Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010"

Transkript

1 Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Indledning Ved udskiftning af alm glødepærer til sparepærer er det med virkning pr. 1. marts 2010 besluttet, at standardværdien sættes til 0, som en konsekvens af at glødepæren gradvis udfases fra handelen fra 1. september 2009 Ændringsoversigt pr. 25. januar 2010 Nr. Navn Ændring Lys 01 Udskift alm glødelampe med sparepære Standardværdien er sat til 0 Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til kondenserende oliekedel Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Varme Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til kondenserende oliekedel Konvertering af elvarme til olieopvarmning. A- eller B-mærket kedel (middel af mest effektive kedler). Besparelsen udgør kwh/år Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Konvertering af elvarme til olieopvarmning. Kondenserende (middel af mest effektive kedler). Besparelsen udgør kwh/år Standardværdikatalog, marts

2 Vejledning og forudsætning for standardværdierne Definitioner af standardhuse Indenfor de forskellige forsyningsformer (gas, olie, el og fjernvarme) er der tradition for at anvende standardhuse som reference, når der skal beregnes besparelser ved udskiftning eller konvertering af anlæg. I standardværdikataloget er beregningerne for gas- og oliefyrede huse baseret på et et-plans parcelhus på 120 m2 fra Husstandens størrelse er to voksne og to børn. Der tages udgangspunkt i husets observerede varmebehov på ca kwh/år. Heraf antages at 3000 kwh/år anvendes til brugsvandsopvarmning, således at behovet til rumopvarmning er kwh/år. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Dette svarer typisk til 8 radiatorer. I beregningerne for elopvarmede huse anvendes ligeledes et hus med et samlet varmebehov på kwh/år, hvoraf forbruget til brugsvandsopvarmning udgør 3000 kwh/år og forbruget til rumopvarmning udgør kwh/år. For fjernvarme anvendes et standardhus på 130 m2 med et fjernvarmeforbrug på kwh/år som grundlag for beregninger. Heraf antages, at kwh/år anvendes til brugsvandsopvarmning, således at forbruget til rumopvarmning er kwh/år. Varmeanlægget antages at være et 2-strengs radiatoranlæg med et dimensionerende temperatursæt på 70/40 ºC ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer. Definition på et standardsommerhus I standardværdikataloget er der valg et elopvarmet hus på 100 m2 forsynet med brændeovn. Huset er middel isoleret (tag 100 mm, ydervægge 100 mm gulv 75 mm) Sommerhuset anvendes 18 uger i sommer perioden og 8 uger i vinterperioden. Det samlede elforforbrug inclussiv opvarmnng andrager kwh pr. år. Alle værdier i kataloget er angivet som gennemsnitsværdier fra kendte publikationer kombineret med fageksperters erfaring omkring rådgivningen inden for den pågældende kategori. Det er tilstræbt at ramme så bredt og så mange typiske anlægsopbygninger som muligt, men med fokus på bedst mulig sikkerhed for tallets validitet. I arket standardbesparelse-beskrivelse beskrives hver enkelt standardværdi med et tilhørende eksempel. Længst til højre i tabellen findes en trykknap som leder frem til hovedtabellen for den pågældende teknologi. Radiatorsystem Varm 03.1 Ændring af radiatorsystem Angivelse af nr. og teknologiområde Et 1-strenget system ændres til et 2- strenget system. Der er tale om et forholdsvis stort indgreb i varmeanlægget. Det forudsættes at anlægget monteres med termostaventiler med forindstilling og at der foretages en systematisk indregulering Der vil ved ændring af radiatorsystemet kunne opnås afkølingsmæssige forbedringer på ºC svarende til 905 kwh Beskrivelse af stadardværdibesparelsen Beregningseksempel Se standardbesparelsen fra beregningseksemplet ved at klikke på nedenstående knap Besparelse Varme 03.1 Navn på standardværdibesparelsen Forudsætning for beregningen af standardværdien Gå direkte til besparelsen ved tryk på knappen Oliekedler Varme Varme Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til kondenserende oliekedel Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til kondenserende oliekedel Elvarmekonvertering Besparelse [kwh/år] I arket "resultatark" anvendes alle tallene for standardværdibesparelsen både når den kan henholdes til "naturlig udskiftning" og ved "direkte udskiftning" Værdierne i resultatark er ofte gennemsnitsværdier af en række specifikke standardværdier. Formålet med dette er, at forenkle tabelværdierne yderligere. Standardværdikatalog, marts

3 Resultatark Standardværdier ved direkte udskiftning Madlavning Mad 01 Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur Udskiftning af keramisk elkomfur til induktionskomfur Besparelse kwh/år Mad 02 Udskiftning af traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 28 Belysning Besparelse kwh/år 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W Lys 01 Udskift alm. glødelampe med sparepære Lys 02 Bevægelsesmeldere på udendørsbelysning 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W W 11 W 15 W 20 W 23 W Lys 03 Udskftning af halogenstift med LED stift (fatning G4) 10 W 8,5 Lys 04 Lys 05 Udskiftning af halogenspot til LED spot Udskiftning af glødelampe til LED lampe 15 W 20 W 30 W 35 W 50 W W 40 W Standardværdikatalog, marts

4 Resultatark Cirkulationspumper Pump 01 Pump 02 Pump 03 Udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs regulerbar cirkulationspumpe Udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs regulerbar "A" mærket cirkulationspumpe Ur på cirkulationspumpe til varmt brugsvand Besparelse kwh/år Kontorapparater Besparelse kwh/år Kontor 01 Udskiftning af CRT skærm til LCD fladskærm 15" 17" 20" Kontor 02 Udskiftning af standard hjemme-computer til bedste hjemme-computer 42 Kontor 03 Udskiftning af standard bærbar til bedste bærbar 34 Kontor 04 Udskiftning af standard computer og 17" CRT skrærm til bedste bærbar 228 Kontor 05 Installation af elspareskinne på it- og kontorudstyr 90 Kontor 06 Installation af elspareskinne på TV udstyr 61 Kontor 07 Installation af elspareskinne på spillekonsoller PS2 PS2 slim Wii Xbox 360 GameCube Standardværdikatalog, marts

5 Resultatark Klimaskærm Tagkonstruktioner Besparelse pr. m2 konstruktion i kwh/år Efterisolering svarende til mineraluld: Eksisterende konstruktioner Konstruktioner mod uopvarmet loft (incl. skunkrum): + 10 cm + 15 cm + 20 cm + 25 cm + 30 cm Klima 01.1 Træbjælkelag u/indskud, uisolerede gitterspærfag/ betondæk/tegldæk Klima 01.1 Træbjælkelag u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 5 cm Klima 01.1 Træbjælkelag m el. u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 10 cm Klima 01.1 Træbjælkelag m el. u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 15 cm 9 11 Klima 01.1 Træbjælkelag m el. u/indskud, gitterspærfag/betondæk/tegldæk med 20 cm 5 Klima 01.2 Træbjælkelag m/ indskud * 35 Tagkonstruktion mod det fri: Klima 01.3 Trækonstruktion med indskudsbrædder, fx uisoleret skrå tagflade Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 5 cm Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 10 cm Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 15 cm 9 11 Klima 01.4 Trækonstruktion / betondæk isoleret med 20 cm 5 Ydervægge Indblæst Udvendig Indvendig ih hulrum + 10 cm + 15 cm + 5 cm + 7½ cm Klima cm mur / bindingsværk / betonydervæg / uisolerede trækonstruktioner Klima cm hulmur, uisoleret (10% udmuring) Klima cm kanalmur, uisoleret (40% udmuring) Klima cm mur / 23 cm gasbeton / betonelementer<1972 / trækonstruktioner med < 2½ cm Klima 02.3 beton elementer / trækonstruktioner med + 2½ - 5 cm Klima cm hulmur, isoleret med mineraluld (10% udmuring) Klima cm kanalmur, isoleret med mineraluld (40% udmuring) Klima 02.4 Trækonstruktioner med + 5-7½ cm Klima 02.4 Trækonstruktioner med + 10 cm 13 Klima 02.5 Kælderydervæg mod det fri, beton, opvarmet kælder Klima 02.5 Kælderydervæg mod jord, beton, opvarmet kælder Klima 02.5 Kælderydervæg mod det fri, letbeton, opvarmet kælder Klima 02.5 Kælderydervæg mod jord, letbeton, opvarmet kælder Klima 02.6 Efterisolering af radiatorbrystninger Standardværdikatalog, marts

6 Resultatark Indvendig forbedring Udskiftning Vinduer, døre, ovenlys og glaspartier +1 energi +2 energi 2 energi 3 energi Passivhus standard Klima 03.1 Vinduer/døre med 1 lag glas, forbedring med koblet ramme / forsatsvindue Klima 03.2 Vinduer/døre med 2 lag glas (koblede/forsatsvinduer) -ved forbedring udskiftes inderste rude Klima 03.3 Vinduer/døre med 2 lags termoruder, vinduesudskiftning Klima 03.4 Vinduer/døre med 2 lags termoruder, udskiftning af ruder Klima 03.5 Vinduer/døre med 3 lag glas / energiruder < 1995, vinduesudskiftning Klima 03.6 Vinduer/døre med 3 lag glas / energiruder < 1995, udskiftning af ruder Etageadskillelser mod uopvarmet kælder / jord: Indblæst Efterisolering cm mineraluld Etageadskillelser / gulve i hulrum + 5 cm + 10 cm + 15 cm + 20 cm Klima 04.1 Træbjælkelag med indskud / betondæk / tegldæk med gulv - mod kælder Klima 04.2 Terrændæk, trægulv, uisoleret Klima 04.2 Terrændæk, trægulv, med + 5 cm 8 14 Klima 04.2 Terrændæk, trægulv, med + 7½ - 10 cm 5 Klima 04.3 Kældergulv mod jord Etageadskillelser mod krybekælder / det fri: Klima 04.4 Træbjælkelag med indskud / betondæk el. tegldæk med gulv Klima 04.4 Træbjælkelag med indskud + 5 cm indblæst / betondæk el. tegldæk med gulv ½ - 5 cm Klima 04.4 Træbjælkelag med indskud + 7½ cm indblæst / betondæk el. tegldæk med gulv ½ cm Klima 04.4 Træbjælkelag / betondæk / tegldæk med gulv + 10 cm 7 9 Klima 04.4 Træbjælkelag / betondæk / tegldæk med gulv + 15 cm 3 5 Standardværdikatalog, marts

7 Resultatark Varmeanlæg generelt - Energibesparelse i kwh/år energibesparelser Skift af radiatorventiler Termostatventiler med forindstilling Termostatventiler uden forindstilling i alt pr. ventil i alt pr. ventil Varm 01.1 Manuelle ventiler Varm 01.1 Returventiler Varm 01.1 Termostatventiler uden forindstilling 0 0 Vejrkompensering på radiatoranlæg Varm 01.2 Selvvirkende ventil udskiftes til motorventil med vejrkompensering Energibesparelse i kwh/år 790 Udskiftning af varmtvandsbeholder Varm Ældre beholder til ny beholder Varm Ældre beholder til ny veksler Energibesparelse i kwh/år Udskiftning af brugsvandsveksler Varm Ældre veksler til ny veksler Energibesparelser i kwh pr. år Ny veksler 350 Energibesparelse i kwh/m/år Isolering af rørstrækninger Dårlig Middel God Varm 02.2 Dårlig - 1,18 W/C/m Varm 02.2 Middel - 0,34 W/C/m 25 Varm 02.2 God - 0,20 W/C/m Standardværdikatalog, marts

8 Resultatark Fjernvarmeanlæg - energibesparelser Udskiftning af tilslutningsanlæg Energibesparelse i kwh/år Energibesparelser i kwh/år Direkte -> direkte Ældre installation Nyere unit Varm Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 150 Varm Optimeret installation Optimeret installation Indirekte -> indirekte Ældre installation Nyere unit Optimeret installation Varm Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 350 Varm Optimeret installation Serviceordning Varm 05.5 Serviceordning med regelmæssige eftersyn Serviceordning med regelmæssige eftersyn kombineret med overvågning af Varm 05.6 forbrug og/eller afkøling Energibesparelse i kwh/år - kan medtages hvert år Engangseftersyn Varm05.7 Engangseftersyn Varm05.8 Isolering af veksler Varm05.9 Konvertering fra el til fjernvarme Varm 05.4 Engangseftersyn Engangseftersyn med overvågning målrettet forbrugere med højt forbrug Isolering af veksler El til fjernvarme Energibesparelser i kwh pr. eftersyn 362 Energibesparelser i kwh pr. eftersyn 543 Energibesparelser i kwh/m 2 /år 2287 Energibesparelser i kwh/år Konvertering fra oliefyret kedel til fjernvarme Varm Støbe- el. pladejernskedler fra før 1977 Varm Støbe- el. pladejernskedler fra efter 1977 Konvertering fra gasfyret kedel til fjernvarme Varm Støbe- el. pladejernskedler fra før 1977 Varm Støbe- el. pladejernskedler fra efter 1977 Varm Traditionel åben gaskedel Varm Traditionel lukket gaskedel Energibesparelser i kwh/år Energibesparelser i kwh/år Standardværdikatalog, marts

9 Resultatark Fjernvarmeanlæg - Afkølingsbesparelser Skift af radiatorventiler Varm 01.1 Varm 01.1 Varm 01.1 Vejrkompensering på 1- strengede radiatoranlæg Varm 01.2 Ændring af radiatorsystem Varm 03.1 Afkølingsbesparelser Manuelle ventiler Returventiler Termostatventiler uden forindstilling Selvvirkende ventil udskiftes til motorventil med vejrkompensering 1-strenget radiatoranlæg ombygges til 2-strenget radiatoranlæg Afkølingsbesparelse i kwh/år Termostatventiler med forindstilling Afkølingsbesparelse i kwh/år 453 Afkølingsbesparelse i kwh/år 905 Termostatventiler uden forindstilling Større radiatorareal Afkølingsbesparelse i kwh/år Rad.areal - 30% Rad.areal - 20% Rad.areal 70/40 Varm 03.2 Rad.areal - 30% Varm 03.2 Rad.areal - 20% 181 Varm 03.2 Rad.areal 70/40 Ændring af tilslutningsprincip Varm 05.1 Udskiftning af varmtvandsbeholder Varm Varm Udskiftning af brugsvandsveksler Varm Fra indirekte til direkte fjernvarme Ældre beholder til ny beholder Ældre beholder til ny veksler Ældre veksler til ny veksler Afkølingsbesparelse i kwh/år 272 Afkølingsbesparelse i kwh/år Afkølingsbesparelse i kwh/år 181 Udskiftning af tilslutningsanlæg Afkølingsbesparelse i kwh/år Direkte -> direkte Ældre installation Nyere unit Optimeret installation Varm 05.2 Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm 05.2 Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 181 Varm 05.2 Optimeret installation Indirekte -> indirekte Ældre installation Nyere unit Optimeret installation Varm 05.2 Ældre fjernvarmeinstallation (opbygget på stedet anvendt frem til ca. 1990) Varm 05.2 Nyere unit (samlet enhed, anvendt efter ca. 1990) 272 Varm 05.2 Optimeret installation Serviceordning Varm 05.5 Varm 05.6 Engangseftersyn Varm05.7 Engangseftersyn Varm05.8 Serviceordning med regelmæssige eftersyn Serviceordning med regelmæssige eftersyn kombineret med overvågning af forbrug og/eller afkøling Engangseftersyn Engangseftersyn med overvågning målrettet forbrugere med højt forbrug Afkølingsbesparelse i kwh/år - kan medtages hvert år Afkølingsbesparelse i kwh pr eftersyn 181 Afkølingsbesparelse i kwh pr eftersyn 272 Standardværdikatalog, marts

10 Resultatark Oliekedler Varme Varme Varme Varme 04.3 Varme Udskiftning af kedelunit i støbejern (efterisoleret) eller pladejern (efter 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Udskiftning af kedelunit i støbejern ( ringe isoleret) eller pladejern ( før 1977) til A- eller B-mærket oliekedel Elvarmekonvertering 1 -årigt serviceeftersyn 2-årigt serviceeftersyn Besparelse [kwh/år] Gaskedler Besparelse Konvertering: GAS-GAS [kwh/år] [m 3 /år] Varme Kedelunit med gasblæsluftbrænder til ny kondenserende gaskedel Varme Traditionel åben gaskedel til ny kondenserende gaskedel Varme Traditionel lukket gaskedel til ny kondenserende gaskedel Konvertering: OLIE-GAS Varme Varme Renoveret støbejernskedel (fra før 1977) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977 til ny kondenserende Støbe- og pladejerns kedler fra før 1977 (ikke efterisolerede ) til ny kondenserende Konvertering: EL-GAS Varme Elvarmekonvertering Standardværdikatalog, marts

11 Resultatark Solvarme 06.1 type BV2 BV+RV BV2 BV+RV Varmeforsynings-kategori A B Varmebesparelse (solf.: syd, 45 ) Merforbrug el pr. m 2 solfanger Solvarme 06.2 Installering af Solarwall Varmebesparelse [kwh/m 2 /år] 150 Varmepumpe VP Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977 VP Støbe- og pladejerns kedler fra 1977 eller tidligere (ikke efterisolerede ) VP Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977 VP Støbe- og pladejerns kedler fra 1977 eller tidligere (ikke efterisolerede ) Besparelse kwh/år VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP Kedelunit med gasblæsluftbrænder til jordvarmepumpe Traditionel åben gaskedel til jordvarmepumpe Traditionel lukket gaskedel til jordvarmepumpe Kedelunit med gasblæsluftbrænder til luft/vand varmepumpe Traditionel åben gaskedel til luft/vand varmepumpe Traditionel lukket gaskedel til luft/vand varmepumpe Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "A" Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "B" Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "A" - Sommerhuse u. brændeovn Elvarmekonvertering til luft/luft varmepumpe Energimærke "A" - Sommerhus m. brændeovn Konvertering af elvarme til luft/vand varmepumpe VP Årligt serviceeftersyn på jordvarmeanlæg 271 Standardværdikatalog, marts

12 Resultatark Solceller 06.5 Årlig elproduktion Typisk Højeffektiv Monokrystallinsk silicium Poly- (eller multi-) krystallinsk silicium Amorft silicium Biobrændsel Bio Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efterisoleret) til træpillefyr Bio Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) til træpillefyr Bio Ringe isoleret støbejernskedel (1977 eller tidligere) til træpillefyr Besparelse [kwh/år] Ventilation Vent 01 Vent 02 Vent 03 Naturlig ventilation til mekanisk ventilation med krydsvarmeveksler Naturlig ventilation til mekanisk ventilation med roterende varmeveksler Naturlig ventilation til mekanisk ventilation med modstrømsvarmeveksler Besparelse [kwh/år] Standardværdikatalog, marts

13 Resultatark Standardværdier køl/frys samt opvaske- og vaskemaskiner mv. I forhold til disse apparater er standardværdierne fastsat i forhold til naturlig udskiftning med et tillæg for en mindre andel forceret udskiftning Køleskabe Køl med boks Kombiskab Kummefryser Skabsfryser Opvaskemaskine Vaskemaskine Tørretumbler Ved indregning af delvis forceret udskiftning KWh/år Besparelser ved køb af bedste teknologi i forhold til gennemsnitsteknologi (salg) Se forudsætninger nedenfor. KWh/år Indregning af en grad af forceret udskiftning Besparelser ved 100 % forceret udskiftning KWh/år Forcering i procent af levetiden til beregning af gennemsnitlig besparelse (delvis forcering) % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Gennemsnitlig besparelser for delvist forceret udskiftede apparatkwh/år Andel af apparater, der delvist forceres % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Standardværdikatalog, marts

14 Resultatark Forudsætninger for værdier for naturlig udskiftning Udbud på markedet (fra hvidevarepriser.dk) (antal) Markedsandel (elmodel bolig) (%) A A A Markedandelen på A, B og andet er hentet fra ELMODEL- A BOLIG, hvor A+ og A++ ikke optræder B Andet Udbuddet bruges til at fordele markedsandelen for A-skabe ud på A+ og A++ Markedsandel med A fordelt ud på A+ og A++ ud fra udbud (%) Forbrug ifølge standardværdierne( KWh/år) A A fordeles på A, A+ og A++ ud fra udbud. Bør erstattes A med ægte data, hvis de findes A B Andet A Hentes fra standardværdierne ved forceret udskiftning. A Kædet med disse, og ændres derfor ikke her. A B Andet Vægtet gennemsnitsforbrug for solgte apparater KWh/år Gennemsnitsforbruget for det naturligt udskiftede apparater. Potentialet for energibesparelser er forskellen Standardværdikatalog, marts

15 Standardbesparelse - beskriv. Standardbesparelser - Beskrivelser Elanvendelse Nr. Standardbesparelse Beskrivelse Forudsætninger Beregningseksempel Bemærkninger Vaskeapparater Opvask 01 Vask 01 og Tumbler 01 Naturlig udskiftning af vaskeapparat Standardløsningen omhandler maskine til "A" mærket vaskeapp.. udskiftning af et vaskeapparat med en energibesparende "A", vaskeapparat. Værdierne under fanebladet vaskeapparater tjener udelukkende som baggrundsværdier til tallene der er angivet i resultatarket under "Naturlig udskiftning" Se baggrundsværdierne ved at Køl-frys Naturlig udskiftning af køl/frys Standardløsningerne omhandler udskiftning af husholdnings køl/frys til A+ eller A++ Værdierne under fanebladet køl-frys tjener udelukkende som baggrundsværdier til tallene der er angivet i resultatarket Se baggrundsværdierne ved at Madlavning Madlavning 01 Indkøb af Induktionskomfur Standardløsningen omhandler udskiftning af et traditionelt elkomfur med massekogeplader eller keramiske kogeplader med induktionskomfur. Elforbrug før udskiftningen er fundet i tabel 6.16 i ELMODEL-bolig. Elbesparelsen ved udskiftningen er fundet i folderen "Bedre elvaner" udgivet af de danske el-selskaber. Udskiftning af et traditionelt komfur til et induktionskomfur. Komfuret er placeret i en lejlighed. I fanebladet "Brune apparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 21 kwh. Madlavning 02 Indkøb af "A" mærkede elovne Standardløsningen omhandler udskiftning af ældre elovne til "A" mærkede elovne. Standardværdibesparelsen gælder for elovne mellem liter. Elforbrug før udskiftningen er fundet i tabel 6.1 i ELMODEL-bolig. Elbesparelsen ved udskiftningen er fundet ved hjælp af tabel 6.3 i ELMODEL-bolig samt Elsparefondens hjemmeside (www.hvidevarepriser.dk). Udskiftning af en ældre ovn til en "A" mærket ovn. Ovnen er placeret i en lejlighed. I fanebladet "Brune apparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 24 kwh. Standardværdikatalog, marts

16 Standardbesparelse - beskriv. Belysning Lys 01 Udskiftning af glødelampe med A- sparepærer Standardløsningen omhandler udskiftning af traditionelle glødepærer til A-sparepærer. Værdierne gælder for udskiftning af 25, 40, 60, 75 og 100 W glødepærer til 7, 11, 15, 20 og 23 W A-sparepærer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år. Ved udskiftning af alm glødepærer til sparepærer er det med virkning pr. 1. januar 2010 besluttet, at standardværdien sættes til 0, som en konsekvens af at glødepæren gradvis udfases fra handelen fra 1. september Lys 02 Bevægelsesmelder på udendørsbelysning Standardløsningen omhandler installation af bevægelsesmelder styring på udedørsbelysningen Værdierne gælder for montering af Montering af bevægelsesmelder på bevægelsesmelder på udendørsbelysningen i udendørsbelysningen bestående af en 60 W stedet for skumringsrelæ. Udendørsbelysningen glødelampe. Elbesparelsen vil være 210 kwh. kan bestå af 25, 40, 60, 75 og 100 W glødepærer samt 7, 11, 15, 20 og 23 W A- sparepærer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år ved anvendelse af skumringsrelæ og 500 timer pr. år ved anvendelse af bevægelsesmelder Lys 03 Udskftning af halogenstift med LED stift (fatning G4) Standardløsningen omhandler udskiftning af 12 V 10 W halogenstift med en 1,5 LED stift Standardværdien gælder for for udskiftning af en 10 W halogen stift med en 1,5 W LED stift. Der er benyttet en årlig driftstid på 1000 timer pr. år. Der skal for god ordens skyld gøres kwh. opmærksom på at der udelukkende er fokuseret på kwh besparelsen, og ikke afvigelse i den udsendte lysmængde (lumen) Udskiftning af en 10 W halogenstift til en 1,5 W LED indsats. I fanebladet "Belysning" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 8,5 Lys 04 Udskiftning af gløde-/halogenpærer til diodepærer Standardløsningen omhandler udskiftning af 12 V halogenspots med en LED spots Standardværdierne gælder for for udskiftning af 15, 20, 30, 35 og 50 W halogen spots med LED spots. Der er benyttet en årlig driftstid på 1000 timer pr. år. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på at der udelukkende er fokuseret på kwh besparelsen, og ikke afvigelse i den udsendte lysmængde (lumen) Udskiftning af en 20 W halogenspot til en 3 W LED spot. I fanebladet "Belysning" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 17 kwh. Lys 05 Udskiftning af glødelampe til LED lampe Standardløsningen omhandler udskiftning af 230 V glødelamper med LED lamper Standardværdierne gælder for for udskiftning af en 25 W kertepære med LED kertepære samt udskiftning af en 40 W kuglepære med en LED kuglepære.der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på at der udelukkende er fokuseret på kwh besparelsen, og ikke afvigelse i den udsendte lysmængde (lumen) Udskiftning af en 25 W kertepære til en 5,5 W (optaget effektt) LED kertepære. I fanebladet "Belysning" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 21 kwh. Standardværdikatalog, marts

17 Standardbesparelse - beskriv. Cirkulationspumper Pump Udskiftning til Energisparepumpe (cirkulationspumper) Standardløsningen omhandler udskiftning af trinreguleret cirkulationspumpe (3 trin) til trinløs regulerbar cirkulationspumpe samt Amærket -pumpe. Værdierne gælder for udskiftning af en UPS trinreguleret cirkulationspumpe (Grundfos), som er den mest benyttede med en trinløs regulerbar cirkulationspumpe. Beregningerne er Udskiftning af en trinreguleret cirkulationspumpe, som altid er indstillet på trin 3, til en trinløs regulerbar cirkulationspumpe. I fanebladet "Cirkulationspumper" ses, at den foretaget for de tre mulige indstillinger af UPS 25-årlige besparelse ved udskiftningen vil være pumpen. Elforbrug før udskiftningen er fundet kwh. Hvis der skiftes til en "A" mærket pumpe vha. Grundfos Wincaps vil besparelsen anddrage 411 kwh pr. år. beregningsprogram og elforbruget efter udskiftningen er fundet på Elsparefondens hjemmeside. Driftstiden er sat til timer pr. år. Pump 03 Ur på cirklationspumpe til varmt brugsvand Standardløsningen omhandler montering af et ur på cirkulationspumpen til det varme brugsvand. Standardværdien gælder for montering af et ur I fanebladet "Cirkulationspumper" ses, at på en cirkulationspumpe til det varme brugsvand montering af et ur på cirkulationpumpen til det med et effektoptag på 25 W. Effektoptaget for varme brugsvand vil medføre en elbesparelse pumpen er fundet i ELMODEL-bolig på 73 kwh pr. år. (Datagrundlag 2006) s. 63. Driftstiden er sat til timer pr. år før ændringen mens den er sat til timer pr. år efter ændringen. Standardværdikatalog, marts

18 Standardbesparelse - beskriv. Kontorudstyr Kontor 01 Udskiftning af skærme Standardløsningen omhandler udskiftning af traditionelle CRT skærme til LCD fladskærme Værdierne gælder for udskiftning af en 15 ", 17" og 20" CRT skærm til en 15" og 17" LCD fladskærm. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 timer pr. år og en standbytid på timer pr. år. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at udskiftning af en 20 " CRT skærm til en 17" LCD fladskærm vil medføre en årlige besparelse på 93 kwh. Kontor 02 Udskiftning af standard hjemmecomputer Udskiftning af standard hjemmecomputer til bedste hjemmecomputer Værdierne gælder for udskiftning af en standard hjemme-computer til den bedste hjemmecomputer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 timer pr. år og en standbytid på timer pr. år. Udskiftning af en standard hjemmecomputer til den bedste hjemme-computer. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 42 kwh. Kontor 03 Udskiftning af bærbar computer Udskiftning af standard bærbar computer til bedste bærbar computer Værdierne gælder for udskiftning af en standard bærbar computer til den bedste bærbar computer. Der er benyttet en driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 timer pr. år og en standbytid på timer pr. år. Udskiftning af en standard bærbar computer til den bedste bærbar computer. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at den årlige besparelse ved udskiftningen vil være 34 kwh. Kontor 04 Udskiftning af standard hjemmecomputer til bærbar computer Udskiftning af standard hjemmecomputer med 17 " CRT skærm til hjemme-computer med 17 " skærm til den med 17 " CRT skærm til bedste bærbar bedste bærbar b computer bedste bærbar b computer. Der er benyttet t en computer. I fanebladet "Kontorapparater" t " ses, at driftstid på timer pr. år, en sleep tid på 234 den årlige besparelse ved udskiftningen vil være Værdierne gælder for udskiftning af en standard Udskiftning af en standard hjemmecomputer timer pr. år og en standbytid på timer pr. 218 kwh. år. klikke på nedenstående d knap Kontor 05 Elspareskinne på kontorudstyr Standardløsningen omhandler installation af elspareskinne på diverse kontorudstyr til reduktion af standby forbrug værdien er baseret på en gennemsnitsanvendelse af printer,højtalere, scanner,router skærm, modem, mus,laptop,dvd, tv og video. Standardværdien er baseret på en elspareskinne pr husstand. Montering af elspareskinne styret af PCéns udgang. Kontor 06 Elspareskinne på TV udstyr Standardløsningen omhandler installation af elspareskinne på diverse TVudstyr til reduktion af standby forbrug Værdien er baseret på en gennemsnitsanvendelse af DVD, Video, surroundanlæg, set-top boks, Spillemaskine, Audioudstyr Standardværdien er baseret på en elspareskinne pr husstand. Montering af elspareskinne styret af TVets udgang. Kontor 07 Spillekonsoller ved brug af spareskinne Standardløsningen omhandler installation af elspareskinne på spillekonsoller til reduktion af standby forbrug Standardværdierne baserer sig på data for spillekonsollerne effektoptag fra Elsparefondens hjemmeside samt en skønnet standbytid på 4 timer pr. dag. I fanebladet "Kontorapparater" ses, at montering af en spareskinne på en Playstation 2 slim vil medføre en årlige besparelse i et parcelhus på 32 kwh. Standardværdikatalog, marts

19 Standardbesparelse - beskriv. Klimaskærm Forudsætninger for varmebesparelser ved standard forbedringer: Standardløsningerne omfatter bygningskonstruktioner der adskiller opvarmede rum og det fri eller uopvarmede loftsrum og kælderrum. Udgangspunktet er typiske bygningskonstruktioner i boligbyggeri (énfamiliehuse, tæt-lavt byggeri, etagebygggeri) og bygninger opvarmet som boliger (kollegier, institutioner, kontor, service mv.) For andre konstruktioner bør besparelser baseres på varmetabsberegninger. De vejledende besparelser er beregnet svarende til en opvarmningssæson fra 1. Oktober til 1. Maj, for en udvidet opvarmningssæson fra 1. September til 1. Juni kan besparelserne øges med 13 %. U-værdier svarer til værdier anvendt under energimærkningsordningen. Det bemærkes at hver standardbesparelser dækker en række konstruktioner og u-værdier, men at de angivne besparelser typisk kan betegnes som konservative. Forbedringerne sigter på at opfylde BR 95 / BR-S 98 / BR 2006 (tilbygnings- ombygningskrav) krav til U-værdier. For bygninger opført fra 1979 vil vinduesforbedringer ofte være eneste relevante forbedringsmulighed. De vejledende forslag til forbedringer er retningsgivende, og kan ikke erstatte en detaljeret gennemgang foretaget af en energikonsulent. Mindre arealer som kvistflunker og radiatorbrystninger indgår ikke i standardløsningerne. Den årlige varmebesparelse for hver standardløsning er angivet i kwh/m2 forbedret konstruktion. Da hver løsning omfatter en gruppe ensartede konstruktioner, kan der reelt være forskelle i besparelserne fra bygning til bygning på %. De overslagsberegnede energibesparelser omfatter ikke særlige linietab og kuldebroer, ligesom forhold omkring gulvvarme ikke indgår. Vinduesforbedringers indflydelse på solindfald indgår ikke i de beregningnede varmebesparelser. Standardløsninerne omfatter de mulige forbedringer, der er ikke fravalgt muligheder udfra økonomiske overvejelser. Ligeledes er membranplaceringer og andre byggetekniske forhold ikke medtaget i de korte beskrivelser. Standardbesparelse Beskrivelse Forudsætninger Beregningseksempel Bemærkninger Tagkonstruktioner Klima 01.1 Klima 01.2 Efterisolering af tagkonstruktion i uopvarmet loftsrum Efterisolering af træbjælkelag med indskud, mod uopvarmet loftsrum Udlægning af mineraluld på uisolerede eller utilstrækkeligt isolerede træbjælkelag / betondæk eller tegldæk i uopvarmet loftsrum. For isolerede konstruktioner forudsættes at den eksisterende isolering ikke er trådt ned eller ødelagt og at loftsrummene er rimeligt ventilarede så fugt kan ventileres bort. Gangbroer hæves for at hindre ødelæggeser af isolering. Ved udlægning af isolering brydes evt. kuldebroer ved gitterspær ved isolering over spærfødder. p g gg Indblæsning af granuleret mineraluld i uisoleret træbjælkelag over øverste opvarmmede etage. Forbedringen udføres mod uopvarmede men anvendte loftsrum. Arbejdet udføres af autoriseret indblæsningsfirma. Isoleringstykkelsen afhænger af konstruktionen. Efterisolering af Gitterspærfag. Eksisterende isolering mellem spærfødder er 10 cm, der efterisoleres med 15 cm mineraluld: 5 cm mellem spærfødder og 10 cm over spærfødder. U-værdi før: 0,35, U-værdi efter: 0,15. Varmebesparelsen udgør ca. 17 kwh/m2 pr. år Efterisolering ved indblæsnng af granuleret mineraluld i træbjælkelag, under og ovver indskud, samlet tykkelse 7½-10 cm. U-værdi før: 1,1. U-værdi efter: 0,7 Varmebesparelsen udgør ca. 35 kwh/m2 pr. år Klima 01.3 Efterisolering af tagkonstruktion ved udnyttet tagetage. Isolering af hanebåndsspær el. lign. med tegl/plader på lægter ved ilægning af mineraluld mellem spær. Arbejdet kræver typisk afmontering af tagbelægning og isolering udefra incl. påforing / øgning af trækonstruktionen. Gennemføres i forbindelse med tagforbedringer / udskiftninger. Hvor muligt påfores så kuldebroer brydes. Efterisolering i forbindelse med tagrenovering. Uisolerede hanebåndsbjælker med indskudsbrædder isoleres udefra med 25 cm mineraluld incl. påforing af spær. U-værdi før: 1,5 U-værdi efter: 0,15. Varmebesparelsen udgør ca. 117 kwh/m2 pr. år Klima 01.4 Efterisolering af flade tage. Isolering af flade tage: trækonstruktioner, kasetter og betonelementer ofte med tagpap. Isolering af en trækonstruktion kræver typisk ombygning af denne (se Klima 01.3). For betontage med udvendig isolering øges isoleringstykkelsen i forbindelse med fornyelse af tagbelægningen. Fugtforhold bør undersøges inden forbedringen udføres. Efterisolering af betondæk udvendigt isoleret med 10 cm afsluttet med tagpap. Isoleres med 20 cm afsluttet med buildup tag. U-værdi før: 0,35. U-værdi efter: 0,12 Varmebesparelsen udgør ca. 20 kwh/m2 pr. år Standardværdikatalog, marts

20 Standardbesparelse - beskriv. Ydervægge Efterisolering af uisolerede ydervægge Udvendig isolering af 1-stens murværk, bindingsværk, betonvægge og uisoerede trækonstruktioner. Trækonstruktionen ombygges/fornyes svarende til den ønskede isoleringstykkelse. En effektiv dampstandsende membran etableres på den varme side af isoleringen. Tætning af fuger / samlinger mellem lette elementer og lette elementer og mur/beton skal ligeledes sikres. For massive konstruktioner opsættes isoleringen typisk enten direkte på konstruktionen og afdækkes med net og puds, eller i en træ/metal konstruktion der afdækkes med plademateriale. Fugtforhold vurderes inden arbejdet igangsættes. Den udvendige isolering kan føres videre ned i jorden og derved øge isoleringen af terrændæk og evt. kælderydervægge. Efterisolering af 1 stens mur med 15 cm isolering udvendigt afsluttet med net og farvet puds. U-værdi før: 2,0. U-værdi efter: 0,25 Varmebesparelsen udgør ca. 152 kwh/m2 pr. år Klima 02.1 Efterisolering af ydervægge, indvendigt Indvendig isolering af ydervæggge med ingen eller nogen isolering. Indvendig efterisolering bør ikke udføres uden en vurdering af konsekvenser for fugtforhold. Tværvægge mv. kan fungere som kuldebroer, hvorfor besparelsen kun gælder det isolerede areal. Organisk materiale (fx tapet) bør fjernes inden isoleringen, der kan udføres med præfabrikerede elementer eller bygges op på stedet afsluttet med damptæt membran og gipsplader. Der kan være en del følgearbejder - tilslutning ved loft, paneler, el, rørarbejde ved radiatorer, flytning af radiatorer, tapetsering/maling mv. Hertil kommer om løsningen skal gå til gulvoverflade, eller under denne - fx til betondæk. Indvendig efterisolering af 24 cm mur med 5 cm mineraluld mellem stålrigler, afsluttet med damptæt membran og gipsplade, samt tætning mod tværvægge giver en besparelse på 120 kwh pr m2 pr. år Klima 02.2 Efterisolering af uisolerede hulmure Indblæsning af granuleret mineraluld i hulrum. Alternativt kan udvendig isolering af konstruktionen udføres. Indblæsning udføres af autoriseret indblæsningsfirma. Isoleringstykkelsen afhænger af konstruktionen: for 30 cm hulmur ca. 8 cm og for 36 cm kanal mur ca. 12 cm. Besparelsen for kanalmuren reduceres af den høje udmuringsprocent (30-40%). For malede hulmure vurderes fugtforhold inden arbejdet overvejes. Alternativt kan udvendig isolering gennemføres. Se Klima Efterisolering af 30 cm hulmur ved indbæsning af granuleret mineraluld (ca. 8 cm). U-værdi før: 1,5 U-værdi efter: 0,7. Varmebesparelsen udgør ca. 69 kwh/m2 pr. år Klima 02.3 Efterisolering af ydervægge, udvendigt Udvendig isolering af ydervægge med ingen eller nogen isolering For trækonstruktioner kan en del af isoleringen Efterisolering af 23 cm gasbeton med 15 cm placeres i konstruktionen idet en effektiv isolering udvendigt afsluttet med net og farvet dampstandsende membran etableres på den puds. U-værdi før: 1,0. U-værdi efter: 0,23 varme side af isoleringen. For massive Varmebesparelsen udgør ca. 67 kwh/m2 pr. år konstruktioner opsættes isoleringen typisk enten direkte på konstruktionen og afdækkes med net og puds, eller i en træ/metal konstruktion der afdækkes med plademateriale. Fugtforhold vurderes inden arbejdet igangsættes. Den udvendige isolering kan føres videre ned i jorden og derved øge isoleringen af terrændæk og evt. kælderydervægge. Standardværdikatalog, marts

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur.

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur. Eksempel: Mad 1 > 12727 Madlavning Mad 1 traditionelt elkomfur til induktionskomfur keramisk elkomfur til induktionskomfur kwh/år 12727 12725 Mad 2 traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 12726 Belysning

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011 Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 11 Indledning I forbindelse med revisionen af standardværdikataloget er der foretaget omfattende ændringer. Alle værdierne for opvask, køl/frys og madlavning

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser januar 2012 Indholdfortegnelse Belysning side 5 2/159 Ændringsoversigt Reference 1. version af standardværdikataloget Revideret version af standardværdikatalog

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser.1 august 2011 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - isolering Klimaskærm - vinduer,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2013 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2012 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - vinduer, døre, ovenlys og glaspartier

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 03.02.2015 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget Taastrup den 2. november 2012 Forslag til ændringer i Standardværdikataloget 1 Indhold Forslag til ændringer i Standardværdikataloget... 1 Fjernvarmeanlæg, afkølings og energibesparelser... 3 Vejrkompensering...

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr Standardværdikatalog Nyhedsbrev 01.10.2016 Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr. 01.01. 2017 Ændringerne er opdelt i 1. Nye Standardværdier 2. Ændring af standardværdier 3. Standardværdier der

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0:

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0: Standardværdikatalog logbog - 2013 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog 01.01.2017 Bio 9 Isolering af ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) Udgår Ref.: Bio 10 Biokedler /

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe >#41 Ravdex A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde 4. november 2014 Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe De danske net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas og olie har

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version 6.0 Gyldig fra: 01-01-2017 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indhold Om standardværdikataloget...

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-003626-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Unavngivet Nr. Ørslev Bygade 6 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. juni 2012 Til den 6. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rimsøvej 4 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-101166-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-02227-0137 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 13. juli 2006 Ejendommens BBR nr.: 153 055580 001 Byggeår: 1978 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søvænget 3 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. november 2015 Til den 21. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Næsgårdvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080604-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 10 Adresse: Kongelysvej 27 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-111205-001 Energikonsulent: Michael Skovgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Colbjørnsensvej 23 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Damgårdsvej 2 3330 Gørløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2015 Til den 21. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1453 m³ Naturgas, 132 kwh el. 871 m³ Naturgas, 80 kwh el. 1067 m³ Naturgas, 116 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1453 m³ Naturgas, 132 kwh el. 871 m³ Naturgas, 80 kwh el. 1067 m³ Naturgas, 116 kwh el SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 124A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -5.4 MWh Fjernvarme 5390 kwh Elvarme. 1.4 MWh Fjernvarme, 317 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -5.4 MWh Fjernvarme 5390 kwh Elvarme. 1.4 MWh Fjernvarme, 317 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisevej 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007509 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere