ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR FORRETNINGEN GENERELT 1. ANSØGER 2. KØBER NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX CVR NR. NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX 3. SØGER Betinget tilbud Garanti Hvilke risici ønskes afdækket: Kredittid Før afskibning Uberettiget træk på bonds Andet Kommercielle risici Politisk risici Ønskes dækning af kommerciel risiko på en priv køber skal soliditets- og regnskabsmæssige oplysninger om køber indsendes sammen med ansøgningen. 4. FORRETNING Ordrebeløb og valuta Betalingsbetingelser ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR SIDE 1 1

2 Do for kommerciel kontrakt (evt. forventet) Beskrivelse af vareleverance/projekt Beskrivelse af de væsentlige underleverancer Lokale omkostninger i kontrakten 5. DANSK ØKONOMISK INTERESSE I FORRETNINGEN: 6. KØBEROPLYSNINGER Erfaringer med køber Købers juridiske stus og ejerforhold 7. LEVERANCENS/PROJEKTETS KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SOCIALE FORHOLD Vedrører vareleverancen/projektet udvidelse af en eksisterende produktion eller etablering af en ny produktionsenhed (greenfield)? Beskriv leverancen/projektets positive effekter på miljøet Beskriv leverancen/projektets negive effekter på miljøet Er projektet/fabrikken beliggende i et område med følsom nur/kultur? Foreligger der en miljørapport på projektet? ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR SIDE 2 2

3 8. TIDSPLAN OPARBEJDNINGSPERIODE Fra til AFSENDELSESPERIODE Fra til MONTAGEPERIODE Fra til COMMISSIONING/IBRUGTAGNING 9. AFDÆKNING AF RISICI EFTER AFSKIBNING/SÆLGERKREDIT KREDITBELØB KREDITTID ANTAL AFDRAG PR. ÅR RENTESATS KREDITTIDEN STARTER VED DATO/FORVENTET DATO FOR KREDITTIDENS START EVT GARANT NAVN ADRESSE 10. AFDÆKNING AF RISICI FØR AFSKIBNING MAKSIMAL TABSRISIKO FØR AFSKIBNING PERIODE (FRA-TIL) Fra til ANTAL MÅNEDER BELØB: I HVILKEN GRAD ER UDSTYRET SPECIALFREMSTILLET TIL DETTE PROJEKT AFGØRELSE AF TVISTER; HVOR OG HVILKE REGLER ANSVAR FOR FÆRDIGGØRELSE/ATTESTATION ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR SIDE 3 3

4 11. AFDÆKNING AF RISICI FOR UBERETTIGET TRÆK PÅ BONDS Garantitype Tilbudsgaranti Forudbetalingsgaranti Arbejdsgaranti Kommercielle risici Politiske risici Beskrivelse af de enkelte bonds herunder beløb, nedskrivningsplan, udstedelse, udløb, klausuler for træk, udstedende bank med videre, vedlægges ansøgningen som bilag. 12. AGENTER Har eller vil undertegnede benytte agent i forbindelse med transaktionen? Agentens provision/honorar: Ja Nej Beskrivelse af agentens opdrag/opgave: Undertegnede erklærer, alle betalinger af provision/honorar til agenter vedrører relevante ydelser eller tjenester og står i rimeligt forhold til ydelsens eller tjenestens værdi. IKKE-BESTIKKELSE: Er undertegnede optaget på en debarment list offentliggjort af en eller flere af følgende internionale finansielle institutioner? World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development eller Inter- American Development Bank, Ja Nej Er undertegnede eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende ved en nional domstol under anklage for eller indenfor de seneste 5 år blevet dømt for overtrædelse af lovgivning mod bestikkelse af nogen,der virker i offentlig tjeneste eller hverv, i hvilket som helst land? Ja Nej ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR SIDE 4 4

5 DANMARK HAR TILTRÅDT OECD-KONVENTIONEN OM BEKÆMPELSE AF BESTIKKELSE AF UDENLANDSKE TJENESTEMÆND I FORBINDELSE MED INTERNATIONALE FORRETNINGS- TRANSAKTIONER (OECD-BESTIKKELSESKONVENTIONEN). DEN DANSKE STRAFFELOVS 122 FASTSLÅR, AT: "DEN, SOM UBERETTIGET YDER, LOVER ELLER TILBYDER NOGEN, DER VIRKER I DANSK, UDENLANDSK ELLER INTERNATIONAL OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV, GAVE ELLER ANDEN FORDEL FOR AT FORMÅ DEN PÅGÆLDENDE TIL AT GØRE ELLER UNDLADE NOGET I TJENESTEN, STRAFFES MED BØDE ELLER FÆNGSEL INDTIL 3 ÅR." EKF ER, LIGESOM ØVRIGE EKSPORTKREDITINSTITUTTER I OECD, FORPLIGTET TIL AT INDHENTE ERKLÆRING OM, AT DER IKKE ER OG IKKE VIL BLIVE YDET BESTIKKELSE I STRID MED OECD-BESTIKKELSESKONVENTIONEN OG DEN DANSKE STRAFFELOVS 122. KONTROLSYSTEMER EKF opfordrer alle samarbejdspartnere til udvikle, anvende og dokumentere kontrolsystemer, der bekæmper bestikkelse. 13. ÅBENHEDSPOLITIK EKF s åbenhedspolitik fastlægger i hvilket omfang EKF offentliggør informioner om de transaktioner, som er garanteret af EKF. Åbenhedspolitikken repræsenterer EKF s ønske om til stadighed være åbne og offentlige omkring EKF s virksomhed. EKF s åbenhedspolitik tager behørigt hensyn til vore samarbejdspartneres behov for opretholde fortrolighed omkring transaktionen. Offentliggørelse vil, uagtet transaktionstype, tidligst ske 60 dage efter udstedelse af EKF garanti. Det er en betingelse for opnå en garanti fra EKF, de involverede parter accepterer, EKF offentliggør nedenstående oplysninger. Offentliggørelse af oplysninger vil blandt andet ske via EKF s hjemmeside, samt i forbindelse med EKF s rapporter og publikioner. EKF forbeholder sig retten til offentliggøre øvrigt transaktionsreleret meriale, såfremt dette i forvejen er offentligt tilgængeligt. EKF offentliggør, hvor relevant for den enkelte transaktion, følgende oplysninger: > navn på dansk virksomhed, > branche/projekttype > EKF produkttype, > købers navn, > købers nionalitet, > navn på långivende bank, > navn på låntagende bank / garant, > transaktionens miljøkegori, > garantiens udstedelsesdo, > garantiens kreditperiode, > EKF s startansvar på den pågældende transaktion samt > eventuel brug af Eksportlåneordningen. ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR SIDE 5 5

6 Oplysningerne vil blive offentliggjort med henvisning til konkrete transaktioner eller i form af akkumulerede tal for EKF s samlede virksomhed. Yderligere oplysninger om EKF s åbenhedspolitik kan findes på Med henvisning hertil erklærer undertegnede, At være indforstået med, EKF, offentliggør ovenstående oplysninger vedrørende den af EKF garanterede transaktion, såfremt de involverede parter, herunder men ikke begrænset til Køber, underskriver en EKF- Erklæring om ikke-bestikkelse og åbenhed eller Erklæring om åbenhed, og dermed ligeledes samtykker til offentliggørelse af ovenstående oplysninger og undertegnede eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. ikke har ydet og ikke vil yde bestikkelse, undertegnede mister retten til erstning under den af EKF udstedte garanti, og undertegnede indestår EKF for tilbagebetaling af eventuel udbetalt erstning med renter fra udbetalingsdagen, såfremt undertegnede, eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse. undertegnede vil skadesløsholde EKF for alle tab og udgifter, herunder advokomkostninger, som er en følge af, undertegnede, eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse, og denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting. Det er en betingelse for garantiudstedelse, Køber afgiver behørigt underskrevet Købererklæring. Såfremt Investor eller Eksportør ikke er garantitager, er det endvidere en betingelse for garantiudstedelse, Investor eller Eksportør behørigt underskriver EKF-Erklæringen om ikke-bestikkelse og åbenhed. Dette gælder dog ikke i tilknytning til rembursgarantier med kredittider op til og med 12 måneder. Ved udstedelse af en SMV-garanti under DKK 5 mio. skal der ikke afgives en Erklæring om åbenhed til EKF, idet Købers navn ikke offentliggøres i disse transaktioner. ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR SIDE 6 6

7 DATO OG UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT I HENHOLD TIL BEMYNDIGELSE KONTAKTPERSON: TLF.: FAX: ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR SIDE 7 7

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere