Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser."

Transkript

1 Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende Hydraulisk afhærdende Hurtig og reaktiv udtørring Meget lavt udtørringstab Allerede efter tre timer er det regnfast, gåbart og kan viderebearbejdes Diffusionsåben, frost-, UV- og ældningsbestandig Velegnet til anvendelse i "aggressivt" miljø i henhold til DIN 4030 Trykstærk Velegnet til alle underlag på bærende konstruktioner Nem og effektiv påføring Rodfast Kan påføres med kost, spartel eller egnet sprøjteudstyr Indeholder ikke opløsningsmidler Hæfter uden primning på matfugtige underlag Vandtætningsmateriale i henhold DIN 18195, del 2, tabel 7 og 8 Modstandsdygtigt mod aggressivt vand, der angriber beton iht. DIN 4030 Velegnet til negativt vandtryk Anvendelsesområde På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Det kan anvendes problemfrit og uden lange ventetider under vanskelige forhold, såsom ved høj fugtighed, lave temperaturer osv. Vandtætning af byggeri: AQUAFIN-RS300 kan anvendes under nedenstående forhold til vandtætning af jorddækkede vægge og gulve, der består af murværk eller beton, og både i nybyggerier og eksisterende konstruktioner: Jordfugt/ikke-stående overfladevand i henhold til DIN 18195, del 4 Vand uden tryk, på dækoverflader og i vådrum i henhold til DIN 18195, del 5 Opstuvet overfladevand i henhold til DIN 18195, del 6 Vandtryk i henhold til DIN 18195, del 6 (ved egnede byggerier) Vandtætning af vandbeholdere i henhold til DIN 18195, del 7 (f.eks. svømmebade, drikkevand og spildevand)

2 Horisontalspærre i og under vægge mod opstigende fugt Vandtætning af jorddækkede ydervægge mod opstuvet overfladevand samt vandtryk på op til tre meter, inklusive støbeskel Vandtætning ved elementsamlinger Velegnet til at klæbe isolering på. Ved vandtætning af beholdere skal vandet analyseres. Se påvirkningsgrader for kemiske angreb i DIN AQUAFIN-RS300 er velegnet til "aggressivt miljø" (miljøklasse XA2). Tætning under keramiske fliser: AQUAFIN-RS300 er en nem, effektiv og langsigtet vandtætning af vådrum. Det kan f.eks. være i køkkener, private og offentlige vådrum samt balkoner og terrasser, svømmebade og omgivelser til svømmebade. Den vandtætte membran i støbeskellet forstærkes med ASO-tætningsbånd-2000 eller ASO-tætningsbånd-2000-S afhængig af vandbelastningen. AQUAFIN-RS300 er egnet til vandbelastning i klasse A og B i henhold til DIN 18195, del 7 samt A0 og B0 ifølge ZDB-informationsarket (*1). Vandtætheden er testet efter principperne for mineralsk baseret vandtætning (MDS) og for vandtætning sammen med flisebelægning (AIV). Det er godkendt op til 6 meters vandtryk. Tekniske data Flydende komponent: Pulverkomponent: Basis: polymerdispersion specialcement funktionel filler Blandingsforhold: 1 vægtdel 1 vægtdel Emballage: Spand med 20 kg sæt: Spand på 10 kg Pose på 2 x 5 kg Farve: hvid grå Færdigt produkt Massefylde: ca. 1,27 g/cm 3 Brugstid *): ca. 45 minutter Underlag/temperatur ved påføring: +5 C til +35 C Trækstyrke iht DIN EN 1542: > 1,0 N/mm 2 Trækstyrke iht DIN 53504: ca. 1,0 N/mm 2 ved +23 C Aftræksstyrke iht DIN 53504: ca. 85% ved +23 C Revneoverbyggende iht DIN EN ,4 mm revne, holdt i 24 timer: gennemført Vandtæthed i byggerier iht PG MDS og AIV, (15 m vandsøjle): gennemført Vandtæthed ved negativt vandtryk: 2.0 bar Dampdiffusion µ-værdi, ved 2mm tørfilmtykkelse: ca Sd-værdi ved 2 mm tørfilmstykkelse: ca. 2,5 m Forhold/materialeforbrug/tykkelse på tørfilm: Ca. 1,5 kg per millimeter lagtykkelse. Forbrug 1-3,5 kg/m 2 afhængig af vandbelastning. Lagtykkelse 1-3 mm. Påføres i 1-2 lag uden primer og på matfugtigt underlag.

3 Vandtætning i henhold til DIN 18195, del 7: Under keramiske fliser: min. 3,0 kg/m 2 (ca. 2 mm) Anvend vådfilm med ca. 1,1 mm tykkelse pr. mm tykkelse på tørfilm. Ved ujævne underlag er forbruget højere. Klar til brug*): Regntæt efter ca. tre timer. Det må ikke komme i kontakt med opstuvet overfladevand under vandtryk efter ca. tre dage fliser kan lægges efter ca. 6 timer *) ved +20 C og en relativ luftfugtighed på 60 % Opbevaring: Pulverkomponent: køligt og tørt i seks måneder. Flydende komponenter: frostfrit i seks måneder i den originale, uåbnede beholder. Anvendes straks efter åbning af emballagen. Rengøring: Værktøjet rengøres med vand, inden produktet indtørrer. Indtørrer produktet, kan det blødgøres med AQUAFIN-Cleanser, og efterfølgende vaskes af. Forberedelse af underlaget Underlaget skal være bæredygtigt, jævnt og fuldfuget. Det skal være fri for lunker, huller, store revner og grater, støv og alt, der kan hæmme klæbningen, såsom olie, maling, cementslam og løst materiale. Når det anvendes med flisebelægning, henføres til DIN 18157, del 1, for en vurdering af underlaget. Beton med fyldte samlinger, mørtel klasse PII og PIII, fuget murværk, cementbaseret afretningslag, asfalt med hårdhedsklasse IC10 og IC15, fugtresistente gipsplader og gipsfiberplader er egnede underlag. Hjørner og kanter såsom bundplader etc. skal afrundes eller skråslibes. Fordybninger > 5 mm såvel som mørteloverskud, åbne stød- eller horisontale samlinger, løsrevet materiale, stærkt porøst underlag eller ujævnt murværk skal udbedres på forhånd med en egnet cementbaseret mørtel såsom f.eks. Inducret BIS 5/40 eller SOLOCRET-15. Underlaget skal være matfugtigt ved påføringen. Anvend ASO-Unigrund-GE eller ASO-Unigrund-K til at grunde meget porøse underlag, gasbeton eller gipsholdige underlag for at forbedre klæbeevnen. Dampgennemtrængning fra bagsiden eller fugt fra den negative side skal udelukkes. Ved vandtætning med indtrængende bagsidefugt, skal der altid forbehandles med AQUAFIN-1K for at undgå tryk fra underlaget. Afhængig af vandbelastningen behandles med ét eller flere lag. Hvis der er jordfugt vil forbruget være minimum 1,75 kg/m 2 og for opstuvet overfladevand minimum 3,5 kg/m 2 AQUAFIN-1K. På betonkomponenter er det også muligt at udelukke fugt fra den negative side med ASODUR-SG2/ SG2-thix med et forbrug på g/m 2. Påføring af produktet Underlaget skal være matfugtigt, når AQUAFIN-RS300 påføres. Meget porøse og let sandede underlag skal grundes med ASO-Unigrund. Grunderen skal være helt tørret ind, før der arbejdes videre.

4 Ca % af den flydende komponent hældes i blandespanden og blandes med pulverkomponenten til en ensartet konsistens uden klumper. Resten af væsken tilføjes efterfølgende, og det blandes godt. Med en mekanisk omrører (ca o/m) påregnes en blandingstid på ca. 2-3 minutter. Det skal stå i ca. 5 minutter og derefter omrøres grundigt igen. AQUAFIN-RS300 påføres med en kost eller en spartel i ét eller flere lag uden porer. Andet lag kan påføres, når det første lag er gåbart eller ikke beskadiges af næste lag (ca. 2-4 timer afhængig af forholdene). Ved spartling anvendes en tandspartel på 4-6 mm afhængig af belastningen, hvorefter der efterglattes. Der må ikke påføres mere end 3 kg/m 2 pr. arbejdsgang, da det vandtætte lag kan revne pga. det høje bindemiddelindhold. AQUAFIN-RS300 kan sprayes på. Når der bruges spray, må der maksimalt bruges 0,15 l/10 kg AQUAFIN-RS300 afhængig af det anvendte udstyr. Ved vandtætte dilatationsfuger og støbeskel anvendes et ASO-tætningsbånd, der er egnede til de specifikke vandforhold. Med en tandspartel på 4-6 mm, påføres AQUAFIN-RS300 minimum 2 cm bredere end tætningsbåndet og på begge sider af den samling, hvor overbygningen skal være. ASO-tætningsbånd-2000/-S lægges på det friske lag og trykkes efterfølgende forsigtig ind i vandtætningslaget med en stålspartel eller rulle, uden at der dannes hulrum eller folder. Tætningsbåndet skal være fuldt indlejret og tildækket. Vandet må ikke løbe om på bagsiden af ASO-tætningsbånd-2000/-S. ASO-tætningsbånd-2000/-S lægges i en sløjfe hen over dilatationsfuger. De vandtætte bånd-samlinger skal overlappe med minimum 5 til 10 cm, og påklæbes uden folder ved hjælp af AQUAFIN-RS300; de dækkes til med et lag mere. Fliser kan lægges med fliselim UNIFIX-2K. Inden fliserne lægges, skal vandtætningen være fuldstændig gennemhærdet. Følgende kan anvendes som et alternativ til ASO-tætningsbånd (hulkehl): AQUAFIN-1K påføres i støbeskellet mellem sokkelområdet og væggen. Derefter laves en hulkehl på ca. 4 cm med Inducret BIS 5/40 eller tilsvarende. Når det er helt tørt, vandtættes med AQUAFIN-RS300. Dræn- og beskyttelsesplader til konstruktioner, der er i kontakt med jord: Vandtætningslag skal beskyttes mod vejrpåvirkning og mod mekanisk skade ved hjælp af egnede beskyttelsesforanstaltninger i henhold til DIN 18195, del 10. Beskyttelsen påføres, når laget er helt tørt. Isoleringen kan påklæbes med AQUAFIN-RS300. I det tilfælde blandes pulverkomponenten med ca % af den flydende komponent, så der dannes en plastisk konsistens, og indstøbes helt med en egnet tandspartel. Dræn monteres i henhold til retningslinjerne i gældende standard. Anbefalinger Under hærdningsprocessen må vandtætningsmembranen ikke komme i kontakt med vand. Vandgennemtrængning fra bagsiden kan føre til afskalning ved frostgrader. Når der er stærk sol, skal arbejdet foregå i skygge. Overfladen kan blive lidt klistret ved høje temperaturer på grund af det høje indhold af polymer. I det tilfælde anbefaler vi at efterbehandle med vand for at sikre fuldstændig hydrering. Overfladetemperaturen kan falde til under dugpunktet i rum med høj fugtighed og/eller utilstrækkelig ventilation (f.eks. vandebeholdere) (kondensering). Dette undgås ved hjælp af egnede foranstaltninger, såsom f.eks. affugtere. Det er ikke tilladt at opvarme direkte eller at blæse ukontrolleret varm luft ind i.

5 I en beholder med stærk strøm samt områder med lavt vand med øget vandgennemstrømning vil AQUAFIN-RS300-laget erodere hurtigere. Dette gør sig især gældende, når der også er høje vandtemperaturer (> +25 C). Vi anbefaler, at anvendelsen af AQUAFIN-RS300 vurderes i forhold til projektet. Hvis det er nødvendigt, kan AQUAFIN-RS300 belægges med fliser. Som overfladebeskyttelse må AQUAFIN-RS300 ikke udsættes for punktbelastning eller lineær belastning. AQUAFIN-RS300 kan pudses og males ovenpå med dampdiffusionsåben dispersionsmaling uden opløsningsmidler eller dispersionssilikatmaling (ikke ren silikatmaling). Med en poreforseglende grunder undgås direkte kontakt med metaller, såsom kobber, zink og aluminium. En poreforseglende grunder kan laves med to lag ASODUR-GBM. Ved første lag påføres rigeligt på det affedtede og rengjorte underlag. Når grunderen har siddet på i ca. 3-6 timer, påføres et lag ASODUR-GBM med en kost og 0,2-0,7 mm quartz-sand spredes ud over. Forbrug på ca g/m 2 ASODUR-GBM. Se gældende datablad fra EU om sundhed og sikkerhed. Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Produkt datablad Udgave 10/10/2013 Sikafloor -16 Pronto 2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika / fordele Test Afprøvninger / Standarder

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm Ultratop CEMENTITIOUS SCREED C40-F10 A9-A2 fl-s1 Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm EN

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Den lille jævne weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Indholdsfortegnelse: Signaturforklaringer/ordforklaringer Signaturforklaringer... 4-5 Ordforklaringer...6-7 Generelt/forudsætninger

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

Effektiv fugtisolering med Weber

Effektiv fugtisolering med Weber Effektiv fugtisolering med Weber Foto: Jens Markus Lindhe - produkter til optimal vandtætning Effektiv fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Til vandtætning af byggerier har vi en serie

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere