- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader"

Transkript

1 - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader

2 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare units. En rundsav. En håndsav med hårdtmetaltænder. En "limske", som sikrer, at der påføres den rigtige liængde. Et slibebræt til afretning af de vandrette fuger. En stor guihaer til justering af pladerne. En lang lodstok til alle hjørner og T-samlinger. En slibemaskine (Rokamat) til overfladefinish. Slibebræt kan anvendes. Murpap iht. projektmaterialet. Korrosionsfaste murbindere til porebeton. TEGNING NR AFSÆTNING BAGMURE Der etableres galger af 20 cm (evt. 40 cm) høje plader. Hvor underlaget ikke er vandret, eller ujævnt, henstilles første skifter i mørtel (f.eks. KC 35/65/650 eller en ren cementmørtel 1:5). Er underlaget plant, kan pladerne opstilles direkte i pladelim, evt. tilsat fint sand. Skal der pap under pladerne, kan der udlægges lim både under og over pappen. Der opsættes snore på galgerne, svarende til bygningens indvendige sider. Herefter opstilles første række nøjagtigt efter snorene. Husk lim i studsfuger. Kontroller, at de enkelte plader står helt i lod. Hvis der er risiko for fugtoptrængning, udlægges membran under første skifte. TEGNING NR. 2 Der opsættes snore på galgerne, svarende til bygningens indvendige side. Herefter opstilles første række nøjagtigt efter snorene. Husk lim i studsfuger. Kontroller, at de enkelte plader står helt i lod. 1.3 SKILLEVÆGGE Når nederste pladerække af bagmuren er opstillet, fortsættes med nederste pladerække af alle skillevæggene. Dette foregår efter en snor med udgangspunkt i nederste bagmursskiftes overside. Eventuelt murpap, hvor der er risiko for fugt. Når dette er afsluttet, er hele grundplanen fra plantegningen overført til husets sokkel. Da dette er grundlaget for resten af opstillingsarbejdet, er det vigtigt, at opstillingen er udført med stor præcision m.h.t. lod/vage og mål. TEGNING NR. 3 2

3 1.4 HJØRNER Herefter opstilles hjørnerne i forbandt som vist på tegningen, tre/fire pladerækker i højden, så de kan bruges som udgangspunkt for opstillingen af bagmurene. Der bruges en snor, med udgangspunkt i hjørnernes vandrette fuger, der sikrer et vandret forløb i opstillingen. Under opstillingsforløbet er det muligt at regulere fugetykkelsen ca. 2, så pladernes overkant følger snoren helt nøjagtigt. Husk, at skillevæggene skal forbindes med bagmuren under opstillingen. NB. Der skal isættes korrosionsfaste murbindere i.h.t. murværksnormen. (Se i øvrigt punkt 1.19). TEGNING NR FORBANDT Alle samlinger skal udføres i "forbandt". Det vil sige, at pladerne skal gribe ind i hinanden i alle hjørner og "Tsamlinger", hvor bagmure og skillevægge mødes. (Se tegn. nr. 4, 5 og 6). Der må aldrig forekoe gennemgående lodrette fuger i væggene. Der er ikke noget specielt krav til forskydningen i forbandtet, men man bør tilstræbe, at forskydningen mellem de lodrette fuger ikke er mindre end 150. NB. Alle fuger skal være fyldt med tyndfugelim. Overskydende limrester afskrabes inden afhærdningen. TEGNING NR AFTRAPNING Det forudsættes, at skillevæggene monteres i forbindelse med bagmuren. Disse skal afsluttes med en aftrapning som vist på tegningen. Skillevægsaftrapningerne vil senere danne grundlag for opstillingen af skillevæggene, og de vil også virke som en del af den nødvendige vindafstivning i opstillingsfasen. Når de første tre/fire pladerækker er opstillet, fortsættes, stadig med udgangspunkt i hjørnerne, opstillingen af de sidste pladerækker. Ved at opdele arbejdsgangen på denne måde mindskes risikoen for vindskader under arbejdet. Bemærk: Ved væghjørner f.eks. 2 opstilles kun et skifte plader i bunden. TEGNING NR. 6 3

4 1.7 FALSE Ved vinduer og udvendige døre skal der afsluttes med "false". Det vil sige, at de lodrette afslutninger her drejes mod facaden, så der dannes en afslutning mod hulmuren. Bredden af falsene vil fremgå af plantegningen. Falsene og bagmuren limes i forbandt. Falsene og bagmuren afsluttes øverst med en udskæring til bjælkerne, som skal bære tagkonstruktionen. Udskæringerne udføres, inden pladerne sættes på plads. TEGNING NR KONTROL Den fortsatte opstilling sker med udgangspunkt i skillevægsaftrapningerne. Som kontrol bør der, hvor det er muligt, trækkes snor for at styre retningen og det vandrette forløb. Lod og vage kontrolleres løbende med et vaterpas. TEGNING NR BJÆLKER (Bærende) Når alle bagmure og skillevægge er opstillet, skal bjælkerne over vinduer og udvendige døre oplægges. Bjælkerne oplægges i udskæringer, som sikrer at bjælken får sae vederlag i begge ender. Udskæringerne udføres under opstillingen. I den ene side skæres et hak, der svarer til vederlaget. I den modsatte side bortskæres et ekstra stykke, så der er plads til at afslutte med "Sidste plade". Bjælkerne BØR aldrig afkortes! Vederlag for bjælker: Porebetonbjælker min. 10 cm 210 cm betonbjælker min. 15 cm 240 cm betonbjælker min. 17 cm 300 cm betonbjælker min. 23 cm 360 cm betonbjælker min. 30 cm TEGNING NR. 9 4

5 1.10 OVERLIGGERE (Ikke bærende) Vederlag bør være min. 5 cm. Bemærk: Ved indvendige døre i bærende vægge anvendes bjælker! TEGNING NR SPÆR Inden spærene rejses, er det meget vigtigt, at alle vægge (også skillevægge) afsluttes med en rem på min 25 x fastgjort iht. projekt (normalt 38/ søm pr. 40 cm). Rejsning af spær bør ikke foregå før limen er væsentligt afhærdet (min. 3 dage). Reens funktion er, ud over at danne grundlag for spærene, at sikre, at påvirkningerne fra vind bliver jævnt fordelt til alle bagmure og skillevægge. Der skal være min. 10 luft mellem alle remsamlinger og stød. TEGNING NR GAVLTREKANTER Først når spærene er rejst, afstivet, fastgjort og lægtet, bør gavltrekanterne opstilles. Pladerne opstilles i forbandt i en højde svarende til overkant spær/underside taglægter. Pladerne tilskæres inden montagen. Gavltrekanter fastgøres til tagkonstruktion iht. projekt (normalt under tømrerentreprisen). TEGNING NR. 5

6 1.13 SIDSTE PLADE (Kilesamling) Under hele arbejdsgangen vil det være nødvendigt at afslutte en pladerække med en "sidste plade". Dette gøres således: Mål hullet, hvor sidste plade skal anbringes. Skær en plade, så den passer stramt i hullet. Skær et kilesnit i pladen Pladen limes (1) på plads i hullet, kilen (2) påføres lim på begge sider og i den smalle ende, og trykkes på plads i mellemruet. TEGNING NR SPARTLING Som afslutning på montagen bør pladerne kantspartles og slibes, hvilket vil sige, at samlinger spartles med spartelmasse iht. MBKs anvisning eller det pågældende projekts beskrivelse. Husk cementbaseret spartelmasse i vådrum! Den maksimale stigning på plane flader er 1 jævnt spring pr. flade. Det vil sige, at der anvendes en min. bred spartel. Efter kantspartlingen slibes de spartlede overflader, evt. med en Rokamat Universal slibemaskine, monteret med slibepapir korn 24, eller karborundumsten nr. 80. Der kan også anvendes slibebræt. Efter slibningen kan der forekoe lunker, som maksimalt må være 5 målt på en 0 retskede. TEGNING NR. 14 Bemærk! Afsluttende overfladebahandling i form af spartelmasse (evt. vandskuring) og maling er ikke at anbefale, idet hårfine revner er uundgåelige i porebeton. Minimum anbefales der tapet, men væv er dog langt mere anbefalelsesværdigt, idet det normalt giver helt problemfrie overflader. Lodret snit i stueetage 1.15 LEJLIGHEDSSKEL, SIDE 1 I forbindelse med opførelse af rækkehuse og dobbelthuse skal der udføres lejlighedsskel som brand- og lydisolation. Der skal være udført en speciel sokkel, hvor lejlighedsskellet skal placeres (se tegn. nr. 18). Den første halvdel af dobbeltvæggen opstilles som normalt. Herefter opsættes min. 75 mineraluld klasse 39, som evt. fastholdes ved hjælp af lim, der påføres umiddelbart før mineralulden trykkes fast på væggen. For at opnå den rette lyddæmpning er det vigtigt, at mineralulden fastlimes meget nøjagtigt uden afstand og uden nogen limrester mellem mineraluldspladerne. Der må ikke være nogen fast forbindelse mellem væggene. TEGNING NR. 15 6

7 Lodret snit i stueetage 1.16 LEJLIGHEDSSKEL, SIDE 2 Herefter opstilles anden halvdel af væggen. Væggen opstilles ligesom den første halvdel, men man skal være opmærksom på, at der ikke løber tyndfugelim ind i hulruet og ind imellem mineraluldspladerne. Dette kan danne "bro" mellem de to væghalvdele og nedsætte lydisolationen væsentligt. Der må altså ikke være nogen form for faste forbindelser mellem de opstillede vægflader, og dermed heller ingen form for bindere eller beslag. TEGNING NR. 16 Lodret snit i tagrum 1.17 LEJLIGHEDSSKEL I TAGRUM Væggene i tagrum (evt. kun en væg iht. projekt) føres til overkant spær, idet tætning mellem væg og tagbeklædning normalt udføres under tagentreprisen. Ved gipslofter er det normalt tilstrækkeligt med en væg i tagruet (over loftisolering). TEGNING NR. 17 Fuge Vandret snit i sokkel Vandret snit i facade og lydvæg Lodret snit ved sokkel i lejlighedsskel 1.18 DETALJER LEJLIGHEDSSKEL Hvor lejlighedsskellet skal opsættes, skal soklen/terrændækket udføres, så trinstøj m.m. ikke overføres til nabolejligheden. Soklen skal derfor, i mindst under terrændækket, holdes adskilt, og terrændækket skal også adskilles. (Se lodret snit). Adskillelsen skal være min. 50, og den skal føres 150 ud i randsoklen. (Se vandret snit i sokkel). Adskillelsen skal renses og isoleres med min. 50 terrænbatts, inden opstillingen påbegyndes. Bagvæggene skal også holdes adskilte, og der skal en blød fuge i facademuren for at undgå lydoverførsel. (Se vandret snit i facade og lydvæg). TEGNING NR. 18 7

8 1.19 PLACERING AF MURBINDERE Ved bagmure (til skalmuring) anvendes 3-4 korrosionsfaste murbindere i et normalt antal af 6 stk./m 2, idet der dog henvises til gældende murværksnorm TOLERANCER Leveret porebeton: + /- 1 på alle leder. (Bjælkelængder dog 3 ) 2 ud af 10 målinger må dog gå til +/- 2 Husk ekstra bindere: Langs frie kanter Ud for tværvægge Ved evt. stålsøjler Opstillet porebeton: Planhed: Normale krav ellers iht. projekt 5 på 2 meter retskede Iboringsbindere: Monteres under murerentreprisen Døre/vinduer: +/- 5 Stigning plane flader: 1 pr VINTERFORANSTALTNINGER Porebetonplader kan anvendes i vinterperioden, men det er strengt nødvendigt at overholde følgende: Grundig tildækning af produkter, så fugtoptag undgås. Lim bør opbevares i lukket rum ved + grader. Limen kan anvendes ned til 0 o og ved tilsætning af sprit (max 5%) ned til -3 o, hvorefter arbejdet bør indstilles. Alternativt kan der anvendes vinterlim. Bemærk: Egentlig hærdning sker kun ved temperatur over + 5 o Jævnhed: Alle samlinger skal være udfyldt til jævn flade. Følgende afvigelser tolereres pr. m 2 8 huller på 5 3 huller på 5-15 Enkelte ridser Ujævnheder fra underlaget kan forekoe 8

9 1.22 BESLAG Samlebeslag: Anvendes, hvor der ikke er mulighed for at opnå forbandt. Anvendes pr. 40 cm. Monteres med min. 40 søm. Ved montage i vådrum henvises til Statens Byggeforskningsinstituts hjeeside. Vinkelbeslag: Skal anvendes, hvor en ny porebetonvæg støder op mod en eksisterende væg, og hvor opbygning i forbandt ikke er mulig. Vinkelbeslaget må kun anvendes i konstruktioner, hvor både den nye og den "gamle" væg og evt. gulvet er helt stabilt. Vinkelbeslaget fastgøres først til den lodrette "gamle" væg og herefter i lejefugen på porebetonpladen. Der limes normalt efter at vinkelbeslaget er monteret. Det er specielt ved brusevinger meget vigtigt at udvise stor omhu med fastgørelse til eksisterende vægge. Placering: Pr. 40 cm lodret. Fastgørelse: Min. 1 ekspansionssøm eller skrue. Vandret: 2 søm, min Samlebeslag Vinkelbeslag 30 Fjederbeslag: Anvendes som ved vinkelbeslag, hvor der er muligheder for bevægelighed i konstruktionen. Fjederbeslag kan endvidere anvendes ved montage mod loft. Placering: Pr. 0 cm vandret. Fastgørelse: Min. 1 ekspansionssøm eller skrue vandret. 2 stk. 40 søm lodret. Fugetykkelse: Min. 2 x mulig nedbøjning. Fjederbeslag Min. 1 ekspansionsøm eller -skrue. 2 søm, min 40. Fugetykkelse mod lofter bør normalt være 2 gange mulig nedbøjning LIM HD Tyndfugelim er en cementbaseret specielt fremstillet lim, der oprøres og anvendes efter brugsanvisning. UNDERLAG Limfladerne skal være rene, og fri for støv og skæresmuld. BRUGSANVISNING HD Tyndfugelim drysse under omrøring i vandet. Lad blanding stå i ca. 5 min. Herefter har limen en smidig konsistens, som er let at bearbejde efter endt omrøring. Limen skal være så tyktflydende, at rillerne efter udlægning med limskeen ikke flyder saen. TEKNISKE DATA Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Opbevaring: +5 o C o C 5 kg HD Tyndfugelim til ca /4 liter vand 25 kg HD Tyndfugelim til ca. 6 liter vand Ca. 2-3 timer Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset RENGØRING Rengøring foretages med vand. ARBEJDSTEKNIK HD Tyndfugelim påføres blokkens lodrette og vandrette kanter med speciel limske, hvis bredde passer til blokkens tykkelse. Limskeen giver med sin konstruktion den korrekte fugetykkelse, STABILITET Lange vægflader kræver normalt afstivende konstruktioner. En toelfingerregel siger at væglængder over 5 meter (i højde ca. 2,4 meter) skal have afstivende stålsøjler indbygget. Er der vinduer, eller især dørhuller, så reduceres de 5 meter væsentligt! Projektets rådgiver (ingeniør eller arkitekt) er altid ansvarlig for de respektive projekters stabilitet og dermed også for angivelse af enventuelt nødvendige afstivende stålkonstruktioner! Under montagen bør væggene afstives, alt efter gældende regler. En toelfingerregel siger soldater eller anden virkningsfuld afstivning pr. 180 cm. 9

10 Højde Tyk Lgd Stk. pr. pl M 2 pr. pl 17,28 23,04 11,52 15,36 8,64 8,64 11,52 7,20 5,76 5,76 4,32 5,76 3,60 3,60 2,88 Vægt kg pr. stk. 8,3 8,3,5,5 8,3 16,7 16,7 20,7,4 14,5 16,6,5 16,6 18,0 14,4 18,0 21,9 37,8 50,4 6,4 3,8 5,8 5,8 8,8 Limforbrug kg/stk. 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,45 0,45 0,55 0,35 0,45 0,50 0,35 0,45 0,65 0,80 0,95 1,10 HD plader PPW 4 1) med håndtag Smigskårne 45 o HD blokke PPW 2 1) med håndtag Reolkryds Universalbue halv Rottehul Tun nuer HD porebeton tilskæringsstk. uarmeret

11 = lager Skive Højde Tyk Lgd Stk. pr. pl 28/32 28/32 28/ /16 14/16 14/16 14/16 KN/m ,4 14,0 11,2 28,2 15,2,2 9,5 22,0 22,7 15,1 11,8 36,4 29,3 23,4 16,5,6 Vægt kg pr. stk Limforbrug kg/stk Tun nuer Beton bjælker Porebeton bjælker bærende Porebeton overliggere Til skillevægge - ikke bærende! Lysvidde

12 Drift og vedligeholdelse Fastgørelse i porebeton Porebeton vægge er søm- og skruefaste, så der kan anvendes alt lige fra almindelige søm og skruer, plastpluks med skruer, til lim- og ekspansionsankre og gennemgående bolte. Alt afhængig af hvilket emne der ønskes fastgjort. Mindre reparationer i porebeton I tidens løb kan der opstå skader på væggen. Disse skader, kan hvis de er større repareres med grov spartelmasse, og hvis de er mindre tilsvarende med fin spartelmasse. Huller eller skader der er opstået i vådrum, skal repareres med cement baseret spartelmasse, eller lignende vandfast produkt. Overflader Slidte overflader kan males eller tapetseres. Gaelt tapet skal fjernes, hvorefter ny behandling kan foretages - følg malerfagets og leverandørens behandlingsanvisnings specifikationer. Se i øvrigt punkt et naturligt valg. porebeton. gips trægulve isolering. træpleje døre.. Sikkerhed Moland Byggevarer A/S Indånding: Skærestøv kan medføre halsirritation. Øjenkontakt: Skærestøv kan medføre risiko for øjenskader. Førstehjælp: Har du fået skærestøv i øjnene, skal du straks skylle med rigeligt vand. Ved fortsatte gener: Søg læge Personlige værnemidler Vi anbefaler at bruge beskyttelsesbriller og støvmaske i forbindelse med skære- og slibearbejde i porebeton. Moland er en danskejet virksomhed, der sælger trægulve, træplejemidler, indvendige døre, glasuldisolering, gipspladeprodukter og porebeton til byggematerialeforhandlere. Kvalitet og sortimentsbredde er vigtige parametre i et stadigt mere konkurrencepræget marked. På disse områder er Moland særdeles godt rustet. Men måske endnu mere betydningsfuldt er det, at Moland navnet er kendt for ekstremt korte leveringstider, et højt serviceniveau, troværdighed, dynamik og ikke mindst et højt humør - vi gør nemlig ikke tingene mere kompliceret end nødvendigt. Så forhør dig om Molands produkter - det er et naturligt valg. Anvender du rundsav, anbefaler vi, at den får påmonteret en støvsuger. God fornøjelse! moland byggevarer a/s. strandvejen 16. dk-7800 skive. tlf fax

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere