Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A."

Transkript

1 Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring Nogle år senere i provinsbyerne. Det var store huse, undertiden meget store og med særskilte bygninger til tjenestefolkene. Det var i de år, hvor arkitekterne byggede i alle mulige stilarter og blandinger heraf. Villaerne opførtes dog fortrinsvis i italiensk stil, men også i schweizisk, engelsk og gotisk e ler andet. I slutningen af århundredet kom der med nationalromantikken en reaktion på denne stilforvirring. En vis nøgternhed og en interesse for traditionel, dansk byggeskik. Martin Nyrops rådhus i København, der blander italienske og danske motiver, er et godt eksempel på arkitektur fra denne overgangsperiode. Nationalromantikken var, trods navnet, en realistisk strømning, hvis mål var at skabe smukke, men enkle livsnære huse og brugsgenstande. Den førte til praktiske og jordnære huse, som regel af de hjemlige materialer røde mursten og tegl. Hvis man stadig var til det mere sydlandske, kunne man i stedet vælge den såkaldte palæstil. Palæstilen første til de velkendte, hvide villaer med tag af sort- eller grønglaseret tegl. Ofte det knækkede mansardtag, der gav mere plads i tagetagen. Det er især disse huse, der går under navnet patriciervillaer. Disse store villaer i forskellige stilarter blev bygget indtil slutningen af første verdenskrig, hvor de endda fik et kortvarigt opsving. Det er huse, der med rette kan betegnes som romantiske: De er eksotiske og maleriske og fyldt med historiske motiver. De er bygget til det nye borgerskab, der var vokset frem i slutningen af 1800-tallet: Fabrikanter, ingeniører, sagførere og overlæger, driftige og fremsynede mænd med begge ben på jorden. Man kan derfor undre sig over husenes udtryk, der hverken er fremsynet eller særlig konstant, men drømmende og gammeldags, men sådan var det åbenbart: I privatlivet var man romantiker og slappede af fra erhvervslivets kampe og tumult. Disse store villaer var i lav kurs, da energipriserne steg i halvfjerdserne, og mange af dem blev overtaget af kollektiver eller indrettet til kontorer. Med de lave energipriser og det økonomiske opsving i halvfemserne er de igen blevet eftertragtede, også fordi de typisk ligger i smukke, fredelige kvarterer tæt på byen. Det er da også dejlige huse. Deres plan er som regel lidt snørklet, men derved fremkommer en hel del kroge og nicher, der er velegnede til indbyggede skabe, pulterrum og den slags. I det hele taget er der godt med opbevaringsplads. Der er en ordentlig entré eller hall med plads til at tage imod gæster, og der er dejligt højt til loftet. Køkkenet er stort, fordi der skulle være plads til, at flere personer kunne arbejde der samtidig, og måske suppleret med et anretterværelse. Der er også en grad af håndværksmæssig forarbejdning og finish, som ikke længere ville være til at betale: Paneler, indbyggede skabe og reoler, fyldningsdøre, stuk og brede profilerede fodlister og gerigter. I det hele taget er det rummelige og generøse huse, der kan optage mange forskellige livsformer - men det er samtidig huse, der kræver megen vedligeholdelse.

2 Planen i denne romantiske villa afspejler tydeligt den borgerlige families livsmønster i begyndelsen af det tyvende århundrede: Huset er klart opdelt i en betjenende fløj med køkken, vaskerum, pigeværelse og en herskabsfløj med stuer og herreværelse en suite. Øverst i tårnet er der et lille rum, hvor børnenes fantasi har kunnet udfolde sig. Murermesterhuset (1913 til omkring 1930) Denne type er noget af det mest danske man kan forestille sig. Det er imidlertid en fejltagelse af tro, at den er anonym eller naturlig eller har udviklet sig mere eller mindre af sig selv. Tværtimod er den resultatet af en lang og bevidst arkitektonisk udvikling i begyndelsen af det tyvende århundrede, en udvikling der rettede sig mod det lille, danske hus. Tidligere havde arkitekterne jo ikke beskæftiget sig med denne opgave, men med samfundets demokratisering voksede også arkitekternes sociale engagement. Det sene 1800-tals interesse for Italien og stil arkitekturen afløstes af en interesse for den lille arkitektur, det mere ydmyge og det hjemlige, nordiske. På Kunstakademiet afløstes den såkaldte Tempelklasse af Danske klasse, og de unge, oprørske arkitekter drog ud i landet for at studere ældre, anonyme huse. Omkring 1910 afløstes nationalromantikken af en stærk nybarok strømning, der betonede husenes enkelhed og skulpturelle tyngde, klumpen, som det hed. Husets plan forenkledes, tagudhænget forsvandt, og taget blev skåret af i enderne, fik halvvalm. Tilsammen førte disse påvirkninger til denne type, der fra omkring 1913 blev udviklet af Poul Holsøe, Ivar Bentsen, Harald Nielsen, Poul Baumann, Kay Fisker og andre. Få år senere kom fra nyklassicismen interessen for rytme, klare proportioner og det enkle og typiske, og med dannelsen af foreningen Bedre Byggeskik i 1915 blev typen udbredt over hele landet. I sine rene form er det et hus i halvanden etage med hel eller delvis kælder. Det er et længehus, men næsten lige så bredt som det er langt, så planen undertiden nærmer sig det kvadratiske. I øvrigt er planen den såkaldte korsplan, med skillerummene i korsform omkring den centralt placerede skorsten. Ofte er der en karnap fra stuen, evt. med en altan ovenpå. Taget, der næsten altid er beklædt med tegl, er stort på grund at husets store bredde og typisk med halvvalm. Der er ikke udhæng men en lille gesims. Huset står typisk i blank mur med røde sten, men kan også være pudset. Det er et uhyre praktisk hus. Den kompakte form gør, at der er et godt forhold mellem

3 overflade og rumfang, hvilket er en fordel både med hensyn til opvarmning og vedligeholdelse. Korsplanen mister selvfølgelig en del af sin berettigelse, i det øjeblik man udskifter kakkelovnen med radiatorer, men princippet med nogenlunde lige store, næsten kvadratiske rum giver en stor fleksibilitet i anvendelsen. Der er også godt med opbevaringsplads på loftet og eventuelt i kælderen. Det eneste ufornuftige er manglen på udhæng, her har de æstetiske hensyn fået lov til at dominere over de praktiske. Det er også et smukt hus. Den tunge, sluttede huskrop, de få vinduesformater og vinduernes taktfaste placering, materialernes ensartethed og stoflighed - alt sammen bidrager det til en stærk og æstetisk tilfredsstillende helhedsoplevelse. Som type hører murermesterhuset hjemme i tiden fra , men det byggedes fortsat helt op i begyndelsen af halvtredserne. I fyrrerne og halvtredserne skiftede taget typisk udseende, valmen forsvandt, og der kom udhæng på. Også vinduerne ændredes, de blev kvadratiske og sprosserne forsvandt. Disse huse er naturligvis mindst lige så praktiske i brug og vedligeholdelse som den oprindelige type, men de har ikke helt dennes arkitektoniske styrke. Korsplanen, kalder man planen i dette hus, fordi husets hovedskillerum danner et kors omkring den centralt placerede skorsten. Af de fire rum, der derved fremkommer i stueetagen, bruges ét til entré og trappe og ét til køkken. I dette tilfælde er der tilføjet et lille vaskehus med egen skorsten. Funkisvillaen (omkring 1930) I 1930erne skete der intet mindre end en revolution i arkitekturen. I Danmark kaldte vi det funktionalisme, andre steder hed det modernisering, rationalisme eller ny saglighed. Nu skulle arkitekturen først og fremmest være praktisk eller funktionel, og den skulle se praktisk og funktionel ud. Væk med det monumentale og symmetriske, væk med unødvendige udsmykninger og gesvejsninger, væk med de småsprossede vinduer. I Danmark var Poul Henningsen en energisk og fræk fortaler for funktionalismen, og det er især hans skyld, at funktionalismen ikke blot blev endnu en stilart, men et helt kulturprogram for ærlighed, enkelhed og frihed. Det funktionalistiske hus skulle smyge sig om funktionerne som handsken om hånden - det skulle tegnes indefra og ud. Funktionsanalysen angav, hvordan huset mest praktisk kunne organiseres, og den ydre form opløstes for at svare til funktionernes fordeling. Det betød naturligvis ikke, at arkitekterne så stort på kompostion og andre æstetiske forhold, men at man indførte nye, mere smidige (og mere krævende) kompositionsprincipper, baseret på asymmetri og spænding snarere end klassisk harmoni. I lejlighedsbyggeriet udvikledes en helt ny boligtype, hvor repræsentative hensyn afløstes

4 af rent praktiske. Den traditionelle karré afløstes af de fritliggende, parallelle stokke, hvor alle lejligheder fik lige meget lys og luft. Lejlighederne rum orienteredes efter solen, med opgang, køkken, bad og soveværelse mod øst, og stue, altan og eventuelt børneværelse mod vest. Hvert rum fik akkurat den størrelse, det behøvede for at rumme en normalmøblering, og loftshøjden blev sat ned til de omkring 2,30 meter, vi kender i dag. Stuk forsvandt naturligvis fra lofterne, og fodlister og gerigter mistede deres profileringer. Fyldningsdøre afløstes af glatte, og dørhåndtag blev forenklet og fremstillet i bakelit, tredivernes plastik. Hensigten med denne revolution i lejlighedsbyggeriet var naturligvis at skabe bedre og billigere lejligheder, men også i høj grad at lette kvindens arbejde i hjemmet. Arkitekterne forestillede sig derfor også, at hjemmets indretning ændredes: Væk med de tunge, overpolstrede møbler og al nipset. I énfamiliehusbyggeriet var omvæltningerne knap så dramatiske, men også her gik det i retning af det praktisk og afslappede. Hus og have skulle knyttes tættere sammen, og indførelsen af centralvarme og radiatorer gjorde det muligt at opløse planen, så man kunne brede huset ud over grunden og undgå det monumentale. Til gengæld kunne man i énfamiliehusbyggeriet udfolde sig noget mere i kunstnerisk henseende og afprøve de moderne, æstetiske principper: Den frie kompostion, de hvide vægge, de store vinduer med stålrammer, det flade tag, den skibsagtigt afrundede altan. For at være rigtige skulle disse huse bygges i det moderne materiale jernbeton, men langt de fleste er muret og pudset. De fleste større byer i Danmark har enkelte af disse huse, der med svensk udtryk kaldes funkis. De er uhyre tidstypiske, og det er vigtigt at bevare dem - desværre er de ikke særligt velegnede til det danske klima med deres middelhavsinspirerede udtryk, og det kræver både forståelse og en vis offervilje at passe på dem. Når det kommer til stykket, et de fleste af funkisvillaerne ret traditionelt opbygget. I dette hus er der tydelige mindelser om korsplanen, selv om centralvarme og radiatorer tillod en langt friere planløsning. Funkispræget viser sig mest i husets ydre form: En dynamisk komposition af abstrakte hvide klodser. Ligeledes i tagterrassen og vinduernes størrelse og placering. Bungalowen (1930 til 1940) Funktionalismen fik umådelig stor betydning for byggeri, design og byplanlægning, men den funktionalistiske eller modernistiske stil fik ikke folkelig opbakning. I realiteten prægedes énfamiliehusbyggeriet også i trediverne af traditionelle typer som murermesterhuset. Der udvikledes dog en særlig type, der er helt karakteristisk for trediverne, og som kan anskues som en mere folkelig variant af funkisvillaen: Bungalowen. Navnet er helt misvisende. Det stammer fra indisk og betegner egentlig de lokalt inspirerede huse med stort tag

5 og tagudhæng, de engelske koloniherrer byggede. (Bungalow er den engelske udgave af ordet Bangala eller Bangla, der betyder indisk). Og der er jo ikke meget indisk over den danske bungalow med dens karakteristiske grundplan og næsten flade tag. I det hele taget er det lidt af en gåde, hvorfra typen egentlig stammer. I det kvadratiske, i tagets form og i det spinkle tagudhæng er der mindelser om den delikate svenskinspirerede nyklassicisme omkring 1920, som den især tegnedes af Kay Fisker, og det er muligvis herfra den kommer. Bungalowen er altså et nyklassicistisk hus med funkistræk og et indisk/engelsk navn. I sin mest typiske form har bungalowen én etage plus høj kælder. Det er altså en étplansløsning, men på grund af den høje kælder er der ikke noget tæt forhold mellem hus og have. Typisk er der skudt en terrasse ind i en indsnævring i et af husets hjørner. Der findes også mange toetages bungalower, der altså har beholdt murermesterhusets opdeling i en dag- og natetage, og som i realiteten er murermesterhuset i en mere moderne indpakning. De mest påfaldende moderne træk ved bungalowen er det næsten flade tag og hjørnevinduerne. Undertiden også et næsten rundt vindue som repræsentant for skibsæstetikken og en enkelt jernbeton-detalje som f.eks. en spinkel plade over indgangen. Bungalowen findes både i varianter med pudsede ydervægge og blank mur. De pudsede vægge er naturligvis mest i familie med funkisarkitekturen, især hvis de er malet i en pastelfarve, som regel lysegrøn eller gul. Her er der en tydelig, om end fjern, inspiration fra den schweiziske arkitekt Le Corbusiers huse 1920 erne. En særlig variant er stribet med skiftevis røde og gule sten - et træk der sandsynligvis har skullet understrege husets vandrette linier (mens tyvernes klassicister havde betonet det lodrette, opadstræbende, betonede modernisterne det vandrette, jordnære). Bungalowen var som nævnt en mere folkelig type, og den var ikke rigtig arkitekternes kop te. De var især kritiske over for dens iboende problem: den høje kælder, der uvægerligt blev brugt til beboelse, og som vanskeliggjorde forbindelse til haven. Men også over for det, de opfattede som en lidt overfladisk brug af modernistiske former. Nu, hvor tredivernes modernisme omfattes med så megen nostalgi, er bungalowen til gengæld kommet i høj kurs, både blandt yngre arkitekter og stilbevidste boligsøgende Af ydre var bungalowen utraditionel og fremmedartet i trediverne, men planen var som regel ganske traditionel. De disponible kælderrum blev i praksis brugt til beboelse. Arkitekterne brød sig ikke meget om typen. Ole Dybroe kalder i sin bog Enfamiliehuset 1970 bungalowen for et toetages hus, der er trykket en meter ned i jorden.

6 Statslånshuset (1938 til 1958) I 1930 erne førtes en livlig diskussion blandt arkitekterne om højt eller lavt byggeri. De mest socialistisk indstillede - de var de rigtige funktionalister - gik ind for etageboliger med de kollektive faciliteter, det giver mulighed for. De mere borgerlige indstillede derimod gik ind for lavt byggeri, rækkehuse og parcelhuse, først og fremmest af hensyn til børnefamilierne. Imidlertid gik udviklingen af sig selv i retningen af det lave byggeri, dels fordi folks indkomster steg, dels fordi der udvikledes nye typer af små, billige enfamiliehuse. I slutningen af trediverne indførtes statsstøtte til byggeriet i form af meget billige 3. prioritetslån, de såkaldte statslån - en politik der blev forstærket i årene efter krigen. Med statslånene vandt parcelhuset derfor yderligere udbredelse, både geografisk og socialt. Det blev nu muligt for brede dele af befolkningen at få eget hus, og det lille statslånshus udviklede sig i halvtredserne til en slags Folkehus, på linie med for eksempel Folkevognen og Folkeferien. For at få statslån måtte huset opfylde en række krav: For det første var der meget stramme grænser for, hvor meget huset måtte koste. Desuden var der krav til indretningen: Der skulle være separat køkken og bad, der skulle være vandkloset, murerne skulle opfylde bestemte krav til isolering, og taget skulle være isoleret med mindst 2 cm mineraluld eller lignende. Disse krav var i allerhøjeste grad med til at hæve den generelle boligstandard, og især på landet medførte de en revolutionering af boligforholdene. De var også med til at fremme udviklingen af en type, nemlig det lille enetages længehus uden kælder på ca. 85 m2. Tagetagen forsvandt, og det store tegltag afløstes af det lave gitterspærtag, typisk beklædt med eternit. Også kælderen blev sparet væk, i fyrrerne dog ofte sådan, at der var kælder under halvdelen af huset, så man midt i huset fik et niveauspring på tre-fire trin. I slutningen af halvtredserne var kælderen næsten helt forsvundet og erstattet af det mindre udhus. Det var stadig almindeligt at opføre huset i traditionel teglmur, men gasbeton og lignende materialer vandt kraftigt frem. At tegne en ordentlig familiebolig på 85 m2 er ikke så ligetil, og arkitekterne udviklede stor dygtighed i at strikke planer sammen, så hver m2 blev udnyttet optimalt. Det handlede først og fremmest om at slippe med den fine stue, og om at undgå overflødigt gangareal. Også spisestuen skar man væk til fordel for en lille spisekrog i køkkenet. I øvrigt var der arkitekt med på en stor del af dette byggeri, og enfamiliehuset havde i høj grad arkitekternes bevågenhed. I slutningen af fyrrerne og i halvtredserne afholdtes talrige arkitektkonkurrencer om små huse med statslån, mit eget hus, huse af tegl, huse af gasbeton osv. Statslånskravene ændredes gradvist, så husene måtte være større og koste mere, og i løbet af halvtredserne afvikledes ordningen for helt at ophøre i Det er stadig muligt at finde små statslånshuse, der står så nogenlunde, som de blev bygget, men langt de fleste er senere bygget om og bygget til, efterhånden som der blev behov for det og råd til det.

7 Et af de større statslånshuse fra 1950 erne. Et prunkløst og enkelt hus med udhus i stedet for kælder og loft. Planen er velindrettet og næsten uden spildplads, men meget kompakt. Korsplanen som princip er nu helt forladt. Det modernistiske hus ( ) Under besættelsen var forbindelserne til udlandet, især England og USA, på det nærmeste afbrudt, og på grund af materialemangel m.m. var arkitekterne tvunget til at arbejde med traditionel byggeteknik og tilsvarende traditionelle former. Efter krigen var der derfor et vældigt, opsparet behov for igen at orientere sig mod verden udenfor, og arkitek-terne indledte en hektisk rejseaktivitet. Allermest interessant var det at komme til USA, og herfra hjembragte de i slutningen af fyrrerne helt nye impulser. De store, europæiske moderne arkitekter, Mies van der Rohe, Walther Gropius, Richard Neutra m.fl. var i trediverne undsluppet til USA, hvor de efter mødet med californisk klima og byggeskik havde skabt en ny, mere afslappet udgave af modernismen. Det var huse med flade tage, kæmpemæssige vinduespartier fra gulv til loft og såkaldt åbne planer med sammenhængende og flydende rumforløb. Der var også en tydelig japansk inspiration i de blotlagte konstruktioner og i den ekstremt enkle, nærmest puritanske farve- og materialeholdning. Muséet Louisiana, der er tegnet af Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert og opført i 1958, er et fint, hjemligt eksempel på denne nye stil. I Danmark dukkede de første af disse nye, modernistiske huse op i begyndelsen af 1950 erne, tegnet af Jørn Utzon og Erik Chr. Sørensen og lidt senere af det jyske arkitektpar Friis og Moltke. Det var næsten altid aflange kasser med en gennemgående, næsten lukket væg mod nord og store glaspartier mod syd. Taget var beklædt med tagpap og helt fladt, hvad der var muligt på grund af den nye, såkaldte built up konstruktion. Det afsluttedes med en høj, bræddebeklædt sternkant. Materialerne var vandskuret og hvidmalet tegl, glas og sortmalet træ. Eller gule sten med sort eller brunt træværk. Det var huse, der på én gang var æstetisk forfinede og uformelle, bygget til familier med en ny, afslappet livsstil og en stærk tro på fremtiden og det moderne. Når det var helt rigtigt, var husene på japansk manér yderst sparsomt møbleret, og det var i disse huse, man for første gang så hvidmalede vægge uden tapet eller endog indvendige vægge i blank mur. Også haverne blev japanske, med delikate sammenstillinger af stedsegrønt og bambus. Et af de meget karakteristiske træk ved disse huse er en vis tendens til at afsondre sig

8 fra omverdenen. I modsætning til funktionalisterne i trediverne, der gik stærkt ind for det kollektive, var arkitekterne i halvtredserne mere optaget af det private. De overbetonede bevidst forskellen mellem det offentlige og det private rum, og gårdhavehuset blev en af tidens karakteristiske typer. Den udvikledes af Jørn Utzon i Kingohusene i Helsingør og videreførtes af Fællestegnestuen i Albertslund Syd og mange andre samlede bebyggelser. I énfamiliehusbyggeriet førte det til lange mure, der helt lukker huset af mod vejen, kun isprængt et enkelt højtsiddende køkkenvindue foruden naturligvis hoveddøren. Der er ikke bygget så forfærdelig mange af disse huse, men det er en interessant og meget anvendelig type med en smuk kontakt mellem hus og have. Dette hus, tegnet af Elmar Moltke, er et af de mest elegante eksempler på halvtredser-modernismen. Huset er ikke længere en kasse men en åben struktur i bevægelse. Vægge støder ikke sammen i hjørnerne, og planen ligesom drejer omkring kernen med fyrrum og skorsten. Et hus med meget tæt kontakt mellem inde og ude og en sommerhusagtig stemning, der understreges af den store briks i stuen. Typehuset i tresserne (1960 erne) På grund af statslånsordningens strenge krav til økonomien skete der i løbet af halvtredserne en form for typedannelse: Selv om husene var individuelt opført, var de i virkeligheden næsten ens. Man fandt derfor på at udvikle egentlige typehuse, dvs. huse der var gennemtegnet på forhånd, så de kunne fremstilles rationelt og måske endda på samle-bånd. I 1958 stiftedes Arkitekternes Typehuskontor, der tegnede et lille, ret kedeligt, men meget gennemarbejdet og velindrettet hus. Omtrent samtidig var der enkelte håndværksmestre, der fik samme idé, og i de følgende år fik vi alle disse firmaer, Høm huse, Hosby huse, Succeshuset osv., der kom til helt at dominere parcelhusbyggeriet i tresserne og halvfjerdserne. Mange af disse huse var af ret ringe kvalitet, både funktionelt og æstetisk (undertiden også byggeteknisk), men de havde den fordel, at køberne på forhånd kunne slå op i kataloget og se, hvad de fik - ligesom når man køber andre varige forbrugsgoder. Prisen var kendt på forhånd, og desuden blev husene ofte solgt næsten uden udbetaling. Resultatet var, at arkitekterne, der endnu i halvtredserne havde være involveret i omkring halvdelen af énfamiliehusbyggeriet, næsten helt fortrængtes fra dette marked. Typehuset var som regel et længehus i én etage uden kælder med et lavt sadeltag af

9 tegl eller eternit. Planen var den såkaldte revolvergangstype, hvor en lille L-formet gang gav adgang til alle husets rum. Eventuelt kunne der være en sekundær indgang, der gav adgang til det ene børneværelse og måske et lille bryggers. Byggeteknikken var ny og i virkeligheden en lille revolution: Huset var ikke længere fuldmuret men en let konstruktion med bærende indervægge at letbeton eller lægter. På denne måde kunne råhuset opføres i løbet af få dage. Udenpå byggedes en halvstens skalmur som klimaskærm. Ofte var der kun muret op til vinduernes overkant, så det øverste stykke af ydervæggen og gavltrekanterne var beklædt med brædder. Langt de fleste af disse huse skalmuredes med almindelige mursten, røde eller gule, men der forekom også en mere moderne type med hvide kalksandsten. I de bedste af typehusene, huse tegnet af arkitekter som Henrik Iversen, Povl Danø eller Dall og Lindhardtsen, forsøgte man sig med mere gennemtænkte planer, befriet for statussymboler som f.eks. den overdimensionerede vinkelstue. Man forsøgte også at give husene mere karakter ved at understrege de store linjer: De store tagflader og de gennemgående mure. En særlig, arkitektonisk gestus var at lade taget ligesom svæve ved hjælp af en gennemgående sortmalet bjælke (tagremmen), der desuden udkragedes i begge ender af huset. Et træk, der derefter blev brugt i mange af de mere anonyme huse også. Efterhånden som højkonjunkturen skred frem, og danskerne blev rigere, voksede husene. Ofte kom der en vinkel på med en meget stor stue, der kom gæstetoilet, hobbyrum og evt. flere værelser. Huse på omkring 200 m2 var ikke ualmindelige i begyndelsen af halvfjerdserne. Man hører jævnligt kritik af husene fra den periode, og det hævdes undertiden, at de ikke får nogen lang levetid på grund af fejl ved de mange nye teknikker og materialer, der anvendtes. Det er ikke rigtigt. Tressernes typehuse er ikke arkitektonisk det mest spændende, men det er store, redelige huse med masser af kvaliteter, og nyere undersøgelser har vist, at de byggeteknisk set er lige så gode som huse fra andre perioder. Det er desuden huse, der er nemme at bygge om og reparere, og en stor del af parcelhusejerne er gør-det-selv folk, der har vedligeholdt og renoveret husene hen ad vejen. Tressernes typehus er i og for sig blot en større udgave af statslånshuset. Planen er organiseret omkring det langsgående hovedskillerum, med pistolgang og våde rum til gaden og stue og soveværelse til havesiden. Huset er stadig opdelt ligesom det traditionelle toetagers hus, i en dag- og en natafdeling. Typehuset i halvfjerdserne (1968 til omkring 1980) Størsteparten af boligbyggeriet i tresserne og halvfjerdserne var énfamiliehuse. Det blev muligt på grund af velstandsstigningen, og fordi inflationen og den såkaldte skattefordel gjorde det til en god forretning at eje sin egen bolig. Ganske vist var renteniveauet højt, men hvis blot man kunne klare renter og afdrag de første tre-fire år, sørgede inflationen for, at huslejen derefter blev overkommelig og efterhånden så lav, at der blev råd til både bil, sommerhus og en tilbygning ved siden af.

10 Efterhånden som husene voksede sig rigtigt store, og de udstykkede grunde blev mindre, blev det nærliggende igen at bygge i halvanden etage. Vi fik derfor i begyndelsen af halvfjerdserne en ny type: Det halvandenetages hus med sadeltag, undertiden også med stort udhæng. Tilsyneladende blev det store, tykke tag et selvstændigt arkitektonisk motiv, og det udformedes som et stort trekantet volumen, der er sat ned på husets langsgående mure. I enkelte tilfælde hviler taget på de tværgående mure, altså gavlene. Samtidig er gavlen ud til vejen forlænget, så den spænder over hele grundens bredde. En utraditionel og elegant løsning. Samtidig udvikledes en ny måde at organisere boligens plan på med en opdeling i en voksen- og en børneafdeling. Det hang sammen med, at børnene blev mere selvstændige og mere støjende (stereoanlæg og diverse instrumenter), og i det hele taget med, at de enkelte familiemedlemmer levede mere uafhængige liv. I samme forbindelse udvikledes alrummet, dvs. en blanding af køkken, spiseplads og stue, som det sted, hvor de uafhængige familiemedlemmer kunne mødes under afslappede former. I de halvandenetages typer kunne denne nye opdeling af boligen fungere på den måde, at børnene fik underetagen med alrummet, mens forældrenes soveværelse og stuen rykkede ovenpå. Stuen fik lys gennem et stort glasparti i gavlen, uden for hvilken er var en stor overdækket terrasse. Dette kompakte, halvandenetages hus var på mange måder en fornuftig løsning. Den kompakte form sparer energi, og det store udhæng beskytter vinduer og andet træværk. Løsningen med en mere støjende underetage og en rolig overetage til forældrene er også fin. På grund af det store tag har det dog en tendens til at blive for mørkt indvendigt. Denne ulempe forstærkes af den forkærlighed for grove materialer og mørke farver, der blev moderne i halvfjerdserne. Mange af disse huse er da også senere malet om, så træværket fra at være mørkt er blevet hvidt eller lysegråt. I sin rene form har denne type forældreafdeling på 1. sal og fællesskab i stueetagen, men dette hus blander kortene. Det kommer der et ganske interessant, men måske lidt upraktisk hus ud af. Planen er særpræget ved at være organiseret på tværs i et hus, der normalt ville være organiseret på langs.

11 Det rustikke og energirigtige hus (1973 til omkring 1985) Rustik betyder landlig, og det var, hvad idealerne blev i 1970 erne og i begyndelsen af firserne. Oliekrisen i 1973 og de følgende års arbejdsløshed sendte chokbølger gennem kulturen, og troen på den ubegrænsede og uproblematiske vækst fik sig et alvorligt knæk. Det var især teknologien og stordriften, man vendte sig imod; i stedet kom en fascination af traditionen, håndværket og naturlige materialer. Småt var godt, det samme var alt, hvad der var hjemmelavet og hjemmedyrket. Mange unge mennesker prøvede i kortere eller længere tid at bo i kollektiv eller bofællesskab, og mange flyttede på landet. I byerne reagerede især de unge på de hårdhændede saneringer og nedrivninger, og langsomt ændredes holdningerne til den gamle boligmasse. I stedet for at rive ned begyndte man at genbruge og forbedre. I det almennyttige byggeri forlod man de store betonplaner til fordel for det, der kom til at hedde tæt/lavt, små, overskuelige bebyggelser med rækkehuse, fælleshuse og masser af grønt. Som følge af krisen skete der i årene efter 1974 en dramatisk nedgang i det årlige nybyggeri, især parcelhusbyggeriet ramtes af den økonomiske usikkerhed. Også den gennemsnitlige boligstørrelse i nybyggeriet gik ned. Det er vanskeligt at pege på én type i disse års énfamiliehusbyggeri, men der er mange fælles træk. For det første forsvandt det flade tag. Ikke blot fordi der viste sig en del skader på built up tagene fra 1960 erne, men også fordi det flade tag signalerede noget moderne, og det ville man ikke vide af længere. For det andet blev vinduerne små og væggene tykkere, fordi der skulle spares på varmen. For det tredje blev materialerne grove, mere rustikke, med ru brædder, vandskurede vægge og klinkegulve. Husene fik derved et andet udtryk end i tresserne, de blev mere indadvendte, og indvendigt blev de mørkere. I nogle tilfælde kom der igen sprosser i vinduerne for at understrege det hyggelige og lidt gammeldags. Det var også i disse år, de afsyrede møbler, døre og vinduer blev en stor dille, fordi de udtrykte ærlighed og oprindelighed. Alrummet, altså det kombinerede køkken, spiseplads og stue, var nu helt almindeligt, gerne med mindelser om det gammeldags, store landkøkken. Det var også brændeovnenes store tid. Det gammeldags, halvandenetages længehus fik en vis renæssance, fordi det er energimæssigt fornuftigt, og fordi det med sin smalle husdybde opvejer ulempen ved de små vinduer. Og så er det en traditionel, landlig type, som svarede godt til de landlige idealer. Ofte kom der karnapper og udhuse på, for at få huset til at se levende og selvgroet ud. En anden form, der dukkede op i denne periode, var huset med ensidig taghældning. Også denne form signalerer noget landligt og uhøjtideligt, og en del huse udformedes som en sammenstilling eller sammenskæring af sådanne huskroppe med ensidigt tag. Måske var der i disse typer en vis inspiration fra spanske eller italienske landhuse. Det var i disse års arkitektur et slægtskab både med nationalromantikken omkring århundredeskiftet og med fyrrernes beskedne, danske huse. Resultatet kunne undertiden blive lovlig rustikt, men gennemgående er det både venlige og hyggelige huse med mange gode opholdspladser, både ude og inde.

12 Et hus der er bygget op af tre små, enkle bygninger med hver sit tag. De kraftige, murede søjler med carporten understreger det rustikke præg. Planen er opdelt i en voksen- og en børneafdeling, dog sådan at man må deles om bad og toilet. De mange skrå afkæringer er et træk, der dukkede op i løbet af halvfjerdserne, og som stadig er almindeligt. De har den praktiske opgave at spare plads, men samtidig skal de tilføje huset lidt følsomhed. Den postmoderne villa (1980 erne til i dag) Denne type hører især firserne til. Det var et heftigt årti, hvor kodeordene ikke længere var økologi, fællesskab og den slags, men privatisering, initiativ og individualisme. Der blev handlet og spekuleret, og i nogle brancher blev der tjent mange og hurtige penge. Det hele kulminerede i midten af firserne, hvor bilsalget nærmest eksploderede, og hvor der igen blev bygget rigtig mange énfamliehuse. I kulturlivet skete der et opgør med halvfjerdsernes sociale og fodformede holdninger. Der kom mere fart på, og livet måtte gerne være overfladisk, bare der var stil over det. I det hele taget blev danskernes livsstil (et nyt ord) mere italiensk: Den nye cafékultur, der var indledt med Café Sommersko i København allerede i 1976, var et af de typiske træk ved denne udvikling. Også i arkitektfaget ændrede idealerne sig. Halvfjerdsernes rustikke formsprog og ærlige materialer forsvandt lige så stille, og i stedet fik vi den såkaldte postmodernisme. Det postmoderne hus var alt det, der havde været forbudt lige siden 1930 erne: Det var ufornuftigt, kulørt, sammensat og vellystigt. Det pyntede sig med lånte fjer, klassiske søjler eller spanske buer, men det gjorde det med en vis ironi, så man kunne se, at det ikke var helt alvorligt ment (det var også nødvendigt - ingen har i dag råd til at udføre klassiske detaljer i ægte materialer). Planen, der siden trediverne havde skullet være så enkel som muligt, blev igen mere snørklet. Og minsandten om ikke en form for klassicisme, med søjler og symmetriske facader, dukkede op igen. Der var ikke længere krav om ægte materialer og synlige konstruktioner. Murede vægge og gipsvægge behandledes, så de så ens ud, og konstruktioner gemtes af vejen bag gips og puds. Det var også i denne periode, det blev moderne at beklæde hele badeværelset med marmor. Fint skulle det være, og så gjorde det ikke så meget, om man brød med husets oprindelige karakter. På grund af de høje grundpriser byggedes der en del dobbelthuse i de ældre, attraktive

13 kvarterer. Tidligere ville en moderne arkitekt have tegnet et dobbelthus, så det tydeligt viste, at der var tale om to boliger i det samme hus. Den postmoderne arkitekt, derimod, så ikke nogen grund til at være så ærlig. Han ville hellere tilpasse sig omgivelserne og tegnede derfor et hus, der så ud som én herskabelig villa. Meget i postmodernismen var overfladisk, og man blev derfor hurtigt træt af alle disse morsomheder. Den havde også den uheldige konsekvens, at den skabte forvirring omkring, hvad arkitektonisk kvalitet er. Når arkitekterne kunne tillade sig at lave sjov og blande stilarterne sammen, blev det svært for lægmand - håndværkere og bygherrer - at finde ud af, hvad der er god og dårlig arkitektur. Alt blev tilladt, så at sige. På den anden side var der også noget befriende i postmodernismens uhøjtidelige opfattelse af tingene, og én ting var absolut et fremskridt: Den lagde vægt på tilpasning, på at nye huse skulle passe til stedet og være i familie med omgivelserne. I de bedste tilfælde førte postmodernismen derfor til en større følsomhed for historien, og til levende og oplevelsesrige huse med forbindelse bagud til murermesterhuset og den romantiske, borgerlige villa. Et hus, der prøver at ligne den store, borgerlige villa fra før funktionalismen. Der er et vist klassicistisk præg i symmetrien og i spillet med de to sammenstillede kvadrater. Planerne lider under at skulle indpasses i det geometriske system, og i det hele taget præges huset af en vidtdreven formalisme. F.eks. virker det urimeligt, at vinduerne i begge etager skal være ens, når funktionerne bagved er helt forskellige. Det borgerlige typehus (1995 til i dag) Efter forbrugsfesten i 1986 fik vi som bekendt en kartoffelkur, der fik dramatiske konsekvenser for énfamiliehusbyggeriet. Priserne faldt, for første gang i mange år, og nybyggeriet gik næsten helt i stå. I 1993 opførtes kun 1600 nye énfamliehuse, et uhørt lavt tal. Fra midten af halvfemserne er byggeriet imidlertid kommet i gang igen. Der bygges stadig postmoderne villaer med deres blanding af ældre stilarter, men hovedparten er igen typehuse. Naturligvis er halvfemsernes typehus en videreudvikling af tressernes, men idébaggrunden er en anden. De arkitektoniske idealer kommer et andet sted fra. Tressernes typehus var et produkt af funktionalismen og dens idéer om en moderne kultur uden klassepræg. I dag er denne forbindelse afbrudt, og typehuset tilhører nu snarere populærkulturen end arkitekt-kulturen. Populærkulturen søger det velkendte og trygge, og det er derfor, husene har mistet de skarpe kaner og er blevet blødere og mere traditionelle. Inspirationen fra spanske hustyper og fra de store huse i amerikanske Tv-serier er også blevet tydeligere. En anden indflydelse kommer fra Tyskland. Siden nedgangen i byggeriet i halvfjerdserne har typehusfirmaerne prøvet at overleve ved at eksportere til Tyskland, hvor smagen går i retning af det meget solide, og denne påvirkning kan også spores. Endelig spiller det nok en rolle, at huskøberne i dag er børn af den meget eksperimenter-

14 ende tressergeneration. De har fået nok af eksperimenter og foretrækker en mere borgerlig livsstil og tilsvarende huse. Det mest karakteristiske for halvfemsernes typehus er det store, valmede tegltag. Huset er typisk beklædt med røde mursten, og sammen med de hvide vinduer giver det et traditionelt næsten konservativt udtryk. Det store tag omslutter og holder sammen på husets form og strækker sig også ud over carporten, det såkaldte integrerede vognly. Et andet karakteristisk træk er karnapperne og havestuerne, der lige akkurat skyder sig frem til kanten af tagudhænget. Huset er et længehus med bærende midterskillerum, og planen er en traditionel typehusplan med køkken/alrum og en forholdsvis stor stue. I forhold til tresserne er planen dog mindre afklaret, her har postmodernismens forkærlighed for det komplekse spillet ind. En anden karakteristisk forandring i forhold til tresserne er de skrå afskæringer mellem nogle af rummene og i karnappen. Disse skrå vinkler ville ingen arkitekt med respekt for sig selv have tegnet i tresserne, hvor man ville have anset dem som nødløsninger. De fandtes heller ikke i de mere anonyme typehuse. De dukkede op som et følsomt element i halvfjerdsernes arkitektur, og er nu blevet så almindelige, at det næsten er for meget af det gode. Alt i alt er halvfemsernes typehus uhyre fornuftigt og sikkert, om end planløsningen i mange tilfælde kunne være bedre. Her kunne vi lære noget af husene fra fyrrene og halvtredserne. Man kunne også ønske, at arkitekterne igen kunne blive mere involveret i den uhyre vigtige opgave, énfamiliehuset er. Dette hus er en slags blødgjort udgave af tressernes typehus. De skarpe kanter er væk, og væk er også den klarhed, der prægede de fleste af tressernes planer. Huset er nu opdelt i en voksen- og en børneafdeling med alrummet som mellemled; men opdelingen er uklar, og alrummet lider under de mange ganglinier.

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand 11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand Midt i det eftertragtede sommerhusområde Balka, er det lykkedes at finde 11 sommerhusgrunde tæt på den skønne Balka badestrand. Grundende

Læs mere

Nar arkitekten tegner... Inspiration til Fri arkitektur

Nar arkitekten tegner... Inspiration til Fri arkitektur Nar arkitekten tegner... Inspiration til Fri arkitektur 2 Når arkitekten tegner Vi bygger fremtidens eftertragtede huse Citat fra Lind & Risør annonce 1982 3 Når arkitekten tegner 4 Når arkitekten tegner

Læs mere

Duoplan. - i wales stil

Duoplan. - i wales stil Duoplan - i wales stil 146 Elegant og præsentabelt Er drømmen at bo i pomp og pragt, kan denne drøm indfries i Frydkjærs DuoPlan i Wales stil det er nærmest en villa i palæ-stil. Et helt unikt 1½ plans

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Trempelhus - serien 134

Trempelhus - serien 134 Trempelhus - Serien 134 Moderne linjer fra kælder til kvist Drømmer I om en moderne bolig lidt ud over det sædvanlige, er TrempelHus et spændende alternativ til de traditionelle 1½ -planhuse. Her får I

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Unikaplan. - 1 plan serien

Unikaplan. - 1 plan serien Unikaplan - 1 plan serien 72 Højt til loftet og skæve vinkler UnikaPlan er et moderne alternativ til det traditionelle vinkelhus. Her er masser af plads og spændende muligheder med skrå lofter, der følger

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Drømmebolig uden spildplads

Drømmebolig uden spildplads Side 1 af 14 Boligreportage 28.01.2015 kl. 06:24 Drømmebolig uden spildplads AF Mette Andersen Der er ikke spildt en eneste kvadratmeter i familien Rønhof Sloths hus i Svendborg. Og også materialer og

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

Basisplan. - Serien med udhæng

Basisplan. - Serien med udhæng Basisplan - Serien med udhæng 60 Overdækket med terrasse til begge sider BasisPlan med udhæng er 1-plans huset med stilrene linier, moderne arkitektur og et godt alternativ til det traditionelle 1-plans

Læs mere

villa PATIO serie TEGNET AF NODO ARKITEKTER

villa PATIO serie TEGNET AF NODO ARKITEKTER villa PATIO serie TEGNET AF NODO ARKITEKTER DESIGN OG FUNKTIONALITET Villa PATIO bygger på et klassisk arkitektonisk formsprog, i en 2017 fortolkning. Saddeltaget genintroduceres men med forskudt kip og

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 2 plan

Funkisplan. - Serien - 2 plan Funkisplan - Serien - 2 plan 110 Kvadratisk og supermoderne FunkisPlan i 2 fulde plan i et supermoderne look. Helt kvadratisk med hjørnevinduer, fladt tag med skjult tagfald, store vinduespartier og optimalt

Læs mere

ALLERØD, STATENEVEJ. www.lr-hus.dk

ALLERØD, STATENEVEJ. www.lr-hus.dk www.lr-hus.dk L144/144 m² Inspiration til længehus på 144 m². (L144) Køkken/alrum i åben forbindelse med opholdsstuen. Forældreafdeling med badeværelse. Separat børneafdeling med eget badeværelse. Herudover

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 1 plan

Funkisplan. - Serien - 1 plan Funkisplan - Serien - 1 plan 96 Ultra moderne luksusbolig Stramme, rene linier og store glaspartier kendetegner det eksklusive FunkisPlan i ét plan. Det flade tag med skjult tagfald, fuldender den stramme

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje 2 Se detaljer om materialevalg og plantegninger på side 10-11 Velkommen

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

God plads til drømme, ønsker og behov. hus til tiden

God plads til drømme, ønsker og behov. hus til tiden God plads til drømme, ønsker og behov FBA A/ S hus til tiden 1 Familier er forskellige med forskellige drømme, ønsker og behov. Sæt ord på jeres idéer og lad FBA HUSE hjælpe med at få jeres ønsker opfyldt.

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

SOLHØJVEJ, HILLERØD. Regnvandsbassin Fællesareal. Sti. Salpetermosevej. www.lr-hus.dk

SOLHØJVEJ, HILLERØD. Regnvandsbassin Fællesareal. Sti. Salpetermosevej. www.lr-hus.dk Regnvandsbassin Fællesareal N 5 6 4 7 3 8 2 9 Sti 1 10 Salpetermosevej www.lr-hus.dk 159 m² længehus Inspiration til længehus på 159 m². (L159) Køkken/alrum i åben forbindelse med opholdsstuen. Forældreafdeling

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk sagsnr. 106C00132 Gammel Køgevej 54, 2680 Solrød Strand planche 1 Perspektiv fra syd-øst IDÉ Huset er udformet og orienteret således at det både giver den mest optimale udnyttelse af lokalplanens muligheder

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

ØLSTYKKE, STORKEVEJ. Støjvold. Udlejrevej. Støjvold. Støjvold. Grønning / leg. Grønning / leg. Grønning. Støjvold. Frederikssundsvej.

ØLSTYKKE, STORKEVEJ. Støjvold. Udlejrevej. Støjvold. Støjvold. Grønning / leg. Grønning / leg. Grønning. Støjvold. Frederikssundsvej. N Udlejrevej 18 19 20 21 39 40 41 42 1 2 5 6 22 23 24 31 32 33 Grønning / leg 43 44 45 49 50 51 52 3 7 Fælleshus 25 34 35 36 46 53 8 9 10 11 12 4 15 16 17 26 27 28 Grønning / leg 29 30 37 38 47 48 54 13

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere