Grønlands skjulte skatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands skjulte skatte"

Transkript

1 AF peter stougaard Grønlands skjulte skatte Grønland er kendt over hele verden som landet med isbjørne, hvaler og sæler, smukke blomster, kort sagt landet med højt til loftet og en stor natur. Hvad der måske ikke er så kendt er, at Grønland også rummer et enestående liv af bittesmå mikroorganismer, som i mange tilfælde kan være endnu mere enestående end isbjørne og hvaler. Mikroorganismer findes over alt. De findes i havet, i jord, ja, selv i indlandsisen, og de findes i de spektakulære og sjældne ikaitsøjler i Ikkafjorden i Sydgrønland. Til trods for, at mikroorganismer findes alle steder, er de kun lidt udforskede i Grønland. Der er lavet enkelte undersøgelser af mikroorganismer af danske og amerikanske forskere, men de få undersøgelser til trods er der alligevel fundet en række nye bakteriearter, som ikke er set andre steder. RESUMÉ Grønlands natur rummer mange kolde områder med en mængde mikroorganismer, som kan hjælpe os til bedre og mere miljøvenlige industrielle processer. Ikaitsøjler i Ikkafjorden har vist sig som et sandt biologisk skattekammer med en mængde nye bakteriearter og enzymer, men også indlandsisen og kolde kilder rummer mange hidtil ukendte organismer med store anvendelsespotentialer. Enzymer fra mikroorganismer, der gror i kolde økologiske nicher, har vist sig at skabe muligheder for nye processer inden for mejeri- og levnedsmiddelindustrien, tøjvask og bioteknologi. Selv om udvikling af kulde-aktive enzymer fra den grønlandske natur er både dyr, tidskrævende og risikobetonet, vil Grønland sandsynligvis kunne tjene penge på enzymerne, - småpenge måske, set i det store nationaløkonomiske perspektiv. Men man ved aldrig, måske giver den biologiske skattejagt gevinst en skønne dag? Ikkafjorden, en perle i Grønlands natur Forskere fra Københavns Universitet har i flere år arbejdet i Ikkafjorden nær Grønnedal og Ivittuut og har her fundet mange nye bakteriearter i de unikke, undersøiske søjler af ikait. Søjlerne, som står på bunden af Ikkafjorden, varierer meget i størrelse fra ganske få centimeter til over 20 meter i højden og flere meter i omkreds. Men alle søjlerne har dét tilfælles, at de består af ikait, og de- Peter Stougaard Ansat på Institut for Jordbrug og Økologi ved Københavns Universitet. Har ledet 8 ekspeditioner til Grønland og har indsamlet mikroorganismer fra mange kolde områder. Peter Stougaard har arbejdet med kulde-aktive bakterier og Foto: Tomas Bertelsen enzymer i over 10 år og har desuden 20 års erfaring med industrielle enzymer fra privat industri. 78 Tidsskriftet Grønland 2/2009

2 Ikkafjorden med de særegne ikaitsøjler. Søjlerne kan ses ved lavvande, og ifølge et gammelt sagn er søjlerne druknede nordboere. Foto: Richard Martin. res indre er meget basisk og ætsende med en ph værdi på over 10. Mineralet ikait er en vandholdig form for kalk, som er dannet ved udfældning af mineraler fra underjordiske ferskvandskilder, der har deres udspring på bunden af Ikkafjorden. Den indre struktur af søjlerne minder om porøs gasbeton med masser af små porer og kanaler, som kildevandet kan sive igennem. Men den høje ph er ikke den eneste ekstreme påvirkning. For temperaturen i søjlerne er den samme som vandtemperaturen i fjorden, dvs. 5-8 C om sommeren, hvor det er varmest, og lige under fryse- En dykker er ved at foretage målinger inde i ikaitsøjlerne. Data om temperatur, ph, saltholdighed måles og lagres i dataloggeren, som dykkeren har i sin venstre hånd. Foto: Jesper Kikkenborg. Tidsskriftet Grønland 2/

3 Ikaitsøjler med marine dyr udenpå. Søanemoner, søpunge, kalkrødalger og søpindsvin. Foto: Richard Martin. punktet om vinteren, hvor fjorden er dækket af /2 meter tyk is. Mineralet ikait kan findes mange steder på Jorden, men hele søjler bestående af ikait og med et koldt og basisk indre, det findes kun ét sted, - i Ikkafjorden. På trods af det ekstreme og ugæstfrie miljø vrimler ikaitsøjlerne med liv! Udenpå søjlerne findes en mængde marine dyr og planter som f.eks. søpindsvin, søpunge, søanemoner, kalkrødalger og tang. Inden i søjlerne findes en meget righoldig mikroflora, som mest består af bakterier, der er tilpasset de ekstreme forhold. Bakterierne og deres enzymer er tilpasset til lav temperatur og højt ph, og det er disse forhold, der har vakt mikrobiologernes store interesse. Bakterierne i ikaitsøjlerne kan opretholde neutralt ph inde i cellen, selv om det omgivne miljø er stærkt basisk. De producerer derfor to slags enzymer: én variant, der fungerer ved neutralt ph inde i cellen, og en anden slags, der er tilpasset det basiske miljø udenfor. Men begge slags enzymer er aktive ved lav temperatur. Det, at enzymerne er aktive ved temperaturer mellem f.eks. 0 C og 10 C, giver nogle store anvendelsesmæssige fordele. Mange industrielle processer i f.eks. levnedsmiddel-, vaskepulver- og bioteknologisk industri forløber i dag ved temperaturer på 20 C eller derover, men kunne med fordel udvikles til lave temperaturer, hvis de rette enzymer var til stede. Men de fleste af de enzymer, vi ken- 80 Tidsskriftet Grønland 2/2009

4 der i dag, er ikke aktive ved lave temperaturer, idet de er produceret af mikroorganismer, som er aktive ved stuetemperatur eller højere. Enzymerne fra ikaitsøjlernes bakterier er netop aktive ved lave temperaturer og kan derfor bruges til at udvikle nye kolde processer. Sådanne processer er mere hygiejniske, idet de forløber ved temperaturer, hvor f.eks. fordærvende bakterier ikke kan vokse, og pga. lavt brændselsforbrug til opvarmning er processerne mere miljøvenlige og økonomiske. Enzymer fra Ikkafjorden til mælk og vaskepulver Vi har gennem flere år forsket i ikait-bakterier, vi har beskrevet flere nye arter og slægter, og vi har isoleret nye kulde-aktive enzymer fra bakterierne. Ét af enzymerne, isoleret fra en ny bakterieslægt, kan bruges i levnedsmiddelindustrien. Enzymet laktase kan spalte mælkesukker, laktose, og kan bruges til fremstilling af laktosefri mælk. Mennesker i mange vestlige lande kan godt tåle mælk, mens mennesker i regioner uden tradition for kvæghold, f.eks. Asien, Afrika og Grønland, mangler enzymet laktase og kan derfor ikke tåle at drikke mælk, - de er laktoseintolerante. Men hvis man på forhånd spalter mælkesukker, kan laktoseintolerante mennesker godt drikke mælk og spise levnedsmidler med mælkepulver. De enzymer, man i dag bruger til fremstilling af laktosefri mælk, er imidlertid ikke aktive ved lav temperatur, og processen skal derfor forløbe ved stuetemperatur eller derover. Dette giver en let afsmag i forhold til frisk, normal mælk, men hvis processen var baseret på laktase-enzymet fra ikait-bakterien, kunne den forløbe ved 0 C til 10 C, og smagen ville forblive frisk. Umiddelbart lyder det måske underligt, at bakterierne fra ikait-søjlerne kan nedbryde mælkesukker, når der ikke er mælk i søjlerne. Men bakteriernes laktase-enzym er sandsynligvis ikke beregnet til at spalte mælkesukker. Bakterierne bruger måske i virkeligheden enzymet til at spalte sukre fra alger, som vokser på søjlerne, og som bakterierne kan bruge som føde? Andre enzymer kan ligeledes tjene til at skaffe føde til bakterierne ved at nedbryde store molekyler til små, som bakterierne derefter kan optage og bruge som næring. For nogle af enzymerne fra ikaitbakterierne kan ikke blot bruges til at skaffe mad til bakterierne, de er som skabt til vaskepulver, der netop har surhedsgraden ph 10. De enzymer, f.eks. amylaser, proteaser og lipaser, som bakterierne bruger til at spalte sukker, protein og fedt til mindre bestandsdele, kan vi bruge til at fjerne pletter på tøj. De vaskepulverenzymer, der anvendes i dag, bruges typisk til vask ved 30 C eller 40 C, men hvis man kunne finde enzymer, som var aktive ved 5 C til 10 C kunne man vaske tøj i koldt vand. Måske kan sådanne enzymer isoleres fra ikait-bakterier, som netop vokser ved temperaturer mellem 0 C og 8 C og ved ph 10? Skjulte skatte? Enzymer fra ikait-bakterier er blot ét eksempel på, at Grønland rummer biologisk diversitet, som kan anvendes i menneskets tjeneste. Vi har i søpølser i Ikkafjord fundet mulige kræfthæmmende stoffer, og i Sydgrøn- Ikaitsøjler minder om porøs gasbeton og kan saves over med en almindelig håndsav. Foto: Jesper Kikkenborg. Tidsskriftet Grønland 2/

5 Bakterier fra ikaitsøjler dyrket i laboratoriet. I dyrkningsmediet er tilsat et blåt farvestof, som viser de bakteriekolonier, der producerer laktase. Foto: Rudy Hemmingsen. land har vi fundet bakterier i kartoffelmarker, som kan hæmme væksten af svampe, der ellers ville tage livet af kartofler og andre afgrødeplanter. Amerikanske forskere har i borekerner fra indlandsisen isoleret nye bakteriearter med kulde-aktive enzymer. Og i Alaska er dannet et biotekfirma, Arctos Pharmaceuticals, der, som navnet siger, leder efter farmaceutiske stoffer i planter og andre organismer fra Alaska. Nogle af de stoffer, som Arctos har isoleret, kommer fra højarktiske planter, der producerer stoffer, som beskytter planterne mod UV. Hvis amerikanske planter producerer UV-beskyttende stoffer, så gør højarktiske, grønlandske planter det helt sikkert også! Vil det så sige, at Grønland kan glemme alt om olie og mineraler og i stedet skal fokucere på bioteknologi? Ganske vist er der store potentialer i udnyttelse af grønlandsk biodiversitet, men det er samtidigt dyrt, tidkrævende og risikobetonet. En vis indtjening kan man sikkert godt regne med, hvis Grønland vælger at gå ind i den bioteknologiske skattejagt. For Grønland har fat i den lange ende! Anvendelsen af biologisk diversitet er reguleret af Rio-Konventionen fra 1992, og Grønland vedtog i 2006 Landstinglov nr. 20 om Kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer. Loven betyder, at virksomheder og universiteter skal søge tilladelse, inden de kaster sig ud i projekter, der sigter mod anvendelse af biologiske ressourcer fra Grønland. Hvis projekterne får kommerciel karaktér og måske endda giver overskud, sikrer loven, at Grønland får en rimelig andel af den værdi, der skabes på baggrund af de grønlandske biologiske ressourcer. Set i et nationaløkonomisk perspektiv er det sikkert småpenge, som Grønland lige nu kan få ud af biotek, men omvendt, - med rettidig omhu, lidt investering og en god portion held, så kunne det jo være, at heldet tilsmilede Grønland. 82 Tidsskriftet Grønland 2/2009

Vejrudsigten: nu med

Vejrudsigten: nu med 10 BIOLOGI Vejrudsigten: nu med Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfl aden fx fra overfl aden af blade på planter og træer. Nogle af disse bakterier har evnen til at hæve

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi Alger til Biogas Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi AlgeCenter Danmark 2012 Tekst: Sidsel Sode, Havets Hus Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus Kontakt: Havets Hus Færgevej 4 8500

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Fra syntetisk liv til levende teknologi

Fra syntetisk liv til levende teknologi 6 A k t u e l a t u r v i d e n s k a b 4 0 S Y T E T I S K L I V Fra syntetisk liv til levende teknologi Hvad er liv? Hvordan kan liv skabes fra ikke-levende materialer? Hvilken teknologisk betydning

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab 32 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 6 2 0 1 1 En opdagelsesrejse med kunst og videnskab Foto: Bo Elberling Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011 er som en gammeldags opdagelsesrejse, hvor videnskabsfolk,

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/ Først vil jeg dele dette åbne brev og hovedstudiet det bygger på. Det er underskrevet af de mennesker her i verden som ved mest om hvordan den fungerer og hænger sammen, altså mennesker der kan se mere

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

80 Nanoteknologiske Horisonter

80 Nanoteknologiske Horisonter 80 Nanoteknologiske Horisonter KAPITEL 6 Kemi Små mønstre med stor virkning Mogens Havsteen Jakobsen, Peter Bøggild, Institut for Mikro- og Nanoteknologi En af naturens snedigste tricks er nanomønstre

Læs mere

Evolutionsteorien forklarer hvordan alt levende er udviklet

Evolutionsteorien forklarer hvordan alt levende er udviklet Evolutionsteorien forklarer hvordan alt levende er udviklet Af Kristian Bánkuti Østergaard Det er de lovende ord for særudstillingen Livsformer på Naturhistorisk Museum i Århus. Udstillingen forklarer

Læs mere