Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning"

Transkript

1

2 Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1

3 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt også til et ombygningsprojekt på grund af ændringer og justeringer i det eksisterende hus. Og et ombygningsprojekt kan let vokse til et tilbygningsprojekt, hvis det viser sig, at ens ønsker ikke kan imødekommes inden for det eksisterende boligareal. Og endelig kan både en om- og en tilbygning være anledning til en samtidig energirenovering. En ombygning af eller en tilbygning til parcelhuset kræver mange overvejelser, inden der tages beslutning om en tilbygnings placering, arkitektur og udformning, størrelse, konstruktion, materialer og hvilke rådgivere (arkitekt/ ingeniør/konstruktør) samt entreprenører og håndværkere man skal benytte, og hvordan byggeriets organisering og praktiske udførelse skal forløbe hvilken entrepriseform man vælger at benytte. Denne bog er tænkt som en vejledning, hvor den private bygherre (husejeren) kan finde råd og vejledning til de mange komplicerede spørgsmål og vigtige beslutninger omkring arkitektur, funktionalitet, byggeteknik og byggeriets processer. Samtidig sætter vejledningen den private bygherre i stand til at have en udbytterig dialog med rådgivere og håndværkere. Overordnet er vejledningen delt i fire dele, der hver behandler byggeriets problematikker fra hver deres vinkel: Arkitektur, der kigger på udformning og æstetik, Funktionalitet, der handler om brugsværdien, Byggeteknik, der ser på de rent tekniske sider af byggeriet samt lovkrav, og endelig Byggeri, der gør rede for måder at organisere byggeriet på. Det vil sige, at et emne som taget vil være omtalt flere steder i bogen, afhængigt af om det handler om eksempelvis æstetik eller energiminimering. Alle praktiske informationer omkring lovgivning, standarder, regler mv. er de gældende ved redaktionens afslutning i maj Et nyt bygningsreglement med større ændrede energikrav er undervejs, så man bør holde sig orienteret om de nyeste krav på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside se henvisninger bagest i vejledningen. Det er håbet, at vejledningen kan bidrage til, at man som parcelhusejer får en større indsigt i og viden om kompleksiteten i det at bygge om eller lave en tilbygning. 2

4 INDHOLD 01 ARKITEKTUR 5 Kap. 1 Det eksisterende hus 6 Kap. 2 Form, udsende og drømme 22 Kap. 3 Tag, facader og vinduer FUNKTIONALITET 49 Kap. 4 Brugsværdi og funktionalitet 50 Kap. 5 Ombygning 64 Kap. 6 Tilbygning 82 Kap. 7 Indeklima 92 Kap. 8 Energi 102 Kap. 9 Stabilitet BYGGETEKNIK 121 Kap. 10 Byggetekniske principper fugt, lufttæthed mv. 122 Kap. 11 Ombygningens konstruktive forhold 130 Kap. 12 Tilbygningens konstruktioner 144 Kap. 13 Vedligeholdelse BYGGERI 179 Kap. 14 Byggeriets proces og rådgivere 180 Bilag, tjekliste, stikord, linkoversigt 192 3

5 4

6 ARKITEKTUR

7 Arkitektur Det eksisterende hus Der har altid været en sammenhæng mellem samfundets udvikling og byggeriets hustyper i forhold til både husenes indretning, konstruktioner og materialer. Traditionerne for god byggeskik med lokale materialer som tegl og træ blev et varemærke, og godt håndværk og byggetradition indgik i den lokale byggelovgivning, der blev brugt, indtil det første landsdækkende bygningsreglement var en realitet i I krisetider som 1940 erne var parolen i arkitektkonkurrencerne bl.a. Billige boliger af Danske materialer eller Det levende hus og Den lille familiebolig. Disse konkurrencer resulterede bl.a. i, at den hævede kælder under 1930 ernes bungalow forsvandt til fordel for et hus i et plan og med kontakt til haven fra alle rum og et øget fokus på husets udvidelsesmuligheder. I 1960 erne og 70 erne var det de nye industrialiserede produktionsformer i byggeindustrien, som prægede typehusene i form af f.eks. bølgeeternit på tage med lav taghældning og standardiserede vinduer på række afbrudt af lodretstående, brune træbeklædningsplader med lodrette spor. Og som det nyeste i samfunds- og parcelhusudviklingen har lovgivningen fastsat krav om minimering af energiforbruget i vore boliger. Kravene har store konsekvenser for husets orientering efter verdenshjørner, bygningens konstruktioner, udformning og ikke mindst dens arkitektur. I dette kapitel gennemgås de mest tidstypiske hustyper og deres karakteristika: landhuset, patriciervillaen, murermestervillaen, funkisvillaen, bungalowen, statslånshuset, 1950 ervillaen, den modernistiske villa, typehuset og de nye parcelhuse samt lovgivningens udvikling gennem tiden. Derudover vil der være nogle korte overvejelser i forhold til om- eller tilbygning af de forskellige perioders hustyper. 6

8 Arkitektur Kapitel 1 8 Husets opførelsesperiode og udtryk 9 Respekt eller modspil 21 En ny helhed den store om- eller tilbygning 7

9 Arkitektur n Husets opførelsesperiode og udtryk Parcelhusets oprindelse Det var det københavnske borgerskab, der sammen med bl.a. Parcelhavebevægelsen i Århus blev pionerer for parcelhuset og dets idé: et fritliggende enfamiliehus på egen matrikel og med egen have. Udviklingen af parcelhuset begyndte omkring 1850 erne vest for København på Frederiksberg, som dengang lå uden for byen, og hvor borgerskabets familier opførte de første fritliggende villaer. Fra en gang i slutningen af 1890 erne til starten af 1900-tallet drev parcelhavebevægelsen udviklingen af parcelhuset under samfundskriserne frem til og med 1940 erne. Begunstiget af velstandsstigningen, skattelovgivningen og attraktive finansieringsformer blev parcelhusboomet en kendsgerning med 1960 ernes og 70 ernes mere end nybyggede typehuse. Parcelhuset har siden da været danskerens foretrukne boligform og vil formentlig også være det i fremtiden. Parcelhusets tidsperioder og arkitektur Parcelhusets forskellige epoker har fået arkitekturhistoriske benævnelser, som udtrykker den tradition eller tid, de er opført i se opstillingen med tidsperioder. Arkitekturen kan være domineret af en speciel tagbelægning som patriciervillaens røde eller sortglaserede tegltagsten og mansardtag, funkisvillaens hvide, glatte facader og ganske spinkle vinduessprosser eller det energirigtige parcelhus fra slutningen af 1970 erne med et påfaldende lille vinduesareal og ganske små vinduer mod nord. Antal Det lønner sig at få tidsfæstet det eksisterende hus, eftersom opførelsestidspunktet fortæller meget om de idealer og den byggepraksis, huset er opført under. Opførelsestidspunktet giver et godt udgangspunkt for bedømmelse af materialer, vinduer, detaljer mv. Disse karakteristika er hensigtsmæssige at kende i forbindelse med et om- eller tilbygningsprojekt, uanset om man vælger at følge og underordne sig det eksisterendes hus udtryk, eller om man vælger at give det et arkitektonisk modspil Antal parcelhuse opført i perioden Tid 8

10 Kapitel 1 n Respekt eller modspil Hvilken form for om- eller tilbygning der bør vælges, er afhængigt af det eksisterende hus, dets opførelsestidspunkt, arkitektur og specifikke materialer mv. Nogle hustyper er svære at bygge til som f.eks. en murermestervilla, der med sin afsluttede bygningsform gør det svært at finde en form for tilbygning, uanset om der stræbes efter respekt eller modspil (se nedenstående skitse). Andre boligtyper, f.eks. parcelhuset fra 1960 erne og 70 erne, rummer andre muligheder. Disse huses arkitektur er ofte præget af en vis monotoni og af brugen af standardelementer, som alt andet lige gør en tilbygning lettere. Respekten for eller kontrasten til det oprindelige hus vil være et vigtigt udgangspunkt for planlægningen af en om- eller tilbygning. Næste skridt er sammen med sin rådgiver at lade kreativiteten blomstre uden smålig skelen til økonomi og form i første omgang. Heldigvis findes der ikke faste regler for, hvordan ens om- eller tilbygning skal se ud, ud over at lovgivningen og eventuelle servitutter på grunden kan stille specifikke krav til f.eks. farvevalg, bygningshøjder og materialetyper. Derudover er næsten alt tilladt. Væl ges respekten, er det begrænset, hvor meget andet end formen der kan ændres ved. Vælges modspillet, vil såvel formen som materialevalget i et harmonisk samspil udfordre det oplevelsesmæssige. Og indvendigt vil der måske være lagt op til en overraskende rumoplevelse. Disse forhold kan eksemplificeres med 6 punkter ved f.eks. et typehus fra 1960 erne (se nedenstående skit se). Selvfølgelig er der mange flere muligheder end de oplistede for at kunne lave et modspil både form- mæssigt og materialemæssigt. De omtalte efterligninger i form af respekten vil også kunne justeres, da eternitskifertaget kan udskiftes med f.eks. naturskifer, hvis den underliggende tagkonstruktion kan bære dette. På den måde kan det oprindelige udtryk opretholdes med nye materialer. Respekt Eksisterende typehus Modspil Tilbygningsmodspil til 1950 er-villa. Respekt Eksisterende typehus Modspil Gule maskinstrøgne mursten Gule maskinstrøgne mursten Fibercementplader Kvadratiske trævinduer kvadratiske trævinduer Aflange lavenergivinduer Små eternitskifer små eternitskifer tagpap 25 grader taghældning 25 grader taghældning Built-up-tag (næsten fladt) Udvendig plasttagrende Udvendig plasttagrende tagrende indbygget bag stern Lodrette træprofilplader Lodrette træprofilplader evt. fibercementplader Tilbygningsmodspil til 1950 er-villa. 9

11 Arkitektur Landhuset Landhuset er et bindingsværkshus i stil med de gamle stråtækte stuehuse. Omkring jernbanens indførsel skete et stilskift til tegl i facader og ofte tegl eller naturskifer på taget. Typiske materialer Tag: Stråtag Tagform: 45 grader hældning, uudnyttet tagetage Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Ingen tagrender Vinduestyper: Småsprossede bondehusvinduer Glas: Buet enkeltlagsglas Facade: Hvidkalket Specielle karakteristika: Bindingsværk, enten frilagt eller med puds Arkitektur Enkelt og romantisk uden forvirrende elementer. Egnsvariationer ses som et andet arkitektonisk kendetegn, hvor der ofte bruges lokale materialer, som det ses med f.eks. tangtagene på Læsø. Materialevalget var stort set den eneste arkitektoniske variation i de mange hundrede år, denne hustype var den foretrukne boligform. Ombygning Der er begrænset plads ved en inddragelse af loftsrummet samt specielle brandkrav mv. De indvendige skillevægge har afgørende betydning for hele husets stabilitet. Ganglinjerne ligger enten midt i rummene eller langs en af ydervæggene. Respekt Grundplan/princip Soverum Køkken Tilbygning i respekt Anvend samme taghældning og tagmateriale (f.eks. stråtag) som på det eksisterende hus. Småsprossede dobbeltvinduer med buet glas er et tidstypisk element ligesom den desværre manglende tagrende. Tilbygning i modspil På grund af stråtagets naturlighed og den hvidkalkede pudsfacade vil en træbeklædning, f.eks. 1 på 2, virke fint som ydervægsmateriale. Af samme grund kan et træspåntag være et meningsfuldt valg. Modspil Fadebur 10

12 Kapitel 1 Patriciervillaen Typiske materialer Tag: Mansardtag Tagform: Udnyttet tagetage med røde eller sortglaserede teglsten Kælder Detaljer/udsmykning: Specielle murede gesimser Vinduestyper: Palævinduer med sprosser alt i træ Glas: Enkeltlagsplanglas Facade: Pudset og fuldmuret ydervæg Specielle karakteristika: Kobbertagrender/nedløb Villaen var ofte tegnet af en anerkendt arkitekt og skulle imponere omgivelser og signalere magt. Grundplan/princip Arkitektur Enkle linjer og streng symmetri. Som regel opbygget efter det gyldne snit, hvis princip er formlen for skønhed og harmoni og ses i de velproportionerede forhold mellem de enkelte bygningselementer. Ombygning Vær opmærksom på den flotte stuk, trapperum til førstesalen samt eventuelle paneler i trapperum og stuer. De indvendige murede skillevægge har som oftest afgørende betydning for alle husets etagedæk og hele husets stabilitet i øvrigt. Indretningen var oprindeligt opdelt i en repræsentativ del og en for tjenestefolkene. Nogle har orangeri datidens udgave af udestuer. Tilbygning i respekt Brug samme tagtype og hældning og tagmateriale som på det eksisterende hus. Palævinduer med småsprossede enkeltlagsglas i kitfalse og indimellem runde eller ovale vinduer. Forskellige typer murede gesimser. Det er ikke tilrådeligt med små tilbygninger, da disse oftest vil spolere udtrykket og helheden i klassicismen. Respekt daglig- forhal herrevær. karnap have- Køkken spise- Wc Tilbygning i modspil Her skal tænkes i større enheder med de klassicistiske idealer som helhed, orden og proportioner i baghovedet. Tilbygningens størrelse og volumen skal passe i proportionerne, og taget kan måske være et skjult vandret tag bag en let trægesims afsluttet med en kobberinddækning. Kobber kan også være facademateriale i f.eks. lodrette baner. Modspil 11

13 Arkitektur Murermestervillaen Typiske materialer Tag: Rødt tegltag Tagform: Afvalmet tag med 45 grader hældning Kælder Detaljer/udsmykning: Oftest med skorsten Vinduestyper: Dannebrogsvinduer i to og tre fag i træ Glas: Enkeltlagsplanglas Facade: Hulmur Specielle karakteristika: Zinktagrender og -nedløb. Muret tagfodsgesims Akademisk Arkitektforening oprettede omkring 1907 bygmesterrådgivningen Tegnehjælpen, der sidenhen blev til Bedre Byggeskik, der gav bygmestrene hjælp til at udføre gode og klassiske villaer. Grundplan/princip Arkitektur Velproprotioneret og uden overflødige udsmykninger samt en meget enkel og klassisk stil. Ombygning Skorstenen har en central placering, og der er ikke bad eller toilet på den kvadratiske grundplan, og de murede skillevægges korslagte placering er en del af husets stabilitet og bærende funktion. Oftest mangelfuld eller minimal isolering på den udnyttede loftskonstruktion. Der kan være massive, uisolerede, fuldmurede ydervægge, men oftest er ydervæggen udført som hulmur. Tilbygning i respekt Der bør anvendes samme tagtyper med afvalmede gavlender, kviste og hældning og samme tagmateriale (røde vingetegltagsten) som på det eksisterende hus. Der bør anvendes den røde teglsten i ydervægge eller indfarvet cementpuds, dannebrogsvinduer i to eller tre fag og med et lag glas og forskellige typer murkroner, som løfter tagrenden ud fra taget. Respekt Køkken Tilbygning i modspil Netop denne type huse vil med en for stor tilbygning blive forstyrret i sin enkelhed og klassiske form. Så modspillet må være en mindre tilbygning i respekt for det genkendelige Bedre Byggeskik-formsprog med gavlkviste, karnapper mv. Modspil 12

14 Kapitel 1 Funkisvillaen Typiske materialer Tag: Tagpap Tagform: Fladt tag af beton Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Hjørnevinduer Vinduestyper: Stålvinduer med smalle sprosser og rammer Glas: Enkeltlagsplanglas Facade: Hvidpudset mur eller beton Specielle karakteristika: Terrazzogulv i badeværelset Funktionalismen har sit udspring i kunst- og arkitektskolen Bauhaus i Tyskland. Mies van der Rohe, Le Corbusier og Piet Mondrian var frontkæmpere for både skolen og den funktionalistiske arkitektur. Funkisvillaen fik ikke det store gennembrud, og det blev i stedet bungalowen, der blev funktionalismens gennembrud i Danmark. Grundplan/princip vær. Hall Køkken Arkitektur Kubisk med store hvide flader afbrudt af symmetrisk placerede vinduer med smalle sprosser. Arkitekturen er udsprunget af nye materialer og bygge teknikker. Ombygning Der er store, lyse, højloftede rum, der ofte er udført i to hele etager, terrazzogulve i badeværelser og glatte døre med sorte bakelithåndtag. Ofte en stram, kvad ratisk grundplan med kammer og soveværelser med altan på førstesal og køkken, entre samt spise- og opholdstue i stueetagen. Evt. krydret med en overdækket glasterrasse. Centralvarme, dvs. ingen skorsten. Tilbygning i respekt Her bør anvendes samme tagtype, som er helt eller næsten fladt tag med tagpap, hvidpudsede, bærende ydervægge, indvendige ikke-bærende skillevægge som dobbeltbræddevæg med rørvæv og puds på begge sider. Brug vinduer med meget tynde sprosser, især i de vinkelrette hjørner. Tilbygning i modspil Disse kubiske og funktionalistiske huse kan klare næsten enhver form for tilbygning. En anden materialeholdning i form af f.eks. vandrette, sorte, ru brædder som facademateriale med store glaspartier, en anden bygningsform og indvendigt dobbelthøjt rum. Respekt Modspil spise opholds- 13

15 Arkitektur Bungalowen Bungalowen blev det danske svar på funktionalismen med tydelige karaktertræk fra denne retning i bl.a. hjørnevinduet. Navnet Bungalow stammer fra Indien, hvor det betegnede et hus bygget til de europæiske tilflyttere. Grundplan/princip bad sovevær. forstue Køkken Typiske materialer Tag: Tagpap Tagform: Pyramidetag og lav taghældning Høj kælder Detaljer/udsmykning: Hjørnevinduer Vinduestyper: Fast parti kombineret med sidehængt gående ramme eller dobbelt sidehængt Glas: Enkeltlagsplanglas, evt. med forsatsrammer Facade: Muret Specielle karakteristika: Murværket var ofte i gule eller røde sten og udført med mønstre og dekorationer Arkitektur En kubisk form med forholdsmæssigt store hjørnevinduer. Den funktionalistiske stil blev som hovedudtryk bibeholdt, men overført til dansk stil og danske materialer. Ombygning Bungalowen rummer regulære stuer med hjørnevinduer og godt lysindtag, har højtliggende kælder, og grundplanen er oftest afgjort af skorstenens og køkkenets placering uden sammenhæng med stuerne. Fyr- og brændselsrum i kælderen. Tilbygning i respekt Udføres med samme tagtype med næsten fladt pyramidetag med tagpap, murede ydervægge og udkragende sålbænke afdækket med kobber, store hjørnevinduer nogle gange med rødmalede karme og hvidmalede gående rammer kubisk form med gode overgange mellem nyt og gammelt. Netop den danske rød- og gulstenstolkning af de funktionalistiske huse vil kunne klare enhver form for kubistisk tilbygning. Tilbygning i modspil Etablering af en glasmellemgang i jordniveau og med lette, lodretstående brædder i hvidt sluttende i en aflang, ny tilbygning med måske køkkenalrums-funktion. Alternativt kan der bygges en let førstesal oven på det eksisterende hus i form af en træskeletkonstruktion afsluttet med den tidligere tagkonstruktion en slags udvidet genbrug. Respekt Modspil 14

16 Kapitel 1 Statslånshuset Typiske materialer Tag: Eternitskifer Tagform: Saksespær/kip til loft Halv kælder eller krybekælder Detaljer/udsmykning: Som regel meget minimalt udhæng Trævinduer uden sprosser. Store vindues- og dørpartier Glas: Enkeltlagsplanglas. Evt. med forsatsrammer og sidst i perioden 2-lags-termoruder Facade: Murværk eller gas/letbeton, evt. med let træbeklædning Specielle karakteristika: Lille udhæng Disse huse blev finansieret gennem statslånsordningen Laan til Boligbyggeri fra 1938, der skulle sikre boligbyggeriet billige parcelhuse. Der var strenge krav til udførelsen, bl.a. måtte de ikke være mere end 85 m 2. Arkitektur Nøgternt og simpelt lille længehus med store vindues- og dørpartier mod haven. Ombygning Vær opmærksom på loft til kip i rummene med stor og dejlig rumfornemmelse. Efterisolering af loftet er ikke mulig. Hanebåndsspær var forbudt i denne periode. Større vinduespartier mod haven, god indretning, ofte med spisekrog i køkkenet, hel eller halv kælder. Bad og toilet er standard. Tilbygning i respekt Anvend samme lave taghældning med eternitplader og lette ydervægge afsluttende med træbeklædninger og minimalt udhæng. Store vinduespartier mod syd/vest og rødt/gult murværk. Respekt Grundplan/princip Køkken forældre opholds- børn værelse toilet Tilbygning i modspil Alt er i spil, og hvis der skal knald på, kan man lave en dobbelthøj form som tilbygning, måske med samme taghældning og et andet tagmateriale, f.eks. skifertag afsluttet med en hel glat facadeplade i en lysegrå farve, som vil klæde og harmonere i modspillet. Alternativt kan bygges et anneks modsvarende husets udtryk placeret i passende afstand fra det eksisterende hus, så der opstår et nyt uderum, og solen til stadighed har frit spil uden nogen skygger. Modspil 15

17 Arkitektur 1950 er-villaen Typiske materialer Tag: Røde tegltagsten Tagform: Sadeltag med typisk 42 grader taghældning og hanebåndsspær Kælder og udnyttet førstesal Detaljer/udsmykning: Hvidmalede spærender og sternbrædder Vinduestyper: Sidehængte trævinduer i to fag Glas: 2-lags-termorude. Facade: Rød murstensvæg i for- og bagmur Specielle karakteristika: Støbejernstagvinduer Overgangsvillaen med de klassiske murermesterdyder og samtidig mere funktionel end 1920 ernes murermestervilla. En slags forløber for 1960 ernes og 70 ernes typehuse. Grundplan/princip Arkitektur En gentagelse af 1920 ernes enkelhed tilsat et mere nationalt funktionalistisk udtryk, dvs. funktionalisme udført i dansk byggestil og med danske materialer. Udgangspunktet var nu husets anvendelse og funktion frem for husets udtryk eller æstetik. Ombygning Villaen har som regel en flot hall med trappe til førstesal, udnyttet førstesal med bad/toilet samt kælder. Funktionalistisk brugsorienteret indretning. Murede skillevægge er en del af husets konstruktion. Ofte lidt isolering i skunk og tagkonstruktionen. Huset er hævet over en kælder. Tilbygning i respekt Den samme taghældning med røde vingeteglsten, fritlagte spærender i hvidt, fremtrukne halvrunde murede rammer om f.eks. et blyindfattet blomstervindue eller en glat naturtræsdør. Parallel- og vinkeltilbygning udført i samme fine murerhåndværk med respekt for husets hvidmalede vinduer mv. Respekt daglig- spise- Hall toilet Køkken Tilbygning i modspil Tilbygning med et fladt tag bør nøje overvejes i den forbindelse. Tilbygningens facade kan være en vandretliggende, hvid, ru træbeklædning eller en hvidpudset ydervæg afsluttet med et zinktag under hovedhusets tagrygning. Tilbygning kan være i jordniveau og med udgangspunkt i hovedhusets proportioner i øvrigt. Modspil 16

18 Kapitel 1 Den modernistiske villa Modernisterne tog som funktionalisterne udgangspunkt i en stram, enkel og funktionel arkitektur. De danske modernister hentede deres inspiration fra de amerikanske arkitektkolleger og den japanske arkitektur. Grundplan/princip Typiske materialer Tag: Tagpap Tagform: Fladt tag (built-up) Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Ikke-bærende ydervægge. Indvendige bjælker og søjler var bærende Vinduestyper: Tophængte vinduer og store skydedørspartier, ovenlys i taget Glas: Tolagstermoruder Facade: Glaspartier og lette konstruktioner Specielle karakteristika: Skalmur, gasbeton med rå overflader Arkitektur En enkel, ren, vandret og meget stram arkitektur, som kendetegner den modernistiske arkitektur. Fladt tag og store glaspartier samt en åben og fleksibel indretning var dens kendetegn. Ombygning Denne type huse har en åben planløsning og bliver ofte kaldt kernehuse på grund af installationerne, der har en central og samlende placering midt i huset. Indvendige bærende søjler og dragere og indimellem enkelte bærende ydervægge i gasbeton. Vandret træloft indvendigt. Tilbygning i respekt Der bør anvendes samme taghældning som built-up (fladt tag) dog med det lovpligtige fald, der skal være større end 1:40 svarende til 2,5 cm pr. meter. Vandretliggende sternbrædder (ofte sorte). Modulopbyggede facadeelementer, hvide ydervægge i gasbeton eller murede vægge, store vindues partier med skydedøre. Respekt Køk. bryggers opholds- bad bad kam. vær. kam. Tilbygning i modspil Tilbygning med fladt tag er selv i modspillet en nødvendighed for at bevare helheden og enkelheden i formsproget. Der kan laves sammenhængende og overdækkede gårdrum med store ovenlys og mulighed for et indre gårdrum. Ny kerne med bad/toilet og værelser, evt. i forlængelse eller som en ny fløj med et overgangsrum. Materialet kan være rødt lodretstående træværk som modspil til det hvide og sorte eller blanke og plane fibercementplader i grå. Modspil 17

19 Arkitektur Typehuset Typiske materialer Tag: Fibercement i bølgede eller plane plader Tagform: Hældningstag med typisk 25 grader hældning Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Industrielt fremstillede bygningselementer af letbeton eller bærende træskelet med skalmur Vinduestyper: Tophængte vinduer. Store skydedørspartier Glas: Tolagstermoruder Facade: Skalmur og større lette facader med træ eller udført med glaspartier Specielle karakteristika: Fabriksfremstillede materialer som f.eks. hvide mursten og fibercementplader i mange forskellige farver Typehuset var byggeindustriens svar på den store efterspørgsel efter huse og var oftest i et plan i form af et vinkelhus eller et længehus. Husene var ikke tilpasset de enkelte grunde, og derfor var placeringen på disse ret tilfældig. Grundplan/princip opholds- for- bad bad gang sovevær. kammer kammer kammer Køkken bryggers spise Arkitektur Industrialiseringen tog over og det var småt med arkitektoniske elementer. Ombygning Mange typehuse fra denne tid har den såkaldte revolvergang, der optager megen plads, i en rektangulær grundplansløsning. En bolig med direkte forbindelse mellem ude og inde, to indgange, entré/bryggers, små værelser og minimale gæstetoiletter, indervægge i letbeton, gitterspærskonstruktion med grader taghældning, plant indvendigt loft med pin-up-gipsplader. Tilbygning i respekt Udføres med en bærende rem, klare farver på udvendigt træværk. Se også principskitse side 9. Tilbygning i modspil Ny overetage med 45 grader saddeltag for fuld udnyttelse. Eller sammenkoblet tilbygning, evt. med glasmellemgang eller fordelingsrum til ny selvstændig enhed med et nyt gårdrum mellem eksisterende hus og tilbygningen. Alternativt et fritliggende anneks. Se også principskitse side 9. Respekt Modspil 18

20 Kapitel 1 De nye parcelhuse Typiske materialer Tag: Nye materialer Tagform: Tag med hældning eller afvalmet tag Integreret vognly Detaljer/udsmykning: Individuelle elementer Vinduestyper: Store vinduer og vinduespartier Glas: 3-lagsenergiruder Facade: Træfacader og nye materialer. Alternativt røde teglsten Specielle karakteristika: Individuelle typer med udgangspunkt i forskellige temaer og livsstil Det sker en individualisering op gennem tiden som et modtræk til typehusets monotoni og mangel på arkitektur. Dette giver sig udtryk i en stor variation og mangfoldighed i de nye parcelhuse. Arkitektur Mange forskellige elementer og nye materialer tilfører arkitekturen mange variationsmuligheder. Træhuse og lavenergihuse med hvert deres særpræg. Ombygning Der er stor variation i grundplansløsningerne og mange slags bærende konstruktive systemer dog ofte med den traditionelle bærende ydervæg. Stor grundplan på op til 200 m 2. Køkken-alrummet optræder første gang. Flere badeværelser. Bjælkespær, så loftet følger spærene, og saksespær, så loftet indvendigt har en anden og mindre taghældning end den udvendige. Træhuse og lavenergihuse med hver deres særpræg og planløsninger og materialeholdninger. Respekt Grundplan/princip sovevær. carport vær. toilet Køk. vær. bryggers spise- bad stue Tilbygning i respekt Anvend den samme taghældning og tagmaterialer. Overordnede bygningsvoluminer og proportioner bør respekteres. Placering af vinduer i ydervæggen og formaterne bør opretholdes. Facadematerialet bør være det samme, men kan dog konverters til lignende nyt materiale. Det drejer sig om at se og bevare helheden i forhold til det eksisterende hus. Tilbygning i modspil Ru overflader kan modsvares af blankt eller glat materiale, et tungt udseende kan modsvares af et let udseende. Tilbygningens form kan være rund, kvadratisk, rektangulær mv. Dobbelthøje rum osv. Modspil 19

21 Arkitektur Lovgivning gennem tiden De forskellige perioders huse har været underlagt forskellig bygningslovgivning, som har haft betydning for husets udseende eller indretning. Statslånshusene er et eksempel på lovgivningens indflydelse i en trængt tid med for få boliger. De havde en maksimal størrelse på 110 m 2 og tilsvarende et maksimalt beløb til håndværkerudgifter samt et låneloft på op til 95 % for de dårligere stillede. Oversigt over de mest betydende lovreguleringer gennem tiden er vist på nedenstående tidslinje. Landhuset 1858 Bygningsloven for købstæderne Patriciervillaen 1907 Parcelhavebevægelsen Nationalhaven i Århus. Murermestervillaen 1922 Parcelsalgsloven. I princippet Danmarks første byplanlov. Funkisvillaen 1938 Ny boligstøttelov indføres. Bungalowen 1938 Der bygges efter kravene for statslånsordningen. Statslånhuset 1949 Udstykningsloven ændres. Mindste grundstørrelse/parcel er 700 m er-villa 1959 Boligstøtteloven ophører. Den modernistiske villa 1961 Det første landsdækkende bygningsreglement indføres. Typehuset 1973 Energikrise 1977/(1979) Nyt bygningsreglement med minimumskrav til vinduesarealet. Det såkaldte glughulsreglement. De nye parcelhuse 1998 Nyt bygningsreglement for småhuse (BR-S98) Lavenergihuse 2007 Nye regler for beregning af parcelhusets energiforbrug indføres Bygningsreglementet for småhuse (parcelhuse/enfamiliehuse) og andre bygninger sammenskrives til BR08. 20

22 Kapitel 1 n En ny helhed den store om- eller tilbygning Mange om- og tilbygningsprojekter ender med at blive til totalrenoveringer eller nybygninger på bl.a. facade-, tag- og vinduesniveau. Det eksisterende hus bliver naturligt inddraget med det resultat, at huset får et andet æstetisk udtryk, hvad angår facaden og dens materialer, overflader og farver. I den forbindelse er det en god idé at huset nytænkes arkitektonisk. Denne nytænkning kan ske ved, at 1960 er-typehuset (gælder også de øvrige tidstyper), hvis karakteristika tidligere er beskrevet, ændres med andre proportioner, materialer, farver og overflader (stoflighed) mv. I den forbindelse er det vigtigt at tænke i helheder, så det nye hus fremstår som et samlet hele og er gennemtænkt til mindste detalje, og at de anvendte elementer og materialer virker optimalt i forhold til hinanden. Den store om- eller tilbygning er velegnet til at nedbringe energiforbruget, samtidig med at man stilmæssigt får et helt nyt hus. Kilder Enfamiliehuset 1970 et forslag til en dynamisk boligopfattelse. Af Ole Dybbroe. Landsbankens Reallånefond Arkitekternes enfamiliehus. Tegnet af medlemmer af Danske Arkitekters Landsforbund. Arkitektens Forlag (uden årstal). Hvem opfandt parcelhuskvarteret forstaden har en historie. Af Peter Dragsbro. Museum Sønderjylland & Dansk Center for Byhistorie Bag hækken det danske parcelhus i lyst og nød. Af Olaf Lind og Jonas Møller. Arkitektens Forlag Parcelhusets fremtid Fakta og tendenser. Af Jesper Bo Jensen. Bolius 2008 Supplerende oplysninger Enfamiliehuset. Af Lisbet Balslev Jørgensen. Artikel i Danmarks Arkitektur, redigeret af Hakon Lund. Gyldendal Enfamiliehuset af i dag (bind 1-4). Af Svend Erik Møller og Helge Nissen. Høst & Søn Huset af i DAG 35 forslag til helaarshuse. Politikens Forlag Boligen i det 20. århundrede: indretning og brug. Af Birgit Vorre. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i samarbejde med Nationalmuseet

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 1 plan

Funkisplan. - Serien - 1 plan Funkisplan - Serien - 1 plan 96 Ultra moderne luksusbolig Stramme, rene linier og store glaspartier kendetegner det eksklusive FunkisPlan i ét plan. Det flade tag med skjult tagfald, fuldender den stramme

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer...

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... -din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... Hos Scalabyg ved vi hvor svært det kan være at gennemskue et byggeprojekt, og derfor vurdere hvor langt der er fra drøm til virkelighed.

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

SkagenhuS - Serien 118

SkagenhuS - Serien 118 Skagenhus - Serien 118 Klassisk dansk arkitektur Alle kender Skagenhusene. De karakteristiske, gulmalede huse, som har deres oprindelse på toppen af Danmark, hvor de to have mødes. Her ligger de med marehalmen

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Inspirationskatalog. Vi skaber individuelle hjem. Vesterbo Huse A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tlf: 86 92 22 44

Inspirationskatalog. Vi skaber individuelle hjem. Vesterbo Huse A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tlf: 86 92 22 44 Inspirationskatalog Vi skaber individuelle hjem Vesterbo Huse A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tlf: 86 92 22 44 1. Enfamiliehuse, tæt lav byggeri, lejlighedsboliger i flere plan, til- og ombygninger samt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA Entreprenør: Salg: Nybolig Grenå Østergade 9 86 32 24 22 8500 Grenå www.nybolig.dk HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere