Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx"

Transkript

1 Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/

2 Nr 18. Skunk i lille rum IR IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed) på 21 % på spærene. 1. Sal Standard

3 Nr 18. Skunk IR IS2 Bemærk her at isoleringen ikke ligger ordentligt til skunkvæggen. Dette er generelt så langt der kan ses i skunken. Det er denne kontakt der ses til højre for skunklemmen på billede IR is2 1. Sal Standard

4 Nr 18. Stue IR IS2 Graf over kuldeindtræk I hjørne, og variationen I væggens isoleringsværdi Loft: Skråvæg 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, og med en meget svingende isoleringsværdi. Ses uden kuldeindtræk. Ses uden Kuldeindtræk FLK-LENS/WIDE1

5 Nr 18. Soveværelse IR IS2 Her er der formodentlig direkte træk ind, da temperaturen er meget lavere end den gennemsnitlige vægtemperatur. 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Ved fodliste ses større kuldeindtræk Standard

6 Nr 18. Køkken IR IS2 Vindue/Vinduer: 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Ses med væsentligt kuldeindtræk. Det bør kontrolleres om tætningslisternes funktion er fyldestgørende Standard

7 Nr 18. Køkken IR IS2 Graf over kuldeindtræk ved skunklem Skunklem 1. Sal Der ses kuldeindtræk fra skunklemmen. Lemmen er uisoleret på bagsiden. Da der er isoleret op af skunkvæg, og IKKE op under tag, er der her en direkte kuldebro. Der ses kondens når lågen åbnes, og der bør som minimum monteres en tætningsliste Standard

8 Nr 18. Dugpunktsmåling Dugpunktet ligger på 12,1 grader celsius i soveværelset. Flere steder måles der temperaturer der ligger meget tæt på denne. Disse reference billeder viser ikke særlig tydeligt omfanget af jordslåetheden, og der bør inspiceres visuelt af ansvarshavende. IR IS2 Der blev foretaget en dugpunktsmåling og luftfugtighedsmåling på 1. salen i både nr. 5 og nr. 18, da der i nr. 18 i soveværelset blev observeret store zoner på ydervæggene der var jordslåede og med mulig grobund for svamp og råd. I hjørner og kanter sad tapetet løst, og der bør her kontrolleres nærmere om området er angrebet af evt. skimmelsvamp. 1. Sal FLK-LENS/WIDE1

9 Nr 18. Soveværelse IR IS2 Loft: 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Bemærk temperaturforskellen på yder og inder væg. Ses uden kuldeindtræk FLK-LENS/WIDE1

10 Nr 18. Lille værelse IR IS2 Det er bl.a. ved denne kontakt, at isoleringen ikke ligger tæt i skunken. På bagsiden af skunklågen sad der dråber af kondens, og tæppet foran skunklemmen var ligeledes fugtigt. Bemærk også her, at den målte temperatur er under dugpunktstemperatur. Der bør her tages handling, for at hindre yderligere angreb af råd og svamp. Skunklem 1. Sal Der ses kuldeindtræk fra skunklemmen Standard

11 Nr 18. Brusekabine ved gulv IR IS2 Her ses et temperaturfald på ca. 3 grader, i knækket mellem gulv og væg i brusekabinen. Stue Ved fodliste ses større kuldeindtræk Standard

12 Nr 18. Køkken IR IS2 Loft: Stue Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Hjørne ses med større kuldeindtræk. Bemærk at overliggeren i murværket, er varmere end det øvrige murværk. Overliggeren er formodentlig lavet i nogle leca-blokke eller gasbeton, som har en bedre varmeisoleringsevne end alm.mursten. At disse ses varmere, tyder derfor på at isoleringsværdien i hulmuren er lav. Ses uden kuldeindtræk Standard

13 Nr 18. Køkken IR IS2 Graf over kuldeindtræk ved fodpanel Stue Hjørne ses med større kuldeindtræk Standard

14 Nr 18. Køkken IR IS2 Der ses stort kuldeindtræk i hele området under emfanget. Det bør kontrollere om der er kontraventil monteret i udblæsningsrøret på emfanget, og om denne i så fald er funktionsdygtig. Stue Standard

15 Nr 18. Stue IR IS2 Loft: Stue Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Hjørne ses med større kuldeindtræk. Ses uden kuldeindtræk Standard

16 Nr 18. Stue IR IS2 Dør/Døre: Stue Ses med mindre kuldeindtræk i selve dørkonstruktion. Ses med utætte tætningslister. Disse bør udskiftes for at nedsætte det direkte kuldeindtræk Standard

17 Nr 18. Soveværelse IR IS2 Loft: Stue Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Bemærk at overliggeren i murværket, er varmere end det øvrige murværk. Overliggeren er formodentlig lavet i nogle leca-blokke eller gasbeton, som har en bedre varmeisoleringsevne end alm.mursten. At disse ses varmere, tyder derfor på at isoleringsværdien i hulmuren er lav. Ses uden kuldeindtræk Standard

18 Nr 18. Soveværelse IR IS2 Graf over temperaturdifferens på ydervæg og loft Loft: Vindue/Vinduer: Ses uden kuldeindtræk. Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Hjørne ses med større kuldeindtræk. Ses uden væsentligt kuldindtræk Stue Standard

19 Nr 5. Stue IR IS2 Graf over temperaturfald ved tætningsliste Dør/Døre: Ses med utætte tætningslister. Disse bør udskiftes for at nedsætte det direkte kuldeindtræk. Stue Standard

20 Nr 5. Stue IR IS2 Bemærk her temperaturforskellen på de to vægge. Væggen til venstre i billedet har haft morgensolen stående på i kort tid. Dette resulterede hurtigt i en indvendig opvarmning af væggen. Dette tyder på at varmeisoleringsforholdene i væggene er dårlige. Graf over forskel i overfladetemperatur på de to ydervægge Vindue/Vinduer: Loft: Ses uden væsentligt kuldindtræk Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Ses uden kuldeindtræk. Stue FLK-LENS/WIDE1

21 Nr 5. Køkken IR IS2 Vindue/Vinduer: Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Hjørne ses med større kuldeindtræk. Tætningslister bør kontrolleres Stue FLK-LENS/WIDE1

22 Nr 5. Køkken IR IS2 Bemærk at der her måles helt ned til 12,7 graders kuldeindtræk. Her nærmer vi os dugpunktstemperatur, hvorved der opstår grobund for råd og svamp. Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Ved fodliste ses større kuldeindtræk. Stue FLK-LENS/WIDE1

23 Nr 5. Brusekabine IR IS2 Der ses et temperaturfald på ca. 3 grader, i knækket mellem gulv og væg i brusekabinen. Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Stue FLK-LENS/WIDE1

24 Nr 5, Gangværelse IR IS2 Graf over temperaturdifferens på loft og ydervægshjørne Loft: Ses uden kuldeindtræk. Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Stue FLK-LENS/WIDE1

25 Nr 5. Skunk i køkken IR IS2 Her i nr 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på skunklemmen. Det har her ikke været muligt at inspicere trækonstruktionens beskaffenhed. 1. Sal FLK-LENS/WIDE1

26 Nr 5. Lille rum IR IS2 Her i nr. 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på skunklemmen. 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk FLK-LENS/WIDE1

27 Nr 5. Lille rum IR IS2 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Hjørne ses med større kuldeindtræk. Ses mangelfuldt isoleret, og med en meget svingende isoleringsværdi FLK-LENS/WIDE1

28 Nr 5. Køkken IR IS2 Vindue/Vinduer: 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Ved fodliste ses større kuldeindtræk. Ses med væsentligt kuldeindtræk. Det bør kontrolleres om tætningslisternes funktion er fyldestgørende FLK-LENS/WIDE1

29 Nr 5. Køkken IR IS2 Her i nr. 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på skunklemmen. Dog ses der stadig kuldeindtræk under, og til højre for skunklemmen. Graf over kuldeindtræk fra skunk 1. Sal Ved fodliste ses større kuldeindtræk FLK-LENS/WIDE1

30 Nr 5. Loftlem i gang IR IS2 Graf over temperaturfald pga. utæthed ved loftlem Loftlem 1. Sal Ses med kuldeindtræk pga. manglende tætningsliste FLK-LENS/WIDE1

31 Nr 5. Soveværelse IR IS2 Graf over kuldeindtræk i hjørne 1. Sal Ses mangelfuldt isoleret, med kuldeindtræk Hjørne ses med større kuldeindtræk FLK-LENS/WIDE1

32 Nr 5. Soveværelse IR IS2 Her i nr. 5 har beboeren valgt at få sine skunke bygget op med indvendig træbeklædning, således der er mulighed for opmagasinering her. Dette gør en stor forskel på overfladetemperaturen på skunklemmen. Dog ses der stadig kuldeindtræk under skunklemmen. 1. Sal Ved fodliste ses større kuldeindtræk. Hjørne ses med større kuldeindtræk FLK-LENS/WIDE1

33 Nr 5. Dugpunktsmåling IR IS2 Der blev foretaget en dugpunktsmåling og luftfugtighedsmåling på 1. salen i både nr. 5 og nr. 18, da der i nr. 18 i soveværelset blev observeret store zoner på ydervæggene der var jordslåede og med mulig grobund for svamp og råd. Bemærk at luftfugtigheden i nr. 5 er ca. 10 % lavere end i nr. 18. Beboerne i nr. 5 fortalte at de hyppigt luftede ud, og derved sænker den indendørs luftfugtighed. På denne årstid ligger den udendørs relative luftfugtighed på ca. 45%. Dette forklarer hvorfor der sås problemer med jordslåning i nr. 18, og ikke i nr Standard

34 Konklusion på den indendørs termografiske gennemgang af Løkkebovej og Fruens løkke Efter indvendig termografisk gennemgang af de to boliger, kan der konkluderes store uregelmæssigheder i boligernes varmeisolering. Boligerne er opført i 1952, og der var dengang meget lave krav til isoleringsforhold og luftskifte. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke kan forventes at boligerne lever op til de varmeisoleringskrav der stilles til nybyggerier i dag. Boligerne er senere blevet efterisoleret i hulmure med formaldehydskum, og der er ligeledes er der blevet monteret nye vinduer og døre, inden for det seneste årti, for at nedsætte varmetabet. Vægge: Alle ydervæggene ses med varmetab. Dette varmetab skyldes manglende/utilstrækkelig hulmursisolering. Det er ofte set at formaldehydskum-isolering bliver porøs og falder sammen med tiden. Dette er formodentlig også tilfældet her. Væggenes overfladetemperatur er meget svingende, i flere hjørner og kanter ses temperaturerne meget lave. Hvis der skal efterisoleres i disse hulmure, skal det nuværende skum først fjernes mekanisk med f.eks. trykluft (flere isoleringsfirmaer har kendskab til dette), får der kan indblæses nyt isoleringsgranulat. Alternativt kan der facadeisoleres udvendigt, eller opbygges isolerede letvægge indvendigt. Ydervæggene i disse boliger bærer skylden for en stor del af det samlede varmetab, samt dårlige indeklima. I samlingerne mellem gavlmure og indvendige skråvægge, ses det at tapetet har løsnet og sat sig. Dette skyldes at de mangelfuldt isolerede murede gavle og de isolerede skråvægges overflader arbejder meget forskelligt under temperaturpåvirkninger. Døre: Dørene i boligerne ses generelt med en tilfredsstillende isoleringsværdi. Der ses dog enkelte steder utætte tætningslister, og disse bør udskiftes, eller døren justeres. Vinduer: Vinduerne i boligerne ses generelt med en tilfredsstillende isoleringsværdi. Der ses dog enkelte steder utætte tætningslister, og disse bør udskiftes. Dette gælder dog ikke vinduer i kælderniveau. Diverse: I Nr.18 sås der et stort kuldenedfald indvendigt fra emhætten. Det bør her kontrolleres om der er monteret spærreventil, således at det ikke er muligt for kold udendørs luft, at trække direkte ind i boligen.

35 Skunk: I skunkene er der isoleret op ad skunkvæg med ca. 100 mm isoleringsbats, og ved den visuelle inspektion af skunkene, sås det at de flere steder ikke ligger tæt til skunkvæggen. Da der er isoleret op ad skunkvæg, og ikke op under tag, er det af stor vigtighed at disse ligger tæt, da der ellers her, vil være en direkte kuldebro. Hvis det kommer til realitet, at der skal efterisoleres i hulmure, bør skunkene tages med i samme omgang. Specielt skunklemmen er udsat, da der på bagsiden af denne ikke er nogen form for isolering, og der sås kondens på bagsiden af denne. Her kunne der som en nødløsning, monteres en f.eks. 50 mm polystyren plade på bagsiden af skunklemmen, og monteres tætningslister i lukningen. På trækonstruktionen i skunkene (bag de omtalte skunklemme) blev der målt et fugtindhold i træet på 21%. Der blev ligeledes enkelte steder konstateret hvid tømmersvamp, på spærkonstruktionen. Der vil her, på længere sigt, være risiko for råd i træværket, hvis fugtniveauet ikke nedsættes. Kælder: Alle kældrene i boligerne virkede fugtige. Flere af stederne var vinduer afmonteret, formodentlig fordi disse rum bliver brugt til tøj tørring. Der ses flere steder varmetab/spild fra kældrene, da der her er ført varmerør som afgiver varme. Hvis kælderene forsat skal bruges som åbne tørre-rum, bør disse rør isoleres meget grundigt, for at nedsætte varmetabet fra disse. Alternativt kan der monteres nye vinduer og døre, og foretages en sokkelisolering, for at nedsætte fugtniveauet i kældrene.

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere