Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014"

Transkript

1 Konklusion Efter massive tab i årene er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring af omkostningerne giver det mulighed for en væsentlig forbedring af driftsindtjeningen. Fasen med sanering og opstramning er overstået. Fortsat overkapacitet betyder, at investeringerne er små. En ny bankaftale skal forhandles på plads inden februar H+H har en stor, moderne fabrik placeret nær Skt. Petersborg i Rusland, og der er pludselig opstået et nyt problem med uklarhed om udviklingen efter udbruddet af Krim-konflikten. På kort sigt hersker der derfor fornyet usikkerhed. Vi mener, at H+H må anses for en interessant langsigtet købsmulighed ud fra potentialet i virksomheden i kraft af en dedikeret indsats, der stringent fokuserer på produktion og anvendelse af porebeton som byggemateriale, hvor dets glimrende egenskaber søges udnyttet maksimalt. Anbefaling: Aktuel Kurs: 47,3 Kort sigt: Afvent Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: 464 mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 9,81 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling: Ingen 1-års kursgraf Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår Ledelsen forventer en omsætningsvækst på 3-6 pct. og et EBITDA bidrag på mio. DKK (94). Investeringerne budgetteres til 60 mio. DKK. Frasalg af ikke-benyttede aktiver i samme størrelse nævnes som en mulighed, men det indgår ikke i de anførte forventninger. Det forudsættes, at aktiviteten i Rusland ikke rammes af ekstraordinære problemer pga. Ukraine. Valutakurserne for RUB, PLN og GBP er vigtige, og der er kalkuleret ud fra niveauet medio marts. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 54,0 Lav 27,1 Muligheder Positiv udvikling i økonomien og byggeaktiviteten i England og Nordeuropa vil kunne forbedre indtjeningen markant, da kapaciteten er til stede. Rusland rummer et stort potentiale med plads til flere fabrikker, når selskabets økonomi bliver stærk nok hertil. Belastningen fra ophørte aktiviteter er overstået. Selskabets stærke markedsposition indebærer både styrke fremadrettet i indtjening og en væsentlig goodwill værdi, såfremt en opkøbssituation skulle opstå. Risici Påvirkning fra udsving i byggeaktiviteten og videre over på konkurrencen (pris) er de afgørende faktorer. Selskabets finansielle styrke skal forbedres yderligere for at sikre passende robusthed i forhold til de ydre vilkår. Udviklingen i Rusland er pludselig blevet en ny bekymring trods god præstationsevne og langsigtet potentiale her. H+H er eksponeret over for påvirkning fra udsving i valutakurserne på GBP, RUB og PLN som et særligt forhold. 1 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om H+H Koncernen fremstiller porebeton produkter (gasbeton), der benyttes til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. Markedspositionen er stærk i Nordvesteuropa, herunder Storbritannien. Gennemtænkte produkter og løsninger med let anvendelse ved montering kendetegner H+H. Build with ease er selskabets motto. Produktionen foretages på 11 fabrikker placeret i de vigtigste lande i markedsregionen. Lave priser for transport betyder udvidet rækkevidde fra disse, fx forsynes Danmark fra de tyske fabrikker. De tre fabrikker i Tyskland dækker også leverancerne til Sverige og Benelux-landene. Produktionen er fordelt på tre fabrikker i Tyskland, tre i Storbritannien, fire i Polen (en er lukket midlertidigt) og en i Rusland (beliggende i Kikerino ved Skt. Petersborg). Der er salgsselskaber i Danmark, Sverige, Finland og Holland. Geografisk opdeles omsætningen i Vesteuropa med 74 pct. og Østeuropa med 26 pct. Hovedkontoret er placeret i København, og organisationen her er meget smal. Virksomheden drives nu ud fra One company struktur for at udnytte fælles kompetencer og styringskraft bedst muligt. De enkelte datterselskabers fabrikker søges samordnet, ligesom nye tiltag hurtigt kan udrulles i alle lande med denne struktur. Moderselskabets organisation er lille og operationelt indrettet, hvorved H+H er i stand til at reagere hurtigt på udviklingen i afsætning og konkurrence. Prisforholdene følges og styres således på ugebasis af topledelsen, der operationelt set er rykket meget tættere på de enkelte datterselskaber. I branchen for porebeton er H+H størrelsesmæssigt set nr. 2 i Europa. Ønsket er at være nr. 1 i de lande, hvor man driver virksomhed. Et vigtigt element i konkurrencen udgøres af andre former for byggematerialer, der kan anvendes til indervægge, skillerum eller bærende dæk. Porebeton er velindarbejdet som produkt i de fleste lande. Materialet har fordel af lav vægt og let montagearbejde, samtidig med at det besidder gode egenskaber mht. isolering for varme og mod brand. Selskabet blev særdeles hårdt ramt af Finanskrisen, idet en omfattende ekspansion i Østeuropa var i gang. Den blev afbrudt inden indtjeningen fra de tilkøbte virksomheder og nybyggede, moderne fabriksanlæg havde nået at blive tilbagebetalt via indtjening. Omfattende tilpasninger og frasalg af anlægget i Tjekkiet blev derfor gennemført for at fjerne overkapaciteten og de underskudsgivende aktiviteter, samtidig med at det har frigivet kapital til at reducere gælden. Denne opgave er ved at være overstået, men ledelsen anfører, at man fortsat råder over kapacitet svarende til at kunne håndtere 30 pct. større omsætning end den nuværende. Positiv salgsudvikling vil derfor kunne give et kraftigt gennemslag på indtjeningen. Michael Troensegaard Andersen (født 1961) er CEO. Kent Arentoft (født 1962) er formand for bestyrelsen. Gennemsnitligt antal medarbejdere i 2013 var 885 Ejerforhold opgjort pr : ATP 11,5 pct., Laurids Jessen og Dannebroge ApS 6,8 pct., LD Equity 1 K/S 5,8 pct. Selskabet havde registreret navnenoterede aktionærer, der i alt rådede over 74,8 pct. af aktierne. Den ikke-noterede andel er således høj. Udviklingen i 2013 Omsætningen udviklede sig let positivt i 2013 med +3,0 pct. Det reelle tal var +5,6 pct., når der tages hensyn til den ugunstige udvikling i valutakurserne. Bruttobidraget (EBITDA) faldt fra 103 til 94 mio. DKK, hvor der dog også var tale om en påvirkning af særlig karakter, nemlig fragangen af selskabet i Tjekkiet. Reelt var tallet uforandret. Nettoresultatet af de fortsættende aktiviteter blev på -40 mio. DKK (- 37). Resultatpåvirkningen fra de ikke-fortsættende aktiviteter medførte, at bundlinjen udviste et underskud på -92 mio. DKK (-82). Det skal understreges, at de nedlagte og afviklede aktiviteter anses for endeligt bragt på plads, således at der nu i stedet er mulighed for positiv påvirkning ved frasalg af nedskrevne aktiver. Tilpasningernes væsentlige dimension fremgår også af bemandingen, hvor antal ansatte er reduceret fra til 885 (gennemsnit for hele året). Afsætningen begynder at udvikle sig positivt i Vesteuropa. Polen har hårde markedsforhold, og en fabrik her er sat helt ud af drift indtil videre for at forbedre effektiviteten. I Rusland havde man haft stor efterspørgsel og overvejet en udvidelse, men nu er der kommet mere usikre forhold omkring salget. Ledelsen oplyser således, at der er stor uklarhed om de fremadrettede forhold i efterspørgslen. Det er derfor særdeles positivt, at man formåede at øge produktionen uden at påbegynde væsentlige investeringer. Udviklingen internt præges af flere programmer for at forbedre præstationsevnen. Det gælder selve driften med besparelser og udnyttelse af erfaring om praktisk produktion. Der satses nu også på fornyelse af produkter og profil som næste trin. Samtidig styrkes salgskorpset og dets indsats mod nye kunder og udvidet brug af porebeton i byggeri. Dynamikken er tydelig, og det må give resultater. 2 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Effektivisering og koncentration har også ført til ønske om frasalg af aktiver, som ikke længere benyttes eller ikke nødvendigvis behøver at indgå som egne ressourcer. Derfor sælges der ud af den slags for at reducere den investerede kapital og nedbringe bankgælden. Sidste år drejede sig om salg af en forekomst af sand. Processen fortsætter i år. Den rentebærende gæld ligger på 532 mio. DKK (539). Det lykkedes således ikke sidste år at få nedbragt den yderligere. Rammen i bankaftalen er fastsat til max. 700 mio. DKK, og selskabet oplyser, at man har overholdt de tilknyttede regelsæt (covenants). Bankaftalen udløber i februar 2015, og en ny aftale er derfor ved at blive forhandlet. Samlet blev 2013 et år med udvikling i positiv retning men uden markant fremgang udefra i markedsforholdene eller fremkomst af store forandringer til gavn for selskabet. H+H skal selv løfte opgaven. De interne forbedringer er derfor afgørende, og det udvikler sig støt i den rigtige retning, hvilket vil få voksende gennemslagskraft på indtjeningsevnen over tid. Produkter, markedsforhold og konkurrence Selskabet behersker sit produkt glimrende teknisk set både mht. dets muligheder og angående selve produktionen. H+H er således smal og målrettet i sin orientering mod og afhængighed af porebeton. Man er all in på godt og ondt. Fokusering på det praktiske arbejde ved montage af blokke og elementer har været en god vinkel med positiv indvirkning på konkurrenceevnen, da arbejdets gennemførelse på effektiv og præcis måde indebærer lavere lønudgifter og dermed en gevinst, der kommer H+H-produktet til gavn - og det fremmer salget. Tænkning i løsninger ser da også ud til at være kernen i produktudviklingen fremover. Det er naturligvis en balancegang i forhold til fokus på salget af standardprodukter. Service med IT-værktøj til brug ved design i byggeopgaver kan blive en vigtig parameter for salget. Markedsforholdene bestemmes af konjunkturforhold (renteniveauet og husprisernes udvikling) og påvirkning fra indgreb med offentlige støtteordninger. Regelsæt for bygningers udformning og kvalitet er en generel baggrundsfaktor, hvor porebeton står med gode egenskaber og ikke burde kunne blive udsat for uventede problemer i EU, der er selskabets geografiske virkefelt (plus Rusland). Udsving i byggeriet har vist sig fortsat at være store, hvilket blev bekræftet af nedturen efter Finanskrisen i Nu begynder en positiv udvikling at vinde fodfæste, og i Storbritannien er der indført flere tiltag for både at støtte boligkøberne og nybyggeriet. Man skal dog næppe forvente en større udbredelse af den form for positiv særbehandling af boligmarkedet. Konkurrencen påvirkes af efterspørgslen såvel som strukturen blandt udbyderne, men hertil kommer indflydelsen fra andre byggematerialer og disse producenters adfærd. Der er således tale om overlapning med andre byggematerialer og dermed mulighed for påvirkning udefra. Den vigtigste konkurrent er Xella, som både er den største udbyder af porebeton i EU og desuden råder over et bredere sortiment af byggematerialer, fx kalkstensprodukter og gipsplader. Opgjort efter medarbejdere er Xella syv gange så stor som H+H. Selskabet blev i 2008 overtaget af to kapitalfonde, og disse investorers nye og mere fordomsfri syn på udvikling af virksomheder kan være baggrunden for et særpræget forløb i relation til H+H. Xella har nemlig søgt at opnå en forhåndsgodkendelse hos konkurrencemyndighederne til at kunne opnå kontrol med H+H. Det er i dog blevet afvist i et par led, men helt opgivet har man angivelig ikke endnu. Uagtet denne indikation af ønske om en hel eller delvis sammenslutning, så besluttede ledelsen i H+H alligevel at sælge sin aktivitet i Tjekkiet til selvsamme Xella, da man ønskede at trække sig ud af dette marked for at fjerne den økonomiske belastning og reducere gælden i stedet. I forhold til Xella har H+H dels sin styrke i de velindarbejdede produkter og dels i en ledende markedsposition i flere lande foran Xella, men desuden råder man over en stor og nu 50 år gammel forretning i Storbritannien. Hertil kommer den russiske fabrik, som kan blive udgangspunkt for en gevaldig udvikling, hvis der ellers en gang ude i fremtiden kommer vilje og økonomisk styrke til at tage fat men det vil kræve milliardbeløb, og risikoen er høj i dette mærkelige land. Udsigt for den forretningsmæssige udvikling og økonomi Strategiplanen for benævnes: Creating value through profitable growth. I praksis vil man fra ledelsens side fortsætte den økonomiske genopretning med fokus på reduktion af bankgæld, forbedre præstationsevnen internt på alle mulige måder og udvide markedsandelen via salgsindsats og service på kort sigt, mens det på længere sigt skal ske ved udvikling af forbedrede produkter og løsninger, der fortsat er snævert rettet mod anvendelse og produktion af porebeton. De kortsigtede hensyn vejer tungt, indtil indtjeningen atter er blevet solid, og størrelsen af gælden nedbragt i forhold til cash flow (målet er, at gælden maksimalt må udgøre 2-3 gange EBITDA). Der er ikke fastlagt noget mål for gearingen i forhold til egenkapitalens størrelse (nettogæld målt i forhold til egenkapital), men et maksimum på 1:1 er formentlig passende. Egenkapitalen er nået ned på 294 mio. DKK, mens nettogælden er opgjort til 532 mio. DKK. Handlefriheden vil stige i takt med en sådan forbedring, og dette hensyn er en helt konkret udfordring, da man i løbet af året skal sikre sig en ny rammeaftale med banken (Danske Bank). 3 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 I indeværende år ser selskabet ud til at kunne opnå et 0+ resultat fra de ordinære poster. I Q1 må de milde vinterforhold have bidraget positivt, mens det modsatte var tilfældet i Q1/2013. Hertil kommer så muligheden for en formentlig mindre gevinst på frasalg af aktiver (60 mio. DKK angives som værdien heraf). På den negative side er der pludselig dukket nye, alvorlige risici op angående forholdene i Rusland som følge af udviklingsforløbet i relation til Ukraine. Her er kursfald på Rublen et faktum i Q1, som vil påvirke regnskabet. Usikkerheden øges med andre ord. Målet for rentabiliteten er en afkastningsgrad på mindst 10 pct. i årene og en overskudsgrad (EBIT) på mindst 6 pct. Generelt råder man fortsat over rigelig kapacitet på fabrikkerne bortset fra i Storbritannien. Indsatsen i nye investeringer vil blive holdt nede flere år frem, hvilket vil generere likviditet til at reducere gælden. Et eventuelt opsving i byggeaktiviteten vil kunne materialisere sig i form af et stort løft i driftsindtjeningen og videre over på nettoresultatet. Men der er desværre ingen tegn på et forestående boom. Udviklingen i Storbritannien er markant mere positiv end den forsigtige fremgang i resten af Vesteuropa, og det kan give gennemslag på indtjeningen fra dette datterselskab. For de næste par år ser der ud til fortsat at blive tale om hårde markedsforhold, men angående indtjeningsevnen burde odds forbedres, idet branchen formentlig vil opleve større bruttoavance som følge af reduceret prispres, og parallelt hertil får H+H voksende gavn af de interne programmer med en række tiltag for at øge konkurrenceevnen. Et realistisk gæt er, at egenkapital og gæld vil befinde sig på samme niveau (350 mio. DKK) ultimo 2015, altså om knapt to år. En anden vigtig opgave for ledelsen i den forbindelse er at forbedre robustheden over for stød udefra, hvilket eksemplet med de potentielle trusler vedrørende værdien af aktiviteten i Rusland er et godt eksempel på. Det vil være særdeles skuffende, hvis H+H rammes af et nyt problem, netop som man er ved at slippe fri af fem hårde år i de gamle kernelande. Aktien som investering De akkumulerede tab i årene udgør 794 mio. DKK. En række investorer hjalp til med en kapitaludvidelse i 2009, og på dette grundlag har selskabet formået at overleve og fastholde sin markedsposition nogenlunde trods nedskæringer og frasalg i moderat omfang. Kernen i virksomheden er intakt, og den forekommer at være sund og tilstrækkelig stærk til at kunne indlede fornyet fremgang. I 2013 opnåede man en reel stigning i omsætningen på 5,6 pct., men afviklingen af den finske fabrik belastede i nettoresultatet som endnu en gang endte med et stort underskud. Med forbehold for eventuelle nye problemer i Rusland tegner indeværende år til omsider at kunne give et beskedent overskud (vores gæt: 10 mio. DKK før skat). Genrejsningen er i gang. Målet er fastsat til en overskudsgrad på 6 pct., hvilket må opfattes som et niveau set over flere år, da EBIT-marginen i toppunktet under en højkonjunktur vil kunne komme op på formentlig det dobbelte. EBIT-tallet er i en så stringent industrivirksomhed som H+H afhængig af omsætningen, da ekstra indtægter giver et godt bidrag direkte ned på bundlinjen. På det punkt anfører ledelsen, at der i øjeblikket er plads til 30 pct. større aktivitet på fabrikkerne, men udnyttelsen af dette slumrende potentiale afhænger i praksis af succes med salgsresultaterne. Vi forventer kort sagt et 0+ resultat i år og en reduktion af gælden via frasalg af overflødige aktiver sammen med et positivt cash flow fra driften. For de næste par år er perspektivet selvsagt mere usikkert, men her kan forbedringerne for alvor få effekt, og en EBIT-margin på de ønskede 6 pct. er formentlig til at opnå allerede om et par år, dvs. i Ved en vurdering af aktiens potentiale og relevans som investering er det nødvendigt at have en sådan tidshorisont på 2-3 år. Et groft skøn for en genrejsning kan derfor opstilles således angående regnskabsåret 2016, der ud fra en aktiebetragtning vil være emnet for investorernes vurdering 6-9 måneder tidligere, dvs. fra Q4/ altså om 1½ år: Omsætningsskøn (2016) mio. DKK x 0,06 (EBIT) = 96 mio. DKK (EBIT) 25 (renter) = ca. 70 mio. DKK 17 (skat) = ca. 53 mio. DKK i nettoresultat. EPS kan dermed estimeres til 5,4 DKK (53 / 9,81 mio. aktier). Set i forhold til den nuværende aktiekurs på 47 ser det jo interessant ud med et P/E(16E) tal helt nede på 8,7 - forudsat man som investor er parat til at vente på en sådan formodet positiv udviklings gennemslag. Betragtet ud fra indeværende års formodede 0+ resultat er der derimod ingen grund til at overveje et køb allerede nu men i stedet blot at vente. Her kommer så et par Jokers ind i billedet. På den ene side har Xella s vedholdende interesse for H+H understreget, at selskabet besidder en værdifuld markedsposition og et godt udviklingspotentiale, hvilket andre store koncerner inden for byggematerialer også vil kunne få øjnene op for. Hvis der en dag fremkommer et overtagelsestilbud på H+H, bliver det næppe fra Xella men fra en helt anden koncern eller kapitalfond. På den anden og negative side er der pludseligt opstået alvorlige risici omkring den store russiske fabriks forhold. Den bogførte værdi af anlægget er på 243 mio. DKK. Omregning fra Rubler, der falder i værdi over for andre valutaer, vil påføre H+H et tab som en indledende effekt allerede her i Q1 - selv om det måske kan blive reverseret senere på året. Hvordan konsekvenserne vil blive for H+H og andre vestlige firmaers datterselskaber i Rusland skal vise sig, men det er særdeles uheldigt, hvis H+H nu bliver ramt af nye, eksternt baserede vanskeligheder, netop som fremgangen skulle til at tage fart. Konklusionen må være, at H+H fuldstændig uventet er blevet ramt af en alvorlig uklarhedsfaktor, der har stor betydning for selskabets økonomi og dermed aktiens kursudvikling fremover. Afvent Køb/Langsigtet køb er vores vurdering på kort hhv. langt sigt. 4 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal mio. kr E Omsætning EBITDA EBIT EBT Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egenkapital Antal ansatte EPS Udbytte Indre værdi EBIT margin % NA NA NA Egenkapitalforrentning% NA NA NA NA NA 2.7 Egenkapitalandel % Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i H+H International A/S på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015 Konklusion I forhold til samme periode sidste år, er omsætningen vokset med 20,8 %. Et underskud på 22,8 mio. kr. er vendt til et nettooverskud i første halvår på 25,7 mio. kr. Gælden er blevet reduceret

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016 Konklusion 2015 blev året, hvor H+H med succes afsluttede sin turnaround proces. Flere års underskud er vendt til overskud. Egenkapitalen blev polstret via en kapitaludvidelse og det realiserede overskud.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 24. august 2016

Analyse af H+H International A/S 24. august 2016 Flot halvårsregnskab og opjustering af forventningerne til 2016 trods Brexit situationen Trods modgang fra en svag russisk rubel, en let svækket PLN og nu også fra et svækket GBP efter briternes beslutning

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 3. april 2017

Analyse af H+H International A/S 3. april 2017 H+H mere end fordoblede nettoresultatet i 2016. Fald i værdien på GBP, PLN og RUB ramte H+H hårdt sidste år. Set i dette lys er det des mere imponerende, at nettoresultatet blev mere end fordoblet fra

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010.

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Svendborg, den 18. november 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2010 PERIODEMEDDELELSE 01.01.-30.09.2010 Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere