Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær

2 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen har ansvaret for grundforløbet og hovedforløbet. Følgende specialefag på hovedforløbet kan læses på Roskilde Handelsskole: Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Kontoruddannelse med speciale Spedition og shipping Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med specialet Økonomi Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Detailuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Afdelingens ledelse: Administration: Ulla Sørensen Uddannelseschef Tlf.: Tom Jung Andrés Uddannelsesleder Tlf.: Eva Riisgaard Olsen Studiesekretær Tlf.: Faste lærer på specialet: Mette Lindhart Sven Edsen Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning 3. 2

3 Erhvervsuddannelsen Målet med uddannelsen Den uddannede kan udføre arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder på et sygehus/hospital eller i en almen lægepraksis/lægehus. Den uddannede har lært at udvise initiativ, koordineringsevne, samarbejdsevne, ansvar, selvstændighed, kreativitet og evne til at vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere. Eleven lærer under uddannelsen, hvordan praktikstedet søger at realisere egne og politiske fastsatte målsætninger. Kompetencemål for specialet lægesekretær 1. Vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, 2. Kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, 3. Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, 4. Udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, 5. Udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, 6. Udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, 7. Beherske metoder og det tilknyttede fagsprog inden for de administrative hovedområder på et sygehus eller i en almen lægepraksis, herunder journalbearbejdning, kommunikation og korrespondance, administration og sagsbehandling, laboratorie- og hjælpefunktioner, 8. Udvise initiativ, koordineringsevne, samarbejdsevne, ansvar, selvstændighed og kreativitet i opgaveløsningen, 9. Udvise evne til at vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere, herunder i anvendelsen af it-løsninger, 10. Anvende konkret kendskab til, hvordan en politisk styret offentlig/privat virksomhed som et sygehus/almen lægepraksis søger at omsætte politiske beslutninger til praksis i løsning af opgaven Adgangskrav Man kan starte på specialet, når der er gennemført et grundforløb fra en handelsskole og bestået følgende fag: Dansk Niv. C Erhvervsøkonomi Niv. E Engelsk* Niv. D 2.fremmedsprog* Niv. E Informationsteknologi Niv. C Salg og service Niv. D Samfundsfag Niv. D *Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau D Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et godkendt praktiksted. 3

4 De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1. Arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, 2. Løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, 3. Løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, 4. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, 5. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og 6. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. De særlige kompetencemål for specialet lægesekretær, eleven skal opfylde for at påbegynde undervisningen i hovedforløbet: 1. Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. Arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. Arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. Samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. Arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. Medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. Løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. Arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. Anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. Arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. Forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. Udvise jobparathed gennem kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. Tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. Vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. Udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. Forholde sig til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisation og servicekoncepter, 18. Udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område under anvendelse af nuanceret sprog samt korrekt retstavning og tegnsætning og 19. Anvende grundlæggende funktioner inden for styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, samt andre relevante it-baserede værktøjer i udførelse af typiske administrative og servicemæssige kommunikationsopgaver. 4

5 Skolen Undervisningen på skolen varer i alt 13 uger hertil kommer 2 uger til fagprøveskrivningen og afsluttende prøve. Undervisningen omfatter 3 speciale fag: Faglig kommunikation og informationsteknologi 5 uger (ekspert niveau) Sundhed og sygdom 3,8 uger (ekspert niveau) Sundhedsadministration II 4,2 uger (ekspert niveau) Undervisningstiden er i tidsrummet Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der undervises i gennemsnit i 30 lektioner om ugen. Den resterende tid er til hjemmearbejde, læsning til fagene, løsning af opgaver og projektarbejde. Det skal beregnes, at der i tilfælde af gruppearbejde skal bruges tid på skolen ud over undervisningstiden. Elever skal meddele praktikstedet, hvis de bliver forhindret i at møde på skolen. Eventuel fravær kan følges på Elevplan.dk Hvis en elev har mere end 20 % fravær, kan vedkommende som udgangspunkt ikke gennemføre skoleperioden og må derfor gå perioden om eventuelt på en anden handelsskole. I så tilfælde, kontaktes skolens administration, så vi kan finde en løsning. På uddannelsen bruger vi både bøger, der er specielt udviklet til specialet, og bøger der på anden vis dækker pensum. Eleverne kan låne bøgerne på skolens bibliotek. Hvis et praktiksted ønsker at købe bøgerne, kan det gøres det via forlaget eller forlagets hjemmeside: 1. Offentlig administration for lægesekretærer bind 1, forlaget 94 Offentlig administration for lægesekretærer bind 2, forlaget Anatomi og fysiologi på en anden måde 1, forlaget Pons, 2. udgave, 3. oplag Anatomi og fysiologi på en anden måde 2, forlaget Pons, 2. udgave, 3. oplag Sygdomslære på en anden måde, forlaget Pons, 2. udgave Lægelatin en håndbog, ISBN , Munksgaard Indhold i specialefagene Uddannelsestiden varierer afhængig af, hvilken baggrund eleven har. Uddannelsesaftalen varer 2 år, når eleven har gennemført HG2, HHX eller en gymnasial uddannelse suppleret med et 12 ugers forløb på handelsskolen. Fagene udbydes på ekspert niveau, men eleverne vurderes individuelt. Faglige kommunikation og informationsteknologi, ekspert vejledende undervisningstid 5 uger Afsluttes med standpunkts karakter efter 7-trins skalaen Målpinde: 1. Eleven anvender medicinsk-latinsk terminologi og journalteknik, herunder EPJ til at sikre kvaliteten ved udførelsen af journalarbejde. 2. Eleven kan selvstændigt og ansvarligt vise forståelse for kommunikationens betydning, verbalt og non-verbalt i den direkte kontakt med patienter, pårørende og samarbejdspartnere. 5

6 3. Eleven skal opnå et fagligt grundlag for at kunne argumentere for valgte løsninger i udførelsen af både interne og eksterne opgaver samt evalueringen af disse, fx introducere, instruere og vejlede kolleger og brugere. 4. Eleven kan identificere de forskellige og til tider modsatrettede roller og forpligtelser institutionen har over for borgere og brugere samt over for det omgivende og internationale samfund. 5. Eleven kan redegøre for en journals opbygning og indhold. 6. Eleven skal have viden om og kunne anvende medicinsk fagsprog og fordanskningsregler. 7. Eleven skal have viden om principperne for udfærdigelse af recepter. 8. Eleven skal selvstændigt udfærdige kommunikationsmateriale, fx korrespondance, informationsmateriale, standarder m.m. 9. Eleven kan anvende it-værktøjer i forbindelse med kommunikation og i udførelsen af administrative opgaver. 10. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og følge op på møder m.m. 11. Eleven kan udvælge og beherske relevant it-redskaber til løsning af arbejdsgange inden for såvel patient- som personaleområdet samt til administrative opgaver. 12. Eleven kan selvstændigt ved hjælp af it-redskaber udfærdige fx informationsmateriale, budgetter/statistikker, vagtplaner, dokumentations- og forskningsmateriale. 13. Eleven kan redegøre for lov- og sikkerhedsmæssige forskrifter i it-sammenhæng. Sundhed og sygdom, ekspert vejledende undervisningstid 3,8 uger Afsluttes med standpunkts karakter efter 7-trins skalaen Målpinde: 1. Eleven er fortrolig med anatomi og fysiologi for på den baggrund at kunne bedømme indholdet i journalen og vurdere rekvirering af prøver/undersøgelser. 2. Eleven har viden om patologiens væsentligste begreber, behandlingsformer og - udtryk for på den baggrund at kunne bedømme indholdet af journalen og vurdere rekvirering af prøver/undersøgelser. 3. Eleven har kendskab til grundlæggende psykiatriske begreber og diagnoser. 4. Eleven har forståelse for fysiske, psykiske og sociale aspekter af sundhed og sygdom. 5. Eleven har forståelse af de sociale aspekter af sundhed og sygdom. Sundhedsadministration II, ekspert vejledende undervisningstid 4,2 uger Afsluttes med standpunkts karakter efter 7-trins skalaen Målpinde: 1. Eleven har forståelse af primær- og sekundærsektorens opbygning, opgaver samt organisatoriske udvikling og styring. 2. Eleven har forståelse for de styringsvilkår som gør sig gældende i en politisk ledet organisation, og som stiller særlige krav til løsningen af administrative arbejdsfunktioner, sagsbehandling og opgaver i øvrigt på et sygehus eller i en almen lægepraksis. 3. Eleven har viden om samarbejdsmodeller og aktørroller, som indgår i forskellige almindeligt forekommende arbejdsprocesser. 4. Eleven har viden om projektbegreber og arbejdsprocesser fra projektidé til afsluttet projekt 5. Eleven kan forstå og identificere de administrative opgaver i et projekt samt planlægge, gennemføre og evaluere disse. 6

7 6. Eleven har konkret kendskab til lovgivning og lovgivningspraksis, som har direkte betydning for en administrativ praksis på sundhedsområdet, herunder borgerens adgang til forskellige anke- og klagesystemer. 7. Eleven kan anvende de særlige love og regler som gælder ved persondataregistrering, patientrettigheder, udlevering af helbredsoplysninger, forvaltningsret m.v. 8. Eleven kan redegøre for tavshedspligten. 9. Eleven har kendskab til relevante samfundsøkonomiske problemstillinger, som har betydning for sundhedssektorens økonomi og drift. 10. Eleven har forståelse for sygehuses strategiske udviklings- og handlingsplaner 11. Eleven har forståelse for sygehusadministration, herunder sygehusenes budget- og bevillingsforhold. For elever i almen praksis skal vægten lægges på de forhold som gælder der. 12. Eleven skal være fortrolig med den terminologi, der anvendes i forbindelse med økonomisystemer, samt opbygning og væsentlige funktioner i et økonomisystem og økonomiværktøjernes anvendelsesmuligheder, herunder anvendelsen af DRG. 13. Eleven har kendskab til udvikling af samarbejdsflader mellem privat og offentlig opgavevaretagelse, bl.a. udlicitering og privatisering. 14. Eleven skal gennem indsigt i styrings- og driftsformer blive fortrolig med administrative opgaver, herunder den digitale forvaltning. 15. Eleven har viden om og forståelse for servicebegrebet. 16. Eleven kan anvende samarbejdspsykologi og kriseteorier i kontakt med patienter, pårørende, personale samt samarbejdspartnere og ved egenomsorg. 17. Eleven har forståelse af samspillet med det sociale system og den primære sundhedssektor. 18. Eleven har forståelse af personale- og arbejdsmarkedsforhold. 19. Eleven har forståelse for og kan anvende redskaber til kvalitetsudvikling, -styring og -sikring, herunder akkreditering. 20. Eleven kan anvende relevante it-værktøjer til at udføre opgaver i forbindelse med kvalitetsudvikling, -styring og -sikring. Erhvervsrettet påbygning Ud over de obligatoriske skoleophold der indgår i specialet, er der mulighed for at supplere med erhvervsrettet påbygning/undervisning i op til 4 uger. Den erhvervsrettede påbygning kan gennemføres inden for uddannelsestiden, hvis elev og uddannelsessted er enig om det, og det fremgår af uddannelsesaftalen. Hvis det ikke er aftalt samtidig med uddannelsesaftalen, skal der laves et tillæg til uddannelsesaftalen. Der vælges blandt de valgfrie specialefag, som fremgår af bekendtgørelsen. Eleven får udskrevet en dokumentation for hvert påbygningsfag, og på Roskilde Handelsskole har vi valgt at tilbyde følgende fag som erhvervsrettet påbygning: 7

8 Økonomistyring i den offentlige sektor, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge Afsluttes med standpunkts karakter efter 7-trins skalaen. Målpinde: 1. Eleven skal kende til organisering af projektopgaver og ad hoc opgaver, der skal løses inden for en tidsramme. 2. Eleven skal kende samarbejdsformer og arbejdsroller i et teamwork og projektorganiseret arbejde i en virksomhed. 3. Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere en opgave som en del af et team. Personlig kommunikation og service, avanceret Vejledende undervisningstid 1 uge Afsluttes med standpunkts karakter efter 7-trins skalaen. Målpinde: 1. Deltageren erhverver sig viden om kommunikationens betydning for at kunne anvende: personlig kommunikation, herunder spørgeteknik, planlægning af strategi for en samtale i forhold til formålet, aktiv lytning og forståelse for kropssprogets betydning. Disse kommunikative metoder kan anvendes til løsning af mindre problemer/konflikter. 2. Deltageren lærer endvidere at tage ansvar for egen udvikling og sætte sig nye mål. 3. Deltageren kan anvende spørgeteknik og forstå, hvordan forskellige typer spørgeteknik kan styre samtalen. 4. Deltageren kan analysere og reflektere over forskellige kommunikationshændelser. 5. Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til formålet (f.eks. forskellige former for interviews eller motiverende samtaler). 6. Deltageren kan gennem aktiv lytning og kendskab til kropssprog kunne bidrage til effektiv opgave- og problemløsning. 7. Deltageren kan anvende kommunikationsmetoder til løsning af konflikter. 8. Deltageren kan anvende og vurdere sprogbrugen i den aktuelle situation og kontekst. 9. Deltageren kan gennem kendskab til/anvendelse af analyseværktøjer inden for kommunikation øge forståelsen for menneskers reaktionsmønstre. 10. Deltageren kan anvende og udvikle den kulturelle dimension i kommunikationen virksomhedskulturen og fremmede landes kulturbaggrund. 11. Deltageren kan udvikle egen evne til at lære (bl.a. fremmedsprog og ny teknologi), herunder at informere og holde sig informeret både i en face-to-face-kommunikation og ved hjælp af s og evt. virksomhedens intranet. Grafisk præsentation, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge Afsluttes med standpunkts karakter efter 7-trins skalaen. Målpinde: 1. Eleven skal kende de opstillingsmæssige tommelfingerregler. 2. Eleven skal kende det gyldne snit. 3. Eleven skal kunne disponere informationsmængden i forhold til den til rådighed værende plads og den signalværdi og det budskab der ønskes udtrykt. 4. Eleven skal kunne fremstille salgsbreve, OH-plancher, visitkort, brevpapir og andet, hvor den grafiske præsentationsværdi er af væsentlig betydning for fremstillingen. 5. Eleven skal beherske opstilling af diagrammer (søjle, lagkage etc.), der på klar og forståelig måde præsenterer et ellers kompliceret statistik- eller talmateriale. 6. Eleven skal beherske anvendelsen af grafik i forbindelse med løsning af administrative informationsopgaver. 8

9 Fagprøveperiode 2 uger og eksamen Skriftlig kommunikation, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge Afsluttes med standpunkts karakter efter 7-trins skalaen. Målpinde: 1. Eleven skal kende en kommunikationsmodel omhandlende, hvem der kommunikerer (afsender), hvad der kommunikeres (budskab), og hvem der kommunikeres til (modtager). 2. Eleven skal kende det vigtige i en præcis og forståelig skriftlig fremstilling og afsenderens ansvar for dette. 3. Eleven skal kunne vurdere hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer en kommunikation. 4. Eleven skal beherske forskellige dispositionsprincipper og selvstændigt kunne udarbejde en grafisk opstilling af breve, blanketter, rapporter og anden korrespondance. Fordeling af specialefag på skoleperioder: Skoleperioderne kan downloades på vores hjemmeside - Find dem under Erhvervsuddannelser, Hovedforløb, Lægesekretær. Overordnet matrix over skoleperioderne Faglige kommunikat ion og information s-teknologi 1. skoleophold 3 uger + 1 uge påbygning Medicinsk fagsprog Patient-journalen Kommunikationsteori Præsentationsteknik IT på skolen 2. skoleophold 3 uger + 2 uger påbygning Medicinsk fagsprog Informationsmateriale Patient - kommunikation IT på jobbet 3. skoleophold 3 uger + 1 uge påbygning Medicinsk fagsprog Kommunikationsmateriale IT på jobbet 4. skoleophold 4 uger Medicinsk fagsprog Kommunikation Problemformuleri ng til fagprøven IT på jobbet Sundhed og sygdom Anatomi, fysiologi og patologi Bevægeapparatet Blod og lymfe Anatomi, fysiologi og patologi Kredsløb Åndedræt Anatomi, fysiologi og patologi Fordøjelse Nyre og urinveje Anatomi, fysiologi og patologi Gynækologi Neurologi Psykiatri Sundhedsadministrati on Samarbejdspsykologi Det offentliges opbygning og opgaver Tavshedspligt Servicebegrebet Forvaltningsret Patientrettigheder Persondatalov Kriseteorier Personale- og arbejdsmarkedsforhold Budget- og bevillingssystemet Kvalitetsudvikling, styring og sikring Sygehusadministration Strategiforståelse Konference Kvalitet i fagprøven Påbygning Grafisk præsentation Personlig kommunikation og service Skriftlig kommunikation Økonomistyring i den offentlige sektor 9

10 Projekter og opgaver 1. skoleophold Her vil eleven blive præsenteret for et gennemgående projekt, som laves dels på skoleperioderne og mellem disse. 2. skoleophold Alle elever præsenterer deres arbejde med det gennemgående projekt for resten af holdet. Forud for 2. skoleophold afleveres en skriftlig afrapportering af projektet en uge før start. 3. skoleophold Alle elever præsenterer deres arbejde med det gennemgående projekt for resten af holdet. Forud for 3. skoleophold afleveres en skriftlig afrapportering af projektet en uge før start. Udover projektet planlægger eleverne i fællesskab en temadag som skal afvikles på 4. skoleophold. I forbindelse med dette arbejde træner vi gruppedynamik og procesevaluering. 4. skoleophold På 4. skoleophold skal eleven lave sin fagprøvekontrakt til fagprøveprojektet. Eleven har muligvis inden modulet en ide om et emne, men der bliver brugt to dage på skolen til at udarbejde fagprøvekontrakten, så der er et godt gennemarbejdet udgangspunkt til det videre fagprøvearbejde. Målet er at der foreligger en godkendt fagprøvekontrakt når 4. skoleophold er færdigt. Det vil sige at både eleven, elevens arbejdsgiver og en lærer fra uddannelsen har skrevet under på fagprøvekontrakten. Arbejdet med fagprøven er meget krævende, og der vil derfor ikke være yderligere større projekter på dette modul. Karakterer Når alle skoleophold er afsluttet skal der afgives en afsluttende standpunkts karakter i hvert af de tre bundne specialefag. I forbindelse med undervisningens gennemførsel foretager skolen endvidere en løbende bedømmelse af eleven med henblik på at vejlede og støtte eleven og virksomheden i det videre uddannelsesforløb. Den løbende bedømmelse kan gives som en udtalelse eller en del/terminskarakter der udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt udtalelsen eller karakteren gives. På Roskilde Handelsskole bliver der efter 1., 2. og 3. skoleperiode således afgivet 3 del/terminskarakterer, som udtryk for det faglige niveau i forbindelse med den enkelte skoleperiodes mål i forhold til de tre faglige hovedområder. Disse karakterer bliver givet på baggrund af de mundtlige præstationer, de individuelle opgaver og de store gruppeopgaver. Faglig kommunikation og informationsteknologi (kontaktlærer og diagnoselatin) Sundhed og sygdom (læger) Sundhedsadministration (kontaktlærer og jurist) Efter 4. skoleperiode bliver der afgivet den endelige standpunktskarakter. Der gives en karakter for hvert af de tre faglige hovedområder: Faglig kommunikation og informationsteknologi Sundhed og sygdom Sundhedsadministration II Del/terminskaraktererne kan aflæses på elevplan senest en måned efter skoleperioden slutter, men kommer ikke til at stå på det endelige bevis. Der bliver sendt en sms til hver enkelt elev, når karaktererne er sendt til elevplan. Den afsluttende standpunktskarakter for hvert af de tre specialefag bliver ført ind i skolebeviset sammen med karakteren for fagprøven. 10

11 Underviserne Skolen har et fast team af undervisere på specialet. Nogle af disse er også kontaktlærer. Herudover benytter skolen eksterne specialister til dele af undervisningen. Fagprøve Som afslutning på uddannelsen skal eleven udarbejde et fagprøveprojekt. Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for lægesekretær specialet. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne: Formulere en ide og fastsætte mål Planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet Evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål specialet og skal vise såvel dybden som bredden i specialet. Fagprøven gennemføres som et projekt, der forberedes i forbindelse med 4. skoleperiode. Eleven skal ved fagprøven beskæftige sig med en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. En fagprøve kan ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal relateres til praktikvirksomheden og skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til opgaven, og hvordan den kan løses i virksomheden. Eleven skal i samarbejde med virksomheden udarbejde en problemformulering. Problemformuleringen skal godkendes af både praktiksted og vejleder. Eleven modtager vejledning af en vejleder om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til aflevering af projektet. Projektet skal forsvares over for en vejleder og en ekstern censor. Der bliver afgivet en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige fremstilling efter 7- trinsskalaen. Fagprøven skal løses individuelt. Den enkelte elev får tilknyttet en vejleder, som kan bruges som sparringspartner i forløbet, og som endvidere vil foretage den endelige vurdering af den afleverede opgave, herunder deltage i eksaminationen sammen med en ekstern censor. For at bestå fagprøven skal eleven have opnået en samlet karakter på mindst 02. Skolen skal tilbyde elever som ikke består fagprøven en ny eksamen, hvori indgår det tidligere udarbejdede projekt. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. Eleven skal have 2 uger fri fra arbejde til at skrive fagprøven, hvilke dage aftales individuelt med den enkelte arbejdsgiver. De 2 uger er inklusive de to dage til aflevering af opgaven samt eksamen. Arbejdsgiveren modtager elevrefusion for skriveugerne Emnevalg o Fagprøven skal behandle et emne inden for et eller flere af de 3 specialefag, som den teoretiske del af uddannelsesforløbet har behandlet. 11

12 o Det forventes at fagprøven har et omfang på ca sider + bilag. Der gøres opmærksom på, at vurderingen af det afleverede projekt beror på kvalitet og ikke kvantitet. Problemformulering og afgrænsning o Forud for selve udarbejdelsen af det skriftlige projekt skal der udarbejdes en problemformulering og en afgrænsning, der skal godkendes af vejlederen. Vejledning o Hver elev vil have mulighed for løbende vejledning af det skriftlige projekt. Vejledningen vil foregå ved, at der til vejleder fremsendes spørgsmål / materialer via , hvorefter vejleder efterfølgende vil tage kontakt med henblik på en diskussion. o Der er ca. en times individuel vejledning til hver elev. Aflevering o Fagprøven skal afleveres i 3 eksemplarer til uddannelsessekretær Eva Riisgaard Olsen på Roskilde Handelsskole. Ved personlig aflevering vil eleven få udleveret en kvittering for afleveringen. Hvis en elev vælger at sende fagprøven med posten, anbefales det at gøre det rekommanderet, da der ellers ikke er en kvittering for afsendelse/modtagelse. Klage over eksamen o Eleven kan indgive klage til skolen om forhold vedrørende eksamen inden 2 uger efter karakteren er blevet meddelt eleven. o Eleven skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Udstedelse af skole- og uddannelsesbevis Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får virksomheden tilsendt en praktikerklæring. Når denne er returneret til skolen i underskrevet stand, vil der blive fremsendt et uddannelsesbevis. Kort efter endt eksamen udsteder skolen et skolebevis, hvor samtlige eksamens- og standpunktskarakterer fremgår. 12

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN (04.06.14) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU

VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN (04.06.14) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN (04.06.14) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU SPECIALEFAG EKSPERT Temaer Delmål for 1. Skoleophold Uddannelsens teoretiske slutmål: Målpinde fra uddannelsesordning

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Valgfrie specialefag. Offentlig administration

Valgfrie specialefag. Offentlig administration Valgfrie specialefag for Offentlig administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13 Klasse HG 2A (Odder) Fag / Niveau Samfundsfag niveau C Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) kan afdække problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål,

Læs mere

Matrice. for Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration.

Matrice. for Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration. Matrice for Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration. 1 Struktur i den nye matrice Den nye matrice til Kontoruddannelsen med specialet Offentlig Administration tager sit udgangspunkt i de

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 233 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 605 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.90T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D Klasse HG1A Fag / Niveau Undervisningsmål Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse Salg & Service Niv. F, E og D Jf. bekendtgørelsen Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder i markedsførings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben 2009-2010 20-08-2009 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Navn: Adresse: Arbejdssted: Cpr.nr: E-mail: Telefon: Antal års erfaring som lægesekretær: Generelt om skemaet: Udfyldelse af skemaet: Definitioner: : : : Udviklingsmål:

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2 Indhold Velkommen til Kontoruddannelsen med speciale i Rejseliv... 3 Tradium Rejseliv i praksis og struktur... 3 Antal skoleperioder og -uger... 3 Fag & undervisning... 4 Bundne specialefag... 4 Valgfri

Læs mere

Lokal undervisningsplan og beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Lægesekretær

Lokal undervisningsplan og beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Lægesekretær Lokal undervisningsplan og beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Lægesekretær I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Handelsprisen Kulturværftet fremtidens mødested? Kontor

Handelsprisen Kulturværftet fremtidens mødested? Kontor Handelsprisen 2011 Kulturværftet fremtidens mødested? Kontor 2 Kulturværftet Den 10. oktober 2010 åbnede Kulturværftet i Helsingør. Formålet og visionen blev vedtaget og formuleret på følgende måde i foråret

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Offentlig Administration

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Offentlig Administration Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab Projekt Træning HGS Godt købmandskab 2013 Formål: Formålet med træningsprojektet er, at klæde dig på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter de 12 uger på

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

I n f o r m a t i o n s f o l d e r. læs mere på www.sygehuslillebaelt.dk UDDANNELSEN

I n f o r m a t i o n s f o l d e r. læs mere på www.sygehuslillebaelt.dk UDDANNELSEN I n f o r m a t i o n s f o l d e r læs mere på www.sygehuslillebaelt.dk UDDANNELSEN LÆGESE Kan du huske hende der lægesekretæren nede i lægehuset? Hende den pæne dame i skranken, hende der taler i telefon,

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi 24-02-2011 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde Handelsskole.

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne

Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne KØGE HANDELSSKOLE Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne Indholdsfortegnelse: Indhold KØGE HANDELSSKOLE... 1 Indledning... 5 DEN LØBENDE BEDØMMELSE... 6 LØBENDE EVALUERING AF PERSONLIGE KVALIFIKATIONER...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere