Glasværn UV. 07 UP. 04 UP. 05 UP. 06 UP. 07 UP. 08 O. 06 UV. 32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glasværn UV. 07 UP. 04 UP. 05 UP. 06 UP. 07 UP. 08 O. 06 UV. 32"

Transkript

1 Kt..742 (ok. betonafdækning) O. 01 O. 02 O. 03 UV. 08 Kt (ok. murværk) UV. 01 UP. 01 UV. 02 UV. 03 UV. 04 UV. 05 UP. 02 UV. 06 UV. 09 acade mod nord Kt (ok. sokkel) Kt (ok. murværk) Kt (ok. sokkel) UV. 07 Kt (uk. murværk) Kt (ok. murværk) Kt (ok. murværk) UV. 10 Kt (uk. murværk) UV. 11 Kt (ok. murværk) or halvtag se tegning 09 O. 04 O. 06 O. 07 O. 08 O. 09 O. 10 O. 11 Note, koter ved sokler, dør og vindueshuller: Koter ved sokler er ok. letklinkerblok. Ved afsætning af dør og vindueshuller kontrolleres tegning 06 Note, tag og udhæng: O. 05 Tagbeklædning udføres i zink med stående false. or udførelse af zinkdetaljer, se Rheinzink alseteknik heckliste for blikkenslagere. Kviste udføres iht. Bygerfa blad nr or inddækning omkring skorsten, se Bygerfa blad nr UV. 22 Note, skorsten. Kt (ok. murværk) Skorsten afsluttes med krave af beton. UV. 24 UV. 25 UV. 26 UV. 27 UV. 28 UV. 29 UV. 30 UP. 03 UP. 04 UP. 05 UP. 06 UP. 07 UP. 08 Ved opmuring af skorsten, se Bygerfa blade nr. (27) og (27) Se endvidere SBi kap samt kap og Note, tagrender og nedløbsrør: UV. 19 UV. 20 UV. 21 Kt (uk. murværk) UV. 23 Kt (ok. murværk) Kt (ok. sokkel) Kt (ok. sokkel) Tagrender udføres i zink, Reheinzink nr. xxxxxx. Render lægges i konventionelle rendejern, som nedfræses i tagplader. Nedløbsrør udføres ligeledes i zink. astgørelse af nedløbsrør udføres af rørholdere til indbankning i fuger. Note, ovenlys. 05 På følgende ovenlys monteres henholdsvis motorstyring og udvendig solafskærmning. acade mod syd Kt..742 (ok. betonafdækning) Ovenlys nr. Motorstyring Solafskærmning O.01 O.02 O.03 O.04 Motorstyring Solafskærmning O.05 Motorstyring Solafskærmning O.06 Motorstyring O.07 Solafskærmning O.08 Solafskærmning O.09 Motorstyring Solafskærmning O.10 O.11 O. 06 O. 06 UV. 15 Kt (ok. murværk) UV. 16 UV. 12 UV. 13 UV. 32 UP. 09 Kt (ok. murværk) Kt (uk. murværk) Kt (ok. murværk) UV. 14 Kt (ok. murværk) UV. 17 UV. 18 UV or halvtag se tegning 09 or indgangsparti se tegning 09 Opstalter 1: Gavl mod vest Gavl mod øst Gavl mod øst IL: Skovvænget T opstalt

2 Kt (Vandret højdegrænseplan) B Vedrørende Skotrender/Veluxvinduer: er udføres ltracing omkring veluxvindue. Skotrende udføres med fald som anvist af Rheinzink. LB 106 Kt (uk. rem) Note, generelt: lle mål kontrolleres på stedet. lle mål er i mm LB Snit LB 106 Trin udføres af 32 mm. eg. Trinnene overfladebehandles som øvrigt gulv. Trødtrin udføres af 15 mm. fabriksmalet Mplade. Vanger udføres af konstruktionstræ. er udføres opskalkning for trin. Både optrinnet, selve trinnene og udtrin skal have samme grund og stigning. Trappens totale stigning kontrolleres derfor inden opbygning Kt (ok. gulv) Konstruktion, dæk i vådrum: 10 mm. fliser og fliseklæb Vådrumssikringssystem fra LIP (Til materialer indeholdende byggefugt) ca. 60 mm. afretning. ca. 80 mm. betondæk. (or armering se ingeniørprojekt) 300 mm. polystyren. () Betondæk udføres selvbærende og der etableres opkanter langs betondækket som vist på nærværende tegning. Kt (Skæring mellem facade og tag) Vedrørende montering og indbygning af veluxvindue over skotrende: Ovenlyset eltraces. Se Velux Håndværkerens Håndbog side 103 Badeværelse udføres jf. SBi 200 (Vådrum) Kviste: Kviste leveres præfabrikerede. et er leverandørens ansvar at den fornødne dimensionering, stabilitet og styrke kan dokumenteres inden levering og montering. 800 Trin Bagside af trappeløb 68 Trin ilægges efter opsætning af gipsplader på vange og opskalkningsopbygning. er fuges med hvid siliconefugemasse mellem trin og gipsvæg Vange samt opskalkning. (Udføres af f.eks 2 x mm. konstruktionstræ) 1428 er fuges med hvid siliconefugemasse mellem trin og væg. 02 Udluftningsrist 1135 Kt (Niveauplan) 12 Trinforkant er udføres udluftningsrist i stødtrin for udluftning af hulrum bag trappe. Stødtrin Udluftningsrist Gulv Betondæk Polystyren Længdesnit og opstalt af indvendig trappe Snit BB IL: Snit BB samt længdesnit 02

3 B Konstruktion, kip. er udføres ventileret spalte hele vejen langs husets kip. LB 107 Ovenlys: Lysninger udføres af 13 mm. Mplader. er udføres ingen indfatninger omkring ovenlys Konstruktion, tagfod: 19 mm. vandfast krydsfinér som vindbrædt. 25 x 200 mm. sternbrædt til savskåret fyrretræ U.S. Sternbrædt malerbehandles med heldækkende træbeskyttelse på alle sider inden opsætning. RL 9010 Underbrædder udføres af x 25 mm. yrretræ, savskåret. U.S Underbrædder malerbehandles ligeledes inden opsætning. Rendejerne til tagrender opsættes til vandret tagrende. Spærender malerbehandles inden montering af underbrædder og sternbrædt. I ventilationsspalte isættes fuglegitter. Vægflange langs hems: 75. klodser af mm. konstruktionstræ skues på siden af bjælke. 2 x 13 mm. gipsplader på begge sider af klodser. Vægflange afsluttes som værn på trappe. Karme til invendige glaspartier udføres i henholdsvis 13 mm. 35 mm. høvlede fabriksmalede lister. "Karmtræ" (35 mm) udføres med samme bredde som gipsvægge. Konstruktionsopbygning, hems: 22 mm. vandfast spånplade. x 200 mm. konstruktionstræ pr. 600 mm. 2 x 13 mm. Gipsplader. 331 Kt (ok. gulv) ør og vindueslysninger udføres som en del af bærende bagmure i letbeton. Letbeton spartles og malerbehandles. er fuges med hvid antimugbehandlet mellem malerbehandlet lysninger og vinduespartier for tæthed. Udvendigt fuges med mørtelfuge. Se dør og vinduesopstalt, tegning 06 Vinduesplader udføres i 28 mm. høvlede fyrretræsplader. er fuges med overmalbar byggesilicone i samling mellem vinduesplade og vindue samt mellem vinduesplade og indervæg/lysning for at sikre tæthedsplan. TB Trapper til hemse udføres som vangetrapper med stødtrin. Vanger udføres i høvlet fabriksmalet fyrretræ. Trin udføres i egetræ, ubehandlet. Stødtrin udføres i fabriksmalet Mplade. B Konstruktion, gipsskillevægge: 2 x 13 mm. gipsplader 70 mm. stålregler pr. 600 mm. 75 mm. mineraluld. er fuges med akustikfugemasse mod alle tilstødende bygningsdele, ikke mindst mod indvendige ludklassificerede døre. Skabe indbygges i gipsvægge. Tilsætning omkring skabe udføres i gipsplader og malerbehandles som vægge. orsokkel udføres ligeledes som en del af væggen, i gipsplader og lægter. Væghul udføres i 10 mm. overstørrelse lodret og vandret i forhold til de valgte højskabe. er afsluttes med overmalbar fuge mellem skabskorpus og væg. Kanter på gipsplader forstærkes med (usynlige) spartelhjørner. BMÆRK: Tag højde for spartelhjørners egentykkelse ved afsætning af væghul. Skabe isættes så den lukkede låge ligger glat med forkant væg. 04 Kt (ok. gulv) Radonsikring udføres af P folie fra Sundolitt. I samlinger fuges med botylklæbemasse. Radonsikringen skal føres hele vejen fra underside af betondæk til underkant af nederste facadeteglsten. Snit Snit IL: Skovvænget T01303 snit x 594

4 69 19 TB 101 og SB På siden af skorstenen indmures et antal huller som hylder. Øverst indmures tillige renselem. Konstruktion, værn: 68 mm. fyrretræssøjler påskrues på siden af bjælke pr. 400 mm. 2 x 13 mm. på begge sider af værn. Værn afsluttes med høvlet fabriksmalet fyrretræsbrædt. er udføres skyggenot under afslutning. Øverste gipskant afsluttes med spartelprofil inden malerbehandling. LB 104 Konstruktion, tagflade: Zink i lodrette baner, samlet med stående false 19 mm. tagplader, vandfastkrydsfinér. 70 mm. udluftningsspalte. 1 mm. mineraluld. 100 mm. mineraluld. ampspærre, P folie RW 45 mm. mineraluld, x mm. strøer pr. 300 mm. LB 101 Strøer under gulve lægges med en tæthed som anvist af gulvleverandøren Kviste udføres zinkbeklædt på tag og flunker. Tag på kvist udføres som afvalmet tagflade med fald til 3 sider. I falsede samlinger vedkviste og skotrender ilægges tætningsbånd inden sammenklemning. BMÆRK: Hele konstruktion i kvisten skal udføres ventileret. er er indtegnet ventilationsspalte i kvistens forkant LB 103 fstandsklods pr. 300 mm. for sikring af udluftning. Bordplade i køkken føres helt ud i vinduespartier i køkken. Under køkkenbordplade etableres dampspærre mellem letbeton og vinduespartier. ærdig overkant vinduesplade danner ok. base for badekar. Opmuringen omkring badekar udføres af letbeton eller fibergips, afstivet i nødvendigt omfang. er opbygges gipsvæg omkring huller for højskabe samt åbne hylder. BMÆRK: Indde i åbne hylder indbygges inspektionslem. Kt (ok. gulvafløb) Konstruktion, dæk i vådrum: 10 mm. fliser og fliseklæb Vådrumssikringssystem fra LIP (Til materialer indeholdende byggefugt) fretning. ca. 70 mm. betondæk. (Se producentanvisning, LWIS) (or armering se ingeniørprojekt) LWIS svalehaleplader 200 x 75 mm Kertostrøer pr. 300 mm. (Se i øvrigt ingeniørtegning 2.101) orskalling pr. 300 mm. BMÆRK: Ok. gulvafløb skal ligge 30 mm. lavere end ok. gulv ved dør. er opsættes fliser helt til loft i bruseniche LB 101 er isættes indvendigt glasparti over dør. I bruceniche sænkes loft til 2300 mm. over færdigt gulv. ndvidere opbygges tillige væg over dørhul som vist på nærværende tegning LB 104 I hele 1. sals dækket indbygges gulvvarme under trægulve. er udlægges forskallingsbrædder for bæring af varmefordelingsplader Pejs opmures omkring pejseindsats benævnt "Instyle Tunnel" i teglsten. fterfølgende sækkeskures skorstenen. er indmures renselemme i skorstensrøret ved hvert knæk. I bunden af skorstene indmures tillige en renselem. Lokal skorstensfejer kontaktes for placering af renselemme Konstruktion, sokkel: Radonspærre føres fra underside af betondæk til underside af murpap. Murpap føres op af letbetonbagmur og fastklæbes med Butylklæbemasse. Vestside af pejs or fundamentsdybde og bredde, se ingeniørprojekt. er udføres fundament og friskluftforbindelse til pejs. for dette. Konstruktion, terrændæk: 20 mm. egetræsgulv, udlagt svømmende. 2 mm. korkment. P folie fra RW (ampspærre for byggefugt) 10 mm. selvnivelerende cementbaseret spartelmasse 100 mm. betondæk. Gulvvarmeslanger indlagt. 300 mm. polystyren. afretningslag af sand. Snit Snit Snit og samt opstalter af pejs IL: Skovvænget T01301 snit

5 Note, generelt: B lle mål kontrolleres på stedet. lle mål er i mm. Snit. elsnit. or søjler og bjælker i konstruktioner, se ingeniørtegning xxxx. Skalmur, filtset. Bagmur udføres i gasbeton, multiplader i tykkelserne 100 mm, 1 mm og 400 mm. Soveværelse 3921 Glasparti: ca mm. x 1490 mm id id.12 (obbelthøjt) Påklædningsværelse Gangbro 6857 Badeværelse id.11 id.10 Glasparti: ca. Ovenlys lysningsbredde x 1490 mm Glasparti: 912 x 1490 mm id Trappe 2000 Snit. Indervægge, 2 x 13 mm. gipsplader på 75 mm. stålregler. Vægge isoleres med mineraluld. Indvendige glaspartier i skillevægge. Glasvægge udføres af 2 lags termoruder, udført lydreducerende. Karme udføres i høvlet, fabriksmalet fyrretræ. e angivne mål er hulmål. Stabiliserende bagvæg. mm. hulrum. 13 mm. vindgips. 200 mm. mineraluld i konstruktion. 2 x 13 mm. fibergips. lisebelægning. poxymalet betondæk. entralstøvsuger. "fejebakke", sugekontakt, støvsuger Note, fliser: liser badeværelser. Gulve, xxxxx vægge, xxxx. Bryggers, xxxx, Køkken, xxxxx Note indvendige døre: (obbelthøjt) Gæsteværelse øre i forbindelse med indvendige glasvægge leveres af glasvægsproducenten lle hulmål ved indvendige døre overholder M mål. Hvis ikke andet er angivet er indvendige døre som standard 10 x 21 M lle indvendige døre leveres som glatte, massive fabriksmalede døre. Karme levere tillige færdigmalede. øre besættes med RNI LIN 1011,04 med tilhørende rossetter i rustfrit børstet stål. Toiletdøre besættes med lås og toiletbesætning i samme serie. Omkring indvendige døre og indvendigt glas i skillevægge udføres gerichter i 12 x 43 mm fyrretræ, høvlet 4 sider. odpaneler udføres ligeledes i 12 x 43 mm fyrretræ, høvlet 4 sider. Gerichter og fodpaneler grundes inden opsætning til spartling og maling. Snit BB. Snit Note, vinduesplader og lysninger. Lysninger udføres pudsede, spartlede og malet. Vinduesplader udføres i 28 mm. høvlet, fabriksmalet fyrretræ.vinduesplader udføres med udhæng på 30 mm. i forkant og sider. ndelig placering af centralstøvsuger aftales med bygherre. Note, indvendige glaspartier Plint mellem læmur og skorsten udføres ligeledes i murværk. Se i øvrigt tegning 08 Læmur B Snit. elsnit. Inspektionslem i rørkasse Badeværelse id.08 (Hems) Glasparti: 912 mm. x 2160 mm. Legeareal Glasparti: 912 mm. x 2160 mm. (Hems) Bryggers Glasparti: 2413 mm. x 1975 mm. Glasparti: 1266 mm. x (skrå overkant) Glasparti: 912 mm. x (skrå overkant) id id id.06 id.04 id.05 Kontor id.03 Garage id.02 id.01 Skur Skur 2346 Indvendige glaspartier udføres i termoglas, udført lydreducerende. (ivergerende glastykkelser) Karmtræ til indvendige glaspartier udføres af fyrretræ 28 x høvlet 4 sider. alslister udføres ligeledes med 4 høvlet liste. Tykkelse: 28 mm. er fræses skyggekant i falsliste. (Se snit ) Hvor glaspartier er placeret ud for hemse, isættes hærdet glas. Note, murværk: Murværk udføres iht. Murerhåndbog 2010 Når murhuller og murpiller opmures, skal tegning 06, ør og vinduesoversigt kontrolleres. Murværk opmures i massive, gule blødstrøgne facadesten, til overfladebehandling (enten filtsning eller kalkning) Stenene skal være egnet til agressivt miljø og frostfaste. Murværk opmures i Kalkcementmørtel K 60/40/8 Murbindere skal være rustfaste og antal/placering skal udføres jf. ingeniørprojekt. uge skal føres helt frem til forkant af mursten. Skalmur opføres i munkeforbandt. Skalmur vandskures inden kalkning. Skorsten og pejs opmures i Kalkcementmørtel K 20/80/5 Inden opmuring af pejs skal pejseleverandøren, skorstensfejeren og arkitekten kontaktes. 01 Terrasse agligstue Køkken Værelse Værelse Note, niveaufri adgang: Ud for alle facadedøre samt langs alle facader hvor terræn ligger glat med eller over betondækket huset, udføres stenseng langs facader BMÆRK: Inden opmuring af pejs skal pejseleverandør og arkitekt kontaktes. aldstamme og inspektionslem i rørkasse (Gangbro) Spisestue ntré Snit. In situ støbt betonkonsol Kote til overkant: kt Pos: arve: id.01 RL 9010 H id.02 RL 9010 V id.03 RL 9010 H id.04 RL 9010 V id.05 RL 9010 V id.06 RL 9010 V id.07 RL 9010 H id.08 RL 9010 id.09? id.10 RL 9010 id.11 RL 9010 Hængsling: Brandklassificering: Besætning: id.12 RL 9010 id.13 RL 9010 I2 30 Lydreduktion: Vådrumsdør: Karmdim: V Toilet V Toilet Lås V 35 db 35 db 35 db 35 db Toilet Lås 35 db Bundstykke: Bemærkninger: id.14 RL 9010 V Glasdør. Skal udføres sammen med indvendigt glasparti til centralstøvsuger indtegnet. Tekst ved pejs indsat. Kote på konsol ved hoveddør. Stueplan og 1. sals plan : IL: Skovvænget T plan

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem PRISKURANT af 1. marts 2009 for MURERARBEJDE I PROVINSEN gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Murerarbejde Afsnit 2 Tagarbejde Afsnit 3 Fugearbejde Afsnit

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere