- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader"

Transkript

1 - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader

2 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare units. En rundsav. En håndsav med hårdtmetaltænder. En "limske", som sikrer, at der påføres den rigtige liængde. Et slibebræt til afretning af de vandrette fuger. En stor guihaer til justering af pladerne. En lang lodstok til alle hjørner og T-samlinger. En slibemaskine (Rokamat) til overfladefinish. Slibebræt kan anvendes. Murpap iht. projektmaterialet. Korrosionsfaste murbindere til porebeton. TEGNING NR AFSÆTNING BAGMURE Der etableres galger af 20 cm (evt. 40 cm) høje plader. Hvor underlaget ikke er vandret, eller ujævnt, henstilles første skifter i mørtel (f.eks. KC 35/65/650 eller en ren cementmørtel 1:5). Er underlaget plant, kan pladerne opstilles direkte i pladelim, evt. tilsat fint sand. Skal der pap under pladerne, kan der udlægges lim både under og over pappen. Der opsættes snore på galgerne, svarende til bygningens indvendige sider. Herefter opstilles første række nøjagtigt efter snorene. Husk lim i studsfuger. Kontroller, at de enkelte plader står helt i lod. Hvis der er risiko for fugtoptrængning, udlægges membran under første skifte. TEGNING NR. 2 Der opsættes snore på galgerne, svarende til bygningens indvendige side. Herefter opstilles første række nøjagtigt efter snorene. Husk lim i studsfuger. Kontroller, at de enkelte plader står helt i lod. 1.3 SKILLEVÆGGE Når nederste pladerække af bagmuren er opstillet, fortsættes med nederste pladerække af alle skillevæggene. Dette foregår efter en snor med udgangspunkt i nederste bagmursskiftes overside. Eventuelt murpap, hvor der er risiko for fugt. Når dette er afsluttet, er hele grundplanen fra plantegningen overført til husets sokkel. Da dette er grundlaget for resten af opstillingsarbejdet, er det vigtigt, at opstillingen er udført med stor præcision m.h.t. lod/vage og mål. TEGNING NR. 3 2

3 1.4 HJØRNER Herefter opstilles hjørnerne i forbandt som vist på tegningen, tre/fire pladerækker i højden, så de kan bruges som udgangspunkt for opstillingen af bagmurene. Der bruges en snor, med udgangspunkt i hjørnernes vandrette fuger, der sikrer et vandret forløb i opstillingen. Under opstillingsforløbet er det muligt at regulere fugetykkelsen ca. 2, så pladernes overkant følger snoren helt nøjagtigt. Husk, at skillevæggene skal forbindes med bagmuren under opstillingen. NB. Der skal isættes korrosionsfaste murbindere i.h.t. murværksnormen. (Se i øvrigt punkt 1.19). TEGNING NR FORBANDT Alle samlinger skal udføres i "forbandt". Det vil sige, at pladerne skal gribe ind i hinanden i alle hjørner og "Tsamlinger", hvor bagmure og skillevægge mødes. (Se tegn. nr. 4, 5 og 6). Der må aldrig forekoe gennemgående lodrette fuger i væggene. Der er ikke noget specielt krav til forskydningen i forbandtet, men man bør tilstræbe, at forskydningen mellem de lodrette fuger ikke er mindre end 150. NB. Alle fuger skal være fyldt med tyndfugelim. Overskydende limrester afskrabes inden afhærdningen. TEGNING NR AFTRAPNING Det forudsættes, at skillevæggene monteres i forbindelse med bagmuren. Disse skal afsluttes med en aftrapning som vist på tegningen. Skillevægsaftrapningerne vil senere danne grundlag for opstillingen af skillevæggene, og de vil også virke som en del af den nødvendige vindafstivning i opstillingsfasen. Når de første tre/fire pladerækker er opstillet, fortsættes, stadig med udgangspunkt i hjørnerne, opstillingen af de sidste pladerækker. Ved at opdele arbejdsgangen på denne måde mindskes risikoen for vindskader under arbejdet. Bemærk: Ved væghjørner f.eks. 2 opstilles kun et skifte plader i bunden. TEGNING NR. 6 3

4 1.7 FALSE Ved vinduer og udvendige døre skal der afsluttes med "false". Det vil sige, at de lodrette afslutninger her drejes mod facaden, så der dannes en afslutning mod hulmuren. Bredden af falsene vil fremgå af plantegningen. Falsene og bagmuren limes i forbandt. Falsene og bagmuren afsluttes øverst med en udskæring til bjælkerne, som skal bære tagkonstruktionen. Udskæringerne udføres, inden pladerne sættes på plads. TEGNING NR KONTROL Den fortsatte opstilling sker med udgangspunkt i skillevægsaftrapningerne. Som kontrol bør der, hvor det er muligt, trækkes snor for at styre retningen og det vandrette forløb. Lod og vage kontrolleres løbende med et vaterpas. TEGNING NR BJÆLKER (Bærende) Når alle bagmure og skillevægge er opstillet, skal bjælkerne over vinduer og udvendige døre oplægges. Bjælkerne oplægges i udskæringer, som sikrer at bjælken får sae vederlag i begge ender. Udskæringerne udføres under opstillingen. I den ene side skæres et hak, der svarer til vederlaget. I den modsatte side bortskæres et ekstra stykke, så der er plads til at afslutte med "Sidste plade". Bjælkerne BØR aldrig afkortes! Vederlag for bjælker: Porebetonbjælker min. 10 cm 210 cm betonbjælker min. 15 cm 240 cm betonbjælker min. 17 cm 300 cm betonbjælker min. 23 cm 360 cm betonbjælker min. 30 cm TEGNING NR. 9 4

5 1.10 OVERLIGGERE (Ikke bærende) Vederlag bør være min. 5 cm. Bemærk: Ved indvendige døre i bærende vægge anvendes bjælker! TEGNING NR SPÆR Inden spærene rejses, er det meget vigtigt, at alle vægge (også skillevægge) afsluttes med en rem på min 25 x fastgjort iht. projekt (normalt 38/ søm pr. 40 cm). Rejsning af spær bør ikke foregå før limen er væsentligt afhærdet (min. 3 dage). Reens funktion er, ud over at danne grundlag for spærene, at sikre, at påvirkningerne fra vind bliver jævnt fordelt til alle bagmure og skillevægge. Der skal være min. 10 luft mellem alle remsamlinger og stød. TEGNING NR GAVLTREKANTER Først når spærene er rejst, afstivet, fastgjort og lægtet, bør gavltrekanterne opstilles. Pladerne opstilles i forbandt i en højde svarende til overkant spær/underside taglægter. Pladerne tilskæres inden montagen. Gavltrekanter fastgøres til tagkonstruktion iht. projekt (normalt under tømrerentreprisen). TEGNING NR. 5

6 1.13 SIDSTE PLADE (Kilesamling) Under hele arbejdsgangen vil det være nødvendigt at afslutte en pladerække med en "sidste plade". Dette gøres således: Mål hullet, hvor sidste plade skal anbringes. Skær en plade, så den passer stramt i hullet. Skær et kilesnit i pladen Pladen limes (1) på plads i hullet, kilen (2) påføres lim på begge sider og i den smalle ende, og trykkes på plads i mellemruet. TEGNING NR SPARTLING Som afslutning på montagen bør pladerne kantspartles og slibes, hvilket vil sige, at samlinger spartles med spartelmasse iht. MBKs anvisning eller det pågældende projekts beskrivelse. Husk cementbaseret spartelmasse i vådrum! Den maksimale stigning på plane flader er 1 jævnt spring pr. flade. Det vil sige, at der anvendes en min. bred spartel. Efter kantspartlingen slibes de spartlede overflader, evt. med en Rokamat Universal slibemaskine, monteret med slibepapir korn 24, eller karborundumsten nr. 80. Der kan også anvendes slibebræt. Efter slibningen kan der forekoe lunker, som maksimalt må være 5 målt på en 0 retskede. TEGNING NR. 14 Bemærk! Afsluttende overfladebahandling i form af spartelmasse (evt. vandskuring) og maling er ikke at anbefale, idet hårfine revner er uundgåelige i porebeton. Minimum anbefales der tapet, men væv er dog langt mere anbefalelsesværdigt, idet det normalt giver helt problemfrie overflader. Lodret snit i stueetage 1.15 LEJLIGHEDSSKEL, SIDE 1 I forbindelse med opførelse af rækkehuse og dobbelthuse skal der udføres lejlighedsskel som brand- og lydisolation. Der skal være udført en speciel sokkel, hvor lejlighedsskellet skal placeres (se tegn. nr. 18). Den første halvdel af dobbeltvæggen opstilles som normalt. Herefter opsættes min. 75 mineraluld klasse 39, som evt. fastholdes ved hjælp af lim, der påføres umiddelbart før mineralulden trykkes fast på væggen. For at opnå den rette lyddæmpning er det vigtigt, at mineralulden fastlimes meget nøjagtigt uden afstand og uden nogen limrester mellem mineraluldspladerne. Der må ikke være nogen fast forbindelse mellem væggene. TEGNING NR. 15 6

7 Lodret snit i stueetage 1.16 LEJLIGHEDSSKEL, SIDE 2 Herefter opstilles anden halvdel af væggen. Væggen opstilles ligesom den første halvdel, men man skal være opmærksom på, at der ikke løber tyndfugelim ind i hulruet og ind imellem mineraluldspladerne. Dette kan danne "bro" mellem de to væghalvdele og nedsætte lydisolationen væsentligt. Der må altså ikke være nogen form for faste forbindelser mellem de opstillede vægflader, og dermed heller ingen form for bindere eller beslag. TEGNING NR. 16 Lodret snit i tagrum 1.17 LEJLIGHEDSSKEL I TAGRUM Væggene i tagrum (evt. kun en væg iht. projekt) føres til overkant spær, idet tætning mellem væg og tagbeklædning normalt udføres under tagentreprisen. Ved gipslofter er det normalt tilstrækkeligt med en væg i tagruet (over loftisolering). TEGNING NR. 17 Fuge Vandret snit i sokkel Vandret snit i facade og lydvæg Lodret snit ved sokkel i lejlighedsskel 1.18 DETALJER LEJLIGHEDSSKEL Hvor lejlighedsskellet skal opsættes, skal soklen/terrændækket udføres, så trinstøj m.m. ikke overføres til nabolejligheden. Soklen skal derfor, i mindst under terrændækket, holdes adskilt, og terrændækket skal også adskilles. (Se lodret snit). Adskillelsen skal være min. 50, og den skal føres 150 ud i randsoklen. (Se vandret snit i sokkel). Adskillelsen skal renses og isoleres med min. 50 terrænbatts, inden opstillingen påbegyndes. Bagvæggene skal også holdes adskilte, og der skal en blød fuge i facademuren for at undgå lydoverførsel. (Se vandret snit i facade og lydvæg). TEGNING NR. 18 7

8 1.19 PLACERING AF MURBINDERE Ved bagmure (til skalmuring) anvendes 3-4 korrosionsfaste murbindere i et normalt antal af 6 stk./m 2, idet der dog henvises til gældende murværksnorm TOLERANCER Leveret porebeton: + /- 1 på alle leder. (Bjælkelængder dog 3 ) 2 ud af 10 målinger må dog gå til +/- 2 Husk ekstra bindere: Langs frie kanter Ud for tværvægge Ved evt. stålsøjler Opstillet porebeton: Planhed: Normale krav ellers iht. projekt 5 på 2 meter retskede Iboringsbindere: Monteres under murerentreprisen Døre/vinduer: +/- 5 Stigning plane flader: 1 pr VINTERFORANSTALTNINGER Porebetonplader kan anvendes i vinterperioden, men det er strengt nødvendigt at overholde følgende: Grundig tildækning af produkter, så fugtoptag undgås. Lim bør opbevares i lukket rum ved + grader. Limen kan anvendes ned til 0 o og ved tilsætning af sprit (max 5%) ned til -3 o, hvorefter arbejdet bør indstilles. Alternativt kan der anvendes vinterlim. Bemærk: Egentlig hærdning sker kun ved temperatur over + 5 o Jævnhed: Alle samlinger skal være udfyldt til jævn flade. Følgende afvigelser tolereres pr. m 2 8 huller på 5 3 huller på 5-15 Enkelte ridser Ujævnheder fra underlaget kan forekoe 8

9 1.22 BESLAG Samlebeslag: Anvendes, hvor der ikke er mulighed for at opnå forbandt. Anvendes pr. 40 cm. Monteres med min. 40 søm. Ved montage i vådrum henvises til Statens Byggeforskningsinstituts hjeeside. Vinkelbeslag: Skal anvendes, hvor en ny porebetonvæg støder op mod en eksisterende væg, og hvor opbygning i forbandt ikke er mulig. Vinkelbeslaget må kun anvendes i konstruktioner, hvor både den nye og den "gamle" væg og evt. gulvet er helt stabilt. Vinkelbeslaget fastgøres først til den lodrette "gamle" væg og herefter i lejefugen på porebetonpladen. Der limes normalt efter at vinkelbeslaget er monteret. Det er specielt ved brusevinger meget vigtigt at udvise stor omhu med fastgørelse til eksisterende vægge. Placering: Pr. 40 cm lodret. Fastgørelse: Min. 1 ekspansionssøm eller skrue. Vandret: 2 søm, min Samlebeslag Vinkelbeslag 30 Fjederbeslag: Anvendes som ved vinkelbeslag, hvor der er muligheder for bevægelighed i konstruktionen. Fjederbeslag kan endvidere anvendes ved montage mod loft. Placering: Pr. 0 cm vandret. Fastgørelse: Min. 1 ekspansionssøm eller skrue vandret. 2 stk. 40 søm lodret. Fugetykkelse: Min. 2 x mulig nedbøjning. Fjederbeslag Min. 1 ekspansionsøm eller -skrue. 2 søm, min 40. Fugetykkelse mod lofter bør normalt være 2 gange mulig nedbøjning LIM HD Tyndfugelim er en cementbaseret specielt fremstillet lim, der oprøres og anvendes efter brugsanvisning. UNDERLAG Limfladerne skal være rene, og fri for støv og skæresmuld. BRUGSANVISNING HD Tyndfugelim drysse under omrøring i vandet. Lad blanding stå i ca. 5 min. Herefter har limen en smidig konsistens, som er let at bearbejde efter endt omrøring. Limen skal være så tyktflydende, at rillerne efter udlægning med limskeen ikke flyder saen. TEKNISKE DATA Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Opbevaring: +5 o C o C 5 kg HD Tyndfugelim til ca /4 liter vand 25 kg HD Tyndfugelim til ca. 6 liter vand Ca. 2-3 timer Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset RENGØRING Rengøring foretages med vand. ARBEJDSTEKNIK HD Tyndfugelim påføres blokkens lodrette og vandrette kanter med speciel limske, hvis bredde passer til blokkens tykkelse. Limskeen giver med sin konstruktion den korrekte fugetykkelse, STABILITET Lange vægflader kræver normalt afstivende konstruktioner. En toelfingerregel siger at væglængder over 5 meter (i højde ca. 2,4 meter) skal have afstivende stålsøjler indbygget. Er der vinduer, eller især dørhuller, så reduceres de 5 meter væsentligt! Projektets rådgiver (ingeniør eller arkitekt) er altid ansvarlig for de respektive projekters stabilitet og dermed også for angivelse af enventuelt nødvendige afstivende stålkonstruktioner! Under montagen bør væggene afstives, alt efter gældende regler. En toelfingerregel siger soldater eller anden virkningsfuld afstivning pr. 180 cm. 9

10 Højde Tyk Lgd Stk. pr. pl M 2 pr. pl 17,28 23,04 11,52 15,36 8,64 8,64 11,52 7,20 5,76 5,76 4,32 5,76 3,60 3,60 2,88 Vægt kg pr. stk. 8,3 8,3,5,5 8,3 16,7 16,7 20,7,4 14,5 16,6,5 16,6 18,0 14,4 18,0 21,9 37,8 50,4 6,4 3,8 5,8 5,8 8,8 Limforbrug kg/stk. 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,45 0,45 0,55 0,35 0,45 0,50 0,35 0,45 0,65 0,80 0,95 1,10 HD plader PPW 4 1) med håndtag Smigskårne 45 o HD blokke PPW 2 1) med håndtag Reolkryds Universalbue halv Rottehul Tun nuer HD porebeton tilskæringsstk. uarmeret

11 = lager Skive Højde Tyk Lgd Stk. pr. pl 28/32 28/32 28/ /16 14/16 14/16 14/16 KN/m ,4 14,0 11,2 28,2 15,2,2 9,5 22,0 22,7 15,1 11,8 36,4 29,3 23,4 16,5,6 Vægt kg pr. stk Limforbrug kg/stk Tun nuer Beton bjælker Porebeton bjælker bærende Porebeton overliggere Til skillevægge - ikke bærende! Lysvidde

12 Drift og vedligeholdelse Fastgørelse i porebeton Porebeton vægge er søm- og skruefaste, så der kan anvendes alt lige fra almindelige søm og skruer, plastpluks med skruer, til lim- og ekspansionsankre og gennemgående bolte. Alt afhængig af hvilket emne der ønskes fastgjort. Mindre reparationer i porebeton I tidens løb kan der opstå skader på væggen. Disse skader, kan hvis de er større repareres med grov spartelmasse, og hvis de er mindre tilsvarende med fin spartelmasse. Huller eller skader der er opstået i vådrum, skal repareres med cement baseret spartelmasse, eller lignende vandfast produkt. Overflader Slidte overflader kan males eller tapetseres. Gaelt tapet skal fjernes, hvorefter ny behandling kan foretages - følg malerfagets og leverandørens behandlingsanvisnings specifikationer. Se i øvrigt punkt et naturligt valg. porebeton. gips trægulve isolering. træpleje døre.. Sikkerhed Moland Byggevarer A/S Indånding: Skærestøv kan medføre halsirritation. Øjenkontakt: Skærestøv kan medføre risiko for øjenskader. Førstehjælp: Har du fået skærestøv i øjnene, skal du straks skylle med rigeligt vand. Ved fortsatte gener: Søg læge Personlige værnemidler Vi anbefaler at bruge beskyttelsesbriller og støvmaske i forbindelse med skære- og slibearbejde i porebeton. Moland er en danskejet virksomhed, der sælger trægulve, træplejemidler, indvendige døre, glasuldisolering, gipspladeprodukter og porebeton til byggematerialeforhandlere. Kvalitet og sortimentsbredde er vigtige parametre i et stadigt mere konkurrencepræget marked. På disse områder er Moland særdeles godt rustet. Men måske endnu mere betydningsfuldt er det, at Moland navnet er kendt for ekstremt korte leveringstider, et højt serviceniveau, troværdighed, dynamik og ikke mindst et højt humør - vi gør nemlig ikke tingene mere kompliceret end nødvendigt. Så forhør dig om Molands produkter - det er et naturligt valg. Anvender du rundsav, anbefaler vi, at den får påmonteret en støvsuger. God fornøjelse! moland byggevarer a/s. strandvejen 16. dk-7800 skive. tlf fax

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Montage af Ytong Energy+

Montage af Ytong Energy+ Montage af Ytong Energy+ Generelt Opbevaring af YTONG Energy+ YTONG Energy + aflæsses og opbevares på plant og jævnt underlag. YTONG Energy + leveres på paller, indpakkede i folie og bør først udpakkes,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere