Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning"

Transkript

1

2 Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1

3 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt også til et ombygningsprojekt på grund af ændringer og justeringer i det eksisterende hus. Og et ombygningsprojekt kan let vokse til et tilbygningsprojekt, hvis det viser sig, at ens ønsker ikke kan imødekommes inden for det eksisterende boligareal. Og endelig kan både en om- og en tilbygning være anledning til en samtidig energirenovering. En ombygning af eller en tilbygning til parcelhuset kræver mange overvejelser, inden der tages beslutning om en tilbygnings placering, arkitektur og udformning, størrelse, konstruktion, materialer og hvilke rådgivere (arkitekt/ ingeniør/konstruktør) samt entreprenører og håndværkere man skal benytte, og hvordan byggeriets organisering og praktiske udførelse skal forløbe hvilken entrepriseform man vælger at benytte. Denne bog er tænkt som en vejledning, hvor den private bygherre (husejeren) kan finde råd og vejledning til de mange komplicerede spørgsmål og vigtige beslutninger omkring arkitektur, funktionalitet, byggeteknik og byggeriets processer. Samtidig sætter vejledningen den private bygherre i stand til at have en udbytterig dialog med rådgivere og håndværkere. Overordnet er vejledningen delt i fire dele, der hver behandler byggeriets problematikker fra hver deres vinkel: Arkitektur, der kigger på udformning og æstetik, Funktionalitet, der handler om brugsværdien, Byggeteknik, der ser på de rent tekniske sider af byggeriet samt lovkrav, og endelig Byggeri, der gør rede for måder at organisere byggeriet på. Det vil sige, at et emne som taget vil være omtalt flere steder i bogen, afhængigt af om det handler om eksempelvis æstetik eller energiminimering. Alle praktiske informationer omkring lovgivning, standarder, regler mv. er de gældende ved redaktionens afslutning i maj Et nyt bygningsreglement med større ændrede energikrav er undervejs, så man bør holde sig orienteret om de nyeste krav på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside se henvisninger bagest i vejledningen. Det er håbet, at vejledningen kan bidrage til, at man som parcelhusejer får en større indsigt i og viden om kompleksiteten i det at bygge om eller lave en tilbygning. 2

4 INDHOLD 01 ARKITEKTUR 5 Kap. 1 Det eksisterende hus 6 Kap. 2 Form, udsende og drømme 22 Kap. 3 Tag, facader og vinduer FUNKTIONALITET 49 Kap. 4 Brugsværdi og funktionalitet 50 Kap. 5 Ombygning 64 Kap. 6 Tilbygning 82 Kap. 7 Indeklima 92 Kap. 8 Energi 102 Kap. 9 Stabilitet BYGGETEKNIK 121 Kap. 10 Byggetekniske principper fugt, lufttæthed mv. 122 Kap. 11 Ombygningens konstruktive forhold 130 Kap. 12 Tilbygningens konstruktioner 144 Kap. 13 Vedligeholdelse BYGGERI 179 Kap. 14 Byggeriets proces og rådgivere 180 Bilag, tjekliste, stikord, linkoversigt 192 3

5 4

6 ARKITEKTUR

7 Arkitektur Det eksisterende hus Der har altid været en sammenhæng mellem samfundets udvikling og byggeriets hustyper i forhold til både husenes indretning, konstruktioner og materialer. Traditionerne for god byggeskik med lokale materialer som tegl og træ blev et varemærke, og godt håndværk og byggetradition indgik i den lokale byggelovgivning, der blev brugt, indtil det første landsdækkende bygningsreglement var en realitet i I krisetider som 1940 erne var parolen i arkitektkonkurrencerne bl.a. Billige boliger af Danske materialer eller Det levende hus og Den lille familiebolig. Disse konkurrencer resulterede bl.a. i, at den hævede kælder under 1930 ernes bungalow forsvandt til fordel for et hus i et plan og med kontakt til haven fra alle rum og et øget fokus på husets udvidelsesmuligheder. I 1960 erne og 70 erne var det de nye industrialiserede produktionsformer i byggeindustrien, som prægede typehusene i form af f.eks. bølgeeternit på tage med lav taghældning og standardiserede vinduer på række afbrudt af lodretstående, brune træbeklædningsplader med lodrette spor. Og som det nyeste i samfunds- og parcelhusudviklingen har lovgivningen fastsat krav om minimering af energiforbruget i vore boliger. Kravene har store konsekvenser for husets orientering efter verdenshjørner, bygningens konstruktioner, udformning og ikke mindst dens arkitektur. I dette kapitel gennemgås de mest tidstypiske hustyper og deres karakteristika: landhuset, patriciervillaen, murermestervillaen, funkisvillaen, bungalowen, statslånshuset, 1950 ervillaen, den modernistiske villa, typehuset og de nye parcelhuse samt lovgivningens udvikling gennem tiden. Derudover vil der være nogle korte overvejelser i forhold til om- eller tilbygning af de forskellige perioders hustyper. 6

8 Arkitektur Kapitel 1 8 Husets opførelsesperiode og udtryk 9 Respekt eller modspil 21 En ny helhed den store om- eller tilbygning 7

9 Arkitektur n Husets opførelsesperiode og udtryk Parcelhusets oprindelse Det var det københavnske borgerskab, der sammen med bl.a. Parcelhavebevægelsen i Århus blev pionerer for parcelhuset og dets idé: et fritliggende enfamiliehus på egen matrikel og med egen have. Udviklingen af parcelhuset begyndte omkring 1850 erne vest for København på Frederiksberg, som dengang lå uden for byen, og hvor borgerskabets familier opførte de første fritliggende villaer. Fra en gang i slutningen af 1890 erne til starten af 1900-tallet drev parcelhavebevægelsen udviklingen af parcelhuset under samfundskriserne frem til og med 1940 erne. Begunstiget af velstandsstigningen, skattelovgivningen og attraktive finansieringsformer blev parcelhusboomet en kendsgerning med 1960 ernes og 70 ernes mere end nybyggede typehuse. Parcelhuset har siden da været danskerens foretrukne boligform og vil formentlig også være det i fremtiden. Parcelhusets tidsperioder og arkitektur Parcelhusets forskellige epoker har fået arkitekturhistoriske benævnelser, som udtrykker den tradition eller tid, de er opført i se opstillingen med tidsperioder. Arkitekturen kan være domineret af en speciel tagbelægning som patriciervillaens røde eller sortglaserede tegltagsten og mansardtag, funkisvillaens hvide, glatte facader og ganske spinkle vinduessprosser eller det energirigtige parcelhus fra slutningen af 1970 erne med et påfaldende lille vinduesareal og ganske små vinduer mod nord. Antal Det lønner sig at få tidsfæstet det eksisterende hus, eftersom opførelsestidspunktet fortæller meget om de idealer og den byggepraksis, huset er opført under. Opførelsestidspunktet giver et godt udgangspunkt for bedømmelse af materialer, vinduer, detaljer mv. Disse karakteristika er hensigtsmæssige at kende i forbindelse med et om- eller tilbygningsprojekt, uanset om man vælger at følge og underordne sig det eksisterendes hus udtryk, eller om man vælger at give det et arkitektonisk modspil Antal parcelhuse opført i perioden Tid 8

10 Kapitel 1 n Respekt eller modspil Hvilken form for om- eller tilbygning der bør vælges, er afhængigt af det eksisterende hus, dets opførelsestidspunkt, arkitektur og specifikke materialer mv. Nogle hustyper er svære at bygge til som f.eks. en murermestervilla, der med sin afsluttede bygningsform gør det svært at finde en form for tilbygning, uanset om der stræbes efter respekt eller modspil (se nedenstående skitse). Andre boligtyper, f.eks. parcelhuset fra 1960 erne og 70 erne, rummer andre muligheder. Disse huses arkitektur er ofte præget af en vis monotoni og af brugen af standardelementer, som alt andet lige gør en tilbygning lettere. Respekten for eller kontrasten til det oprindelige hus vil være et vigtigt udgangspunkt for planlægningen af en om- eller tilbygning. Næste skridt er sammen med sin rådgiver at lade kreativiteten blomstre uden smålig skelen til økonomi og form i første omgang. Heldigvis findes der ikke faste regler for, hvordan ens om- eller tilbygning skal se ud, ud over at lovgivningen og eventuelle servitutter på grunden kan stille specifikke krav til f.eks. farvevalg, bygningshøjder og materialetyper. Derudover er næsten alt tilladt. Væl ges respekten, er det begrænset, hvor meget andet end formen der kan ændres ved. Vælges modspillet, vil såvel formen som materialevalget i et harmonisk samspil udfordre det oplevelsesmæssige. Og indvendigt vil der måske være lagt op til en overraskende rumoplevelse. Disse forhold kan eksemplificeres med 6 punkter ved f.eks. et typehus fra 1960 erne (se nedenstående skit se). Selvfølgelig er der mange flere muligheder end de oplistede for at kunne lave et modspil både form- mæssigt og materialemæssigt. De omtalte efterligninger i form af respekten vil også kunne justeres, da eternitskifertaget kan udskiftes med f.eks. naturskifer, hvis den underliggende tagkonstruktion kan bære dette. På den måde kan det oprindelige udtryk opretholdes med nye materialer. Respekt Eksisterende typehus Modspil Tilbygningsmodspil til 1950 er-villa. Respekt Eksisterende typehus Modspil Gule maskinstrøgne mursten Gule maskinstrøgne mursten Fibercementplader Kvadratiske trævinduer kvadratiske trævinduer Aflange lavenergivinduer Små eternitskifer små eternitskifer tagpap 25 grader taghældning 25 grader taghældning Built-up-tag (næsten fladt) Udvendig plasttagrende Udvendig plasttagrende tagrende indbygget bag stern Lodrette træprofilplader Lodrette træprofilplader evt. fibercementplader Tilbygningsmodspil til 1950 er-villa. 9

11 Arkitektur Landhuset Landhuset er et bindingsværkshus i stil med de gamle stråtækte stuehuse. Omkring jernbanens indførsel skete et stilskift til tegl i facader og ofte tegl eller naturskifer på taget. Typiske materialer Tag: Stråtag Tagform: 45 grader hældning, uudnyttet tagetage Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Ingen tagrender Vinduestyper: Småsprossede bondehusvinduer Glas: Buet enkeltlagsglas Facade: Hvidkalket Specielle karakteristika: Bindingsværk, enten frilagt eller med puds Arkitektur Enkelt og romantisk uden forvirrende elementer. Egnsvariationer ses som et andet arkitektonisk kendetegn, hvor der ofte bruges lokale materialer, som det ses med f.eks. tangtagene på Læsø. Materialevalget var stort set den eneste arkitektoniske variation i de mange hundrede år, denne hustype var den foretrukne boligform. Ombygning Der er begrænset plads ved en inddragelse af loftsrummet samt specielle brandkrav mv. De indvendige skillevægge har afgørende betydning for hele husets stabilitet. Ganglinjerne ligger enten midt i rummene eller langs en af ydervæggene. Respekt Grundplan/princip Soverum Køkken Tilbygning i respekt Anvend samme taghældning og tagmateriale (f.eks. stråtag) som på det eksisterende hus. Småsprossede dobbeltvinduer med buet glas er et tidstypisk element ligesom den desværre manglende tagrende. Tilbygning i modspil På grund af stråtagets naturlighed og den hvidkalkede pudsfacade vil en træbeklædning, f.eks. 1 på 2, virke fint som ydervægsmateriale. Af samme grund kan et træspåntag være et meningsfuldt valg. Modspil Fadebur 10

12 Kapitel 1 Patriciervillaen Typiske materialer Tag: Mansardtag Tagform: Udnyttet tagetage med røde eller sortglaserede teglsten Kælder Detaljer/udsmykning: Specielle murede gesimser Vinduestyper: Palævinduer med sprosser alt i træ Glas: Enkeltlagsplanglas Facade: Pudset og fuldmuret ydervæg Specielle karakteristika: Kobbertagrender/nedløb Villaen var ofte tegnet af en anerkendt arkitekt og skulle imponere omgivelser og signalere magt. Grundplan/princip Arkitektur Enkle linjer og streng symmetri. Som regel opbygget efter det gyldne snit, hvis princip er formlen for skønhed og harmoni og ses i de velproportionerede forhold mellem de enkelte bygningselementer. Ombygning Vær opmærksom på den flotte stuk, trapperum til førstesalen samt eventuelle paneler i trapperum og stuer. De indvendige murede skillevægge har som oftest afgørende betydning for alle husets etagedæk og hele husets stabilitet i øvrigt. Indretningen var oprindeligt opdelt i en repræsentativ del og en for tjenestefolkene. Nogle har orangeri datidens udgave af udestuer. Tilbygning i respekt Brug samme tagtype og hældning og tagmateriale som på det eksisterende hus. Palævinduer med småsprossede enkeltlagsglas i kitfalse og indimellem runde eller ovale vinduer. Forskellige typer murede gesimser. Det er ikke tilrådeligt med små tilbygninger, da disse oftest vil spolere udtrykket og helheden i klassicismen. Respekt daglig- forhal herrevær. karnap have- Køkken spise- Wc Tilbygning i modspil Her skal tænkes i større enheder med de klassicistiske idealer som helhed, orden og proportioner i baghovedet. Tilbygningens størrelse og volumen skal passe i proportionerne, og taget kan måske være et skjult vandret tag bag en let trægesims afsluttet med en kobberinddækning. Kobber kan også være facademateriale i f.eks. lodrette baner. Modspil 11

13 Arkitektur Murermestervillaen Typiske materialer Tag: Rødt tegltag Tagform: Afvalmet tag med 45 grader hældning Kælder Detaljer/udsmykning: Oftest med skorsten Vinduestyper: Dannebrogsvinduer i to og tre fag i træ Glas: Enkeltlagsplanglas Facade: Hulmur Specielle karakteristika: Zinktagrender og -nedløb. Muret tagfodsgesims Akademisk Arkitektforening oprettede omkring 1907 bygmesterrådgivningen Tegnehjælpen, der sidenhen blev til Bedre Byggeskik, der gav bygmestrene hjælp til at udføre gode og klassiske villaer. Grundplan/princip Arkitektur Velproprotioneret og uden overflødige udsmykninger samt en meget enkel og klassisk stil. Ombygning Skorstenen har en central placering, og der er ikke bad eller toilet på den kvadratiske grundplan, og de murede skillevægges korslagte placering er en del af husets stabilitet og bærende funktion. Oftest mangelfuld eller minimal isolering på den udnyttede loftskonstruktion. Der kan være massive, uisolerede, fuldmurede ydervægge, men oftest er ydervæggen udført som hulmur. Tilbygning i respekt Der bør anvendes samme tagtyper med afvalmede gavlender, kviste og hældning og samme tagmateriale (røde vingetegltagsten) som på det eksisterende hus. Der bør anvendes den røde teglsten i ydervægge eller indfarvet cementpuds, dannebrogsvinduer i to eller tre fag og med et lag glas og forskellige typer murkroner, som løfter tagrenden ud fra taget. Respekt Køkken Tilbygning i modspil Netop denne type huse vil med en for stor tilbygning blive forstyrret i sin enkelhed og klassiske form. Så modspillet må være en mindre tilbygning i respekt for det genkendelige Bedre Byggeskik-formsprog med gavlkviste, karnapper mv. Modspil 12

14 Kapitel 1 Funkisvillaen Typiske materialer Tag: Tagpap Tagform: Fladt tag af beton Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Hjørnevinduer Vinduestyper: Stålvinduer med smalle sprosser og rammer Glas: Enkeltlagsplanglas Facade: Hvidpudset mur eller beton Specielle karakteristika: Terrazzogulv i badeværelset Funktionalismen har sit udspring i kunst- og arkitektskolen Bauhaus i Tyskland. Mies van der Rohe, Le Corbusier og Piet Mondrian var frontkæmpere for både skolen og den funktionalistiske arkitektur. Funkisvillaen fik ikke det store gennembrud, og det blev i stedet bungalowen, der blev funktionalismens gennembrud i Danmark. Grundplan/princip vær. Hall Køkken Arkitektur Kubisk med store hvide flader afbrudt af symmetrisk placerede vinduer med smalle sprosser. Arkitekturen er udsprunget af nye materialer og bygge teknikker. Ombygning Der er store, lyse, højloftede rum, der ofte er udført i to hele etager, terrazzogulve i badeværelser og glatte døre med sorte bakelithåndtag. Ofte en stram, kvad ratisk grundplan med kammer og soveværelser med altan på førstesal og køkken, entre samt spise- og opholdstue i stueetagen. Evt. krydret med en overdækket glasterrasse. Centralvarme, dvs. ingen skorsten. Tilbygning i respekt Her bør anvendes samme tagtype, som er helt eller næsten fladt tag med tagpap, hvidpudsede, bærende ydervægge, indvendige ikke-bærende skillevægge som dobbeltbræddevæg med rørvæv og puds på begge sider. Brug vinduer med meget tynde sprosser, især i de vinkelrette hjørner. Tilbygning i modspil Disse kubiske og funktionalistiske huse kan klare næsten enhver form for tilbygning. En anden materialeholdning i form af f.eks. vandrette, sorte, ru brædder som facademateriale med store glaspartier, en anden bygningsform og indvendigt dobbelthøjt rum. Respekt Modspil spise opholds- 13

15 Arkitektur Bungalowen Bungalowen blev det danske svar på funktionalismen med tydelige karaktertræk fra denne retning i bl.a. hjørnevinduet. Navnet Bungalow stammer fra Indien, hvor det betegnede et hus bygget til de europæiske tilflyttere. Grundplan/princip bad sovevær. forstue Køkken Typiske materialer Tag: Tagpap Tagform: Pyramidetag og lav taghældning Høj kælder Detaljer/udsmykning: Hjørnevinduer Vinduestyper: Fast parti kombineret med sidehængt gående ramme eller dobbelt sidehængt Glas: Enkeltlagsplanglas, evt. med forsatsrammer Facade: Muret Specielle karakteristika: Murværket var ofte i gule eller røde sten og udført med mønstre og dekorationer Arkitektur En kubisk form med forholdsmæssigt store hjørnevinduer. Den funktionalistiske stil blev som hovedudtryk bibeholdt, men overført til dansk stil og danske materialer. Ombygning Bungalowen rummer regulære stuer med hjørnevinduer og godt lysindtag, har højtliggende kælder, og grundplanen er oftest afgjort af skorstenens og køkkenets placering uden sammenhæng med stuerne. Fyr- og brændselsrum i kælderen. Tilbygning i respekt Udføres med samme tagtype med næsten fladt pyramidetag med tagpap, murede ydervægge og udkragende sålbænke afdækket med kobber, store hjørnevinduer nogle gange med rødmalede karme og hvidmalede gående rammer kubisk form med gode overgange mellem nyt og gammelt. Netop den danske rød- og gulstenstolkning af de funktionalistiske huse vil kunne klare enhver form for kubistisk tilbygning. Tilbygning i modspil Etablering af en glasmellemgang i jordniveau og med lette, lodretstående brædder i hvidt sluttende i en aflang, ny tilbygning med måske køkkenalrums-funktion. Alternativt kan der bygges en let førstesal oven på det eksisterende hus i form af en træskeletkonstruktion afsluttet med den tidligere tagkonstruktion en slags udvidet genbrug. Respekt Modspil 14

16 Kapitel 1 Statslånshuset Typiske materialer Tag: Eternitskifer Tagform: Saksespær/kip til loft Halv kælder eller krybekælder Detaljer/udsmykning: Som regel meget minimalt udhæng Trævinduer uden sprosser. Store vindues- og dørpartier Glas: Enkeltlagsplanglas. Evt. med forsatsrammer og sidst i perioden 2-lags-termoruder Facade: Murværk eller gas/letbeton, evt. med let træbeklædning Specielle karakteristika: Lille udhæng Disse huse blev finansieret gennem statslånsordningen Laan til Boligbyggeri fra 1938, der skulle sikre boligbyggeriet billige parcelhuse. Der var strenge krav til udførelsen, bl.a. måtte de ikke være mere end 85 m 2. Arkitektur Nøgternt og simpelt lille længehus med store vindues- og dørpartier mod haven. Ombygning Vær opmærksom på loft til kip i rummene med stor og dejlig rumfornemmelse. Efterisolering af loftet er ikke mulig. Hanebåndsspær var forbudt i denne periode. Større vinduespartier mod haven, god indretning, ofte med spisekrog i køkkenet, hel eller halv kælder. Bad og toilet er standard. Tilbygning i respekt Anvend samme lave taghældning med eternitplader og lette ydervægge afsluttende med træbeklædninger og minimalt udhæng. Store vinduespartier mod syd/vest og rødt/gult murværk. Respekt Grundplan/princip Køkken forældre opholds- børn værelse toilet Tilbygning i modspil Alt er i spil, og hvis der skal knald på, kan man lave en dobbelthøj form som tilbygning, måske med samme taghældning og et andet tagmateriale, f.eks. skifertag afsluttet med en hel glat facadeplade i en lysegrå farve, som vil klæde og harmonere i modspillet. Alternativt kan bygges et anneks modsvarende husets udtryk placeret i passende afstand fra det eksisterende hus, så der opstår et nyt uderum, og solen til stadighed har frit spil uden nogen skygger. Modspil 15

17 Arkitektur 1950 er-villaen Typiske materialer Tag: Røde tegltagsten Tagform: Sadeltag med typisk 42 grader taghældning og hanebåndsspær Kælder og udnyttet førstesal Detaljer/udsmykning: Hvidmalede spærender og sternbrædder Vinduestyper: Sidehængte trævinduer i to fag Glas: 2-lags-termorude. Facade: Rød murstensvæg i for- og bagmur Specielle karakteristika: Støbejernstagvinduer Overgangsvillaen med de klassiske murermesterdyder og samtidig mere funktionel end 1920 ernes murermestervilla. En slags forløber for 1960 ernes og 70 ernes typehuse. Grundplan/princip Arkitektur En gentagelse af 1920 ernes enkelhed tilsat et mere nationalt funktionalistisk udtryk, dvs. funktionalisme udført i dansk byggestil og med danske materialer. Udgangspunktet var nu husets anvendelse og funktion frem for husets udtryk eller æstetik. Ombygning Villaen har som regel en flot hall med trappe til førstesal, udnyttet førstesal med bad/toilet samt kælder. Funktionalistisk brugsorienteret indretning. Murede skillevægge er en del af husets konstruktion. Ofte lidt isolering i skunk og tagkonstruktionen. Huset er hævet over en kælder. Tilbygning i respekt Den samme taghældning med røde vingeteglsten, fritlagte spærender i hvidt, fremtrukne halvrunde murede rammer om f.eks. et blyindfattet blomstervindue eller en glat naturtræsdør. Parallel- og vinkeltilbygning udført i samme fine murerhåndværk med respekt for husets hvidmalede vinduer mv. Respekt daglig- spise- Hall toilet Køkken Tilbygning i modspil Tilbygning med et fladt tag bør nøje overvejes i den forbindelse. Tilbygningens facade kan være en vandretliggende, hvid, ru træbeklædning eller en hvidpudset ydervæg afsluttet med et zinktag under hovedhusets tagrygning. Tilbygning kan være i jordniveau og med udgangspunkt i hovedhusets proportioner i øvrigt. Modspil 16

18 Kapitel 1 Den modernistiske villa Modernisterne tog som funktionalisterne udgangspunkt i en stram, enkel og funktionel arkitektur. De danske modernister hentede deres inspiration fra de amerikanske arkitektkolleger og den japanske arkitektur. Grundplan/princip Typiske materialer Tag: Tagpap Tagform: Fladt tag (built-up) Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Ikke-bærende ydervægge. Indvendige bjælker og søjler var bærende Vinduestyper: Tophængte vinduer og store skydedørspartier, ovenlys i taget Glas: Tolagstermoruder Facade: Glaspartier og lette konstruktioner Specielle karakteristika: Skalmur, gasbeton med rå overflader Arkitektur En enkel, ren, vandret og meget stram arkitektur, som kendetegner den modernistiske arkitektur. Fladt tag og store glaspartier samt en åben og fleksibel indretning var dens kendetegn. Ombygning Denne type huse har en åben planløsning og bliver ofte kaldt kernehuse på grund af installationerne, der har en central og samlende placering midt i huset. Indvendige bærende søjler og dragere og indimellem enkelte bærende ydervægge i gasbeton. Vandret træloft indvendigt. Tilbygning i respekt Der bør anvendes samme taghældning som built-up (fladt tag) dog med det lovpligtige fald, der skal være større end 1:40 svarende til 2,5 cm pr. meter. Vandretliggende sternbrædder (ofte sorte). Modulopbyggede facadeelementer, hvide ydervægge i gasbeton eller murede vægge, store vindues partier med skydedøre. Respekt Køk. bryggers opholds- bad bad kam. vær. kam. Tilbygning i modspil Tilbygning med fladt tag er selv i modspillet en nødvendighed for at bevare helheden og enkelheden i formsproget. Der kan laves sammenhængende og overdækkede gårdrum med store ovenlys og mulighed for et indre gårdrum. Ny kerne med bad/toilet og værelser, evt. i forlængelse eller som en ny fløj med et overgangsrum. Materialet kan være rødt lodretstående træværk som modspil til det hvide og sorte eller blanke og plane fibercementplader i grå. Modspil 17

19 Arkitektur Typehuset Typiske materialer Tag: Fibercement i bølgede eller plane plader Tagform: Hældningstag med typisk 25 grader hældning Ingen kælder Detaljer/udsmykning: Industrielt fremstillede bygningselementer af letbeton eller bærende træskelet med skalmur Vinduestyper: Tophængte vinduer. Store skydedørspartier Glas: Tolagstermoruder Facade: Skalmur og større lette facader med træ eller udført med glaspartier Specielle karakteristika: Fabriksfremstillede materialer som f.eks. hvide mursten og fibercementplader i mange forskellige farver Typehuset var byggeindustriens svar på den store efterspørgsel efter huse og var oftest i et plan i form af et vinkelhus eller et længehus. Husene var ikke tilpasset de enkelte grunde, og derfor var placeringen på disse ret tilfældig. Grundplan/princip opholds- for- bad bad gang sovevær. kammer kammer kammer Køkken bryggers spise Arkitektur Industrialiseringen tog over og det var småt med arkitektoniske elementer. Ombygning Mange typehuse fra denne tid har den såkaldte revolvergang, der optager megen plads, i en rektangulær grundplansløsning. En bolig med direkte forbindelse mellem ude og inde, to indgange, entré/bryggers, små værelser og minimale gæstetoiletter, indervægge i letbeton, gitterspærskonstruktion med grader taghældning, plant indvendigt loft med pin-up-gipsplader. Tilbygning i respekt Udføres med en bærende rem, klare farver på udvendigt træværk. Se også principskitse side 9. Tilbygning i modspil Ny overetage med 45 grader saddeltag for fuld udnyttelse. Eller sammenkoblet tilbygning, evt. med glasmellemgang eller fordelingsrum til ny selvstændig enhed med et nyt gårdrum mellem eksisterende hus og tilbygningen. Alternativt et fritliggende anneks. Se også principskitse side 9. Respekt Modspil 18

20 Kapitel 1 De nye parcelhuse Typiske materialer Tag: Nye materialer Tagform: Tag med hældning eller afvalmet tag Integreret vognly Detaljer/udsmykning: Individuelle elementer Vinduestyper: Store vinduer og vinduespartier Glas: 3-lagsenergiruder Facade: Træfacader og nye materialer. Alternativt røde teglsten Specielle karakteristika: Individuelle typer med udgangspunkt i forskellige temaer og livsstil Det sker en individualisering op gennem tiden som et modtræk til typehusets monotoni og mangel på arkitektur. Dette giver sig udtryk i en stor variation og mangfoldighed i de nye parcelhuse. Arkitektur Mange forskellige elementer og nye materialer tilfører arkitekturen mange variationsmuligheder. Træhuse og lavenergihuse med hvert deres særpræg. Ombygning Der er stor variation i grundplansløsningerne og mange slags bærende konstruktive systemer dog ofte med den traditionelle bærende ydervæg. Stor grundplan på op til 200 m 2. Køkken-alrummet optræder første gang. Flere badeværelser. Bjælkespær, så loftet følger spærene, og saksespær, så loftet indvendigt har en anden og mindre taghældning end den udvendige. Træhuse og lavenergihuse med hver deres særpræg og planløsninger og materialeholdninger. Respekt Grundplan/princip sovevær. carport vær. toilet Køk. vær. bryggers spise- bad stue Tilbygning i respekt Anvend den samme taghældning og tagmaterialer. Overordnede bygningsvoluminer og proportioner bør respekteres. Placering af vinduer i ydervæggen og formaterne bør opretholdes. Facadematerialet bør være det samme, men kan dog konverters til lignende nyt materiale. Det drejer sig om at se og bevare helheden i forhold til det eksisterende hus. Tilbygning i modspil Ru overflader kan modsvares af blankt eller glat materiale, et tungt udseende kan modsvares af et let udseende. Tilbygningens form kan være rund, kvadratisk, rektangulær mv. Dobbelthøje rum osv. Modspil 19

21 Arkitektur Lovgivning gennem tiden De forskellige perioders huse har været underlagt forskellig bygningslovgivning, som har haft betydning for husets udseende eller indretning. Statslånshusene er et eksempel på lovgivningens indflydelse i en trængt tid med for få boliger. De havde en maksimal størrelse på 110 m 2 og tilsvarende et maksimalt beløb til håndværkerudgifter samt et låneloft på op til 95 % for de dårligere stillede. Oversigt over de mest betydende lovreguleringer gennem tiden er vist på nedenstående tidslinje. Landhuset 1858 Bygningsloven for købstæderne Patriciervillaen 1907 Parcelhavebevægelsen Nationalhaven i Århus. Murermestervillaen 1922 Parcelsalgsloven. I princippet Danmarks første byplanlov. Funkisvillaen 1938 Ny boligstøttelov indføres. Bungalowen 1938 Der bygges efter kravene for statslånsordningen. Statslånhuset 1949 Udstykningsloven ændres. Mindste grundstørrelse/parcel er 700 m er-villa 1959 Boligstøtteloven ophører. Den modernistiske villa 1961 Det første landsdækkende bygningsreglement indføres. Typehuset 1973 Energikrise 1977/(1979) Nyt bygningsreglement med minimumskrav til vinduesarealet. Det såkaldte glughulsreglement. De nye parcelhuse 1998 Nyt bygningsreglement for småhuse (BR-S98) Lavenergihuse 2007 Nye regler for beregning af parcelhusets energiforbrug indføres Bygningsreglementet for småhuse (parcelhuse/enfamiliehuse) og andre bygninger sammenskrives til BR08. 20

22 Kapitel 1 n En ny helhed den store om- eller tilbygning Mange om- og tilbygningsprojekter ender med at blive til totalrenoveringer eller nybygninger på bl.a. facade-, tag- og vinduesniveau. Det eksisterende hus bliver naturligt inddraget med det resultat, at huset får et andet æstetisk udtryk, hvad angår facaden og dens materialer, overflader og farver. I den forbindelse er det en god idé at huset nytænkes arkitektonisk. Denne nytænkning kan ske ved, at 1960 er-typehuset (gælder også de øvrige tidstyper), hvis karakteristika tidligere er beskrevet, ændres med andre proportioner, materialer, farver og overflader (stoflighed) mv. I den forbindelse er det vigtigt at tænke i helheder, så det nye hus fremstår som et samlet hele og er gennemtænkt til mindste detalje, og at de anvendte elementer og materialer virker optimalt i forhold til hinanden. Den store om- eller tilbygning er velegnet til at nedbringe energiforbruget, samtidig med at man stilmæssigt får et helt nyt hus. Kilder Enfamiliehuset 1970 et forslag til en dynamisk boligopfattelse. Af Ole Dybbroe. Landsbankens Reallånefond Arkitekternes enfamiliehus. Tegnet af medlemmer af Danske Arkitekters Landsforbund. Arkitektens Forlag (uden årstal). Hvem opfandt parcelhuskvarteret forstaden har en historie. Af Peter Dragsbro. Museum Sønderjylland & Dansk Center for Byhistorie Bag hækken det danske parcelhus i lyst og nød. Af Olaf Lind og Jonas Møller. Arkitektens Forlag Parcelhusets fremtid Fakta og tendenser. Af Jesper Bo Jensen. Bolius 2008 Supplerende oplysninger Enfamiliehuset. Af Lisbet Balslev Jørgensen. Artikel i Danmarks Arkitektur, redigeret af Hakon Lund. Gyldendal Enfamiliehuset af i dag (bind 1-4). Af Svend Erik Møller og Helge Nissen. Høst & Søn Huset af i DAG 35 forslag til helaarshuse. Politikens Forlag Boligen i det 20. århundrede: indretning og brug. Af Birgit Vorre. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i samarbejde med Nationalmuseet

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand 11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand Midt i det eftertragtede sommerhusområde Balka, er det lykkedes at finde 11 sommerhusgrunde tæt på den skønne Balka badestrand. Grundende

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik TAG- OG FACADESYSTEMER Dexter tag- og facadesystem - funktionel æstetik Dexter - rå og stilsikker VMZ Dexter er en spændende, stilsikker og meget funktionel løsning til tag- og facadebeklædning til både

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Forslag til. Stilblade til Lokalplan nr for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien

Forslag til. Stilblade til Lokalplan nr for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien Forslag til Stilblade til Lokalplan nr. 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien Historicisme STILBLADE TIL LOKALPLAN NR. 1.2-9 FOR PRÆSTEVÆNGET, BLOMSTERVÆNGET OG VED NORDSTIEN Historicismen

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 1 plan

Funkisplan. - Serien - 1 plan Funkisplan - Serien - 1 plan 96 Ultra moderne luksusbolig Stramme, rene linier og store glaspartier kendetegner det eksklusive FunkisPlan i ét plan. Det flade tag med skjult tagfald, fuldender den stramme

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Trempelhus - serien 134

Trempelhus - serien 134 Trempelhus - Serien 134 Moderne linjer fra kælder til kvist Drømmer I om en moderne bolig lidt ud over det sædvanlige, er TrempelHus et spændende alternativ til de traditionelle 1½ -planhuse. Her får I

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Basisplan. - Serien med udhæng

Basisplan. - Serien med udhæng Basisplan - Serien med udhæng 60 Overdækket med terrasse til begge sider BasisPlan med udhæng er 1-plans huset med stilrene linier, moderne arkitektur og et godt alternativ til det traditionelle 1-plans

Læs mere

Beliggenhed og Lokalplan

Beliggenhed og Lokalplan Aarhus tekniske Skole Beliggenhed og Lokalplan Midtvejsprojekt Stenaldervænget 39 28 06 2011 Hovedforløb Aarhus Tech Beliggenhed og Lokalplan 1 Indhold Valg af hus... 2 Beliggenhed... 3 Lokalplan... 6

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Basisplan. - Serien Uden udhæng

Basisplan. - Serien Uden udhæng Basisplan - Serien Uden udhæng 44 Trivsel og velvære i et plan BasisPlan er 1-plans huset med stilrene linier, moderne arkitektur og et godt alternativ til det traditionelle 1 plans hus. BasisPlan er et

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 2 plan

Funkisplan. - Serien - 2 plan Funkisplan - Serien - 2 plan 110 Kvadratisk og supermoderne FunkisPlan i 2 fulde plan i et supermoderne look. Helt kvadratisk med hjørnevinduer, fladt tag med skjult tagfald, store vinduespartier og optimalt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Duoplan. - i wales stil

Duoplan. - i wales stil Duoplan - i wales stil 146 Elegant og præsentabelt Er drømmen at bo i pomp og pragt, kan denne drøm indfries i Frydkjærs DuoPlan i Wales stil det er nærmest en villa i palæ-stil. Et helt unikt 1½ plans

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer...

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... -din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... Hos Scalabyg ved vi hvor svært det kan være at gennemskue et byggeprojekt, og derfor vurdere hvor langt der er fra drøm til virkelighed.

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere