VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER..."

Transkript

1 VANDTÆTNING BYGGERIETS G INDUSTRIENS FRETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

2 NAFUFLEX Afsnit 1 De fleksible smøre-, sprøjte- og rullemembraner VLSEAL 200 VLSEAL 250 EXPERT PRF Afsnit 2 Smøremembraner - lette at anvende CNTRLL BETNGTETT Afsnit 3 Løsningen der trænger dybt ind i betonen - også indefra DUAL SEAL Afsnit 4 Dobbelt sikkerhed med Bentonit og PE-membraner VLCLAY VLTEX VLTEX DS VLTEX CR VLTEX CRDS Afsnit 5 Natrium Bentonit tæppemembraner Bentoseal Hydrobar Tube Klemliste VLCLAY SWELLTITE Afsnit 6 Komposit membran af HDPE Butylgummi Volclay bentonit VLCLAY ULTRASEAL SP G BT Afsnit 7 APC (Aktive Polymer membraner) ELTENE Afsnit 8 De økonomiske og sikre selvklæbende løsninger BIF 2,0 Afsnit 9 Den svejsbare løsning - også ved brokant isolering KIM KRYSTL INDVENDIG MEMBRAN Afsnit 10 Kemisk tilsætningsstof i pulverform - effektivt i opbygning af vandtæt beton GP GRUNDMUR Afsnit 11 Dræn og ventilation til kældre DIVERSE Afsnit 12 Referencelister Diverse

3 NAFUFLEX SMØREMEMBRANER CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A VERSIGT G PRDUKTVÆLGER Nafuflex produkterne er sømløse, fugefrie og vedvarende fleksible, revneoverbyggende fugt- og vandisoleringsmembraner. Derudover er alle produkterne opløsningsmiddelfrie. 2-KMPNENT (NAFUFLEX BASIC 2, NAFUFLEX PRFI TECH 2) ffnafuflex Basic 2 er fiberforstærket ffved høj luftfugtighed og / eller køligt vejr tørrer Nafuflex Basic 2 mere sikkert fftørrer hurtigt og er derved hurtigere regnfast ffnafuflex Profi Tech 2 er specielt egnet til sprøjtning Side 3 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET 1-KMPNENT (NAFUFLEX EASY TECH 1, NAFUFLEX PRFI TECH 1) ffskal kun omrøres ffnafuflex Easy Tech 1 indeholder polystyrolkugler og er derfor lette at spartle ffi varmt vejr er Nafuflex Easy Tech 1 bedre, idet der undgås blandefejl ffnafuflex Profi Tech 1 er specielt egnet til sprøjtning, da den er mere flydende PRDUKTVÆLGER Bemærk venligst at nedenstående kun er vejledende type 1-komp. 2-komp. Spartles Sprøjtes Rulles på Kostes Tørretid E TECH normal P TECH normal Basic kort P TECH normal VINTER 0 ºC EFTERÅR +10 ºC FRÅR ºC SMMER VER +20 ºC NAFUFLEX BASIC 2 / P TECH 2 NAFUFLEX E TECH 1 Det gælder for alle produkter, at bygningsdelene skal være frostfrie. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

4 AQUAMULS S3 PLØSNINGSMIDDELFRI BITUMENEMULSIN TIL ISLERING MD JRDFUGT ANVENDELSESMRÅDER Isolering af beton, letbeton, murværk og pudsede overflader mod jordfugt Fremstilling af bitumenmørtel til vandtætte fuger PRDUKTEGENSKABER pløsningsmiddelfri bitumenemulsion Tyktflydende, flødeagtig konsistens Kan anvendes på fugtige og tørre overflader Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer og lude Kan blandes med cement og kalkmørtler til en fugemørtel med en smidig og let bearbejdelig konsistens FRBRUG Grunding Ca g/m² 1. lag: Ca. 200 g/m² 2. og efterfølgende lag: Ca. 100 g/m² Med 2 påføringer, i alt ca. 300 g/m², opnås en vådlagstykkelse på ca. 0,3 mm og en tørlagstykkelse på ca. 0,175 mm. Side 4 Afsnit VANDTÆTNING NAFUFLEX BRUGSANVISNING AQUAMULS S3 skal omrøres før brug. Kan anvendes på alle mineralske overfl ader som beton, puds, murværk og letbeton. verfl aderne skal være faste og fri for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indfl ydelse på vedhæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger bør være fyldte og afrettede. Forberedelse Lufthuller i betonoverfl ader bør udfyldes ved spartling, inden den egentlige påføring. Alt efter overfl adens sugeevne bør der grundes. Hertil anvendes AQUAMULS S3 fortyndet med vand 10:1 AQUAMULS S3. Ved denne fortynding får den ellers sorte AQUAMULS S3 en brun farve, som kan bruges som kontrolgrundlag. Påføring På den således grundede overfl ade kan den ufortyndede AQUAMULS S3 derefter påføres med børste, kost, rulle eller sprøjte. Antal af påføringer afhænger af overfl adens beskaffenhed samt krav til fugtisoleringen. Det anbefales, at der altid påføres mindst 2 lag. Under optørringen skal den påførte AQUAMULS S3 beskyttes mod regn og/eller tilsvarende påvirkning. AQUAMULS S3 må kun anvendes ved temperaturer over +5º C. Støvtør efter ca. 5 timer v/+20º C. Arbejdsredskaber bør straks efter brug rengøres med vand. Så snart AQUAMULS S3 er tørt, er det uopløseligt med vand. Tørt materiale kan kun fjernes med opløsningsmidler.

5 ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 0-3 (1993) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. PBEVARING Bitumenemulsionen skal opbevares frostfrit i tætlukkede spande. Ved korrekt opbevaring kan produktet gemmes ca. 12 måneder. EMBALLAGE AQUAMULS S3 leveres i plastspande à 25 kg. (1 palle = 12 spande). Side 5 Afsnit VANDTÆTNING NAFUFLEX TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser.

6 NAFUFLEX BASIC 2 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A (TIDLIGERE NAFUFLEX 2K) pløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk. ANVENDELSESMRÅDER ffudvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed og vand under hydrostatisk tryk ffisolering af altaner og terrasser ffisolering af vådrum / badeværelser ffvand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager ffsom klæber for isolerings- og drænplader Side 6 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET PRDUKTEGENSKABER fffugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber fftil alle almindelige mineralske overflader ffpløsningsmiddelfri og asbestfri ffspartles eller kostes på ffresistent over for en række salte og svage syrer ffvandtætningsklasse W2A FRBRUG Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) kg/m 2 6,6 4 mm 5,7 mm EN A1:2012

7 TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Produktet Anvendelse Konsistens Blandingsforhold Påføring Brugstid Forarbejdningstemperatur verflade Primning Forbrug til belægning Tørring Resistensliste MAL-koder Sundhedsfarlige stoffer Data / Bemærkninger Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende special-fyldstoffer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk Pastaagtig efter blanding 3 dele væske til 1 del pulver Priming: børste, kost Påføring: spartel, kost Ca. 90 minutter ved + 20º C Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Tør eller let fugtig, ikke frossen; alle mineralske bæredygtige overflader, helfuget murværk, beton og gasbeton Blandet materiale fortyndes med vand 1:10. Forbrug ca g/m² ufortyndet materiale (afhængig af overfladens sugeevne) Se ovenstående tabel Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: 1-3 dage, regnfast efter 3 timer ved +20º C/ 65 % relativ luftfugtighed Humussyre, kulsyre, sulfater. Yderligere resistenser oplyses på forlangende Emulsion: Pulver: Brugsklar: Ifølge farestofregulativet - ingen MAL-kode 0-1 (1993) - PR nr MAL-kode 0-4 (1993) - PR nr MAL-kode 0-1 (1993) Side 7 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være fast og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v. som kan have indflydelse på vedhæftningen, og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. verfladen, der skal behandles, kan være tør eller fugtig (men ikke våd / vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fuge tørre overflader. Det er vigtigt at der ikke er klart vand på vandrette overflader. Stærkt sugende eller porøse overflader skal primes før påføring af Nafuflex Basic 2. Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende opfyldning eller spartling med Nafuflex Basic 2. Som primer anvendes fortyndet Nafuflex Basic 2. De to Nafuflex Basic 2 komponenter blandes færdigt i det leverede blandingsforhold 1:3. Blandingen fortyndes til primning med 1 del Nafuflex Basic 2 og 10 dele rent vand og påføres med en børste eller kost. Materialeforbrug (uden vand) til primning = ca g/m² Nafuflex Basic 2, afhængigt af underlagets sugeevne. Udførelse af spartellagene pblandingen af Nafuflex Basic 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den flydende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris eller en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse. Nafuflex Basic 2 påføres med en spartel, kost eller sprøjtes på i et jævnt lag i en eller to arbejdsgange afhængig af kravene. For at undgå revnedannelse bør det påførte og allerede afhærdende materiale ikke viderebearbejdes. Det udføres som et dobbelt spartellag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv nr. 25 nf med en overlapning på 100 mm. EN A1:2012

8 Udfyldning af hulkeler Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufill KM 250, hvorefter der primes med fortyndet Nafuflex Basic 2. Herefter påføres Nafuflex Basic 2 i to lag. Ligeledes kommes der to lag Nafuflex Basic 2 på rørgennemføringer, således at der opnås en effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning. Nafuflex Basic 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20º C og normal luftfugtighed. Højere temperaturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. Ved temperaturer under +5º C skal arbejdet indstilles. Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafuflex Basic 2. Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadiger belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, flamingoplader eller lignende. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Nafuflex Basic 2 er regnfast efter ca. 3 timer (ved +20º C). Side 8 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. PBEVARING Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De flydende komponenter skal beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. m muligt skal blandede hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske opbevares tørt. I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder. EMBALLAGE Spand med 21 liter emulsion + 7 kg pulverkomponent = 28 kg. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (Brugsklar) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

9 NAFUFLEX EASY TECH 1 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A (TIDLIGERE NAFUFLEX 1K-SP) pløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk ANVENDELSESMRÅDER ffvand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner inde og ude mod: ff-jordfugtighed ff-grund- og nedsivningsvand ff-vandtryk ffanvendes på vandrette og lodrette flader ffsom klæber for isolerings- og drænplader Side 9 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET PRDUKTEGENSKABER ffelastisk og revnedækkende ffmkostningsbesparende - kan påføres i op til 6 mm tykkelse pr. arbejdsgang ffpløsningsmiddelfri, ingen lugtgener. Kan spartles eller sprøjtes på ffvandtætningsklasse W2A. TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Produktet Anvendelse Konstistens Massefylde Påføring Data / Bemærkninger pløsningsmiddei bitumenkautsjukemulsion med polystyrolfyldstof. Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk op til 7 bar. Pastaagtig 0,75 (efter tilsætning af pulver 0,80) g/cm³ Primning: kost, børste Påføring: spartel eller murerske eller sprøjte Brugstid Uden pulver > 3 timer/med pulver max. 3 timer (ved ca. +20º) Påføringstemperatur verflader Primning Forbrug ved påføring Tørring Resistensliste Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Alle mineralske overflader, murværk med glatte fuger, beton, gasbeton, tør eller let fugtigt, ikke frossen Nafuflex Grundimprægnering fortyndes med vand 1:1, forbrug ca g/cm² fortyndet materiale, afhængig af overfladens sugeevne Se omstående tabel. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: ca. 3 dage. Lavere temperaturer hhv. højere luftfugtighed kan medføre længere tørretider. Regnfast efter ca. 12 timer (ved +23º C). Humussyre, kulsyre, sulfater. Andre resistenser oplyses på forespørgsel. EN A1:2012

10 BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indflydelse på vedhæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Stærkt sugende og porøse overflader grundes med NAFUFLEX Grundimprægnering fortyndet med vand 1:1, forbrug ca g/cm² fortyndet materiale, afhængig af overfladens sugeevne. Påføring På den allerede tørre, grundede overflade påføres Nafuflex Easy Tech 1 med spartel, murerske eller stålglittebræt i et jævnt lag i én arbejdsgang. Nafuflex Easy Tech 1 kan også sprøjtes på. For at undgå revner må det allerede påførte materiale ikke viderebearbejdes. Der lægges glasvæv mellem 1. og 2. påføringslag! Side 10 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Hulkeler I alle indadgående hjørner kan der udføres en hulkel med Nafufill KM 250. Når hulkelen er hærdet grundes først med NAFUFLEX og derefter påføres Nafuflex Easy Tech 1 i et lag. Nafuflex Easy Tech 1 kan anvendes ved temperaturer fra +5º C til +35º C. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger brugstiden. Arbejdet bør indstilles ved temperaturer under +5º C. Åbnede spande skal altid lukkes lufttæt, selv ved kortere arbejdspauser. Gennemtørringstiden for Nafuflex Easy Tech 1 er afhængig af temperatur og luftfugtighed. Ved normale temperaturer på ca º C må påregnes en tørretid på min. 3 dage. Ved lavere temperaturer forlænges tørretiden. Nafuflex Easy Tech 1 er regnfast efter ca. 12 timer (ved +23º C). Udgravningen må først tilfyldes efter total gennemtørring af Nafuflex Easy Tech 1. For at udelukke beskadigelser må murbrokker og sten med skarpe kanter ikke komme i direkte berøring med isoleringen. Egnet opfyldningsmateriale er f.eks. sand / jord, og det er hensigtsmæssigt at anvende drænplader eller hårde isoleringsplader som beskyttelse af Nafuflex Easy Tech 1. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet er frisk. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsmidler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. FRBRUG Vandtryk Enhed Forbrug/liter Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) l/m² 5,2 4,0 mm 5,2 mm EN A1:2012

11 PBEVARING Bitumenemulsionen opbevares frostfrit i tætlukkede spande. Accelrator skal beskyttes mod fugt. Ved korrekt opbevaring kan produkterne gemmes ca. 12 måneder. EMBALLAGE Nafuflex Easy Tech 1: Nafuflex Grunder: Spand à 30 liter Dunke á 10 ltr. ARBEJDSMILJØ MAL-Kode: Uden accelrator: 0-1 (1993) Emulsion: 00-1 Pulver: 00-3 (1993) Sundhedsfarlige stoffer: Ifølge farestofregulativet: Ingen Side 11 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

12 NAFUFLEX PRFI TECH 1 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A (TIDLIGERE NAFUFLEX 245) Enkomponent, sprøjtbar kunststofmodificeret opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til fugtisolering i byggeri PRDUKTEGENSKABER ffvandtætningsklasse W2A ffmiljøvenlig, opløsningsmiddelfri ffhøjelastisk og revnedækkende op til 2 mm ffpåføres med sprøjte (airless) Side 12 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET ANVENDELSESMRÅDER Fugtisolering i byggeri, f.eks. fundamenter, støttemure, kældre, underjordiske gange og garager. TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Enhed Værdi Bemærkninger Massefylde g/cm ³ 0,98 30 liter = 29,40 kg; 200 liter = 196 kg Brugstemperaturer º C > + 5 Luft- og overfladetemperatur Tørretid Dage 2-4 Ved +20º C og 65% relativ luftfugtighed. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og vådlagstykkelse forlænges eller forkortes tørretiden. Vandtryk Enhed Forbrug/liter Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) l/m 2 5,9 4 mm 5,9 mm BRUGSANVISNING Forberedelse af overflade Nafuflex Profi Tech 1 kan bruges på alle mineralske overflader. Det anbefales, at hulkeler udføres med vandtæt mørtel. Grunding Ved sugende overflader kan grunding foretages med en opløsning af 1 del Nafuflex Profi Tech 1 og 10 dele vand. Meget sugende eller støvede overflader kan grundes med Nafuflex-grundimprægnering. Grunding kan undlades ved påføring med airless-sprøjtemetode. Påføring Nafuflex Profi Tech 1 påføres jævnt og uden luftblærer. Lagtykkelsen retter sig efter det vandtryk som påvirker byggeriet. Et forstærkningsindlæg Glasvæv 25 nf indarbejdes, med 100mm overlabning. Ved høje temperaturer og direkte solskin skal Nafuflex Profi Tech 1 påføres i tynde lagtykkelser indtil den krævede vådlagstykkelse er opnået, dette gøres for at undgå blæredannelser. Efterbehandling Nafuflex Profi Tech 1 skal beskyttes indtil den er regnfast. Nafuflex Profi Tech 1 må ikke udsættes for vand- eller frostpåvirkning før belægningen er fuldstændig gennemtør. Den gennemhærdede fugtisolering skal beskyttes vedvarende mod skadelige påvirkninger af statisk, dynamisk eller termisk art med et beskyttelseslag. Længere tids udsættelse for vejrliget skal undgås, da det kan føre til krakelering og revnedannelser på overfladen. Afhængig af overfladebeskaffenheden og den håndværksmæssige udførelse kan brugsværdierne stige. EN A1:2012

13 PRDUKTKENDETEGN NAFUFLEX PRFI TECH 1 Prøveattest Generel tysk prøveattest fra byggetilsynet efter»kontrolprincipper for tildeling af generelle prøveattester fra byggetilsynet for fugtisolering i byggeri«, Udgave: marts 2002 (MPA Dortmund) EMBALLAGE 28 l spand 1 palle (12 spande á 28 l) HLDBARHED I ikke anbrudt emballage ca. 12 måneder ved tør opbevaring. Beskyttes mod frost! Angivelser vedr. egenskaber- og beskaffenheder beror på laboratorieundersøgelser og kan afvige i praksis. For at efterprøve egnethed i enkelttilfælde bør der foretages forsøg på stedet. Side 13 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (1993) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

14 NAFUFLEX PRFI TECH 2 CE MÆRKET IHT. DS/EN 15814;PMB-CB2, W2A, C2A SPRØJTEBAR G RULLEBAR (TIDLIGERE NAFUFLEX 2K-SP) pløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk. ANVENDELSESMRÅDER ffudvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed ffog vand under hydrostatisk tryk ffisolering af altaner og terrasser ffisolering af vådrum/badeværelser ffvand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager ffsom klæber for isolerings- og drænplader Side 14 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET PRDUKTEGENSKABER fffugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber fftil alle almindelige mineralske overflader ffpløsningsmiddelfri og asbestfri ffsprøjtes eller rulles på med korthåret eller langhåret rulle ffresistent over for en række salte og svage syrer ffvandtætningsklasse W2A. FRBRUG Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse 0,075 N/mm 2 (0,75 bar) kg/m² 6,6 14 mm 5,7 mm EN A1:2012

15 TEKNISKE SPECIFIKATINER Egenskaber Produktet Anvendelse Konsistens Blandingsforhold Påføring Brugstid Forarbejdningstemp. verflade Forbrug til belægning Tørring Resistensliste Mal-koder Sundhedsfarlige stoffer Data / Bemærkninger Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende special-fyldstoffer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk Pastaagtig efter blanding 4,6 dele væske til 1 del pulver Sprøjte eller rulle Ca. 90 minutter ved +20º C Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Tør eller let fugtig, ikke frossen; alle mineralske, bæredygtige overflader, helfuget murværk, beton og gasbeton Se ovenstående tabel. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overflade og lagtykkelse: 1-3 dage, regnfast efter 3 timer ved +20º C/ 65% relativ luftfugtighed Humussyre, kulsyre, sulfater. Yderligere resistenser oplyses på forespørgsel Emulsion MAL-KDE 00-1 (1993) Pulver MAL-KDE 00-3 (1993) Ifølge farestofregulativet - ingen Side 15 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds eller murværk. Disse skal være faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v. som kan have indflydelse på vedhæftningen, og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. verfladen, der skal behandles, kan være tør eller fugtig (men ikke våd/vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fugte tørre overflader. Det er vigtigt at der ikke er klart vand på vandrette overflader. Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende opfyldning eller spartling med Nafuflex Profi Tech 2. Udførelse pblandingen af Nafuflex Profi Tech 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den flydende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris eller en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse. Nafuflex Profi Tech 2 påføres med en sprøjte i et jævnt lag i en eller to arbejdsgange afhængig af kravene. For at undgå revnedannelse bør det påførte og allerede afhærdende materiale ikke viderebearbejdes. Det udføres som et dobbelt lag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv nr. 25 nf med en overlapning på 100 mm. EN A1:2012

16 Udfyldning af hulkeler Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufill KM 250. Herefter påføres Nafuflex Profi Tech 2. Ligeledes kommes der 2 lag Nafuflex Profi Tech 2 på rørgennemføringer, således at der opnås en effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning. Nafuflex Profi Tech 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20º C og normal luftfugtighed. Højere tem-peraturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. Ved temperaturer under +5º C skal arbejdet indstilles. Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafuflex Profi Tech 2. Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadiger belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, flamingoplader eller lignende. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indflydelse på isoleringens langtidshold-barhed, idet der er risiko for revnedannelser. Nafuflex Profi Tech 2 er regnfast efter ca. 3 timer (ved +20º C). Side 16 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. PBEVARING Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De flydende komponenter skal beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. m muligt skal blandede hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske opbevares tørt. I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder. EMBALLAGE Spand med 23 liter emulsion + 5 kg pulverkomponent = ~ 28 kg. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (Brugsklar) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

17 FRDELE VED NAFUFLEX PRDUKTER NAFUFLEX Bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering Når der er behov for bitumen produkter til fugt- og vandisolering under jord, er der en række fordele ved Nafuflex produkterne: Miljørigtig projektering Alle produkter er vandbaserede, d.v.s. uden opløsningsmidler. Det giver en bedre sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen og skåner samtidigt vores natur. Det gør det også nemmere at komme af med den tomme emballage. Højelastiske Alle produkter er højelastiske for at kunne absorbere eventuelle bevægelser i konstruktionen. Side 17 Afsnit VANDTÆTNING NAUFLEX - CE MÆRKET Tåler store vandtryk Produkterne kan tåle vandtryk. Løsningerne skræddersyes til de konkrete behov Vi tilpasser løsningerne til det konkrete projekt, herunder om der er behov for beskyttelse mod jordfugt, overfladevand eller direkte vandtryk. Samtidigt har vi en række specialløsninger til bevægelsesfuger. Nemme at påføre Produkterne kan kostes, rulles, spartles eller sprøjtes på. Underentreprenører kan bruges Vi kan være behjælpelige med at finde en underentreprenør, der kan stå for udførelsen og påføringen af produkterne. Assistance i alle faser af projekterne Vi kommer gerne med råd og vejledning i alle faser fra projektering til praktisk udførelse. Dette er naturligvis uden beregning. NAFUFLEX bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering Vejledende oversigt over anvendelser og forbrug Produktnavn MAL-KDE VANDTRYK 0,75 BAR Nafuflex Profi Tech (1993) 5,9 liter/m² Nafuflex Profi Tech (1993) 6,6 liter/m² Nafuflex Easy Tech (1993) 5,2 liter/m² Nafuflex Basic (1993) 6,6 liter/m² Der skal altid ilægges glasvæv mellem 1. og 2. påføring. Ydeevnedeklaration, de såkaldte DoP dokumenter (Declaration of Performance), kan under hver enkelt varenummer, downloades på vores hjemmeside EN A1:2012

18 VLSEAL 200 CEMENTIMPRÆGNERING VED KRYSTALLISERING BESKRIVELSE Volseal 200 er et overfl adepåført materiale, der imprægnerer og beskytter betonen i dybden. Det består af grå Portlandcement, specialbehandlet kvartssand og en blanding af aktive kemikalier. Volseal 200 leveres i pulverform i 25 kg s baljer, og skal blot blandes med vand før brug. Når Volseal 200 påføres på en betonoverfl ade går de aktive kemikalier i forbindelse med den frie kalk og fugt, der er til stede i kapillarsystemet, og danner uopløselige krystalline sammensætninger. Disse krystaller blokerer kapillarer og mindre revner i betonen og forhindrer yderligere vandindtrængning (selv under tryk). Laget vil dog stadig tillade vanddampe i at trænge igennem strukturen (dvs. at betonen stadig vil være i stand til at ånde ). Udover imprægneringsevnen beskytter Volseal 200 også betonen mod havvand, spildevand, aggressivt grundvand og en række kemiske opløsninger. Volseal 200 er godkendt til brug i forbindelse med drikkevand og er derfor velegnet til behandling af vandtanke, reservoirs, vandtårne osv. Volseal er ikke et dekorationsmateriale. ANVENDELSE Strukturelle bærende niveauer som er del af Volclay VLTEX systemet Funderingsunderlag, hætter til piloteringspæle osv. Støttemure i kældre Betonbjælker (gulv / tag / balkon) Dilatationsfuger Strukturer der skal kunne modstå vand Swimmingpools Rensningsanlæg Kanaler Drikkevandstanke PÅFØRING Forbehandling Al beton, der skal behandles med Volseal 200 skal være rent og have et åbent kapillærsystem. Fjern separationslag, snavs og fedt ved højtryksskylning, vådblæsning eller med en stålbørste. Beton med revner, grater o.l., gøres ru, dækkes med Volseal 200 og glattes med en passende korrektionsmørtel. verfl aden forvandes før påføring af Volseal 200, så den er fugtig men ikke våd. Blanding Volseal 200 blandes maskinelt med rent vand til der er opnået en konsistens som tyk oliemaling. Blandingsforholdet er ca. 1 del vand til 2,5 dele pulver så en balje Volseal 200 kræver 9-11 liter vand. Bland med en langsomtgående elektrisk mixer. Hæld pulveret i vandet og bland ikke mere end der kan bruges indenfor 20 min. Rør jævnligt i blandingen. Hvis blandingen begynder at stivne røres igen. Tilsæt ikke mere vand, rør blot igen for at reetablere bearbejdelighed. Påføring Svummekonsistens Påfør Volseal 200 iht. datablad, i 1 til 2 mm tykke lag med kort-håret murbørste eller egnet sprøjteudstyr. Hvis der er angivet 2 lag, påføres andet lag vinkelret på det første, mens dette stadig er fugtigt. Tør konsistens (Kun på vandrette overfl ader). Den angivne mængde (typisk mellem 1-1,5 kg/m 2 ) påføres i pulverform gennem en sigte og glittes ned i den nye beton når den første afbinding er nået. Efterbehandling Når Volseal 200 behandlingen har nået første afbinding, skal den med spray fugtes 2-3 gange pr. dag i 3 dage. I sol og vind skal der fugtes oftere. I hærdningsperioden skal det behandlede område beskyttes mod regn, frost og/eller vandopdæmning. Side 19 Afsnit VANDTÆTNING VLCLAY VLSEAL

19 FRBRUG Lodrette overflader (indendøre eller udenfor). To lag Volseal 200, 0,75 kg/m 2, påført med børste eller spray. Påfør andet lag vinkelret på det første. Betonbjælker & fundamenter Et svummelag, 1,00 kg/m 2, påført på hærdet beton eller tørsprayet på og glittet ned i den ny beton efter første afbinding. Dilatationsfuger Et svummelag, 1,5 kg/m 2 påføres før næste lag beton. Blændingsbeton Et svummelag, 1,5 kg/m 2, påføres den hærdede beton inden placering af belægning/betonbjælker, eller tørsprayes på og glittes ned i den nye beton efter første afbinding. Bemærk Anvend ikke Volseal 200 ved temperaturer under +5º C. Produktet kan ikke anvendes som tilsætningsstof til beton eller pudsmateriale. Side 20 Afsnit VANDTÆTNING VLCLAY VLSEAL TEKNISKE DATA Data / bemærkninger Drikkevandsgodkendt Ja Modstandsdygtighed mod vandtryk (testet efter 28 dage) >12 bar Farve Cementgrå Massefylde Ca. 1,25 Afbindingstid 60 min. Alle data er gennemsnitsværdier fra adskillige laboratorietests. Ved anvendelse kan klimavariationer, så som temperatur, luftfugtighed og porøsitet påvirke de nævnte værdier. EMBALLAGE 25 kg plastbaljer. HLDBARHED 12 måneder. PBEVARING pbevares tørt i uåbnet originalemballage. ARBEJDSMILJØ Produktet indeholder cement, der irriterer øjne og hud. Volseal 200 kan forårsage hudoverfølsomhed. pbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks grundigt med rigeligt vand søg læge. Brug egnede beskyttelseshandsker. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad. Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFRMATIN/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifi kationer samt for fejl og udeladelser.

20 VLCLAY VLSEAL 250 PLYMER-MDIFICERET 2-KMPNENT CEMENTBASERET VANDTÆTNINGSSYSTEM MED ELASTISKE EGENSKABER ANVENDELSE Til vandtætning af lodrette betonfl ader (både indvendig og udvendig) og betondæk, mod aktivt og passivt vandtryk, hvor der er behov for en elastisk revneoverbyggende vandtætningsmembran. Påføres med rulle. PRDUKTEGENSKABER Side 21 Afsnit VANDTÆTNING VLCLAY VLSEAL Påføres med korthåret rulle Kan også påføres som indvendig membran med tryk op til 1.5 atm Fleksibel op til + 5 C Produktet påvirkes ikke af lave temperaturer (+ 5 C) eller høj luftfugtighed Fremragende vedhæftning til forskellige typer betonunderlag God fleksibilitet, optager revner i betonen på op til 1,5 mm Tørretid mellem 6 og 24 timer afhængig af luftfugtighed Let at anvende TYPE Volseal 250 består af polymer væske og cementbaseret pulver. TEKNISKE DATA Leveres i sæt á 35 kg fordelt på 10 kg væske og 25 kg pulver. Blandes i dette forhold. BRUGSANVISNING Forbehandling Betonoverfl aden, som skal påsmøres skal være ren og fast og fri for fedt. Fjern eventuelle overfl a- debehandlinger, fremmedlegemer, forskalling, maling, belægninger o.a. som kan hindre fuld kontakt til betonen. Huller, revner, stenreder m.m. udhugges og repareres. Højtryksspul overfl aden for at fjerne løse partikler og støv, og fjern dernæst overskydende vand. Blanding VLCLAY VLSEAL 250 leveres i 35 kg; 1 dunk à 10 kg (væske) og en pose à 25 kg (pulver). Spanden med væske rystes godt og hældes over i et blandekar. Hæld pulveret i lidt efter lidt medens der røres. Bland i ca. 3-5 minutter. Anvend boremaskine med piskeris. Blandingen skal være jævn og uden klumper og have en smørbar konsistens. Påføring VLCLAY VLSEAL 250 skal altid påføres på en fugtig overfl ade (ikke våd), og i 2 lag. Påsmør det første lag af VLCLAY VLSEAL 250 i en lagtykkelse på ca. 1 mm. (ca. 1,7 kg/pr. m 2 ) Vær sikker på at produktet arbejdes grundigt ind i overfl aden, så man får en ensartet og jævn fordeling og maksimal vedhæftning. Hvis rullen begynder at trække i produktet, må der ikke tilsættes yderligere vand til produktet, men der sprayes vand på overfl aden i stedet. Påsmør det andet lag af VLCLAY VLSEAL 250 ca. 6-8 timer efter, i endnu en lagtykkelse på ca. 1 mm. Hvis der forekommer kondens på overfl aden, fjernes dette med en svamp. Elementsamlinger eftertætnes med et ekstra lag VLCLAY VLSEAL 250. Husk at lade membranen tørre mellem hver påsmøring.

NAFUFLEX SMØREMEMBRANER

NAFUFLEX SMØREMEMBRANER NAFUFLEX SMØREMEMBRANER OVERSIGT OG PRODUKTVÆLGER Nafufl ex produkterne er sømløse, fugefrie og vedvarende fl eksible, revneoverbyggende fugt- og vandisoleringsmembraner. Derudover er alle produkterne

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND YROTITE EKSPANERENE FUGEÅN er et ekstruderet fugebånd fremstillet af neoprene og et hydrofi lt (vandsugende) materiale, der udvider sig, når det kommer i kontakt med vand. Udvidelsen bevirker, at der opstår

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID BESKRIVELSE MasterSeal 6100 FX er en 1-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Når MasterSeal 6100 FX blandes med vand, opnås en flydende

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID.

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID. BESKRIVELSE MasterSeal 560 er en hurtighærdende, 2-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. MasterSeal 560 giver mulighed for hurtig genoptagelse

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY)

HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY) Side 1 af 5 HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY) (Flydende polyuretan imprægnering) Specifikationer: HYDROBLOCK er et førsteklasses flydende materiale, som forbliver elastisk.

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1330 er en 2-komponent PU-baseret, fleksibel injektionsharpiks med lav viskositet. Harpiksen hærdner både under tørre og våde forhold og bliver til et vandtæt, fleksibelt

Læs mere

afsnit 10 Tætning og fugtsikring

afsnit 10 Tætning og fugtsikring 190 afsnit 10 Tætning og fugtsikring Indhold: 10.1 Tætning og fugtsikring af kældre og murværk...19 Fugtrenovering af murværk: 10. fugtrenovering af murværk...193 10.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...194

Læs mere

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til:

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til: Produktdatablad Version: 03.06 Sikadur -41 CF Normal Sikadur -41 CF Normal 3-komponent tixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Sikadur-41 CF Normal er en opløsningsmiddelfri, fugttolerant, tixotropisk

Læs mere

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Construction Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Konstruktioner på renseanlæg, det være sig beton eller stål, bliver udsat for mange skadelige påvirkninger - kemikalieangreb,

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014 PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1360 er en 2-komponent, epoxybaseret injektionsharpiks med lav viskositet. Den bruges til injektion med lavt/højt tryk og tyngdekraftbaseret indføring i revner i beton for

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Teknisk datablad StoSilent Top Basic

Teknisk datablad StoSilent Top Basic Organisk porøs grunding til StoSilent akustiksystemer Karakteristik Anvendelse indvendigt som grundbelægning til egnede StoSilent Akustiksystemer ved påføring i 2 lag også egnet som slutbelægning Egenskaber

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Tekniske Data Jotamastic 87

Tekniske Data Jotamastic 87 Tekniske Data Jotamastic 87 Produktbeskrivelse Jotamastic 87 er en slidstærk tokomponent overfladetolerant polyamine epoxymastic primer/slutstrygning med højt tørstofindhold, som kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone Beskrivelse RTV silicone på dispenser dåse der giver nem påføring.en stærk, alsidig og økonomisk industrisiliconegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

3800S CHROMACLEAR VOC

3800S CHROMACLEAR VOC Beskrivelse 2komponent Low Emission klarlak er beregnet til påføring som klarlak over basefarve. Sammensætning baseret på akrylcopolymer og en unik, patentbeskyttet stjerne polymerteknologi. Produkter

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral MP

Teknisk datablad StoCalce Miral MP Økologisk mineralsk slutpuds som modellerpuds på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1 9 Specifikationer 9/1 Specifikationer 9/2 Spændmomenter 9/3 Specialværktøj 9/4 9/4 1 Side 1 af 5 Denne vejledning giver retningslinier for reparation af karrosseriskader på køretøjets overog underdel.

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

EN 1366-4:2006 + A1:2010

EN 1366-4:2006 + A1:2010 DK Produkt Information: PU Brandskum 588 Brandhæmmet polyurethanskum, testet iht EN 1366-4 Produktbeskrivelse & anvendelse: PU Brandskum 588 er en professionel brandhæmmet 1-komponent polyuretanskum. Produktet

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Effektiv fugtisolering med Weber

Effektiv fugtisolering med Weber Effektiv fugtisolering med Weber Foto: Jens Markus Lindhe - produkter til optimal vandtætning Effektiv fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Til vandtætning af byggerier har vi en serie

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

Inden- og Udendørsbelægning 04. Alt til nybyg og renovering

Inden- og Udendørsbelægning 04. Alt til nybyg og renovering Inden- og Udendørsbelægning 04 Alt til nybyg og renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats Aqua-Pox Semigloss 2 komponent vandfortyndbar epoxymaling til gulv- og væg indendørs Malkode

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter.

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter. CombeeWorx Home Skridsikring & Plejeprodukter Sortiment 2017 www.combeeworx.com Unikke kemiske produkter CombeeWorx kemiske skridsikringsprodukter Med CombeeWorx Home skridsikring får du en nem, hurtig

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

letter vinterstøbninger erstatter foranstaltnnger, så som isolering og opvarmning, dermed forhindres tidlig frysning

letter vinterstøbninger erstatter foranstaltnnger, så som isolering og opvarmning, dermed forhindres tidlig frysning bemix antifrost BETONTILSÆTNINGSMIDDEL GØR DET MULIGT AT STØBE NED TIL -15 C ANVENDELSESOMRÅDE anvendes i mørtel og beton ned til -15 o C og er forebyggende ved risiko for frostskader i stedet for isolering

Læs mere

Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587 DK Produkt Information: Fire Guard PU Foam 587 Brandhæmmende polyurethanskum, testet iht. EN 1366-3 Produktbeskrivelse & anvendelse: Fireguard PU Foam 587 er en professionel brandhæmmende 1- komponent

Læs mere

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia fade System datablad PLUS+ 07/ made from natural materials in Scandinavia Indhold. Fade Akustikpudssystem. System navn. Anvendelsesområde 4. Materialer & produkter 5. Egenskaber 6. Egnede bæreværk 7. Montage

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010 AURORA DEVELOPMENT DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling Fjerner op til 20 lag Når yde lsen tæller lig r a v ns ing a ø j Mil muler for by Professional-Strength Paint Malingsfjerner Remover Paint Remover Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig

Læs mere

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produkt Information Vandfortyndbar klarlak D8186 D8186 vandfortyndbar klarlak PRODUKTER Vandfortyndbar klarlak Hærder til vandfortyndbar klarlak Fortynder D8186 D8221 D8448

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP VEDLIGEHOLDELSES GUIDE Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP Kom godt i gang med... Med produktserie fra Phønix Tag Materialer til behandling, reparation og vedligeholdelse

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere