Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:"

Transkript

1 Elever og Efterårsmøde: Elevforeningens medlemsblad er ved at tage form igen, selv om der stadig er meget at arbejde på. Gennem en del år har det været journalist linjen der har bidraget med det væsentligste indhold og opsætning af bladet. Der er lavet et nyt koncept for journalist linjen, så i øjeblikket ligger bladet ikke som en del af det frivillige arbejde hos denne linje. Vi vil gerne arbejde frem mod, at de elever der er på skolen også er dem der bidraget med rigtig meget til bladet, da de er på skolen i det daglige og derfor er de mest oplagte til at fortælle om hverdagen på skolen. Ole Kobbelgaard beretter om elever, kurser, larmende stilhed, nye tiltag og meget mere. Tilbage i bestyrelsen og hvad har året så budt på ved Eva Lund Der sker hele tiden nogle forandringer på Askov højskole og Bjarne Bundgaard Nielsen fortæller om mange af de ting der allerede er sket og hvad der forventes at ske fremover. Bladet udgives af Askov Højskoles elevforening Askov Lærlinge Redaktion: Ansvarshavende: Eva Lund Bakkedraget Brørup Hans Møller Birkevænget 9C 4300 Holbæk Heidi Gindeberg Andersen Irisvej Holsted Hjælp til redigering og opsætning: Anders Pertou Ø. Skibelundvej 45 Askov 6600 Vejen Eva Lund Det nye elevhold for efteråret 2012 starter på skolen den 02. september og det betyder at der atter er elever på skolen når Efterårsmødet finder sted. Det var i mange år et godt pust til Efterårsmødet at der var elever på skolen, da det gav de tidligere elever mulighed for at mødes med den nye generation af elever, og de nye elever kunne suge til sig af højskolens historie gennem tiden, og det mener jeg er et stort plus for alle parter. Som elev i 93/94 oplevede jeg selv den indtrængen af gamle elever på mit territorium, men det gav også en helt speciel stemning at opleve foredrag og underholdning sammen med disse personer, da de havde en helt anden indgangsvinkel til de forskellige arrangementer. Festen lørdag aften var en stor oplevelse med så mange festklædte mennesker i Festsalen. Jubilæums middagen, hvor de forskellige årgange rejste sig talstærkt op, endda 60 års jubilarer, var meget højtideligt og smukt i en fyldt spisesal. Glæder mig til dette års Efterårsmøde med blandingen af gammelt og nyt, og ikke at forglemme den traditionelle suppe, steg og dessert søndag middag. Generalforsamling: Traditionen tro afholder Askov Lærlinge generalforsamling, og i år er det lørdag den 8. september 2012 kl. 17:30 i Tårnsalen Det er altid en stor glæde at se de medlemmer, der kommer for at deltage i generalforsamlingen i Tårnsalen, men det må dog siges, at Tårnsalen er et stort rum og forsamlingen har gennem flere år ikke fyldt så meget. Ved seneste bestyrelsesmøde talte vi om at flytte generalforsamlingen til et andet lokale på skolen for at gøre sammenkomsten mere hyggelig. Der blev talt om Fengers Hus og siden er der kommet forslag om Grå Stue, men da Tårnsalen allerede er annonceret i programmet, så afholdes generalforsamlingen traditionen tro i Tårnsalen i år. Vi kan jo også håbe på, at der møder så mange op til generalforsamlingen, at en flytning slet ikke kan komme på tale. 1 10

2 Til de korte kurser, er vi stadig nødt til at leje værelser i Musisk Center Danmarks bygninger i Vestbyen, da kravet om værelser med eget bad og toilet er stort fra de mange ældre på disse kurser. I Gule Hus fik vi op til julen 2011 opsat nyt glastag mod øst, og vi kunne straks mærke hvordan den sædvanlige træk i Gule Hus forsvandt, ligesom lysindfaldet blev forbedret. I Veum, der bebos af efterskoleforstander Helle Barnhøj, blev der i efteråret 2010 foretaget en indvendig renovering af køkken og stuer samt badeværelse. I skrivende stund er Økonomaboligen ved at blive istandsat, og efterskolelærer Mette Bundgaard flytter ind i boligen medio juli. Vi har i efteråret 2011 fået udskiftet og renoveret tagrender på store dele af skolen. Desværre ikke på hovedbygningen endnu. Det skønner vi ikke kan betale sig, før vi forhåbentlig inden alt for længe skal have nyt tag på. I Sydgården og Blågården har vi gennem vinteren 2012 renoveret værelser, badeværelser og gange. Det har lysnet 9 meget indvendigt i husene, at vi har opsat nye, lyse lofter til afløsning af de mørkbejdsede listelofter på gangene i gårdene. Renoveringerne forestiller vi os fortsætter i Vestgården i løbet af den kommende vinter. Skolen kan ikke bare istandsættes med en gang maling, som overskriften antyder. Maling er bestemt en del af arbejdet, og vi skal have malet vinduer i biblioteket og Grønnegården inden sommeren er ovre. Vi har derudover truffet beslutning om to større projekter: Vi skal have beklædt de grå gasbetonhuse og indrettet fysik/kemilokaler i Studiegården inden sommeren To bekostelige men nødvendige projekter, så vi også i fremtiden kan tiltrække elever til vore to skoler. Om end der er lang vej til, at skolen ligefrem fremstår topmoderne, så sker der alligevel vedligeholdelsesmæssige fremskridt, som glæder os alle i det daglige arbejde på skolen. Kom til Efterårsmødet eller besøg skolen en anden dag og se de forandringer der sker på skolen. Nyt fra højskolen Af Ole Kobbelgaard Forstander Askov Højskole Askov 15. juli 2012 Mens jeg skriver dette, er der helt usædvanligt stille her på Askov Højskole og Efterskole. Vi sagde farvel til højskolens forårshold allerede sidst i maj, et usædvanligt dejligt og levende hold med masser af gode og positive elever. Vi taler i lærergruppen meget om, at der sker noget virkeligt dejligt i disse år. Det er, som om eleverne søger fællesskabet mere og mere. For blot nogle få år siden havde vi svært ved at finde eneværelser nok til alle dem, der ønskede det, men nu har vi svært ved at opfylde ønsket om at bo på et værelse med en værelseskammerat. Så opsatte er vore elever på at få en at bo sammen med, og tendensen viser sig også i dagligdagen, hvor holdene udfolder store anstrengelser for at lave gode fritidsaktiviteter for hinanden i de mange udvalg, de laver ved opholdets begyndelse. Det er stærkt opmuntrende for os, og det støtter os i, at vi ser rigtigt, når vi i stigende grad understreger de muligheder, der ligger i at byde ind til fællesskabet med noget af det, som man virkelig brænder for og så modtage kammeraternes begejstrede respons som den største oplevelse og gevinst ved et ophold på Askov Højskole. Tilbage til stilheden, der næsten virker larmende, om man så må sige. Det gør den, fordi vi har haft masser af gang i både efterskole og højskole lige indtil her midt i juli. Efterskolen rundede maj af med deres hidtil største musikfestival, der for længst har manifesteret sig som en tilbagevendende tradition mod skoleårets afslutning. I år samlede efterskoleeleverne 1200 kammerater til et brag af en festival med musik fra to scener placeret i hver sin ende af plænen. Det er godt gået og med til at placere Askov i bevidstheden hos mange af de unge, der sidenhen vil overveje, om de skal nappe et højskoleophold inden studierne kalder. I juni måned havde højskolen for andet år i træk to vidunderlige kursusuger i samarbejde med BUPL s Seniorafdeling. Ine og jeg var kursusledere på de to kurser, som vi kalder Lykke og lyse nætter og Midsommer i Askov. I alt 170 forhåndværende pædagoger i landets daginstitutioner havde et fantastisk kursus med sang, foredrag, morgengymnastik, udflugter og koncerter. 2

3 Hele huset lige fra kontor, rengøring, køkken og pedeller til kursusledere fik fantastisk flotte evalueringer fra deltagerne, så vi laver naturligvis også kurserne i Siden har vi haft et nyt programpunkt med Katrine Munks Croquis kursus, der blev et rigtig godt kursus, også selv om det ikke havde den store deltagerflok. Men det prøver vi at rette op på næste år med en placering, hvor ikke mindst kunstinteresserede skolelærere og andre undervisere i de kreative fag også får mulighed for at være med. Og så har vi haft endnu et forrygende kor- og kammer kursus med små 100 korsangere og musikere, der under Kristians kyndige blæksprutteledelse sang og spillede sig igennem en uge med klassiske værker og med sammenspillet som omdrejningspunkt. Sidst har vi haft vores familiekursus, og på hjemmesiden kan I læse mere om, hvad børnene og deres forældre eller bedsteforældre fik af store ople-velser, også selv om vejret hele tiden truede med at skylle de lagte planer væk i dagsregn og en grader det er det, vi åbenbart må vænne os til at kalde sommer. Ak ja, den er i sindet jo lunefuld, som salig Thøger Larsen med næsten profetisk evne skrev i sin tid i sangen Du danske sommer. Men nu er familierne taget hjem igen, og så er her altså stille, men det er stilhed før stormen, for snart kommer DAOS stævnet med mere end 300 deltagere, der vil fylde hver sprække på vores gamle skole med musik. Efterårsholdet får lidt længere tid sammen, end vi sædvanligvis har haft for vane at tilbyde. Først udvidede vi efterårsopholdet fra 12 til 14 uger, og i år har vi valgt at sætte endnu en uge på programmet, så holdet starter allerede søndag den 2. september og dermed får 15 uger sammen. Det gør vi bl.a., fordi vi meget gerne vil have holdet med til Efterårsmødet den september. Blandt de nye tiltag er, at vi nu tilbyder Cambridge-engelsk for vore højskoleelever. Det er et fast forløb, der skal forberede eleverne på fremtidige studier, hvor ikke mindst de engelske tekster fylder mere og mere i studiernes pensa. Det bliver ganske enkelt sværere at gennemføre et videregående studie uden at have gode kundskaber i engelsk. Katrine Munk tager sig af undervisningen, der kan afsluttes med en certificeret eksamen, hvis eleverne har lyst. I givet fald skal de, helt som journalisteleverne, der myldrer til Odense og Århus, tage til et af de steder, der afholder disse eksamener. selve taget var beskadiget, med fugtskader på murene til følge. På skolen havde vi gennem de senere år kun i sjældne tilfælde brugt elevværelserne. Og kun hvis der var tale om gæster, der var indforståede med en ringe standard og med lave lejepriser til gengæld. I foråret 2011 blev Grønnegården, om ikke gennemgribende renoveret, så dog grundig istandsat med nyt tag, ny isolering af tagetagen, nyt ovenlys og nyt inventar i de nymalede værelser. Der er kommet nye linoleumsgulve på i gange og opholdsrum og der er lavet nyt tekøkken i stueetagen. Denne istandsættelse lå til grund for, at vi i skoleåret 2011/2012 kunne lade 23 efterskoleelever tage Grønnegården i brug, og eleverne fandt sig hurtigt til rette i værelserne. Som en konsekvens af istandsættelsen overgik Østgården igen til højskolen, som på den måde fik de 9 dobbeltværelser med eget bad og toilet tilbage til kursisterne på de korte kurser. Grønnegården er en af skolens beva- ringsværdige bygninger, opført i 1920, og er tilskrevet arkitekten Frederik Appel, som har ladet sig inspirere af maleren, arkitekten og kunstneren Nicolai Abildgaards landsted fra 1805, Spurveskjul, ved Frederiksdal. Om end vinduerne er skiftet ud med nyere termoruder, og der er isat et vindue i gavlfremspringet, fremstår bygningen flot bevaret, f.eks. med den originale dør. Huset er typisk for Bedre Byggeskikperioden og bidrager til at tegne det lange udviklingsforløb i højskolens bygningshistorie. Andre istandsættelser. På pigegangens 2. sal har vi istandsat fem værelser, og et sjette er på vej, da det igen bliver elevværelse, efter i mange år har været lagt til Økonomaboligen. Der er endvidere skabt nye badeog toiletforhold på 2. salen. Det betyder nu, at alle de værelser vi har på skolen er af en standard, så de kan benyttes til vore elever på efterskolen og højskolens lange kurser. Det er vigtigt for os, da vi i perioden med de intensive journalistkurser hvert år i marts og april har skolens fyldt med elever, ligesom vi i ganske ofte har store udlejninger på skolen, hvor vi har brug for alle værelser. 3 8

4 Forårsholdet udtrykte ønske om gensynsweekender og et ugelangt højskoleophold for tidligere elever, og det er arrangementer som højskolen gerne ser afholdt i et samarbejde med Askov Lærlinge hvilket ligger helt i tråd med 2 årlige arrangementer Askov Lærlinge tidligere har stået for, og det ugelange ophold har været diskuteret i bestyrelsen gennem mange år, så det vil helt sikkert være noget, der skal arbejdes videre på. Det bliver helt sikker ikke kedeligt at være medlem af bestyrelsen de kommende år, så jeg glæder mig til endnu et år med udbytterigt samarbejde med resten af bestyrelsen og højskolen. Tak fordi du er medlem af Askov Lærlinge og for de mange dejlige indbetalinger til Fonden som derved igen og igen kan give tilskud til personer, som kan komme på Askov Højskole og få en god oplevelse. Grønnegården under istandsættelsen Skal det hele ikke bare ha en gang maling? Bjarne Bundgaard Nielsen. Forretningsfører, Askov Højskole og Efterskole. For mange tidligere elever på Askov Højskole, har det været tydeligt, at skolens vedligeholdelsesmæssige tilstand har lade meget tilbage at ønske. Og mange tror, det hele bare kan klares med lidt maling. Men nej. Der skal andet og mere til. Som eksempel kan nævnes Grønnegården, hvis tilstand efterhånden var blevet meget ringe. Tagudhængene var rådnet og flere steder kunne man se, at nogle forandringer fremadrettet. Kig ind på hjemmesiden og se selv, hvad det er, vi nu tilbyder. Det er spændende, og vi glæder os meget til det. Fællesnævneren for alle vore anstrengelser er ikke mindst studieparathed. Vi ser det som en stadig større opgave at forberede eleverne på et fremtidigt studium. Det gør vi ikke mindst, fordi frafaldsprocenterne taler deres eget, tydelige sprog, men også fordi fremtidens studier i højere og højere grad får karakter af selvstudier, hvor antallet af undervisningstimer er gående mod nul, som det lidt humoristisk (men ikke desto mindre temmelig realistisk) blev udtrykt for nylig. Vi glæder os også over at have fået Ole Andreesen som tovholder på journalistlinjen. Ole har, udover en stor faglig dygtighed opbygget gennem en karriere dels som skrivende journalist og dels som underviser i 10 år på JournalistHøjskolen i Århus, en fin sans for højskolelivet med alt, hvad det indebærer. Det er ingen selvfølge i dag, og desto større er glæden, når man får et menneske i huset, der arbejder pædagogisk, socialt og fagligt, og alt sammen for fællesskabet. involverer både efterskolen og højskolen, men det må jeg hellere vente lidt med at fortælle mere om. Det er vist det, man indenfor filmsproget kalder en cliffhanger - et dramatisk virkemiddel, der skal være med til at forøge spændingen. To be continued i mellemtiden må I alle have en god sommer! Mød Ole Kobbelgaard til Askov Lærlinges Generalforsamling, lørdag den 08. september kl. 17:30 i Tårnsalen, hvor der vil være mulighed for at få mere at vide om de ting der sker på skolen. 4 7 Vores journalistlinje undergår også Endelig går vi med store planer, der

5 Tilbage i bestyrelsen. Af Eva Lund. Kasserer Askov Lærlinge Efter et par års fravær valgte jeg ved seneste generalforsamling at opstille til AL' s bestyrelse, og det har været dejligt igen at få den mere intensive kontakt til AL og højskolen. Tak til alle jer der stemte mig ind i bestyrelsen og den tillid I viste mig. Sker der noget?. Jeg er trådt ind i bestyrelsen som kasserer og det er ikke ligefrem den mest positive oplevelse, der har været det seneste år. Desværre har jeg registreret frafald i medlemslisten pga. dødsfald, hvilket er meget naturligt med mange medlemmer, der har været på Askov Højskole for mange år siden, og derfor ikke er helt unge mere, men desværre også personer der ikke har ønsket at fortsætte deres medlemskab af AL. Jeg har fået forskellige reaktioner på, hvorfor der er ønsket en udmeldelse, Højskolen og jeg er kommet for langt fra hinanden, Jeg skal spare og derfor har jeg valgt AL fra, Jeg er ikke så rørig mere, og derfor kan jeg desværre ikke komme på skolen mere, så derfor har jeg valgt at melde mig ud. Jeg kan selvfølgelig ikke argumentere mod disse tilbagemeldinger, da de personer har truffet et valg, som jeg må respektere. Men hvad så med nye medlemmer? Desværre må vi konstatere, at der indtil skrivende stund har været alt for få indmeldelser de seneste år til at kunne opveje den afgang, der har været. På det seneste bestyrelsesmøde besluttede vi at gøre ekstra indsats her og nu. Der er sendt omkring 100 breve ud til tidligere elever med opfordring til, at de melder sig ind i foreningen og en opfordring til at de går ind i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har samarbejdet med højskolen omkring udsendelsen, da der samtidig med er sendt et Efterårsmøde program med, da håbet er at de melder sig ind i AL, og kommer til Efterårsmødet, så Efterårsmødet derved også får flere unge deltagere. Der har været et møde med Ole Kobbelgaard og Kristian La Cour for at styrke samarbejdet mellem højskolen og AL. Det var et godt møde, og blandt andet kom der en aftale på plads vedrørende Efterårsmødet, hvilket betyder at: Askov Lærlinge arrangerer AL café i Fengers et par timer først på eftermiddagen lørdag og Askov Lærlinge står for After Jazz i Fengers lørdag aften efter Jazz koncerten. Der vil være salg af drikkevarer og overskuddet vil gå til Elevstøtte Fonden. AL har gennem flere år haft et ønske om at være mere synlige til Efterårsmødet, og det har vi nu fået mulighed for gennem denne aftale. De 2 arrangementer står ikke i Efterårsmøde programmet, da aftalen kom på plads så sent, at der allerede var sendt mange programmer ud, og skolen ønskede ikke at der, forståeligt nok, er forskellige programmer i omløb som kan skabe forvirring, og desuden var der pladsmangel. Skolen har fået info skærme forskellige steder og der vil det komme til at være en del af informationen. Der arbejdes ihærdigt på at få en Askov Lærlinge hjemmeside til at fungere optimalt. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få sammenhæng mellem AL bladet, hverve folderen og hjemmesiden, da vi ønsker at konceptet og opsætning skal have en rød tråd, så det bliver genkendeligt hvor man end møder AL. Ole Kobbelgaard kom med et forslag om ændring af navnet for foreningen, da flere elever har givet udtryk for at de ikke identificerede Askov Lærlinge med højskolens elevforening. Bestyrelsens holding til dette er, at vi ændre ikke navnet, men vi gør os synlige med Elevforeningen for Askov Højskole, Askov Lærlinge, derved vil der heller ikke være tvivl om at vi er højskolens elevforening og ikke efterskolens. Hva' så? Det har været et travlt år i bestyrelsen, og der er stadig mange opgaver, der venter forude. Jeg kan ikke fremhæve en opgave frem for en anden, da tingene griber ind i hinanden. Der skal selvfølgelig arbejdes på at få flere medlemmer af foreningen, da det er grundlaget for den fortsatte eksistens af Askov Lærlinge, men det kræver også økonomiske ressourcer til at lave arrangementer og noget mere professionelt materiale bl.a. hvervefolder og blad, og det kræver menneskelige ressourcer til at lave arbejdet og udvikle foreningen, så Askov Lærlinge skal fremad på alle punkter for at sikre sig overlevelse. 5 6

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Skriv din livshistorie februar 2017

Skriv din livshistorie februar 2017 Skriv din livshistorie 19.-25. februar 2017 Skriv om dit liv - for når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Ollerup den 30. august 2012 Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13 Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole. For

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Formandens Beretning 2009

Formandens Beretning 2009 Formandens Beretning 2009 Man kan hurtigt vænne sig til at have det godt, og det virker som om det altid har været sådan. Nej det er ikke finanskrisen jeg taler om men børnehaven. Den har lige holdt et

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis.

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. HIMMELBJERGGÅRDEN Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. Velkommen til Himmelbjerggårdens nyhedsbrev. Tænk, der allerede er gået to måneder

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Heldigvis er der stadig meget spændende, der skal nås. Noget af det præsenterer vi i dette nyhedsbrev.

Heldigvis er der stadig meget spændende, der skal nås. Noget af det præsenterer vi i dette nyhedsbrev. Ollerup, den 20. maj 2016 Nyhedsbrev nummer 9 Kære forældre! Vi er færdige med de skriftlige prøver og arbejder målrettet mod de mundtlige prøver. Vi synes tiden går hurtigt, og snart er vi på vej ind

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Midsommer i Askov i samarbejde med BUPLS Pensionistsektion ASKOV HØJSKOLE

Midsommer i Askov i samarbejde med BUPLS Pensionistsektion ASKOV HØJSKOLE Midsommer i Askov i samarbejde med BUPLS Pensionistsektion 19.06.17 23.06.17 ASKOV HØJSKOLE Mandag 19. juni 10.00 Ankomst med kaffe i spisesalen og indkvartering 11.30 Rundvisning ved kursuslederne Ulla

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2015

Nyhedsbrev Juli 2015 Nyhedsbrev Juli 2015 Indhold Siden sidst fra jan juli 2015.... 3 Nyt fra bestyrelsen... 4 Kreativ linjetur til København... 5 Smid tøjet... 6 Sculpture by the River... 7 Renovering af den gamle biblioteksgang...

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Aarhus Friskoles Fredagsbrev

Aarhus Friskoles Fredagsbrev Kære Ærede Læser Deres barn har i skrivende stund fået sommerferie. Tillykke! Så er der ekstra god tid til at nyde denne udgivelse sammen. De kan i skoleårets sidste udgivelse (SNØFT!) læse om følgende

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse Nyhedsbrev nr. 2 S September 2015 35. årg SeptemberNyt UP-COMMING BANDS Planet Emily`s på Øse Forældredøgn Kunst i skov og tunnel Storm P Personlige insekter og postkort Efterskolernes dag Kalender for

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Det giver meget intense naturoplevelser ofte kombineret med strabadser - i det danske forår, rundt i det danske landfra Bornholm til Sønderjylland

Det giver meget intense naturoplevelser ofte kombineret med strabadser - i det danske forår, rundt i det danske landfra Bornholm til Sønderjylland Fra skolelederen Kære alle Det er svært at fatte, at skoleåret allerede lakker mod enden, men begivenhedsrigt og spændende har det været igen! Indvielse af Pulsen, gode foredrag med Kjeld Fredens og Steen

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Lektiecafe og læseløft

Lektiecafe og læseløft N Y H E D S B R E V N R. 1 2 0 1 5 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Første skoledag. Vi havde en fantastisk første skoledag, det var dejligt med den store forældreopbakning,

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Efterårsmøde ASKOV HØJSKOLE

Efterårsmøde ASKOV HØJSKOLE Efterårsmøde 15.10.16 16.10.16 ASKOV HØJSKOLE Lørdag d. 15. oktober 11.00 12.15 Ankomst og indkvartering. 12.30 Frokost i spisesalen 13.30 Foredrag med fhv. højskoleforstander, adjunkt og forsker ved Erhvervsakademi

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen i KlostergadeCentret d. 14 april (udkast 25/3 2015)

Formandens beretning til generalforsamlingen i KlostergadeCentret d. 14 april (udkast 25/3 2015) Formandens beretning til generalforsamlingen i KlostergadeCentret d. 14 april 2015. (udkast 25/3 2015) Årets overskrift: Vi har atter haft et godt år i KlostergadeCentret. Der har været travlhed overalt

Læs mere

Der er mange måder at gå i skole på...

Der er mange måder at gå i skole på... Der er mange måder at gå i skole på... VEJLESØ PRIVATSKOLE Børnehaveklasse til 10. klasse ...hos os er der de første firs! Mennesker er forskellige og kun ved at behandle dem forskelligt, giver vi dem

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere