S TENOMUSEN. Direktørtanker Den nye direktør, Kurt Møller Pedersen, fortæller om sine overvejelser om museets fremtid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S TENOMUSEN. Direktørtanker Den nye direktør, Kurt Møller Pedersen, fortæller om sine overvejelser om museets fremtid."

Transkript

1 S TENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - SEPTEMBER NR. 11 Direktørtanker Den nye direktør, Kurt Møller Pedersen, fortæller om sine overvejelser om museets fremtid. Det var vel engang i januar måned, at Karl Pedersen spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at afløse Moesgaard som direktør for Steno Museet. Jeg blev nok overrasket, men ikke voldsomt betænkelig. Steno Museet er et velfungerende museum med mange aktiviteter og en medarbejderstab, der er kompetent og med en næsten idealistisk indstilling til arbejdet. Jeg kendte de fleste fra flere besøg og vidste, at der herskede en god og kammeratlig tone. Så der kunne ikke være nogen grund til at nære voldsomme betænkeligheder. Og dog alligevel. Netop en så sammentømret gruppe kan det måske være svært at falde i med. Men på det punkt blev jeg fra starten, da det hele blev officielt, mødt med stor tillid og hjertelighed. Så jeg vil gerne her sige tak for tilliden og for modtagelsen. Nye og gamle ideer Det er klart, at jeg også fra begyndelsen gjorde mig nogle overvejelser over, hvad jeg dog kunne komme med af nyt. Jeg fik mange ideer, men ved at tale med folk på museet fandt jeg hurtigt ud af, at de fleste allerede var gennemførte, eller var drøftet igennem og derpå lagt på is eller forkastet som helt umulige. Jeg vidste det jo egentlig godt: Steno Museet er en aktivitetsbombe. Fornylig læste jeg alle numrene af Stenomusen igennem, og det er imponerende så mange aktiviteter, der har været sat i gang. Så mine mange ideer om en bedre kontakt til skolerne, aftenarrangementer og rundvisninger i haven m.v. måtte jeg se som allerede realiserede. Succeskriterier Derfor kan jeg da godt prøve at udtænke nogle succeskriterier for museets arbejde i de kommende år. Omkring mennesker besøger museet årligt. Det ligger selvfølgelig lige for at øge antallet af besøgende, men det er ikke så ligetil. Fluktuationerne er store. Sommeren 1998 havde få besøgende, sommeren 2000 mange. Hvorfor? På grund af henholdsvis godt og dårligt sommervejr? Der er faktorer, vi ingen indflydelse har på. Det ligger også lige for at øge udstillingsarealet. Museet har alt for lidt plads til udstillinger. Det tager lang tid at lave en udstilling, og det var nok noget af en lettelse, da man for godt et års tid siden besluttede at nedskære frekvensen af udstillinger. Men når så en Fortsættes side 7

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Venner. Bladet udkommer 3-4 gange årlig og sendes til alle foreningens medlemmer. Stof kan sendes til Steno Museet. STENO MUSEET Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) og Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Steffensen Offset, Horsens. Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Planetarienyt Planetariet har været velbesøgt hele sommeren, og efteråret byder på nye arrangementer. Kulturnat og Fuldmåneaften Kulturnatten i Århus d. 13. oktober er sammenfaldende med Fuldmåneaftenen, og i den anledning inviterer vi børn i alle aldre på skattejagt under stjernehimlen uanset vejret. Bemærk, at der kun er adgang med Kulturnattens adgangstegn. Hvad gør en dinosaur i Planetariet? Sommerferiesuccesen Dino-dage på Steno Museet gentages i efterårsferien. I forbindelse med særudstillingen At tælle tiden genkalder planetariet Dinosaurernes Tid og viser forestillingen Dinosaurer fra knogler til liv. Her tager palæontolog Aase Roland Jacobsen publikum med på en rejse til den 35 grader varme Badlands -ørken, hvor dinosaurknoglerne dukker frem efter 75 millioner år. Bagefter pakker hun rygsækken med graveredskaber ud, og alle vil få lov til at røre ved tunge stykker af forstenede dinosaurknogler og fine æggeskaller. Dinosaurforestillingen vises onsdag til søndag i efterårsferien (uge 42) kl. 11 og kl. 13. Desværre... Den nye version af Sommerstjerner blev desværre ikke som lovet færdig denne sommer. Vi beklager. Men til gengæld er Høststjerner nu på programmet frem til og med d. 13. oktober, hvorefter den afløses af forestillingen Vinterstjerner. Kom ej for sille! Tiden er snart kommet til, at forestillingen Sille og Tiden bliver taget af programmet. Dette sker, når særudstillingen At tælle tiden slutter d. 30. december arj 2

3 Sygdomsopfattelser I lighed med sidste efterår afholder medicinhistorisk afdeling ved Steno Museet igen i år en forelæsningsrække over medicinhistoriske emner. Sidste år forholdt vi os kronologisk til historien, begyndende i den fjerne oldtid for at slutte med nutiden. I år har jeg valgt ét emne, sygdomsopfattelser, ud til nærmere belysning. Hvem er egentlig syg, og hvad er sygdom for noget? Vi har i udstrakt grad ændret vort syn på sygdom og sygdomsårsager i de sidste sekler, og forståelsen af sygdommenes natur varierer meget mellem forskellige kulturer. Specielt i de seneste hundrede år har de lærdes forståelse af sygdommene ført til en sprogbrug, der stærkt afviger fra den brede befolknings måde at tale om sygdomme på. Vore nye danskere kommer ofte med helt andre begreber om deres lidelses årsag og forventede behandling, end vi selv og vort behandlingssystem gør. Hvorledes kan vi sprogligt og mentalt forventes at kunne kommunikere, og hvad kan vi gøre for at hjælpe til en bedre forståelse kulturerne imellem. Problemerne vil blive belyst fra mange sider i de 12 forelæsninger, der er planlagt. Jeg håber desuden, at der vil blive en god debat i tilslutning til forelæsningerne, som afholdes onsdage kl i Steno Museets Planetarium. De tre første foredrag er allerede afviklet, når dette blad udkommer. De resterende foredrag fremgår af listen i næste spalte. ebt Forelæsningsplan for resten af året 11. okt.: Sygdomsforståelse i primitive samfund. Etnograf, sygeplejerske Birgitte Wind, Moesgård. 25. okt.: Psykisk sygdom hvem er syg? Sygdomsforståelse og behandling i tidens løb. Lektor Ph.D. Anna-Elisabeth Brade, København. 1. nov.: Humoralpatologien. Fra oldtid til i dag. Overlæge dr. med. Bent Harvald, Odense. 8. nov.: Virchow og cellularpatologien. Da mennesket kom til at bestå af celler, og sygdomme blev relateret til organforandringer. Overlæge dr. med. Helmer Søgård, Århus. 15. nov.: Mikrobiologiens betydning for sygdomsopfattelsen. Fra Leeuwenhoek til kogalskab. Professor dr. med. Mogens Kilian, Århus. 22. nov.: Metaforernes betydning for vore sygdomsopfattelser. Adjunkt cand. mag. Finn Olesen, Århus. 29. nov.: Genetikkens betydning for sygdomsklassifikation og sygdomsopfattelse. Professor dr. med. Lars Bolund, Århus. 6. dec.: Læge-patientforholdet. Taler vi samme sprog, eller hvordan skal vi forstå hinanden? Overlæge dr. med. Ole Hartling, Vejle. 13. dec.: Fysiologien og biokemiens betydning for sygdomsklassifikation og sygdomsopfattelse. Professor dr. med. Jens Rehfeld, København. 3

4 Moesgaard farvel, Kurt goddag Tirsdag den 1. august var der vagtskifte på Steno Museet, da museets direktør gennem 6½ år, Kristian Peder Moesgaard, takkede af. Moesgaard er en ivrig forsker og en nybagt stolt bedstefar. Begge disse hverv kræver tid og fordybelse, og det var der ikke meget plads til på direktørens dagsorden. Derfor valgte han at trække sig ud af museet allerede nu, flere år før den officielle pensionsalder. Museets medarbejdere, repræsentanter for universitet og byråd, museumskolleger, forretningsforbindelser, andre faglige forbindelser samt venner sagde pænt farvel, og i Steno Museets bestyrelsesformand, dekan Karl Pedersen, påpegede, at Museet nu er anerkendt af alle undtagen af staten. (Foto: Hanne Teglhus) samme åndedrag sagde vi pænt goddag og velkommen til vores nye direktør Kurt Møller Pedersen. Moesgaard løb museet i gang Steno Museet åbnede i marts Inden åbningen var der gået nogle års intens forberedelse med sammenlægning af de to mindre, gamle universitetsmuseer, det videnskabshistoriske museum og det medicinhistoriske museum. Ideen til sammenlægningen fødtes oprindelig af de daværende initiativtagere til de pågældende museer, hhv. professor Olaf Pedersen og professor Ejnar Hovesen, men det blev dr. phil. Kristian Peder Moesgaard, som fik det store ansvar at gennemføre projektet og få Steno Museet løbet i gang. Et museum opstår og lever ikke bare af sig selv. Det kræver initiativ, begejstring og konstant energi at opbygge og vedligeholde sin egen og publikums interesse for museet. Den kunst forstod Moesgaard, og han forstod også at bringe dette engagement videre til sine medarbejdere, hvoraf mange ligeledes har været med, fra før museet åbnede. Den 1. august var derfor også en lidt vemodig dag. Vemodigheden var dog ikke den fremherskende stemning på dagen, som snarere helt i Moesgaards ånd var præget af fest og munterhed. Først var der vittige taler og siden mad og drikke. Farvel og tak Museets bestyrelsesformand, dekan Karl Pedersen, takkede Moesgaard for hans høje faglige kvalitetskrav ved indretningen af museet og nævnte de kontroverser, der derfor af og til var opstået i samarbejdet med arkitekterne, og roste ham for ikke at være gået på kompromis med fagligheden. Museet er nu anerkendt af alle undtagen af staten, som Karl P. bemærkede. Rektor for Aarhus Universitet, Henning Leh- 4

5 mann, som er en af museets faddere, havde opfundet en ny hæderstitel til den afgående direktør: Jeg udnævner dig hermed til Krononaut. Du er sandsynligvis både den første og sidste der får denne titel, sagde Lehmann, idet han henviste til Moesgaards disputats, som netop handlede om tid, på græsk Kronos, og hvordan man i oldtiden har holdt styr på tiden. På personalets vegne kom museumsinspektør Hans Buhl også i sin tale til Moesgaard ind på begrebet tid, idet han med udgangspunkt i den gammeltestamentlige tekst om At alt har sin stund, og hver ting under himmelen sin tid bemærkede, at det nu var blevet Moesgaards tid til at sige farvel. Han kom endvidere ind på, at Moesgaard altid har holdt mere på indholdet end på formen, hvilket man også kunne se på hans påklædning på dagen: For du har vel sandaler på til dit fine tøj? Og jo sandelig, Moesgaard løfter buksebenet, så vi kan se de funklende nye sandaler, som var en del af personalets afskedsgave. Farvel Moesgaard. Goddag Kurt (Foto: Hanne Teglhus) Goddag Den tiltrædende direktør, Kurt Møller Pedersen, er godt bekendt med såvel museum som personale, idet han kommer fra en lektorstilling på Institut for Videnskabshistorie, som er museets moderinstitut. Han har derfor også fulgt museet fra før begyndelsen, han kender dets historie og nogle af problemerne ved at drive museum. Han gav udtryk for sine betænkeligheder, da han blev spurgt, om han ville påtage sig direktørposten, men også om sine mange ideer, der som sommerfugle havde sat sig på ham, som han udtrykte det, da han havde besluttet sig for at sige ja. Næste taler var fungerende borgmester, rådmand Hans Schiøtt, også med sandaler. Han kender Kurt som en af sine studenter på fysik for mange år siden. Han sagde bl.a., at han var glad for, at han ikke var kulturrådmand, for så ville han være flov over, at museet ikke havde fået en krone fra kommunen. Moesgaard gav stafetten videre Moesgaard afsluttede talerækken med at overrække en dirigentklokke til sin efterfølger: det kan der af og til være brug for, da nogle taler meget (vi husker nu ikke at den har Fortsættes side 6 5

6 Super sommer Besøgsrekord i juli STENOMUSEN Selvom mange jo nok synes, at sommeren har været lidt sløj i år, har det været et super vejr set med museumsøjne. Steno Museet har haft en rigtig god sommer. I juni måned havde museet 1868 gæster, svarende til besøget i samme måned året før, men i juli tog det rigtig fart. Allerede den 18. juli havde vi nået sidste års besøgstal på 1678 gæster. Den 27. og 28. juli var der Dinodage på museet, hvor planetarieinspektør Aase Roland Jacobsen fortalte om sine oplevelser som dinosaurjæger i Canada. Der var planlagt 2 planetarieforestillinger pr. dag, men der var så stor interesse for at høre om, se på og røre ved de 75 millioner gamle, forstenede dino-knogler, at vi meget hurtig valgte at lave tre ekstra forestillinger. Besøgstallet for de to dage blev på 876 gæster. Derfor har vi besluttet at gentage succesen, så der i efterårsferien vil blive Dino-dage den oktober med 2 forestillinger om dagen kl. 11 og 13. Alt i alt havde museet i juli 3557 gæster, hvilket gør det til den bedste juli i museets historie. Det skal også her nævnes, at det har været en stor glæde at kunne tilbyde vore stadig flere udenlandske gæster at komme i planetariet, da vi den 13. juni havde premiere på planetarieforestillingen Længere end øjet rækker, der ved brug af teleslynge også kan opleves med engelsk tale. bt Mosgaard farvel... Fortsat fra side 5 været i brug), og en flaske mikstur mod koleriske anfald, som han selv engang havde fået af en afgået inspektør. Moesgaard forsikrede, at han ikke selv havde drukket af den, men han havde heller aldrig kunnet få proppen af. Han har altså forsøgt, kan vi efterfølgende konstatere. Det var en meget vellykket eftermiddag med hyggelig stemning og stadig mange gæster, da vi pakkede sammen og forlod museet ved 20 tiden. 6 Medarbejdernes farvel Vemodigheden var mere synlig ved museumsmedarbejdernes helt personlige afskedshøjtidelighed for Moesgaard en måneds tid tidligere. Der var inviteret til morgenkaffe og Gammel Dansk i museets værksted, og her fik Moesgaard overrakt den erkendtlighed, som museet sædvanligvis plejer at give til medarbejdere, der forlader museet, nemlig to flasker rødvin. Men så let slap han nu ikke, for museets personale havde samlet ind til en ekstra gave: nye sandaler. Moesgaard har, ikke ubemærket af personalet, altid gået i sandaler, også ved mere officielle lejligheder. Og ikke nok med det: af museets bestyrelse fik han overdraget en computer med internettilslutning. Beskeden, som Moesgaard altid har været, brugte han i alle årene museets mindste computer, som ikke engang var tilsluttet nettet. Nu vil vi gerne have ham online. ht

7 Direktørtanker... Fortsat fra forsiden udstillings ide og koncept er afklaret, ville det være godt, når den nu skal stå et stykke tid, at der så var plads til, at den kunne udfolde sig. Større udstillingsarealer ville sikkert også være med til at øge antallet af besøgende. Der skal derfor holdes mange møder med henblik på at realisere udvidelsesplaner. Ny teknologi Der skal også indføres ny teknologi i planetariet, en teknologi, som er tilgængelig for usselt mammon. Her må vi prøve at finde finansieringsmuligheder, også til at fremskaffe bedre teknologi i udstillingslokalerne og ved at øge kvaliteten af foredragsfaciliteterne. Jeg er sikker på, at det vil medføre en stigning i besøgstallet. Men det ville også være ønskeligt, om der kunne etableres et samarbejde med universitetets IT-centre med henblik på at anvende den allernyeste teknik, selvom den endnu er på forsøgsstadiet. Der kommer mange besøgende i forbindelse med særarrangementer som fx Fuldmåneaftner, Stenoforelæsningerne i samarbejde med Folkeuniversitetet, rundvisninger i haven og aktiviteter i minieksperimentariet. Disse aktiviteter må fastholdes, og med lidt bedre undervisnings- og eksperimentarielokaler kan det også medvirke til at øge besøgstallet. Statsanerkendelse Alt skal naturligvis ikke gøres op i besøgstal. En væsentlig ting, som netop står for døren, er at få en statsanerkendelse af museet. Det er et slags adelsmærke, men vi ved endnu ikke, om vi er værdige hertil. Det hænger sammen med bl.a. museets indsamlingsplaner og genstandsregistrering. På det område er vi på forkant med udviklingen, og andre museer er interesserede i den måde, vi gør det på. Et andet element er forskningsaktiviteten og produktionen af faglige artikler. Hvor vigtigt det er, kan jeg endnu ikke vurdere, men det er dog væsentligt for museumsnævnet at kunne konstatere, at museet på formidlingsområdet er meget aktivt. Plakater og foldere af høj kvalitet cirkulerer rundt, artikler og små publikationer udgives, og radio og fjernsyn er ofte gæster på stedet. Steno Museet er kendt i byen og omegnen. Kan vi gøre det endnu mere kendt og respekteret? Det kan være svært at gøre et godt museum bedre. Men hvad det er jo sket hvert år, så hvorfor ikke også igen? Steno Museets Venner Jeg håber også på et godt samarbejde med Steno Museets Venner. Da jeg begyndte på mit arbejde på museet, fik jeg den ide, at det måtte være muligt at få rabat ved indgangen, hvis man ønskede at komme flere gange. Men det er også en ide, der allerede er realiseret. Man kan bare melde sig ind i Steno Museets Venner, så kommer man gratis ind. Jeg synes, vi skal reklamere noget mere for den sag, og det har jeg allerede talt med formanden om. Og så skal jeg også have talt med foreningens kasserer men det er om noget ganske andet og helt privat. kmp 7

8 Kalender Fredag 14. januar - lørdag 30. december 2000 At tælle tiden en særudstilling om tidsregning og tidsmåling. Lørdag 23. september - søndag 1. oktober Dansk Naturvidenskabsfestival. I hele perioden (undtagen mandag) vil det være muligt at lege sig til viden i Mini-eksperimentariet. I dagene tirsdag til fredag kan man også se 6. klasse fra Samsøgades Skole bygge El i Byen. Torsdag 12. oktober kl Stenoforelæsning ved lektor Jan Faye: Tiden går eller gør den? Fredag 13. oktober kl Kulturnat og Fuldmåneaften i planetariet. Overraskelser hele aftenen under stjernerne. Kun adgang med Kulturnattens adgangstegn. Lørdag 14. oktober - søndag 22. oktober Mini-eksperimentarium i anledning af skolernes efterårsferie. Onsdag til søndag er der tillige Dino-dage med planetarieforestilling og demonstration kl. 11 og 13. Torsdag 9. november kl Stenoforelæsning ved komponisten Fuzzy: Musikken i tid og rum. Lørdag 11. november kl og Fuldmåneaften i planetariet. Planetarieleder Ole J. Knudsen fortæller om vinterhimlen og spiller musik under stjernerne. Onsdag 11. december kl og Fuldmåneaften i planetariet. Planetarieleder Ole J. Knudsen fortæller om vores kalendere og spiller derefter tidstypisk musik under stjernerne. Ole Rømer Observatoriet Observatoriet ligger på Observatorievej 1 i Højbjerg, lige ved Travbanen. Bus 1 og 18 går næsten lige til døren. Igen i år er der offentlige forevisninger og foredrag tilrettelagt, så alle, uanset forkundskaber, kan få udbytte af besøget. Arrangementerne varetages af kompetente folk fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Der er gratis adgang til arrangementerne, som altid gennemføres uanset vejret, men deltagerantallet er begrænset til 30 personer pr. forevisning. Programmet for efteråret kan rekvireres på Steno Museet, som også modtager den obligatoriske pladsbestilling.. sø 8

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen S T E N O M U S E N S T E N O M U S E N MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2001 - NR. 13 Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen Mad til Mennesker havde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D NR. 134 November 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D. 24.3.2007 Er der medlemmer som kunne tænke sig at stå for

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Starten på 100 timers astronomi Ole Rømer-Observatoriet torsdag 2. april 14:00 April 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2016 Arrangementer i efteråret: Frokost ved Egå Marina Stavgang ved Tangkrogen Regionalt medlemsmøde Oplæg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet afholdes Gravene14, 1. sal. 6100 Haderslev.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk

NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk der er Generalforsamling i SAG Mandag den 13 februar kl. 19.00 se mere side 3 1 Medlemsnyt. Indmeldelser:

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Østerskov Efterskole er allerede godt i gang med skoleåret 15-16. Sommerferien blev brugt til udvidelse af enkelte lokaler. Der blev afholdt Østercon og

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk

Tilbage til www.sdrfelding.dk 1 Tilbage til www.sdrfelding.dk Borgmester Lars Krarups tale ved uddelingen af Herning Kommunes Kulturpris 2013 Onsdag 30. april 2014 klokken 14.30 i Byrådssalen Velkommen her i Byrådssalen. Og velkommen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010

Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010 Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010 Centerleder Susanne Christensen Tlf.: 38 27 41 90 Mobil: 26 14 20 15 Mail: v944@suf.kk.dk Lidt

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

H E L E N E N Y T. August 2017

H E L E N E N Y T. August 2017 H E L E N E N Y T August 2017 Når sommervejret driller og det regner hele dagen, så er det rart og afslappende at sidde og lytte til god musik. Ole nyder i hvert fald musikken i fulde drag. Bostedet Helenes

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Efterårsprogram 2013

Efterårsprogram 2013 Efterårsprogram 2013 Tilmelding til aktiviteter Tilmelding og betaling til efterårs- og vinteraktiviteterne sker på følgende dage i Netværkshuset på. Tirsdag d. 17. og 24. september kl. 18:30-20:30 Onsdag

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN NR. 101 FEBUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Generalforsamling Husk at møde op til generalforsamlingen mandag den 10 februar 2003 kl. 19.00 Dagsorden ses i

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere