Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?"

Transkript

1 Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke

2 Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? I relation til kriminalitet i og omkring hjemmet er villaejerne, ligesom i august 2010, klart mest bekymret for indbrud (5) og hjemmerøverier (26%). Få er bekymrede for hærværk () og angreb fra kamphunde/muskelhunde (). 17% af villaejerne er ikke bekymrede for nogen former for kriminalitet. Mest bekymrede for indbrud er mænd (5), personer bosat i HT-Syd (5), Jylland Syd (5) og Jylland Øst (5). Bekymringen for indbrud stiger parallelt med husstandsindkomsten. Jo mere man tjener jo mere er man bekymret for indbrud. Kvinder er markant mere bekymrede for hjemmerøveri (3) end mænd (2). Det er endvidere villaejere bosat på Sjælland (3) og Jylland Nord (3), der er mest bekymrede for hjemmerøverier. Mænd (4%) er i højere grad end kvinder () bekymret for hærværk. Dette gælder også villaejere i alderen 60+ år (), og personer med husstandsindkomst under kroner (4%/).

3 Stoler du på, at politiet rykker ud akut, hvis du bliver udsat for et indbrud/hjemmerøveri? Ja, jeg tror, at politiet rykker ud akut ved hjemmerøveri, men ikke ved indbrud 5 Ja, jeg tror, at politiet rykker ud akut både ved hjemmerøveri og indbrud 2 Ja, jeg tror, at politiet rykker ud akut ved indbrud, men ikke ved hjemmerøveri Nej, jeg tror hverken at politiet rykker ud ved indbrud eller hjemmerøveri 2 Ved ikke 6%

4 Stoler du på, at politiet rykker ud akut, hvis du bliver udsat for et indbrud/hjemmerøveri? Over halvdelen af villaejerne tror, at politiet akut rykker ud ved hjemmerøverier men ikke ved indbrud. Dette gælder især villaejere i alderen år (58%) og dem, bosat i HT-Syd (54%) og Jylland Øst (56%). Dette er ligeledes i væsentlig højere grad gældende for dem med en husstandsindkomst på over kr. (58%). 1/5 af villaejerne tror ikke politiet rykker ud akut ved hverken hjemmerøverier eller indbrud. Kvinder har større tiltro til akut udrykning end mænd. Hele 2 af mændene tror ikke at politiet rykker akut ud, hverken ved indbrud eller ved hjemmerøveri. Det er Sjællændere, der har mindst tiltro til akut udrykning. Hele 1 ud af 4 Sjællændere tror ikke, at politiet rykker ud ved indbrud eller hjemmerøveri.

5 Hvilke sikkerhedssystemer har du i din bolig? % Ekstra sikring af døre og vinduer 14% 1 1 Tyverialarm 8% 7% 7% Tyverialarm med vagtservice 7% 6% 6% Andre våben (peberspray, køller mv.) 6% Trænet vagthund 4% Videoovervågning Overfaldsalarm Skydevåben 6% 6% Andet/ingen af disse 18% Har ikke noget sikkerhedssystem 36% 46% 46% 4% Ved ikke Aug 2011 (n=8720) 5 6 Aug 2010 (n=8082) 7 8 Sep 2009 (n=6014) 9 10

6 Hvilke sikkerhedssystemer har du i din bolig? Brugen af sikkerhedssystemer i hjemmet er udbredt. Hyppigst forekommende er som i 2010 ekstra sikring af døre og vinduer (2) og brug af tyverialarm (14%). 8% anvender en tyverialarm, der er tilkoblet vagtservice. Det er værd at bemærke, at 46% angiver, at de ikke anvender nogen form for sikkerhedssystem, hvilket ligger på niveau med tallene fra august Generelt er brugen af sikkerhedssystemer mest udbredt blandt mænd og villaejere bosat i HT-Syd. Ligeledes benytter villaejere med en husstandsindkomst på kr. eller derover, i højere grad sikkerhedssystemer. Disse benytter også flere forskellige sikkerhedssystemer. Generelt bliver sikkerhedssystemer i højere grad benyttet af villaejere i alderen 40+ år. Dog er det værd at bemærke, at villaejere i alderen år, der benytter sig af sikkerhedssystemer i dag i højere grad benytter flere forskellige sikkerhedssystemer.

7 Hvilke sikkerhedssystemer vil du anskaffe dig i løbet af det næste år? 8% 9% 1 Ekstra sikring af døre og vinduer Tyverialarm 4% 4% 4% Videoovervågning Tyverialam med vagtservice Andre våben (peberspray, køller mv.) Vagthund Skydevåben Overfaldsalarm Andet/Ingen af disse 2 Vil ikke anskaffe nogen sikkerhedssystemer i løbet af det næste år 56% 5 29% 24% 28% 24% Ved ikke Aug 2011 (n=8720) 5 6 Aug 2010 (n=8082) Sep 2009 (n=6014) 10

8 Hvilke sikkerhedssystemer vil du anskaffe dig i løbet af det næste år? Forventningerne til køb af sikkerhedssystemer til boligen i det kommende år drejer sig, lige som sidste år, primært om ekstra sikring af døre og vinduer (8%), anskaffelse af tyverialarm () eller videoovervågning (4%). Mænd forventer, i højere grad end kvinder, at anskaffe tyverialarm (6%), videoovervågning (6%) eller andre våben som f.eks. peberspray eller køller (). Det er især personer i HT-Nord, der forventer at anskaffe ekstra sikring af døre og vinduer (1) hvorimod personer bosat i HT-Syd (7%) og Jylland Nord (7%) i højere grad forventer at anskaffe tyverialarm. 56% forventer ikke, at anskaffe nogen sikkerhedssystemer i løbet af næste år. Det er især dem, der har en husstandsindkomst på kr. eller derover, der ikke forventer at anskaffe nogen sikkerhedssystemer i løbet af det næste år (6). Dette kan skyldes, at næsten 6 af disse villaejere allerede har et sikkerhedssystem.

9 Hvordan påvirker tidens kriminalsituation din adfærd? 4 Jeg låser oftere mine yderdøre, selvom jeg er hjemme 3 Jeg låser hoveddøren, når jeg/vi kommer hjem 28% 3 3 Jeg tænder for det meste lys og/eller radio, når der ikke er nogen hjemme 1 Jeg åbner ikke døren for personer, jeg ikke kender 1 Der er områder, jeg undgår at færdes i 2 18% 2 8% 1 1 6% 8% 9% Jeg er ikke tryg ved at være ude efter mørkets frembrud Jeg er blevet mere nervøs for at lade andre familiemedlemmer (fx børn) være alene hjemme Jeg slår alarmen til når jeg går i seng Jeg låser soveværelsesdøren, når jeg/vi sover 48% 46% Jeg er flyttet/overvejer at flytte til et andet kvarter Andet Det påvirker ikke min adfærd Ved ikke Aug 2011 (n=8720) Aug 2010 (n=8082) 9 10 Sep 2009 (n=6014)

10 Hvordan påvirker tidens kriminalsituation din adfærd? Tidens kriminalsituation påvirker primært folk til oftere at låse yderdøre, selvom de er hjemme (4). Dette gælder især kvinder (4), personer over 60 år (48%), personer bosat i HT-Syd (4) og på Sjælland (4), samt personer med indkomst under kr.(46%). Vær dog opmærksom på, at signifikant færre angiver, at de oftere låser yderdørene end i august 2010 og september Dette tyder på, at tendensen er faldende. Ca. 1/3 af villaejerne angiver, at de låser hoveddøren når de kommer hjem. Dette er primært gældende for villaejere i alderen 60 år eller derover (4), samt villaejere bosat i HT-Syd (4), HT-Nord (36%), samt villaejere med en husstandsindkomst på under kr. (37%). 28% lader lys eller radio være tændt når huset er forladt og 1 åbner ikke døren for personer, de ikke kender. Generelt er det kvinderne, villaejerne over 60 år, dem bosat i HT-Syd og HT-Nord, samt personer med indkomst under kr., der i højeste grad angiver, at de foretager flere forskellige foranstaltninger på baggrund af tidens kriminalsituation.

11 Hvordan påvirker tidens kriminalsituation din adfærd? Generelt bør der bemærkes, at der er en tendens til at villaejere i mindre grad bliver påvirket af tidens kriminalsituation, end tidligere. 1/3 af villaejerne lader sig ikke påvirke af dette. Dette gælder primært mænd (37%), villaejere i alderen år (39%), villaejere bosat i Jylland Vest (4), samt villaejere med en husstandsindkomst på kr. eller derover (39%).

12 Hvordan tackler I sikkerhed i jeres nabolag? 76% 77% 74% Vi holder øje med hinandens bolig 29% 34% 3 Vi forsøger at få naboens bolig til at se ud som om, at der er nogen hjemme Vi er opmærksomme på at holde vildtvoksende beplantning nede, for dermed at gøre udsynet bedre 6% 7% 8% 4% 4% Vi indgår i telefonkæder med naboer Vi er opmærksomme på at bruge fællesarealerne, for dermed at skabe uformel overvågning Vi patruljerer Vi har hyret et privat vagtværn Andet 2 19% 2 Vi har ingen aftaler i nabolaget Ved ikke Aug 2011 (n=8720) Aug 2010 (n=8082) Sep 2009 (n=6014)

13 Hvordan tackler I sikkerhed i jeres nabolag? 76% angiver, at de håndterer sikkerhed i nabolaget ved at holde øje med hinandens boliger og dette er på niveau med august 2010 og september Det er især personer bosat i Jylland Syd (79%) og personer i alderen 60 år eller derover (79%), der benytter sig af denne løsning. 29% svarer, at de forsøger at få naboens bolig til at se ud som om der er nogen hjemme hvilket er et fald i forhold til 34% i Det er især personer bosat i HTNord og HT-Syd (34%) - der takler sikkerhed på denne måde. 1 ud af 5 svarer, at de ikke har nogle sikkerhedsrelaterede aftaler i nabolaget. Dette er primært gældende for de yngre villaejere i alderen år (24%) og villaejere bosat på Fyn (2), Jylland Vest (24%) og Jylland Nord (2). Base: 8082 besvarelser

14 Hvordan har udviklingen været af indbrud/røverier i dit nærområde det seneste år? Gns. 2, % % 2 1 Faldende (1) Hverken faldende eller stigende (2) Stigende (3) Ved ikke

15 Hvordan har udviklingen været af indbrud i dit nærområde det seneste år? 17% af villaejerne vurderer, at udviklingen af indbrud i deres nærområde har været stigende det seneste år. Dette er et fald i forhold til 2010 hvor 19% vurderede at antal indbrud var stigende. Det er især mænd (6%), personer i alderen 60+ år (7%) og villaejere bosat i HT-Syd og Sjælland (6%), der vurderer, at udviklingen af indbrud i nærområdet er faldende. 47% af villaejerne vurderer, at udviklingen af indbrud i deres nærområde hverken har været stigende eller faldende i løbet af det seneste år.

16 Hvordan har udviklingen været af vold/overfald i dit nærområde det seneste år? 10 9 Gns. Aug 2011: 2,03 Gns. Aug 2010: 2, % 49% 46% Faldende (1) Hverken faldende eller stigende (2) Aug 2011 (n=8720) Stigende (3) Aug 2010 (n=8082) Ved ikke

17 Hvordan har udviklingen været af vold/overfald i dit nærområde det seneste år? af respondenterne vurderer, at udviklingen af vold/overfald i deres nærområde har været stigende i løbet af det seneste år. Modsat vurderer, at udviklingen har været faldende. 46% af respondenterne vurderer, at udviklingen af vold/overfald i deres nærområde hverken har været stigende eller faldende i løbet af det seneste år. Vær opmærksom på, at ved ikke andelen ligger på 46%, hvilket må vurderes som højt. Det er især mænd (4%), villaejere i alderen 50+ år (4%-)samt villaejere med en husstandsindkomst på under kr. (), der vurderer at udviklingen af vold/ overfald har været faldende. Vær dog opmærksom på, at gruppen med personer med en husstandsindkomst på under kr., er fragmenteret da det også er denne gruppe, der i højeste grad vurderer, at udviklingen har været stigende (6%).

18 Hvad vil du først og fremmest gøre, hvis du opdager, at der er indbrudstyve i dit hjem? Forsøge at tilkalde politiet, uden tyven opdager det 5 1 Lave larm for at skræmme tyven væk Konfrontere tyven 9% Flygte ud af mit hjem 7% True tyven med våben eller værktøj Være helt stille og vente til tyven er gået Andet Ved ikke 9%

19 Hvad ville du først og fremmest gøre, hvis du opdager, at der er indbrudstyve i dit hjem? Over halvdelen af villaejerne ville forsøge at tilkalde politiet uden at tyven opdagede det, hvis der var indbrudstyve i deres hjem. 1 vil lave larm for at skræmme tyven væk, mens 9% vil konfrontere tyven. 7% vil flygte ud af deres hjem. Det er primært mænd, der vil konfrontere tyven (14%) og true tyven med våben eller værktøj (8%). Kvinder vil i højere grad flygte ud af deres hjem (1).

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

tyveri guide Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

tyveri guide Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider tyveri Sådan sikrer du dit hus mod Masser af gode råd Her er tyvenes skræk Tyverisikring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Undgå indbrug...

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 INDHOLD 1 Hovedresultater... 4 2 Indledning... 6 3 20 tyve... 7 4 En tyve-livsform... 28

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere