Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017"

Transkript

1 Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017 Baggrund A. Årlig udpegning af bygning og vindmølle B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af Bygning og Vindmølle A. Årlig udpegning af Vejmidte B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af Vejmidte A. Årlig udpegning af Vandløb B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af Vandløb A. Årlig udpegning af SØ B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af SØ A. Årlig udpegning af områdepolygon. (Opgradering af OP1 til OP3) A. Årlig udpegning Havn og Kyst Bilag 1. Data skabelon og Tabelopbygning Bilag Tjekliste for kommunen før data sendes til GeoDanmarks produktionsforum Bilag Medlemmer af GeoDanmark-Produktionsforum: Side 1 af 28

2 Baggrund Forretningsmodellen indeholder en forpligtelse for kommunerne til at udpege de steder, hvor kommunen har kendskab til, at der siden sidste ajourføring er sket ændringer på objekterne: - Bygninger og Vindmøller - Vejmidte (incl. Vejrelaterede objekter - se under TRAFIK i specifikationen.) - Vandløb - Søer Desuden henstilles at der sker udpegning ved landindvinding, på samme måde som ved - Havneændringer - inddæmmede arealer Ajourføring af andre objekter end ovenstående kan foretages direkte i FOT2007 efter gældende regler. Skemaet herunder giver en hurtigt oversigt over relevante afsnit, der skal læses, alt efter hvilken metode kommunen benytter. Det foreslås at kommunen starter med at markere, hvilken metode kommunen ønsker at anvende for hver objekttype. Objekttype Årligudpegning Løbende ajourføring i FOT2007 Bygning, Vindmølle 1A side 3 1B side 8 Vejmidte 2A side 9 2B side 12 Vandløb 3A side 13 3B side 16 Søer 4A side 17 4B - side 19 Opgradering af OP1 til OP3 5A side 20 - Havn/Kyst 6A side 22 Side 2 af 28

3 1A. Årlig udpegning af bygning og vindmølle. Hvad skal indsamles?: Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer i objekttyperne bygning og Vindmølle. Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling. Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto. Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen). Hvis kommunen finder gamle fejl, skal disse også udpeges. Hvordan udpeges?: Udpegning af bygning registreres som hovedregel som punkt: - punkt - (flade) En punkt-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m 2, uanset geometritypen. Punktudpegningen skal placeres præcist på bygningen. Leverandøren foretager alle relevante konsekvensrettelser indenfor 1000 m2 (en typisk parcelhusgrund). Bygninger større end 1000 m2 udpeges som en flade. Vær opmærksom på at der kun ajourføres indenfor polygonen. Udpegningerne ajourføres i forhold til den OP (OP1 eller OP3), de ligger i. Der henvises i øvrigt til Bilag 1. Eksempel: Korrekt - udpegning (punkt)som angiver et nybygget hus. Hvis der eksempelvis i parcelhuskvarterer, er flere ændringer (NY, Ændre og SLET) indenfor samme parcel er det nok at punktudpege den nye bygning. Alle punktudpegninger skal være Side 3 af 28

4 indenfor den enkelte parcel på den væsentligste bygning. Det er altså ikke muligt at udpege midt i en hæk, hvis to nabo-parceller ønskes ajourført. I landområder skal punktudpegningerne også placeres præcist, fordi producenten kun skal kigge på m 2 rundt omkring punktet, hvilket ca. svarer til en cirkel med en radius på 18 meter ud fra punktet. Hvis man anvender en automatisk metode skal man være særlig opmærksom på dette. Eksempel: Forkert - udpegningen ligger 80 meter fra bygningen, der ønskes registreret. Producenten skal kun kigge indenfor en radius på 18 meter, omkring punktet. Korrekt: Bygning er blevet revet ned, og bygningspolygonen skal dermed slettes. Side 4 af 28

5 Korrekt: Nybygget boligkvarter, hvor de manglende bygninger er udpeget med punkter Forkert: Der er ikke forskel mellem eksisterende data og foto. Side 5 af 28

6 Forkert: Der er udpeget bygninger, som ikke fremgår af Quick-Orto foto + bygningen i det nederste højre hjørne mangler at blive udpeget. Forkert: Fladen dækker også store markarealer, som ikke skal ajourføres Side 6 af 28

7 Vindmølle. Udpegning ved foden af vindmøllen. Side 7 af 28

8 1B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af Bygning og Vindmølle. SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten på objekter med følgende attributværdier: Geometri_Status= Foreløbig Objekt_Status =Taget i brug Kommunen skal ikke foretage sig yderligere i forhold til nye og ændrede objekter. Hvis kommunen ønsker at SLETTE en bygning er der 2 muligheder: Eller Objekt_status ændres til Rapporteret nedlagt SLET selv bygningen i FOT2007. Denne mulighed må kun anvendes, hvis man er HELT sikker på at den er væk i virkeligheden, det er ikke tilstrækkeligt, at man har givet en nedrivningstilladelse. SDFE fremstiller en SLET udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status= Rapporteret nedlagt med dato fra 2016 til sidste fotodato NB! Vi kan risikere at en slettet bygning bliver registreret igen hvis den er nedrevet efter fotodato. Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på Objekt_status end Taget i brug er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført. Projekt godkendt Under anlæg Rapporteret oprettet Under nedlæggelse Rapporteret nedlagt Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en punktudpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet. SDFE vil som hjælp til kommunen levere et udtræk i shape, hvor attributten på Objekt_status er forskellig fra taget ibrug. Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007. Side 8 af 28

9 2A. Årlig udpegning af Vejmidte. Hvad skal indsamles?: Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer i vejmidter (og vejtilbehør). Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling. Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto. Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen). Hvis kommunen finder gamle fejl, skal disse også udpeges. Hvordan udpeges?: Udpegning af vejmidte registreres som hovedregel som linje. - linje - Punkt (kan benyttes til udpegning til ex. manglende chikane) - (flade) Når der udpeges en linje, gælder udpegningen et bælte med en bredde på maksimalt 20 meter symmetrisk omkring linjen. Linjen bør være mindst 50m og skal være under m. De 1000 m er af hensyn til producentens mulighed for at have flere operatører i samme område. Der kan udpeges en flade i stedet for, men vær opmærksom på at det kun er indenfor polygonen der ajourføres, derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt med en fladeudpegning. En linje udpegning svarer til 50m, en linje på 1000m svarer dermed til 20 udpegninger. maks. 20m maks. 10m min. 50m Side 9 af 28

10 Der henvises i øvrigt til Bilag 1. Korrekt: Der er tegnet linjer, hvor vejmidte mangler Der er tegnet en linje, som viser at der mangler vejkant på den nye sti. Der er tegnet en flade, som viser at rundkørsel skal ajourføres. Side 10 af 28

11 Punktudpegning hvor chikane mangler. Forkert: Der er udpeget en 18 km lang sti. Det er ikke muligt, tydeligt at se hvad der forventes ajourført. Det er desuden svært for fotogrammetriproducenten at svarer ja/nej til om en ændring er udført. Fladen skal tegnes så tæt på vejanlægget som muligt. På det viste billede er der for meget spildareal. Side 11 af 28

12 2B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af Vejmidte. SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten, på objekter med følgende attributværdier: Geometri_Status= Foreløbig Objekt_Status =Taget i brug Kommunen skal ikke foretage sig yderligere i forhold til nye og ændrede objekter. Hvis kommunen ønsker at slette en vejmidte er der 2 muligheder: Eller Objekt_status ændres til Rapporteret nedlagt SLET selv vejmidten i FOT2007. Vær dog HELT sikker på at vejen er væk i virkeligheden. SDFE fremstiller en SLET udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status= Rapporteret nedlagt med dato fra 2016 til sidste fotodato NB! Vi kan risikere at en slettet VEJMIDTE bliver registreret igen hvis den er nedlagt efter fotodato. Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på Objekt_status end Taget i brug er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført. Projekt godkendt Under anlæg Rapporteret oprettet Under nedlæggelse Rapporteret nedlagt Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en udpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet. SDFE vil som hjælp til kommunen levere et udtræk i shape, hvor attributten på Objekt_status er forskellig fra taget ibrug. Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007. Side 12 af 28

13 3A. Årlig udpegning af Vandløb. Hvad skal indsamles Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer i ovennævnte temaer. Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling. Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto. Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen). Hvis kommunen finder gamle fejl, skal disse også udpeges. Hvordan udpeges?: Udpegning af vandløb registreres som linje. - linje. Når der udpeges en linje, gælder udpegningen et bælte med en bredde på maksimalt 20 meter symmetrisk omkring linjen. Linjen bør være mindst 50m og skal være under m. De 1000 m er af hensyn til producentens mulighed for at have flere operatører i samme område. En linje udpegning svarer til 50m, en linje på 1000m svarer dermed til 20 udpegninger. maks. 20m maks. 10m min. 50m Der henvises i øvrigt til Bilag 1. Side 13 af 28

14 Korrekt: Linje tegnet hvor vandløb mangler. Linje tegnet hvor vandløb skal slettes. Side 14 af 28

15 Forkert. Linje tegnet hvor rørlagt vandløb mangler. Rørlagt vandløb er ikke synligt i foto, derfor kan producenten ikke registrere disse. Side 15 af 28

16 3B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af Vandløb. SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten på objekter med følgende attributværdier: Geometri_Status= Foreløbig Objekt_Status =Taget i brug Kommunen skal ikke foretage sig yderligere i forhold til nye og ændrede objekter. Hvis kommunen ønsker at SLETTE et vandløb er der 2 muligheder: Eller Objekt_status ændres til Rapporteret nedlagt SLET selv vandløbet i FOT2007. Vær dog HELT sikker på at vandløbet er væk i virkeligheden. SDFE fremstiller en SLET udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status= Rapporteret nedlagt med dato fra 2016 til sidste fotodato NB! Vi kan risikere at en slettet VANDLØB bliver registreret igen hvis det er nedlagt efter fotodato. Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på Objekt_status end Taget i brug er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført. Projekt godkendt Under anlæg Rapporteret oprettet Under nedlæggelse Rapporteret nedlagt Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en udpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet. SDFE vil som hjælp til kommunen levere et udtræk i shape, hvor attributten på Objekt_status er forskellig fra taget i brug. Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007. Side 16 af 28

17 4A. Årlig udpegning af SØ. Hvad skal indsamles?: Der skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer i ovennævnte temaer. Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling. Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto. Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen). Hvis kommunen finder gamle fejl, skal disse også udpeges. Hvordan udpeges?: Udpegning af SØ registreres som: - punkt (SØ under 1000m2) - flade (SØ over 1000m2) En punkt-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m 2, uanset geometritypen. Punktudpegningen skal placeres midt i SØ. Leverandøren foretager alle relevante konsekvensrettelser indenfor 1000 m2. SØ er større end 1000 m2 udpeges som en flade. Vær opmærksom på at der kun ajourføres indenfor polygonen. Udpegningerne ajourføres i forhold til den OP, de ligger i. Der henvises i øvrigt til Bilag 1. Korrekt. Punktudpegning hvor SØ under 1000m2 mangler Side 17 af 28

18 Flade tegnet rundt om manglende SØ Forkert: Der er ingen synlig SØ i foto Ovenstående er et godkendt naturopretningsprojekt, men slet ikke synligt i foto endnu. Udpegning må vente til ændringerne er synlige. Side 18 af 28

19 4B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af SØ. SDFE fremstiller en udpegningsfil til producenten, på objekter med følgende attributværdier: Geometri_Status= Foreløbig Objekt_Status =Taget i brug Kommunen skal ikke foretage sig yderligere. Hvis kommunen ønsker at SLETTE en sø er der 2 muligheder: Eller Objekt_status ændres til rapporteret nedlagt SLET selv søen i FOT2007. Vær sikker på at søen er væk i virkeligheden. SDFE fremstiller ligeledes en SLET udpegningsfil, ud fra de geometrier i FOT2007 hvor Objekt_status= Rapporteret nedlagt med dato fra 2016 til sidste fotodato NB! Vi kan risikere at en slettet SØ bliver registreret igen hvis det er nedlagt efter fotodato. Hvis kommunen, i FOT2007, har indberettet Foreløbig geometri med anden værdi på Objekt_status end Taget i brug er det vigtigt, i takt med udviklingen, at holde attributten Objekt_status ajourført. Projekt godkendt Under anlæg Rapporteret oprettet Under nedlæggelse Rapporteret nedlagt Arbejdet med at ajourføre attributten Objekt_status skal være afsluttet indenfor den aftalte dato, herefter fremstiller SDFE en udpegningsfil til producenten, som tidligere beskrevet. SDFE vil som hjælp levere et udtræk til kommunen hvor attributten på Objekt_status er forskellig fra taget ibrug. Denne fil kan, sammen med Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017, bruges til at få ajourført attributterne på Objekt_status i FOT2007. Side 19 af 28

20 5A. Årlig udpegning af områdepolygon. (Opgradering af OP1 til OP3) Hvad skal udpeges og hvordan? Hvis der er sket en udbygning af et byomåde (f.eks. ny udstykning ved byudvidelse), så ønskes området typisk opgraderet fra OP1 til OP3. Udpegning af områdepolygon registreres som: - flade. En flade-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m 2 og mindre end m 2. Fladen markeres med Aktion = Ny og OBJ_type = OMRÅDEPOLYGON. Alt indenfor polygonen ny registreres nu i den bedre nøjagtighed, derfor skal der ikke udpeges yderligere her. Der henvises i øvrigt til Bilag 1. Gul OP3 i FOT2007. Rød Område nu OP1, men ønskes som OP3. Side 20 af 28

21 Gul OP3 i FOT2007. Rød Område nu OP1, men ønskes som OP3 Side 21 af 28

22 6A. Årlig udpegning Havn og Kyst Hvad skal indsamles?: Kommunegrænsen ajourføres hvert år mod hav, når der er udført fotogrammetrisk ajourføring. Derfor skal der indsamles oplysninger, som har betydning herfor, - dvs ændringer i havneområder, landinvindling, inddæmmede arealer. Derfor skal indsamles oplysninger om, hvor der i perioden fra fotografering foråret 2016 til fotografering foråret 2017 er sket ændringer af betydning for kommunegrænsen. Viden herom kan komme fra ansøgninger/tilladelser/sagsbehandling. Der må kun udpeges ændringer, som fysisk kan ses i et ortofoto. Det skal kontrolleres ved hjælp af Quick-Ortofoto WMS orto_foraar_temp_2017 (fra Kortforsyningen). Hvis kommunen finder gamle fejl, skal disse også udpeges. Hvordan udpeges?: Udpegning af havne-/kystændring registreres som hovedregel som linje. - linje. - flade. Når der udpeges en linje, gælder udpegningen et bælte med en bredde på maksimalt 20 meter symmetrisk omkring linjen. Linjen bør være mindst 50m og skal være under m. De 1000 m er af hensyn til producentens mulighed for at have flere operatører i samme område. Der kan udpeges en flade i stedet for, men vær opmærksom på at det kun er indenfor polygonen der ajourføres, derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt med en fladeudpegning. En flade-udpegning repræsenterer et areal på mindst 1000 m 2 og mindre end m 2. Vær opmærksom på at der kun ajourføres indenfor polygonen. Udpegningerne ajourføres i forhold til den områdepolygon (OP1 eller OP3), den ligger nabo til. Side 22 af 28

23 Havneændring udpeget som en flade. Lukning af havn hvor området er i gang med at blive inddæmmet. Her tegnet som en linje. Side 23 af 28

24 Bilag 1. Data skabelon og Tabelopbygning Hvordan skal udpegningerne indsamles? Udpegningerne indsamles i kommunens GIS eller web-gis. Udpegningerne skal afleveres som GIS-filer i TAB-format (MapInfo) eller SHAPE-format (ArcGIS). Til hver udpegning tilknyttes attributter. Nogle attributter er obligatoriske at udfylde, andre er frivillige. GeoDanmark-Produktionsforum udleverer skabelonfiler til TAB- eller SHAPE-format, som skal anvendes, hvis de kan indgå i kommunens GIS. Brugere af andre systemer må selv opbygge tilsvarende tabeller med samme opsætning. Der må ikke tilføjes eller slettes kolonner i denne fil. Dataskabelonen opbygget således: Aar Nummer Kilde Aktion OBJ_type Foretaget Long (Integer) Long (Integer) String String String String Der er udviklet et plugin til Qgis der kontrollere om dataformatet overholdes. Dette plugin og how to do ligger på GeoDanmarks hjemmeside. Det anbefales, at udpegningerne indsamles løbende, så arbejdet indgår som en naturlig del af kommunens sagsbehandling. Side 24 af 28

25 Tabelopbygning. Aar Nummer Kilde Aktion OBJ_type Foretaget Ny BYGNING NY Slet SØ NY Ændre geometri VEJMIDTE NY Ikke tildelt NY Ny OMRÅDEPOLYGON NY Aar Aar SKAL udfyldes af kommunen. Aar er årstal for forventet synlighed i luftfotoet optaget i marts-april. Aar angives som et årstal: f.eks Nummer nummer skal være unikt (0 er ikke en lovlig værdi) Nummer SKAL udfyldes af kommunen. Nummer er et unikt nummer for hver fil. Nummer angives som heltal. Kilde Kilde SKAL udfyldes af kommunen. Kilde er kommunenummeret med foranstillet nul. Aktion Aktion SKAL udfyldes kommunen. Aktion skal angives med en af følgende værdier: ATTRIBUT VÆRDI BETYDNING Aktion Ny Anvendes kun de steder, hvor der ikke er en geometri for objektet i forvejen, men der kan godt være geometri for andre objekter. Slet Bruges for objekter, der findes i data, men ikke længere findes i naturen. Ændre geometri Bruges for objekter, der findes i data, men har fået ændret deres geometriske forløb i naturen. Ikke tildelt Denne værdi benyttes som nødløsning, når ingen af de andre mere detaljerede angivelser kan bruges. Typen af ændring er ikke specificeret. Der kan kun ajourføres forhold, der kan ses i billederne. Side 25 af 28

26 OBJ_type OBJ_type er navnet på den objekttype, der hovedsageligt skal behandles. Navnet for objekttypen fremgår af GeoDanmark-specifikationen fx Bygning, Vejmidte, Sø m.m. Konsekvensrettelser ved andre objekter, som er berørt af ændringen, udføres af Producenten selvom objektypenavnet for disse ikke er nævnt. OBJ_type SKAL så vidt muligt ALTID angives af kommunen. Det er en fordel for både producent og kvalitetskontrol, at man ikke skal gætte på, hvad udpegningen dækker over. Ved enkeltobjekter (typisk punkt og linieobjekter) SKAL den ALTID udfyldes. Ved fladeobjekter f.eks. ændringer af flere forhold i et område kan objekttype undlades, men det bør kun være undtagelsesvis. Benyt aldrig OBJ_type OMRÅDEPOLYGON i denne situation. Hvis et område (eksempelvis en ny udstykning ved byudvidelse) ønskes opgraderet fra OP1 til OP3, markeres en flade med Aktion = Ny og OBJ_type = OMRÅDEPOLYGON. Alt indenfor polygonen nyregistreres nu i den bedre nøjagtighed, derfor skal der ikke udpeges yderligere her. Foretaget Foretaget SKAL angives af kommunen og altid med værdien NY. OK og NEJ påføres af producenten, og returneres sammen med data. ATTRIBUT VÆRDI BETYDNING Foretaget NY Alle nye udpegninger får denne værdi. OK Er rettet som angivet. NEJ Det angivne sted er kontrolleret i luftfotoet, men der er ingen ændringer udført. Denne manglende ændring skyldes, at ændringen: ikke er udført endnu ikke kan ses i luftfotoet ikke er lovlig i forhold til specifikationen Side 26 af 28

27 Bilag 2. Tjekliste for kommunen før data sendes til GeoDanmarks produktionsforum 1. Illustrerer udpegningerne en ændring mellem eksisterende data og Quick-Ortofoto? Hvis nej, skal udpegningen ikke sendes til GeoDanmarks Produktionsforum 2. Er der udpegnings-flader som overlapper? Hvis ja, skal disse justeres, så der ikke er overlap. 3. Er der punkter eller linjer inden for fladerne? Hvis ja, skal disse fjernes 4. Er der linjer, som er længere end m? Hvis ja, skal de opdeles, så de overholder maksimumsstørrelsen. 5. Er der flader større end m 2? Hvis ja, skal de opdeles, så de overholder maksimumsstørrelsen. Hvordan og hvornår skal udpegningerne afleveres? Kommunerne afleverer udpegningsfilerne til deres lokale medlem i GeoDanmark- Produktionsforum senest 3 uger efter, at Quick-Orto for hele kommunen er tilgængeligt på WMS. Denne dato kan ses på SDFE s hjemmeside: GeoDanmark-Produktionsforum vil så kontrollere data, som anført i næste afsnit. Godkendte data sendes videre til SDFE. Afviste data returneres til kommunen for fornyet bearbejdning. Hvordan efterbehandles udpegningerne? GeoDanmark-Produktionsforum kontrollerer om udpegningerne overholder kravene til indholdet i attributterne og til størrelserne. Se evt. checkliste i bilag 2. SDFE modtager indmeldingerne fra GeoDanmark-Produktionsforum. Udpegningerne fra kommunerne samles med udpegninger fra Vejdirektoratet, udpegninger fra SDFE og foreløbige objekter i FOTdatabasen 1. Når alle udpegninger er samlet, sendes udpegningerne videre til fotogrammetrisk bearbejdning. Det fotogrammetriske firma panorerer til de udpegede steder og noterer, om udpegningen har afstedkommet ajourføring af GeoDanmark-data. Det er vigtigt, at udpegningerne har en begrænset størrelse, så det tydeligt fremgår, om den ønskede ajourføring er blevet foretaget. SDFE returnerer filen med udpegningerne til kommunerne. Kommunerne sletter udpegninger i filen, hvor der er sket en ændring af GeoDanmark-data. Ikke udførte ændringer slettes, hvis de ikke længere er relevante (f.eks. fordi byggetilladelsen er udløbet) eller, hvis de stadig er relevante, så gemmes de for at indgå i næste års udpegede ajourføring. Side 27 af 28

28 Bilag 3. Medlemmer af GeoDanmark-Produktionsforum: Anne Grete Rasmussen, Haderslev, Region Syddanmark (Sydkort), Sten Frandsen, Odense, Region Syddanmark, (Geo Fyn), Torben Korgaard Hansen, Herning, Region Midtjylland (GeoMidt), Charlotte Kronholm Pedersen, Aalborg, Region Nordjylland (GeoNord), Niels Skov Jensen, Ringsted, Region Sjælland (GeoSjælland), Christian Helring Andersen, Rødovre, Region Hovedstaden (HRKS) John Kamper, SDFE, Kurt Toft, SDFE, Jørgen Grum, SDFE, Side 28 af 28

Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016.

Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016. 12. maj 2016 Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016. Baggrund: Forretningsmodellen indeholder en forpligtelse for kommunerne til at udpege de

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 8. december 2014 Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 Baggrund

Læs mere

Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf.: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: Catje@gst.dk ref.: Catrine Jensen Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum 17. februar

Læs mere

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Gylling Jensen 23. juni 2015 Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Referat fra 16. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. Fraværende. Dagsorden. GeoDanmark Weidekampsgade København S

Referat fra 16. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. Fraværende. Dagsorden. GeoDanmark Weidekampsgade København S Referat fra 16. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk e-mail: kft@sdfe.dk ref: Kurt Toft 21. juni 2016 Tid og Sted Onsdag den

Læs mere

Referat fra 14. møde i GeoDanmark Produktionsforum 15. februar Tid og Sted. Deltagere. Afbud. Dagsorden. 1. Intro/Jørgen (½ time)

Referat fra 14. møde i GeoDanmark Produktionsforum 15. februar Tid og Sted. Deltagere. Afbud. Dagsorden. 1. Intro/Jørgen (½ time) GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk e-mail: kft@sdfe.dk ref: : Kurt Toft Referat fra 14. møde i GeoDanmark Produktionsforum 15. februar 2016 Tid og Sted Onsdad

Læs mere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: xx@gst.dk ref: : Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015 Tid og Sted

Læs mere

Vejledning til justering af OP3

Vejledning til justering af OP3 Sidst ændret 16_09_2015 Vejledning til justering af OP3 Baggrund GeoDanmarks nye forretningsmodel gældende fra 2015 lægger stor vægt på homogenitet i GeoDanmark data. Som følge heraf er der i den nye forretningsmodel

Læs mere

Vejledning til ændringsudpegning

Vejledning til ændringsudpegning Vejledning til ændringsudpegning I forbindelse med ændringsudpegninger er der for at gøre udpegningerne ens fra kommunerne lavet en kort vejledning, som skal give en afklaring af, hvornår man bruger de

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Referat for 10. møde i GeoDanmark Produktionsforum 7. september Tid og Sted. Deltagere

Referat for 10. møde i GeoDanmark Produktionsforum 7. september Tid og Sted. Deltagere GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 10. møde i GeoDanmark Produktionsforum 7. september 2015 Tid og Sted

Læs mere

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat Direkte: 20370597 e-mail: inf@kl.dk ref: inf Møde i FOT-Specifikationsforum den 15. maj 2014, kl. 10:00-15:00 12. maj 2014

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

FOTBROWSER - DEMONSTRATION. Grundlæggende introduktion til FOTBROWSER

FOTBROWSER - DEMONSTRATION. Grundlæggende introduktion til FOTBROWSER FOTBROWSER - DEMONSTRATION Grundlæggende introduktion til FOTBROWSER 1 Program Generel introduktion til FOTBROWSER Del 1: Værktøjer Del 2: Væsentlige principper (arbejdsgeometri (rød) og objekt-geometri

Læs mere

Niels stillede forslag om et ekstra punkt: Kommunikation ifm. nedbrud dette blev indsat som nyt pt. 6

Niels stillede forslag om et ekstra punkt: Kommunikation ifm. nedbrud dette blev indsat som nyt pt. 6 REFERAT af 20. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk e-mail: karit@sdfe.dk ref: : Katarina Ritz 28. februar 2017 Tid og Sted

Læs mere

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen 04. MAJ 2017 Baggrund for gennemsynsdatabase til Geokoderen I forbindelse med, at det er aftalt, at SKAT kan foretage bygningsgeokodning af GeoDanmark-data,

Læs mere

Referat fra 15. møde i GeoDanmark Produktionsforum 12. maj Tid og Sted. Deltagere. Afbud. Dagsorden (meget tentativ)

Referat fra 15. møde i GeoDanmark Produktionsforum 12. maj Tid og Sted. Deltagere. Afbud. Dagsorden (meget tentativ) GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk e-mail: kft@sdfe.dk ref: : Kurt Toft Referat fra 15. møde i GeoDanmark Produktionsforum 12. maj 2016 Tid og Sted Torsdag

Læs mere

Emne Tid Formål, produkt Metode

Emne Tid Formål, produkt Metode Referat Møde i Administrativt Ajourføringsforum Tid og sted: Deltagere: Afbud: Torsdag den 31. august 2017, kl. 9.00-15.00 i KL-huset. Mette Hansen, Hvidovre Kommune (formand). Sten Frandsen, Odense Kommune.

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007.

Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007. Ref: sabje@kms.dk September 2010 FOT2007 datailægning Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007. Når FOT-data er godkendt af det lokale FOT-samarbejde, skal

Læs mere

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2016 13/08149-23 Carsten Henning Bitsch cahb@vd.dk +45 7244 2626 VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS 1. Microstation 2. MapInfo

Læs mere

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur FOT-3 Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur Formål og mål med gruppens arbejde At fastlægge en samlet specifikation

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen 6. JANUAR 2017 Baggrund for gennemsynsdatabase til Geokoderen I forbindelse med, at det er aftalt, at SKAT kan foretage bygningsgeokodning af GeoDanmark-data,

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0

Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0 Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0 Lavet af: Thorbjørn Vang Søndergaard, Kolding Kommune Rasmus Klog, Vejle Kommune Anita Enevoldsen, Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 2 Import af data og opsætning

Læs mere

Rettelser herunder ændringer til FOT specifikationen version 3

Rettelser herunder ændringer til FOT specifikationen version 3 Rettelser herunder ændringer til FOT specifikationen version 3 Rettelserne i dette rettelsestillæg, udgave 1.0 er typisk af typen fejl og mangler, tolknings- og præciseringsmæssige forhold. Der har været

Læs mere

Om Nordvands ret til anvendelse af Kommunens FOT-data indenfor Kommunens geografiske område.

Om Nordvands ret til anvendelse af Kommunens FOT-data indenfor Kommunens geografiske område. Mellem Nordvand ØrneGårdsvej 17 2820 Gentofte CVR-nr. xxxxxxxx ( Ledningsejeren ) og Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg CVR-nr. 62761113 ( Kommunen ) AFTALE Om Nordvands

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 1 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 1 To niveauer af geokodning.... 2 Geometrityper....

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Geokodning af bygninger i FOT2007

Geokodning af bygninger i FOT2007 Kontakt: amc@kl.dk Ref: sabje@kms.dk Oktober 2010 Geokodning af bygninger i FOT2007 Baggrund Notatet indeholder retningslinjer, som FOT2007 anbefaler, at FOTdanmarks medlemmer forholder sig til i forbindelse

Læs mere

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015 Introduktion til Geokoderen (v.1.6) Indhold For brugere... 2 Om Geokoderen... 2 Adgang til Geokoderen... 2 Fremsøgning af ejendom... 2 Ændring af koordinater for BBR s bygninger... 3 Opdeling, samling

Læs mere

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference Kort10 - en del af den geografiske infrastruktur Produktblad juni 2006 Kort10 som fælles geografisk reference 2 Kort10, produktblad juni 2006 Kort10 en del af den geografiske infrastruktur Kort10 er en

Læs mere

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen.

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk Der er adgang til Kortforsyningen.dk gennem to forskellige overførselsmetoder: Gennem hjemmesiden download.kortforsyningen.dk og gennem en FTP-server på ftp.kortforsyningen.dk.

Læs mere

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation I forbindelse med tilbudsafgivelse er COWI stødt på følgende spørgsmål, som ønskes afklaret, inden det endelige tilbud afgives. Geometrityper Understøttelse

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

De frie data! alt det du ikke vidste. Af Morten Sørensen, NIRAS BentleyUsers årsmøde 2013

De frie data! alt det du ikke vidste. Af Morten Sørensen, NIRAS BentleyUsers årsmøde 2013 De frie data! alt det du ikke vidste Af Morten Sørensen, NIRAS BentleyUsers årsmøde 2013 Formålet I slutningen af 2012 fik vi en kæmpe gave af regeringen og KL de frigav stort set alle deres grunddata.

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Opsætning (GIS udbyder)

Opsætning (GIS udbyder) Indholdsfortegnelse Opsætning (GIS udbyder)... 1 Opsætning (GeoServer)... 2 Opsætning (Skyhost WebPortalen)... 3 Udførelsen (Skyhost Webportalen)... 5 Udførelsen (Jobs Appen)... 8 Ekstern redigering af

Læs mere

SydKort. Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007. Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015

SydKort. Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007. Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015 Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007 Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015 1 Indledning I januar 2014 igangsatte bestyrelsen for GeoDanmark (dengang

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-3 Planlægning af skriftlig eksamen

Læs mere

Kommunale deltagere i brugerpanel til nyt GeoDanmark systemunderstøttelse

Kommunale deltagere i brugerpanel til nyt GeoDanmark systemunderstøttelse Kommunale deltagere i brugerpanel til nyt GeoDanmark systemunderstøttelse GeoDanmark indkøber et nyt system til erstatning for FOT2007. Leverandørens udviklingsplan omfatter inddragelse af systemets fremtidige

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo. MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

OGF Datamodeller. Workshop 2 Teknisk gennemgang

OGF Datamodeller. Workshop 2 Teknisk gennemgang OGF Datamodeller Workshop 2 Teknisk gennemgang Datamodel - Datakatalog Pragmatisk tilgang: Navn / beskrivelse af dataindhold Geometri Attributter Behov for at sætte begreber på plads, så det er det samme

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du i geokoderen...

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15)

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Referat v. 2,0 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Direkte: 33 70 3743

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Perspektiverne for brug af satellitbilleder til kortlægning i det offentlige FOTdanmark 30-okt-2014. Rasmus L Borgstrøm GIS & RS specialist, DHI GRAS

Perspektiverne for brug af satellitbilleder til kortlægning i det offentlige FOTdanmark 30-okt-2014. Rasmus L Borgstrøm GIS & RS specialist, DHI GRAS Perspektiverne for brug af satellitbilleder til kortlægning i det offentlige FOTdanmark 30-okt-2014 Rasmus L Borgstrøm GIS & RS specialist, DHI GRAS 01. Introduktion hvem er vi, hvorfor er jeg her? DHI

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen Vejledning til brugeradministration af Geokoderen 04. MAJ 2017 VEJLEDNING TIL BRUGERADMINISTRATION AF GEOKODEREN Brugeradministrationssiden giver administrator mulighed for at administrere brugere og brugernes

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 2 Hvor kan der fås mere hjælp?... 2 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 2 To niveauer af geokodning....

Læs mere

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata 1. Indledning Denne hjælpefil beskriver applikationens formål, dens opbygning samt, hvordan man indberetter en fejl/mangel/ajorføringsdata. Den Fælles IndberetningsPortal

Læs mere

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering Lars Malmborg Indledende håndtering af data Indledende Næstved modtog 1845 polygoner fra naturstyrelsen Frasortere data, som ikke skal gennemgås Udenfor

Læs mere

FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave

FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave De ændringer, der er foretaget med FOT version 4.0, handler hovedsagligt om forenkling og operationalisering i forhold til produktion og kvalitetssikring

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

Kvalitetssikring og fejlretning af eksisterende habitat- og fuglebeskyttelsesgrænser

Kvalitetssikring og fejlretning af eksisterende habitat- og fuglebeskyttelsesgrænser Storstrøm J.nr. Ref. KRKJE Den 27. oktober 2016 Kvalitetssikring og fejlretning af eksisterende habitat- og fuglebeskyttelsesgrænser Som en del af naturpakken er det besluttet, at justere grænserne for

Læs mere

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1 ON!Track Web Brugermanual Web Manual Version 1.1 Indhold Kom godt i gang... 3 Hvad er ON!Track?... 3 Hvordan ser den overordnede ON!Track-proces ud?... 3 Hvordan tilføjes, redigeres og slettes en lokation?...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T QGIS 2.4.

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T QGIS 2.4. D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T QGIS 2.4 Grundkursus September 2014 Velkommen til Grundkursus i QGIS 2.4 Dette kursusmateriale

Læs mere

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner.

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner. Selection Udvælgelse Der er flere metoder til at udvælge data i GIS. I de følgende opgaver arbejdes med 3 kategorier: Select med mus Select med udtryk Select med Spatial Query Åbn filen Markblok.shp fra

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines. FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines

FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines. FKG datamodellen Version Implementeringsguidelines FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 Implementeringsguidelines Sidste revisionsdato: 24. oktober 2013 1 Dokumenthistorik Version Dato Initialer Ændring 1.0 5.7.2013 TBS/NIRAS

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere

Systematisk opfølgning på sygemeldinger ( model)

Systematisk opfølgning på sygemeldinger ( model) Vejledning Systematisk opfølgning på sygemeldinger (1-5-15-model) www.regionsyddanmark.dk/sygefravær Systematisk opfølgning på sygemeldinger (1-5-15-model) Den enkelte leder vælger selv en måde til at

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Kommunale anvendelser af digitale højdemodeller. v/ Per Lykke Larsen, HRKS

Kommunale anvendelser af digitale højdemodeller. v/ Per Lykke Larsen, HRKS www.hrks.dk - Hovedstadsregionens Kortsamarbejde Hvem er HRKS? Sammenslutning af KIFA og EKKO dvs. Frederiksborg (18) og Københavns Amter (20) - måske med Bornholm? Fælleskortlægning, Erfaringsudveksling,

Læs mere

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data.

Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data. Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data. Aftalens parter: xxxxxx firma yyyyyy adresse zzzzzzz postnr xxxxx kommune yyyyyy adresse zzzzzzz postnr Kommuneaftalen erstatter tidligere

Læs mere

Interesseområ de. Opret interesseområde

Interesseområ de. Opret interesseområde Interesseområ de Som ledningsejer skal du indberette dine interesseområder. Det vil sige, at du skal registrere de arealer, hvor dine ledninger er gravet ned i jorden eller havbunden. Det er gratis at

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Vejledning til ledersiderne i Kursusportalen... 3 Medarbejdere - Validering af medarbejdere... 4 Aktivitetsoverblik...

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

PlansystemDK Hotline:

PlansystemDK Hotline: Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Gå til www.indberet.plansystem.dk For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget

Læs mere

FOSAKO 29. september 2011

FOSAKO 29. september 2011 Deltagere Dorte Holm Lennart Christoffersen Ole Dittmer Lisette Sønderby Bertelsen Frits Frandsen Bergliot Pedersen Dorthe Holme Stefan Østergaard Jensen Morten Lind Lasse Kjemtrup Vibeke Brandhof Lisbeth

Læs mere

Specifikation FOT 4.0

Specifikation FOT 4.0 Specifikation FOT 4.0 Version: 20090328 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord...1 2.1. Geometriske krav og regler...2.1.1 2.1.1 Koordinat- og højdesystem...2.1.1 2.1.2 3D-koordinatsæt...2.1.1 2.1.3 Udefineret

Læs mere

Specifikation FOT 4.0.1. Version: FOT 4.0.1 20091022

Specifikation FOT 4.0.1. Version: FOT 4.0.1 20091022 Specifikation FOT 4.0.1 Version: FOT 4.0.1 20091022 Indholdsfortegnelse. 1.0 Forord... 1 2.1. Geometriske krav og regler...2.1.1 2.1.1 Koordinat- og højdesystem...2.1.1 2.1.2 3D-koordinatsæt...2.1.1 2.1.3

Læs mere