Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010"

Transkript

1 Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Indledning Ved udskiftning af alm glødepærer til sparepærer er det med virkning pr. 1. marts 2010 besluttet, at standardværdien sættes til 0, som en konsekvens af at glødepæren gradvis udfases fra handelen fra 1. september 2009 Ændringsoversigt pr. 25. januar 2010 Nr. Navn Ændring Lys 01 Udskift alm glødelampe med sparepære Standardværdien er sat til 0 Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til kondenserende oliekedel Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Varme Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til kondenserende oliekedel Konvertering af elvarme til olieopvarmning. A- eller B-mærket kedel (middel af mest effektive kedler). Besparelsen udgør kwh/år Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Konvertering af elvarme til olieopvarmning. Kondenserende (middel af mest effektive kedler). Besparelsen udgør kwh/år Standardværdikatalog, marts

2 Vejledning og forudsætning for standardværdierne Definitioner af standardhuse Indenfor de forskellige forsyningsformer (gas, olie, el og fjernvarme) er der tradition for at anvende standardhuse som reference, når der skal beregnes besparelser ved udskiftning eller konvertering af anlæg. I standardværdikataloget er beregningerne for gas- og oliefyrede huse baseret på et et-plans parcelhus på 120 m2 fra Husstandens størrelse er to voksne og to børn. Der tages udgangspunkt i husets observerede varmebehov på ca kwh/år. Heraf antages at 3000 kwh/år anvendes til brugsvandsopvarmning, således at behovet til rumopvarmning er kwh/år. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Dette svarer typisk til 8 radiatorer. I beregningerne for elopvarmede huse anvendes ligeledes et hus med et samlet varmebehov på kwh/år, hvoraf forbruget til brugsvandsopvarmning udgør 3000 kwh/år og forbruget til rumopvarmning udgør kwh/år. For fjernvarme anvendes et standardhus på 130 m2 med et fjernvarmeforbrug på kwh/år som grundlag for beregninger. Heraf antages, at kwh/år anvendes til brugsvandsopvarmning, således at forbruget til rumopvarmning er kwh/år. Varmeanlægget antages at være et 2-strengs radiatoranlæg med et dimensionerende temperatursæt på 70/40 ºC ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer. Definition på et standardsommerhus I standardværdikataloget er der valg et elopvarmet hus på 100 m2 forsynet med brændeovn. Huset er middel isoleret (tag 100 mm, ydervægge 100 mm gulv 75 mm) Sommerhuset anvendes 18 uger i sommer perioden og 8 uger i vinterperioden. Det samlede elforforbrug inclussiv opvarmnng andrager kwh pr. år. Alle værdier i kataloget er angivet som gennemsnitsværdier fra kendte publikationer kombineret med fageksperters erfaring omkring rådgivningen inden for den pågældende kategori. Det er tilstræbt at ramme så bredt og så mange typiske anlægsopbygninger som muligt, men med fokus på bedst mulig sikkerhed for tallets validitet. I arket standardbesparelse-beskrivelse beskrives hver enkelt standardværdi med et tilhørende eksempel. Længst til højre i tabellen findes en trykknap som leder frem til hovedtabellen for den pågældende teknologi. Radiatorsystem Varm 03.1 Ændring af radiatorsystem Angivelse af nr. og teknologiområde Et 1-strenget system ændres til et 2- strenget system. Der er tale om et forholdsvis stort indgreb i varmeanlægget. Det forudsættes at anlægget monteres med termostaventiler med forindstilling og at der foretages en systematisk indregulering Der vil ved ændring af radiatorsystemet kunne opnås afkølingsmæssige forbedringer på ºC svarende til 905 kwh Beskrivelse af stadardværdibesparelsen Beregningseksempel Se standardbesparelsen fra beregningseksemplet ved at klikke på nedenstående knap Besparelse Varme 03.1 Navn på standardværdibesparelsen Forudsætning for beregningen af standardværdien Gå direkte til besparelsen ved tryk på knappen Oliekedler Varme Varme Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til kondenserende oliekedel Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til kondenserende oliekedel Elvarmekonvertering Besparelse [kwh/år] I arket "resultatark" anvendes alle tallene for standardværdibesparelsen både når den kan henholdes til "naturlig udskiftning" og ved "direkte udskiftning" Værdierne i resultatark er ofte gennemsnitsværdier af en række specifikke standardværdier. Formålet med dette er, at forenkle tabelværdierne yderligere. Standardværdikatalog, marts

3 Resultatark Standardværdier ved direkte udskiftning Madlavning Mad 01 Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur Udskiftning af keramisk elkomfur til induktionskomfur Besparelse kwh/år Mad 02 Udskiftning af traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 28 Belysning Besparelse kwh/år 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W Lys 01 Udskift alm. glødelampe med sparepære Lys 02 Bevægelsesmeldere på udendørsbelysning 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W W 11 W 15 W 20 W 23 W Lys 03 Udskftning af halogenstift med LED stift (fatning G4) 10 W 8,5 Lys 04 Lys 05 Udskiftning af halogenspot til LED spot Udskiftning af glødelampe til LED lampe 15 W 20 W 30 W 35 W 50 W W 40 W Standardværdikatalog, marts

4 Resultatark Cirkulationspumper Pump 01 Pump 02 Pump 03 Udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs regulerbar cirkulationspumpe Udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs regulerbar "A" mærket cirkulationspumpe Ur på cirkulationspumpe til varmt brugsvand Besparelse kwh/år Kontorapparater Besparelse kwh/år Kontor 01 Udskiftning af CRT skærm til LCD fladskærm 15" 17" 20" Kontor 02 Udskiftning af standard hjemme-computer til bedste hjemme-computer 42 Kontor 03 Udskiftning af standard bærbar til bedste bærbar 34 Kontor 04 Udskiftning af standard computer og 17" CRT skrærm til bedste bærbar 228 Kontor 05 Installation af elspareskinne på it- og kontorudstyr 90 Kontor 06 Installation af elspareskinne på TV udstyr 61 Kontor 07 Installation af elspareskinne på spillekonsoller PS2 PS2 slim Wii Xbox 360 GameCube Standardværdikatalog, marts

5 Resultatark Klimaskærm Tagkonstruktioner Besparelse pr. m2 konstruktion i kwh/år Efterisolering svarende til mineraluld: Eksisterende konstruktioner Konstruktioner mod uopvarmet loft (incl. skunkrum): + 10 cm + 15 cm + 20 cm + 25 cm + 30 cm Klima 01.1 Træbjælkelag u/indskud, uisolerede gitterspærfag/ betondæk/tegldæk Klima 01.1 Træbjælkelag u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 5 cm Klima 01.1 Træbjælkelag m el. u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 10 cm Klima 01.1 Træbjælkelag m el. u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 15 cm 9 11 Klima 01.1 Træbjælkelag m el. u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 20 cm 5 Klima 01.2 Træbjælkelag m/ indskud * 35 Tagkonstruktion mod det fri: Klima 01.3 Trækonstruktion med indskudsbrædder, fx uisoleret skrå tagflade Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 5 cm Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 10 cm Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 15 cm 9 11 Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 20 cm 5 Ydervægge Indblæst Udvendig Indvendig ih hulrum + 10 cm + 15 cm + 5 cm + 7½ cm Klima cm mur / bindingsværk / betonydervæg / uisolerede trækonstruktioner Klima cm hulmur, uisoleret (10% udmuring) Klima cm kanalmur, uisoleret (40% udmuring) Klima cm mur / 23 cm gasbeton / betonelementer<1972 / trækonstruktioner med < 2½ cm Klima 02.3 beton elementer / trækonstruktioner med + 2½ - 5 cm Klima cm hulmur, isoleret med mineraluld (10% udmuring) Klima cm kanalmur, isoleret med mineraluld (40% udmuring) Klima 02.4 Trækonstruktioner med + 5-7½ cm Klima 02.4 Trækonstruktioner med + 10 cm 13 Klima 02.5 Kælderydervæg mod det fri, beton, opvarmet kælder Klima 02.5 Kælderydervæg mod jord, beton, opvarmet kælder Klima 02.5 Kælderydervæg mod det fri, letbeton, opvarmet kælder Klima 02.5 Kælderydervæg mod jord, letbeton, opvarmet kælder Klima 02.6 Efterisolering af radiatorbrystninger Standardværdikatalog, marts

6 Resultatark Indvendig forbedring Udskiftning Vinduer, døre, ovenlys og glaspartier +1 energi +2 energi 2 energi 3 energi Passivhus standard Klima 03.1 Vinduer/døre med 1 lag glas, forbedring med koblet ramme / forsatsvindue Klima 03.2 Vinduer/døre med 2 lag glas (koblede/forsatsvinduer) -ved forbedring udskiftes inderste rude Klima 03.3 Vinduer/døre med 2 lags termoruder, vinduesudskiftning Klima 03.4 Vinduer/døre med 2 lags termoruder, udskiftning af ruder Klima 03.5 Vinduer/døre med 3 lag glas / energiruder < 1995, vinduesudskiftning Klima 03.6 Vinduer/døre med 3 lag glas / energiruder < 1995, udskiftning af ruder Etageadskillelser mod uopvarmet kælder / jord: Indblæst Efterisolering cm mineraluld Etageadskillelser / gulve i hulrum + 5 cm + 10 cm + 15 cm + 20 cm Klima 04.1 Træbjælkelag med indskud / betondæk / tegldæk med gulv - mod kælder Klima 04.2 Terrændæk, trægulv, uisoleret Klima 04.2 Terrændæk, trægulv, med + 5 cm 8 14 Klima 04.2 Terrændæk, trægulv, med + 7½ - 10 cm 5 Klima 04.3 Kældergulv mod jord Etageadskillelser mod krybekælder / det fri: Klima 04.4 Træbjælkelag med indskud / betondæk el. tegldæk med gulv Klima 04.4 Træbjælkelag med indskud + 5 cm indblæst / betondæk el. tegldæk med gulv ½ - 5 cm Klima 04.4 Træbjælkelag med indskud + 7½ cm indblæst / betondæk el. tegldæk med gulv ½ cm Klima 04.4 Træbjælkelag / betondæk / tegldæk med gulv + 10 cm 7 9 Klima 04.4 Træbjælkelag / betondæk / tegldæk med gulv + 15 cm 3 5 Standardværdikatalog, marts

7 Resultatark Varmeanlæg generelt - Energibesparelse i kwh/år energibesparelser Skift af radiatorventiler Termostatventiler med forindstilling Termostatventiler uden forindstilling i alt pr. ventil i alt pr. ventil Varm 01.1 Manuelle ventiler Varm 01.1 Returventiler Varm 01.1 Termostatventiler uden forindstilling 0 0 Vejrkompensering på radiatoranlæg Varm 01.2 Selvvirkende ventil udskiftes til motorventil med vejrkompensering Energibesparelse i kwh/år 790 Udskiftning af varmtvandsbeholder Varm Ældre beholder til ny beholder Varm Ældre beholder til ny veksler Energibesparelse i kwh/år Udskiftning af brugsvandsveksler Varm Ældre veksler til ny veksler Energibesparelser i kwh pr. år Ny veksler 350 Energibesparelse i kwh/m/år Isolering af rørstrækninger Dårlig Middel God Varm 02.2 Dårlig - 1,18 W/C/m Varm 02.2 Middel - 0,34 W/C/m 25 Varm 02.2 God - 0,20 W/C/m Standardværdikatalog, marts

8 Resultatark Fjernvarmeanlæg - energibesparelser Udskiftning af tilslutningsanlæg Energibesparelse i kwh/år Energibesparelser i kwh/år Direkte -> direkte Ældre installation Nyere unit Varm Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 150 Varm Optimeret installation Optimeret installation Indirekte -> indirekte Ældre installation Nyere unit Optimeret installation Varm Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 350 Varm Optimeret installation Serviceordning Varm 05.5 Serviceordning med regelmæssige eftersyn Serviceordning med regelmæssige eftersyn kombineret med overvågning af Varm 05.6 forbrug og/eller afkøling Energibesparelse i kwh/år - kan medtages hvert år Engangseftersyn Varm05.7 Engangseftersyn Varm05.8 Isolering af veksler Varm05.9 Konvertering fra el til fjernvarme Varm 05.4 Engangseftersyn Engangseftersyn med overvågning målrettet forbrugere med højt forbrug Isolering af veksler El til fjernvarme Energibesparelser i kwh pr. eftersyn 362 Energibesparelser i kwh pr. eftersyn 543 Energibesparelser i kwh/m 2 /år 2287 Energibesparelser i kwh/år Konvertering fra oliefyret kedel til fjernvarme Varm Støbe- el. pladejernskedler fra før 1977 Varm Støbe- el. pladejernskedler fra efter 1977 Konvertering fra gasfyret kedel til fjernvarme Varm Støbe- el. pladejernskedler fra før 1977 Varm Støbe- el. pladejernskedler fra efter 1977 Varm Traditionel åben gaskedel Varm Traditionel lukket gaskedel Energibesparelser i kwh/år Energibesparelser i kwh/år Standardværdikatalog, marts

9 Resultatark Fjernvarmeanlæg - Afkølingsbesparelser Skift af radiatorventiler Varm 01.1 Varm 01.1 Varm 01.1 Vejrkompensering på 1- strengede radiatoranlæg Varm 01.2 Ændring af radiatorsystem Varm 03.1 Afkølingsbesparelser Manuelle ventiler Returventiler Termostatventiler uden forindstilling Selvvirkende ventil udskiftes til motorventil med vejrkompensering 1-strenget radiatoranlæg ombygges til 2-strenget radiatoranlæg Afkølingsbesparelse i kwh/år Termostatventiler med forindstilling Afkølingsbesparelse i kwh/år 453 Afkølingsbesparelse i kwh/år 905 Termostatventiler uden forindstilling Større radiatorareal Afkølingsbesparelse i kwh/år Rad.areal - 30% Rad.areal - 20% Rad.areal 70/40 Varm 03.2 Rad.areal - 30% Varm 03.2 Rad.areal - 20% 181 Varm 03.2 Rad.areal 70/40 Ændring af tilslutningsprincip Varm 05.1 Udskiftning af varmtvandsbeholder Varm Varm Udskiftning af brugsvandsveksler Varm Fra indirekte til direkte fjernvarme Ældre beholder til ny beholder Ældre beholder til ny veksler Ældre veksler til ny veksler Afkølingsbesparelse i kwh/år 272 Afkølingsbesparelse i kwh/år Afkølingsbesparelse i kwh/år 181 Udskiftning af tilslutningsanlæg Afkølingsbesparelse i kwh/år Direkte -> direkte Ældre installation Nyere unit Optimeret installation Varm 05.2 Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm 05.2 Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 181 Varm 05.2 Optimeret installation Indirekte -> indirekte Ældre installation Nyere unit Optimeret installation Varm 05.2 Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm 05.2 Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 272 Varm 05.2 Optimeret installation Serviceordning Varm 05.5 Varm 05.6 Engangseftersyn Varm05.7 Engangseftersyn Varm05.8 Serviceordning med regelmæssige eftersyn Serviceordning med regelmæssige eftersyn kombineret med overvågning af forbrug og/eller afkøling Engangseftersyn Engangseftersyn med overvågning målrettet forbrugere med højt forbrug Afkølingsbesparelse i kwh/år - kan medtages hvert år Afkølingsbesparelse i kwh pr eftersyn 181 Afkølingsbesparelse i kwh pr eftersyn 272 Standardværdikatalog, marts

10 Resultatark Oliekedler Varme Varme Varme Varme 04.3 Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Elvarmekonvertering 1 -årigt serviceeftersyn 2-årigt serviceeftersyn Besparelse [kwh/år] Gaskedler Besparelse Konvertering: GAS-GAS [kwh/år] [m 3 /år] Varme Kedelunit med gasblæsluftbrænder til ny kondenserende gaskedel Varme Traditionel åben gaskedel til ny kondenserende gaskedel Varme Traditionel lukket gaskedel til ny kondenserende gaskedel Konvertering: OLIE-GAS Varme Varme Renoveret støbejernskedel (fra før 1977) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977 til ny kondenserende Støbe- og pladejerns kedler fra før 1977 (ikke efterisolerede ) til ny kondenserende Konvertering: EL-GAS Varme Elvarmekonvertering Standardværdikatalog, marts

11 Resultatark Solvarme 06.1 type BV2 BV+RV BV2 BV+RV Varmeforsynings-kategori A B Varmebesparelse (solf.: syd, 45 ) Merforbrug el pr. m 2 solfanger Solvarme 06.2 Installering af Solarwall Varmebesparelse [kwh/m 2 /år] 150 Varmepumpe VP Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977 VP Støbe- og pladejerns kedler fra 1977 eller tidligere (ikke efterisolerede ) VP Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977 VP Støbe- og pladejerns kedler fra 1977 eller tidligere (ikke efterisolerede ) Besparelse kwh/år VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP Kedelunit med gasblæsluftbrænder til jordvarmepumpe Traditionel åben gaskedel til jordvarmepumpe Traditionel lukket gaskedel til jordvarmepumpe Kedelunit med gasblæsluftbrænder til luft/vand varmepumpe Traditionel åben gaskedel til luft/vand varmepumpe Traditionel lukket gaskedel til luft/vand varmepumpe Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "A" Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "B" Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "A" - Sommerhuse u. brændeovn Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "A" - Sommerhus m. brændeovn Konvertering af elvarme til luft/vand varmepumpe VP Årligt serviceeftersyn på jordvarmeanlæg 271 Standardværdikatalog, marts

12 Resultatark Solceller 06.5 Årlig elproduktion Typisk Højeffektiv Monokrystallinsk silicium Poly- (eller multi-) krystallinsk silicium Amorft silicium Biobrændsel Bio Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efterisoleret) til træpillefyr Bio Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) til træpillefyr Bio Ringe isoleret støbejernskedel (1977 eller tidligere) til træpillefyr Besparelse [kwh/år] Ventilation Vent 01 Vent 02 Vent 03 Naturlig ventilation til mekanisk ventilation med krydsvarmeveksler Naturlig ventilation til mekanisk ventilation med roterende varmeveksler Naturlig ventilation til mekanisk ventilation med modstrømsvarmeveksler Besparelse [kwh/år] Standardværdikatalog, marts

13 Resultatark Standardværdier køl/frys samt opvaske- og vaskemaskiner mv. I forhold til disse apparater er standardværdierne fastsat i forhold til naturlig udskiftning med et tillæg for en mindre andel forceret udskiftning Køleskabe Køl med boks Kombiskab Kummefryser Skabsfryser Opvaskemaskine Vaskemaskine Tørretumbler Ved indregning af delvis forceret udskiftning KWh/år Besparelser ved køb af bedste teknologi i forhold til gennemsnitsteknologi (salg) Se forudsætninger nedenfor. KWh/år Indregning af en grad af forceret udskiftning Besparelser ved 100 % forceret udskiftning KWh/år Forcering i procent af levetiden til beregning af gennemsnitlig besparelse (delvis forcering) % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Gennemsnitlig besparelser for delvist forceret udskiftede apparatkwh/år Andel af apparater, der delvist forceres % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Standardværdikatalog, marts

14 Resultatark Forudsætninger for værdier for naturlig udskiftning Udbud på markedet (fra hvidevarepriser.dk) (antal) Markedsandel (elmodel bolig) (%) A A A Markedandelen på A, B og andet er hentet fra ELMODEL- A BOLIG, hvor A+ og A++ ikke optræder B Andet Udbuddet bruges til at fordele markedsandelen for A-skabe ud på A+ og A++ Markedsandel med A fordelt ud på A+ og A++ ud fra udbud (%) Forbrug ifølge standardværdierne( KWh/år) A A fordeles på A, A+ og A++ ud fra udbud. Bør erstattes A med ægte data, hvis de findes A B Andet A Hentes fra standardværdierne ved forceret udskiftning. A Kædet med disse, og ændres derfor ikke her. A B Andet Vægtet gennemsnitsforbrug for solgte apparater KWh/år Gennemsnitsforbruget for det naturligt udskiftede apparater. Potentialet for energibesparelser er forskellen Standardværdikatalog, marts

15 Standardbesparelse - beskriv. Standardbesparelser - Beskrivelser Elanvendelse Nr. Standardbesparelse Beskrivelse Forudsætninger Beregningseksempel Bemærkninger Vaskeapparater Opvask 01 Vask 01 og Tumbler 01 Naturlig udskiftning af vaskeapparat Standardløsningen omhandler maskine til "A" mærket vaskeapp.. udskiftning af et vaskeapparat med en energibesparende "A", vaskeapparat. Værdierne under fanebladet vaskeapparater tjener udelukkende som baggrundsværdier til tallene der er angivet i resultatarket under "Naturlig udskiftning" Se baggrundsværdierne ved at Køl-frys Naturlig udskiftning af køl/frys Standardløsningerne omhandler udskiftning af husholdnings køl/frys til A+ eller A++ Værdierne under fanebladet køl-frys tjener udelukkende som baggrundsværdier til tallene der er angivet i resultatarket Se baggrundsværdierne ved at Madlavning Madlavning 01 Indkøb af Induktionskomfur Standardløsningen omhandler udskiftning af et traditionelt elkomfur med massekogeplader eller keramiske kogeplader med induktionskomfur. Elforbrug før udskiftningen er fundet i tabel 6.16 i ELMODEL-bolig. Elbesparelsen ved udskiftningen er fundet i folderen "Bedre elvaner" udgivet af de danske el-selskaber. Udskiftning af et traditionelt komfur til et induktionskomfur. Komfuret er placeret i en lejlighed. I fanebladet "Brune apparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 21 kwh. Madlavning 02 Indkøb af "A" mærkede elovne Standardløsningen omhandler udskiftning af ældre elovne til "A" mærkede elovne. Standardværdibesparelsen gælder for elovne mellem liter. Elforbrug før udskiftningen er fundet i tabel 6.1 i ELMODEL-bolig. Elbesparelsen ved udskiftningen er fundet ved hjælp af tabel 6.3 i ELMODEL-bolig samt Elsparefondens hjemmeside (www.hvidevarepriser.dk). Udskiftning af en ældre ovn til en "A" mærket ovn. Ovnen er placeret i en lejlighed. I fanebladet "Brune apparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 24 kwh. Standardværdikatalog, marts

16 Standardbesparelse - beskriv. Belysning Lys 01 Udskiftning af glødelampe med A- sparepærer Standardløsningen omhandler udskiftning af traditionelle glødepærer til A-sparepærer. Værdierne gælder for udskiftning af 25, 40, 60, 75 og 100 W glødepærer til 7, 11, 15, 20 og 23 W A-sparepærer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år. Ved udskiftning af alm glødepærer til sparepærer er det med virkning pr. 1. januar 2010 besluttet, at standardværdien sættes til 0, som en konsekvens af at glødepæren gradvis udfases fra handelen fra 1. september Lys 02 Bevægelsesmelder på udendørsbelysning Standardløsningen omhandler installation af bevægelsesmelder styring på udedørsbelysningen Værdierne gælder for montering af Montering af bevægelsesmelder på bevægelsesmelder på udendørsbelysningen i udendørsbelysningen bestående af en 60 W stedet for skumringsrelæ. Udendørsbelysningen glødelampe. Elbesparelsen vil være 210 kwh. kan bestå af 25, 40, 60, 75 og 100 W glødepærer samt 7, 11, 15, 20 og 23 W A- sparepærer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år ved anvendelse af skumringsrelæ og 500 timer pr. år ved anvendelse af bevægelsesmelder Lys 03 Udskftning af halogenstift med LED stift (fatning G4) Standardløsningen omhandler udskiftning af 12 V 10 W halogenstift med en 1,5 LED stift Standardværdien gælder for for udskiftning af en 10 W halogen stift med en 1,5 W LED stift. Der er benyttet en årlig driftstid på 1000 timer pr. år. Der skal for god ordens skyld gøres kwh. opmærksom på at der udelukkende er fokuseret på kwh besparelsen, og ikke afvigelse i den udsendte lysmængde (lumen) Udskiftning af en 10 W halogenstift til en 1,5 W LED indsats. I fanebladet "Belysning" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 8,5 Lys 04 Udskiftning af gløde-/halogenpærer til diodepærer Standardløsningen omhandler udskiftning af 12 V halogenspots med en LED spots Standardværdierne gælder for for udskiftning af 15, 20, 30, 35 og 50 W halogen spots med LED spots. Der er benyttet en årlig driftstid på 1000 timer pr. år. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på at der udelukkende er fokuseret på kwh besparelsen, og ikke afvigelse i den udsendte lysmængde (lumen) Udskiftning af en 20 W halogenspot til en 3 W LED spot. I fanebladet "Belysning" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 17 kwh. Lys 05 Udskiftning af glødelampe til LED lampe Standardløsningen omhandler udskiftning af 230 V glødelamper med LED lamper Standardværdierne gælder for for udskiftning af en 25 W kertepære med LED kertepære samt udskiftning af en 40 W kuglepære med en LED kuglepære.der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på at der udelukkende er fokuseret på kwh besparelsen, og ikke afvigelse i den udsendte lysmængde (lumen) Udskiftning af en 25 W kertepære til en 5,5 W (optaget effektt) LED kertepære. I fanebladet "Belysning" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 21 kwh. Standardværdikatalog, marts

17 Standardbesparelse - beskriv. Cirkulationspumper Pump Udskiftning til Energisparepumpe (cirkulationspumper) Standardløsningen omhandler udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe (3 trin) til trinløs regulerbar cirkulationspumpe samt Amærket -pumpe. Værdierne gælder for udskiftning af en UPS trinreguleret cirkulationspumpe (Grundfos), som er den mest benyttede med en trinløs regulerbar cirkulationspumpe. Beregningerne er Udskiftning af en trinreguleret cirkulationspumpe, som altid er indstillet på trin 3, til en trinløs regulerbar cirkulationspumpe. I fanebladet "Cirkulationspumper" ses, at den foretaget for de tre mulige indstillinger af UPS 25-årlige besparelse ved udskiftningen vil være pumpen. Elforbrug før udskiftningen er fundet kwh. Hvis der skiftes til en "A" mærket pumpe vha. Grundfos Wincaps vil besparelsen anddrage 411 kwh pr. år. beregningsprogram og elforbruget efter udskiftningen er fundet på Elsparefondens hjemmeside. Driftstiden er sat til timer pr. år. Pump 03 Ur på cirklationspumpe til varmt brugsvand Standardløsningen omhandler montering af et ur på cirkulationspumpen til det varme brugsvand. Standardværdien gælder for montering af et ur I fanebladet "Cirkulationspumper" ses, at på en cirkulationspumpe til det varme brugsvand montering af et ur på cirkulationpumpen til det med et effektoptag på 25 W. Effektoptaget for varme brugsvand vil medføre en elbesparelse pumpen er fundet i ELMODEL-bolig på 73 kwh pr. år. (Datagrundlag 2006) s. 63. Driftstiden er sat til timer pr. år før ændringen mens den er sat til timer pr. år efter ændringen. Standardværdikatalog, marts

18 Standardbesparelse - beskriv. Kontorudstyr Kontor 01 Udskiftning af skærme Standardløsningen omhandler udskiftning af traditionelle CRT skærme til LCD fladskærme Værdierne gælder for udskiftning af en 15 ", 17" og 20" CRT skærm til en 15" og 17" LCD fladskærm. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 timer pr. år og en standbytid på timer pr. år. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at udskiftning af en 20 " CRT skærm til en 17" LCD fladskærm vil medføre en årlige besparelse på 93 kwh. Kontor 02 Udskiftning af standard hjemmecomputer Udskiftning af standard hjemmecomputer til bedste hjemmecomputer Værdierne gælder for udskiftning af en standard hjemme-computer til den bedste hjemmecomputer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 timer pr. år og en standbytid på timer pr. år. Udskiftning af en standard hjemmecomputer til den bedste hjemme-computer. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 42 kwh. Kontor 03 Udskiftning af bærbar computer Udskiftning af standard bærbar computer til bedste bærbar computer Værdierne gælder for udskiftning af en standard bærbar computer til den bedste bærbar computer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 timer pr. år og en standbytid på timer pr. år. Udskiftning af en standard bærbar computer til den bedste bærbar computer. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 34 kwh. Kontor 04 Udskiftning af standard hjemmecomputer til bærbar computer Udskiftning af standard hjemmecomputer med 17 " CRT skærm til hjemme-computer med 17 " skærm til den med 17 " CRT skærm til bedste bærbar bedste bærbar b computer bedste bærbar b computer. Der er benyttet t en computer. I fanebladet "Kontorapparater" t " ses, at driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 den årlige besparelse ved udskiftningen vil være Værdierne gælder for udskiftning af en standard Udskiftning af en standard hjemmecomputer timer pr. år og en standbytid på timer pr. 218 kwh. år. klikke på nedenstående d knap Kontor 05 Elspareskinne på kontorudstyr Standardløsningen omhandler installation af elspareskinne på diverse kontorudstyr til reduktion af standby forbrug værdien er baseret på en gennemsnitsanvendelse af printer,højtalere, scanner,router skærm, modem, mus,laptop,dvd, tv og video. Standardværdien er baseret på en elspareskinne pr husstand. Montering af elspareskinne styret af PCéns udgang. Kontor 06 Elspareskinne på TV udstyr Standardløsningen omhandler installation af elspareskinne på diverse TVudstyr til reduktion af standby forbrug Værdien er baseret på en gennemsnitsanvendelse af DVD, Video, surroundanlæg, set-top boks, Spillemaskine, Audioudstyr Standardværdien er baseret på en elspareskinne pr husstand. Montering af elspareskinne styret af TVets udgang. Kontor 07 Spillekonsoller ved brug af spareskinne Standardløsningen omhandler installation af elspareskinne på spillekonsoller til reduktion af standby forbrug Standardværdierne baserer sig på data for spillekonsollerne effektoptag fra Elsparefondens hjemmeside samt en skønnet standbytid på 4 timer pr. dag. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at montering af en spareskinne på en Playstation 2 slim vil medføre en årlige besparelse i et parcelhus på 32 kwh. Standardværdikatalog, marts

19 Standardbesparelse - beskriv. Klimaskærm Forudsætninger for varmebesparelser ved standard forbedringer: Standardløsningerne omfatter bygningskonstruktioner der adskiller opvarmede rum og det fri eller uopvarmede loftsrum og kælderrum. Udgangspunktet er typiske bygningskonstruktioner i boligbyggeri (énfamiliehuse, tæt-lavt byggeri, etagebygggeri) og bygninger opvarmet som boliger (kollegier, institutioner, kontor, service mv.) For andre konstruktioner bør besparelser baseres på varmetabsberegninger. De vejledende besparelser er beregnet svarende til en opvarmningssæson fra 1. Oktober til 1. Maj, for en udvidet opvarmningssæson fra 1. September til 1. Juni kan besparelserne øges med 13 %. U-værdier svarer til værdier anvendt under energimærkningsordningen. Det bemærkes at hver standardbesparelser dækker en række konstruktioner og u-værdier, men at de angivne besparelser typisk kan betegnes som konservative. Forbedringerne sigter på at opfylde BR 95 / BR-S 98 / BR 2006 (tilbygnings- ombygningskrav) krav til U-værdier. For bygninger opført fra 1979 vil vinduesforbedringer ofte være eneste relevante forbedringsmulighed. De vejledende forslag til forbedringer er retningsgivende, og kan ikke erstatte en detaljeret gennemgang foretaget af en energikonsulent. Mindre arealer som kvistflunker og radiatorbrystninger indgår ikke i standardløsningerne. Den årlige varmebesparelse for hver standardløsning er angivet i kwh/m2 forbedret konstruktion. Da hver løsning omfatter en gruppe ensartede konstruktioner, kan der reelt være forskelle i besparelserne fra bygning til bygning på %. De overslagsberegnede energibesparelser omfatter ikke særlige linietab og kuldebroer, ligesom forhold omkring gulvvarme ikke indgår. Vinduesforbedringers indflydelse på solindfald indgår ikke i de beregningnede varmebesparelser. Standardløsninerne omfatter de mulige forbedringer, der er ikke fravalgt muligheder udfra økonomiske overvejelser. Ligeledes er membranplaceringer og andre byggetekniske forhold ikke medtaget i de korte beskrivelser. Standardbesparelse Beskrivelse Forudsætninger Beregningseksempel Bemærkninger Tagkonstruktioner Klima 01.1 Klima 01.2 Efterisolering af tagkonstruktion i uopvarmet loftsrum Efterisolering af træbjælkelag med indskud, mod uopvarmet loftsrum Udlægning af mineraluld på uisolerede eller utilstrækkeligt isolerede træbjælkelag / betondæk eller tegldæk i uopvarmet loftsrum. For isolerede konstruktioner forudsættes at den eksisterende isolering ikke er trådt ned eller ødelagt og at loftsrummene er rimeligt ventilarede så fugt kan ventileres bort. Gangbroer hæves for at hindre ødelæggeser af isolering. Ved udlægning af isolering brydes evt. kuldebroer ved gitterspær ved isolering over spærfødder. p g gg Indblæsning af granuleret mineraluld i uisoleret træbjælkelag over øverste opvarmmede etage. Forbedringen udføres mod uopvarmede men anvendte loftsrum. Arbejdet udføres af autoriseret indblæsningsfirma. Isoleringstykkelsen afhænger af konstruktionen. Efterisolering af Gitterspærfag. Eksisterende isolering mellem spærfødder er 10 cm, der efterisoleres med 15 cm mineraluld: 5 cm mellem spærfødder og 10 cm over spærfødder. U-værdi før: 0,35, U-værdi efter: 0,15. Varmebesparelsen udgør ca. 17 kwh/m2 pr. år Efterisolering ved indblæsnng af granuleret mineraluld i træbjælkelag, under og ovver indskud, samlet tykkelse 7½-10 cm. U-værdi før: 1,1. U-værdi efter: 0,7 Varmebesparelsen udgør ca. 35 kwh/m2 pr. år Klima 01.3 Efterisolering af tagkonstruktion ved udnyttet tagetage. Isolering af hanebåndsspær el. lign. med tegl/plader på lægter ved ilægning af mineraluld mellem spær. Arbejdet kræver typisk afmontering af tagbelægning og isolering udefra incl. påforing / øgning af trækonstruktionen. Gennemføres i forbindelse med tagforbedringer / udskiftninger. Hvor muligt påfores så kuldebroer brydes. Efterisolering i forbindelse med tagrenovering. Uisolerede hanebåndsbjælker med indskudsbrædder isoleres udefra med 25 cm mineraluld incl. påforing af spær. U-værdi før: 1,5 U-værdi efter: 0,15. Varmebesparelsen udgør ca. 117 kwh/m2 pr. år Klima 01.4 Efterisolering af flade tage. Isolering af flade tage: trækonstruktioner, kasetter og betonelementer ofte med tagpap. Isolering af en trækonstruktion kræver typisk ombygning af denne (se Klima 01.3). For betontage med udvendig isolering øges isoleringstykkelsen i forbindelse med fornyelse af tagbelægningen. Fugtforhold bør undersøges inden forbedringen udføres. Efterisolering af betondæk udvendigt isoleret med 10 cm afsluttet med tagpap. Isoleres med 20 cm afsluttet med buildup tag. U-værdi før: 0,35. U-værdi efter: 0,12 Varmebesparelsen udgør ca. 20 kwh/m2 pr. år Standardværdikatalog, marts

20 Standardbesparelse - beskriv. Ydervægge Efterisolering af uisolerede ydervægge Udvendig isolering af 1-stens murværk, bindingsværk, betonvægge og uisoerede trækonstruktioner. Trækonstruktionen ombygges/fornyes svarende til den ønskede isoleringstykkelse. En effektiv dampstandsende membran etableres på den varme side af isoleringen. Tætning af fuger / samlinger mellem lette elementer og lette elementer og mur/beton skal ligeledes sikres. For massive konstruktioner opsættes isoleringen typisk enten direkte på konstruktionen og afdækkes med net og puds, eller i en træ/metal konstruktion der afdækkes med plademateriale. Fugtforhold vurderes inden arbejdet igangsættes. Den udvendige isolering kan føres videre ned i jorden og derved øge isoleringen af terrændæk og evt. kælderydervægge. Efterisolering af 1 stens mur med 15 cm isolering udvendigt afsluttet med net og farvet puds. U-værdi før: 2,0. U-værdi efter: 0,25 Varmebesparelsen udgør ca. 152 kwh/m2 pr. år Klima 02.1 Efterisolering af ydervægge, indvendigt Indvendig isolering af ydervæggge med ingen eller nogen isolering. Indvendig efterisolering bør ikke udføres uden en vurdering af konsekvenser for fugtforhold. Tværvægge mv. kan fungere som kuldebroer, hvorfor besparelsen kun gælder det isolerede areal. Organisk materiale (fx tapet) bør fjernes inden isoleringen, der kan udføres med præfabrikerede elementer eller bygges op på stedet afsluttet med damptæt membran og gipsplader. Der kan være en del følgearbejder - tilslutning ved loft, paneler, el, rørarbejde ved radiatorer, flytning af radiatorer, tapetsering/maling mv. Hertil kommer om løsningen skal gå til gulvoverflade, eller under denne - fx til betondæk. Indvendig efterisolering af 24 cm mur med 5 cm mineraluld mellem stålrigler, afsluttet med damptæt membran og gipsplade, samt tætning mod tværvægge giver en besparelse på 120 kwh pr m2 pr. år Klima 02.2 Efterisolering af uisolerede hulmure Indblæsning af granuleret mineraluld i hulrum. Alternativt kan udvendig isolering af konstruktionen udføres. Indblæsning udføres af autoriseret indblæsningsfirma. Isoleringstykkelsen afhænger af konstruktionen: for 30 cm hulmur ca. 8 cm og for 36 cm kanal mur ca. 12 cm. Besparelsen for kanalmuren reduceres af den høje udmuringsprocent (30-40%). For malede hulmure vurderes fugtforhold inden arbejdet overvejes. Alternativt kan udvendig isolering gennemføres. Se Klima Efterisolering af 30 cm hulmur ved indbæsning af granuleret mineraluld (ca. 8 cm). U-værdi før: 1,5 U-værdi efter: 0,7. Varmebesparelsen udgør ca. 69 kwh/m2 pr. år Klima 02.3 Efterisolering af ydervægge, udvendigt Udvendig isolering af ydervægge med ingen eller nogen isolering For trækonstruktioner kan en del af isoleringen Efterisolering af 23 cm gasbeton med 15 cm placeres i konstruktionen idet en effektiv isolering udvendigt afsluttet med net og farvet dampstandsende membran etableres på den puds. U-værdi før: 1,0. U-værdi efter: 0,23 varme side af isoleringen. For massive Varmebesparelsen udgør ca. 67 kwh/m2 pr. år konstruktioner opsættes isoleringen typisk enten direkte på konstruktionen og afdækkes med net og puds, eller i en træ/metal konstruktion der afdækkes med plademateriale. Fugtforhold vurderes inden arbejdet igangsættes. Den udvendige isolering kan føres videre ned i jorden og derved øge isoleringen af terrændæk og evt. kælderydervægge. Standardværdikatalog, marts

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere