Rettelsesblad Nr Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole"

Transkript

1 Rettelsesblad Nr Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og dørpumper, Tilføjelse Der leveres og monteres, ud over de i pkt. 6, 8 og 9 nævnte dørpumper, dørpumper som Dorma TS 73 på følgende døre: Dør til depot 2, Dør mellem gang og depot 1, Dør mellem depot 1 og rengøring Dørpumper må ikke have holdefunktion. Eksisterende branddøre gennemgås for afstand mellem gulv og dørblad. Afstanden må maksimalt være 6mm. Der monteres liste i samme bredde som dørblad under dørbladet således at afstand reduceres til 6mm. Liste leveres i samme farve som døren. Pkt. 8-9, Præcisering Branddør brandsikres mellem karm og væg. Der må ikke anvendes brandskum. Fugerne mellem karmen og de tilstødende bygningsdele skal udfyldes med stenuld sammentrykket til en tæthed svarende til et producentens anvisninger. 8. Levering og montering af dobbeltbrandør, Præcisering Eksisterende fodlister er vaskelister af gummi/linoleum 9. Montering af branddøre, Tilføjelse og præcisering Dør mellem køkken og rengøring afmonteres i den gamle brandstation Kærvej 33. Dør i glasbur genbruges mellem køkken og gang. Dørhul mellem køkken og rengøring tilpasses af tømrerentreprisen. Pkt. 10 og 11, Præcisering Skillevægge føres omkring eksisterende installationer. Skillevæge brandtætnes omkring installationer. Eventuelt af og genmontering af installationer skal være indeholdt i tilbuddet. Nye skillevæge føres om mod underkant spær/isolering. Eksisterende loft fjernes i nødvendigt omfang. Eksisterende forskalling fastgøres til spærkonstruktionen således, at eksisterende lofter er forsvarligt monteret. 13. Brandsikring af skab og væg, Tilføjelse Skabet beklædes ligeledes med gips ovenpå skabet. Gips føres ikke til loft. Gips føres til gulv. Fuge mellem skab og væg stoppes med stenuld. Lister genmonteres efter maler. Vægstykke mellem skab og dør til køkken beklædes med gips. Bredde ca. 150mm 13. Brandsikring af skab og væg, Tilføjelse Dør/afblænding mellem køkken og depot 1 afmonteres og bortskaffes. Dørhul lukkes med skille væg opbygget som under pkt. 10.

2 11. Nye skillevægge i toiletter, tilføjelse Der monteres 19mm krydsfinersplade mellem stål skellet i brusevæg ved handicaphåndvask således, at handicaphåndvask kan monteres. Arbejder koordineres med vvs entreprisen. 14. Skærmvægge og folie, Rettelse Folie klæbes på de nederste 40cm af ruder. 15. Nedtagning af skabe og reoler i Klasseværelse 22, Præcisering Inddækning over reoler afmonteres og bortskaffes. 16. Levering og montering af nyt køkken, Præcisering Skabe mellem køkkenet og rengøringsrum er eksisterende. 16. Levering og montering af nyt køkken, Rettelse Fejl i antal og type af moduler. Der leveres og monteres følgende moduler: 1 stk., 60 cm underskab med 2 hylder med softluk 5 stk., 60 cm underskab med 3 skuffer med softluk 2 stk., 50 cm underskab med 2 hylder med softluk 1 stk., 100 cm underskab vaskeskab med 2 stk. låger og alubund 3 stk., 60 cm underskab med 2 hylder med soft luk og udtrækspodieskuffe som udtræksskuffe fra Kolon. Højde på udtrækspodie ca. 270mm. 17. Montering af taghætter Punktet frafalder 18. Nye lofter i køkken og personale-, småbørns- og børnehave toilet, Præcisering Mineraluldsplader på loft i køkken afmonteres kun i området for børnehaven. 20. Fingerbeskyttelse, Nyt punkt Levering og montering af klemsikring af hvid plast som til indvendige døre. Monters på begge sider af døren. Min. højde 150cm. Tegning Sikring af hems frafalder. Generelt, Rettelse Med betegnelsen EL2 30, EL2 60C eller EL2 30C, menes EI2 30, EI2 60C eller EI2 30C. Generelt, Rettelse Nye lister, fodlister, gerigter skal som min. være grundet ikke malet.

3 2. El-entreprisen: 7. El til ventilationsanlægget, Præcisering Der skal i tilbuddet være indeholdt ændringer i el tavlen således, at et frekvensstyret anlæg kan tilsluttes. Pkt. 8-10, Rettelse Ventilator monteres i væg. Der monteres galvaniseret stålrist. El entreprisen står for boring af huller. 10. EL i personale toilet, Tilføjelse Tilslutning af 110L EL varmvandsbeholder. Placering aftales med byggeledelsen. Arbejder koordineres med vvs entreprisen. 11. Produktionskøkken, Rettelse Rettelser i krav. 1 stk. 900 mm fritstående komfur og ovn inkl. alle nødvendige arbejder. Minimumskrav: 1. Komfur med keramiskkogeplade stk. kogezoner 3. Restvarmeindikatorer. Energiklasse A 2. Multifunktionsovn med 9 funktioner - bl.a. varmluft, traditionel over-/undervarme, 3. Pizzafunktion og grill 4. Ovnlåge med 3 lag glas 5. Børnesikring 6. Nem rengøring med Easy Clean emalje 7. Mål ca. højde 900 mm, bredde 900mm, dybde 600 mm 8. Rustfri stål Fabrikat skal oplyses på tilbudslisten 11. Produktionskøkken, Rettelse Emhætte leveres i rustfri stål. Aftræk føres ud gennem væg. Der monteres galvaniseret stålrist. El entreprisen står for boring af huller.

4 3. Malerentreprisen: 6. Vægge og træværk males, Stue1, Rettelse Der opsættes ikke glasvæv. Overflade er spartlet gasbeton. Lysning spartles og males. Der fuges langs vinduet med egnet elastisk akrylbaseret fugemasse. 9. Vægge og træværk males, Stue 3, Præcisering Hemsen males ikke. Limtræsbjælke ca. 150x200x4000mm grundes og males. 11. Vægge og træværk males, Gang, Rettelse I området hvor fliser fjernes opsættes nyt glasvæv til loft. Ca. 11m Vægge og træværk males, Depot 1 og rengøring, Tilføjelse Dør mellem køkken og depot 1 lukkes af tømrer med gipsplade. Gipsplader spartles og glasvæv opsættes. 14. Øvrige vægge og træværk males, i personale-, småbørns- og børnehave toilet, Rettelse Eksisterende galsvæv fjernes af malerentreprisen. Nyt glasvæv opsættes. Reoler/skabe og inddækning og reoler fjernes af tømrer entreprisen. Vægge repareres og glasvæv opsættes ligeledes her. 15. Øvrige vægge og træværk males, køkken, Rettelse Eksisterende glasvæv fjernes af malerentreprisen. Nyt glasvæv opsættes. 15. Øvrige vægge og træværk males, køkken, Præcisering Maling som anvendes skal være glans 20. Generelt, Rettelse Nye tilsætninger, lister og gerigter mm. monteret af tømrer monteres grundet. Tilsætninger, lister og gerigter mm. males af malerentreprisen med vandbaseret maling indtil dækkende. Farve som øvrige lister mm. Generelt, Tilføjelse Der skal påregnes afmontering af et mindre antal genstande pr. rum. Nærmere aftales med byggeledelsen. Generelt, Præcisering Mindre skader i vandskuringen repareres af malerentreprisen.

5 4. Murerentreprisen: 3. Murerarbejder i småbørnstoilet, personale toilet og børnehavetoilet, Tilføjelse Der anvendes hurtigtørrende beton. 4. Etablering af vindueshul i gavl mod nord, Præcisering I tilbuddet skal være indeholdt omkostninger for nødvendige statiske beregninger af stabiliteten i gavlen. 5. Nye indvendige døre, Præcisering Mål på eksisterende og nye døre kontrolleres i samarbejde med tømrerentreprisen. 8. Ny rampe ved hovedindgang, Tilføjelse Sider af trappe og rampe kan opbygges af sten som SB-Palisader fra IBF. Eksisterende rampe og repos bortskaffes. 30x30cm område omkring tagnedløb i hjørne af repos friholdes. Rampe og trappe opbygges således at der ikke skal foretages ændringer i regnvands eller spildvandsledninger. 5. Gulventreprisen: 1. Reparation af gulv + 2. Nyt gulv i køkken, Præcisering Gulv skal være som Forbo marmoleum. 2. Nyt gulv i køkken, Præcisering Eksisterende undergulv bibeholdes og repareres i nødvendigt omfang.

6 6. VVS entreprisen: 2. Produktionskøkken, Tilføjelse Radiator placeret hvor skillevæg mellem køkkener møder ydervæggen flyttes. Radiatoren monteres på skillevæggen i hjørne ved ydervæggen. 2. Produktionskøkken, Rettelse Eksisterende radiator som fjernes under vindue genbruges. Radiator monteres mellem dør til rengøring og væg mod gangen. Der leveres ingen ny radiator. Pkt. 4-6, Præcisering Der skal regnes med 10. stk. mindre genstande pr. rum. Pkt. 4-6, Tilføjelse Der leveres og monteres 1 stk. 110L EL varmevandsbeholder i børnehavetoilet. Placeres efter nærmere aftale med byggeledelsen. Varmt vand til småbørnstoilet, børnehavetoilet og personaletoilet hentes herfra. 7. Sikring af udvendig kældertrappe, Rettelse I stedet for galvaniseret finmasket gitter eller sprosser som værn monteres i stedet galvaniseret hulplade på eksisterende gelænder. Hul dimension mm. Der må ikke forekomme skarpe kanter. Hulplader monteres på låge. Låge opbygges som eksisterende. Længde på gelænder ca. 5,2m og 1,4m. Længde på låge ca. 1,2m. 8. Radiator under nyt vindue i gavl, Rettelse Radiator tilsluttes nærmeste radiator frem og retur. Termostater på eksisterende radiatorer justeres således, at alle radiatorer varmer ligeligt. 9. Lovliggørelse, Nyt punkt Synlige installationer i stue- og kælderplan gennemgås for lovlighed. Ulovlige installationer gøres lovlige. 7. Ventilationsentreprisen: Kanaler føres i tagrum. Kanaler til stue 4 føres synlig under loft i gang. Ventilationsentreprisen skal selv åbne og lukke nødvendige konstruktioner, således at ventilationsaggregatet mm. kan løftes/hejses ind i tagrummet. Den samlede CO2 mængde måles. Det samlede luftskifte reguleres. Tagrummet og lokaler der skal ventileres er i samme brandsektion. Hvert rum udgør sin egen brandcelle. 1. Nyt ventilationsanlæg, Tilføjelse Det er ventilationsentreprisens opgave at bestemme den nøjagtige placering af ventilationsaggregatet i tagrummet. Ventilationsaggregatet placeres således, at tagkonstruktionens bæreevne og stabilitet sikres. Eventuelle forstærkninger af tagkonstruktionen skal være indeholdt i tilbuddet.

7 Generelt: Bygningens vand og varme er opdelt, således at friskolen og BørneUniverset har egen måler. Nye vand og varme installationer tilsluttes BørneUniverset måler. Alle arbejder inkluderer de nødvendige materialer og arbejdsydelser, der er nødvendig for arbejdets fulde færdiggørelse. Dette gælder også arbejder for afslutning og finish. Entreprenør skal selv gøre sig bekendt med de eks. forhold og skal selv opmåle arealer, m.v. evt. angivne arealer er kun retningsgivende. Nødvendige stillads efter arbejdstilsynets regler skal medregnes i fuldt omfang. Bortskaffelse af affald inkl. bortskaffelsesafgift skal være inkluderet i prisen. Entreprenør skal selv bedømme omfang af arbejdet. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at sikre sig, at arbejder ikke foringer bygnings stabilitet. Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen. Ny tilbudsliste anvendes Med venlig hilsen Michael Edlefsen

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem PRISKURANT af 1. marts 2009 for MURERARBEJDE I PROVINSEN gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Murerarbejde Afsnit 2 Tagarbejde Afsnit 3 Fugearbejde Afsnit

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere