Tekniske installationer på husbåde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske installationer på husbåde."

Transkript

1 Anders Clausen Skibbroen København SV Sidst rettet: 26. august 2005 Tekniske installationer på husbåde. Dette er et arbejdspapir, der jævnligt vil blive udbygget og ændret, så sendt mig en e- mail hvis du ønsker de nye udgaver. Denne vejledning er lavet til en speciel konstruktion, men det meste vil kunne bruges generelt til husbåde. Materialet må kun gengives med opgivelse af kilde på denne måde: Anders Clausen Dette skal betragtes som et idé oplæg, hvori der kan være fejl og mangler, og jeg frasiger mig ethvert ansvar ved anvendelsen af nedenstående tekst og fremgangsmåder. Jeg er meget interesseret i rettelser, kommentarer via , således at materialet løbende bliver udbygget. Se også min vejledninger om Spildevand fra skibe og husbåde og Pejse og brændeovne - opstiling, skorsten og fyring Der er siden jeg lavede denne vejledning i kommet nye regler som ikke alle er indarbejdet endnu. Der er bl a. ændret på regler om spildevandstanke i mindre lystbåde og denne er udgivet af Søfartstyrelsen Teknisk forskrift om flydende boliger , gælder fra 1 marts Forskriften kan hentes på denne måde på Søfartsstyrelsen hjemmeside: Klik på Love og regler: Klik på Alfabetisk titel index: Find F: Find flydeevne: ( lettest med søgefunktionen: Ctrl + B, og indtast flydeevne) Generelle tanker. Teknikken skal laves således at det ikke kræver det store arbejde eller viden at få huset til at fungere i dagligdagen. Husbåden laves så den kan klare sig selvstændigt i kortere eller længer tid uden fast tilslutning af vand, varme, afløb. Og med så lille strømforbrug som muligt. Køkken forsynes med gaskomfur eller bordkomfur og evt. med el-ovn. Varme leveres af et traditionel oliefyr og helst med gulvvarme i hele huset. Strøm laves med flere sikringsgrupper og normalt med 3 faset tilslutning til land, men med mulighed for omkobling til forsyning fra kun 1 fase med 13 ampere sikring.

2 2 Der skal være udlignings-forbindelse (jording) af alle metaldele i huset, som f. eks. jernkonstruktioner, svalehaleplader, armeringsnet, tanke, oliefyr mv. (krav i stærkstrøms bekendtgørelsen. Tanke og teknikrum laves så dybt beliggende som muligt i konstruktionen, for at få en god stabilitet på husbåden. Skorstene skal være tilmeldt den stedlige skorstensfejermester, som sørger for godkendelse og fejning. Alt arbejde med el, vand, afløb og gas skal udføres af autoriserede firmaer. Lovgivning. Udkast til regler om husbåde dels fra Søfartstyrelsen med Teknisk forskrift om flydende boligers stabilitet, flydeevne m.v., og dels Søfartsstyrelsen sammen med Erhvervs og Boligstyrelsen med Notat om husbåde og flydende boliger. Huset og alle installationer laves så de mindst opfylder BR-S 98. (Byggereglement for småhuse) Vådrum udføres efter By og By Anvisning nr Der findes også regler om brandbeskyttelse af afløbsrør i plast, og en god vejledning findes i folderen Brandbeskytelse af plastafløbsrør udgivet af Nordisk Wavin A/S i sep Strøm udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, den nyeste udgave. Gas udføres efter Gasreglementet Afsnit A. Vær også opmærksom på Bilag 17 A, fra side 235 og frem: Bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas), og specielt 3 (især stk. 3), 4, 16 og 20. (det omhandler opbevaring af gasflasker) Alle gasforbrugene apparater skal være forsynet med flammesikring. Jeg har en del steder brugt reglerne for skibe, hvor jeg tror at der vil blive stillet krav om dette, specielt med hensyn til brandsikkerhed. Nu er der lavet regler på området, så brug dem i stedet for mine tidligere antagelser. Teknikrummet opfater jeg som en selvstændig brandcele og ale vægge, lofter og døre udføres mindst til BD 60 normen. Og nedenstående omtalte lodrette kanal til skorsten mv. skal også være mindst udført som BD 60 ud mod andre rum. Reglerne fra Søfartstyrelsen er taget fra Meddelelser fra Søfartstyrelsen, regelsamling F, og bogen Teknisk forskrift nr. 15 af 1. dec om skibe til særligt formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe m.v.) Henvisning til denne bog er angivet således: (Søfartsstr. side??) Ideer og tanker: Gasfyr med flaskegas i stedet for oliefyr. Klimastat anlæg på varmeanlæg. Solfanger til varmtvandsproduktion. Opvarmning med varmepumpe fra søvandet. Der kræves her en lidt større elforsyning. (Jeg har ikke den store fidus til varmepumper, og kender flere der har haft dem monteret som jordvarmeanlæg og efter nogle år er de blevet pillet ned igen!)

3 3 Brændefyr eller lukket pejs i stue eller opholdsrum. (kræver brændelager, skorsten) (Søfartsstr. side 142) Mulighed for tilslutning af vand, afløb og strøm og oliepåfyldning i begge ender af husbåden. Man ved ikke hvor landgangen kommer til at ligge i fremtiden, og det er lettes at lave før, der står et færdig hus på flydedelen. Udvendig forsynes huset med 2 stk. redningskranse (Søfartsstr. side 22) Brandslukkere hvor mange? og placeres hvor? Brandtæppe ved komfur. Brandmeldeanlæg i teknikrum. Evt. almindelig røgalarm koblet sammen med de andre røgalarmer. Huset flyder væk ved brand i tovværk. Brug derfor kæder eller wire som en del af fortøjningerne. Størrelse på vand og spildevandstanke. Som det ses nedenfor har jeg foreslået tanke på mindst 1500 liter. Dette er ud fra min erfaring fra mit eget skib, hvor der er en 550 liter spildevandstank, hvortil alt spildevand tiledes. Når vi er 2 på skibet i døgndrift, skal den tømmes ca. hver 2 dag. Og vi bruger ikke specielt meget vand. Dette er 275 liter spildevand pr dag. Og med samme belastning er en 1500 liter tank fyldt på godt 5 døgn. Og der er jo næsten tale om samme mængde ferskvand og spildevand. Søfartsstyrelsens regler siger, at spildevandstanken skal være på mindst 230 liter pr person pr dag, og at der skal være en alarm ved ¾ fuld tank. (Søfartsstr. side 41-44) Størrelsen på tanken betyder mindre ved en fast tilslutning til offentlig kloaksystem, da den så kun skal virke som en buffer og pumpebrønd. Gas: Gasflasker må i princippet ikke stå under terræn. Så hvis de står i teknikrummet, så kun i den øverste del, og i en kasse, der er gastæt ud mod rummet og med en gastæt låge og med ventilationshuller/rør med mindst 25 mm lysning til det fri både i top og bund. Samtidig skal kassen også brandisoleres. (Søfartsstr. side ) Der vil formodentlig værekrav om skiltet Trykflasker fjernes ved brand ved døren ind til rummet. (Søfartsstr. side 145) Fra Bekendtgørelse om F-gas : Ved gasflasker under teræn, (hav niveau?) må der være max 15 kg i alt, og max 7 kg flaske i brug til anlægget. Så i praksis kan der kun bruges 5 kg flasker. De normale husholdningsflasker er på 11 kg. Søfartsstyrelsen regler for opbevaring af gas siger, at der ikke må være flasker under havniveau. Og der er regler om udluftning til det fri fra gaskassen. (Søfartsstr. side 145)

4 Diverse. Der laves en lodret kanal fra teknikrum til tag, til brug for skorsten fra oliefyr, lufttilførsel til oliefyr og diverse udluftninger. Brandisoleres mod de øvrige rum. Udendørs gaskasse med ventilationshuller til max 3 x 11 kg gas. Isolering af ydervægge i teknikrum. 4 Frost risiko: Tænk på muligheden for at et afløbssystem kan fryse om vinteren. Specielt kan det blive dyrt, hvis pumper mv. anbringes uden for opvarmede rum. Men også indvendig i slanger og rør, hvor der jævnligt løber vand, kan der efterhånden opbygges et is-lag, som helt kan lukke for gennemstrømningen af vand. Hvis spildevandet pumpes fra et husbåd og op til et kloaksystem er der risiko for at slangen fra skibet og til land fryser, hvis der står vand i denne. Det kan laves således at slangen tømmes for vand, enten ved at der ikke er kontraventil ved pumpen og slangen tømmes tilbage til spildevandstanken. Eller ved at røret til afgangen føres indvendig i huset, således at slangen er så højt oppe at den tømmes ud i kloaksystemet. Husk at vandstanden i haven ændrer sig med påvirkning af vind og strøm, så der skal tages agt for de forskellige højder af husbådens afgangsstuds, så afløbsslangen altid kan drænes af for vand. En sidste mulighed er at der monteres et el-varmekabel langs med slangen. Alle dele af afløbssystemer i fri luft isoleres med mindst 20 mm i form af rørskåle eller lign. Vandaftapningshaner og vandstopsikring mv. Alle aftapningssteder, der kan forsynes med slange, dvs. ventiler til vaske og opvaskemaskiner, udehaner og aftapningsventiler, skal være forsynet med kontraventil. Hvis en brugsgenstand (det gælder også amerikaner køleskabe, expresomaskiner mv.) er fast tilsluttet vandforsyningen, og ikke står i et rum med gulvafløb, skal de være forsynet med godkendt vandstopsikring. De fleste opvaskemaskiner har denne indbygget, den sidder som en klump på slangen, hvor den tilkobles vandhanen. Elers er den formodentlig eneste godkendte denne Water Block Vandsikring VVS nr Når en vaske eller opvaskemaskine står på et trægulv eller lign. skal der være en bakke under maskinen, der kan optage dryp. Mange nyere opvaskemaskiner har denne indbygget i bunden.

5 5 Baderum. Alt skal laves efter reglerne i By og Byg anvisning 200, og i en god håndværksmæssig kvalitet. Gulve laves som støbte betongulve og forsynes med gulvvarme. Underlaget laves bedst med svalehaleplader, hvorpå varmerørene fastgøres. Hvis der ikke anvendes svalehaleplader, skal der være armeringsnet i betonen med max kvadrat på 100 mm og af 6 mm stål. Betonlaget skal mindst være 80 mm tyk incl. svalehaleplader. Vægge laves af gasbeton eller 2 lag vådrums gipsplader 13 mm (eller 1 lag 15 mm fibergipsplader) Der bør ikke anvendes træ eller andet organisk materiale skjult i gulv og væg konstruktioner. Brug i stedet stålregler. Gulve og vægge (mindst i vådzonen) forsynes med smøremembran og fliser eller klinker. Husk at der også skal være gummitætningsmenbran ved koblingsdåser til vand og afløbsrør i gulv. Der laves ikke opkant ved bruseplads, blot en forhøjning på 1 cm til det øvrige gulv. Der laves fald mod afløb i bruseplads og resten af gulvet laves næsten vandret med svagt fald mod bruseplads. Vær opmærksom på at det et flydende hus, så der laves lidt mere fald end normalt i et hus, da det jo godt kan ligge lidt skævt i perioder. Der placeres normalt kun et gulvafløb i hvert baderum, som laves i brusepladsen ca. 15 cm fra væg. (det er uhensigtsmæssigt at stå oven på en afløbsrist) Afløbet skal være i rustfri stål og beregnet til smøremembran. Det skal mindst være 75 mm, og helst forsynes med udvendig vandlås, da en indbygningsvandlås lettere stopper til med bl. a. hår. Afløb fra håndvask forsynes med pungvandlås og føres direkte til afløbssystemet, og ikke til gulvafløb. Hvis der er synligt afløb føres det helst ind i væggen under vasken. Hvis håndvask placeres i et baderumsmøbel, skal der helst laves en støbt sokkel, som skabet sættes på. Alle håndvaske skal være forsynet med overløb, da der ellers kan opstå problemer med luft, og vandet ikke vil løbe fra vasken. Afløb fra badekar føres til gulvafløb eller evt. direkte ned i en 75 mm vandlås. Andre konstruktioner giver problemer med udluftning af afløbet, således at vandet vanskeligt løber ud af badekaret. Afløbsrør til håndvask og badekar skal være med 32 mm muffe i gulv eller væg.

6 6 Anvend gerne er væghængt toilet med indbygningscisterne. (Gerberit Duo Fix 82 giver mulighed både for top og vægbetjent skylleknap) Her til venstre er vist en installation i et rum med gulvvarme og teaktræsgulv. Vand fremføres i 15 mm pexrør, og afsluttes i koblingsdåse. Dåsen skal fastholdes i konstruktionen, enten faststøbes med beton (1 cement + 3 sand) eller skrues fast. Der anvendes følgende materialer: Sani koblingsdåse VVS nr Sammenkoblingsskinne VVS nr eller VVS nr Gipsmonteringssæt VVS nr Gummi tætningsmenbram VVS nr Ved opsætning af blandingsbatteri til bruser og kar anvendes 1/2 " x 3/4 " forskruning VVS nr og wirsbo roset. Øvrige tilslutninger laves med Arcofix stopventil. Der tætnes mellem roset og væg med gummikit, ikke silikone. Husk at der skal være mekanisk udsugning ud til det fri fra baderum. Rør og rørføring generelt: Alle skjulte rør laves som ubrudte pexrør i yderrør RIR. Alle samlinger skal være tilgængelige. Fordeling til de forskellige rør laves bedst i teknikrummet, men kan også laves f. eks. i et skab eller i soklen til et skab, hvor der så laves en løs bund. Alle rør og fittings til vand laves af pexrør, messing eller rustfri stål. Der må ikke anvendes almindelig galvaniserede jernrør. Påfyldning og udluftning fra olietank kan laves i galvaniserede jernrør. Hvis der anvendes jernrør og fittings til varmeanlæg, må der kun anvendes sorte ting. Spildevandsledninger. Afløbsrør udføres af pp (polyprolen) grå rør eler rustfrie rør. Til toilet anvendes altid mindst 110 mm rør og til gulvafløb mindst 75 mm. Til afløb fra håndvask og badekar kan der anvendes 32 mm rør, men anvend helst mindst 40 mm rør i gulve/væge, selve tilslutningen til håndvask/ badekar er 32 mm. Til køkkenvaske anvendes mindst 50 mm rør til korte strækninger og ellers 75 mm. Husk udluftning fra afløbssystemet hvis højden fra øverste afløbssted og til bunden af spildevandstank er over 4 meter (pga. fare for udsugning af vandlåse, specielt ved højt anbragte toiletter).

7 Gulvarme: Gulvvarme kan lægges i alle typer gulve uanset overfladebelægningen. Se vejledninger fra f. eks. firmaet Wirsbo (tlf ) hvordan udførslen laves i de forskellige gulvtyper. Det laves med 20 mm pexrør, som skal lægges i ubrudte længder. De lægges med ca. 300 mm rørene. Der bruges ca. 3,3 meter rør pr m 2 rum + tilledninger. Det anbefales ikke at lave længder over 80 m. Hvis rummet er større, må det deles i flere kredse. 7 Regulering af varme. Gulvvarme i baderum, entre og lign, samt håndklædetører reguleres med returtermostater (Danfoss FJVR), som passende kan anbringes ved fordelingsstedet i teknikrum. En FJVR føler på gulvtemperaturen (returvandet) og ikke direkte på rummets temperatur og er derfor ikke så følsomme overfor pludselige temperaturændringer. Ved radiatorer anvendes almindelige termostater. Ved gulvvarme er der flere muligheder: Almindelige termostater anbragt ved fordelingsstedet og forsynet med fjernindstillingselement, som er forsynet med et op til 8 m. lang kapilar rør. Denne løsning kræver, at der lægges et 35 mm pex yderør i vægge, gulve mv. fra det opvarmede rum, hvor føler / indstillingsdelen placeres og til ventilen. Der findes også gulvarmereguleringer, hvor alle ventiler monteres ved fordelings stedet og forsynes med en aktuator, som styres enten med termostater forsynet med ledning, eller trådløst med en fjernbetjening, der bruger en lille radiosender. Det sidste er det dyreste system. Det er ikke godt at blande for meget gulvvarme med radiatoropvarmning, da gulvvarme er et lav temperatursystem, og radiatorer kræver højre fremløbstemperatur. Hvis der en blanding af gulvvarme (ud over de sekundære rum, bad, entre mv. ) og radiatorer, må radiatorer derfor beregnes større end normalt.

8 Radiator i teknikrum. Der opsættes en mindre radiator i teknikrum for at holde dette frostfri. 8 Håndklædetører. Hvis der opsættes håndklædetører, monteres både tilgang og afgang normalt forneden. Laves med 15 mm pex (RIR) som afsluttes i koblingsdåse ligesom ved vand installationer. Fra koblingsdåse bruges messing-gevindrør og en roset med gevind, derpå en forkromet haneforlænger og en forkromet 1/2 " radiatorvinkler (VVS nr ). Der findes et lille 1/2 " el-varmelegeme, som kan bruges om sommeren. Det monteres i en af de nederste studse. og vandtilgangen må så laves foroven. Der må så bruges forkromet vinkel og lige forkromet radiatorforskruning. Reguleringen laves med en returventil der anbringes ved fordelingsstedet af varmen i teknikrum. Varmeanlæg. Trykekspansion beholderen forsynes med en afspærrings ventil og union, således at den let kan adskilles fra anlægget og fortrykket kontrolleres og justeres uden at skulle tømme hele anlægget for vand. (De har det med at tabe trykket efter nogle år) Der opsættes også ventiler, således at cirkulationspumpen kan skiftes, uden aftapning af stor mængder vand. Ved gulvvarme skal der laves afspærrings, påfyldning og aftapnings ventiler således at de enkelte gulvvarmekredse kan gennemskylles / fyldes/ udluftes ved brug af vandværksvand. Der er her et meget større tryk til rådighed, end ved brug af cirkulationspumpen. Brug kun automatudlufter de steder, hvor et mindre vandspil ikke gør noget, normalt kun i teknikrum. De må ikke bruges gemt i et skab eller lign steder. Vandtank, ferskvandspumpe og vand. Gerne rustfri lodret stående rund tank fremstillet af syrefast stål 316 (evt. alm. rustfri stål 304) på 1500 liter. Skal svejses med baggas. Forsynes med 2 slamventil i bunden. Der laves en 1 afgang til pumpe ca. 5 cm over bunden. Forsynes med udluftning 1 ført til den fri, mindst 2 meter over havniveau. Skal være forsynet med fintmasket net. Fyldning via ¾ rør i toppen rørsom indvendig føres ud mod beholdersiden for at undgå plasken og opblanding af slam i bunden. (Husk at udluftning skal være en dimission større en påfyldningen ifølge Søfartsstyrelsen). Søfartsstyrelsen har en del regler om drikkevandstanke. (Søfartsstr. side 20-21) Forsynes med mindre mandehul nær toppen eller afproppede 2 spulestudse i toppen, (anvendes i forbindelse med at tanken kan højtryksrenses indvendig for slam). Forsynes med 3 gevindstykker til følere. 1. næsten tom tank til stop af pumpe og til alarm.

9 9 2. ved at være tom, placeres et stykke oppe på tanken. 3. for fuld tank. Som vandpumpe anvendes et såkaldt husvandværk. (Harald Nyborg er billig). Husk at montere ventil og kontraventil mellem tank og pumpe. Rørføring laves således at påfyldning kan ske til tank via ventil, og via ventil og kontraventil til husets vandforsyning (fast vand fra land). Pumpeafgangen forsynes også med ventil og kontraventil før den føres til husets vandforsyning. Der anvendes separate kontraventiler med fjeder, ikke stilbare kontraventiler. Anbring en vandmåler før husets forsyning. Den kan dels bruges til betaling for vandforbruget, dels til at se hvor meget vand man har på tanken. Skriv op når vandtanken er fyldet helt op, og hold øje med hvornår der er brugt det, der svarer til tankens rumfang. Så ved man noget om hvor meget vand man har på lager Olietank: Brug ikke plasttank, da den kan brænde. Normal liter jerntank på fødder gerne med runding på top og bund. Den skal males en gang mere inden den monteres, da den normalt kun er grundet. Forsynes med drænventil i bunden. Det må ikke være en almindelig kuglehane med teflonpakning, men det skal være en brandsikker kuglehane, toldehane (gammeldags aftapningsventil) eller skydeventil (metal mod metal) Der skal drænes engang imellem for at ventilen ikke bliver fyldt op af slam. I bunden skal ligeledes være en 2 mufe som afproppes.(den anvendes i forbindelse med at tanken højtryksrenses indvendig for slam. Derfor skal der også være 3 stk 1½ eler 2 mufer fordelt øverst på tanken. Må genre bruges til tilslutninger mv., men skal være rimelige tilgængelig, ved at rør f. eks forsynes med unioner. I tanken laves genvindstykke (M 14 x 1, hvis nedenstående føler anvendes) til alarmføler 100 mm fra toppen, som afproppes, hvis der ikke monteres alarm. Udluftning føres helst op igennem lodret kanel til over tag. Søfartsstørrelsen stiller også krav om pladetykkelser på alle brændselsolietanke. Hvis den er større end 200 liter mindst 5 mm pladetykkelse. En almindelig olietank er normalt lavet af 4 mm plade (Søfartsstr. side ) Tanken forsynes med oliestandsviser (almindelig tankmåler i toppen af tanken) og fløjte på udluftning. Kan fløjten høres på påfyldningsstedet? hvis ikke, må tanken forsynes med alarm der viser fuld tank, og som kan ses eller høres ved påfyldningen. Spildevandstank: (Søfartsstr. side 41-43) Gerne rustfri lodret stående rund tank lavet af syrefast stål 316 på mindst 1500 liter. Skal svejses med baggas. Forsynes med mandehul i toppen, eller øverst på siden med let aftagelig dæksel med mindst 350 mm åbning. Forsynes med 3 nippel og kugleventil i bunden til aftapning, rør føres lidt udenfor tanken. Rør skal måske også forsynes med kobling til nødtømning med slamsuger.? Forsynes med tilgangsrør ø 110 foroven. Dette rør føres ud mod ydersiden i tanken for at spildevand ikke plasker/larmer. Men røret må ikke udmunde under øverste vand-

10 10 stand, hvis der ikke er udluftning af spildevandsledningerne. Tilslutningen derfra til spildevandssystemet sker med en dobbeltmuffe og et rensestykke. Der skal også være et ø 110 rør i toppen til udluftning. Kan reduceres til 75 mm op til taget. Luftrør skal forsynes med net, for at undgå at en eventuel antændelse af brandbare gasser, ikke spreder sig til tanken. Der monteres gevindstykker til 3 følere i siden af tanken. Pumpe stop nederst, pumpe start ca 300 mm fra toppen og alarm ca 200 mm fra top. (Søfartsstyrelsen siger alarm skal være ved ¾ fuld tank.) Gevind 3/8 rør, hvis nedenstående føler anvendes. Pumpen hejses ned gennem mandedækslet. Forsynes med rustfri kæde, og der påsvejses et øje indvendig til fastgørelsen lige inden for dækslet. Det laves gevindstykke til PG- forskruning (elkabel) i tanktoppen. pumpen forsynes med slangenippel og brandslange, som forbindes med storz kobling til afgangsrøret. Skal kunne nås og adskilles fra mandehulet. Der kan formodentlig anvendes en 2 pumpe, f. eks Pumpex (tlf ) type FGb 511 W/WA til 230 volt. En anden mulighed er at anbringe pumpen uden for tanken, Varisco selvansugende pumpe type EP E50 TMm, (Unit Pumps ) med påbygget motor til 230 volt. Oliefyr. Kedlen skal helst være af støbejern. Olie tilslutningen laves som såkaldt 2 strengs system med tilslutning af både suge og returrør i toppen af tanken. (husk at ændre inde i oliepumpen) Returrør må højest være 5 cm ned i tanken, og sugerøret føres ned til max 5 cm over bunden. På grund af faren for oliespild må det kun laves som 2 strengs system, hvis olietanken er i samme rum, og returrør kan inspiceres for utætheder (cirkulære fra miljøministeriet fra år 2001). Som filter anvendes Vestfoss (VVS nr ), som er et spin-on filter ligesom en oliefilter til en motor. (AO er lagerførende) husk at medlevere 2 stk. reservefiltre (VVS nr ). Der må ikke anvendes nogen form for plastic i forbindelse med olieforsyningen, (Brandfare, Søfartsstyrelsen) derfor kan der heller ikke anvendes den almindelige luftudskiller, som normalt bruges ved 1 streng olieforsyning. Både sugerør (før oliefilter) og returrør forsynes med smelteventiler, ved overgang fra rør til slanger. Der skal være lufttilførsel til rummet evt. via den lodrette kanal til tag. Som skorsten anvendes den rustfri Metalbesto (tlf ).Kedlen har normalt aftræk bagud og der anvendes et isoleret T stykke 45 o eller gulvbæring i 45 o og en 45 o bøjning, og et ende dæksel. Dette giver en rense og sodlem for skorsten. Der er også i småhus reglementet afstandskrav mellem skorsten og træ. Der kan normalt anvendes en 4 (100 mm) skorsten, som udvendig er ca Ø 200 mm. Spørg leverandøren af kedlen om størrelsen. Varmtvandsbeholder: Varmtvandsbeholder laves til både opvarmning med centralvarme og el. Placeres og rørføring laves således at det er let at kontrollere og udskifte tæreanoden i bunden af beholderen. Overløb fra sikkerhedsventil føres til en beholder/spand, da der jo ikke er afløb fra teknikrummet.

11 11 Hvis der laves cirkulation på det varme vand, laves det uden kontraventil ved pumpen, og både fremløb for varmtvand og returløb til pumpe/varmtvandsbeholder forsynes med afspærringsventil, således at både varmtvandssiden og cirkulationssiden skiftevis kan afspærres og udluftes via en vandhane øverst oppe, luft vil ikke ret gerne ned ad. Der er i tidernes løb brændt mange pumper af på grund af luft og tilstoppede kontraventiler, Kontraventiler på dette sted, er et levn fra den gang cirkulationsledningen blev ført til koldvandstilgangen på beholderen. Lænsning: Der anbringes en (helst 230 volt) 2 dykpumpe med slange og fastmontere rør ført ud over siden, så højt oppe over vandoverfladen som muligt. Forsynes med kontraventil umiddelbart ved overbordførslen. Pumpen placeres i midten af flydeelementet og forsynes med flyder på pumpen, så den selv starter og stopper. Den installeres ligesom spildevands pumpen med kæde, kobling mv. Lænsepumper og rørledning skal være modstandsdygtige over for brand og det er en platicpumpe ikke. Det er slanger heller ikke, så der må bruges metal eller jernrør til afgangen. Ovenstående pumpe (forsynet med flyder) som er omtalt i afsnittet Spildevandstank, vil være velegnet. (Søfartsstr. side 11 og 84) Der monteres ligeledes en akustisk vandstandsalarm. Anvend en god kvalitet føler, der findes mange dårlige. Lænsealarmer skal virke selvom der ikke er 230 volt tilstede, så der skal laves en 12 volts nødforsyning med batteri. Der laves en let tilgængelig lem i gulvet ovenover pumpebrønden. Der skal også laves en lænsepumpe og alarm i teknikrum, da det er vand og brand tæt adskilt fra den øvrig del af flydelementet. Kan der laves et mindre fald hen imod et lænsehul? Hvis der ikke er plads til en dykpumpe her, kan der anvendes en elektrisk menbrampumpe, men den er dyrere og kræver en 12 volt strømforsyning, som kan give op til 9 amp. Rør til fast vandtilslutning: Hvis der er fast tilsluttet vand hele året, skal forbindelsen beskyttes mod frost. En god mulighed er med Ecoflex Supra (Telf ) som er et pexrør forsynet med isolering, vandtæt yderør og selvregulerende varmekabel. Alarmer og følere. Der findes flere typer af følere til vand og spildevand. Jeg vil anbefale en kapacitiveller ultralyd føler. Jeg har gode erfaringer med nedenstående føler, som bl.a. anvendes til toilettanke i de danske IC togsæt. ETA Levelsensor (Firma Jørgensen og Co, tlf ) Den skal forsynes med vold DC og har en NPN transistorudgang som evt. direkte kan styre et mindre relæ. Den skal skrues ind i et hul med 3/8 rørgevind. Jeg har erfaring for at den med tiden bliver begroet med et lag fedt i spildevandstanke med tilgang af køkkenvand, hvorefter den så registrer høj vandstand hele tiden. Derfor bør føleren monteres, så der er mulighed for at skrue den ud for rensning. Eler forsynes med et spulesystem til renholdelse. Der har også været problemer med aktivering af føleren pga. kondensvand i toppen af en spildevandstank.

12 12 Samme type føler findes også i en udgave til olie, ETA NR60F, og den er forsynet med MG 14 x 1 gevind. Jeg har siden fundet denne noget dyrere vibrations føler, hvor der ikke ret let opbygges fedtlag eller kondensvand. Type: # LVL-A1-G1S-E5V1-WH fra firmaet Pepperl + Fuchs A/S, Stamholmen 173, DK-2650 Hvidovre, Tlf.: Der er også erfaring med at almindelige flydere kan opbygge et fedt og skidtlag således at de bliver for tunge til at løftes af vandet i spildevandstanken. SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSS SSSSSSSSSSSS Der anbringes en magnetventil som lukker for vandforsyningen til husbåden. Den strømforsynes fra samme sikringsgruppe som spildevandspumpen. Der anbringes en føler i spildevandstanken ca. ¾ oppe i tanken, som afbryder strømmen til magnetventilen. Anbring føleren så højt at den ikke normalt er berørt af vandet i tanken. Hvis der ikke er strøm til pumpen eller for meget vand i spildevandstanken, er der lukket for vandet. Husk at anbringe en snavsamler foran magnetventilen. Ventilen skal motioneres regelmæsigt (luk for strømmen), da den ellers sætter sig fast i åben stilling pga. kalk. Ventilen skal være beregnet til at der er tryk på afgangs siden, mange magnetventiler er beregnet til åbent udløb.

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde.

Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde. Anders Clausen Skibbroen 1 2450 Kbh. SV Email: acdana@skibbro.dk Sidst rettet: 26. august 2005 Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde. Forord: Dette skal blot betragtes som et idé oplæg,

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73.

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73. MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer:

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Lærervejledning. Vandets kredsløb

Lærervejledning. Vandets kredsløb Lærervejledning Vandets kredsløb El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Yder 66 liter minuttet ved 8 bar Lufttilslutning ¼ Olieudgang ¾. Sugerør 1 med 2 adapter til tromle Længde sugerør 860 mm

Yder 66 liter minuttet ved 8 bar Lufttilslutning ¼ Olieudgang ¾. Sugerør 1 med 2 adapter til tromle Længde sugerør 860 mm SMØREOLIEUDSTYR 172 1 LUFTDREVNE PUMPER 1:1 LUFTDREVEN OLIEPUMPE TIL 200/220 LITER TROMLE 580900 Yder 66 liter minuttet ved 8 bar Olieudgang ¾ Sugerør 1 med 2 adapter til tromle Længde sugerør 860 mm 1:1

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Bestseller Varme. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet messing med dækkappe, termostat eller håndhjul.

Bestseller Varme. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet messing med dækkappe, termostat eller håndhjul. Bestseller Varme HERZ-GP håndregulerede radiatorventiler af forniklet messing. Forindstilling ved begrænsning af keglens løftehøjde, universalmodel forberedt for kobberrør. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet

Læs mere

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt!

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! autocamper-info.dk 31. maj 2015 1 Forsyning- og tømning af autocampere Der er mange måder at lave bortskaffelse af spildevand for autocampere

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time.

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time. Industrivej 18 DK 6840 Oksbøl Denmark Tel: +45 75 27 23 33 Fax: +45 75 27 21 11 Homepage: www.im-image.com E-mail: info@im-image.com Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med

Læs mere

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9 Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Afløb & Sanitet Indhold 52.01 Faldstammer 52.02 WC inkl. afløb 52.03 Håndvaske inkl. afløb 52.04 Køkkenvaske inkl. afløb 52.05 Gulvafløb 52.01 - Afløb & Sanitet

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv.

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv. SANITET - GENERELT Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer m.v. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår levering og montering af de i sanitetslisten

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg NYHED VVS-nr.. SANIACCESS findeler afløbsmassen fra et toilet og pumper det til eksisterende afløb. Vor nye kværn/pumpe med Easy Access har kværnesystem og elektronik adskilt. Enkelt installation uden

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart 2 V.A. og Varme Fremstilling og anvendelse X-Flex og PEX A er begge 3 lags rør hvor det indvendige lag består af henholdsvis PERT og PEX A. X-Flex er et PE rør fremstillet uden krydsbinding. Den anvendte

Læs mere

FJORD P R O D U K T B L A D. El-tilslutning TEKNISKE DETALJER GENERELT HÅNDKLÆDERADIATORER. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør.

FJORD P R O D U K T B L A D. El-tilslutning TEKNISKE DETALJER GENERELT HÅNDKLÆDERADIATORER. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør. FJORD TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HÅNDKLÆDERADIATORER El-tilslutning Poleret rustfrit stål FE0845 1276283 800x430-46 Poleret rustfrit stål FE0855B 1276293

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere