3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet"

Transkript

1 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

2 Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af med følgende fokus: Livscyklusaspektet Integration af processerne i byggeriet via IKT Objektorienteringen på bygningsmodeller og bygningsdele Digitale værktøjer og infrastruktur, herunder teknisk udveksling Standardisering generelt 2

3 Udvikling Organisation af Det Digitale Byggeri Modelkonceptet for DDB Dækningsområdet for 3D arbejdsmetode visende ambitionsniveauet Dilemmaet: Metoden må ikke Foreningen udelukke bips teknologiske muligheder, men skal samtidigt kunne anvendes her og nu uden store investeringer og kompetenceløft i virksomhederne 3 Område Bedst i Byggeriet BIT-konsortiet Digitalt Fundament Aktivitet Projektråd Sekretariat (EBST) Bygherrekrav Bygherrekrav Digital Projektplanlægning (renovering) sbs rådgivning Digitalt Udbud ved BANK-konsortiett 3D-modeller ved B3D-konsortiet Digital Aflevering ved DACaPo-konsortiet Projektweb ved Projektweb-konsortiet (PWK) Læringsnetværk

4 Livscyklusaspektet og integrationen Byggeriet som en samlet byggeproces Bygningsmodellens centrale rolle i byggeprocessen De helhedsorienterede aspekter Integration og udveksling/genbrug af data Standardisering af metoder og retningslinier 4

5 Ambitionsniveauet for Det Digitale Byggeri Bygherrekravene er udtryk for en vurdering af et realistisk teknologisk og kompetencemæssigt løft IKT-koncepters modenhed vurderes på kompetencekrav, krav til organisatoriske rammer og teknologi Mange agenter og organisationer med divergerende opfattelser og traditioner 5

6 Modelniveauer for DDB Dækningsområdet for 3D arbejdsmetode og bygherrekrav visende ambitionsniveauet og bredden Dilemmaet: Metode og krav må ikke udelukke teknologiske muligheder, men skal samtidigt kunne anvendes her og nu uden store investeringer og kompetenceløft i virksomhederne 6

7 Modelkonceptet for DDB Det Digitale Byggeri = Fra 1. januar 2007 vil staten stille krav til byggevirksomheders anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi ifm statsligt byggeri. Dækningsområdet for 3D arbejdsmetode visende ambitionsniveauet Dilemmaet: Metoden må ikke udelukke teknologiske muligheder, men skal samtidigt kunne anvendes her og nu uden store investeringer og kompetenceløft i virksomhederne 7

8 Det Digitale Byggeris udviklingsområder Guleroden Der udarbejdes casestories af best-practice 17 cases 5 vedr. 3D Pisken Staten stiller krav via sine bygherrer Grundfoderet Der udarbejdes fælles retningslinier for metoder og standarder 8

9 Det Digitale Byggeris Bygherrekrav Bygherrekravene ligger indenfor 4 hovedområder: Projektweb 3D modeller Udbud og tilbud Digital aflevering De digitale bygherrekrav består af en vifte af forskellige krav. Kravene gælder nybyggerier med en byggesum på 3 mio. kr. eller derover kravene om digital aflevering dog kun ved byggerier over 15 mio. kr. Endelig gælder der skærpede 3D krav ved byggerier over 20 mio. kr. Bygherrekravene gælder fra 1. jan Fra 2009 gælder kravene også renovering, til- og ombygning. Afventer bl.a. et Opmålingsprojekt 9

10 De 10 bygherrekravs IKT niveau 10

11 Det Digitale Byggeri i byggeprocesserne Projektweb og DBK anvendelse er krav, der følger hele processen Krav til opbygning af 3D modeller ligger i planlægningsfasen Krav til anvendelse af 3D modeller er fraværende i udførelses- og drift & vedligeholdelsesfaserne Resterende bygherrekrav ligger i grænseflader mellem faser/parter 11

12 Nyt byggeklassifikationssystem DBK Referencesystem Klassifikationssystem Oversigt over Dansk Bygge Klassifikation s overordnede struktur 12

13 3D Arbejdsmetode konceptet Den generelle model for 3D arbejdsmetoden vist gennem et tværsnit i byggeprocessen 13

14 Modeltyper i 3D Arbejdsmetode Der skelnes mellem to hovedtyper af modeller: Projektmodeller: fagmodeller og fællesmodeller (datacontainere) Andre modeltyper: til simulering, visualisering m.v. (tematiske modeller, filtrerede modeller) 14

15 Informationsniveauer fra 3DA Modelkonkretisering successivt i 7 trin. Kan matche en traditionel fasemodel, men ikke nødvendigvis. Værktøj til en 3D CAD-projektaftale 15

16 Informationsniveauer som aftalegrundlag Byggefaser - angiver milepæle for hvornår de enkelte faggrupper skal have færdiggjort et givet informationsniveau. Disse er projektspecifikke og aftales ved projektstart gennem 3D CAD- Projektaftalen. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

17 Informationsniveau 1 Bygningsdel Beskrivelse Materiale & mål Ydervæg Ikke defineret Indervæg Ikke defineret Tag Ikke defineret Dæk Ikke defineret Rum - Funktion og modulmål def. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

18 Informationsniveau 2 Bygningsdel Ydervæg Beskrivelse Materiale & mål Ikke defineret Indervæg Ikke defineret Tag Ikke defineret Fundament Ikke defineret Dæk Ikke defineret Vindue (små) Kombination 600 x 600 mm Vindue Kombination 900 x 1200 mm Dobbelt vindue Kombination 1800 x 1200 mm Trippel vindue Kombination 2700 x 1200 mm Udvendige døre Kombination 900 x 2100 mm Vinduesparti ved hoveddøre Kombination 900 x 2100 mm Indvendige døre 900 x 2100 mm Altangang Ikke defineret Trappe Ikke defineret Rum - Funktion og nettoareal DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

19 Informationsniveau 3 Bygningsdel Ydervæg Beskrivelse Kombination Materiale & mål 350 mm isoleret hulmur Indervæg (100 mm) 100 mm porrebeton Indervæg (120 mm) 120 mm klinkerbeton Tag Kombination Gitterspær med isoleret hulrum Tagpapdækning På krydsfiner Ventileret hulrum 150 mm isolering Bjælke ved tag Limtræsbjælke 185 x 533 mm Fundament (ikke isoleret) 330 mm beton Fundament (isoleret) Kombination 150 mm beton 30 mm isolering 150 mm beton Fundament under søjler 1000 x 1000 x 500 mm beton Etagedæk 200 mm beton Terrændæk Kombination 100 mm beton 210 mm isolering 150 mm grus Gulv 22 mm massiv oliebehandlet bøgeparket Gulv i omklædning og toilet/bad 150 x 150 mm klinker med fald til gulvafløb Vandtætningsmembran Vindue (små) Kombination 600 x 600 mm Trækonstruktion med termoglas, Lav energi DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Vindue Dobbelt vindue Kombination Kombination 900 x 1200 mm Trækonstruktion med termoglas, Lav energi 1800 x 1200 mm Trækonstruktion med

20 Informationsniveau 4 Bygningsdel Ydervæg Beskrivelse Kombination Materiale & mål 350 mm isoleret hulmur 108 mm teglsten 17 mm hulrum 125 mm isolering Bagmur: 100 mm Klinkerbeton, spartlet og malet Indervæg (100 mm) 100 mm indv. Gasbeton af multiplader Indervæg (120 mm) 120 mm Klinkerbeton, spartlet og malet Tag Kombination 2 lag tagpapdækning 18 mm krydsfiner Ventileret hulrum 150 mm isolering 50 X 50 mm opspantning 50 mm isolering 2 x 13 mm gipsplader, spartles og malet Bjælke ved tag 185 x 533 mm Limtræsbjælke Fundament (ikke isoleret) 330 mm beton Fundament (isoleret) Kombination 150 mm beton 30 mm isolering 150 mm beton Fundament under søjler 1000 x 1000 x 500 mm beton Etagedæk 200 mm beton Terrændæk Kombination 100 mm beton 210 mm isolering 150 mm grus Gulv 22 mm massiv oliebehandlet bøgeparket DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Gulv i omklædning og toilet/bad 150 x 150 mm klinker med fald til gulvafløb Vandtætningsmembran

21 3D Arbejdsmetode publikationer 3D arbejdsmetode 2007: De grundlæggende principper 3D CAD-manual 2007: Den metodetekniske manual Lag- og objektstruktur 2007: Struktur og indhold for lag og objekter 3D CAD-projektaftale 2006: Et paradigme for en CAD projektaftale mellem parterne (Byggeriets IKT Specifikationer F101, 2008) Suppleres med andre standarder, de facto standarder, vejledninger DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

22 Hvordan anvendes metodeværktøjerne DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

23 Implementeringsnetværket DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

24 Case: CCC, Reykjavik Ingen DDB Bygherrekrav, da projektet havde en islandsk bygherre. Men initieret af dansk ingeniørrådgiver, Rambøll, af følgende grunde: Personsammenfald mellem firmaledelsen, IKT, og udviklingsarbejdet i DDB Firmastrategi i Rambøll, branding og nye forretningsområder Ønske om at høste erfaringer med anvendelse af 3D arbejdsmetode Projektet er funktionelt, teknisk og geometrisk komplekst 24

25 Case: CCC, Reykjavik 3D arbejdsmetoden blev kun anvendt internt i projekteringsfasen mellem arkitekt og ingeniørrådgiverne Overvejende geometrimodeller med objektstatus på visse områder Arbejdsmetoden blev gennemført på egen risiko og indenfor fast tidsramme Arkitekt fagmodellen var i starten et add-on til traditionel 2D arbejdsmetode 25

26 Case: CCC Modelleringen De 3 hovedrådgivere arbejdede med 3D objektorienterede CAD-systemer: Arkitekten: Microstation Architecture Konstruktionsingeniøren (Rambøll): Tecla Installationsingeniøren: MagiCAD 3 forskellige formater i spil. Til udvekslingsformat blev valgt DWG, da alle 3 programmer kan eksportere dette format. IFC blev kun afprøvet Alle rådgivere anvendte 3D Arbejdsmetode på baggrund af 3D CAD-projektaftale. Informationsniveau specifikation ikke anvendt. Der blev arbejdet med fagmodeller for hver af de 3 rådgivere og fagmodeller blev samlet i fællesmodeller med korte intervaller. Fællesmodeller blev anvendt til kollisionskontrol for koordinering af geometrien DBK er ikke implementeret i softwaren, hvorfor klassifikation ikke optræder på objekterne. 26

27 Eksempel på anvendelse af Bentley Arch. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

28 Eksempel på anvendelse af Tekla DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

29 Eksempel på anvendelse af MagiCAD DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

30 Case: CCC Konsistenskontrol Fagmodellerne blev anvendt til koordinering under hele forløbet Der blev løbende udført kollisionskontrol på geometrien af ingeniørrådgiveren, primært mellem konstruktions-fagmodellen og installations-fagmodeller og mindre med arkitekt-fagmodellen. Konsistenskontrollen blev gennemført med korte intervaller og med succes Potentialet blev ikke udnyttet fuldt ud grundet den mangelfulde objektorientering En ny rolle som modelkoordinator blev etableret hos konstruktionsrådgiveren 30

31 Eksempel på anvendelse af Solibri DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

32 Case: CCC Tegnings- og styklistegenerering Udvekslingsformaterne ved udbud m.v. var besluttet dokumentbaseret, 2D tegninger, tekstfiler og regneark Modelrepræsentationer blev anvendt som tegningsgrundlag og derefter færdigbehandlet i 2D CAD. En del af den grafiske kommunikation foregik via 3D modeller Konstruktionsingeniøren arbejdede udelukkende i 3D. Arkitekten anvendte 3D modellen som grundlag for 2D tegningsproduktionen Kinesiske underleverandører anvendte 3D modeller til præfabrikation Der blev ikke udført systematiske dataudtræk fra fællesmodellen, men i en vis udstrækning fra fagmodeller (stålkonstruktionen) Byggeobjekterne blev ikke systematisk tilført en klassifikationskode, men DBK blev anvendt til klassificering af komponenter på installationssiden 32

33 Case: CCC Visualisering og simulering Der blev anvendt forskellige viewere som værktøjer i projekteringsprocessen og render applikationer til at producere fotorealistiske billeder fra arkitekten Performance problemer: filstørrelser og software/hardware Visualisering blev anvendt ofte til intern afklaring af kompleks konstruktion og eksternt til formidling til andre parter Vanskeligt at gennemføre projektet uden 3D modeller Simulering baseret på udtræk fra fagmodeller blev ikke gennemført 33

34 Resultater fra implementeringen Afprøvningerne af 3D Arbejdsmetode har overordnet været en succes. På baggrund af realistiske forventninger og et fælles defineret ambitionsniveau for byggeprojektet Det Digitale Byggeri s metoder og krav ligger på et passende ambitionsniveau i forhold til medarbejderkompetencer, software til rådighed og ressourcer alment Vigtigt med grundig forberedelse gennem en 3D CAD-Projektaftale, der specificerer modelstruktur, informationsniveauer og leverancer. Kick-off møder nyttige til introduktion af de nye arbejdsmetoder Klarheden i ansvarsfordelingen via 3D Arbejdsmetodens fagmodelstruktur letter implementeringen Vigtigt at 3D arbejdsmetoden forankres hos alle medarbejdergrupper fra ledelsen til den enkelte projektmedarbejder. IKT strategi i virksomheden Godt rustet til næste projekter med 3D arbejdsmetode 34

35 Barrierer Bygherren centrale rolle som forandringsagent i implementeringen. Bygherrekravene er krav til primært de projekterende, som også var mest engageret i udviklingsarbejdet i DDB Juridiske aspekter tilskynder til udveksling og aflevering af dokumenter, der i varierende udstrækning har relation til en 3D bygningsmodel Potentialet i 3DA ikke fuldt udnyttet grundet risiko, mangel på benefits og egen finansiering af projektnyttig information Stor variation i omfang og kvalitet af software hos parterne er en stor udfordring ved udveksling IFC kompatibilitet Generationsproblemer. Stor variation i kompetencer og koncept forståelse hos gamle og unge medarbejdere. Lang tidshorisont Manglende forankring og kontinuitet af DDB udviklingsarbejdet 35

36 Potentialer og tiltag Inddragelse af andre parter i udviklingen af 3DA og standarder. Specielt drifts- og bygherrer, entreprenører og byggevareleverandører Implementering af anvendelse af bygningsmodeller, specielt i drift og forvaltning og i udførelsesfasen samt bæredygtigtighed, miljø, energi, 4D og 5D. Udvikling af fælles struktur for egenskabsdata til simulering og kalkulation Nye samarbejdsformer som eksempelvis partnering og nye organisationsformer, ydelsesbeskrivelser, ressourceomfordeling 36

37 Potentialer og tiltag Inddragelse af andre parter i udviklingen af 3D arbejdsmetoder og standarder. Specielt drifts- og bygherrer, entreprenører og byggevareleverandører Implementering af anvendelse af bygningsmodeller, specielt i drift og forvaltning og i udførelsesfasen samt bæredygtigtighed, miljø, energi Nye samarbejdsformer som eksempelvis partnering og nye organisationsformer, ydelsesbeskrivelser, ressourceomfordeling Procesoptimering gennem lean, logistik, datadeling og udveksling, 4D og 5D. Større grad af genbrug 37

38 Det videre forløb Den danske byggesektor er orienteret mod en 3D arbejdsmetode Sektoren anvender i stigende grad objektorienterede værktøjer Udveksling via IFC er under implementering Der er taget mange uddannelsesmæssige initiativer koordineret Fokus på standardisering og orientering internationalt. Orientering mod de andre nordiske lande for udviklingssamarbejde, BuildingSMART, InterregIV m.v. Nye udviklingsstrategier inddragende bygherre og udførende Organisatorisk forankring af udviklingsarbejdet i fælles rammer Statslig domænekoordinering af digitaliseringen af Bygninger, Bolig og forsyning DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

39 Spørgsmål?

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Et udviklingsprograms dilemmaer

Et udviklingsprograms dilemmaer Et udviklingsprograms dilemmaer Slutnotat Evaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Marts 2015 Rasmus Øivind Nielsen, Christian Koch & Casper Siebken Schultz

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere