VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER..."

Transkript

1 VANDTÆTNING BYGGERIETS G INDUSTRIENS FRETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

2 NAFUFLEX Afsnit 1 De fleksible smøre-, sprøjte- og rullemembraner VLSEAL 200 VLSEAL 250 EXPERT PRF Afsnit 2 Smøremembraner - lette at anvende CNTRLL BETNGTETT Afsnit 3 Løsningen der trænger dybt ind i betonen - også indefra DUAL SEAL Afsnit 4 Dobbelt sikkerhed med Bentonit og PE-membraner VLCLAY VLTEX VLTEX DS VLTEX CR VLTEX CRDS Afsnit 5 Natrium Bentonit tæppemembraner Bentoseal Hydrobar Tube Klemliste VLCLAY SWELLTITE Afsnit 6 Komposit membran af HDPE Butylgummi Volclay bentonit VLCLAY ULTRASEAL SP G BT Afsnit 7 APC (Aktive Polymer membraner) ELTENE Afsnit 8 De økonomiske og sikre selvklæbende løsninger BIF 2,0 Afsnit 9 Den svejsbare løsning - også ved brokant isolering KIM KRYSTL INDVENDIG MEMBRAN Afsnit 10 Kemisk tilsætningsstof i pulverform - effektivt i opbygning af vandtæt beton GP GRUNDMUR Afsnit 11 Dræn og ventilation til kældre DIVERSE Afsnit 12 Referencelister Diverse

3 NAFUFLEX SMØREMEMBRANER CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A VERSIGT G PRDUKTVÆLGER Nafuflex produkterne er sømløse, fugefrie og vedvarende fleksible, revneoverbyggende fugt- og vandisoleringsmembraner. Derudover er alle produkterne opløsningsmiddelfrie. 2-KMPNENT (NAFUFLEX BASIC 2, NAFUFLEX PRFI TECH 2) ffnafuflex Basic 2 er fiberforstærket ffved høj luftfugtighed og / eller køligt vejr tørrer Nafuflex Basic 2 mere sikkert fftørrer hurtigt og er derved hurtigere regnfast ffnafuflex Profi Tech 2 er specielt egnet til sprøjtning Side 3 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET 1-KMPNENT (NAFUFLEX EASY TECH 1, NAFUFLEX PRFI TECH 1) ffskal kun omrøres ffnafuflex Easy Tech 1 indeholder polystyrolkugler og er derfor lette at spartle ffi varmt vejr er Nafuflex Easy Tech 1 bedre, idet der undgås blandefejl ffnafuflex Profi Tech 1 er specielt egnet til sprøjtning, da den er mere flydende PRDUKTVÆLGER Bemærk venligst at nedenstående kun er vejledende type 1-komp. 2-komp. Spartles Sprøjtes Rulles på Kostes Tørretid E TECH normal P TECH normal Basic kort P TECH normal VINTER 0 ºC EFTERÅR +10 ºC FRÅR ºC SMMER VER +20 ºC NAFUFLEX BASIC 2 / P TECH 2 NAFUFLEX E TECH 1 Det gælder for alle produkter, at bygningsdelene skal være frostfrie. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

4 AQUAMULS S3 PLØSNINGSMIDDELFRI BITUMENEMULSIN TIL ISLERING MD JRDFUGT ANVENDELSESMRÅDER Isolering af beton, letbeton, murværk og pudsede overflader mod jordfugt Fremstilling af bitumenmørtel til vandtætte fuger PRDUKTEGENSKABER pløsningsmiddelfri bitumenemulsion Tyktflydende, flødeagtig konsistens Kan anvendes på fugtige og tørre overflader Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer og lude Kan blandes med cement og kalkmørtler til en fugemørtel med en smidig og let bearbejdelig konsistens FRBRUG Grunding Ca g/m² 1. lag: Ca. 200 g/m² 2. og efterfølgende lag: Ca. 100 g/m² Med 2 påføringer, i alt ca. 300 g/m², opnås en vådlagstykkelse på ca. 0,3 mm og en tørlagstykkelse på ca. 0,175 mm. Side 4 Afsnit VANDTÆTNING NAFUFLEX BRUGSANVISNING AQUAMULS S3 skal omrøres før brug. Kan anvendes på alle mineralske overfl ader som beton, puds, murværk og letbeton. verfl aderne skal være faste og fri for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indfl ydelse på vedhæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger bør være fyldte og afrettede. Forberedelse Lufthuller i betonoverfl ader bør udfyldes ved spartling, inden den egentlige påføring. Alt efter overfl adens sugeevne bør der grundes. Hertil anvendes AQUAMULS S3 fortyndet med vand 10:1 AQUAMULS S3. Ved denne fortynding får den ellers sorte AQUAMULS S3 en brun farve, som kan bruges som kontrolgrundlag. Påføring På den således grundede overfl ade kan den ufortyndede AQUAMULS S3 derefter påføres med børste, kost, rulle eller sprøjte. Antal af påføringer afhænger af overfl adens beskaffenhed samt krav til fugtisoleringen. Det anbefales, at der altid påføres mindst 2 lag. Under optørringen skal den påførte AQUAMULS S3 beskyttes mod regn og/eller tilsvarende påvirkning. AQUAMULS S3 må kun anvendes ved temperaturer over +5º C. Støvtør efter ca. 5 timer v/+20º C. Arbejdsredskaber bør straks efter brug rengøres med vand. Så snart AQUAMULS S3 er tørt, er det uopløseligt med vand. Tørt materiale kan kun fjernes med opløsningsmidler.

5 ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 0-3 (1993) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. PBEVARING Bitumenemulsionen skal opbevares frostfrit i tætlukkede spande. Ved korrekt opbevaring kan produktet gemmes ca. 12 måneder. EMBALLAGE AQUAMULS S3 leveres i plastspande à 25 kg. (1 palle = 12 spande). Side 5 Afsnit VANDTÆTNING NAFUFLEX TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser.

6 NAFUFLEX BASIC 2 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A (TIDLIGERE NAFUFLEX 2K) pløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk. ANVENDELSESMRÅDER ffudvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed og vand under hydrostatisk tryk ffisolering af altaner og terrasser ffisolering af vådrum / badeværelser ffvand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager ffsom klæber for isolerings- og drænplader Side 6 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET PRDUKTEGENSKABER fffugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber fftil alle almindelige mineralske overflader ffpløsningsmiddelfri og asbestfri ffspartles eller kostes på ffresistent over for en række salte og svage syrer ffvandtætningsklasse W2A FRBRUG Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) kg/m 2 6,6 4 mm 5,7 mm EN A1:2012

7 TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Produktet Anvendelse Konsistens Blandingsforhold Påføring Brugstid Forarbejdningstemperatur verflade Primning Forbrug til belægning Tørring Resistensliste MAL-koder Sundhedsfarlige stoffer Data / Bemærkninger Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende special-fyldstoffer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk Pastaagtig efter blanding 3 dele væske til 1 del pulver Priming: børste, kost Påføring: spartel, kost Ca. 90 minutter ved + 20º C Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Tør eller let fugtig, ikke frossen; alle mineralske bæredygtige overflader, helfuget murværk, beton og gasbeton Blandet materiale fortyndes med vand 1:10. Forbrug ca g/m² ufortyndet materiale (afhængig af overfladens sugeevne) Se ovenstående tabel Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: 1-3 dage, regnfast efter 3 timer ved +20º C/ 65 % relativ luftfugtighed Humussyre, kulsyre, sulfater. Yderligere resistenser oplyses på forlangende Emulsion: Pulver: Brugsklar: Ifølge farestofregulativet - ingen MAL-kode 0-1 (1993) - PR nr MAL-kode 0-4 (1993) - PR nr MAL-kode 0-1 (1993) Side 7 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være fast og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v. som kan have indflydelse på vedhæftningen, og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. verfladen, der skal behandles, kan være tør eller fugtig (men ikke våd / vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fuge tørre overflader. Det er vigtigt at der ikke er klart vand på vandrette overflader. Stærkt sugende eller porøse overflader skal primes før påføring af Nafuflex Basic 2. Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende opfyldning eller spartling med Nafuflex Basic 2. Som primer anvendes fortyndet Nafuflex Basic 2. De to Nafuflex Basic 2 komponenter blandes færdigt i det leverede blandingsforhold 1:3. Blandingen fortyndes til primning med 1 del Nafuflex Basic 2 og 10 dele rent vand og påføres med en børste eller kost. Materialeforbrug (uden vand) til primning = ca g/m² Nafuflex Basic 2, afhængigt af underlagets sugeevne. Udførelse af spartellagene pblandingen af Nafuflex Basic 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den flydende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris eller en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse. Nafuflex Basic 2 påføres med en spartel, kost eller sprøjtes på i et jævnt lag i en eller to arbejdsgange afhængig af kravene. For at undgå revnedannelse bør det påførte og allerede afhærdende materiale ikke viderebearbejdes. Det udføres som et dobbelt spartellag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv nr. 25 nf med en overlapning på 100 mm. EN A1:2012

8 Udfyldning af hulkeler Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufill KM 250, hvorefter der primes med fortyndet Nafuflex Basic 2. Herefter påføres Nafuflex Basic 2 i to lag. Ligeledes kommes der to lag Nafuflex Basic 2 på rørgennemføringer, således at der opnås en effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning. Nafuflex Basic 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20º C og normal luftfugtighed. Højere temperaturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. Ved temperaturer under +5º C skal arbejdet indstilles. Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafuflex Basic 2. Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadiger belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, flamingoplader eller lignende. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Nafuflex Basic 2 er regnfast efter ca. 3 timer (ved +20º C). Side 8 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. PBEVARING Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De flydende komponenter skal beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. m muligt skal blandede hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske opbevares tørt. I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder. EMBALLAGE Spand med 21 liter emulsion + 7 kg pulverkomponent = 28 kg. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (Brugsklar) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

9 NAFUFLEX EASY TECH 1 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A (TIDLIGERE NAFUFLEX 1K-SP) pløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk ANVENDELSESMRÅDER ffvand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner inde og ude mod: ff-jordfugtighed ff-grund- og nedsivningsvand ff-vandtryk ffanvendes på vandrette og lodrette flader ffsom klæber for isolerings- og drænplader Side 9 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET PRDUKTEGENSKABER ffelastisk og revnedækkende ffmkostningsbesparende - kan påføres i op til 6 mm tykkelse pr. arbejdsgang ffpløsningsmiddelfri, ingen lugtgener. Kan spartles eller sprøjtes på ffvandtætningsklasse W2A. TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Produktet Anvendelse Konstistens Massefylde Påføring Data / Bemærkninger pløsningsmiddei bitumenkautsjukemulsion med polystyrolfyldstof. Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk op til 7 bar. Pastaagtig 0,75 (efter tilsætning af pulver 0,80) g/cm³ Primning: kost, børste Påføring: spartel eller murerske eller sprøjte Brugstid Uden pulver > 3 timer/med pulver max. 3 timer (ved ca. +20º) Påføringstemperatur verflader Primning Forbrug ved påføring Tørring Resistensliste Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Alle mineralske overflader, murværk med glatte fuger, beton, gasbeton, tør eller let fugtigt, ikke frossen Nafuflex Grundimprægnering fortyndes med vand 1:1, forbrug ca g/cm² fortyndet materiale, afhængig af overfladens sugeevne Se omstående tabel. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: ca. 3 dage. Lavere temperaturer hhv. højere luftfugtighed kan medføre længere tørretider. Regnfast efter ca. 12 timer (ved +23º C). Humussyre, kulsyre, sulfater. Andre resistenser oplyses på forespørgsel. EN A1:2012

10 BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indflydelse på vedhæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Stærkt sugende og porøse overflader grundes med NAFUFLEX Grundimprægnering fortyndet med vand 1:1, forbrug ca g/cm² fortyndet materiale, afhængig af overfladens sugeevne. Påføring På den allerede tørre, grundede overflade påføres Nafuflex Easy Tech 1 med spartel, murerske eller stålglittebræt i et jævnt lag i én arbejdsgang. Nafuflex Easy Tech 1 kan også sprøjtes på. For at undgå revner må det allerede påførte materiale ikke viderebearbejdes. Der lægges glasvæv mellem 1. og 2. påføringslag! Side 10 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Hulkeler I alle indadgående hjørner kan der udføres en hulkel med Nafufill KM 250. Når hulkelen er hærdet grundes først med NAFUFLEX og derefter påføres Nafuflex Easy Tech 1 i et lag. Nafuflex Easy Tech 1 kan anvendes ved temperaturer fra +5º C til +35º C. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger brugstiden. Arbejdet bør indstilles ved temperaturer under +5º C. Åbnede spande skal altid lukkes lufttæt, selv ved kortere arbejdspauser. Gennemtørringstiden for Nafuflex Easy Tech 1 er afhængig af temperatur og luftfugtighed. Ved normale temperaturer på ca º C må påregnes en tørretid på min. 3 dage. Ved lavere temperaturer forlænges tørretiden. Nafuflex Easy Tech 1 er regnfast efter ca. 12 timer (ved +23º C). Udgravningen må først tilfyldes efter total gennemtørring af Nafuflex Easy Tech 1. For at udelukke beskadigelser må murbrokker og sten med skarpe kanter ikke komme i direkte berøring med isoleringen. Egnet opfyldningsmateriale er f.eks. sand / jord, og det er hensigtsmæssigt at anvende drænplader eller hårde isoleringsplader som beskyttelse af Nafuflex Easy Tech 1. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet er frisk. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsmidler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. FRBRUG Vandtryk Enhed Forbrug/liter Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) l/m² 5,2 4,0 mm 5,2 mm EN A1:2012

11 PBEVARING Bitumenemulsionen opbevares frostfrit i tætlukkede spande. Accelrator skal beskyttes mod fugt. Ved korrekt opbevaring kan produkterne gemmes ca. 12 måneder. EMBALLAGE Nafuflex Easy Tech 1: Nafuflex Grunder: Spand à 30 liter Dunke á 10 ltr. ARBEJDSMILJØ MAL-Kode: Uden accelrator: 0-1 (1993) Emulsion: 00-1 Pulver: 00-3 (1993) Sundhedsfarlige stoffer: Ifølge farestofregulativet: Ingen Side 11 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

12 NAFUFLEX PRFI TECH 1 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A (TIDLIGERE NAFUFLEX 245) Enkomponent, sprøjtbar kunststofmodificeret opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til fugtisolering i byggeri PRDUKTEGENSKABER ffvandtætningsklasse W2A ffmiljøvenlig, opløsningsmiddelfri ffhøjelastisk og revnedækkende op til 2 mm ffpåføres med sprøjte (airless) Side 12 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET ANVENDELSESMRÅDER Fugtisolering i byggeri, f.eks. fundamenter, støttemure, kældre, underjordiske gange og garager. TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Enhed Værdi Bemærkninger Massefylde g/cm ³ 0,98 30 liter = 29,40 kg; 200 liter = 196 kg Brugstemperaturer º C > + 5 Luft- og overfladetemperatur Tørretid Dage 2-4 Ved +20º C og 65% relativ luftfugtighed. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og vådlagstykkelse forlænges eller forkortes tørretiden. Vandtryk Enhed Forbrug/liter Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) l/m 2 5,9 4 mm 5,9 mm BRUGSANVISNING Forberedelse af overflade Nafuflex Profi Tech 1 kan bruges på alle mineralske overflader. Det anbefales, at hulkeler udføres med vandtæt mørtel. Grunding Ved sugende overflader kan grunding foretages med en opløsning af 1 del Nafuflex Profi Tech 1 og 10 dele vand. Meget sugende eller støvede overflader kan grundes med Nafuflex-grundimprægnering. Grunding kan undlades ved påføring med airless-sprøjtemetode. Påføring Nafuflex Profi Tech 1 påføres jævnt og uden luftblærer. Lagtykkelsen retter sig efter det vandtryk som påvirker byggeriet. Et forstærkningsindlæg Glasvæv 25 nf indarbejdes, med 100mm overlabning. Ved høje temperaturer og direkte solskin skal Nafuflex Profi Tech 1 påføres i tynde lagtykkelser indtil den krævede vådlagstykkelse er opnået, dette gøres for at undgå blæredannelser. Efterbehandling Nafuflex Profi Tech 1 skal beskyttes indtil den er regnfast. Nafuflex Profi Tech 1 må ikke udsættes for vand- eller frostpåvirkning før belægningen er fuldstændig gennemtør. Den gennemhærdede fugtisolering skal beskyttes vedvarende mod skadelige påvirkninger af statisk, dynamisk eller termisk art med et beskyttelseslag. Længere tids udsættelse for vejrliget skal undgås, da det kan føre til krakelering og revnedannelser på overfladen. Afhængig af overfladebeskaffenheden og den håndværksmæssige udførelse kan brugsværdierne stige. EN A1:2012

13 PRDUKTKENDETEGN NAFUFLEX PRFI TECH 1 Prøveattest Generel tysk prøveattest fra byggetilsynet efter»kontrolprincipper for tildeling af generelle prøveattester fra byggetilsynet for fugtisolering i byggeri«, Udgave: marts 2002 (MPA Dortmund) EMBALLAGE 28 l spand 1 palle (12 spande á 28 l) HLDBARHED I ikke anbrudt emballage ca. 12 måneder ved tør opbevaring. Beskyttes mod frost! Angivelser vedr. egenskaber- og beskaffenheder beror på laboratorieundersøgelser og kan afvige i praksis. For at efterprøve egnethed i enkelttilfælde bør der foretages forsøg på stedet. Side 13 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (1993) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

14 NAFUFLEX PRFI TECH 2 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A SPRØJTEBAR G RULLEBAR (TIDLIGERE NAFUFLEX 2K-SP) pløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk. ANVENDELSESMRÅDER ffudvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed ffog vand under hydrostatisk tryk ffisolering af altaner og terrasser ffisolering af vådrum/badeværelser ffvand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager ffsom klæber for isolerings- og drænplader Side 14 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET PRDUKTEGENSKABER fffugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber fftil alle almindelige mineralske overflader ffpløsningsmiddelfri og asbestfri ffsprøjtes eller rulles på med korthåret eller langhåret rulle ffresistent over for en række salte og svage syrer ffvandtætningsklasse W2A. FRBRUG Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) kg/m² 6,6 14 mm 5,7 mm EN A1:2012

15 TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Produktet Anvendelse Konsistens Blandingsforhold Påføring Brugstid Forarbejdningstemp. verflade Forbrug til belægning Tørring Resistensliste Mal-koder Sundhedsfarlige stoffer Data / Bemærkninger Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende special-fyldstoffer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk Pastaagtig efter blanding 4,6 dele væske til 1 del pulver Sprøjte eller rulle Ca. 90 minutter ved +20º C Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Tør eller let fugtig, ikke frossen; alle mineralske, bæredygtige overflader, helfuget murværk, beton og gasbeton Se ovenstående tabel. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: 1-3 dage, regnfast efter 3 timer ved +20º C/ 65% relativ luftfugtighed Humussyre, kulsyre, sulfater. Yderligere resistenser oplyses på forespørgsel Emulsion MAL-KDE 00-1 (1993) Pulver MAL-KDE 00-3 (1993) Ifølge farestofregulativet - ingen Side 15 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v. som kan have indflydelse på vedhæftningen, og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. verfladen, der skal behandles, kan være tør eller fugtig (men ikke våd/vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fugte tørre overflader. Det er vigtigt at der ikke er klart vand på vandrette overflader. Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende opfyldning eller spartling med Nafuflex Profi Tech 2. Udførelse pblandingen af Nafuflex Profi Tech 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den flydende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris eller en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse. Nafuflex Profi Tech 2 påføres med en sprøjte i et jævnt lag i en eller to arbejdsgange afhængig af kravene. For at undgå revnedannelse bør det påførte og allerede afhærdende materiale ikke viderebearbejdes. Det udføres som et dobbelt lag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv nr. 25 nf med en overlapning på 100 mm. EN A1:2012

16 Udfyldning af hulkeler Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufill KM 250. Herefter påføres Nafuflex Profi Tech 2. Ligeledes kommes der 2 lag Nafuflex Profi Tech 2 på rørgennemføringer, således at der opnås en effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning. Nafuflex Profi Tech 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20º C og normal luftfugtighed. Højere tem-peraturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. Ved temperaturer under +5º C skal arbejdet indstilles. Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafuflex Profi Tech 2. Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadiger belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, flamingoplader eller lignende. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtidshold-barhed, idet der er risiko for revnedannelser. Nafuflex Profi Tech 2 er regnfast efter ca. 3 timer (ved +20º C). Side 16 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. PBEVARING Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De flydende komponenter skal beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. m muligt skal blandede hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske opbevares tørt. I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder. EMBALLAGE Spand med 23 liter emulsion + 5 kg pulverkomponent = ~ 28 kg. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (Brugsklar) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

17 FRDELE VED NAFUFLEX PRDUKTER NAFUFLEX Bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering Når der er behov for bitumen produkter til fugt- og vandisolering under jord, er der en række fordele ved Nafuflex produkterne: Miljørigtig projektering Alle produkter er vandbaserede, d.v.s. uden opløsningsmidler. Det giver en bedre sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen og skåner samtidigt vores natur. Det gør det også nemmere at komme af med den tomme emballage. Højelastiske Alle produkter er højelastiske for at kunne absorbere eventuelle bevægelser i konstruktionen. Side 17 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Tåler store vandtryk Produkterne kan tåle vandtryk. Løsningerne skræddersyes til de konkrete behov Vi tilpasser løsningerne til det konkrete projekt, herunder om der er behov for beskyttelse mod jordfugt, overfladevand eller direkte vandtryk. Samtidigt har vi en række specialløsninger til bevægelsesfuger. Nemme at påføre Produkterne kan kostes, rulles, spartles eller sprøjtes på. Underentreprenører kan bruges Vi kan være behjælpelige med at finde en underentreprenør, der kan stå for udførelsen og påføringen af produkterne. Assistance i alle faser af projekterne Vi kommer gerne med råd og vejledning i alle faser fra projektering til praktisk udførelse. Dette er naturligvis uden beregning. NAFUFLEX bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering Vejledende oversigt over anvendelser og forbrug Produktnavn MAL-KDE VANDTRYK 0,75 BAR Nafuflex Profi Tech (1993) 5,9 liter/m² Nafuflex Profi Tech (1993) 6,6 liter/m² Nafuflex Easy Tech (1993) 5,2 liter/m² Nafuflex Basic (1993) 6,6 liter/m² Der skal altid ilægges glasvæv mellem 1. og 2. påføring. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

18 VLSEAL 200 CEMENTIMPRÆGNERING VED KRYSTALLISERING BESKRIVELSE Volseal 200 er et overfl adepåført materiale, der imprægnerer og beskytter betonen i dybden. Det består af grå Portlandcement, specialbehandlet kvartssand og en blanding af aktive kemikalier. Volseal 200 leveres i pulverform i 25 kg s baljer, og skal blot blandes med vand før brug. Når Volseal 200 påføres på en betonoverfl ade går de aktive kemikalier i forbindelse med den frie kalk og fugt, der er til stede i kapillarsystemet, og danner uopløselige krystalline sammensætninger. Disse krystaller blokerer kapillarer og mindre revner i betonen og forhindrer yderligere vandindtrængning (selv under tryk). Laget vil dog stadig tillade vanddampe i at trænge igennem strukturen (dvs. at betonen stadig vil være i stand til at ånde ). Udover imprægneringsevnen beskytter Volseal 200 også betonen mod havvand, spildevand, aggressivt grundvand og en række kemiske opløsninger. Volseal 200 er godkendt til brug i forbindelse med drikkevand og er derfor velegnet til behandling af vandtanke, reservoirs, vandtårne osv. Volseal er ikke et dekorationsmateriale. ANVENDELSE Strukturelle bærende niveauer som er del af Volclay VLTEX systemet Funderingsunderlag, hætter til piloteringspæle osv. Støttemure i kældre Betonbjælker (gulv / tag / balkon) Dilatationsfuger Strukturer der skal kunne modstå vand Swimmingpools Rensningsanlæg Kanaler Drikkevandstanke PÅFØRING Forbehandling Al beton, der skal behandles med Volseal 200 skal være rent og have et åbent kapillærsystem. Fjern separationslag, snavs og fedt ved højtryksskylning, vådblæsning eller med en stålbørste. Beton med revner, grater o.l., gøres ru, dækkes med Volseal 200 og glattes med en passende korrektionsmørtel. verfl aden forvandes før påføring af Volseal 200, så den er fugtig men ikke våd. Blanding Volseal 200 blandes maskinelt med rent vand til der er opnået en konsistens som tyk oliemaling. Blandingsforholdet er ca. 1 del vand til 2,5 dele pulver så en balje Volseal 200 kræver 9-11 liter vand. Bland med en langsomtgående elektrisk mixer. Hæld pulveret i vandet og bland ikke mere end der kan bruges indenfor 20 min. Rør jævnligt i blandingen. Hvis blandingen begynder at stivne røres igen. Tilsæt ikke mere vand, rør blot igen for at reetablere bearbejdelighed. Påføring Svummekonsistens Påfør Volseal 200 iht. datablad, i 1 til 2 mm tykke lag med kort-håret murbørste eller egnet sprøjteudstyr. Hvis der er angivet 2 lag, påføres andet lag vinkelret på det første, mens dette stadig er fugtigt. Tør konsistens (Kun på vandrette overfl ader). Den angivne mængde (typisk mellem 1-1,5 kg/m 2 ) påføres i pulverform gennem en sigte og glittes ned i den nye beton når den første afbinding er nået. Efterbehandling Når Volseal 200 behandlingen har nået første afbinding, skal den med spray fugtes 2-3 gange pr. dag i 3 dage. I sol og vind skal der fugtes oftere. I hærdningsperioden skal det behandlede område beskyttes mod regn, frost og/eller vandopdæmning. Side 19 Afsnit VANDTÆTNING VLCLAY VLSEAL

19 FRBRUG Lodrette overflader (indendøre eller udenfor). To lag Volseal 200, 0,75 kg/m 2, påført med børste eller spray. Påfør andet lag vinkelret på det første. Betonbjælker & fundamenter Et svummelag, 1,00 kg/m 2, påført på hærdet beton eller tørsprayet på og glittet ned i den ny beton efter første afbinding. Dilatationsfuger Et svummelag, 1,5 kg/m 2 påføres før næste lag beton. Blændingsbeton Et svummelag, 1,5 kg/m 2, påføres den hærdede beton inden placering af belægning/betonbjælker, eller tørsprayes på og glittes ned i den nye beton efter første afbinding. Bemærk Anvend ikke Volseal 200 ved temperaturer under +5º C. Produktet kan ikke anvendes som tilsætningsstof til beton eller pudsmateriale. Side 20 Afsnit VANDTÆTNING VLCLAY VLSEAL TEKNISKE DATA Data / bemærkninger Drikkevandsgodkendt Ja Modstandsdygtighed mod vandtryk (testet efter 28 dage) >12 bar Farve Cementgrå Massefylde Ca. 1,25 Afbindingstid 60 min. Alle data er gennemsnitsværdier fra adskillige laboratorietests. Ved anvendelse kan klimavariationer, så som temperatur, luftfugtighed og porøsitet påvirke de nævnte værdier. EMBALLAGE 25 kg plastbaljer. HLDBARHED 12 måneder. PBEVARING pbevares tørt i uåbnet originalemballage. ARBEJDSMILJØ Produktet indeholder cement, der irriterer øjne og hud. Volseal 200 kan forårsage hudoverfølsomhed. pbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks grundigt med rigeligt vand søg læge. Brug egnede beskyttelseshandsker. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad. Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser.

20 VLCLAY VLSEAL 250 PLYMER-MDIFICERET 2-KMPNENT CEMENTBASERET VANDTÆTNINGSSYSTEM MED ELASTISKE EGENSKABER ANVENDELSE Til vandtætning af lodrette betonfl ader (både indvendig og udvendig) og betondæk, mod aktivt og passivt vandtryk, hvor der er behov for en elastisk revneoverbyggende vandtætningsmembran. Påføres med rulle. PRDUKTEGENSKABER Side 21 Afsnit VANDTÆTNING VLCLAY VLSEAL Påføres med korthåret rulle Kan også påføres som indvendig membran med tryk op til 1.5 atm Fleksibel op til + 5 C Produktet påvirkes ikke af lave temperaturer (+ 5 C) eller høj luftfugtighed Fremragende vedhæftning til forskellige typer betonunderlag God fleksibilitet, optager revner i betonen på op til 1,5 mm Tørretid mellem 6 og 24 timer afhængig af luftfugtighed Let at anvende TYPE Volseal 250 består af polymer væske og cementbaseret pulver. TEKNISKE DATA Leveres i sæt á 35 kg fordelt på 10 kg væske og 25 kg pulver. Blandes i dette forhold. BRUGSANVISNING Forbehandling Betonoverfl aden, som skal påsmøres skal være ren og fast og fri for fedt. Fjern eventuelle overfl a- debehandlinger, fremmedlegemer, forskalling, maling, belægninger o.a. som kan hindre fuld kontakt til betonen. Huller, revner, stenreder m.m. udhugges og repareres. Højtryksspul overfl aden for at fjerne løse partikler og støv, og fjern dernæst overskydende vand. Blanding VLCLAY VLSEAL 250 leveres i 35 kg; 1 dunk à 10 kg (væske) og en pose à 25 kg (pulver). Spanden med væske rystes godt og hældes over i et blandekar. Hæld pulveret i lidt efter lidt medens der røres. Bland i ca. 3-5 minutter. Anvend boremaskine med piskeris. Blandingen skal være jævn og uden klumper og have en smørbar konsistens. Påføring VLCLAY VLSEAL 250 skal altid påføres på en fugtig overfl ade (ikke våd), og i 2 lag. Påsmør det første lag af VLCLAY VLSEAL 250 i en lagtykkelse på ca. 1 mm. (ca. 1,7 kg/pr. m 2 ) Vær sikker på at produktet arbejdes grundigt ind i overfl aden, så man får en ensartet og jævn fordeling og maksimal vedhæftning. Hvis rullen begynder at trække i produktet, må der ikke tilsættes yderligere vand til produktet, men der sprayes vand på overfl aden i stedet. Påsmør det andet lag af VLCLAY VLSEAL 250 ca. 6-8 timer efter, i endnu en lagtykkelse på ca. 1 mm. Hvis der forekommer kondens på overfl aden, fjernes dette med en svamp. Elementsamlinger eftertætnes med et ekstra lag VLCLAY VLSEAL 250. Husk at lade membranen tørre mellem hver påsmøring.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Effektiv fugtisolering med Weber

Effektiv fugtisolering med Weber Effektiv fugtisolering med Weber Foto: Jens Markus Lindhe - produkter til optimal vandtætning Effektiv fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Til vandtætning af byggerier har vi en serie

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Deitermann fugtisolering

Deitermann fugtisolering Deitermann fugtisolering Foto: Jens Markus Lindhe Produkter til optimal vandtætning Deitermann fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Med Deitermann har Weber en serie af professionelle

Læs mere

Tagprodukter. Alt til tagrenovering

Tagprodukter. Alt til tagrenovering Tagprodukter 05 Alt til tagrenovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats Elastodeck 1 komponent vandfortyndbar vandtætningsprodukt til tage og altaner Malkode 00-1 1 2 Tagmaling gloss 12

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

SKALFLEX SOKKELSTOP Injektionscreme til standsning af opstigende grundfugt

SKALFLEX SOKKELSTOP Injektionscreme til standsning af opstigende grundfugt SKALFLEX SOKKELSTOP Injektionscreme til standsning af opstigende grundfugt Tekniske egenskaber Skalflex Sokkelstop er en højkoncentreret, tixotropisk og silan/siloxane-baseret injektionscreme med kapillarbrydende

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt Datablad Udgave 09/06/2010 (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt beskrivelse er en en-komponent, farvet, vandbaseret,

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg 12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældervæg Opbygning af indvendig vandtætning A L I J C Væggen afrenses for løst puds, gammel maling, salte m.m. A B K I D A A I H D G F E C A Skalflex Sokkelstop

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Den bedste gave til din bil VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Hvorfor skal jeg rustbeskytte...? Så din bil kan klare det danske klima. Undgå rustangreb og få optimal

Læs mere

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING Slut med skimmelsvamp indendørs ÅRSAGER TIL SKIMMELSVAMP Problematikken med skimmelsvampe Skimmelsvamp er en af de hyppigste sundhedsrisici indendørs. Skimmelvækst skyldes

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Facade- og Betonbeskyttelse 02. Alt til nybyg og renovering

Facade- og Betonbeskyttelse 02. Alt til nybyg og renovering Facade- og Betonbeskyttelse 02 Alt til nybyg og renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats Wall-Flex Maling til alle facadetyper, diffusionsåben, karbonatiseringsbremsende, fleksibel

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

Ultracolor Plus. 7 nye. farver

Ultracolor Plus. 7 nye. farver Ultracolor Plus 7 nye farver Højkvalitets, hurtighærdende og vandafvisende polymermodificeret fugemasse til fuger fra 2-20 mm, med DropEffect - teknologi og BioBlock - antimugteknologi. Modvirker saltskjolder

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere