VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg"

Transkript

1 VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB nr. 9 findes de generelle regler for udvalgsarbejdet. I AB findes reglerne for det enkelte disciplinudvalg. Udvalgene har pligt til at sætte sig ind i disse regler og følge dem. II Udvalgenes sammensætning Disciplinudvalgene består af 4 medlemmer På udvalgets årsseminar vælges - En formand - En repræsentant for eliten - En repræsentant for bredden Derudover vælger disciplinens dommere en repræsentant til at være medlem af udvalget. For at sikre kontinuiteten er valgperioden som udgangspunkt 2 år med forskudt valgperiode for de enkelte medlemmer. Udvalgets sammensætning skal godkendes af DFU s bestyrelse, der også kan udpege udvalgsmedlemmerne. Disciplinudvalgene indgår i Sportsudvalget ( SU ), der består af DFU s næstformand og formændene for disciplinudvalgene. Elitearbejde som for eksempel landsholdssammensætning og afholdelse af DM henhører ikke under disciplinudvalget, men skal ske i samarbejde gennem Sportsudvalget.

2 Disciplinudvalgene samarbejder vedrørende bredden med Aktivitetsudvalget ( AU ), der består af et medlem af DFU s bestyrelse som formand og disciplinudvalgenes bredderepræsentanter. III Administration Udvalget giver straks efter årsseminaret besked til DFU s bestyrelse gennem sportsudvalgsformanden om udvalgets sammensætning. Alle nyvalgte udvalgsmedlemmer sætter sig ind i FB-reglerne for udvalgsarbejdet og i denne vejledning. Derudover holder en nyvalgt udvalgsformand snarest muligt et møde med DFU s administration for orientering om administrative procedurer, afregning med mere. Udvalget aftaler snarest muligt fordeling af ansvarsområder og arbejdsopgaver. Udvalgenes beslutninger træffes på møder eller ved kommunikation. Hvis der ikke er enighed i udvalget, træffes beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er udvalgsformandens stemme afgørende. Uanset om der holdes møde eller træffes beslutninger ved , skal alle udvalgsmedlemmer være forelagt det pågældende spørgsmål og have haft lejlighed til at ytre sig om spørgsmålet. Det vil sige, at ingen af udvalgsmedlemmerne, heller ikke formanden, kan bestemme noget uden at spørge resten af udvalget. Undtagelsen er, hvis et enigt udvalg beslutter at uddelegere kompetencen til at afgøre visse specifikke spørgsmål til et eller flere medlemmer. Dette skal i så fald tydeligt fremgå af referat. Udvalgets beslutninger skal kunne dokumenteres. Der skal skrives referat af udvalgsmøderne. Referatet skal inden 4 uger efter mødet sendes til DFU s bestyrelse gennem sportsudvalgsformanden. Hvis der træffes beslutninger ved , skal der sørges for, at beslutningerne samles i mødereferat eller i et dokument, som tilsvarende sendes til DFU s bestyrelse ved Sportsudvalgsformanden.

3 IV Økonomi Udvalget skal indsende budgetforslag for det følgende kalenderår til DFU inden den deadline, der meddeles fra DFU s administration. Budgetforslaget skal være udspecificeret på planlagte aktiviteter med en kort beskrivelse af form og indhold. Disciplinudvalgenes budgetforslag forhandles derefter i Sportsudvalget og Aktivitetsudvalget. Efter behandling i bestyrelsen og på formands- og budgetmødet fastlægges det endelige budget og udvalgets bevilling for det kommende år af bestyrelsen. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at budgettet overholdes. Hvis der konstateres væsentlige budgetafvigelser, har udvalgsformanden pligt til at informere DFU. De bevilgede beløb er øremærket til de aktiviteter, der fremgår af budgetoplægget fra udvalget og af bestyrelsens godkendte budget/bevilling. Hvis en aktivitet ikke afvikles eller koster mindre end budgetteret, er det beløb, som derved spares, ikke til udvalgets disposition. Udvalget kan ansøge bestyrelsen om tilladelse til at anvende besparelsen til en anden aktivitet. Udvalget må således ikke uden udtrykkelig godkendelse fra bestyrelsen overføre midler mellem de enkelte aktiviteter, der er indgået i budgettet, eller til nye aktiviteter. Udvalget skal i samarbejde med DFU s udviklingskonsulent og sekretariatsleder tilrettelægge, afvikle og afrapportere aktiviteterne, så de i videst mulige omfang overholder DIF s retningslinier for tilskudsberettigede aktiviteter. Udvalgsformanden skal godkende alle udgiftsbilag og er ansvarlig for, at retningslinierne i AB nr. 4 overholdes, inden udgiftsbilag sendes til ekspedition hos DFU s administration.

4 V Hjemmeside og information Planlagte aktiviteter skal hurtigst muligt indlægges på kalenderen. Enhver aktivitet skal annonceres direkte på DFU s hjemmeside med passende varsel. (Manglende direkte annoncering vil kunne medføre, at udgifterne til aktiviteten ikke vil blive dækket.) Hvert udvalg har eget afsnit på hjemmesiden og har pligt til at sørge for, at der direkte på udvalgets underafsnit til enhver tid kan findes relevant og interessant materiale såsom - information om arbejdet i udvalget - information om udvalgets aktiviteter, både planlagte og allerede afholdte, - relevante vejledninger om disciplinen, - internationale nyheder og information for eksempel om konkurrencer, stævner med mere, - fotos, videos m.v. ( Med direkte menes, at hele indlægget/omtalen/annonceringen med mere skal findes på DFU s hjemmeside. Der må ikke blot indlægges et link til et andet website.) Udvalget har ansvaret for, at der straks efter en konkurrences afslutning indlægges oplysning om deltagere, holdnavne og resultater på DFU s hjemmeside. Udvalget har ansvaret for, at der i hvert fald ved DM/UM og gerne også ved DFU Open senest ved konkurrencens start på DFU s hjemmeside indlægges oplysning om deltagere, holdnavne med mere, og at der under konkurrencen på hjemmesiden køres løbende information om status, vejr, afviklede runder osv. 4) Udvalgets forpligtelser omkring DFU s hjemmeside kan ikke opfyldes gennem link til andet website. (I øvrigt skal man være opmærksom på, at officielt DFU-materiale ikke må findes på websites med reklamer, såsom private eller gruppekonti på you-tube eller tilsvarende webportaler)

5 VI Årsseminar, årsberetning m.m. Udvalget skal så tidligt på året som muligt og senest den 1. maj beslutte dato for årsseminar. Ved valg af dato skal ske koordination med de andre DFU-arrangementer, der afholdes om efteråret. Det drejer sig specielt om de andre udvalgs årsseminarer, herunder også MU s og IU s årsseminarer, samt formands- og budgetmøde og instruktøreksamen. Så snart datoen er fastlagt, skal den indlægges i kalenderen på hjemmesiden og fremgå på udvalgets hjemmesideafsnit. Senest 2 måneder før seminaret annonceres seminaret som nyhed på forsiden af hjemmesiden, og senest 4 uger før følges op med dagsorden, indlagt på underafsnittet, med henvisning fra forsiden på hjemmesiden. Der skal skrives referat af årsseminaret. Referatet skal foreligge inden 4 uger efter seminaret. Det skal godkendes af udvalget og indlægges på udvalgets underafsnit på hjemmesiden. Udvalget skal udarbejde årsberetning, der indgår i det materiale, der skal udsendes forud for DFU s repræsentantskabsmøde. Udvalgsformanden har ansvaret for, at beretningen sendes til DFU inden 1. februar.

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere