- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader"

Transkript

1 - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader

2 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare units. En rundsav. En håndsav med hårdtmetaltænder. En "limske", som sikrer, at der påføres den rigtige liængde. Et slibebræt til afretning af de vandrette fuger. En stor guihaer til justering af pladerne. En lang lodstok til alle hjørner og T-samlinger. En slibemaskine (Rokamat) til overfladefinish. Slibebræt kan anvendes. Murpap iht. projektmaterialet. Korrosionsfaste murbindere til porebeton. TEGNING NR AFSÆTNING BAGMURE Der etableres galger af 20 cm (evt. 40 cm) høje plader. Hvor underlaget ikke er vandret, eller ujævnt, henstilles første skifter i mørtel (f.eks. KC 35/65/650 eller en ren cementmørtel 1:5). Er underlaget plant, kan pladerne opstilles direkte i pladelim, evt. tilsat fint sand. Skal der pap under pladerne, kan der udlægges lim både under og over pappen. Der opsættes snore på galgerne, svarende til bygningens indvendige sider. Herefter opstilles første række nøjagtigt efter snorene. Husk lim i studsfuger. Kontroller, at de enkelte plader står helt i lod. Hvis der er risiko for fugtoptrængning, udlægges membran under første skifte. TEGNING NR. 2 Der opsættes snore på galgerne, svarende til bygningens indvendige side. Herefter opstilles første række nøjagtigt efter snorene. Husk lim i studsfuger. Kontroller, at de enkelte plader står helt i lod. 1.3 SKILLEVÆGGE Når nederste pladerække af bagmuren er opstillet, fortsættes med nederste pladerække af alle skillevæggene. Dette foregår efter en snor med udgangspunkt i nederste bagmursskiftes overside. Eventuelt murpap, hvor der er risiko for fugt. Når dette er afsluttet, er hele grundplanen fra plantegningen overført til husets sokkel. Da dette er grundlaget for resten af opstillingsarbejdet, er det vigtigt, at opstillingen er udført med stor præcision m.h.t. lod/vage og mål. TEGNING NR. 3 2

3 1.4 HJØRNER Herefter opstilles hjørnerne i forbandt som vist på tegningen, tre/fire pladerækker i højden, så de kan bruges som udgangspunkt for opstillingen af bagmurene. Der bruges en snor, med udgangspunkt i hjørnernes vandrette fuger, der sikrer et vandret forløb i opstillingen. Under opstillingsforløbet er det muligt at regulere fugetykkelsen ca. 2, så pladernes overkant følger snoren helt nøjagtigt. Husk, at skillevæggene skal forbindes med bagmuren under opstillingen. NB. Der skal isættes korrosionsfaste murbindere i.h.t. murværksnormen. (Se i øvrigt punkt 1.19). TEGNING NR FORBANDT Alle samlinger skal udføres i "forbandt". Det vil sige, at pladerne skal gribe ind i hinanden i alle hjørner og "Tsamlinger", hvor bagmure og skillevægge mødes. (Se tegn. nr. 4, 5 og 6). Der må aldrig forekoe gennemgående lodrette fuger i væggene. Der er ikke noget specielt krav til forskydningen i forbandtet, men man bør tilstræbe, at forskydningen mellem de lodrette fuger ikke er mindre end 150. NB. Alle fuger skal være fyldt med tyndfugelim. Overskydende limrester afskrabes inden afhærdningen. TEGNING NR AFTRAPNING Det forudsættes, at skillevæggene monteres i forbindelse med bagmuren. Disse skal afsluttes med en aftrapning som vist på tegningen. Skillevægsaftrapningerne vil senere danne grundlag for opstillingen af skillevæggene, og de vil også virke som en del af den nødvendige vindafstivning i opstillingsfasen. Når de første tre/fire pladerækker er opstillet, fortsættes, stadig med udgangspunkt i hjørnerne, opstillingen af de sidste pladerækker. Ved at opdele arbejdsgangen på denne måde mindskes risikoen for vindskader under arbejdet. Bemærk: Ved væghjørner f.eks. 2 opstilles kun et skifte plader i bunden. TEGNING NR. 6 3

4 1.7 FALSE Ved vinduer og udvendige døre skal der afsluttes med "false". Det vil sige, at de lodrette afslutninger her drejes mod facaden, så der dannes en afslutning mod hulmuren. Bredden af falsene vil fremgå af plantegningen. Falsene og bagmuren limes i forbandt. Falsene og bagmuren afsluttes øverst med en udskæring til bjælkerne, som skal bære tagkonstruktionen. Udskæringerne udføres, inden pladerne sættes på plads. TEGNING NR KONTROL Den fortsatte opstilling sker med udgangspunkt i skillevægsaftrapningerne. Som kontrol bør der, hvor det er muligt, trækkes snor for at styre retningen og det vandrette forløb. Lod og vage kontrolleres løbende med et vaterpas. TEGNING NR BJÆLKER (Bærende) Når alle bagmure og skillevægge er opstillet, skal bjælkerne over vinduer og udvendige døre oplægges. Bjælkerne oplægges i udskæringer, som sikrer at bjælken får sae vederlag i begge ender. Udskæringerne udføres under opstillingen. I den ene side skæres et hak, der svarer til vederlaget. I den modsatte side bortskæres et ekstra stykke, så der er plads til at afslutte med "Sidste plade". Bjælkerne BØR aldrig afkortes! Vederlag for bjælker: Porebetonbjælker min. 10 cm 210 cm betonbjælker min. 15 cm 240 cm betonbjælker min. 17 cm 300 cm betonbjælker min. 23 cm 360 cm betonbjælker min. 30 cm TEGNING NR. 9 4

5 1.10 OVERLIGGERE (Ikke bærende) Vederlag bør være min. 5 cm. Bemærk: Ved indvendige døre i bærende vægge anvendes bjælker! TEGNING NR SPÆR Inden spærene rejses, er det meget vigtigt, at alle vægge (også skillevægge) afsluttes med en rem på min 25 x fastgjort iht. projekt (normalt 38/ søm pr. 40 cm). Rejsning af spær bør ikke foregå før limen er væsentligt afhærdet (min. 3 dage). Reens funktion er, ud over at danne grundlag for spærene, at sikre, at påvirkningerne fra vind bliver jævnt fordelt til alle bagmure og skillevægge. Der skal være min. 10 luft mellem alle remsamlinger og stød. TEGNING NR GAVLTREKANTER Først når spærene er rejst, afstivet, fastgjort og lægtet, bør gavltrekanterne opstilles. Pladerne opstilles i forbandt i en højde svarende til overkant spær/underside taglægter. Pladerne tilskæres inden montagen. Gavltrekanter fastgøres til tagkonstruktion iht. projekt (normalt under tømrerentreprisen). TEGNING NR. 5

6 1.13 SIDSTE PLADE (Kilesamling) Under hele arbejdsgangen vil det være nødvendigt at afslutte en pladerække med en "sidste plade". Dette gøres således: Mål hullet, hvor sidste plade skal anbringes. Skær en plade, så den passer stramt i hullet. Skær et kilesnit i pladen Pladen limes (1) på plads i hullet, kilen (2) påføres lim på begge sider og i den smalle ende, og trykkes på plads i mellemruet. TEGNING NR SPARTLING Som afslutning på montagen bør pladerne kantspartles og slibes, hvilket vil sige, at samlinger spartles med spartelmasse iht. MBKs anvisning eller det pågældende projekts beskrivelse. Husk cementbaseret spartelmasse i vådrum! Den maksimale stigning på plane flader er 1 jævnt spring pr. flade. Det vil sige, at der anvendes en min. bred spartel. Efter kantspartlingen slibes de spartlede overflader, evt. med en Rokamat Universal slibemaskine, monteret med slibepapir korn 24, eller karborundumsten nr. 80. Der kan også anvendes slibebræt. Efter slibningen kan der forekoe lunker, som maksimalt må være 5 målt på en 0 retskede. TEGNING NR. 14 Bemærk! Afsluttende overfladebahandling i form af spartelmasse (evt. vandskuring) og maling er ikke at anbefale, idet hårfine revner er uundgåelige i porebeton. Minimum anbefales der tapet, men væv er dog langt mere anbefalelsesværdigt, idet det normalt giver helt problemfrie overflader. Lodret snit i stueetage 1.15 LEJLIGHEDSSKEL, SIDE 1 I forbindelse med opførelse af rækkehuse og dobbelthuse skal der udføres lejlighedsskel som brand- og lydisolation. Der skal være udført en speciel sokkel, hvor lejlighedsskellet skal placeres (se tegn. nr. 18). Den første halvdel af dobbeltvæggen opstilles som normalt. Herefter opsættes min. 75 mineraluld klasse 39, som evt. fastholdes ved hjælp af lim, der påføres umiddelbart før mineralulden trykkes fast på væggen. For at opnå den rette lyddæmpning er det vigtigt, at mineralulden fastlimes meget nøjagtigt uden afstand og uden nogen limrester mellem mineraluldspladerne. Der må ikke være nogen fast forbindelse mellem væggene. TEGNING NR. 15 6

7 Lodret snit i stueetage 1.16 LEJLIGHEDSSKEL, SIDE 2 Herefter opstilles anden halvdel af væggen. Væggen opstilles ligesom den første halvdel, men man skal være opmærksom på, at der ikke løber tyndfugelim ind i hulruet og ind imellem mineraluldspladerne. Dette kan danne "bro" mellem de to væghalvdele og nedsætte lydisolationen væsentligt. Der må altså ikke være nogen form for faste forbindelser mellem de opstillede vægflader, og dermed heller ingen form for bindere eller beslag. TEGNING NR. 16 Lodret snit i tagrum 1.17 LEJLIGHEDSSKEL I TAGRUM Væggene i tagrum (evt. kun en væg iht. projekt) føres til overkant spær, idet tætning mellem væg og tagbeklædning normalt udføres under tagentreprisen. Ved gipslofter er det normalt tilstrækkeligt med en væg i tagruet (over loftisolering). TEGNING NR. 17 Fuge Vandret snit i sokkel Vandret snit i facade og lydvæg Lodret snit ved sokkel i lejlighedsskel 1.18 DETALJER LEJLIGHEDSSKEL Hvor lejlighedsskellet skal opsættes, skal soklen/terrændækket udføres, så trinstøj m.m. ikke overføres til nabolejligheden. Soklen skal derfor, i mindst under terrændækket, holdes adskilt, og terrændækket skal også adskilles. (Se lodret snit). Adskillelsen skal være min. 50, og den skal føres 150 ud i randsoklen. (Se vandret snit i sokkel). Adskillelsen skal renses og isoleres med min. 50 terrænbatts, inden opstillingen påbegyndes. Bagvæggene skal også holdes adskilte, og der skal en blød fuge i facademuren for at undgå lydoverførsel. (Se vandret snit i facade og lydvæg). TEGNING NR. 18 7

8 1.19 PLACERING AF MURBINDERE Ved bagmure (til skalmuring) anvendes 3-4 korrosionsfaste murbindere i et normalt antal af 6 stk./m 2, idet der dog henvises til gældende murværksnorm TOLERANCER Leveret porebeton: + /- 1 på alle leder. (Bjælkelængder dog 3 ) 2 ud af 10 målinger må dog gå til +/- 2 Husk ekstra bindere: Langs frie kanter Ud for tværvægge Ved evt. stålsøjler Opstillet porebeton: Planhed: Normale krav ellers iht. projekt 5 på 2 meter retskede Iboringsbindere: Monteres under murerentreprisen Døre/vinduer: +/- 5 Stigning plane flader: 1 pr VINTERFORANSTALTNINGER Porebetonplader kan anvendes i vinterperioden, men det er strengt nødvendigt at overholde følgende: Grundig tildækning af produkter, så fugtoptag undgås. Lim bør opbevares i lukket rum ved + grader. Limen kan anvendes ned til 0 o og ved tilsætning af sprit (max 5%) ned til -3 o, hvorefter arbejdet bør indstilles. Alternativt kan der anvendes vinterlim. Bemærk: Egentlig hærdning sker kun ved temperatur over + 5 o Jævnhed: Alle samlinger skal være udfyldt til jævn flade. Følgende afvigelser tolereres pr. m 2 8 huller på 5 3 huller på 5-15 Enkelte ridser Ujævnheder fra underlaget kan forekoe 8

9 1.22 BESLAG Samlebeslag: Anvendes, hvor der ikke er mulighed for at opnå forbandt. Anvendes pr. 40 cm. Monteres med min. 40 søm. Ved montage i vådrum henvises til Statens Byggeforskningsinstituts hjeeside. Vinkelbeslag: Skal anvendes, hvor en ny porebetonvæg støder op mod en eksisterende væg, og hvor opbygning i forbandt ikke er mulig. Vinkelbeslaget må kun anvendes i konstruktioner, hvor både den nye og den "gamle" væg og evt. gulvet er helt stabilt. Vinkelbeslaget fastgøres først til den lodrette "gamle" væg og herefter i lejefugen på porebetonpladen. Der limes normalt efter at vinkelbeslaget er monteret. Det er specielt ved brusevinger meget vigtigt at udvise stor omhu med fastgørelse til eksisterende vægge. Placering: Pr. 40 cm lodret. Fastgørelse: Min. 1 ekspansionssøm eller skrue. Vandret: 2 søm, min Samlebeslag Vinkelbeslag 30 Fjederbeslag: Anvendes som ved vinkelbeslag, hvor der er muligheder for bevægelighed i konstruktionen. Fjederbeslag kan endvidere anvendes ved montage mod loft. Placering: Pr. 0 cm vandret. Fastgørelse: Min. 1 ekspansionssøm eller skrue vandret. 2 stk. 40 søm lodret. Fugetykkelse: Min. 2 x mulig nedbøjning. Fjederbeslag Min. 1 ekspansionsøm eller -skrue. 2 søm, min 40. Fugetykkelse mod lofter bør normalt være 2 gange mulig nedbøjning LIM HD Tyndfugelim er en cementbaseret specielt fremstillet lim, der oprøres og anvendes efter brugsanvisning. UNDERLAG Limfladerne skal være rene, og fri for støv og skæresmuld. BRUGSANVISNING HD Tyndfugelim drysse under omrøring i vandet. Lad blanding stå i ca. 5 min. Herefter har limen en smidig konsistens, som er let at bearbejde efter endt omrøring. Limen skal være så tyktflydende, at rillerne efter udlægning med limskeen ikke flyder saen. TEKNISKE DATA Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Opbevaring: +5 o C o C 5 kg HD Tyndfugelim til ca /4 liter vand 25 kg HD Tyndfugelim til ca. 6 liter vand Ca. 2-3 timer Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset RENGØRING Rengøring foretages med vand. ARBEJDSTEKNIK HD Tyndfugelim påføres blokkens lodrette og vandrette kanter med speciel limske, hvis bredde passer til blokkens tykkelse. Limskeen giver med sin konstruktion den korrekte fugetykkelse, STABILITET Lange vægflader kræver normalt afstivende konstruktioner. En toelfingerregel siger at væglængder over 5 meter (i højde ca. 2,4 meter) skal have afstivende stålsøjler indbygget. Er der vinduer, eller især dørhuller, så reduceres de 5 meter væsentligt! Projektets rådgiver (ingeniør eller arkitekt) er altid ansvarlig for de respektive projekters stabilitet og dermed også for angivelse af enventuelt nødvendige afstivende stålkonstruktioner! Under montagen bør væggene afstives, alt efter gældende regler. En toelfingerregel siger soldater eller anden virkningsfuld afstivning pr. 180 cm. 9

10 Højde Tyk Lgd Stk. pr. pl M 2 pr. pl 17,28 23,04 11,52 15,36 8,64 8,64 11,52 7,20 5,76 5,76 4,32 5,76 3,60 3,60 2,88 Vægt kg pr. stk. 8,3 8,3,5,5 8,3 16,7 16,7 20,7,4 14,5 16,6,5 16,6 18,0 14,4 18,0 21,9 37,8 50,4 6,4 3,8 5,8 5,8 8,8 Limforbrug kg/stk. 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,45 0,45 0,55 0,35 0,45 0,50 0,35 0,45 0,65 0,80 0,95 1,10 HD plader PPW 4 1) med håndtag Smigskårne 45 o HD blokke PPW 2 1) med håndtag Reolkryds Universalbue halv Rottehul Tun nuer HD porebeton tilskæringsstk. uarmeret

11 = lager Skive Højde Tyk Lgd Stk. pr. pl 28/32 28/32 28/ /16 14/16 14/16 14/16 KN/m ,4 14,0 11,2 28,2 15,2,2 9,5 22,0 22,7 15,1 11,8 36,4 29,3 23,4 16,5,6 Vægt kg pr. stk Limforbrug kg/stk Tun nuer Beton bjælker Porebeton bjælker bærende Porebeton overliggere Til skillevægge - ikke bærende! Lysvidde

12 Drift og vedligeholdelse Fastgørelse i porebeton Porebeton vægge er søm- og skruefaste, så der kan anvendes alt lige fra almindelige søm og skruer, plastpluks med skruer, til lim- og ekspansionsankre og gennemgående bolte. Alt afhængig af hvilket emne der ønskes fastgjort. Mindre reparationer i porebeton I tidens løb kan der opstå skader på væggen. Disse skader, kan hvis de er større repareres med grov spartelmasse, og hvis de er mindre tilsvarende med fin spartelmasse. Huller eller skader der er opstået i vådrum, skal repareres med cement baseret spartelmasse, eller lignende vandfast produkt. Overflader Slidte overflader kan males eller tapetseres. Gaelt tapet skal fjernes, hvorefter ny behandling kan foretages - følg malerfagets og leverandørens behandlingsanvisnings specifikationer. Se i øvrigt punkt et naturligt valg. porebeton. gips trægulve isolering. træpleje døre.. Sikkerhed Moland Byggevarer A/S Indånding: Skærestøv kan medføre halsirritation. Øjenkontakt: Skærestøv kan medføre risiko for øjenskader. Førstehjælp: Har du fået skærestøv i øjnene, skal du straks skylle med rigeligt vand. Ved fortsatte gener: Søg læge Personlige værnemidler Vi anbefaler at bruge beskyttelsesbriller og støvmaske i forbindelse med skære- og slibearbejde i porebeton. Moland er en danskejet virksomhed, der sælger trægulve, træplejemidler, indvendige døre, glasuldisolering, gipspladeprodukter og porebeton til byggematerialeforhandlere. Kvalitet og sortimentsbredde er vigtige parametre i et stadigt mere konkurrencepræget marked. På disse områder er Moland særdeles godt rustet. Men måske endnu mere betydningsfuldt er det, at Moland navnet er kendt for ekstremt korte leveringstider, et højt serviceniveau, troværdighed, dynamik og ikke mindst et højt humør - vi gør nemlig ikke tingene mere kompliceret end nødvendigt. Så forhør dig om Molands produkter - det er et naturligt valg. Anvender du rundsav, anbefaler vi, at den får påmonteret en støvsuger. God fornøjelse! moland byggevarer a/s. strandvejen 16. dk-7800 skive. tlf fax

POREBETON. - et naturligt valg. Opstillingsvejledning for HD-plader

POREBETON. - et naturligt valg. Opstillingsvejledning for HD-plader POREBETON - et naturligt valg Opstillingsvejledning for HD-plader For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En transportvogn, som kan flytte hele paller. En rundsav,

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Montage af Ytong Elementer [GHT]

Montage af Ytong Elementer [GHT] Montage af Ytong Elementer [GHT] 12-2016 Side: 2/5 Generelt Opbevaring af elementer Elementer skal aflæsses og opbevares på jævnt og plant underlag. Elementer leveres indpakkede i folie og bør først udpakkes,

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun 48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 8/2000 Praktisk vaskevæg af genialt materiale: Nu er det en ren fornøjelse Der er tre gode grunde til at bygge en vaskereol.

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe 2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe Gør Det Selv 4/1988 MONTAGEBYGGERI I MINI-FORMAT: Rejs pandekagehuset på én dag Delene til dette flotte legehus kan du lave helt færdige

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Produktoversigt. September 2014. Build with ease

Produktoversigt. September 2014. Build with ease Produktoversigt September 2014 Build with ease Indhold 03 Multipladen Murblokken 04 Celblokken 05 Termoblokken 06 Vægelementet Kældervægselementet 08 Porebetonbjælker 09 Betonbjælker Murbindere 10 Pålideligt,

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Indbygning af lyddecoder i Heljan litra MO

Indbygning af lyddecoder i Heljan litra MO Indbygning af lyddecoder i Heljan litra MO Her følger en illustreret vejledning i, hvordan man kan indbygge en ESU lyddecoder i Heljan s MO motorvogn. Vejledningen gælder både for 2- og 3-skinne versioner.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng Montagevejledning CAPPELLO serien Fritstående Sidehængt Væg eller udhæng Indhold Komponentliste Side 3 Værktøj Side 4 Montagestart placering af overdækningen Side 5 Montageprincip med eller uden bukke

Læs mere

Montage af Ytong Energy+

Montage af Ytong Energy+ Montage af Ytong Energy+ Generelt Opbevaring af YTONG Energy+ YTONG Energy + aflæsses og opbevares på plant og jævnt underlag. YTONG Energy + leveres på paller, indpakkede i folie og bør først udpakkes,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere