnes til kr Udbedring af skaden ved køleskabet alene skønnes til kr Grundet gulvets alder og udseende er der kun regnet med udbedring.

11 Ad 6. Der kunne konstateres følgende: Mangelfulde ventilationsgennemføringer i køkken, entre, stue og værelser. Utilstrækkelig udluftning i store badeværelse I køkken kunne konstateres ventilationshul i gavlvæg uden rørgennemføring samt tilmalet rist. I loft var der en ventilationsventil ført direkte til tagrum. I entre, stue, værelse bag stue samt børneværelse var der udluftningslemme ført til tagrum. I store badeværelse var der fugtig luft, men der kunne konstateres en mekanisk udsugning i væg som K.L. oplyste var fugtstyret. 3 fotos. Ad 6. Konklusion: Den manglende ventilation/rørgennemføring samt tilmalede rist i køkkengavl vurderes at skulle have været konstateret og haft K1 med note om risiko for fugt i væg. Ventilationsventilen samt lemme til tagrum vurderes at skulle konstateres og have haft karakteren UN, idet der ikke er forsvarlig adgang til det lave tagrum til at se alle gennemføringer i lofter. Dog vurderes mindst 2 af gennemføringerne at have været synlige fra loftlem og dermed have skabt tvivl om korrekte tilstande. Karakteren skulle følges op af en note omkring muligheden for fugtskader på tagkonstruktionen. Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: B.S. har ingen bemærkninger i Tilstandsrapporten udover: På grund af manglende gangbro er tagrum besigtiget fra loftlem. B.S. vurderes at have begået forsømmelse ved ikke at have angivet situationen omkring ventilationshullet i køkkengavlen samt ventilationsventil samt 5 udluftsningslemme i loft. Manglende taghætter eller manglende større riste i gavle skønnes at skulle have været set. Der vurderes ikke at være forsømmelser i forbindelse med udluftningen i store badeværelse. Udbedring med teleskopventil i køkkengavl skønnes til kr Etablering af taghætter med tilhørende isoleret kanal ned til loftlemme og ventil skønnes til kr Udbedringen vurderes ikke at være en forbedring.

12 Ad 6. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 7. Der kunne konstateres følgende: Pålimede Styroporplader på køkkenloft. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: Der kunne konstateres Styroporplader på køkkenloftet. Det synes at være 10 mm plader klæbet på et pudset loft. 1 foto. Det vurderes at B.S: kunne kontatere Styroporpladerne på besigtigelsestidspunktet. Pladetypen er grundet brandbarheden ikke lovlige længere, men med det pudsede loft ovenover vurderes brandfaren ikke væsentlig i forhold til øvrige bygningsdele. B.S. har ingen bemærkninger til loftfpladerne, men burde nok have noteret dem med K0 og et notat om pladernes brandbarhed. Eventuel udbedringsudgift skønnes til kr beløbet omfatter nedrivning og opsætning af gipsloft. Da loftet er intakt da vurderes der ingen forbedring.

13 Ad 8. Der kunne konstateres følgende: Ulovlig el til køle-/fryseskab og ulovlig el i loft i værelse. Ulovlig el i og ved udhuse. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: El-forsyning til køle-/fryseskab er udført uden stikkontakt. I værelse er loftsudtag ikke ført ned med loftet i forbindelse med opsætning af træloft under det pudsede loft. Mellem udhuse og gennem udhuses vægge er der anvendt almindelig blød ledning. De nævnte forbindelser er dermed ulovlige. 3 fotos. El-forsyningen til køle-/fryseskabet vurderes at have været synbar for B.S. og vurderes til K3. Ikke-nedført loftudtag vurderes at have været synbar for B.S. og vurderes til K3. Anvendelsen af forkert type kabel vurderes at have været synbar for B.S. og vurderes til K3. Under pkt. 11 el-installationer har B.S. angivet: K3 og Samling af el-ledninger til vaskemaskine er udført med tape samt Note: Det anbefales at lade autoriseret elinstallatør gennemgå installationen. B.S. vurderes at skulle have angivet de 3 klagepunkter. Noten vurderes ikke at gælde hele ejendommen. Stikkontakt til køle-/fryseskab skønnes til kr Nyt loftudtag skønnes til kr Ny kabelføring med stikkontakter og dåser skønnes til kr Der vurderes ingen forbedringer.

14 Ad 9. Der kunne konstateres følgende: I soveværelse var der kuldebro ved nyt vindue med begyndende mugangreb og ældre vindue manglede vedligeholdelse. Kuldebro og mugdannelse kan konstateres men vurderes medtaget under klagepunkt 1. Det ældre vindue af træ manglede ved ligeholdelse og lignede nok mest et vindue der var skrabet af for løs maling. 2 fotos. Ad 9. Konklusion: Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Det ikke-vedligeholdte vindue vurderes at have været synligt for B.S. Dog vurderes det ikke nødvendigvis at skulle angives, da vinduet vurderes intakt. B.S. har under pkt. 4.2 Vinduer angivet med K2: Vindue i soveværelse mod syd har revner i ruden samt K2: 1 stk. punkteret vindue i soveværelsesvindue mod syd. B.S. vurderes ikke at have forsømt klagepunktet. Eventuel udbedring omfatter maling af vindue til skønnet udgift på kr her er regnet med en maler på stedet til andre gøremål samtidig. Ad 9. Forbedringer: Der skønnes 100 % forbedring = kr Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 10. Der kunne konstateres følgende: Havestuen: Uprofessionel gulvreparation på yderste meter mod syd ved dør. Manglende kalfatring og fuge ved vindue. Radiatoropvarmet - er det lovligt?, idet isolering skønnes mangelfuld. Bølgeeternittag med trapezplader under. Manglende sålbænk mod syd. Yderdør under nedbrydning Der kan konstateres en uprofessionel gulvreparation med gamle brædder, som er ført ud under yderdør. Der kan konstateres manglende stopning og fugning i det ene hjørne af sydvendte vindue. Der er radiator med termostatventil. Der vurderes at være en isolering - om end beskeden. Bølgeeternittag er lagt oven på tidligere PVC-trapezpladetag.

15 Revne i væg under sydvendt vindue. Ad 10. Konklusion: Der er ikke udført sålbænk under sydvendte vindue. Yderdør er under nedbrydning - delaminerer i bundstykket. Ydervæg under sydvendte vindue har en tynd revne. 5 fotos. Skønsmanden vurderer at det har været muligt at konstatere fjedrende og uprofessionel gulvreparation henne ved yderdøre. Karakter vurderes til K1. Manglende kalfatring/stopning og fugning vurderes at have været synbar. Karakter vurderes til K3, idet det tillader vandindtrængning i vægkonstruktionen. Det har været muligt for B.S. at konstatere vandbåren radiator, men B.S. vurderes ikke at skulle tage stilling til udestuens lovlighed som omvarmet areal i Tilstandsrapporten. Det har været muligt for B.S. at konstatere PVC-pladerne under bølgeeternitten. Bølgeeternitten er lagt med mindre hældning en fabrikantens foreskrevne minimumshældning på 14 og lagt ovenpå et eksisterende PVC-trapezprofileret tag. En visuel gennemgang vurderes ikke at kunne fastlægge om taget vil holde tæt og/eller om der er tilstrækkelig ventilation i konstruktionen, hvorfor situationen vurderes at skulle have haft karakteren UN. Det skal bemærkes at der ikke kan ses vandskade på træloftet. Manglende sålbænk under sydvendte vindue er mulig for B.S. at konstatere. Vurderes til K2. Yderdørs nedbrydning/delaminering er mulig at konstatere for B.S. Vurderes til K2. Revne i væg under vindue er mulig at konstatere for B.S. Vurderes til K1. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: B.S. har ingen bemærkninger til udestuens fejl/skader. Da udestuen ikke er undtaget på Tilstandsrapportens side 6, da vurderes B.S: at have begået forsømmelser på alle klagepunkter. Reparation af gulv skønnes til kr Stopning og fugning skønnes til kr Demontering af tag og omlægning til tagpaptag samt dampspærre skønnes til kr.

16 Montering af sålbænk, zink, skønnes til kr Udskiftning af dør til ny skønnes til kr Udbedring af revne i væg skønnes til kr Ad 10. Forbedringer: Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: Udskiftning af yderdør vurderes at medføre en forbedring på 50 % = kr Ombygning af tag vurderes at medføre en forbedring på 30 % = kr Øvrige udbedringer vurderes ikke som forbedringer. K.L. og B.S. var enige om at gulvreparationen ikke havde været dækket af tæppe. Skønsmandens erklæring Ad 11. Der kunne konstateres følgende: 10 cm isolering på loft måske ført hen over udluftninger. Ad 11. Konklusion: Der er ikke gangbro og adgang ind over loft. Der kan ses 3 udluftninger som er ført over isoleringen. Øvrige 3 stk. kan ikke ses. Situationen overlapper klage nr foto. Skønsmanden vurderer at klagen er dækket ind med besvarelsen Ad 6. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt:

17 Ad 12. Der kunne konstateres følgende: Fundamentsisolering med 5 cm Styropor. Vandafvisende overstøbning mangler stedvis. Havestue har ingen fundamentsisolering og på sydsiden er nedgravet en termorude. Det kan konstateres at der er en tynd betonoverstøbning flere steder mangler. Det kan konstateres at der ikke er fundamentsisolering om havestuen. Det kan konstateres at der er nedgravet en termorude ved sydsidens fundament. 2 fotos. Ad 12. Konklusion: Ad 12. Fejl og forsømmelser: Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 12. Forbedringer: Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt: Det tynde betonlag vurderes ikke at have nogen funktion som vandafvisende og betonlaget vurderes meget vel at være skallet af efter B.S. s besigtigelse. Der er ingen krav til at der skal være fundamentsisolering på en havestue. Den nedgravede termorude kan ikke medføre skade på bygningen og det vurderes meget sandsynligt at den ikke har været synlig men skjult af græs. B.S. har ikke omtalt klagepunkterne i Tilstandsrapporten og B.S. vurderes ikke at have begået fejl eller forsømmelser herved. Udlægning af en stribe havefliser lig eksisterende skønnes til kr Opgravning af termorude skønnes til kr Der er ingen forbedringer.

18 Ad 13. Der kunne konstateres følgende: Ingen bortledning af spildevand ved de 2 udvendige taphaner. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: Det kan konstateres at der ikke er afløbsforhold under de udvendige taphaner. 1 foto. Der er ingen krav til afløbsforhold under en udvendig taphane. B.S: har ikke angivet forholdene og vurderes ikke at have begået fejl. Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 14. Der kunne konstateres følgende: Der er revne i ydermur under køkkenvindue. Ad 14. Konklusion: Ad 14. Fejl og forsømmelser: Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 14. Forbedringer: Der kan konstateres en tynd revne i ydermur under køkkenvindue. 1 foto. Revnen vurderes som en ubetydelig svindrevne i letbetonen og vurderes til karakteren K1. Revnen vurderes synlig for B.S. på besigtigelsestidspunktet. B.S. har under pkt. 3.1 angivet K1 samt der er svind-/bevægelsesrevner i pudsede overflader på facaderne. B.S: vurderes ikke at have begået forsømmelse. Dog burde B.S. have præciseret revneplaceringer i rapporten. Limning og pudsudbedring skønnes til kr Der vurderes ingen forbedring.

19 Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Ad 15. Der kunne konstateres følgende: Overdækning med metaltrapezplader skønnes utiltrækkelig stabilitetsmæssigt med hensyn til snelast. Ved indgang kunne konstateres en overdækning med metaltrapezplader oplagt på et træskelet med stålrørssøjler. Trapezpladerne er kun understøttet af en enkelt lægte foruden endeunderstøtningerne. 2 fotos. Ad 15. Konklusion: Ad 15. Fejl og forsømmelser: Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 15. Forbedringer: Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 15. Eventuelt: Konstruktionen vurderes for spinkel og er uden normal lægtning. Tagpladerne vurderes derfor utilstrækkeligt understøttet og utilstrækkeligt fastgjort. Vurderes til K3 og note om pladernes farlighed i forbindelse med storm. Klagepunktet var synligt for B.S. ved besigtigelsen. B.S. har ikke omtalt klagepunktet i Tilstandsrapporten, hvilket vurderes som en forsømmelse Nedtagning af konstruktionen og genopbygning med nyt tømmer, men genbrug af stålplader skønnes til kr Grundet genbrug af stålplader så vurderes der ingen forbedring.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12102 Besigtigelsesdato: Den 01.11.12, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 Besigtigelsesdato: Mandag d. 09-09-13 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13087 Besigtigelsesdato: Den 10.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14065

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14065 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14065 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 19.08.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 Besigtigelsesdato: 19. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 Besigtigelsesdato: 20.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12127

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12127 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12127 Besigtigelsesdato: Torsdag den 22. november 2012 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2014-10-29 onsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.). Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12173 Besigtigelsesdato: Den 28.02.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11044 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 1. december 2011 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 13.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13139 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder SKØNSERKLÆRING J.nr. 10039 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Der trænger vand op gennem kældergulvet. Aftræk fra emhætte er ikke ført op gennem taget. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere