Skatteret 1 Opgaveopsummering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteret 1 Opgaveopsummering"

Transkript

1 Skatteret 1 Opgaveopsummering 0304 vinter Kim Knudsen og Human Consulting ApS 04 sommer 0405 vinter Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende Udbetaling af provision Computer til fri rådighed Sommerhus til fri rådighed benyttes ikke! Afholdelse af rejseudgifter Udgifter til habit Varer solgt byttet med lystbåd vederlagsnæring Erstatning for mangler Sagsomkostninger fradrag Arvet maleri næringsformodningsreglen ikke omfattet Ophør af fuld skattepligt Ophold 5 måneder i sommerhus Begrænset skattepligt lejeindtægt + renteudgifter ved ejendom Overdragelse af sommerhus til datter 15% reglen Berigtigelse ved pantebrev kurs 50 rentefrit Afdrag sker ved gave Lån Henstand med betaling Periodisering Salg af villa Udstykket til 2 grunde Parcelhusreglen 05 sommer Kursus, frynsegode ( klippekort ) og jubilæum, spritkørsel Kursus Moderne salgspsykologi Stresshåndtering godtgørelse Frynsegodeordning personalegode Tøjrens hhv arbejdstøj og privat Jubilæumsfest Gave til de ansatte? Fradragsberettiget for arbejdsgiver? Demonstrationsbil totalskadet Spirituskørsel Salg af brugt bil til søn til underpris Underholdsbidrag Samlivsophævelse aftalt underhold Separation godkendelse fra statsamt Værdi ekstraordinær? Salg af sommerhus Sommerhusreglen Udstykning ej mulig væsentlig værdiforringelse Fraflytning ophør af fuld skattepligt Skatteret Opgaveopsummering Johannes Hessellund 1

2 0506 vinter Vin-aktionær flytter til udlandet Byhus i Kbh Skilt fra kone 06 sommer Trend helbredsundersøgelser og studierejse. Samt jubilæum Salgskontor i Danmark skattepligt? Fradrag for underholdsbidrag begrænset skattepligt Afståelse af immateriel rettighed Herunder betaling ved løbende ydelse LL 12 B Fraflytning Ophør af fuld skattepligt? Afståelse af aktier nogle solgt Begrænset skattepligt Vederlag for ekspertise Lejeindtægter Fradrag for udgifter? Maskeret udbytte rabat på vin pga aktionær Tilbageflytning til Danmark Pengegave til datter (15 år) Renteindtægter Underholdsbidrag Salg af hus Engelskkursus for egen regning fradrag? Medlemskab af golfklub hhv anden klub betalt af arbejdsgiver Jubilæum Gratiale Afkald på gratiale læger uden grænser Hobbyvirksomhed eller selvstændig Underkudsfremførelse Gældsbrev Gældseftergivelse Helbredsundersøgelse LL 30 Kostrådgivning LL Studierejse Turistpræg? Nej Ægtefæller med på tur Sponsoraftale Tøjgave uden forpligtelser Reception / jubilæum 10 flasker vin reklame eller repræsentation? Erstatning for skade forvoldt af medarbejder groft uagtsomt Erhvervsevnetabserstatning Periodisering Hjemtage egne varer Hæftelse for skatterestancer Udlejningsejendom Næringsdrivende? Sameje én har brugsret Salg af fast ejendom Vederlag med pantebrev Vederlagsnæring for én Salg for pantebrev Afdrag => kursgevinst Kurstab Fordring arv Skatteret Opgaveopsummering Johannes Hessellund 2

3 0607 vinter Cheføkonom i Nordic- Bank 07 sommer Drift af hundekennel. Registreret partnerskab. Flytter til Frankrig. Udlejer sit hus. Arvet kurs 80 Faldt til kurs 10 delvis eftergivelse Senere solgt til kurs 30 kursgevinst eller tab? Dobbelt husførelse Ejerlejlighed i KBH kone og barn i Århus Personalelån rente under markedsrenten Computer til rådighed Tyverialarm i privat hjem Abonnement på Børsen betalt af arbejdsgiver Abonnement privat betalt Salg af ejerlejlighed Herunder omkostninger i forbindelse med salget. Godtgørelse for flytteudgifter Ménerstatning beskattes Aktier i børsnoteret virksomhed Status næringsdrivende eller ej Fondsaktier Salg af aktier Gennemsnitsmetoden Gevinst Tab Periodisering Selvstændig eller lønmodtager Etableringsudgift advokatbistand lejekontrakt Vennetjeneste ½ pris Fradrag af forsikringspræmie Kontorartikler fradrag og periodisering Vederlagsnæring Medarbejdende ægtefælle overførsel Hobbyvirksomhed Beskatning ved salg af omsætningsaktiver (hundehvalpe) Beskatning af præmier Beskatning ved salg af anlægsaktiver (avlstæve) Omfattet af SL 5. Fradrag for udgifter Generelle udledninger om udgiftsførsel ved hobbyvirksomhed Driftsomkostninger Kursus / kongresudgifter Anlægudgifter Afskrivninger ordinære Erstatning i kontrakt Indkomstopgørelse Arbejdsmarkedsbidrag ved hobbyvirksomhed Registreret partnerskab Succession ved hobbyvirksomhed? Tab på fordring Debitor insolvent Vederlagsnæring KGL 17 Hæftelse for skatterestancer KSL 72, stk. 2 Ophør af samliv Fordeling af renteudgifter Ophør af fuld skattepligt Skatteret Opgaveopsummering Johannes Hessellund 3

4 0708 vinter Ankerdal, journalist for Dagens nyheder. Flytter til Frankrig efter udgivet kriminalroman. 08 sommer Eneaktionær i Bourgogne A/S Flytter til Frankrig Bankmand handler med aktier. Udleje af villa til bror. Udleje af villa Fikseret lejeindtægt Leje under markedsleje gaveelement Begrænset skattepligt Ydelser på pantebrev Renteindtægter Periodisering Begrænset skattepligt Sommerhusreglen parcelhusreglen Arealkrav udstykning Servitut afståelse heraf Opgørelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom Lønmodtager vs. selvstændig erhvervsdrivende PC til rådighed LL 16, stk Vederlagsfrit avis-abonnement LL 16, stk. 1 vs. 3 Forfatterhonorar Garantihonorar royalty SL 4, litra b Periodisering endelig retserhvervelse Vederlag for solgte bøger royaly. Periodisering udbetalingen Mulighed for anvendelse af LL 7 O Kontor i privat hjem Fradrag? - sjældent muligt Godtgørelse for udgifter LL 9, stk. 5 Fraflytning fra Danmark Frankrig Ophør af fuld skattepligt? Bopæl Salg af fast ejendom Vederlag Lønindkomst Honorar Royalty Næring med fast ejendom Fikseret indkomst Salg under markedspris til en ven. Salg af privat villa Næringsdrivende formodningsregel Salg af bil (Aston Martin) Vederlag for hus. Næringsaktiv? Overdragelse af sommerhus til ægtefælle Succession Salg af sommerhus Periodisering betinget skøde betinget af lokalplan. Ophør af fuld skattepligt Opgiver aktier Lejeindtægt KSL 2, stk. 1 nr. 5 Fradrag for udgifter nettoindkomst Ejendomsskatter Salg af båd SL 5 Berigtiget ved gældsbrev Gældsbrev beskatning ved fraflytning Skatteret Opgaveopsummering Johannes Hessellund 4

5 08 sommer omprøve 3 x A - arkitekter Tur til Las Vegas. 60 års føsda. Kursgevinst eller kurstab Renteindtægter periodisering ved fraflytning LL 5 B Løn eller konsulent KSL 2, stk. 1, nr. 7 smh stk. 7 Køber obligationer for lånte midler KGL 15 beskatning bagatelgrænsen Næringsdrivende med aktier? Beskatning af kursus LL 31 Turistpræg? Nej Abonnement på Børsen fradragsberettiget hos lønmodtager aktienæring Afståelse af aktier gennemsnitsmetoden Skilsmisse udlodning af aktier Kone sælger aktier succession i anskaffelseshensigt. Afståelse af samtlige aktier Næringsformodning afkræftet? Studierejse I hvis interesse? Skattefri for ansatte Vundet i poker lotterispil skattepligtig Gavekort til rejse - medarbejder Rejst hjem før tid. - fuld beskatning 60 års fødselsdag Personalefest? - Repræsentation? - Privat? Blandet samling. Ansatte + forretningsforbindelse + privat Vederlags i aktier og gældsbrev Beskatning til kursværdi Debitor konkurs Periodisering af aktieafståelse - aktietab Periodisering af gældsbrev kurstab Ejerlejlighed Brugt som feriebolig => omfattet af sommerhusreglen Solgt til datter 15% reglen Gaveelement Børn Beskatning løn fra forældres erhvervsvirksomhed Sommerferietur løn, gave eller forsørgelse Overdragelse af aktier til ægtefælle => skattefrit KSL 26 B Ægtefælleskifte Skævdeling Underholdsbidrag meget stort LL 10 Afdrag på skævdeling Periodisering da undladt betaling Ophør af skattepligt Tilknytning bil + forretning Ophold på gæsteværelse hos ven Valutaveksling valutakurstab Fradrag for tab Fradrag for honorar til rådgivning Gældsbreve Variabel rente mindstekrav opfyldt? Aktieafståelse Skatteret Opgaveopsummering Johannes Hessellund 5

6 0809 vinter Jubilæum og parkering Kompensation ved samlivsophævelse Keramik handler ikke hobby!! Lejmål. Udleje til søn. Retssag om svig => genoptagelse af skat Ugyldighed Parkeringsudgifter Godtgjort af arbejdsgiver Jubilæum reception Invitation af forretningsforbindelser Annonce i dagblade Repræsentation eller reklame? 100 kuverter á 175 kr Gratiale Kun til anciennitet over 3 år Betinget afkald til Kræftens Bekæmpelse Erstatningsansvar Groft uagtsomt Fast ejendom Næring spekulation Udstykning + salg Fortjeneste + tab Carry back Kæreste samlevende Samlivsophævelse Kompensation for skævdeling Hobbyvirksomhed? Afgørende vægt på fuldtid, samt at lignende fandtes. Ingen budgetter faktisk underskud Lejeudgifter Afståelsesret indtrædelsesbetaling Lejekontrakt afskrivning AFL 40, stk. 2 Immaterialret Afståelse af lejeret solgt til kr. Fradrag eller afskrivning på inventar Etableringsudgifter Etableringsudgifter advokatbistand Underskud Overførsel til ægtefælle Fremførelse til senere år Udleje til barn Fikseret lejeindtægt Gave hos barn Ejerlejlighed Omfattet af parcelhusreglen? - proforma indflytning. Betinget skøde advokatbetingelse Berigtiget ved pantebrev Pantebrev Kursgevinst ved afdrag 2. afdrag udebliver periodisering 0809 vinter omprøve Gave Lejlighedsgave? Erhvervet i spekulation beskatning af gavegiver? Præmie for afgangsprojekt Ferierejse afbrudt efter 2 dage Ikke omfattet af LL 7 Subjektiv nedsættelse? Skatteret Opgaveopsummering Johannes Hessellund 6

7 Kursus på Malta Privat eller i arbejdsgiveres interesse. Opførelse af hus beskatning af eget arbejde LL 7, nr. 26 Besparelse ved indkøb af materialer via arbejdsgiver LL 16, stk. 3 Ikke i arbejdsgivers interesse! Deltagelse i reception Fradrag for rødvin? Repræsentation? Refunderet Erstatning for skade på varevogn Beskatning? Invaliditetserstatning Beskatning Renter Periodisering Udgifter til advokat og revisor Markedundersøgelse Etablerer ikke LL 8 J? LL 8 I? Overdragelse mellem ægtefæller Begge erhvervsdrivende KSL 25 A Underskud overføres til ægtefælle Obligationer gave Til søster Til søn Renteindtægter Periodisering Vedhængende renter Løn til søn 14 år Afståelse af villa Næringsformodning Afkræftet? Udstykket Parcelhusreglen Indtræden i lejerettigheder Afskrivning efter AFL 40, stk. 2 Beskatning ved afståelse af lejerettighed Skatteret Opgaveopsummering Johannes Hessellund 7

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere