6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College"

Transkript

1 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab

2 Faraidon ahab Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Isolering Træfiberisolering Papirisolering Mineraluld Valg af isolering Valg af kedel og brændsel Beregninger før efterisolering Specifik varmetab (Specific design heat loss) Samlet varmeledningsmodstand for tag Specifik varmetab (Design heat loss) for tag Varmetab (Design heat loss) for vægge og vinduer Varmetab (Design heat loss) for gulv Varmetab (Design heat loss) for ventilation Total design heatloss Specifik Varmetab bliver derfor: Annual heat consumption Beregninger til efterisolering Loft Vægge Kedelberegning Forbrænding Konklusion

3 Faraidon ahab 1 Introduktion Til dette mini-projekt har vi valgt, at arbejde med efterisolering og energibesparelser til et hus som ligger på landet. Huset er 140 m 2 og har skråt tag på 150 m 2. Vi vil i denne rapport beregne, hvor meget det nuværende energiforbrug er, og derefter beregne, hvor meget der kan spares ved efterisolering. Dette er et gammel hus fra 1965 med 50 mm isolering i hulmuren. Der er 100 mm isolering på taget. Vi vil tilføje 150 mm isolering på taget og 100 mm i væggene. Fordi huset ligger på landet, er der ingen mulighed for at anvende fjenvarme. Huset opvarmes på nuværende tidspunkt med olie fra oliefyr, som ikke fungerer optimalt. Efter at have beregnet det forventede årlige forbrug, vil vi undersøge, hvilken type kedel og brændsel, som vil være ideel til opvarmning af huset. 2 Isolering Klimaet i Danmark varierer som bekendt en del i løbet af året. Om sommeren er det relativt varmt, mens det om vinteren kan være bidende koldt. De kolde vintre gør, at det er en rigtig god ide at isolere sin bolig. I disse tider ønsker mange mennesker at have det bedste indendørsmiljø som muligt. Dette har forårsaget en stor industri for økologiske isoleringstyper såsom træfibre og Cellulosefibrene fra genbrugspapir. Ifølge producenterne af disse materialer skal de give et langt sundere indendørsmiljø. Vi har valgt at se på forskellige typer af isolering, for derefter at træffe et valg af den isolering vi finder bedst egnet. 2.1 Træfiberisolering Træfiberisolering er fremstillet af cellulosefibre fra træer. Træfiberisolering er et anerkendt alternativt isoleringsmateriale i Sverige og Finland, hvor det har været brugt siden slutningen af år Træfiberisolering er et komfortabelt materiale at arbejde med i hjemmet. Træfiberisoelring findes som sagt både som løsfyld og som hele måtter. Deres isoleringsevne, 3

4 Faraidon ahab er stort set identiske.varmeledningsevne λ = 0,038 /(m. k) 1. I Danmark har vi indtil for få år siden kun brugt træfiberisolering som løsfyld, da man ikke har kunne få, hele måtter herhjemme. Men disse hele træfiber isoleringsmåtter kan nu fås, og de er ovenikøbet CE mærkede. Det eneste danske krav, er at de skal beklædes med et ekstra lag gips, i henhold til de danske brandkrav. Fordele Træfiberisoleringen falder ikke sammen Let at arbejde med Miljø og allergivenligt Ulemper Det er brandfarligt. Træfiberisoleringen må derfor kun bruges, hvis materialet indkapsles i en brandsikker konstruktion, der lukkes af med 2 lag gips eller lignende Har en tendens til at trække fugt så træfiberisolering bør ikke anvendes i murværkskonstruktion, som kan blive fugtige i perioder med heftige regnskyl. Slagregn vil slå igennem muren og kan give fugtproblemer i konstruktionen Figur 1 Træfiber- måtter Med træfiberisolering følger ingen skarpe fibre eller skadelige kemiske stoffer som kan sætte sig i luftvejene og i huden. Træfiberisoleringen fremstilles af ren træmasse og sørger for at bevare træets naturlige modstandskraft mod biologisk nedbrydning. Derfor tilsættes kun 5 % ammoniumpolyfosfat for at brandhæmme materialet - intet andet. Træfiberisolering er 1 4

5 Faraidon ahab behageligt at arbejde med for såvel professionelle som private. Desuden er det genanvendeligt. 2.2 Papirisolering Papirisolering er et alternativt isoleringsmateriale, der fremstilles ved genbrug af gamle aviser. Papirisolering anvendes normalt som løsfyld, der blæses ind i den konstruktion, der skal isoleres. Men der findes også isoleringsplader af papirisolering. Papirisoleringen bliver tilsat kemiske midler, f.eks. borax, borsyre og aluminium hydroxid, som gør papirisoleringen mindre brandbar. Udover at forhindre papirulden i at brænde forhindrer ovennævnte tilsætningsstoffer også grobund for råd, mikroorganismer og andre skadedyr. Produktionen er miljøvenlig Klør og kradser ikke som mineraluld, da papirisoleringen ikke indeholder mineralske stoffer af nogen art. Lydisolerer lige så godt som mineraluld 2 Figur 2 Indblæsning af papirisolering på loft. 2.3 Mineraluld De mest almindelige materiale til isolering er mineraluld, virksomheden Rockwool er en af de største leverandører af mineraluld i Danmark. Rockwool producerer materiale til at isolere 2 5

6 Faraidon ahab både loft og vægge. Produktet kommer i batts eller som granulat. Batts har en varmeledningsevne λ = 0,037 / (m K). Figur 3 Rockwool badges Granulat har en varmeledningsevne λ = 0044 / (m K). Granulat er vand frastødende og egnet til hule mure, men en ulempe er, at med tiden kan det bryde sammen/synke. 2.4 Valg af isolering Vi lever i en tid hvor der er meget fokus på reduceringen af CO2-udslippet bl.a ved at forbedre isoleringen af vores private boliger. Ved at efterisolere med et CO2 neutralt produkt sparer man på CO2 udslippet. Vælger man at isolere med mineraluld i stedet, kræves der flere mængder af energi i fremstillingen og dette bidrager til CO2-udslippet. Til trods for ovennævnte har vi valgt at bruge mineraluld til efterisolering af taget og vægge, fordi det har den højeste brandsikkerhed. Figur 4 Brandsikker Rockwool Derudover har det en formidabel varmeledningsevne og den laveste pris. Loftet er i forvejen isoleret med 100 mm lag mineraluld, så efterisoleringen vil være nem. Det er blot at tilføje nogle ekstra bats. 6

7 Faraidon ahab Vi har valgt Rockwool A-Murbatts 3, som er fremstillet af fugt- og vandafvisende Rockwool stenuld til isolering af vægge. Vi har valgt Rockwool A-Rullebatts 4, som er fremstillet af fugt- og vandafvisende Rockwool stenuld afdækket på én flade med perforeret papir til loftsisoleringen. Figur 5 Rockwool A-Murbatts Figur 5 Rockwool A-Rullebatts Til beklædning af loft og vægge er valgt 2 gange 13 mm standardgibsplader 5 fra Danogibs. 3 Valg af kedel og brændsel Biomassekedler er nu installeret i mange nye boliger. En ny generation biomasse kedel leveres af TRECO 6 og er nem at installere og let at betjene. Vi har valgt sådan en kedel. TRECO biomassekedler kan sluttes til stort set alle eksisterende varmeanlæg. Den kedel vi har valgt er til træpiller. Træpiller er et brændstof fremstillet af biomasse som bruges til opvarmning af huse og andre rum. Fordi træpiller har højt energiindhold og er nemt at have med at gøre hører det blandt de mest effektive energikilder. Træpiller er også et miljørigtigt brændstof - CO2-udslippet ved forbrænding af pillerne svarer nøjagtig til den mængde CO2, som træet oprindeligt har optaget under sin vækst i skoven og den lille mængde aske der bliver tilbage efter forbrændingen kan godt bruges som gødning. 3 Se bilag 1 murbatts 4 Se bilag 2 Rullebatts 5 Se bilag 3 gibsplade datablad 6 7

8 Faraidon ahab Træpillers egenskaber afspejler sig i dynamisk efterspørgsel efter denne grønne energikilde. I 2002 var træpilleproduktion i Europa 1,3 mio. tons, mens den i 2006 allerede udgjorde over 5 mio. tons. Nu i år 2009 er produktionen endnu højere. Bemærk: 2,0 kg træpiller erstatter 1 liter fyringsolie, 2 m3 svarer til 5 m3 flis som giver 1 ton træpiller, efter en ton forbrændte træpiller er der cirka 4 kg aske tilbage - overgang til træpiller betyder, at CO2 - udslippet mindskes med 2,5 kg pr. hver liter fyringsolie, som er blevet sparet på denne måde, til opvarmning af et parcelhus skal der ca. 5-8 ton træpiller pr. fyringssæson årligt 7. Vi har valgt træpiller fra Shell 8 som brændsel til kedlen og som kedel 9 Biostar 12 box, da denne kedel har den rette kapacitet jf. vore beregninger, som kan ses i afsnit 6. Figur 6 Biostar 12 box ood Pellet Boiler 7 8 Se bilag 4 Shell 9 Se bilag 5 datablad for Biostar 12box 8

9 Faraidon ahab 4 Beregninger før efterisolering Først beregnes hvor stort forbruget er før efterisolering for til sidst at kunne sammenligne og finde frem til besparelsen ved at foretage efterisolering. Herunder vises 3D inventor tegning af huset. For teknisk tegning af huset se bilag 6. 9

10 Faraidon ahab 4.1 Specifik varmetab (Specific design heat loss) Varmetab for tag Det nuværende loft består af 2 gange13 mm gipsplader samt 100 mm isolation. Data: A hus 140 m 2 gips m gips 0.25 iso 0.1 m R gips gips gips R gips iso R iso iso iso R iso R 0.14 Side 0 i Appendix t i 20 C t u 12 C GD 2909 V Length 18 m 2 Procent af trælægter i isolering Tagarealet er 5.345*14.407=77 m 2 A ptræ m 2 Træ udgør 5.70% af taget A piso m 2 Isolation udgør 94.30% isotræ A ptræ 100 gips A piso 100 iso isotræ R isotræ iso isotræ R isotræ

11 Faraidon ahab Samlet varmeledningsmodstand for tag R tag 0.3 R gulv 1.67 Attec value i Appendix side 0 R tag 0.14 U tag 1 R tag R gips R isotræ R tag U tag Specifik varmetab (Design heat loss) for tag tag U tag A hus t i t u tag S dtag tag t i t u S dtag K 11

12 Faraidon ahab Varmetab i vægge og vinduer Der er Velux Vinduer og døre og arealet for disse beregnes sammen, da de har samme U- værdi. Data: A væg 72 A vin 18 m 2 m 2 L væg 18 m L vin 48 m U vin 1.5 Fra datablad af Velux vinduer væg 0.15 m Det er samme bredde i ydervæg og indervæg Ydervæg er i mursten med lambdaværdi 0.6 (Termodynamik T Indervæg er lavet af armeret gasbeton, som har lambdaværdien 1.7 (Termodynamik). ivæg 1.7 uvæg 0.6 R uvæg væg uvæg R uvæg 0.25 m2 K R ivæg væg ivæg R ivæg m2 K R hul 0.18 q Lvæg 0.22 Appendix side 1. begge værdier er en gennemsnit af min og max 12

13 Faraidon ahab q Lvin 0.05 R væg 0.17 Summern af indvendige og udvendige transions isolance ΣR = Ri + Ru. Appendix 1 side 0 U væg 1 R væg R uvæg R ivæg R hul U væg Varmetab (Design heat loss) for vægge og vinduer vin U vin A vin t i t u q Lvin L vin t i t u vin væg U væg A væg t i t u q Lvæg L væg t i t u væg Varmetab for gulv R io.gulv 1.67 Appendix 1 gulv 0.15 m gulv t o 10 Gulv temperatur U gulv 1 R io.gulv gulv gulv U gulv Varmetab (Design heat loss) for gulv gulv U gulv A hus t i t o gulv

14 Faraidon ahab Varmetab for Ventilation V hus V hus 630 m 3 Side 29 i Mechanical and trade handbook.husets volumen. n 0.5 n er change rate = 0.5 h -1 ; dvs at hal del af luft skal skiftes i løbet af en time. q v n V hus 3600 q v m 3 s luft 1.18 kg m 3 C p 1007 J kg K Varmetab (Design heat loss) for ventilation v q v luft C p t i t u v Total design heatloss d væg vin v tag gulv d Specifik Varmetab bliver derfor: S d d t i t u S d K 4.2 Annual heat consumption Q hy GD S d Q hy kh Dvs at årligt forbrug med 50 mm isolering i vægge og 100mm isolering på taget er kh. 14

15 Faraidon ahab 5 Beregninger til efterisolering Beregninger til efterisolering af indervægge med 100 mm rockwoll og 150 mm rockwoll på loftet. 5.1 Loft isony 0.15 m vægiso 0.1 m iso R tagiso isony iso R tagiso U tag2 1 R tag R gips R isotræ R tag R tagiso U tag tag2 U tag U tag2 A hus t i t u tag Årlig besparelse ved efterisolering af loft S dtag tag2 t i t u S dtag K Q hytag GD S dtag Q hytag Kh Årlig besparelse ved efterisolering af loft vil være Kh 5.2 Vægge Vi har som tidligere nævnt valgt at efterisolere væggene med med 100 mm rockwool. Vægbeklædningen er 2 gange 13mm standard gibsplader. gips m gips 0.25 vægiso 0.1 m R iso2 vægiso iso gips gips R iso

16 Faraidon ahab U væg2 1 R væg R uvæg R ivæg R iso2 U væg væg2 U væg U væg2 A hus t i t u væg S d2 væg2 t i t u S d K Q hyvæg GD S d Q hyvæg kh save tag2 væg2 save Q hyefter Q hyvæg Q hytag Q hyefter kh Årlig forbrug efter isolering af loft og vægge bliver kh 6 Kedelberegning Årligt varmetab i rør er 20% af Q hyefter, side 48 i kompendiet. Q py 0.20Q hyefter Q py k Forbrug af varmt vand En person bruger 30 L/dag varmvand. (B) er det daglige forbrug i en familie bestående af fem personer. B 30 5 B 150 L dag nd 365 Antal dage om året (5-23) side 79 Q wy ( B) nd Q wy kh 16

17 Faraidon ahab Totalt varmeforbrug om året Q tot Q hyefter Q wy Q py Q tot kh Årlig varmeforbrug er kh rd Q wy rd k d.total rd 103 save d.total Der skal altså vælges en kedel med en kapacitet på 7 Kw 7 Forbrænding Årlig udgift ved forskelige slags brændstof boiler 0.9 Q tot kh Olie Hn oil 42.7 MJ kg Oil pris 7 kr L L oil.y Q tot Ganges med 10^-3 for at komme til Hn oil boiler L oil.y L Årligkost oil L oil.y Oil pris 10 3 Årligkost oil kr Træpiller Hn træpiller 17.9 MJ kg Kg træpiller.y Q tot 3.6 Hn træpiller boiler Kg træpiller.y

18 Faraidon ahab Hn træpiller 17.9 MJ kg Kg træpiller.y Q tot 3.6 Hn træpiller boiler Kg træpiller.y træpiller 1kg 2 kr. Med moms Årligkost træpiller Kg træpiller.y træpiller 1kg Årligkost træpiller Electricity EL pris 1.43 kr kh Årligkost EL EL pris Q tot Årligkost EL kr 8 Konklusion Vi kan hermed at konkludere at den årlige besparelse ved at efterisolere vægge og loft i huset vil være Kh Kh = Kh. Ved at opvarme huset med træpiller fremfor olie eller/og el kan man spare mange penge, da træpiller er billigere brændsel end olie og opvarmning med el. Derudover er den største fordel at man ikke udleder CO2, da træpiller er et CO2 neutralt brændsel. 18

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere