CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Fusionskontrol i Danmark

3 Christian Bergqvist Jesper Kaltoft Sune Troels Poulsen Fusionskontrol i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Christian Bergqvist, Jesper Kaltoft, Sune Troels Poulsen Fusionskontrol i Danmark 1. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indhold Indhold Forord H30 17H30 18H32 19H32 20H33 21H33 Kapitel 1. Om fusionskontrol Oversigt Fusioner omfattet af konkurrenceloven Virkningen af at en fusion er omfattet af konkurrenceloven Begrundelser for fusioner og disses mulige virkninger Formålet med fusionskontrol Regelgrundlaget Konkurrenceloven med tilhørende bekendtgørelser Udviklingen i konkurrencelovens regler om fusionskontrol Reglernes anvendelse og fortolkning, forholdet til EU-retten Fusionskontrollens genstand et markeds struktur Forudgående kontrol sikrer markedets struktur Indgreb eller ej en konkret vurdering Afgrænsning i forhold til konkurrencelovens 6 og Fusionskontrol og andre konkurrenceregler forskelle Accessoriske begrænsninger... 7B6.3. Etablering af joint ventures... 87B6.4. Køb af minoritetsaktieposterf... 97B6.5. Dominerende virksomheders opkøb af konkurrenter... 08B6.6. Dominerende virksomheders køb af minoritetsaktieposter... 18B6.7. Fusioner og omstruktureringer gennemført ved lov... Kapitel 2. Fusionsbegrebet... 81B1. Hvad er en fusion... 23H35 28B1.1. Fusionsbegrebet indledende bemærkninger... 24H35 38B1.2. Varige ændringer af virksomheders uafhængighed... 25H36 91B2. Hvornår foreligger der en fusion... 26H37 48B2.1. Fusionsbegrebet... 27H37 58B2.2. Sammensmeltning... 28H39 68B2.3. Kontrol afgørende indflydelse på en uafhængig virksomheds drift... 29H40 2H35 5

6 78B2.4. Muligheden for kontrol er tilstrækkelig... 30H42 8B2.5. Ulovbestemte undtagelser... 31H43 98B2.6. Lovbestemte undtagelserf... 32H44 291B Kreditinstitutters erhvervelse af kontrol... 3H44 391B Konkurs og lignende... 34H45 491B Finansielle holdingselskaber... 35H46 02B3. Kontrolændring elementer i vurderingen... 36H46 09B3.1. Kontrolerhververen hvem er den nye udøver af kontrol... 37H47 591B En eller flere virksomheder opnår kontrol over en økonomisk uafhængig virksomhed... 38H47 691B Enkeltpersoner og staten... 39H48 791B3.1.3 Særlig om investeringsfonde... 40H48 19B3.2. Kontrolmidlet hvordan der kan opnås kontrol... 41H49 891B Aktiemajoriteten... 42H50 91B Minoritetsaktieposter... 43H51 02B Ejeraftaler og andre aftaler... 4H53 102B Optioner... 45H55 29B3.3. Kontrollens genstand hvad skal der opnås kontrol over... 46H56 39B3.4. En varig ændring af kontrollen et krav om en vis permanensf... 47H59 49B3.5. Flere transaktionerf... 48H60 202B Flere retligt sammenhængende transaktioner... 49H60 302B Flere transaktioner udgør én samlet fusion... 50H62 59B3.6. Der skal foreligge en endelig aftale... 51H64 12B4. Hvem har del i kontrollen enekontrol og fælles kontrol... 52H64 69B4.1. EnekontrolF... 53H65 79B4.2. Fælles kontrolf... 54H66 402B Hvorvidt der foreligger del i kontrollen... 5H67 502B Hvorvidt kontrollen er fælles... 56H67 602B En konkret vurdering... 57H69 89B4.3. Kvalitative ændringer af kontrolf... 58H70 2B5. Selvstændigt fungerende joint venturesf... 59H72 9B5.1. Hvad er et joint venture... 60H73 01B5.2. Selvstændigt fungerende joint venturesf... 61H74 702B Fælles kontrol... 62H74 802B En selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner... 63H75 902B Joint venturet skal være etableret på et varigt grundlag. 64H82 6

7 Kapitel 3. Jurisdiktion... 65H85 32B1. Generelt om omsætningstærskler... 6H85 101B1.1. Ingen formodning om skadelighed for konkurrencen... 67H86 201B1.2. Omsætningstærskler et spørgsmål om anmeldelsespligt og stand still... 68H87 301B1.3. Det relevante tidspunkt for afgørelse af jurisdiktion... 69H88 401B1.4. Omsætningstærsklernes niveau et kompromis... 70H89 42B2. De enkelte omsætningstærskler... 71H90 501B2.1. Omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr H91 601B2.2. Omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr H92 701B2.3. Omsætningstærsklerne i fusionskontrolforordningenf... 74H94 52B3. De deltagende virksomhederf... 75H96 801B3.1. Generelt om deltagende virksomheder... 76H96 901B3.2. Typeeksempler på deltagende virksomheder... 7H98 62B4. Beregning af de deltagende virksomheders omsætningf 78H100 01B4.1. Den samlede nettoomsætning ved salg til tredjemand... 79H101 1B4.2. Årsregnskabet anvendes ved beregning af omsætningen... 80H102 21B4.3. Koncernomsætningen skal medregnes... 81H B Tilknyttede virksomheder... 82H104 12B Deltagende virksomheder, tilknyttede virksomheder og beregning af omsætning... 83H B Omsætningen for alle varer og tjenesteydelser skal medregnes... 84H B Statsejede virksomheder... 85H109 31B4.4. Salg af dele af en virksomhed... 86H110 41B4.5. Flere transaktioner mellem samme parter inden for to år... 87H112 72B5. Den geografiske placering af omsætningen... 8H113 51B5.1. Geografisk fordeling varer... 89H114 61B5.2. Geografisk fordeling tjenesteydelser... 90H115 82B6. Beregningsregler for kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder samt forsikringsselskaberf... 91H116 92B7. Omfordeling af kompetencenf... 92H118 71B7.1. Generelt om omfordeling... 93H B Baggrund for reglerne om omfordeling af kompetencen... 94H B Regelgrundlag og fremgangsmåde... 95H B Supplerende kriterier som grundlag for henvisning... 96H B Konsekvenser af henvisning... 97H123 81B7.2. Henvisning af en fusion fra Kommissionen til Konkurrencerådet... 98H123 7

8 812B Materielle betingelser for henvisning af en fusion til Konkurrencerådet... 9H B Fremgangsmåden ved henvisning til Konkurrencerådet før anmeldelse... 10H126 02B Fremgangsmåden ved henvisning til Konkurrencerådet efter anmeldelse H127 91B7.3. Henvisning af en fusion fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Kommissionen H128 12B Henvisning til Kommissionen før anmeldelse H128 2B Henvisning til Kommissionen efter anmeldelse H129 Kapitel 4. Anmeldelsen - pligten, indgivelsen og implementeringsforbuddet H133 03B1. Princippet om forudgående kontrol H133 13B2. Indgivelsen af anmeldelsen H B2.1. Anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen H B2.2. De anmeldelsespligtige H135 21B2.3. Tidspunktet for anmeldelse... 10H137 23B3. Anmeldelsens indgivelse og indhold... 1H B3.1. Generelt... 12H B3.2. Almindelig anmeldelse... 13H B3.3. Mulighed for forenklet anmeldelse... 14H B3.4. Forenklet behandling uden forenklet anmeldelse... 15H B3.5. Krav om almindelig anmeldelse trods umiddelbar opfyldelse af betingelserne for forenklet anmeldelse... 16H B3.6. Krav om almindelig anmeldelse trods indgivelse af fuldstændig forenklet anmeldelse... 17H B3.7. Anmeldelse i tilfælde af henvisning fra Kommissionen til Konkurrencerådet... 18H B3.8. Ændrede forhold efter anmeldelsen... 19H152 3B4. Indhentelse af supplerende oplysninger H B4.1. Generelt H B4.2. Kontrolundersøgelser... 12H154 31B4.3. Mundtlige indlæg for Konkurrencerådet H155 43B5. ImplementeringsforbuddetFF H B5.1. Begrundelsen for forbuddet H B5.2. Undtagelser H B5.3. Dispensationsadgang H B5.4. Indholdet af implementeringsforbuddet H B5.5. Sanktioner ved overtrædelse af implementeringsforbuddet H161 8

9 Kapitel 5. Behandlingsprocessen H165 53B1. Indledning H165 63B2. Hovedparten af alle anmeldte fusioner bliver hurtigt godkendt H166 73B3. Kompetencefordelingen mellem Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i fusionssager... 13H167 83B4. Centrale led i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde H B4.1. Afgrænsning af de(t) relevante marked(er) H B4.2. Juridiske vurderinger H B4.3. Parternes argumenter for godkendelse af fusionen H B4.4. Høring H B4.5. Tilsagn H170 93B5. Forhåndsdrøftelser H171 41B5.1. Generelt H B5.2. Emner for forhåndsdrøftelser H172 32B Kontrolskifte og omsætningsberegning H172 42B Anvendelse af forenklet procedure... 14H173 52B Udeladelse af oplysninger H173 62B Behandling på engelsk H173 72B Markedsafgrænsning H174 82B Henvisning H B5.3. Afviklingen af forhåndsdrøftelserne H174 04B6. Anmeldelsens fuldstændighed H175 14B7. Fase I H176 24B8. Fase II H178 34B9. Forenklet behandlingsprocedure H B9.1. Generelt H B9.2. Anvendelsen af den forenklede behandlingsprocedure... 15H B9.3. Indholdet af den forenklede behandlingsprocedure H180 4B10. Høring og meddelelse om betænkeligheder H181 54B11. Ingen beslutning inden for fristerne H183 64B12. Forlængelse af tidsfrister H B12.1. Ved nye eller reviderede tilsagn H B12.2. På fusionsparternes anmodning eller med deres samtykke H B12.3. Ved begæring om henvisning til Kommissionen H B12.4. Ved Konkurrenceankenævnets hjemvisning af en fusion til fornyet behandling? H B12.4. I andre tilfælde? H186 74B13. Tilbagekaldelse H187 51B13.1. Af godkendelsesbeslutninger... 16H B13.2. Af godkendelsesbeslutninger efter forenklet procedure H189 9

10 751B13.3. Opløsning af allerede gennemførte fusioner H B13.4. Foreløbige foranstaltninger H194 84B14. Offentlighed H B14.1. Generelt H B14.2. Offentliggørelse af en anmeldt fusion H B14.3. Offentliggørelse af afgørelser H B14.4. Offentlighed i forhold til Konkurrencerådets medlemmer H197 94B15. Aktindsigt H198 05B16. Klageadgang H B16.1. Til Konkurrenceankenævnet... 17H B16.2. Til domstolene H B16.3. Klagefrister H202 61B16.4. Værneting H B16.5. Rette sagsøgte H B16.6. Opsættende virkning H204 Kapitel 6. Den materielle bedømmelse H207 15B1. Det materielle bedømmelseskriterium H B1.1. Udviklingen i det materielle bedømmelseskriterium og den tilknyttede teori H208 92B Begrebet effektiv konkurrence og anvendelsen af økonomisk teori H B1.2. Bevisbedømmelsen og analyserammen H B Bedømmelsen af ukomplicerede fusioner... 18H B Konkurrencerådets skønsbeføjelse ved vurderingen af fusioner H218 25B2. Horisontale fusioner H B2.1. Ikke-koordinerede virkninger ved horisontale fusioner H B Høje markedsandele H224 32B Fusionen omfatter produkter med en høj substitutionsgrad H B Kunderne har begrænsede muligheder for at skifte leverandør H B Konkurrenterne kan ikke reagere på prisstigninger via en udvidelse af udbuddet H B Den fusionerede virksomhed kan udelukke konkurrenterne H B Fusionen eliminerer en betydelig konkurrencemæssig faktor H234 10

11 832B Andre forhold som understøtter evnen til at udøve markedsmagt H B2.2. Koordinerede virkninger ved horisontale fusioner... 19H B Koordinerede virkninger i praksis... 20H B Etablering af koordineringsbetingelser H B Kontrol af afvigelser via en høj grad af gennemsigtighed i markedet H B Disciplinære foranstaltninger rettet mod afvigelser H B Reaktioner fra tredjemand, herunder potentielle konkurrenter og kunder H B2.3. Effektivitetsgevinster ved horisontale fusioner H B2.4. Adgangsbarrierer og potentiel konkurrence H253 35B3. Ikke-horisontale fusioner H B3.1. Safe habour for ikke-horisontale fusioner H B3.2. Ikke-koordinerede virkninger ved vertikale fusioner H258 42B Evnen og incitamentet til at gennemføre inputforeclosure H B Evnen og incitamentet til at gennemføre kundeforeclosure... 21H B Den mærkbare begrænsning af konkurrencen og forbrugerskaden H B Indsigt i konkurrenternes omkostninger H270 71B3.3. Ikke-koordinerede virkninger ved konglomeratfusioner H B Evnen og incitamentet til at gennemføre en leveragestrategi H B Den mærkbare begrænsning af konkurrencen og forbrugerskaden H B3.4. Koordinerede virkninger ved vertikale fusioner og konglomeratfusioner H B3.5. Effektivitetsgevinster ved ikke-horisontale fusioner H B Effektivitetsgevinster ved vertikale fusioner H B Effektivitetsgevinster ved konglomeratfusioner... 20H280 45B4. Joint ventures... 21H B4.1. Risikoen for spillover effects... 2H B Stifterselskaberne forbliver aktive på samme marked som joint venture-selskabet... 23H B Moderselskaberne forbliver aktive upstream eller downstream... 24H B Stifterselskaberne forbliver aktive på et nabomarked... 25H287 11

12 52B Fritagelse efter konkurrencelovens 8 ved eventuelle konkurrenceproblemer ved et joint venture... 26H288 5B5. Failing firm... 27H289 65B6. Modvirkende købermagt... 28H290 Kapitel 7. Betinget godkendelse... 29H293 75B1. Konkurrencerådets godkendelse eller forbud H B1.1. Den betingede godkendelse som begreb tilsagn, vilkår og påbud H294 85B2. Den materielle udformning af tilsagn og tilsagnspakker H B2.1. Strukturelle tilsagn afvikling af aktiviteter og frasalg af aktiver... 23H B Strukturelle tilsagn kan omfatte andet end egentligt frasalg H B Det (klassiske) strukturelle tilsagn frasalg af aktiviteter H B Et levedygtigt aktivitetsområde H B En egnet køber og vurderingen heraf H B Skærpelse af kravene til implementeringen H B Alternative afhændelsestilsagn salg af kronjuvelerne. 239H B2.2 Adfærdsmæssige tilsagn H B Adfærdstilsagn som støtte for et strukturelt tilsagn H B Adfærdstilsagn som selvstændigt instrument H B Imødegåelse af risikoen for informationsudveksling H B Tilsagn vedrørende den fremtidige samhandel... 24H320 62B Meddelelse af licens, åbning af tekniske standarder og udlevering af tekniske oplysninger H B Indrømmelse af tredjepartsadgang til netværk og tjenester H B Korrektion af markedsfejl og konkurrencebarrierer H B Imødegåelse af risikoen for krydssubsidiering og andet misbrug H B Afhjælpning af konsekvenserne af konkurrenceproblemer H B Sikring af et joint ventures selvstændige forretningsprofil H B Adfærdstilsagn fremadrettet H B2.3. Tilsagn i oligopolistiske sager H338 95B3. Implementeringen af tilsagn og vilkår H B3.1. Tidsrammen for fremlæggelsen af tilsagnspakker H342 12

13 372B Tilsagnspakker under prænotifikationsdrøftelser... 25H B3.2. Fremlæggelsen af forslag til tilsagn og analysen heraf H B Markedshøring vedrørende fremlagte forslag til tilsagn. 257H B Det materielle bedømmelseskriterium H B Bedømmelsen af tilsagn i fase I overfor tilsagn i fase II 259H B3.3. Implementeringen af tilsagn H346 72B Implementeringen af et strukturelt tilsagn H B Implementeringen af et adfærdsmæssigt tilsagn H350 06B4. Ændringer i afgivne tilsagn H353 16B5. Tilbagekaldelse af en godkendelse H355 Kapitel 8. Accessoriske begrænsninger H357 26B1. Begrebet accessorisk begrænsning og dets baggrund... 26H357 81B1.1. Begrebets afgrænsning samt anvendelsen af EU-praksis H359 36B2. Anmeldelse og behandling af accessoriske begrænsninger H360 46B3. Det materielle indhold af accessoriske begrænsninger H B3.1. Prækontraktuelle begrænsninger H B3.2. Postkontraktuelle forpligtelser under standstill perioden H B3.3. Postkontraktuelle begrænsninger efter endelig godkendelse H B Bestemmelser vedrørende opdelingen af aktiver erhvervet i fællesskab H B Konkurrenceklausuler i tilknytning til virksomhedsoverdragelser H B Konkurrenceklausuler i tilknytning til etableringen af selvstændigt fungerende joint ventures H B Fortrolighedsforpligtelser og andre former for klausuler H B Licensaftaler i tilknytning til virksomhedsoverdragelser og joint ventures... 27H B Aftaler om køb, levering eller andre former for samarbejde H380 Kapitel 9. Fusionskontrol i Grønland og på Færøerne H385 56B1. Indledning H385 6B2. De grønlandske regler om meddelelsespligt H385 76B3. De færøske regler om fusionskontrol H388 Bilag H391 Domsregister H411 Stikordsregister H435 13

14 Forord Reglerne om fusionskontrol blev indført i konkurrenceloven med virkning fra 1. oktober 2000 og har dermed været gældende i mere end 11 år. Siden reglernes indførelse har konkurrencemyndighederne truffet mere end 100 afgørelser, hvoraf adskillige er betinget af opfyldelsen af vilkår. En fusion er blevet forbudt. I 2010 blev konkurrencelovens omsætningstærskler for anmeldelsespligt sænket markant, og langt flere fusioner er derfor nu omfattet af anmeldelsespligt efter konkurrenceloven. Vi har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en systematisk fremstilling af gældende ret, som kan være til hjælp ved vurderingen af, om en virksomhedstransaktion udgør en fusion, der skal anmeldes til konkurrencemyndighederne, og om fusionen kan forventes godkendt umiddelbart eller på grundlag af en eller flere betingelser. Bogen er baseret på konkurrencelovens regler om fusionskontrol, konkurrencelovens forarbejder og konkurrencemyndighedernes praksis. Til belysning af konkurrencelovens regler om fusionskontrol har vi inddraget Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (EU- fusionskontrolforordningen) og praksis fra Kommissionen og EU-Domstolen. Vi har kun undtagelsesvis medtaget materiale offentliggjort efter 1. oktober Bogen afspejler den proces, som anmeldelsen og behandlingen af en fusion gennemløber, og den er opdelt i ni kapitler. I kapitel 1 introducerer vi reglerne om fusionskontrol. I kapitel 2 og 3 analyserer vi reglerne om anmeldelsespligt for fusioner. I kapitel 4 og 5 analyserer vi de frister og procedurer, som finder anvendelse på anmeldelsespligtige fusioner. I kapitel 6, 7 og 8 analyserer vi den materielle behandling af en fusion, herunder om godkendelsen af en fusion skal betinges af vilkår. I tilknytning hertil analyserer vi, om en aftale, der er knyttet til fusionen, kan anses for accessorisk til fusionen. I kapitel 9 gennemgår vi reglerne om fusionskontrol i Grønland og på Færøerne. Forfatterne er Christian Bergqvist, lektor, Ph.d., Center for European Studies in Economic Law (CESEL), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor han har specialiseret sig i fusionskontrol og konkurrenceret. Jesper Kaltoft, advokat og partner i Bech-Bruun Advokatfirma, hvor han har specialiseret sig i fusionskontrol, konkurrenceret og udbudsret. Sune Troels Poulsen, lektor, Ph.d., Center for European Studies in Economic Law (CE- SEL), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor han har specialiseret sig i fusionskontrol, konkurrenceret, udbudsret og statsstøtteret. Stud. jur. Anders Schulz, stud. jur. Asbjørn Andersen, stud. jur. Niels Kristian Friis Juhl og stud. jur. Josephine Toft-Jørgensen har med stor flid og omhu udarbejdet bogens registre, og vi vil gerne benytte denne mulighed for at takke for deres indsats. 14

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE CAROLINE HEIDE-JØRGENSEN Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret Caroline Heide-Jørgensen Lærebog i Konkurrence-

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TOBIAS INDÉN & KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig-privat samarbejde Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen Offentlig-privat samarbejde Jurist-

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag John Klausen REVALIDERING nyt juridisk forlag Revalidering John Klausen Revalidering Nyt Juridisk Forlag 2011 John Klausen Revalidering 1. udgave, 1. oplag 2011 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9088-0 Erik Werlauff SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 SE-Selskabsret

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen

Offentlighed i forvaltningen JON ANDERSEN Offentlighed i forvaltningen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlighed i forvaltningen Jon Andersen Offentlighed i forvaltningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Jon Andersen

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Opinion of Advocate General Jacobs, Case C-7/97: Bronner

Opinion of Advocate General Jacobs, Case C-7/97: Bronner Markedsret Del 1 »The primary purpose... is to prevent distortion of competition and in particular to safeguard the interests of consumers rather than to protect the position of particular competitors«opinion

Læs mere

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retten til et hjem Ejendomsret, privatliv og forsørgelse Nikolaj Nielsen Retten til et hjem Ejendomsret,

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret

EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret Pernille Wegner Jessen (red) Michael Steinicke (red) EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret?l* Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Indholdsfortegnelse Forord 9 EU-konkurrencerettens indflydelse

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG KILDEBESKYTTELSE Peter Lambert & Iben Gjessing KILDEBESKYTTELSE Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Peter Lambert &

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne December 2008 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 6 1.1. Kommissorium for udvalget... 6 1.2. Oversigt over indholdet af udvalgets rapport...

Læs mere

PER VEJRUP-HANSEN JOHN KONDRUP BRANCHEANALYSE ERHVERVS- OG BRANCHEBESKRIVELSE I ØKONOMISK PERSPEKTIV HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

PER VEJRUP-HANSEN JOHN KONDRUP BRANCHEANALYSE ERHVERVS- OG BRANCHEBESKRIVELSE I ØKONOMISK PERSPEKTIV HANDELSHØJSKOLENS FORLAG PER VEJRUP-HANSEN JOHN KONDRUP BRANCHEANALYSE ERHVERVS- OG BRANCHEBESKRIVELSE I ØKONOMISK PERSPEKTIV HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Brancheanalyse Erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv Per Vejrup-Hansen

Læs mere

Fusionskontrol i Den Europæiske Union

Fusionskontrol i Den Europæiske Union Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT IV KONKURRENCE Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 BRUXELLES

Læs mere

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere