Så triller bolden igen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så triller bolden igen!"

Transkript

1 FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn butik og salg af rsrvdl til all bilr Skadscntr for trafikskadr Autolakring Ditc / Cartc Bilpljcntr Dinitrol rustbskyttlsscntr Rjukanvj Nakskov Tlf Spørg hos Vi kan lvr alt i byggmatrialr til absolut lavpris Snd os n list på mail md dt du skal brug - og du får n mail rtur md prisn. Prøv os og du vil bliv ovrraskt! Du kan også s vor hjmmsid F.ks. TAGPAP ovr slvklæbnd 1 x 5 mtr...kr incl. moms - dt r bar billigt! Billig byggmatrialr LAVPRISTRÆLASTEN I Sportmastr mødr du faguddannt prsonal, dr altid r klar md råd og vjldning til dm, dr r vild md sport... JAN SPORT

2 Så trillr boldn ign! TED LES SØL TED LES SØL Vlkommn til n ny og spændnd fodboldsæson Dt r md stor spænding vi tagr hul på forårt Vi har fåt ny trænr på båd hrrsidn og på damsidn, så dt blivr rigtigt spændnd at følg holdn gnnm forårt. Ny hrrsniortrænr r Rasmus Hansn, og han r i gang md n opbygning af holdt, som hr i forårt skal spill md i sri Forårt r på trapprn... - og vi r også klar! - og klarr ALT indnfor... gartnr av og HH rtgn flrisr og go inga roav nog læg risrd r tn gar BBr og Hav glt Jflo ægn lool Asinfa aklæg isr fl rd r og g Jo nin t K s lt Bro fa As Glarm loak K r r m rd Jor ø t t alt s T Asf s m Tø arrm r Glla rr ømak TKlo tr str ms larrm Gla r G Tømrrr Tøm Vi r ALTID frisk md t godt rt tilbud på sto som småt! Ring og få n snak om ntop DIT D IT p projkt på tlf MARIBO TLF NAKSKOV TLF s ndrykningsspil. Mn allrd nu ftr d først træningskamp kan vi s, at dr r skt frmskridt, og dt sr rigtigt godt ud på nuværnd tidspunkt. Md hnsyn til andtholdt, dr spillr i sri 4, har vi hr lig indn tilblivlsn af dnn avis lavt n aftal md Sørn Falkland og Michal Frdriksn, som i fællsskab skal stå for træning og kamp, så vlkommn til dm. Også hr r dr tal om n opbygning af holdt, så dr vntr trænrn t stort arbjd hr gnnm forårt. På Damsnior sidn r Hnrik Ptrsn tiltrådt som ny trænr, og holdt spillr ign md i Kvindsri 2. Hr har vi oplvt stor tilgang af spillr, så vi hr også har t syvmands hold i kvindsnior 1. Vi har også hr i vintr bgyndt t samarbjd md Halstdhus ftrskol, som har n fodboldlini, hvor man kan kombinr skol og fodbold. Dt r t arbjd, vi glædr os mgt til og tror, at bgg partr kan få mgt glæd af. Linlund koncrtn i år blivr md topnavnt Infrnal og d tr vindr af X Faktor, Sarah, Annlouis og Babou. Dsudn optrædr DJ Kato md sin Frinds, Ida Corr & Camill Jons samt Clmns og Jon. Vi håbr ign at få blæst Linlund parkn på plads. Dr r allrd solgt rigtigt mang billttr. Så dt r bar md at få købt, mns dr stadig r billttr tilbag. Og så lig n stor tak til all d frivillig, dr gør dt muligt at lav n så stor koncrt. Udn dm gik dt ikk. Dr r dr mgt brug for frivillig i klubbn, så hvis man kan afs bar t par timr n gang imllm, vil dt vær n stor hjælp. Vi holdr traditionn tro kglspil dn først lørdag i juli. Sidst år var dr næstn 40, dr spilld kglr, og mang andr dr så på og hyggd sig. I år afholds kglspillt dn 2. juli kl , så mød op til n hygglig ftrmiddag. Jg vil grn rklamr lidt for Søllstd Idrætsfornings Vnnr, som hvr mandag holdr bankospil i klubhust. En dl af ovrskuddt fra bankospil og divrs lottrir kommr klubbn til god. Vd vors gnralforsamling fik vi ovrrakt t utroligt flot bløb. Tusind tak for dt. Formand for SIF Brian Engbrg Nilsn. Dr skal også lyd n stor tak til vors sponsorr og annoncørr som bl.a. gør dt muligt at lav dnn avis og at driv n klub som SIF. Dsudn vil jg grn rtt n stor tak til all trænrn, holdldr, bstyrlsn og all andr frivillig, som har hjulpt til på dn n llr andn måd. Udn dm gik dt ikk. Vi håbr på at få jrs hjælp i TAK FOR JERES INDSATS Md ønskt og håbt om n god sæson på all områdr. Formand Brian Engbrg Nilsn Vstlollands Kloaksrvic Containr udljs Stort som småt og skidt som godt Flr størrlsr i åbn og lukkd containr til f.ks. brænd, havaffald, jord samt spcilcontainr til farligt affald. Ring r r i stor bilr Slvom vi kør!!! r is pr stor dt ikk lig md VI STØTTER F I KIG IND I BUTIKKEN OG SE DE MANGE GODE TILBUD! Mød os på... WESTERN CAMP i højtidrn og dagligt fra frdag d. 24. juni til lørdag d. 6. august Ring og få t godt tilbud hl Vi kørr på r st Lolland-Fal SPAR dr hvor du kan Linkøpingvj 7 ) 4900 Nakskov ) Tlf ) Jrnbangad 18, 4920 Søllstd, Tlf ÅBNINGSTIDER: Man- Tors: Frdag: Lør-søn: Gloslund Gad 21 Dannmar Tlf

3 Så trillr boldn ign! Tak til sponsorr og annoncørr Så rullr boldn ign, græsst blivr ign grønt, og d kort buksr r fundt frm. Vi skal ign hav n SIF avis i trykkn, dt r blvt n tradition i klubbn på lig fod md mang af vors andr aktivittr. I mang år har vi kun dlt vors SIF-avis ud i dn tiligr Højrby kommun, mn dnn gang har vi valgt at udkomm i t størr områd. Vi syns, at flr fortjnr at få at vid, hvor god n klub vi har i Søllstd. Drudovr har dr fra vors trofast annoncørr vært n intrss i at komm ud til t størr oplag, drfor dtt indlæg i Extra Postn. På trods af svær tidr for mang af vors annoncørr og sponsorr r vi ign blvt godt modtagt, og dt skal I hav n mgt stor tak for. Dt hjælpr os rigtig mgt i vors ungdomsarbjd. Vi vil i SIF grn md på dn digital bølg og r drfor i gang md at tablr n Jrnbangad Søllstd Tlf Åbningstidr: Mandag-frdag kl Wbr grillstartr PR. STK. hjmmsid. Undr navnt SIFBOLD. DK vil man om kort tid kunn find all rlvant oplysningr om klubbn, træning, kampprogram, aktivittr og billdr fra ny og gaml tidr og mgt mr. Vors annoncørr r blvt tilbudt dnn hjmmsid som vidrlink til gn hjmmsidr, og dt har allrd vært n stor succs. Husk, at vi altid r intrssrt i at få ny rklambandr hængt op på vors flott stadion til n mgt rimlig pris. Kontakt os ndlig for dtt, drudovr har vi jo også t sæt spillrtøj til børn og snior, dr skal skifts n gang imllm. Dr r mulighdr nok for at komm ud md sit firmanavn og samtidig støtt t godt formål. Mvh. Jimmy Bjørn Sponsor kontakt. PERSONLIG FLISE: Gør som Kim; få din gn flis i vors skønn klubhus for kun 100 kronr om årt. HÆDERSTEGN: På gnralforsamlingn dn 4. fbruar udnævnts to hædrsmdlmmr, nmlig kassrr Pall Jacobsn til højr og Jørgn Ptrsn, dr r ungdomsbstyrlssformand og bstyrlssmdlm. LOLLAND MARKISEN 4 standard str. Wbr Hat Bads brikttr KG. IBF Holmgaardstn 5,5 cm. grå. Frit lvrt vd minimum 50 kvm. Vors kndt Lolland markis finds i 4 standardstørrlsr Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr , PR. KVM. Linkøpingvj Nakskov Tlf

4 Så trillr boldn ign! Trænr Hnrik Ptrsn Dam Sniorr. Håb om oprykning for S.I.F s Dam Sniors Tkst: Trænr Hnrik Ptrsn 2 ugr til påsk Nybolig Johnny Rasmussn Axltorv Nakskov Tlf Sæt til salg nu og vær md i vors stor påskannoncring Søllstd Idrætsfornings Dam Sniorr, som jg har fornøjlsn af at træn, bstår af mgt ung spillr. Dt r hovdsagligt pigr fra år, slv om n spillr gntlig først anss for at vær snior som 18 årig. Dr r nogl rigtig dygtig pigr på holdt, så jg forvntr, vi kommr til at ligg i toppn og måsk kommr til at spill md i turnringn om oprykning til Danmarkssrin. Holdt spillr Skal din økonomi også spir? nu i Kvindsrin. Dr r 24 spillr, så vi har t 11-mands- og t 7-mandshold. Er dr flr md lyst til at spill fodbold, r d POKALER FOR STOR INDSATS: Mortn Juul Pdrsn fik på gnralforsamlingn tildlt Carl`s Mindpokal for at gør n stor indsats i forbindls md mang af forningns aktivittr. Jan Larsn fik tildlt Frisnlundpokaln, for mang års virk i forningns bstyrls, bl.a. t år som formand. Og gør også n stor indsats i forbindls md aktivittr i forningn og Linlund komitn. mgt vlkomn. Som trænr r jg godt tilfrds md indsatsn og sr nu frm til turnringsstartn for 2. Holdts vdkommnd onsdag dn 6. april og for 1. Holdt onsdag dn 13. april. - så kom ind i SPAR LOLLAND I SPAR LOLLAND i Søllstd r vi i forårshumør, og r drfor klar til at giv dig god råd om din økonomi, så dn også kan spir. Kom ind i afdlingn llr ring på og aftal tid - og hør hvordan vi får din økonomi til at blomstr. Søllstd afdling Højrbygad 67, Søllstd DYRLÆGE- HUSET NAKSKOV LINKØPINGVEJ NAKSKOV Vd dyrlægrn Kurt Larsn og Kim Rasmussn (fagdyrlæg vdr. hund & kat). Konsultation: Kl , samt ftr aftal. Tlfontid: Bdst kl. 7-9 på hvrdag TLF: Fax: mail: KOM OG SE VORT FLOTTE DYRLÆGEHUS STORT UDVALG I ALT TIL HUNDE OG KATTE! Udsndt af: Extra Postn Udgivr: Søllstd IF Rdaktion: Søllstd IF Rdigring: Ol Eriksn Foto: Søllstd IF Produktion: Extra Postn Tryk: Rotationn, Nykøbing F.

5 Så trillr boldn ign! Skal dr fst, så lad dr vær fst SIF r klar til bal. Udovr Linlund koncrtrn som vi sammn md NB afholdr hvrt år i forsommrn, har vi nu på opfordring arrangrt t Halbal i HøjrbyhallnlLørdag dn 5. novmbr. Eftr nogl års paus mnr vi tidn ign r ind til at komm op af sofaèn, og få svingt træbnt. Hr r n oplagt mulighd for at få n god aftn, sammn md vnnr, nabor llr kollgar. Dr blivr tal om n spis/ dansaftn for dt modn publikum, man kan vælg at mdbring sin gn mad llr køb n lækkr bufft, til n RIGTIG fornuftig pris tilbrdt af n af områdts dygtig kokk. Drikkvarr skal købs på stdt, ign til prisr så all kan vær md. Eftr spisningn r dr lagt op til dans til populær musik, dr lvrs af HITFIN- GERS t 3 mands orkstr som r garanti for massr af timr på dansgulvt. Sæt allrd nu t kryds i kalndrn så vi ign kan få nogt gang i vors Sportshal. Vi startr billtsalgt i startn af Juni i EuroSpar Søllstd, mr om dtt snr. Vi ss. Jimmy Bjørn. Nils Byland til vnstr og Villy Madsn udgør rygradn i HITFINGERS, dr lvrr musikkn til halballt i Højrbyhalln lørdag dn 5. novmbr. SIFs VENNER: Arn Rasmussn til vnstr formand for SIFs Vnnr sammn md SIFs formand, Brian Nilsn. SIFs Vnnr arrangrr bl.a. bankospil til fordl for SIF. Arn Rasmussn r ikk bar formand for Vnnrn, han r også n livsnrv, dr dltagr i stort st alt praktisk arbjd i klubbn. Vi skyldr ham stor tak. Brian Nilsn. DEJLIGT KLUBHUS: SIF rådr ovr t djligt klubhus på bøgvj, hvor dr r udgang til trætrrassn. I klubhust kan dr købs øl, vand og divrs kioskvarr. SIF SPONSORER : Klubhusts trrass blv rnovrt i 2010, dt kunn vi ikk hav gjort udn to af vors god sponsorr. På billdt ss fra Michal fra Bygma Søllstd, dr har sponsorrt spærtræt, og Hnrik fra Dm Fra Nordlund, dr har givt Trrassbræddrn. I midtn formand Brian Nilsn, dr sigr stor tak for hjælpn. Salg af lscootr STEWI v/ Stn Winthr Trolsbyvj 16 Søllstd Tlf MASKINUDLEJNING: v/ Christian V. Larsn Tlf Markdts mst driftsikr l-scootr Danmarks bdst srvic Afprøvning md profssionll konsulntr på din adrss Gratis lvring Srvicsikring Srvic udførs på din adrss Stort tilbhørsprogram UDLEJNINGSPROGRAM: MINIGRAVER md llr udn førr FLISEMASKINE ftr bil. Op til 15 cm m/gn dislmotor MOTORBØR på larvbånd PLADEVIBRATOR flr str. PÆLEBOREMASKINE bnzindrvt HAVETROMLE, PLÆNELUFTER MOTORSAVE, TELESKOPSAVE FLISEKLIPPER BRÆNDEFLÆKKER bnzindrvt Vi r altid klar md t godt tilbud VIND ET KROOPHOLD På all fakturanumr udtrækks 2 stk. wkndophold á 2 prs. Lodtrækningn skr d. 5/9 - og offntliggørs i Extra Postn. I Ullrslv findr du Lolland-Falstrs størst udvalg i kvalittsmøblr, så hvis tankn r på ny møblr, skyldr du dig slv t kig i Ullrslv før du handlr Clinton lædrstu md n mgt blød smi-anilin lædr, stl i børstt stål. 3 prs. sofa vjl. kr ,-. 2½ prs. sofa vjl ,-. Stol vjl. kr ,-

6 Så trillr boldn ign! Vi støttr Søllstd Idrætsforning TRÆNING U7 OG U8: Træningn r bgyndt for U7 og U8 Drng. Billdt stammr fra årts først træningsdag. Dr r plads på holdt til all, dr har lyst til Fodbold, hvor lg fyldr mr nd dt sriøs. Boligindrtning - Så gå til ksprtn lig midt i Gå-Gadn Vi kan tilbyd alt indnfor: Gardinr Farvr & Solafskærming vægbklædning Boligtxtilr Vi kan også tilbyd t stort udvalg og proffssionl rådgivning i vors kunstnrafdling Skal du mal Udndørs Loftr Vægg llr ordn gulv så r vi altid klar md rådgivning... I malrafdlingn kan du i vors farvbibliotk find lig dn farv dr passr dig NYT MEDLEM AF BESTYRELSEN: Vd gnralforsamlingn blv Bo Du valgt som afløsr for Lif Bagg, dr ønskd at stopp. Vi sigr tak til Lif for hans stor arbjd i bstyrlsn. Bo Du har sidn sin dbut i 1988 vært tilknyttt SIF som spillr og trænr, dog afbrudt af n priod som synkronsvømmr. Vi bydr Bo vlkommn i Bstyrlsn hvor hans funktion bl.a. vil vær kontaktprson for snior afd. Jimmy Bjørn. Tyvrisikring Tyvrialarm/privat Tyvrialarm/rhvrv Kamraovrvågning DIN LOKALE ELEKTRIKER Brandsikring Adgangskontrol Mkanisk sikring Tågsikring Prlstikkrgad Nakskov Tlf TLF TLF TLF Varsikring Tl og data Vagt- og alarmpatrulj Kørr på hl L.F. Jul s klarr dt mst... SPAR 50-70% på varmrgningn md n træpillovn fra RIKA! Kig ind til os - og s bl.a. d ny lavnrgi pillfyr fra EN NY OG FRISK START: I dt kommnd forår står dn på ovrlvls i sri 1 for Søllstd I.F. Vi r havnt i ndrykningsspillt, og drfor r målt for dtt forår at ovrlv. Når dt r sagt, r dr flr ting som blivr spændnd i dtt forår. Vi r i n opbygningsfas, hvor t spilsystm, taktisk forståls og fodboldfilosofi skal indarbjds hos spillrn. Dt r nogt, dr tagr tid, mn d ung spillr har lyst og gå på mod til at lær og til at udvikl sig. Jg har drfor n forhåbning om, at tingn bgyndr at tag form og udmøntr sig i god rsultatr og sværdigt fodbold allrd i forårt. Vi r... TLF Md vnlig hilsn Førstholdstrænr Rasmus Hansn GRUPPEN Maribovj 132 > < 4900 Nakskov Tlf > < TLF Torvvj 1 Ø. Karlby 4900 Nakskov Tlf

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af Vis os det som du selv har lavet og som du er stolt af. Her er det kun positivt at prale. Det giver nemlig idéer til andre. Nr 5. 2 Årgang April 2009 Et blad for folk med dukkehuse som hobby. Lavet af

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

KIBÆK Cykel Motion. Billeder fra DGI-mountainbike. Klubblad Marts 2011

KIBÆK Cykel Motion. Billeder fra DGI-mountainbike. Klubblad Marts 2011 KIBÆK Cykel Motion Billeder fra DGI-mountainbike BÆ KI M OT ION K CYK EL Klubblad Marts 2011 Nyt cykeltøj Af Benny Stevnhoved Som det er gået op for de fleste fra klubben, skal vi have nyt klubtøj. Vi

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Maj 8 Årgang 36. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet! Husk at melde jer til Aktion Grønt Kollegium / Cykeloprydningsdag: Søndag d. 7. juni 9 kl. Mød op på plænen ved

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Tjen på dit eget el-værk. Bjert-Hallen er mere end bare en sportshal Læs side 13. Island var på menuen på kroen i Bjert Læs side 19.

Tjen på dit eget el-værk. Bjert-Hallen er mere end bare en sportshal Læs side 13. Island var på menuen på kroen i Bjert Læs side 19. Nummer 3, 18. årgang, marts 2012 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Tjen på dit eget el-værk Læs side 3 Bjert-Hallen er mere end bare en sportshal Læs side 13 Island

Læs mere

Vilje til sejr Åbenhed Holdånd Hygge Respekt

Vilje til sejr Åbenhed Holdånd Hygge Respekt DGL News Sensommer 2012 Indhold - Formanden - Sportschefen - Trænerne har ordet - VestjyskBANK-Mitre Cup - Mød en DGL er - Kalender - Sponsorer Kære Læser... Sommerferien er ovre, og grønsværen kalder

Læs mere

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning juni 2015 Bladet kan også læses på aktivitetscentrets hjemmeside: www.aktivitetscenter.info Ledelse Funktion Navn Telefon Mail Centerleder og Ansvarshavende redaktør. Susanne Christensen Telefonnr. oplyses

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere