Tekniske installationer på husbåde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske installationer på husbåde."

Transkript

1 Anders Clausen Skibbroen København SV Sidst rettet: 26. august 2005 Tekniske installationer på husbåde. Dette er et arbejdspapir, der jævnligt vil blive udbygget og ændret, så sendt mig en e- mail hvis du ønsker de nye udgaver. Denne vejledning er lavet til en speciel konstruktion, men det meste vil kunne bruges generelt til husbåde. Materialet må kun gengives med opgivelse af kilde på denne måde: Anders Clausen Dette skal betragtes som et idé oplæg, hvori der kan være fejl og mangler, og jeg frasiger mig ethvert ansvar ved anvendelsen af nedenstående tekst og fremgangsmåder. Jeg er meget interesseret i rettelser, kommentarer via , således at materialet løbende bliver udbygget. Se også min vejledninger om Spildevand fra skibe og husbåde og Pejse og brændeovne - opstiling, skorsten og fyring Der er siden jeg lavede denne vejledning i kommet nye regler som ikke alle er indarbejdet endnu. Der er bl a. ændret på regler om spildevandstanke i mindre lystbåde og denne er udgivet af Søfartstyrelsen Teknisk forskrift om flydende boliger , gælder fra 1 marts Forskriften kan hentes på denne måde på Søfartsstyrelsen hjemmeside: Klik på Love og regler: Klik på Alfabetisk titel index: Find F: Find flydeevne: ( lettest med søgefunktionen: Ctrl + B, og indtast flydeevne) Generelle tanker. Teknikken skal laves således at det ikke kræver det store arbejde eller viden at få huset til at fungere i dagligdagen. Husbåden laves så den kan klare sig selvstændigt i kortere eller længer tid uden fast tilslutning af vand, varme, afløb. Og med så lille strømforbrug som muligt. Køkken forsynes med gaskomfur eller bordkomfur og evt. med el-ovn. Varme leveres af et traditionel oliefyr og helst med gulvvarme i hele huset. Strøm laves med flere sikringsgrupper og normalt med 3 faset tilslutning til land, men med mulighed for omkobling til forsyning fra kun 1 fase med 13 ampere sikring.

2 2 Der skal være udlignings-forbindelse (jording) af alle metaldele i huset, som f. eks. jernkonstruktioner, svalehaleplader, armeringsnet, tanke, oliefyr mv. (krav i stærkstrøms bekendtgørelsen. Tanke og teknikrum laves så dybt beliggende som muligt i konstruktionen, for at få en god stabilitet på husbåden. Skorstene skal være tilmeldt den stedlige skorstensfejermester, som sørger for godkendelse og fejning. Alt arbejde med el, vand, afløb og gas skal udføres af autoriserede firmaer. Lovgivning. Udkast til regler om husbåde dels fra Søfartstyrelsen med Teknisk forskrift om flydende boligers stabilitet, flydeevne m.v., og dels Søfartsstyrelsen sammen med Erhvervs og Boligstyrelsen med Notat om husbåde og flydende boliger. Huset og alle installationer laves så de mindst opfylder BR-S 98. (Byggereglement for småhuse) Vådrum udføres efter By og By Anvisning nr Der findes også regler om brandbeskyttelse af afløbsrør i plast, og en god vejledning findes i folderen Brandbeskytelse af plastafløbsrør udgivet af Nordisk Wavin A/S i sep Strøm udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, den nyeste udgave. Gas udføres efter Gasreglementet Afsnit A. Vær også opmærksom på Bilag 17 A, fra side 235 og frem: Bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas), og specielt 3 (især stk. 3), 4, 16 og 20. (det omhandler opbevaring af gasflasker) Alle gasforbrugene apparater skal være forsynet med flammesikring. Jeg har en del steder brugt reglerne for skibe, hvor jeg tror at der vil blive stillet krav om dette, specielt med hensyn til brandsikkerhed. Nu er der lavet regler på området, så brug dem i stedet for mine tidligere antagelser. Teknikrummet opfater jeg som en selvstændig brandcele og ale vægge, lofter og døre udføres mindst til BD 60 normen. Og nedenstående omtalte lodrette kanal til skorsten mv. skal også være mindst udført som BD 60 ud mod andre rum. Reglerne fra Søfartstyrelsen er taget fra Meddelelser fra Søfartstyrelsen, regelsamling F, og bogen Teknisk forskrift nr. 15 af 1. dec om skibe til særligt formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe m.v.) Henvisning til denne bog er angivet således: (Søfartsstr. side??) Ideer og tanker: Gasfyr med flaskegas i stedet for oliefyr. Klimastat anlæg på varmeanlæg. Solfanger til varmtvandsproduktion. Opvarmning med varmepumpe fra søvandet. Der kræves her en lidt større elforsyning. (Jeg har ikke den store fidus til varmepumper, og kender flere der har haft dem monteret som jordvarmeanlæg og efter nogle år er de blevet pillet ned igen!)

3 3 Brændefyr eller lukket pejs i stue eller opholdsrum. (kræver brændelager, skorsten) (Søfartsstr. side 142) Mulighed for tilslutning af vand, afløb og strøm og oliepåfyldning i begge ender af husbåden. Man ved ikke hvor landgangen kommer til at ligge i fremtiden, og det er lettes at lave før, der står et færdig hus på flydedelen. Udvendig forsynes huset med 2 stk. redningskranse (Søfartsstr. side 22) Brandslukkere hvor mange? og placeres hvor? Brandtæppe ved komfur. Brandmeldeanlæg i teknikrum. Evt. almindelig røgalarm koblet sammen med de andre røgalarmer. Huset flyder væk ved brand i tovværk. Brug derfor kæder eller wire som en del af fortøjningerne. Størrelse på vand og spildevandstanke. Som det ses nedenfor har jeg foreslået tanke på mindst 1500 liter. Dette er ud fra min erfaring fra mit eget skib, hvor der er en 550 liter spildevandstank, hvortil alt spildevand tiledes. Når vi er 2 på skibet i døgndrift, skal den tømmes ca. hver 2 dag. Og vi bruger ikke specielt meget vand. Dette er 275 liter spildevand pr dag. Og med samme belastning er en 1500 liter tank fyldt på godt 5 døgn. Og der er jo næsten tale om samme mængde ferskvand og spildevand. Søfartsstyrelsens regler siger, at spildevandstanken skal være på mindst 230 liter pr person pr dag, og at der skal være en alarm ved ¾ fuld tank. (Søfartsstr. side 41-44) Størrelsen på tanken betyder mindre ved en fast tilslutning til offentlig kloaksystem, da den så kun skal virke som en buffer og pumpebrønd. Gas: Gasflasker må i princippet ikke stå under terræn. Så hvis de står i teknikrummet, så kun i den øverste del, og i en kasse, der er gastæt ud mod rummet og med en gastæt låge og med ventilationshuller/rør med mindst 25 mm lysning til det fri både i top og bund. Samtidig skal kassen også brandisoleres. (Søfartsstr. side ) Der vil formodentlig værekrav om skiltet Trykflasker fjernes ved brand ved døren ind til rummet. (Søfartsstr. side 145) Fra Bekendtgørelse om F-gas : Ved gasflasker under teræn, (hav niveau?) må der være max 15 kg i alt, og max 7 kg flaske i brug til anlægget. Så i praksis kan der kun bruges 5 kg flasker. De normale husholdningsflasker er på 11 kg. Søfartsstyrelsen regler for opbevaring af gas siger, at der ikke må være flasker under havniveau. Og der er regler om udluftning til det fri fra gaskassen. (Søfartsstr. side 145)

4 Diverse. Der laves en lodret kanal fra teknikrum til tag, til brug for skorsten fra oliefyr, lufttilførsel til oliefyr og diverse udluftninger. Brandisoleres mod de øvrige rum. Udendørs gaskasse med ventilationshuller til max 3 x 11 kg gas. Isolering af ydervægge i teknikrum. 4 Frost risiko: Tænk på muligheden for at et afløbssystem kan fryse om vinteren. Specielt kan det blive dyrt, hvis pumper mv. anbringes uden for opvarmede rum. Men også indvendig i slanger og rør, hvor der jævnligt løber vand, kan der efterhånden opbygges et is-lag, som helt kan lukke for gennemstrømningen af vand. Hvis spildevandet pumpes fra et husbåd og op til et kloaksystem er der risiko for at slangen fra skibet og til land fryser, hvis der står vand i denne. Det kan laves således at slangen tømmes for vand, enten ved at der ikke er kontraventil ved pumpen og slangen tømmes tilbage til spildevandstanken. Eller ved at røret til afgangen føres indvendig i huset, således at slangen er så højt oppe at den tømmes ud i kloaksystemet. Husk at vandstanden i haven ændrer sig med påvirkning af vind og strøm, så der skal tages agt for de forskellige højder af husbådens afgangsstuds, så afløbsslangen altid kan drænes af for vand. En sidste mulighed er at der monteres et el-varmekabel langs med slangen. Alle dele af afløbssystemer i fri luft isoleres med mindst 20 mm i form af rørskåle eller lign. Vandaftapningshaner og vandstopsikring mv. Alle aftapningssteder, der kan forsynes med slange, dvs. ventiler til vaske og opvaskemaskiner, udehaner og aftapningsventiler, skal være forsynet med kontraventil. Hvis en brugsgenstand (det gælder også amerikaner køleskabe, expresomaskiner mv.) er fast tilsluttet vandforsyningen, og ikke står i et rum med gulvafløb, skal de være forsynet med godkendt vandstopsikring. De fleste opvaskemaskiner har denne indbygget, den sidder som en klump på slangen, hvor den tilkobles vandhanen. Elers er den formodentlig eneste godkendte denne Water Block Vandsikring VVS nr Når en vaske eller opvaskemaskine står på et trægulv eller lign. skal der være en bakke under maskinen, der kan optage dryp. Mange nyere opvaskemaskiner har denne indbygget i bunden.

5 5 Baderum. Alt skal laves efter reglerne i By og Byg anvisning 200, og i en god håndværksmæssig kvalitet. Gulve laves som støbte betongulve og forsynes med gulvvarme. Underlaget laves bedst med svalehaleplader, hvorpå varmerørene fastgøres. Hvis der ikke anvendes svalehaleplader, skal der være armeringsnet i betonen med max kvadrat på 100 mm og af 6 mm stål. Betonlaget skal mindst være 80 mm tyk incl. svalehaleplader. Vægge laves af gasbeton eller 2 lag vådrums gipsplader 13 mm (eller 1 lag 15 mm fibergipsplader) Der bør ikke anvendes træ eller andet organisk materiale skjult i gulv og væg konstruktioner. Brug i stedet stålregler. Gulve og vægge (mindst i vådzonen) forsynes med smøremembran og fliser eller klinker. Husk at der også skal være gummitætningsmenbran ved koblingsdåser til vand og afløbsrør i gulv. Der laves ikke opkant ved bruseplads, blot en forhøjning på 1 cm til det øvrige gulv. Der laves fald mod afløb i bruseplads og resten af gulvet laves næsten vandret med svagt fald mod bruseplads. Vær opmærksom på at det et flydende hus, så der laves lidt mere fald end normalt i et hus, da det jo godt kan ligge lidt skævt i perioder. Der placeres normalt kun et gulvafløb i hvert baderum, som laves i brusepladsen ca. 15 cm fra væg. (det er uhensigtsmæssigt at stå oven på en afløbsrist) Afløbet skal være i rustfri stål og beregnet til smøremembran. Det skal mindst være 75 mm, og helst forsynes med udvendig vandlås, da en indbygningsvandlås lettere stopper til med bl. a. hår. Afløb fra håndvask forsynes med pungvandlås og føres direkte til afløbssystemet, og ikke til gulvafløb. Hvis der er synligt afløb føres det helst ind i væggen under vasken. Hvis håndvask placeres i et baderumsmøbel, skal der helst laves en støbt sokkel, som skabet sættes på. Alle håndvaske skal være forsynet med overløb, da der ellers kan opstå problemer med luft, og vandet ikke vil løbe fra vasken. Afløb fra badekar føres til gulvafløb eller evt. direkte ned i en 75 mm vandlås. Andre konstruktioner giver problemer med udluftning af afløbet, således at vandet vanskeligt løber ud af badekaret. Afløbsrør til håndvask og badekar skal være med 32 mm muffe i gulv eller væg.

6 6 Anvend gerne er væghængt toilet med indbygningscisterne. (Gerberit Duo Fix 82 giver mulighed både for top og vægbetjent skylleknap) Her til venstre er vist en installation i et rum med gulvvarme og teaktræsgulv. Vand fremføres i 15 mm pexrør, og afsluttes i koblingsdåse. Dåsen skal fastholdes i konstruktionen, enten faststøbes med beton (1 cement + 3 sand) eller skrues fast. Der anvendes følgende materialer: Sani koblingsdåse VVS nr Sammenkoblingsskinne VVS nr eller VVS nr Gipsmonteringssæt VVS nr Gummi tætningsmenbram VVS nr Ved opsætning af blandingsbatteri til bruser og kar anvendes 1/2 " x 3/4 " forskruning VVS nr og wirsbo roset. Øvrige tilslutninger laves med Arcofix stopventil. Der tætnes mellem roset og væg med gummikit, ikke silikone. Husk at der skal være mekanisk udsugning ud til det fri fra baderum. Rør og rørføring generelt: Alle skjulte rør laves som ubrudte pexrør i yderrør RIR. Alle samlinger skal være tilgængelige. Fordeling til de forskellige rør laves bedst i teknikrummet, men kan også laves f. eks. i et skab eller i soklen til et skab, hvor der så laves en løs bund. Alle rør og fittings til vand laves af pexrør, messing eller rustfri stål. Der må ikke anvendes almindelig galvaniserede jernrør. Påfyldning og udluftning fra olietank kan laves i galvaniserede jernrør. Hvis der anvendes jernrør og fittings til varmeanlæg, må der kun anvendes sorte ting. Spildevandsledninger. Afløbsrør udføres af pp (polyprolen) grå rør eler rustfrie rør. Til toilet anvendes altid mindst 110 mm rør og til gulvafløb mindst 75 mm. Til afløb fra håndvask og badekar kan der anvendes 32 mm rør, men anvend helst mindst 40 mm rør i gulve/væge, selve tilslutningen til håndvask/ badekar er 32 mm. Til køkkenvaske anvendes mindst 50 mm rør til korte strækninger og ellers 75 mm. Husk udluftning fra afløbssystemet hvis højden fra øverste afløbssted og til bunden af spildevandstank er over 4 meter (pga. fare for udsugning af vandlåse, specielt ved højt anbragte toiletter).

7 Gulvarme: Gulvvarme kan lægges i alle typer gulve uanset overfladebelægningen. Se vejledninger fra f. eks. firmaet Wirsbo (tlf ) hvordan udførslen laves i de forskellige gulvtyper. Det laves med 20 mm pexrør, som skal lægges i ubrudte længder. De lægges med ca. 300 mm rørene. Der bruges ca. 3,3 meter rør pr m 2 rum + tilledninger. Det anbefales ikke at lave længder over 80 m. Hvis rummet er større, må det deles i flere kredse. 7 Regulering af varme. Gulvvarme i baderum, entre og lign, samt håndklædetører reguleres med returtermostater (Danfoss FJVR), som passende kan anbringes ved fordelingsstedet i teknikrum. En FJVR føler på gulvtemperaturen (returvandet) og ikke direkte på rummets temperatur og er derfor ikke så følsomme overfor pludselige temperaturændringer. Ved radiatorer anvendes almindelige termostater. Ved gulvvarme er der flere muligheder: Almindelige termostater anbragt ved fordelingsstedet og forsynet med fjernindstillingselement, som er forsynet med et op til 8 m. lang kapilar rør. Denne løsning kræver, at der lægges et 35 mm pex yderør i vægge, gulve mv. fra det opvarmede rum, hvor føler / indstillingsdelen placeres og til ventilen. Der findes også gulvarmereguleringer, hvor alle ventiler monteres ved fordelings stedet og forsynes med en aktuator, som styres enten med termostater forsynet med ledning, eller trådløst med en fjernbetjening, der bruger en lille radiosender. Det sidste er det dyreste system. Det er ikke godt at blande for meget gulvvarme med radiatoropvarmning, da gulvvarme er et lav temperatursystem, og radiatorer kræver højre fremløbstemperatur. Hvis der en blanding af gulvvarme (ud over de sekundære rum, bad, entre mv. ) og radiatorer, må radiatorer derfor beregnes større end normalt.

8 Radiator i teknikrum. Der opsættes en mindre radiator i teknikrum for at holde dette frostfri. 8 Håndklædetører. Hvis der opsættes håndklædetører, monteres både tilgang og afgang normalt forneden. Laves med 15 mm pex (RIR) som afsluttes i koblingsdåse ligesom ved vand installationer. Fra koblingsdåse bruges messing-gevindrør og en roset med gevind, derpå en forkromet haneforlænger og en forkromet 1/2 " radiatorvinkler (VVS nr ). Der findes et lille 1/2 " el-varmelegeme, som kan bruges om sommeren. Det monteres i en af de nederste studse. og vandtilgangen må så laves foroven. Der må så bruges forkromet vinkel og lige forkromet radiatorforskruning. Reguleringen laves med en returventil der anbringes ved fordelingsstedet af varmen i teknikrum. Varmeanlæg. Trykekspansion beholderen forsynes med en afspærrings ventil og union, således at den let kan adskilles fra anlægget og fortrykket kontrolleres og justeres uden at skulle tømme hele anlægget for vand. (De har det med at tabe trykket efter nogle år) Der opsættes også ventiler, således at cirkulationspumpen kan skiftes, uden aftapning af stor mængder vand. Ved gulvvarme skal der laves afspærrings, påfyldning og aftapnings ventiler således at de enkelte gulvvarmekredse kan gennemskylles / fyldes/ udluftes ved brug af vandværksvand. Der er her et meget større tryk til rådighed, end ved brug af cirkulationspumpen. Brug kun automatudlufter de steder, hvor et mindre vandspil ikke gør noget, normalt kun i teknikrum. De må ikke bruges gemt i et skab eller lign steder. Vandtank, ferskvandspumpe og vand. Gerne rustfri lodret stående rund tank fremstillet af syrefast stål 316 (evt. alm. rustfri stål 304) på 1500 liter. Skal svejses med baggas. Forsynes med 2 slamventil i bunden. Der laves en 1 afgang til pumpe ca. 5 cm over bunden. Forsynes med udluftning 1 ført til den fri, mindst 2 meter over havniveau. Skal være forsynet med fintmasket net. Fyldning via ¾ rør i toppen rørsom indvendig føres ud mod beholdersiden for at undgå plasken og opblanding af slam i bunden. (Husk at udluftning skal være en dimission større en påfyldningen ifølge Søfartsstyrelsen). Søfartsstyrelsen har en del regler om drikkevandstanke. (Søfartsstr. side 20-21) Forsynes med mindre mandehul nær toppen eller afproppede 2 spulestudse i toppen, (anvendes i forbindelse med at tanken kan højtryksrenses indvendig for slam). Forsynes med 3 gevindstykker til følere. 1. næsten tom tank til stop af pumpe og til alarm.

9 9 2. ved at være tom, placeres et stykke oppe på tanken. 3. for fuld tank. Som vandpumpe anvendes et såkaldt husvandværk. (Harald Nyborg er billig). Husk at montere ventil og kontraventil mellem tank og pumpe. Rørføring laves således at påfyldning kan ske til tank via ventil, og via ventil og kontraventil til husets vandforsyning (fast vand fra land). Pumpeafgangen forsynes også med ventil og kontraventil før den føres til husets vandforsyning. Der anvendes separate kontraventiler med fjeder, ikke stilbare kontraventiler. Anbring en vandmåler før husets forsyning. Den kan dels bruges til betaling for vandforbruget, dels til at se hvor meget vand man har på tanken. Skriv op når vandtanken er fyldet helt op, og hold øje med hvornår der er brugt det, der svarer til tankens rumfang. Så ved man noget om hvor meget vand man har på lager Olietank: Brug ikke plasttank, da den kan brænde. Normal liter jerntank på fødder gerne med runding på top og bund. Den skal males en gang mere inden den monteres, da den normalt kun er grundet. Forsynes med drænventil i bunden. Det må ikke være en almindelig kuglehane med teflonpakning, men det skal være en brandsikker kuglehane, toldehane (gammeldags aftapningsventil) eller skydeventil (metal mod metal) Der skal drænes engang imellem for at ventilen ikke bliver fyldt op af slam. I bunden skal ligeledes være en 2 mufe som afproppes.(den anvendes i forbindelse med at tanken højtryksrenses indvendig for slam. Derfor skal der også være 3 stk 1½ eler 2 mufer fordelt øverst på tanken. Må genre bruges til tilslutninger mv., men skal være rimelige tilgængelig, ved at rør f. eks forsynes med unioner. I tanken laves genvindstykke (M 14 x 1, hvis nedenstående føler anvendes) til alarmføler 100 mm fra toppen, som afproppes, hvis der ikke monteres alarm. Udluftning føres helst op igennem lodret kanel til over tag. Søfartsstørrelsen stiller også krav om pladetykkelser på alle brændselsolietanke. Hvis den er større end 200 liter mindst 5 mm pladetykkelse. En almindelig olietank er normalt lavet af 4 mm plade (Søfartsstr. side ) Tanken forsynes med oliestandsviser (almindelig tankmåler i toppen af tanken) og fløjte på udluftning. Kan fløjten høres på påfyldningsstedet? hvis ikke, må tanken forsynes med alarm der viser fuld tank, og som kan ses eller høres ved påfyldningen. Spildevandstank: (Søfartsstr. side 41-43) Gerne rustfri lodret stående rund tank lavet af syrefast stål 316 på mindst 1500 liter. Skal svejses med baggas. Forsynes med mandehul i toppen, eller øverst på siden med let aftagelig dæksel med mindst 350 mm åbning. Forsynes med 3 nippel og kugleventil i bunden til aftapning, rør føres lidt udenfor tanken. Rør skal måske også forsynes med kobling til nødtømning med slamsuger.? Forsynes med tilgangsrør ø 110 foroven. Dette rør føres ud mod ydersiden i tanken for at spildevand ikke plasker/larmer. Men røret må ikke udmunde under øverste vand-

10 10 stand, hvis der ikke er udluftning af spildevandsledningerne. Tilslutningen derfra til spildevandssystemet sker med en dobbeltmuffe og et rensestykke. Der skal også være et ø 110 rør i toppen til udluftning. Kan reduceres til 75 mm op til taget. Luftrør skal forsynes med net, for at undgå at en eventuel antændelse af brandbare gasser, ikke spreder sig til tanken. Der monteres gevindstykker til 3 følere i siden af tanken. Pumpe stop nederst, pumpe start ca 300 mm fra toppen og alarm ca 200 mm fra top. (Søfartsstyrelsen siger alarm skal være ved ¾ fuld tank.) Gevind 3/8 rør, hvis nedenstående føler anvendes. Pumpen hejses ned gennem mandedækslet. Forsynes med rustfri kæde, og der påsvejses et øje indvendig til fastgørelsen lige inden for dækslet. Det laves gevindstykke til PG- forskruning (elkabel) i tanktoppen. pumpen forsynes med slangenippel og brandslange, som forbindes med storz kobling til afgangsrøret. Skal kunne nås og adskilles fra mandehulet. Der kan formodentlig anvendes en 2 pumpe, f. eks Pumpex (tlf ) type FGb 511 W/WA til 230 volt. En anden mulighed er at anbringe pumpen uden for tanken, Varisco selvansugende pumpe type EP E50 TMm, (Unit Pumps ) med påbygget motor til 230 volt. Oliefyr. Kedlen skal helst være af støbejern. Olie tilslutningen laves som såkaldt 2 strengs system med tilslutning af både suge og returrør i toppen af tanken. (husk at ændre inde i oliepumpen) Returrør må højest være 5 cm ned i tanken, og sugerøret føres ned til max 5 cm over bunden. På grund af faren for oliespild må det kun laves som 2 strengs system, hvis olietanken er i samme rum, og returrør kan inspiceres for utætheder (cirkulære fra miljøministeriet fra år 2001). Som filter anvendes Vestfoss (VVS nr ), som er et spin-on filter ligesom en oliefilter til en motor. (AO er lagerførende) husk at medlevere 2 stk. reservefiltre (VVS nr ). Der må ikke anvendes nogen form for plastic i forbindelse med olieforsyningen, (Brandfare, Søfartsstyrelsen) derfor kan der heller ikke anvendes den almindelige luftudskiller, som normalt bruges ved 1 streng olieforsyning. Både sugerør (før oliefilter) og returrør forsynes med smelteventiler, ved overgang fra rør til slanger. Der skal være lufttilførsel til rummet evt. via den lodrette kanal til tag. Som skorsten anvendes den rustfri Metalbesto (tlf ).Kedlen har normalt aftræk bagud og der anvendes et isoleret T stykke 45 o eller gulvbæring i 45 o og en 45 o bøjning, og et ende dæksel. Dette giver en rense og sodlem for skorsten. Der er også i småhus reglementet afstandskrav mellem skorsten og træ. Der kan normalt anvendes en 4 (100 mm) skorsten, som udvendig er ca Ø 200 mm. Spørg leverandøren af kedlen om størrelsen. Varmtvandsbeholder: Varmtvandsbeholder laves til både opvarmning med centralvarme og el. Placeres og rørføring laves således at det er let at kontrollere og udskifte tæreanoden i bunden af beholderen. Overløb fra sikkerhedsventil føres til en beholder/spand, da der jo ikke er afløb fra teknikrummet.

11 11 Hvis der laves cirkulation på det varme vand, laves det uden kontraventil ved pumpen, og både fremløb for varmtvand og returløb til pumpe/varmtvandsbeholder forsynes med afspærringsventil, således at både varmtvandssiden og cirkulationssiden skiftevis kan afspærres og udluftes via en vandhane øverst oppe, luft vil ikke ret gerne ned ad. Der er i tidernes løb brændt mange pumper af på grund af luft og tilstoppede kontraventiler, Kontraventiler på dette sted, er et levn fra den gang cirkulationsledningen blev ført til koldvandstilgangen på beholderen. Lænsning: Der anbringes en (helst 230 volt) 2 dykpumpe med slange og fastmontere rør ført ud over siden, så højt oppe over vandoverfladen som muligt. Forsynes med kontraventil umiddelbart ved overbordførslen. Pumpen placeres i midten af flydeelementet og forsynes med flyder på pumpen, så den selv starter og stopper. Den installeres ligesom spildevands pumpen med kæde, kobling mv. Lænsepumper og rørledning skal være modstandsdygtige over for brand og det er en platicpumpe ikke. Det er slanger heller ikke, så der må bruges metal eller jernrør til afgangen. Ovenstående pumpe (forsynet med flyder) som er omtalt i afsnittet Spildevandstank, vil være velegnet. (Søfartsstr. side 11 og 84) Der monteres ligeledes en akustisk vandstandsalarm. Anvend en god kvalitet føler, der findes mange dårlige. Lænsealarmer skal virke selvom der ikke er 230 volt tilstede, så der skal laves en 12 volts nødforsyning med batteri. Der laves en let tilgængelig lem i gulvet ovenover pumpebrønden. Der skal også laves en lænsepumpe og alarm i teknikrum, da det er vand og brand tæt adskilt fra den øvrig del af flydelementet. Kan der laves et mindre fald hen imod et lænsehul? Hvis der ikke er plads til en dykpumpe her, kan der anvendes en elektrisk menbrampumpe, men den er dyrere og kræver en 12 volt strømforsyning, som kan give op til 9 amp. Rør til fast vandtilslutning: Hvis der er fast tilsluttet vand hele året, skal forbindelsen beskyttes mod frost. En god mulighed er med Ecoflex Supra (Telf ) som er et pexrør forsynet med isolering, vandtæt yderør og selvregulerende varmekabel. Alarmer og følere. Der findes flere typer af følere til vand og spildevand. Jeg vil anbefale en kapacitiveller ultralyd føler. Jeg har gode erfaringer med nedenstående føler, som bl.a. anvendes til toilettanke i de danske IC togsæt. ETA Levelsensor (Firma Jørgensen og Co, tlf ) Den skal forsynes med vold DC og har en NPN transistorudgang som evt. direkte kan styre et mindre relæ. Den skal skrues ind i et hul med 3/8 rørgevind. Jeg har erfaring for at den med tiden bliver begroet med et lag fedt i spildevandstanke med tilgang af køkkenvand, hvorefter den så registrer høj vandstand hele tiden. Derfor bør føleren monteres, så der er mulighed for at skrue den ud for rensning. Eler forsynes med et spulesystem til renholdelse. Der har også været problemer med aktivering af føleren pga. kondensvand i toppen af en spildevandstank.

12 12 Samme type føler findes også i en udgave til olie, ETA NR60F, og den er forsynet med MG 14 x 1 gevind. Jeg har siden fundet denne noget dyrere vibrations føler, hvor der ikke ret let opbygges fedtlag eller kondensvand. Type: # LVL-A1-G1S-E5V1-WH fra firmaet Pepperl + Fuchs A/S, Stamholmen 173, DK-2650 Hvidovre, Tlf.: Der er også erfaring med at almindelige flydere kan opbygge et fedt og skidtlag således at de bliver for tunge til at løftes af vandet i spildevandstanken. SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSS SSSSSSSSSSSS Der anbringes en magnetventil som lukker for vandforsyningen til husbåden. Den strømforsynes fra samme sikringsgruppe som spildevandspumpen. Der anbringes en føler i spildevandstanken ca. ¾ oppe i tanken, som afbryder strømmen til magnetventilen. Anbring føleren så højt at den ikke normalt er berørt af vandet i tanken. Hvis der ikke er strøm til pumpen eller for meget vand i spildevandstanken, er der lukket for vandet. Husk at anbringe en snavsamler foran magnetventilen. Ventilen skal motioneres regelmæsigt (luk for strømmen), da den ellers sætter sig fast i åben stilling pga. kalk. Ventilen skal være beregnet til at der er tryk på afgangs siden, mange magnetventiler er beregnet til åbent udløb.

Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde.

Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde. Anders Clausen Skibbroen 1 2450 Kbh. SV Email: acdana@skibbro.dk Sidst rettet: 26. august 2005 Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde. Forord: Dette skal blot betragtes som et idé oplæg,

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50 1 GULVVARME, FREM GULV RT, B5 RT, B6 B6 GULVVARMEKREDS 6 TIL FORDELERSKAB B B1 B5 B6 RT,B, A RUMTERMOSTAT FOR KREDS B OG B AFLØB FDU, B AFLØB FØRT I GULV ELLER VÆG BRUGSVAND, KOLDT RT, B1 RT, B BRUGSVAND,

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere