Kontaktpersoner, oprettelse og ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktpersoner, oprettelse og ændringer"

Transkript

1 Kontaktpersoner, oprettelse og ændringer Indhold Generelt... 2 Opret kontaktperson... 3 Opret kontaktperson fra Kontaktpersoner menuen... 3 Opret kontaktperson via den ph.d. studerende... 6 Opret kontaktperson direkte under Accounts... 8 Kontaktpersoners rolle (Role) Hovedvejleder og medvejleder Program og skoleudvalg Administrator og Dept. secretary Oversigt over roller og account typer Account tilknytning Tilknyt vejleder til den ph.d. studerendes projekt Ændring af ph.d. studerendes vejledere Oprettelse af anmodning til vejlederskift Ret Ejer på kontaktperson Ændring af kontaktpersons e mailadresse Send nyt password til kontaktperson Luk kontaktpersons adgang til Manager portalen Ret kontaktpersonens rolle Flyt kontaktperson til anden account Fjern kontaktperson Begrænsninger én rolle og én accounttilknytning Genoplivning kontaktperson fra arkiv Oprydning i kontaktpersoner Program og skoleudvalg Dokumentation og bevaring af historik Fjern medlem fra program /skoleudvalg Tilføj nyt medlem af program /skoleudvalg Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 1 af 31

2 Generelt Alle vejledere samt alle personer, der skal have adgang til Manager portalen skal oprettes som kontaktpersoner i PhD Planneren. Dvs. at alle medlemmer af programudvalg, skoleudvalget og vejledere skal oprettes som kontaktpersoner. En kontaktpersons account tilknytning og rolle(r) afgør, hvad personen har adgang til i Manager portalen. Bemærk at en kontaktperson aldrig på sit eget Kontaktperson faneblad må få tildelt rollen Main supervisor eller Co supervisor: Den rolle tilknytning skal ske via relationen til den studerende. Af hensyn til indberetningen til Danmarks Statistik er det også vigtigt, at deres account tilknytning bliver registreret korrekt. Vejlederne deles op i, hvor de kommer fra: Eget fakultet (institut, afdeling mv.) AU supervisors outside faculty External supervisors in DK External supervisors outside DK Det anbefales at oprette kontaktpersoner under Talent Management og ikke under Rekruttering. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 2 af 31

3 Opret kontaktperson Før man opretter en ny kontaktperson, skal man altid tjekke, om vedkommende allerede er oprettet både blandt aktive kontaktpersoner og arkiverede kontaktpersoner, så man undgår dobbeltopretninger. Kontaktpersoner kan oprettes tre forskellige steder: i Kontaktpersoner menuen, via en studerende (Medarbejdere) eller direkte på Accounts menuen. Opret kontaktperson fra Kontaktpersoner-menuen 1. Klik på menuen Kontaktpersoner: 2. Søg på personens navn under både ak ve og arkiverede kontaktpersoner for at tjekke, om vedkommende allerede er opre et: Bemærk, at det er ikke muligt at søge på både fornavn og e ernavn sam dig. Det er kun mulig at søge på enten fornavn eller e ernavn. Dvs. Hans Larsen skal enten søges frem på Hans eller på Larsen og ikke på Hans Larsen. Hvis en kontaktperson ikke findes hverken under ak ve eller på arkivet, skal vedkommende opre es. 3. Klik på Tilføj ny kontaktperson: Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 3 af 31

4 4. Indtast Fornavn, E ernavn, E mail og vælg Account: Husk at få alle mellemnavne med. 5. Vælg Rolle (dog ikke Main supervisor eller Co supervisor): Ved opre else af hoved /medvejleder skal Rolle al d være en streg ( ), da hoved /medvejlederrollen vælges inde på den ph.d. studerende og ikke under kontaktpersonens egne oplysninger. 6. Klik på Gem. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 4 af 31

5 7. Here er kommer du ind på fanen Kontaktperson og kan udfylde yderligere oplysninger om personen: 8. Klik på fanen Adresse: Her er det muligt at angive kontaktpersonens arbejdsadresse. De e er især ny gt i forbindelse med eksterne kontaktpersoner. Husk at vedligeholde disse oplysninger. 9. Klik på fanen Selvbetjening, hvis kontaktpersonen skal have adgang l Planner. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 5 af 31

6 10. Ret Gyldig ind l, sæt flueben i Managers Portal og klik på Opret konto: 11. Nu er kontaktpersonen opre et. Opret kontaktperson via den ph.d.-studerende Hvis en kontaktperson ikke findes hverken under aktive eller på arkivet, skal vedkommende oprettes. 1. Klik på Opret ny kontaktperson inde på den ph.d. studerendes faneblad Kontaktpersoner: Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 6 af 31

7 2. Indtast Fornavn, E ernavn og E mail: Husk at få alle mellemnavne med. 3. Klik på Gem. 4. Here er kommer du ind på kontaktpersonens eget faneblad Kontaktperson: Role skal al d være en streg ( ), da hovedvejleder/medvejlederrolle vælges inde på den ph.d. studerende og ikke under kontaktpersonens egne oplysninger. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 7 af 31

8 5. Klik på fanen Adresse: Læg mærke l, at kontaktpersonen allerede er blevet lkny et den ph.d. studerendes Account. Hvis de e skal ændres, klikkes der på feltet l højre for ins tu ets/afdelingens navn, og den nye Account vælges fra listen. 6. Klik på fanen Selvbetjening, hvis kontaktpersonen skal have adgang l Planner. 7. Ret Gyldig ind l, sæt flueben i Managers Portal og klik på Opret konto: 8. Nu er kontaktpersonen opre et. Opret kontaktperson direkte under Accounts En kontaktperson kan også oprettes direkte under en Account. 1. Klik på menuen Accounts: Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 8 af 31

9 2. Klik på den ønskede account (f.eks. External supervisors in DK): 3. Klik på fanen Kontaktpersoner. 4. Klik på Tilføj ny kontaktperson: 5. Indtast Fornavn, E ernavn og E mail: Husk at få alle mellemnavne med. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 9 af 31

10 6. Klik på Gem. 7. Here er kommer du ind på kontaktpersonens eget faneblad Kontaktperson: Role skal al d være en streg ( ), da hovedvejleder/medvejlederrolle vælges inde på den ph.d. studerende og ikke under kontaktpersonens egne oplysninger. 8. Klik på fanen Adresse: Læg mærke l, at kontaktpersonen allerede er blevet lkny et en Account. 9. Klik på fanen Selvbetjening, hvis kontaktpersonen skal have adgang l Planner. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 10 af 31

11 10. Ret Gyldig ind l, sæt flueben i Managers Portal og klik på Opret konto: 11. Nu er kontaktpersonen opre et. Findes kontaktpersonen på arkiv, kan vedkommende gøres aktiv igen ved at klikke på Hent knappen på kontaktpersonens Status faneblad (se afsnittet Genopliv fra arkiv): Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 11 af 31

12 Kontaktpersoners rolle (Role) Når f.eks. en ansøgning bevæger sig igennem statusserne i ansøgnings workflowet, vil den befinde sig på forskellige lokationer afhængig af, hvor i workflowet den er. Eksempelvis vil programudvalget/fagkyndigt udvalg ikke kunne se opgaver i de statusser, som ligger i skole /optagelsesudvalgets lokation og omvendt. Tilsvarende gælder for medarbejder og plan workflows. Det er derfor vigtigt, at man giver kontaktpersonen den rette rolle. Hovedvejleder og medvejleder Rollerne Main supervisor og Co supervisor kan kun tildeles i relationen til en studerende (medarbejder) på dennes Kontaktpersoner faneblad. De kontaktpersoner, der er hovedvejledere eller medvejledere for en eller flere ph.d. studerende, må ikke få tildelt rollen Main supervisor eller Co supervisor på sit Kontaktperson faneblad. Tildelingen af disse roller skal ske via den enkelte studerende. Disse kontaktpersoner skal derfor have rollen på deres Kontaktpersonfaneblad: Se afsnittet Tilknyt en ekstra vejleder til den ph.d. studerendes projekt nedenfor for en beskrivelse af, hvordan relationen mellem kontaktpersonen og den ph.d. studerende defineres. Program- og skoleudvalg Vær opmærksom på, at det ikke er muligt både at være i program og skoleudvalget. Har man en kontaktperson, der har en rolle begge steder, må man skifte rolle for vedkommende, når passende. En mindre god løsning er at oprette to forekomster af kontaktpersonen med forskellige e mailadresser, da der ikke kan gives adgang til Manager portalen flere gange på samme e mail. Dette kræver også 2 sæt adgangskoder. Kun de kontaktpersoner, der er medlemmer af et fast udvalg (programudvalg/skoleudvalg), må få registreret udvalgsrollen direkte fra dropdown listen i Role feltet: Det skyldes, at den rolle, der registreres her, knytter sig direkte til kontaktpersonen under alle omstændigheder. Vær opmærksom på, at program og skoleudvalgsmedlemmer også kan være vejledere. De skal blot skifte mellem deres 2 roller inden i Manager portalen for at se de aktuelle opgaver under den valgte rolle. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 12 af 31

13 Administrator og Dept. secretary To roller har en særlig status: Administrator gives kun til ph.d. skolens administrative medarbejdere. Dept. secretary giver via manager portalen adgang til instituttets ph.d. studerende. Vær opmærksom på, at en kontaktperson med rollen Dept. secretary skal være tilknyttet et institut og ikke et program. Kontaktpersoner med rollen Dept. secretary kan ikke se Tasks i portalerne. Oversigt over roller og account-typer En kontaktpersons tilladte roller er afhængig af, hvilken account type kontaktpersonen er tilknyttet. Main supervisor og Co supervisor er grå tonede for at indikere, at man ikke må vælge disse to roller på en kontaktpersons Kontaktperson faneblad. Rolle/accounttilknytning Programme account Programme account Department account AU supervisors outside faculty AU External supervisors in DK AU External supervisors outside DK x x x x Main supervisor Co supervisor Prog chair x Prog member x School head x School member x Administrator x x x x x x Dept. secretary x Account-tilknytning Vær opmærksom på, at programudvalgsmedlemmer skal tilknyttes et program og ikke et institut/afdeling (ved nogle ph.d. skoler hedder programmer og institutter/afdelinger det samme). Account tilknytningen og rollen afgør, hvad kontaktpersonen kan se i Manager portalen. Uanset om eksterne vejledere skal have adgang til Manager portalen eller ej, så skal de alle oprettes som kontaktpersoner med en af følgende account tilknytninger: Eget fakultet (institut, afdeling mv.) AU supervisors outside faculty External supervisors in DK External supervisors outside DK Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 13 af 31

14 Tilknyt vejleder til den ph.d.-studerendes projekt Vejledernes rolletilknytning ske i forbindelse med, at den studerende vippes fra Rekruttering til Talent Management (jf. vejledningen Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management), men det kan være nødvendigt senere at tilknytte en ekstra medvejleder til projektet. 1. Gå ind på den relevante ph.d. studerende. 2. Klik på fanen Kontaktpersoner: 3. Klik på knappen Tilføj eksisterende kontaktperson: 4. Klik på knappen l højre for teks eltet for at få listen over registrerede kontaktpersoner: I de fleste lfælde findes vejlederne allerede i listen over kontaktpersoner. 5. Du kan finde vejlederen på listen ved at søge vedkommende frem ved at bruge søgefeltet eller ved at finde vedkommende på listen. Vær opmærksom på at få alle mellemnavne med, da 2 personer godt kan hedde det samme. 6. Klik på navnet på kontaktpersonen i listen, så det bliver markeret med en prik. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 14 af 31

15 7. Klik på Vælg: 8. Vælg en Rolle for kontaktpersonen: 9. Klik på Gem. 10. Nu er medvejleder nr. 2 blevet lkny et projektet: 11. Under fanebladet Medarbejder re es i feltet Changelog main supervisors eller Change log cosupervisors e er følgende mønster for at sikre historikken i vejledersammensætningen: Det er vig gt at indtaste startperioden, da den ikke fremgår andre steder. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 15 af 31

16 Ændring af ph.d.-studerendes vejledere Revideret den 24. marts 2017 Hvis en studerende skal have ny vejleder eller have ændret vejledersammensætning, opdateres to faneblade på den enkelte studerende: Medarbejder og Kontaktpersoner. 1. Under fanebladet Medarbejder re es i feltet Changelog main supervisors eller Change log cosupervisors e er følgende mønster for at sikre historikken i vejledersammensætningen: Det er vig gt at indtaste perioden, da den ikke fremgår andre steder. 2. Under fanebladet Kontaktpersoner ernes vejlederen ved at trykke på linket i kolonnen Rolle: 3. Klik på Slet: Hvis vejlederen ikke har andre aktive studerende i PhD Planner, bør det overvejes, om vejlederen skal have fjernet sin adgang til PhD Planner som beskrevet under afsnittet Luk en kontaktpersons adgang til Manager portalen, og eventuelt lægges på arkiv. Man tilføjer nye vejledere ved at vælge Add existing contact eller Add new contact, jf. afsnittet Tilknyt vejleder til den ph.d. studerendes projekt. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 16 af 31

17 Oprettelse af anmodning til vejlederskift Nogle ph.d. skoler laver endvidere en anmodning på den pågældende ph.d. studerende, så vejlederskiftet efterfølgende kan fremsøges. 1. Klik på fanebladet Anmodninger. 2. Vælg Other request og klik på Næste: 3. Angiv navnet f.eks. Hovedvejlederski eller Supervisor change, vælg start og slutdato for den dag, sagen behandles og klik på Tilføj: 4. Beskriv ændringen kort. Dokumenta on uploades under panelet Dokumenter under anmodningen: Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 17 af 31

18 5. I Outcome decision vælges Accept: Så er anmodningen klar l at lukkes. 6. Vælg panelet Opgaver og vælge Opgaveopdatering: 7. Ret status l Accepted, tjek at boksen Workflow completed vinges af og klik på Gem og lføj: Anmodningen arkiveres here er automa sk. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 18 af 31

19 Ret Ejer på kontaktperson Den ph.d. administrator, der opretter kontaktpersonen, kommer automatisk til at stå som Ejer af kontaktpersonen. Afhængig af, hvordan de enkelte ph.d. skoler har valgt at gøre, kan dette rettes til hele teamet ved at vælge APHD Admin, BPHD Admin, HPHD Admin eller SPHD Admin. 1. Gå ind på den pågældende kontaktperson. 2. Klik på fanen Status: 3. Vælg den ønskede Ejer fra dropdown listen: 4. Klik på Ski ejer. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 19 af 31

20 Ændring af kontaktpersons adresse Revideret den 24. marts 2017 Hvis kontaktpersonen skifter e mailadresse, skal dette ændres både på Kontaktperson fanebladet og på Selvbetjenings fanebladet, da e mailadressen bruges som brugernavn, når vedkommende logger ind i Manager portalen. 1. Gå ind på kontaktpersonens faneblad Kontaktperson. 2. Ret e mailadressen og klik på Gem: 3. Klik fanebladet Selvbetjening. 4. Systemet viser med det samme, at den nye e mailadresse ikke svarer l den e mailadresse, vedkommende logger på med: 5. Klik på Fjern konto. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 20 af 31

21 6. Ret datoen under Gyldig l, sæt flueben i Managers Portal og klik på Opret konto: Revideret den 24. marts Der sendes nu 2 mails l kontaktpersonen (en med det nye brugernavn (= e mailadresse), og en med et midler digt password, som skal ændres inden for 24 mer. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 21 af 31

22 Send nyt password til kontaktperson Det sker, at kontaktpersoner glemmer deres brugernavn og/eller password til Manager portalen. Ph.d. administratoren har mulighed for at sende kontaktpersonen et nyt midlertidigt password fra kontaktpersonens Selvbetjenings faneblad til den e mailadresse, der er anført i PhD Planner. Hvis vedkommende også har skiftet e mailadresse uden at få det ændret i PhD Planner, så vil det nye midlertidige password blive sendt til den gamle e mailadresse. Tjek derfor også mailadressen, når en kontaktperson ikke kan logge på. Tjek også for en sikkerhedsskyld, at vedkommende står på den rigtige login side. Nogle kontaktpersoner og ph.d. studerende søger login siden frem med Google, og så kan de ende på en anden ph.d. skoles hjemmeside (her virker deres koder ikke). 1. Gå ind på kontaktpersonens faneblad Selvbetjening. 2. Klik på Create and send temporary password: Kontaktpersonen kan også selv bede om at få tilsendt et nyt midlertidigt password fra login siden: Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 22 af 31

23 Luk kontaktpersons adgang til Manager-portalen Når en kontaktperson ikke længere skal have adgang til Manager portalen, kan ph.d. administratoren lukke for deres adgang til portalen. 1. Gå ind på kontaktpersonens faneblad Selvbetjening. 2. Klik på Fjern konto: 3. Personen vil ikke selv blive adviseret om lukningen, men brugernavn og password vil ikke længere virke. Ret kontaktpersonens rolle Hvis en eksisterende vejleder også skal sidde i program eller skoleudvalget rettes hans rolle på Kontaktperson fanebladet. 1. Gå ind på kontaktpersonens faneblad Kontaktperson. 2. Vælg Prog member/school member i stedet for : 3. Klik på Gem. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 23 af 31

24 Flyt kontaktperson til anden account Hvis man har brug for at flytte en kontaktperson fra én account til en anden, ændrer man på accounttilknytningen på kontaktpersonens Adresse faneblad: Fjern kontaktperson PhD Planner giver mulighed for både at arkivere og at slette en kontaktperson. Man må imidlertid IKKE slette en kontaktperson, man skal ALTID vælge at arkivere den. Det skyldes, at man dermed beholder historikken, og man kan hente kontaktpersonen frem igen, hvis det bliver nødvendigt. Tjek først om kontaktpersonen har adgang til Manager portalen, og fjern den evt. adgang under Selvbetjenings fanebladet: Arkiver derefter kontaktpersonen under Status faneblad: Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 24 af 31

25 Begrænsninger én rolle og én accounttilknytning En kontaktperson kan kun have én rolle og én account tilknytning. Dvs. en kontaktperson kan ikke både have en rolle som programleder og skolemedlem. Tilsvarende kan en kontaktperson ikke være tilknyttet to accounts på én gang. Medlemmerne af program og skoleudvalg har dog stadig adgang til de ph.d. studerende, de er vejledere for ved at skifte rolle inde i Manager portalen: Genoplivning kontaktperson fra arkiv Hvis man skal genoplive en kontaktperson fra arkivet, finder man kontaktpersonen i arkivet. Går ind på Status fanebladet og trykker på Hent knappen: Husk at give kontaktpersonen adgang til Manager portalen igen på Selvbetjenings fanebladet, hvis vedkommende skal have det. Ovenstående gælder også for genoplivning af en account. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 25 af 31

26 Oprydning i kontaktpersoner Det er nødvendigt med jævne mellemrum at tjekke, at man ikke har fået lavet utilsigtede dobbeltopretninger af kontaktpersoner og rydde op i dobbeltopretningerne, hvis der er nogen. Der bør som udgangspunkt altid kun være én forekomst af den samme person. Vær dog opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor man bevidst har oprettet en person flere gange, fordi personen har flere forskellige roller i managementportalen. Dette bør dog helst undgås for ikke at skabe forvirring ved tildeling af rollen som vejleder for en ph.d. studerende. Er den samme person blevet oprettet flere gange altså hvor det ikke bevidst er meningen, at vedkommende skal være der flere gange er det problematisk, fordi kun én forekomst af personen kan gives adgang til managementportalen, og det er ikke umiddelbart synligt, hvilken forekomst der har fået adgangen. Dvs. at når du søger en kontaktperson frem for at tilknytte vedkommende som vejleder på en studerende, og der er flere forekomster af samme person, kan du ikke umiddelbart se, hvilken forekomst af personen, der har adgang til managementportalen. Du risikerer at tillknytte den forekomst, som ikke har portaladgang. Hvis du vælger en forekomst af kontaktpersonen, der ikke har portaladgang, betyder det, at de opgaver, personen har som vejleder, ikke vil dukke op i kontaktpersonens task liste på managementportalen. For at rydde op i kontaktpersonerne skal man med jævne mellemrum efter behov køre en rapport, der giver overblik over dobbeltopretningerne. 1. Gå ind under Kampagnestyring Rapporter og diagrammer Contacts 2. Kør rapporten Contacts dublicates: I rapporten står der i parentes ud for hvert navn, hvor mange gange navnet optræder: Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 26 af 31

27 Ud for langt de fleste står der (1), fordi personen helt rigtigt er oprettet en enkelt gang. Dvs. at du skal søge på (2), (3), (4) for at finde de tilfælde, hvor der er henholdsvis 2, 3 eller 4 forekomster af samme person osv. Hvis den samme person er oprettet flere gange, hvor navnet ikke er helt magen til hinanden, så fanger rapporten ikke dobbeltopretningerne. Brug evt. rapporten Contacts showing self service & summary on e mail til at identificere de kontaktpersoner, som har ens e mailadresse, her kan navnet godt være forskelligt: 3. Find ud af hvilken forekomst af kontaktpersonen, der skal overleve. a. Som udgangspunkt bør den forekomst af personen, der har adgang til managementportalen overleve, så du ikke skal til at oprette en ny adgang til personen (se på kontaktpersonernes Selvbetjenings faneblad om de har adgang til Manager portalen). b. Vær opmærksom på medarbejder tilknytninger. På kontaktpersonens Medarbejdere faneblad kan man se, hvilke medarbejdere, kontaktpersonen kan se i Manager portalen. Er kontaktpersonen vejleder for nogen, kan det ses i kolonnen Rolle:. Hvis en forekomst af kontaktpersoner, der ikke skal overleve, har en rolle som vejleder for en eller flere medarbejdere, skal du gå ind på den ph.d. studerende sag og vælge den rigtige forekomst af kontaktpersonen som vejleder. 4. Arkivér den/de forekomst(er) af kontaktpersonen, der ikke skal overleve. Det er vigtigt, at du aldrig sletter en kontaktperson! Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 27 af 31

28 Program- og skoleudvalg Ændringer i programudvalg/stående fagkyndige bedømmelsesudvalg og skoleudvalg/optagelsesudvalg skal altid godkendes før ændringerne foretages i PhD Planner. Dokumentation og bevaring af historik 1. E mail korrespondancen eller anden dokumenta on for ændringen gemmes på den relevante Account, under fanebladet Dokumenter: 2. Ændringer noteres i PhD planner under den relevante Account, på fanebladet Oplysninger i feltet Beskrivelse: 3. Indsæt en slutdato for det afgående programmedlem/ formand og en begyndelsesdato ind for det ny lkomne programmedlem/ formand. 4. Afslut med at klikke på Gem. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 28 af 31

29 Fjern medlem fra program-/skoleudvalg Et program eller skoleudvalgsmedlem, der udtræder af udvalget, kan godt fortsat være vejleder. 1. Gå ind på kontaktpersonens Adresse faneblad. 2. Klik på den firkantede knap med fire prikker til venstre for Account: 3. Vælg det institut/afdeling personen kommer fra og klik på Vælg: 4. Klik på Gem: 5. Gå derefter over på kontaktpersonens faneblad Kontaktpersoner. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 29 af 31

30 6. Ret Role fra Prog member/school member til :. 7. Hvis det afgående medlems eneste funktion var at være medlem af det pågældende udvalg: a. Fjern adgangen til Manager portalen på kontaktpersonens Selvbetjenings faneblad ved at klikke på Fjern konto: b. På kontaktpersonens Status faneblad klikkes på Arkiv for at arkivere personen: HUSK: Du må aldrig slette en kontaktperson. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 30 af 31

31 Tilføj nyt medlem af program-/skoleudvalg Hvis det nye medlem ikke allerede er oprettet som kontaktperson, skal vedkommende oprettes som ny kontaktperson. Dette kan gøres inde fra program /skoleudvalgets Account. Se afsnittet Opret kontaktperson direkte under Accounts. Hvis det nye medlem allerede er oprettet som kontaktperson: 1. Re e kontaktpersonens Account lknytning på Adresse fanebladet. Se afsni et Flyt kontaktperson l en anden account. 2. Giv den rolle, som gør vedkommende l medlem af eller formand for udvalget på Kontaktpersonfanebladet. Se afsni et Ret kontaktpersonens rolle. Kontaktpersoner (oprettelse og ændringer) Side 31 af 31

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Indhold Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Rollen... 5 Accounten... 6 Tildeling af rollerne Main supervisor og Co supervisor... 8 Hvordan

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Contents Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Oprettelse af ny kontaktperson fra kontaktpersoner-menuen... 2 Oprettelse af ny kontaktperson

Læs mere

Klargøring af og adgang til studerende i Talent

Klargøring af og adgang til studerende i Talent Klargøring af og adgang til studerende i Talent Denne vejledning er til arbejdet i Talent Management efter at ansøgere er blevet vippet over fra Recruitment. Inden den studerende får adgang til PhD Planneren,

Læs mere

Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder

Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder Fra Awaits confirmation of offer til Medarbejder Rev. 15. februar 2013 Denne vejledning beskriver, hvordan man i PhD Planneren gør klar til optag, og hvordan man vipper en ansøger fra rekruttering til

Læs mere

Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management

Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management Revideret den 24. marts 2017 Indhold Tilbud accepteret vipning fra Rekru ering l Talent Management... 2 Beskrivelse... 2 Tjek om ansøgerne har

Læs mere

Anmodning Afhandling. Indhold. Rev

Anmodning Afhandling. Indhold. Rev Anmodning Afhandling Indhold Anmodning... 2 Oprettelse af anmodning... 2 Medarbejderfanebladet... 3 Opgaverfanebladet... 4 Registrering af afhandling og bedømmelsesforløb... 5 Regarding... 5 Outcome...

Læs mere

Oprettelse af ph.d. opslag

Oprettelse af ph.d. opslag Oprettelse af ph.d. opslag Indhold Opre else af generelle opslag... 2 Indledning... 2 PhD Call (programopslagene under hovedopslaget)... 2 Group Call (hovedopslag)... 6 Opre else af specialopslag... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rev. den

Indholdsfortegnelse. Rev. den Indholdsfortegnelse Vejledning til vedligeholdelse af organisationen (rekruttering)... 4 Begrebsforklaring accounts og kontaktpersoner... 4 Accounts... 4 Hvordan opretter man en ny account?... 4 Hvordan

Læs mere

Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management

Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management Indhold Tilbud accepteret vipning fra Rekrutering l Talent Management... 2 Beskrivelse... 2 Tjek om ansøgerne har accepteret lbuddet... 2 Vipning

Læs mere

Workflow/opgaver/e mails/makroer

Workflow/opgaver/e mails/makroer Workflow/opgaver/e mails/makroer Indhold Workflow/opgave og statusopdatering... 2 Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren... 2 Begrebsafklaringer... 3 Statusopdateringer og opgaveopdateringer...

Læs mere

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Indhold Hvordan finder man en kandidat?... 2 Søg efter navn: under menuen i venstre side... 2 Find kandidaten via Kandidater-menuen... 3 Find kandidaten

Læs mere

Ændring og tilføjelse af kontaktperson. Din guide til ændring og tilføjelse af organisationens kontaktperson i Participant Portal

Ændring og tilføjelse af kontaktperson. Din guide til ændring og tilføjelse af organisationens kontaktperson i Participant Portal Ændring og tilføjelse af kontaktperson Din guide til ændring og tilføjelse af organisationens kontaktperson i Participant Portal Ændring af kontaktperson Din guide til ændring af organisationens kontaktperson

Læs mere

Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.)

Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.) Vejledning til opgave-/statusopdateringer (rekrut.) Indhold Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren... 2 Begrebsafklaringer... 3 Statusopdateringer og opgaveopdateringer... 3 Lokationer...

Læs mere

Revideret den 6. juli Indhold

Revideret den 6. juli Indhold Vipning fra Rekruttering og klargøring i Talent Management Revideret den 6. juli 2018 Indhold Tilbud accepteret vipning fra Rekrutering l Talent Management... 2 Beskrivelse... 2 Tjek om ansøgerne har accepteret

Læs mere

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument. Når du skal oprette en ny bruger på din lønpartneraftale, starter du på forsiden af DataLøn, hvor du i topmenuen vælger Opsætning og klikker på Brugeradministration. Herefter skal du vælge Mine brugere

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU

E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU E rekrutteringssystemet PeopleXS pa AU Indholdsfortegnelse Om PeopleXS... 2 Lederportalen... 2 Administratorportalen... 2 Opgavelisten... 3 Mailbox ind... 4 Workflows grundstenen i PeopleXS... 5 Et workflow

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Afslutning af ph.d. studerende fuldførte/afbrudte/ej startede

Afslutning af ph.d. studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Afslutning af ph.d. studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Indhold Automa sk statusski... 3 Awaits disserta on udløb af indskrivningsperiode... 4 Awaits study conclusion indlevering af a andling...

Læs mere

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Indhold Automa sk statusski... 3 Awaits disserta on udløb af indskrivningsperiode... 4 Indlevering af a andling... 5 Indlevering af a andling,

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Bedømmelsesudvalg... 3 Oprettelse i Medarbejderstamkortet... 3 Tilknytning i

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN... 11

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Afslutning af ph.d.-studerende, der har fået tildelt sin ph.d.-grad (adm)

Afslutning af ph.d.-studerende, der har fået tildelt sin ph.d.-grad (adm) Afslutning af ph.d.-studerende ba de fuldførte og afbrudte/ej startede Inden afslutning af den ph.d.-studerende påbegyndes, skal planen og alle anmodninger lukkes med opgaveopdatering. Planer og anmodninger

Læs mere

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede

Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Afslutning af ph.d.-studerende fuldførte/afbrudte/ej startede Indhold Automa sk statusski... 3 Awaits disserta on udløb af indskrivningsperiode... 4 Awaits study conclusion indlevering af a andling...

Læs mere

Bedømmelse af ansøgning

Bedømmelse af ansøgning Bedømmelse af ansøgning Indhold Programme assessment... 2 Pre-assessment... 4 Programme chair... 9 School assessment... 10 Financing... 11 Uni agreement og Industrial PhD og andre samarbejdstyper... 12

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Upload af dokument. Indholdsfortegnelse. Rev

Upload af dokument. Indholdsfortegnelse. Rev Upload af dokument Rev. 22.11.12 Dokumenter kan uploades enten på Dokumentfanebladet, under en anmodning eller under en plan Der kan vælges forskellige kategorier afhængig af, hvor dokumentet uploades.

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Brugervejledning i oprettelse af login

Brugervejledning i oprettelse af login Brugervejledning i oprettelse af login Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner i

Læs mere

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg

Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Tilknytning af medlemmer af ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Bedømmelsesudvalg... 3 Oprettelse i Medarbejderstamkortet... 3 Tilknytning i

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN Login til ansøgningsportalen sker via WAYF (Where Are You From), som er en national logintjeneste, der blandt andet bruges af danske universiteter og NemID. Der findes tre forskellige

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Bedømmelse af ansøgning

Bedømmelse af ansøgning Bedømmelse af ansøgning Indhold Programme assessment... 2 Pre assessment... 4 Programme chair... 9 School assessment... 10 Financing... 10 Uni agreement... 11 Industrial PhD... 11 Programme assessment

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Velkommen til DK Beton s kundeportal

Velkommen til DK Beton s kundeportal Velkommen til DK Beton s kundeportal DK Beton har udviklet en kundeportal, hvor du som kunde kan finde de følgesedler der har relevans for dig. Du finder portalen på følgende adresse: https://portal.dkbeton.dk/

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: i adressefeltet i Internet Explorer.

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen:   i adressefeltet i Internet Explorer. 7.0 Ældre Sagen mail Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: https://webmail.aeldresagen.dk i adressefeltet i Internet Explorer. I login vinduet indskrives brugernavn som er den tilsendte

Læs mere

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Alle børn og børnebibliotekarer skal bruge det landsdækkende UNI-Login for at oprette en profil på www.biblo.dk. Langt de fleste skolebørn i DK har fra

Læs mere

TÅRNBY FORENINGSPORTAL

TÅRNBY FORENINGSPORTAL GUIDE TIL TÅRNBY FORENINGSPORTAL - for foreninger Tårnby Foreningsportal Tårnby Foreningsportal er foreningernes værktøj til booking af faciliteter, indsendelse af dokumentation samt kommunikation med

Læs mere

Vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på leverandørliste. Ballerup Kommune

Vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på leverandørliste. Ballerup Kommune Vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på leverandørliste Ballerup Kommune Indhold: Før du går i gang s. 3 Opret brugerprofil s. 4 Opret fagprofil administrator s. 5-6 Opret fagprofil

Læs mere

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Apoweb... 4 Administrative bruger... 4 Login... 4 Se ansatte... 6 Bladre i ansatte listen... 6 Se ansattes

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen JULI 2018 Side 2 af 27 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Besked ved manglende mobilnummer... 5 Sessionslængde... 5 Opbevaring af data... 5 Indkommen

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give et overblik over rygestopkurser

Læs mere

Brugervejledning til anmelder

Brugervejledning til anmelder Version 0.8 ERHVERVSSTYRELSEN ANMELDELSE AF TJENESTEYDELSER I RUT Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 2 ADGANG TIL RUT...3 2.1 Login...4 2.1.1 Login med brugernavn og password...5 2.1.2 Oprettelse af

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4.

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4. Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet ved at klikke på Gå til ansøgning på siden: http://tilvalg.au.dk/kandidattilvalg/optagelse/ under punktet Sådan søger du. Login

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

1- Sagsbehandling af ansøgninger

1- Sagsbehandling af ansøgninger 1- Sagsbehandling af ansøgninger Rev. 05.03.2015 Ansøgningsrunder Denne vejledning giver et overblik over sagsbehandlingen fra ansøgningsfristens udløb og indtil udsendelse af tilbud og afslag til ansøgere.

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Statusskifte ved aflevering eller ved indskrivningsperiodens udløb uden aflevering

Statusskifte ved aflevering eller ved indskrivningsperiodens udløb uden aflevering Statusskifte ved aflevering eller ved indskrivningsperiodens udløb uden aflevering Rev. 14.12.12 Ved aflevering af afhandling eller udløb af indskrivningsperioden uden aflevering får en medarbejder automatisk

Læs mere

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens - LEVER 2014-1-IT01-KA200-002618 LEVER værktøj til anerkendelse

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/ Login foregår via WAYF (Where-Are-You-From). På ansøgningssystemets

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for klinisk undervisningssted Udarbejdet af Projektgruppen, marts 2016 side 0/17 Support Hvis du oplever problemer

Læs mere

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet Table of Contents Tilknyt bedømmer... 2 Tildel bedømmere... 6 Upload eksamensopgave...16 Opret deltagerrækkefølgen på mundtlige flows...19 FLOWcombine tilknytning af bedømmere, bedømmerfordeling, opret

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen DECEMBER 2018 CVR-nr.: 35472525 Side 2 af 21 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Sessionslængde... 4 Opbevaring af data... 4 Modtag EDI... 5 Korrespondancer...

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ny tilgængelighed, nye prisperioder og ændring af tekst og billeder

Vejledning til oprettelse af ny tilgængelighed, nye prisperioder og ændring af tekst og billeder Vejledning til oprettelse af ny tilgængelighed, nye prisperioder og ændring af tekst og billeder OBS: Denne vejledning gælder oplevelser! Log på http://v2.citybreak.com med det login og password du har

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning i CO 2 -kvoteregisteret

Brugervejledning i CO 2 -kvoteregisteret Brugervejledning i CO 2 -kvoteregisteret Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner

Læs mere

Brugeradministration på SKI.dk

Brugeradministration på SKI.dk Version 2.0 Dato 7. september 2018 Staten og Kommunernes Indkøbsservice Zeppelinerhallen H. C. Hansens Gade 4, 2300 København S Telefon +45 33 42 70 00 CVR 17472437 Indhold 1 Indledning... 1 2 Brugeradministrations

Læs mere

Hvorfra sendes hver enkelt ?

Hvorfra sendes hver enkelt  ? Hvorfra sendes hver enkelt email? Her følger en oversigt over, hvorfra hver enkelt email skal afsendes. HUSK: Sendes en email ifm. en opgaveopdatering, kan man sam dig ski e l næste status i workflowet.

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning til BadmintonPeople

Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben gå da direkte til pkt. 1.b. 1.a.

Læs mere

Agentregister brugervejledning

Agentregister brugervejledning Agentregister brugervejledning Vejledningen er udarbejdet til forsikringsselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister. Det er selskaberne, som har pligt til at registrere

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Herning Bibliotekernes Helpdesk Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til forældreintra på pc og mobil

Vejledning til forældreintra på pc og mobil Vejledning til forældreintra på pc og mobil ForældreIntra er et lukket område for forældre til elever på skolen. Her kan I følge med i, hvad der sker i netop de klasser, som jeres børn går i. I får adgang

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål og svar...

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1 Indhold Manual til Wiegaardens Go2net CMS-løsning... 3 Login... 4 Administrationen... 4 Den øverste menu... 5 Styring af din menu på hjemmesiden... 5 Menustrukturen... 5 De grå ikoner... 6 De blå ikoner...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere