Maja Højer og Mark Vacher OM HJEMBLINDHED OG HUSETS ANTROPOLOGI 3. Inger Sjørslev KALD OG DRØMMESTOF 21 Parcelhusets værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maja Højer og Mark Vacher OM HJEMBLINDHED OG HUSETS ANTROPOLOGI 3. Inger Sjørslev KALD OG DRØMMESTOF 21 Parcelhusets værdier"

Transkript

1 TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI NR. 59/60 HUS OG HJEM INDHOLD Maja Højer og Mark Vacher OM HJEMBLINDHED OG HUSETS ANTROPOLOGI 3 ENQUETE: Morten Søndergaard: Hjem er et andet sted 17 Inger Sjørslev KALD OG DRØMMESTOF 21 Parcelhusets værdier ENQUETE: Kirsten Rønne: Bondestuen. Et hjem i svøb 41 Susanne Højlund HJEMLIGHED SOM VELFÆRDSPARADOKS Om iscenesat autenticitet i døgninstitutioner for anbragte børn 49 Tine Tjørnhøj-Thomsen HJEM UDEN BØRN 67 ENQUETE: Bror Westman: Børns egne huler 87 Mark Vacher FRA SOMMERHUS TIL HELÅRSBOLIG 93 ENQUETE: Gerd von Buchwald Lütken: Tableauer fra hjemmefronten 115 Gry Skrædderdal Jakobsen NÅR HJEMME ER UDE 127 Betydningen og skabelsen af hjem i naturen blandt homesteadere i Oregon, USA Frida Hastrup PÅ SIKKER GRUND 143 Genhusning efter tsunamien i Tamil Nadu ENQUETE: Erik Dybdal Møller: Hjem og hjemlængsel i dansk kristen tradition 161 Jens Kofod AFVIKLING AF HJEM 167 Ældre danskeres flytning fra eget hjem til plejehjem 1 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:39

2 Kirsten Marie Raahauge HJEMSØGELSER 181 Når det uvirkelige bliver virkeligt POSITION: Iben Mondrup Salto: Den store film om Grønland 201 DOKTORDISPUTATS 211 REVIEW Cecilie Rubow og Inger Sjørslev KULTUR OG VÆRDIKAMP I FÆDRELANDET 213 REVIEW Kenneth Nielsen EN NY POLITISK ANTROPOLOGI FOR SYDASIEN 223 ANMELDELSER Den Jyske Historiker 120. Historier om dansk udviklingsbistand 227 Anmeldes af Helle Samuelsen Hannah Landecker: Culturing Life: How Cells Became Technologies 229 Anmeldes af Klaus Høyer J. Normann Jørgensen & Pia Quist: Unges sprog 231 Anmeldes af Louise Tranekjær Mikkel Venborg Pedersen: I søvnens favn. Om søvn og sovevaner på landet Anmeldes af Kirsten Rønne REDAKTIONEN HAR MODTAGET 239 FORFATTERLISTE 241 ENGLISH SUMMARIES 243 GAMLE OG KOMMENDE NUMRE 247 FORSIDEN Temanummeret Hus og hjem prydes af en reproduktion af det svenske tapet Möllentorp fra Et tapet kan forstås som en hjemmets bolstring, en membran, der udgør en beskyttende inderside, der både luner og hygger og giver en fornemmelse af velstand og fremtid. Et indre hus. 2 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:51

3 OM HJEMBLINDHED OG HUSETS ANTROPOLOGI MAJA HØJER OG MARK VACHER Antropologien er en videnskab, der legitimerer sig ved at indsamle data gennem feltarbejde. Dette har tit indbefattet ophold fjernt fra antropologens hjem i fjerne og fremmedartede sammenhænge. Antropologien er, kan man hævde, videnskaben om det eller måske rettere dem derude. Og dog. Da Bronislaw Malinowski i 1922 udgav sin bog Argonauts of the Western Pacifi c, opsummerede han det vigtige ved sit ophold på Trobrianderne på følgende måde: Det er ved at studere samfund som er os fjerne og fremmede, at vi kan kaste lys over vort eget (Malinowski 1922:25). Spørgsmålet er, hvorfor det hjemlige er så svært at begribe, at man må via omveje for at blive klogere på det. For Malinowski var svaret, at antropologiens hjemme er for komplekst, og han rådede derfor sine studerende til at holde sig til at lave rigtigt videnskabeligt arbejde i en uspoleret stamme (Gutkind 1974:51). Spørger man imidlertid Pierre Bourdieu, er det svære ved hjemme ikke, at det er komplekst, men at det er hjemligt. Problemet er, hævder han, at hjemme er kropsligt indlejret, så habituelt selvfølgeligt, at det sjældent springer i øjnene, og vi derfor næppe ænser det. Derfor, mener han, er vi nødsaget til at fremmedgøre det, objektivere det, trække det ud af kroppen og ind i sproget (Bourdieu 1980: 183). Således må en antropologisk analyse af hjemmet nødvendigvis blive en analyse af noget andet, noget fremmed, hvorfra vi så forhåbentlig kan vende tilbage (Sjørslev 2007). Hjem som digterisk (og antropologisk) objekt er som digteren Morten Søndergaard skriver det i sit digt i dette nummer et andet sted. Problemet er imidlertid, at antropologer i deres beskrivelser af de andre steder har været tilbøjelige til at overse netop deres karakter af hjemlighed. Det og de fremmede er blevet beskrevet som slægtskaber, økonomier, kosmologier, produktions- og reproduktionsformer osv. med den konsekvens, at det overses, Tidsskriftet Antropologi nr. 59/60, TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:51

4 at det fjerne og fremmede er de fjerne og fremmedes hjem. På den måde er der tale om en dobbelt blindhed over for det hjemlige, som består i: 1) at vi glemmer, at vore objektiveringer igennem epistemologiske brud med praksis, jf. Bourdieu, river noget hjemmefra, og 2) at det, vi får øje på og studerer i det fremmede, i mange tilfælde er vigtigt for de fremmede, fordi det har hjemme der. På den måde kan man hævde, at antropologer bør mindes om, at antropologien i lige så høj grad er en videnskab om at have hjemme. Eller som antropologen Michael Jackson formulerer det, en videnskab om, hvordan mennesker har hjemme i verden (Jackson 1995). Det at have hjemme er, som filosoffen Martin Heidegger har formuleret det, nært knyttet til det at bo. Det er at have sin plads, i ly og læ, et sted at komme fra og komme tilbage til, et sted at leve med andre, modtage andre eller være i fred for dem (Heidegger 2000:39). At bo kommer imidlertid ikke af sig selv. Det er et forhold. Noget, man indgår i og manifesterer sig i. Dette er den stoflige dimension. Man afgrænser sin plads, værner sig ved at bygge, man opfører, flytter ind, domesticerer og tilpasser. At bo knytter sig til form og substans. Substansen det vi kalder huset varierer fra telte, huler, hytter, huse, lejligheder til husbåde. At bo knytter sig til materialitet, til ting i verden, som kan produceres, udveksles og gå til grunde. At bo knytter sig til værdi, hvad enten det er penge eller mere/andre moralske domæner. Det er med denne holistiske, relationelle forståelse af at bo og have hjemme, at bidragyderne til dette tidsskriftsnummer har kastet sig over fænomenerne hus og hjem. Inden de enkelte bidrag præsenteres, er det imidlertid på sin plads at præsentere læserne for den faghistoriske kontekst. En oversigt over antropologi om huse, hjem og boliger I 1988 opfordrede Caroline Humphrey i et lille opråb i Anthropology Today til, at antropologer skulle beskæftige sig mere med boliger (dwellings) og det byggede miljø, så man kunne opnå en bedre forståelse af de forskellige sociale og kulturelle processer ved det at bo. Den foreteelse at have overset boliger kan skyldes, at når det først er lykkedes antropologen på feltarbejde at bosætte sig blandt folk og lære deres hverdag at kende, er huset og de hjemlige omgivelser blevet en selvfølgelig baggrund og kontekst for mere rituelle, abstrakte eller verbaliserede temaer som slægtskab, religion, politik eller økonomi (Hugh-Jones & Carsten 1995:4). Men i virkeligheden er huset og hjemmet ankerpunkt og omdrejningspunkt for en lang række sociale processer, og det fortjener derfor i sig selv antropologisk opmærksomhed. Bourdieu beskriver husets rum som et privilegeret sted til at forstå processerne i menneskers kropslige og begrebsmæssige tilegnelse af verden (Bourdieu 1977:89f.). 4 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:51

5 Huset er imidlertid ikke kun et centralt sted, det er også en central tankefigur for menneskers sociale liv: Tænk bare på økonomi, der kommer af oikos (hus) og nomos (orden, lov, regler) og altså er tænkt ud fra husholdning og husets orden. Huset er en fundamental kategori i økonomi, slægtskabssystemer og politisk organisering i en lang række samfund (fx Elias 1983; Gudeman & Rivera 1990; Kuper 1993; Wilson 1988). Det er som dette knudepunkt, at Stephen Hugh-Jones og Janet Carsten satte huset i fokus med deres antologi About the House. Lévi-Strauss and Beyond i Husets antropologi skulle være en holistisk antropologi, der forbinder dele af livet som ellers betragtes adskilt. Den skulle kombinere klassiske modsætninger som offentlig/privat, profan/sakral, hverdagsliv/rituelt liv. Antologiens forfattere bygger videre på strukturalistiske analyser af huse Lévi-Strauss arbejde, selvfølgelig, og Bourdieus (2003 [1971]) klassiske beskrivelse af kabylerhuset som en spejling af samfundets orden 1 men fremhæver de dynamiske a spekter ved huse og bevægelserne på tværs af kategorier og modsætningspar. Som dette temanummers artikler viser, drejer livet i husene sig om transformationer og overskridelser, om både-og og sjældent enten-eller. Både natur og kultur, både produktion og forbrug, både ånd og substans (jf. Holston 1991). Selvom Lévi-Strauss teori om hussamfund som en særlig type samfund mellem slægtskabsbaserede samfund og klassesamfund ikke kunne modstå den empiriske mangfoldighed, der findes i relationen mellem huse og de mennesker og grupper, der bebor dem, så lykkedes det antologiens forfattere at bidrage til opbygningen af en husets antropologi, som kombinerer det materielle med det immaterielle og det sociale. Ligesom personer er huse dynamiske enheder, som fødes, modnes, bliver gamle og dør/opløses. Der er altså nogle paralleller mellem huse og personer, som vi kender fra mange sammenhænge: Børn tegner huse som personer med vinduer som øjne og døre som næser. Vi fortæller gerne om huses personlighed og livshistorier og ser sammenhænge mellem et hus stabilitet og en persons integritet. Ligesom mennesker har huse en alder, en forside og en bagside og nogle skyggesider. Gennem godt det sidste årti har der været en stigende antropologisk opmærksomhed på hjem (Chapman & Hockey 1999; Cieraad 1999; Birdwell-Pheasant & Lawrence-Zúñiga 1999; Miller 2001). Nogle af disse studier er fra Europa og Nordamerika og ofte fra antropologens eget hjemland, fx Cieraad (1999), Birdwell-Pheasant og Lawrence-Zúñiga (1999) og Miller (2001). Den norske antropolog Marianne Gullestad, som døde alt for tidligt i marts 2008, lagde en vigtig grundsten i studiet af huse og hjem med sit feltarbejde blandt arbejder klasse kvinder i Bergen (1984, 1989). Siden har flere antropologiske og etnologiske studier i Norden omhandlet hjemlighed (Winther 2006) og hjemmet som central 5 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:52

6 institution og kulturel kategori, både i forhold til kosmologi (Gullestad 1992a), køn (Gullestad 1992b) og klasse (Gullestad 1984; Löfgren 2003). Til denne regionale etnografi om hjemmets betydning tilføjer artiklerne i dette temanummer flere væsentlige dimensioner: Person og identitet (Kofod), slægtskab og moralske relationer (Sjørslev; Tjørnhøj-Thomsen), tid og tidsopfattelser (Vacher) og velfærdsstatens institutioner og ideologi (Højlund). Interessen i hjemmet kommer fra og går i flere retninger: Flere af bidragene i Cieraads (1999) og Birdwell-Pheasant og Lawrence-Zúñigas (1999) antologier analyserer det sociale liv og strukturer i hjemmet ud fra hjemmets arkitektur og indretning eller beskriver den historiske konstruktion af det hjemlige. Begge antologier kombinerer antropologi, socialhistorie og arkitektur. Millers antologi (2001) tager udgangspunkt i hjemmets materielle kultur. Efter de strukturalistiske analyser af huses og samfunds kosmologi og orden (se ovenfor) var der i 1980 erne fokus på forbrug og på, hvordan folk (i hjemmet og andre steder) udtrykte deres identitet gennem forbrug og indretning. Bidragene i Home Possessions (2001) tager igen en ny retning: I stedet for at se på folks indretning og (for)brug af ting som et udtryksmiddel undersøger de, hvordan hjemmet og tingene i hjemmene virker tilbage på beboerne, og hvad hjemmenes materialitet gør ved dem. Med andre ord er det ikke kun os, der ejer og styrer vores hjem og vores ting, men også til en vis grad tingene og hjemmet, der ejer og styrer os, på utilsigtede måder. Både sociologer (Allan & Crow 1989), geografer (Blunt & Dowling 2006) og et fag som environmental psychology (Moore 2000) studerer hjemmets betydning i moderne samfund. Af andre tilgange til hjem kan nævnes den socialpsykologiske tilgang (fx Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 1981; Marcus 1995). Gennem udvekslingen mellem mennesker og genstande i hjemmet formuleres person, selv og identitet. Hjem er det sted, hvor man er sig selv eller finder sig selv, hører man ofte. Csikszentmihalyi og Rochberg-Halton (1981) er blevet et klassisk værk, også for antropologer. I deres symbolske analyse af amerikaneres forhold til deres hjem beskriver de hjemmet som det mest magtfulde tegn på selvet (op.cit.123). Ideen om hjem gør sig gældende andre steder end i boliger, blandt andet i politisk-symbolske tilgange til nation og hjem (fx George 1996; Holy 1998), ligesom forskellige betydninger af hjem er blevet diskuteret i studier af migration og migranters identitet (fx Ahmed et al. 2003; Ambruster 2002; Malkki 1992; Olwig 1997, 1998; Rapport & Dawson 1998). 2 Det er ikke første gang, Tidsskriftet Antropologi beskæftiger sig med huse og hjem. I forbindelse med symposiet Hjemfølelse (Westman 1989) og udgi velsen af bogen In Defence of Homesickness: Nine Essays on Identity and Locality 6 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:52

7 (Schwartz 1989) udspandt der sig en levende debat i tidsskriftets spalter om begreber som hjem, hjemve, hjemfølelse og hjemstavn. Dyk ned i de gamle numre og læs dia logen mellem Arno Victor Nielsen og Schwartz om Heideggers poetik vedrørende Heimat i nr. 17 (1988), læs Michael Harbsmeiers anmeldelse af Schwartz bog i nr. 19 (1989) og Schwartz svar til ham i nr. 20 (1990) eller nr. 28 om migration (1993), hvor Schwartz skriver om Hjem igen under rubrikken Position. Substans og ånd Dette nummer indeholder otte artikler og fem enqueter. Enqueterne repræsenterer forskellige, anderledes greb på huse og hjem. Enqueterne skal bryde tidsskriftets rytme og invitere læseren til at dykke ned i helt andre verdener kunstneriske, litterære, historiske og teologiske til inspiration, refleksion og fornøjelse. I det følgende præsenterer vi artikler og enqueter. Sjørslevs og Raahauges artikler behandler på hver sin måde forholdet mellem det materielle og immaterielle ved hjem. Begge når bag om den rationalitet, som moderne hjem ved første øjekast er organiseret efter. Ved at snakke med folk om spøgelser og hjemsøgelser og optegne deres historier om knirkende gulve, blålig-transparente spøgelser og andre irrationelle sansefænomener har Raahauge nærmet sig den irrationelle, tabubelagte usikkerhed, flertydighed og ontologiske ustabilitet, som er en side af hjemmet, der normalt ikke italesættes. Hjem står normalt for nærvær og stabilitet, men hjemsøgelser artikulerer det konstant truende fravær i nærværet og den truende destabiliseringen af hjemmet. Hjemmet kan være varmt og venligt, men det kan også være tyranniserende og voldeligt i sin disciplinering af beboerne (Douglas 1991; Olwig 1998). Spøgelser og hjemsøgelser peger på hjemmets ustabile skyggesider, på uhyggen i hyggen, som er en del af hjemmets fænomenologi. For den, der ser et spøgelse, repræsenterer spøgelset ikke det uhyggelige, men det er uhyggeligt. Det repræsenterer ikke tab af kontrol, men er et tab af kontrol. Uhyggens væsen er en erfaring, som Freud med sit begreb das Unheimliche fortolker, giver betydning og begrunder, men som i sin væren er ét med det heimliche /hjemlige. Spøgelset påviser en radikal essens ved hjemmet, som ikke er til at begribe, men som alligevel er der og i næste øjeblik så alligevel ikke. Med hjemsøgelser har Raahauge fundet en begrebsverden og et sprog, som lægger vigtige dimensioner til forståelsen og beskrivelsen af hjemmets verden og hjemmets væsen. Sjørslev udfordrer økonomiske rationelle forestillinger om huse som investeringer: Selvom parcelhuse er familiers største økonomiske aktiv og en af- 7 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:52

8 gørende økonomisk binding, så investerer husejere i lige så høj grad i sociale relationer, i deres børns opvækst i grønne områder og i rammen om familiens samliv. Den dag husets værdi belånes, kan det ske som investering i børnenes uddannelse eller for at komme andre til hjælp. Ud fra dette perspektiv er friværdi ikke fri, men altid spundet ind i sociale relationer. Forbruget i og omkring husene er forbundet med samvær, forpligtelser og moralske bindinger. Kort sagt med en slags kald. Det er ikke kun sådan, at hjemmet og familien lukker sig om sig selv, og at forbrugets moral kun angår privatlivet, den er i vekselvirkning med og et billede på samfundets herskende moral. Dette viser Sjørslev gennem en overbevisende og autoetnografisk fortælling om sin egen og sin egen generations opvækst i og siden flugt fra forstædernes parcelhuskvarterer i 50 erne og 60 erne og videre frem. Parcelhuses værdier er lige dele kald og drømmestof. I parcelhusets verden eksisterer både nutid og fremtid, dagens dont og potentialet til fest og ritualer. Den er en materialisering af sociale relationer og en socialisering af det materielle. Begge artikler peger på hjemmets flertydige rolle, der gør det muligt at samle substans og ånd og det materielle og det sociale. Hjem uden børn, børn uden hjem Hjem er konstitueret gennem relationer, både gennem relationerne mellem de mennesker, der bebor dem, og gennem relationerne mellem menneskene og boligens bebyggelse og genstande. Det bevidner Tjørnhøj-Thomsens artikel om barnløses kobling af huskøb, boligindretning og forældreskab og Højlunds artikel om anbragte børn i hjemlignende institutioner i højeste grad. Til et rigtigt hjem hører børn, og børn har brug for et rigtigt hjem, tilskriver forestillingerne om det gode og sunde liv i Danmark hvilket bliver særligt tydeligt under fravær af netop børn eller hjem. Tjørnhøj-Thomsen bringer de materielle dimensioner ved familieliv og slægtskab frem gennem barnløse pars tanker om huse og deres indretning. Par med ønske om at få børn og stifte familie køber eller bygger hus og indretter sig, i takt med den familieforøgelse de forventer og omvendt holder de igen, hvis de forventede børn ikke kommer. Genstande i og omkring hjemmet vidner om de personer, der skal bo i hjemmet eller har boet der. Forholdet mellem hjem og person er både meget intimt, privat og inderligt og samtidig socialt, idet genstandene så at sige indeholder de personer, som har foræret dem eller anskaffet dem. Højlunds artikel om de såkaldte miniinstitutioner for anbragte børn, som tilstræber at skabe små, overskuelige, hjemlignende institutioner, beskæftiger sig med relationen mellem hjem, autenticitet og velfærdsstatens institutioner. Både 8 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:52

9 børn og ansatte i miniinstitutionerne giver udtryk for de paradokser, der er forbundet med, at døgninstitutioner for anbragte børn skal efterligne hjem: Pædagogerne er bevidste om, at de skal skabe et autentisk normalt dansk hjem for børnene og ikke være for institutionsagtige. Et autentisk hjem er et stærkt symbol i mini institutionernes ideologi om et godt liv. Pædagogerne skal dog samtidig være professionelle og må ikke opføre sig som i deres private hjem. Børnene søger autentiske relationer til pædagoger, som ikke bare er på arbejde, og gi ver derved udtryk for, at hjem er en kvalitet ved relationerne i hjemmet, som i sig selv står i modsætning til institutionen. På den måde viser Højlund, at fore stillinger om hjem gennemtrænger og transformerer et skel mellem offentligt og privat, som miniinstitutionerne både opretholder og nedbryder. Begge artikler demonstrerer og problematiserer sammenhængen mellem materialitet og socialitet: Tjørnhøj-Thomsen lægger en tidslig og moralsk dimension til forholdet mellem socialitet og materialitet gennem parrenes frygt for neme sis, at børnene slet ikke kommer, hvis man bygger deres værelser færdige for tidligt eller flytter barnevogne ind i huset. Det kan være farligt at knytte håb for fremtiden alt for tæt til materielle genstande, mens minder fra fortiden mere u problematisk lagres i hjemmets ting. At dette ikke altid er tilfældet demonstrerer Raahauges spøgelseshistorier imidlertid. Hos Højlund er det kravet om autenticitet, som problematiserer det forhold, at hjemmet udgøres af relationer mellem mennesker og ting og mennesker indbyrdes. Det er ikke kun bestemte ting og bestemte handlinger (stearinlys, højtlæsning og hygge), som udgør hjemmet. Det skal være på en bestemt måde, og relationerne skal være af en særlig kvalitet. Både Tjørnhøj-Thomsen og Højlund inddrager historiske diskurser om, hvordan ideen om familiens hjem og børnehjem er opstået. I Bondestuen et hjem i svøb beskriver Rønne bondestuen som en tidlig form for hjem i Danmark, før hjem med industrialiseringen blev et begreb og et sted, man forlod og derfor kunne tale og fortælle om. Bondestuen rekonstrueres på afstand, gennem etnologiske og historiske beskrivelser, erindringer, livshistorier og guldaldermalerier. På den måde virker bondestuen som en model af og model for hjem, da den er blevet en prototype på hjem gennem den måde, den erindres på. I sognepræst og forfatter Erik Dybdal Møllers enquete beskrives hjem og hjemlængsel i dansk kristen tradition. Længe før hjemmet refererede til jordiske hjem, som mennesker selv skabte, trådte forestillingen om et himmelsk hjem hos Gud og nærværet i Guds hus frem i Biblen og kristne salmer. Her findes hjemmet både som længslen efter et hinsides hjem og som en dennesides gave, der skal forvaltes gennem dagliglivets arbejde, en mark eller jordlod, der skal dyrkes. Både hjemlængsel og kald er altså kendt fra det religiøse liv, før nostalgi også kunne rettes mod verdslige hjem. 9 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:52

10 Når hjem går til grunde Hjemmet er for mange mennesker det mest solide referencepunkt i livet. Det kan, som Frida Hastrups og Jens Kofods bidrag på forskellig måde viser, udgøre et ontologisk fundament, som, hvis det bryder sammen, risikerer at ryste tilværelsen til ukendelighed. I december 2004 ramte og oversvømmede en voldsom flodbølge store kystområder i Sydøstasien. Med udgangspunkt i sit feltarbejde i den indiske by Tharangambadi analyserer Frida Hastrup lokale fiskeres kamp for at finde hjem og genetablere tilværelsen i et landskab, der er smadret af vandmasserne, og hvor familiemedlemmer og venner er druknet. Samtidig er det det selv samme landskab, som sikrer fiskerne deres eksistensgrundlag. Det er på stranden, fiskene landes, sorteres og renses, og det er her, nettene og bådene repareres og opbevares. Før tsunamien boede fiskerne nær stranden, og hjem og arbejde var nært forbundet, men efter 2004 er der takket være nødhjælp blevet opført nye boliger i sikker afstand fra havet. Problemet med disse huse er imidlertid, at de ikke på samme måde som et hus på stranden kan glide ind i og understøtte forestillinger om en fremtid som fisker. Resultatet er, viser Hastrup, at de sikre huse opfattes ikke blot som fremmedgørende, men også som skyggende for udsigten til og håbet om at genetablere en tilværelse som før tsunamien. Dette har fået nogle af fiskerfamilierne til at bosætte sig på stranden, fordi denne, på trods af at have været et katastrofalt og livsfarligt sted, ikke desto mindre er bedre egnet som fundament for et hjem og en tilværelse. Jens Kofods artikel beskæftiger sig også med ændringer, som underminerer hjemmets status som ontologisk grundpille. Her kommer ændringerne imidlertid ikke udefra, men indefra, når kroppen mister evnen til at holde hus og hjem. På baggrund af et feltarbejde blandt ældre danskere beskriver og analyserer han processen fra at bo i eget hjem, til de ældre er flyttet på plejehjem. Kofod betegner denne proces som afvikling af hjem. Afviklingen, viser han, begynder allerede i de ældres hjem, i og med at de, når kroppen svækkes, i stigende grad bliver afhængige af pleje og anden hjælp. Konsekvensen er, at de ældre, i takt med at de mister førligheden, også mister hjemligheden, idet mængden af fremmede, som har adgang til boligen, ikke blot stiger, men kontrollen med disse og deres aktiviteter også glider de ældre af hænde. Således, hævder Kofod, sker der parallelt en opløsning af hjem og person, idet den ældre fra at være agerende subjekt glider mod at være en krop, et objekt, der skal håndteres og behandles. Hvad angår hjemmets opløsning, bliver denne proces synlig i håndteringen af de ældres ejendele. For de flestes vedkommende betyder flytningen til plejehjem en reduktion af plads. Dette medfører, at de ældres ejendele må sorteres og 10 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:53

11 reduceres. I den proces ændrer ejendelene karakter, idet de fra at indgå i en helhed enten medbringes på plejehjemmet, som minder om en tidligere tilværelse, gives bort til pårørende eller kasseres. I mange tilfælde foretages denne sortering ikke af de ældre selv, men af pårørende, hvilket bidrager til det, der betegnes som personens opløsning. Fælles for ovennævnte bidrag er, at de illustrerer og understreger hjem som konstituerende for person og tilværelse. Når huse ødelægges og forfalder, er det ofte meget mere end ejendom, der går tabt. Det er, hvad fænomenologisk betegnes som en livsverden (Ingold 2000; Jackson 1995). Mens ovennævnte bidrag behandler huse og kroppe som udsatte fysiske fundamenter, er hjemmets sammenbrud i Gerd von Buchwald Lütkens enquete af en mere ideologisk karakter. Med eksempler fra Kafka, Rilke og Benjamin vises det, hvordan disse forfattere fremstiller hjemmet, familien og moderen som så udhulede, at de ikke længere kan fungere som ontologiske fundamenter. Resultatet i de citerede værker er død, ensomhed og selvmord samt en overvældende meningsløshed, der (mest tydeligt hos Walter Benjamin) undergraver ikke blot forfatternes nutid og håb for fremtiden, men også alt, hvad der har været af godt og rigtigt. Med dette tab af livsverden tabes også respekten for menneskelivet som noget sublimt og det sociale som et moralsk og følelsesmæssigt sikkerhedsnet. Således, hævdes det, er det netop forfattere som Kafka, Rilke og Benjamin, der i deres fremstilling af hjemmet med kunstnerisk forudseenhed først og tydeligst blotlægger, hvad der få år senere kulminerer i Første Verdenskrigs barbari. Hjem til naturen I 1992 beskrev den norske antropolog Marianne Gullestad hjemmet som udgørende et inde i modsætning til et ude (Gullestad 1992a:201). Til ude hører blandt andet naturen, som kan være både utæmmet og vild. Denne sondring mellem hjem og natur, som blandt andet er et gennemgående tema i mange europæiske eventyr (Grimm 1998), er både praktisk og genkendelig de fleste steder i verden, men som Skrædderdal Jakobsens bidrag viser, udgør den ikke i sig selv en definition på hus, hjemlighed eller for den sags skyld naturen. Med udgangspunkt i et feltarbejde gennemført blandt homesteaders i Oregon analyserer hun en gruppe menneskers mangeårige forsøg på at vende hjem til naturen. Deres ambition er, som det forklares, at opgive rollen som kultivatorer af naturen og fouragere ligesom de øvrige væsner, der har hjemme i skoven. Det paradoksale er imidlertid, at opgivelsen af rollen som kultivatorer afføder en refleksiv praksis, som ikke forekommer hos de andre væsner i skoven. 11 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:53

12 Gennem cases vises det, hvordan naturen i form af blandt andet æstetik og rotter tvinger homesteaderne til at forholde sig til arkitektur og formgivning samt etablering af domæner for menneskehabitation. Dels indføres kosmologiske symboler som yin og yang i udformningen af byggeri for at undgå, at huset kommer til at være en stor kasse, og dels forvises rotterne fra køkkenet gennem meditation, rengøring og i sidste ende fælder og gift. Således er vejen til at opfylde ambitionen om at finde hjem til naturen belagt med en uendelig række af forhandlinger af de kategorier, som homesteaderne forsøger at opløse. Mens homesteadernes bestræbelser på at finde hjem har en stærkt refleksiv og kosmologisk karakter, behandler Bror Westman i sin enquete en mere eksplorativ tilgang til at skabe hjem i naturen. Det handler om børns huler i omegnen af Kokkedal. I enqueten typologiseres hulerne i forhold til parametre som køn, alder og byggestil, og der gives eksempler på, hvorledes forhåndenværende materialer inddrages i domesticeringen af et sted i skoven/skovbrynet og konstruktionen af et særligt sted. At konstruere særlige steder i naturen tilfalder imidlertid ikke kun homesteadere og børn. I sin artikel behandler Vacher noget, der ved første øjekast fremstår som modsætningen til homesteadernes opfattelse af at bo i naturen, nemlig beboelse i danske sommerhusområder. Siden 1999 har det været lovligt for danske pensionister at bo hele året i deres sommerhuse. Gennem cases undersøges transformationen fra feriebolig til helårsbolig. Fra i bogstavelig forstand at udgøre panoramavinduer til naturen vendes sommerhusene så at sige indad, når de bliver til helårshuse. Dette gælder såvel arkitektonisk som socialt. Hvad angår form, kendetegnes sommerhuse ved store udearealer, fx i form af ter rasser, der gerne vender ud mod havet eller skoven. Endvidere har mange sommerhuse store vinduespartier, som ofte kan åbnes, hvorved naturen i form af lys, vind, duft og lyd inviteres indenfor. Som helårshuse er det typisk disse area ler, der overbygges og in kluderes i huset som udvidelser af køkkener og opholdsrum. I forhold til det sociale sker en lignende proces. I sommerhusene opholder man sig meget ude, går ture og lader sig ruske og blæse igennem, og har man besøg, er samværet uformelt, ligesom man gerne deles om opvasken. Når sommerhuset bliver helårsbolig, ændres også dette. Er vejret dårligt, bliver man inden døre, og får man gæster, forventes disse at respektere private domæner i huset, mens de til gengæld kan forvente at blive beværtet uden at skulle deltage i rengøring eller opvask. Hvad de tre bidrag på forskellig vis understreger, er en grundlæggende antropologisk pointe, nemlig at det er måden, vi lever og bor på, som afgør, hvordan vi former og bygger (Ingold 2000:188). 12 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:53

13 Hus og hjem Som afslutning på denne introduktion til temanummeret Hus og hjem er det passende at komme med en opfordring til læseren: Det er vort håb, at læseren gennem de forskellige artikler og enqueters fremstillinger af andres hjem holder sit eget i erindring, lader det spejle sig og sammenligne. Dels vil en sådan refleksion bringe berigende antropologi med hjem fra Indien, Oregon, børnehjemmet, plejehjemmet, spøgelsernes huse og parcel- og sommerhusene, og dels vil læseren efter endt læsning kunne vende (sig) klogere hjem til den sammenhæng, som Malinowski fandt alt for kompleks til at kunne begribes gennem real scientific work (Gutkind 1974:51). God fornøjelse. Noter 1. På dansk har vi Bror Westmans Manden, kvinden, huset. Fra et feltarbejde i Nordafrika (Westman 1989). 2. Henvisningerne i denne oversigt er ikke fyldestgørende, men tænkt som en inspiration og nogle bud på, hvor man kan starte en videre udforskning. Litteratur Ahmed, Sara et al Introduction. I: S. Ahmed et al. (eds.): Uprootings/Regroundings. Questions of Home and Migration. Oxford: Berg. Allan, Graham & Graham Crow 1989 Home and Family. Creating the Domestic Space. London: Palgrave. Ambruster, Heidi 2002 Homes in Crisis: Syrian Orthodox Christians in Turkey and Germany. I: N. Al-Ali & K. Koser (eds.): New Approaches to Migration? Transnational Communities and the Transformation of Home. London: Routledge. Birdwell-Pheasant, Donna & Denise Lawrence-Zúñiga (eds.) 1999 House Life: Space, Place and Family in Europe. Oxford: Berg. Blunt, Alison & Robert Dowling 2006 Home. London: Routledge. Bourdieu, Pierre 1977 Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press Le sens pratique. Paris: Les éditions de minuit [1971] The Berber House. I: S.M. Low & D. Lawrence-Zúniga (eds.): The Anthropology of Space and Place. Locating Culture. Oxford: Blackwell. 13 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:53

14 Chapman, Tony & Jenny Hockey (eds.) 1999 Ideal Homes? Social Change and Domestic Life. London & New York: Routledge. Cieraad, Irene (ed.) 1999 At Home. Space, Place, and Society. Syracuse, NY: Syracuse University Press. Csikszentmihalyi, Mihaly & Eugene Rochberg-Halton 1981 The Meaning of Things. Domestic Symbols and the Self. Cambridge: Cambridge University Press. Douglas, Mary 1991 The Idea of a Home: A Kind of Space. Social Research 58(1): Elias, Norbert 1983 The Structure of Dwelling as an Indicator of Social Structure. I: N. Elias: The Court Society. Oxford: Blackwell. George, Rosemary Marangoly 1996 The Politics of Home: Oostcolonial Relocations and Twentieth Century Fiction. Cambridge: Cambridge University Press Grimm, Jacob & Wilhelm Grimm 1998 Grimms eventyr. Holte: Forlaget Flachs. Gudeman, Stephen & Alberto Rivera 1990 Conversations in Colombia. The Domestic Economy in Life and Text. Cambridge: Cambridge University Press. Gullestad, Marianne 1984 Kitchen-Table Society. A Case-Study of the Family Life and Friendships of Young Working-Class Mothers in Urban Norway. Oslo: Universitetsforlaget Kultur og hverdagsliv. Oslo: Universitetsforlaget. 1992a When Nature is More Important Than Culture. I: M. Gullestad (ed.): The Art of Social Relations. Essays on Culture, Social Action and Everyday Life in Modern Norway. Oslo: Scandinavian University Press. 1992b Home Decorations as Popular Culture. I: T. De Valle (ed.): Gendered Anthropology. London: Routledge. Gutkind, Peter C.V Urban Anthropology. Assen: Van Gorcum. Harbsmeier, Michael 1989 Hjemve. Tidsskriftet Antropologi 19: Heidegger, Martin 2000 Sproget og ordet. København: Hans Reitzels Forlag. Holston, James 1991 Autoconstruction in Working-Class Brazil. Cultural Anthropology 6(4): Holy, Ladislav 1998 The Metaphor of Home in Czech Nationalist Discourse. I: N. Rapport & A. Dawson (eds.): Migrants of Identity: Perception of Home in a World of Movement. Oxford: Berg. Humphrey, Caroline 1988 No Place Like Home in Anthropology. Anthropology Today 4(1): TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:53

15 Ingold, Tim 2000 The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London & New York: Routledge. Jackson, Michael 1995 At Home in the World. Durham: Duke University Press. Kuper, Adam 1998 The House and Zulu Political Structure in the Nineteenth Century. Journal of African History 34(3): Löfgren, Orvar 2003 [1984] The Sweetness of Home: Class, Culture and Family Life in Sweden. I: S.M. Low & D. Lawrence-Zúñiga (eds.): The Anthropology of Space and Place. Locating Culture. Oxford: Berg. Malinowski, Bronislaw 1922 Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge and Kegan Paul. Malkki, Liisa 1992 National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scolars and Refugees. Cultural Anthropology 7(1). Marcus, Clare Cooper 1995 House as a Mirror of Self. Exploring the Deeper Meaning of Home. Berkeley: Conari Press. Miller, Daniel (ed.) 2001 Home Possesions. Oxford: Berg. Moore, Jeanne 2000 Placing Home in Context. Journal of Environmetal Psychology 20(3): Nielsen, Arno Victor 1987/88 Nomadetænkning. Tidsskriftet Antropologi 16: Olwig, Karen Fog 1997 Culture Sites: Sustaining a Home in a Deterritorialized World. I: K.F. Olwig & K. Hastrup (eds.): Siting Culture: The Shifting Anthropological Object. London: Routledge Mental Health Contesting Homes: Home-Making and the Making of Anthropology. I: N. Rapport & A. Dawson (eds.): Migrants of Identity: Perceptions of Home in a World in Movement. Oxford: Berg. Rapport, Nigel & Andrew Dawson 1998 Home and Movement: A Polemic. I: N. Rapport & A. Dawson (eds.): Migrants of Identity. Perceptions of Home in a World of Movement. Oxford & New York: Berg. Schwartz, Jonathan 1988 Er Heidegger en nomade eller en husmand? Et svar til Arno Victor Nielsen. Tidsskriftet Antropologi 17: In Defence of Homesickness: Nine Essays on Identity and Locality. København: Akademisk Forlag Kære Michael. Tidsskriftet Antropologi 20: Hjem igen. Tidsskriftet Antropologi 28: TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:53

16 Sjørslev, Inger 2007 Husets univers. Om danske enfamiliehuse i tid og rum. Dansk Sociologi 4(18): Westman, Bror 1989 Manden, kvinden, huset. Fra et feltarbejde i Nordafrika. I: K. Hastrup & K. Ramløv (eds.): Kulturanalyse. Fortolkningens forløb i antropologien. København: Akademisk Forlag. Wilson, Peter J The Domestication of the Human Species. New Haven: Yale University Press. Winther, Ida Wentzel 2006 Hjemlighed. Kulturfænomenologiske studier. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 16 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:53

17 DIGT HJEM ER ET ANDET STED MORTEN SØNDERGAARD Jeg bor i en anden verden, men du bor i den samme (Gunnar Ekelöf). I nogle år har jeg boet i et hus på landet. I brændeskuret flyttede det samme svalepar ind under loftsbjælkerne hvert år. De var trækfugle, jeg var overvintrende. Undertiden tog de fejl og fløj rundt i store cirkler inde i huset, mens de diskuterede højlydt sammen, indtil de fandt ud igen ad et åbnet vindue. Men vi respekterede hinanden; jeg ved at undgå at støje og forstyrre dem og de ved at betragte mig mildt overbærende som den stakkel, jeg var: ude af stand til at flyve. Den måde, vi indretter os på, siger noget om, hvem vi er. Vi sætter spor, der aflæses som tegn af dem, der kommer ind. Vi skriver med en skrift af møbler, tæpper og billeder på væggen, de bliver til aflæselige tegn. Måske skulle man være en snegl, der bar sit hus på ryggen, en vagabond, der boede alle vegne? Eller ville jeg så være skriftløs? For nylig var jeg på besøg i et arabisk hjem. På et rundt bord midt i stuen lå Koranen slået op på en hvid dug. Af høflighed over for sine gæster fjernede værtinden Koranen, tog skoene af og gav sig til at danse på bordet, så alle kunne se, at de var velkomne. Ordet hjem har for mig altid været forbundet med noget uhyggeligt, med det unheimliche. Det første hjem er barndomshjemmet. Det er et hjem, man er tvunget til at være i, hvor man må indgå i en sammenhæng, man ikke selv har valgt, med mennesker. der langsomt viser sig at være nogle andre end dem, man troede. de var. Man ved ikke, at det kan være anderledes, og der findes mennesker, der kun flytter sig ganske få kilometer væk fra barndomshjemmet, og nogle. der til sidst flytter tilbage til det hus, hvor de er vokset op. Tidsskriftet Antropologi nr. 59/60, TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:54

18 Det er helt andre steder end det, der blev kaldt hjem, jeg har følt mig hjemme. For det behøver ikke at være der, man bor, at man er hjemme. Jeg har undertiden følt mig mere hjemme på rejse, undervejs fra et sted til et andet. De steder, jeg har boet i mit liv, har selvfølgelig været med til at præge mig. Men aldrig selve lejligheden eller huset, altid omgivelserne, kvarteret, landskabet. Måske giver det ikke mening at bruge huset som metafor for jeget længere. Jeghuset? I dag kun ne vi i stedet sige jeglandskabet. Engang fortalte man historier, der fulgte form len hjemme-ude-hjemme. I dag er de historier, vi kan fortælle, blevet til variationer over bevægelsen ude-hjemme-ude. Eller simpelthen: hjemme-ude. Et menneskes bolig vil i sidste ende være af midlertidig art; vi bebor dem på vores gennemrejse af livet. Det gælder alle skabninger, om de bor i jordhuler, slotte, myretuer, igloer, brændeskuer, lejligheder, bikuber, stærekasser eller grotter i klipper; i boligblokke opført over hals og hoved; i herregårde, villaer, sommerhuse; i skure af bølgeblik og udhamrede olietønder, på lossepladser eller på kirke gårde; i parcelhuse eller hytter af siv og ler; i containere, i campingvogne, i mobile homes. Man kan ikke blive i dem; alle rum er i den forstand foreløbige og midlertidige som venteværelser. Men er der forskel på et hjem og en bolig? En bolig er en lugt, en bestemt måde, der bygges og hygges på. Boligen er stedet for søvn, for påklædning, for vask, for madlavning, for influenzaen, for skænderier ne, for børneopdragelse. En bolig er det sted man går hen for at hvile sig efter en lang dag i samfundet. En bolig er det sted, fjernsynet står. Men et hjem? Et hjem er i sidste ende dér, hvor man føler sig hjemme. Og sådan betragtet bliver mit hjem visse steder på en kvindes krop; øjne, skønheds pletterne, talje; kvindekroppen, der rummer den eneste bolig, der er virkelig er værd at hjemsøge: kussen. Dér samles eller ophæves alle steder, alle konturer, og jeg ønsker ikke at være noget andet sted. Digte kan være huse, man gerne ville bo i, steder, man kan føle sig hjemme. Vi kan sammenligne bogstaverne med skridt, vi tager inde i digtets bygning, og ord med døre på klem ind til andre rum, sætninger med gange og korridorer. Den første forudanelse, jeg har af et digt, er netop et rum, en klingende tumult af stemninger, der folder sig ud i et rum. Digtet eller bogen er en flig af større eller mindre stykker arkitektur, der viser sig for mig, undertiden i et lykkeligt øjeblik på én gang: Så bliver det at skrive digtet en udfoldning af dette sammenpressede hyperrum. Det er et hus, jeg skal bebo i et vist stykke tid. Men det er et hus, der kun lader sig bebo i det tidsrum, det bygges. Det er et hus, der ligner et japansk 18 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:54

19 hus med skærme af rispapir. Tynde vægge, bag hvilke alt kan ske. Digte er boliger for sanserne og for tanken, de er steder, en læser kan opholde sig for en tid. Læseren fylder dem med sin læsning; en læsning, der ikke kun foregår fra højre mod venstre, men foldes ud i et rum. Digte er steder, vi vender tilbage til med vores forventning om mere. Digtene følger ikke normerne for boligindretning, væggene er skæve, og rummene i grunden ubeboelige, men ofte behagelige at opholde sig i. Måske er det derfor, at digterne i vittighedstegningerne skal bo på kvisten, i de i forvejen skæve rum med skrånende lofter. Kvisten er digterens bolig. Det er, fordi kvist lejlighederne ligner telte, og der skal digterne helst sidde og fryse, for at det skal gå rigtigt til. Måske det er, fordi digterne i forvejen bebor de ubeboelige egne af sproget, at man ønsker deres boliger lette og flyttelige? Digterne skriver i det skrånede felt mellem lodret og vandret, mellem det lette og det satte. Hjem kan være der, hvor posten leveres, der, hvor man er tilmeldt folkere gisteret. Det er dér, hvor man kan findes af dem, der vil eftersøge én. Der bliver man hjemsøgt af sine kreditorer. Og i sin bolig læser man blade for boligindretning, for eksempel Bo Bedre eller Skønne Hjem. Men hjem? Hvor er hjem, er det et andet sted end huset eller lejligheden, boligen? Er hjem et sted i sproget eller en bestemt måde at være sammen på? Hjem er et andet sted. Vil man undersøge, hvad et hjem ikke er, kan man altid kikke lidt i et katalog fra IKEA. Der skal alt være praktisk, billigt og unheimlich hyggeligt. Navne på møbler siger det hele: Bærme sofa, Lykke affaldsspand, Mokke stol, Knep boks, Hæng skab. Jeg er sikker på, at der sidder en mand et sted langt inde i de maniodepressive svenske skove, i et perfekt IKEA-indrettet hus, og finder på disse navne. Hver gang han har fundet på et nyt navn, skriver han navnet ned i et lille sort kladdehæfte og udstøder et indædt Hæ!. Mennesker kaster sig ud fra deres IKEA-indrettede beboelsesejendommene og rammer jorden med så høje klask, at naboerne klager. For naboer klager altid. De banker på vandrørene, de dunker med kosteskafter i lofterne, så de slår revner. Engang måtte jeg flytte fra en lejlighed, fordi naboerne gjorde det umuligt at være mig selv i den. En anden gang blev jeg boende længe i en iskold, vindskæv og usund lejlighed fordi naboerne lod mig være mig selv. Engang blev huse bygget af mammutknogler; engang var der kun en åbning i taget, så vilde dyr ikke kunne komme ind. Engang var huset en skærm, så ilden ikke gik ud. Nu findes der huse, hvis indre er tomme, huse som muslingeskaller, 19 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:54

20 knuste og ødelagte i udkanterne af byerne. I randzonerne findes de mærkelige, kun halvt beboede huse, for i overgangen sker det, at tingenes blandes, og boligen bliver del af et større rum. Her bor Ingen, kun skygger af skygger. Polyfem boede i en grotte, i den første form for hjem, og Odysseus snød ham kun ved at være Ingen. Og alligevel: Drømmer vi ikke, inderst inde, om at bygge et hus? Vi drømmer om ikke længere at skulle overtage det allerede konstruerede, men selv placere vinduer, vægge, terrasser og døre der, hvor vi vil. Et hus ved havet eller et hus i bjergene, et hus ved ørknens rand, et hus i centrum af en venlig by. Et hus, ikke for stort og ikke for småt, som kunne blive et sted at vende tilbage til. Et hjem, måske. 20 TA HUS OG HJEM 252 sider.indd , 15:38:54

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 750, 396, 674 / 691, (477), 726 Sdr. Bjerge + Rude Plant kærlighed i vore sind, og pod os, Herre, i dig ind som dine nye grene. Amen Gud, giv mig styrke, så jeg ikke

Læs mere

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM 2016 - Side 1 af 7 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 38, efterår 2016 Tidsskriftet og forfatterne, 2016 Moderne Kristendom Præsten: fanget

Læs mere

Resume af 3 evalueringsrapporter

Resume af 3 evalueringsrapporter !1 Resume af 3 evalueringsrapporter - En forskningsbaseret evaluering af programaktiviteter i det landsdækkende projekt Ta fat om dansen, der er projektstyret af Dansehallerne og støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning Seminarets tema Det fælles måltid er en illustration af, hvorledes kollektiv erindring og kollektiv forventning er knyttet til en konkret materiel manifestation, der samtidig har en institutionel og kulturel

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Nietzsche kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Merleau-Ponty Den levende krop er vi. Vores bevidshed er ikke uafhængig af vores krop. Vi er nød til at vende tilbage til de fænomener og den kropslige

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1 Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1. To drenge betragter en due. Den ene siger: Har duer egentlig hjerne? (Det er af en eller anden grund noget, drenge

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Narrativer ved Finn Steenfatt Thomsen og Kirsten Steenfatt Aabenraa Danmark

Narrativer ved Finn Steenfatt Thomsen og Kirsten Steenfatt Aabenraa Danmark Narrativer ved Finn Steenfatt Thomsen og Kirsten Steenfatt Aabenraa Danmark `Problemer har der været nok af i mit liv, men de fleste af dem blev ikke til noget`. Mark Twain Livshistorie kan skabe forståelse

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk

fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk Religion er... fænomenologisk intellektualistisk religion symbolistisk sociologisk psykologisk Intellektualistiske perspektiver... irrationelle forklaringer på verdens indretning. En måde at tænke på (som

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

Hammershøis Æstetik. Sublime is beyond reason and discourse - it is silence

Hammershøis Æstetik. Sublime is beyond reason and discourse - it is silence Hammershøis Æstetik Sublime is beyond reason and discourse - it is silence KunstKritik & Formidling ved Mette-Marie Zacher Sørensen, D. 280915 af Charlotte Holm Mortense, Koncept samt vægtekst til udstilling

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Det var den mor, jeg gerne ville være

Det var den mor, jeg gerne ville være Det var den mor, jeg gerne ville være Fortællinger om mislykket amning i et sundhedsantropologisk perspektiv Anette Elgaard Jensen Sundhedsplejerske og Master i Sundhedsantropologi Baggrund Tager udgangspunkt

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen

tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen Indhold Forord 5 Kampen mod det æstetiske udtryks dominans 7 Martin Blok Johansen og Ole Morsing

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag Materialiseringer Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse Redaktion Tine Damsholt Dorthe Gert Simonsen Aarhus Universitetsforlag Camilla Mordhorst Materialiseringer Materialiseringer Nye perspektiver

Læs mere

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 LITTERATURLISTE 5 1 Det narrative Vi har brug for gode fortællinger. Fortællinger bruger vi til at fantasere om et andet liv, og

Læs mere

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel

EUTOPIA. Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel EUTOPIA Gentænkning af ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes af Heidi Jacobsgaard Schøbel Er blevet til med støtte fra Ensomme Gamles Værn Intention 7 INDHOLD Forord

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Allehelgen 2009. Et billede fra vejen:

Allehelgen 2009. Et billede fra vejen: Allehelgen 2009 Danske Santiagopilgrimmes 10 års jubilæum Vollsmose Kirke, Odense Salmer: 754, 28, 29,-, 36, 121 Læsninger: Es.49,8-11 Åb.21,1-7 Matt. 5,13-16 Et billede fra vejen: Jeg vågnede brat en

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Boligkvalitet. - når huset har sjæl. Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut

Boligkvalitet. - når huset har sjæl. Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut Boligkvalitet - når huset har sjæl Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut Fire kvarterer i Århus Risskov Skåde Kongsvangen Tilst Enfamiliehuse - ældre og nyere Ældre villaer 70 er parcelhuse

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: Vejby 9.00 Tillægget 814: Denne morgens mulighed, 493 Gud Herren så til jorden ned, 694 Jesus at du blev min broder, 676 Guds fred er mer end englevagt Lem 10.30 Tillægget 814: Denne morgens mulighed,

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de?

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo?, Vejle 25. november 2010 Toke Haunstrup Christensen, Statens Byggeforskningsinstitut Baggrunden Indtil midten

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4 Titel: 2 Mennesker mellem teknologi, teknologi mellem mennesker. 2 Problemformulering 2 Lokalitet 2 Baggrund 2 Analytisk ramme 3 Forskningsspørgsmål 4 Metode og tidsplan 4 D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere