Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:"

Transkript

1 Elever og Efterårsmøde: Elevforeningens medlemsblad er ved at tage form igen, selv om der stadig er meget at arbejde på. Gennem en del år har det været journalist linjen der har bidraget med det væsentligste indhold og opsætning af bladet. Der er lavet et nyt koncept for journalist linjen, så i øjeblikket ligger bladet ikke som en del af det frivillige arbejde hos denne linje. Vi vil gerne arbejde frem mod, at de elever der er på skolen også er dem der bidraget med rigtig meget til bladet, da de er på skolen i det daglige og derfor er de mest oplagte til at fortælle om hverdagen på skolen. Ole Kobbelgaard beretter om elever, kurser, larmende stilhed, nye tiltag og meget mere. Tilbage i bestyrelsen og hvad har året så budt på ved Eva Lund Der sker hele tiden nogle forandringer på Askov højskole og Bjarne Bundgaard Nielsen fortæller om mange af de ting der allerede er sket og hvad der forventes at ske fremover. Bladet udgives af Askov Højskoles elevforening Askov Lærlinge Redaktion: Ansvarshavende: Eva Lund Bakkedraget Brørup Hans Møller Birkevænget 9C 4300 Holbæk Heidi Gindeberg Andersen Irisvej Holsted Hjælp til redigering og opsætning: Anders Pertou Ø. Skibelundvej 45 Askov 6600 Vejen Eva Lund Det nye elevhold for efteråret 2012 starter på skolen den 02. september og det betyder at der atter er elever på skolen når Efterårsmødet finder sted. Det var i mange år et godt pust til Efterårsmødet at der var elever på skolen, da det gav de tidligere elever mulighed for at mødes med den nye generation af elever, og de nye elever kunne suge til sig af højskolens historie gennem tiden, og det mener jeg er et stort plus for alle parter. Som elev i 93/94 oplevede jeg selv den indtrængen af gamle elever på mit territorium, men det gav også en helt speciel stemning at opleve foredrag og underholdning sammen med disse personer, da de havde en helt anden indgangsvinkel til de forskellige arrangementer. Festen lørdag aften var en stor oplevelse med så mange festklædte mennesker i Festsalen. Jubilæums middagen, hvor de forskellige årgange rejste sig talstærkt op, endda 60 års jubilarer, var meget højtideligt og smukt i en fyldt spisesal. Glæder mig til dette års Efterårsmøde med blandingen af gammelt og nyt, og ikke at forglemme den traditionelle suppe, steg og dessert søndag middag. Generalforsamling: Traditionen tro afholder Askov Lærlinge generalforsamling, og i år er det lørdag den 8. september 2012 kl. 17:30 i Tårnsalen Det er altid en stor glæde at se de medlemmer, der kommer for at deltage i generalforsamlingen i Tårnsalen, men det må dog siges, at Tårnsalen er et stort rum og forsamlingen har gennem flere år ikke fyldt så meget. Ved seneste bestyrelsesmøde talte vi om at flytte generalforsamlingen til et andet lokale på skolen for at gøre sammenkomsten mere hyggelig. Der blev talt om Fengers Hus og siden er der kommet forslag om Grå Stue, men da Tårnsalen allerede er annonceret i programmet, så afholdes generalforsamlingen traditionen tro i Tårnsalen i år. Vi kan jo også håbe på, at der møder så mange op til generalforsamlingen, at en flytning slet ikke kan komme på tale. 1 10

2 Til de korte kurser, er vi stadig nødt til at leje værelser i Musisk Center Danmarks bygninger i Vestbyen, da kravet om værelser med eget bad og toilet er stort fra de mange ældre på disse kurser. I Gule Hus fik vi op til julen 2011 opsat nyt glastag mod øst, og vi kunne straks mærke hvordan den sædvanlige træk i Gule Hus forsvandt, ligesom lysindfaldet blev forbedret. I Veum, der bebos af efterskoleforstander Helle Barnhøj, blev der i efteråret 2010 foretaget en indvendig renovering af køkken og stuer samt badeværelse. I skrivende stund er Økonomaboligen ved at blive istandsat, og efterskolelærer Mette Bundgaard flytter ind i boligen medio juli. Vi har i efteråret 2011 fået udskiftet og renoveret tagrender på store dele af skolen. Desværre ikke på hovedbygningen endnu. Det skønner vi ikke kan betale sig, før vi forhåbentlig inden alt for længe skal have nyt tag på. I Sydgården og Blågården har vi gennem vinteren 2012 renoveret værelser, badeværelser og gange. Det har lysnet 9 meget indvendigt i husene, at vi har opsat nye, lyse lofter til afløsning af de mørkbejdsede listelofter på gangene i gårdene. Renoveringerne forestiller vi os fortsætter i Vestgården i løbet af den kommende vinter. Skolen kan ikke bare istandsættes med en gang maling, som overskriften antyder. Maling er bestemt en del af arbejdet, og vi skal have malet vinduer i biblioteket og Grønnegården inden sommeren er ovre. Vi har derudover truffet beslutning om to større projekter: Vi skal have beklædt de grå gasbetonhuse og indrettet fysik/kemilokaler i Studiegården inden sommeren To bekostelige men nødvendige projekter, så vi også i fremtiden kan tiltrække elever til vore to skoler. Om end der er lang vej til, at skolen ligefrem fremstår topmoderne, så sker der alligevel vedligeholdelsesmæssige fremskridt, som glæder os alle i det daglige arbejde på skolen. Kom til Efterårsmødet eller besøg skolen en anden dag og se de forandringer der sker på skolen. Nyt fra højskolen Af Ole Kobbelgaard Forstander Askov Højskole Askov 15. juli 2012 Mens jeg skriver dette, er der helt usædvanligt stille her på Askov Højskole og Efterskole. Vi sagde farvel til højskolens forårshold allerede sidst i maj, et usædvanligt dejligt og levende hold med masser af gode og positive elever. Vi taler i lærergruppen meget om, at der sker noget virkeligt dejligt i disse år. Det er, som om eleverne søger fællesskabet mere og mere. For blot nogle få år siden havde vi svært ved at finde eneværelser nok til alle dem, der ønskede det, men nu har vi svært ved at opfylde ønsket om at bo på et værelse med en værelseskammerat. Så opsatte er vore elever på at få en at bo sammen med, og tendensen viser sig også i dagligdagen, hvor holdene udfolder store anstrengelser for at lave gode fritidsaktiviteter for hinanden i de mange udvalg, de laver ved opholdets begyndelse. Det er stærkt opmuntrende for os, og det støtter os i, at vi ser rigtigt, når vi i stigende grad understreger de muligheder, der ligger i at byde ind til fællesskabet med noget af det, som man virkelig brænder for og så modtage kammeraternes begejstrede respons som den største oplevelse og gevinst ved et ophold på Askov Højskole. Tilbage til stilheden, der næsten virker larmende, om man så må sige. Det gør den, fordi vi har haft masser af gang i både efterskole og højskole lige indtil her midt i juli. Efterskolen rundede maj af med deres hidtil største musikfestival, der for længst har manifesteret sig som en tilbagevendende tradition mod skoleårets afslutning. I år samlede efterskoleeleverne 1200 kammerater til et brag af en festival med musik fra to scener placeret i hver sin ende af plænen. Det er godt gået og med til at placere Askov i bevidstheden hos mange af de unge, der sidenhen vil overveje, om de skal nappe et højskoleophold inden studierne kalder. I juni måned havde højskolen for andet år i træk to vidunderlige kursusuger i samarbejde med BUPL s Seniorafdeling. Ine og jeg var kursusledere på de to kurser, som vi kalder Lykke og lyse nætter og Midsommer i Askov. I alt 170 forhåndværende pædagoger i landets daginstitutioner havde et fantastisk kursus med sang, foredrag, morgengymnastik, udflugter og koncerter. 2

3 Hele huset lige fra kontor, rengøring, køkken og pedeller til kursusledere fik fantastisk flotte evalueringer fra deltagerne, så vi laver naturligvis også kurserne i Siden har vi haft et nyt programpunkt med Katrine Munks Croquis kursus, der blev et rigtig godt kursus, også selv om det ikke havde den store deltagerflok. Men det prøver vi at rette op på næste år med en placering, hvor ikke mindst kunstinteresserede skolelærere og andre undervisere i de kreative fag også får mulighed for at være med. Og så har vi haft endnu et forrygende kor- og kammer kursus med små 100 korsangere og musikere, der under Kristians kyndige blæksprutteledelse sang og spillede sig igennem en uge med klassiske værker og med sammenspillet som omdrejningspunkt. Sidst har vi haft vores familiekursus, og på hjemmesiden kan I læse mere om, hvad børnene og deres forældre eller bedsteforældre fik af store ople-velser, også selv om vejret hele tiden truede med at skylle de lagte planer væk i dagsregn og en grader det er det, vi åbenbart må vænne os til at kalde sommer. Ak ja, den er i sindet jo lunefuld, som salig Thøger Larsen med næsten profetisk evne skrev i sin tid i sangen Du danske sommer. Men nu er familierne taget hjem igen, og så er her altså stille, men det er stilhed før stormen, for snart kommer DAOS stævnet med mere end 300 deltagere, der vil fylde hver sprække på vores gamle skole med musik. Efterårsholdet får lidt længere tid sammen, end vi sædvanligvis har haft for vane at tilbyde. Først udvidede vi efterårsopholdet fra 12 til 14 uger, og i år har vi valgt at sætte endnu en uge på programmet, så holdet starter allerede søndag den 2. september og dermed får 15 uger sammen. Det gør vi bl.a., fordi vi meget gerne vil have holdet med til Efterårsmødet den september. Blandt de nye tiltag er, at vi nu tilbyder Cambridge-engelsk for vore højskoleelever. Det er et fast forløb, der skal forberede eleverne på fremtidige studier, hvor ikke mindst de engelske tekster fylder mere og mere i studiernes pensa. Det bliver ganske enkelt sværere at gennemføre et videregående studie uden at have gode kundskaber i engelsk. Katrine Munk tager sig af undervisningen, der kan afsluttes med en certificeret eksamen, hvis eleverne har lyst. I givet fald skal de, helt som journalisteleverne, der myldrer til Odense og Århus, tage til et af de steder, der afholder disse eksamener. selve taget var beskadiget, med fugtskader på murene til følge. På skolen havde vi gennem de senere år kun i sjældne tilfælde brugt elevværelserne. Og kun hvis der var tale om gæster, der var indforståede med en ringe standard og med lave lejepriser til gengæld. I foråret 2011 blev Grønnegården, om ikke gennemgribende renoveret, så dog grundig istandsat med nyt tag, ny isolering af tagetagen, nyt ovenlys og nyt inventar i de nymalede værelser. Der er kommet nye linoleumsgulve på i gange og opholdsrum og der er lavet nyt tekøkken i stueetagen. Denne istandsættelse lå til grund for, at vi i skoleåret 2011/2012 kunne lade 23 efterskoleelever tage Grønnegården i brug, og eleverne fandt sig hurtigt til rette i værelserne. Som en konsekvens af istandsættelsen overgik Østgården igen til højskolen, som på den måde fik de 9 dobbeltværelser med eget bad og toilet tilbage til kursisterne på de korte kurser. Grønnegården er en af skolens beva- ringsværdige bygninger, opført i 1920, og er tilskrevet arkitekten Frederik Appel, som har ladet sig inspirere af maleren, arkitekten og kunstneren Nicolai Abildgaards landsted fra 1805, Spurveskjul, ved Frederiksdal. Om end vinduerne er skiftet ud med nyere termoruder, og der er isat et vindue i gavlfremspringet, fremstår bygningen flot bevaret, f.eks. med den originale dør. Huset er typisk for Bedre Byggeskikperioden og bidrager til at tegne det lange udviklingsforløb i højskolens bygningshistorie. Andre istandsættelser. På pigegangens 2. sal har vi istandsat fem værelser, og et sjette er på vej, da det igen bliver elevværelse, efter i mange år har været lagt til Økonomaboligen. Der er endvidere skabt nye badeog toiletforhold på 2. salen. Det betyder nu, at alle de værelser vi har på skolen er af en standard, så de kan benyttes til vore elever på efterskolen og højskolens lange kurser. Det er vigtigt for os, da vi i perioden med de intensive journalistkurser hvert år i marts og april har skolens fyldt med elever, ligesom vi i ganske ofte har store udlejninger på skolen, hvor vi har brug for alle værelser. 3 8

4 Forårsholdet udtrykte ønske om gensynsweekender og et ugelangt højskoleophold for tidligere elever, og det er arrangementer som højskolen gerne ser afholdt i et samarbejde med Askov Lærlinge hvilket ligger helt i tråd med 2 årlige arrangementer Askov Lærlinge tidligere har stået for, og det ugelange ophold har været diskuteret i bestyrelsen gennem mange år, så det vil helt sikkert være noget, der skal arbejdes videre på. Det bliver helt sikker ikke kedeligt at være medlem af bestyrelsen de kommende år, så jeg glæder mig til endnu et år med udbytterigt samarbejde med resten af bestyrelsen og højskolen. Tak fordi du er medlem af Askov Lærlinge og for de mange dejlige indbetalinger til Fonden som derved igen og igen kan give tilskud til personer, som kan komme på Askov Højskole og få en god oplevelse. Grønnegården under istandsættelsen Skal det hele ikke bare ha en gang maling? Bjarne Bundgaard Nielsen. Forretningsfører, Askov Højskole og Efterskole. For mange tidligere elever på Askov Højskole, har det været tydeligt, at skolens vedligeholdelsesmæssige tilstand har lade meget tilbage at ønske. Og mange tror, det hele bare kan klares med lidt maling. Men nej. Der skal andet og mere til. Som eksempel kan nævnes Grønnegården, hvis tilstand efterhånden var blevet meget ringe. Tagudhængene var rådnet og flere steder kunne man se, at nogle forandringer fremadrettet. Kig ind på hjemmesiden og se selv, hvad det er, vi nu tilbyder. Det er spændende, og vi glæder os meget til det. Fællesnævneren for alle vore anstrengelser er ikke mindst studieparathed. Vi ser det som en stadig større opgave at forberede eleverne på et fremtidigt studium. Det gør vi ikke mindst, fordi frafaldsprocenterne taler deres eget, tydelige sprog, men også fordi fremtidens studier i højere og højere grad får karakter af selvstudier, hvor antallet af undervisningstimer er gående mod nul, som det lidt humoristisk (men ikke desto mindre temmelig realistisk) blev udtrykt for nylig. Vi glæder os også over at have fået Ole Andreesen som tovholder på journalistlinjen. Ole har, udover en stor faglig dygtighed opbygget gennem en karriere dels som skrivende journalist og dels som underviser i 10 år på JournalistHøjskolen i Århus, en fin sans for højskolelivet med alt, hvad det indebærer. Det er ingen selvfølge i dag, og desto større er glæden, når man får et menneske i huset, der arbejder pædagogisk, socialt og fagligt, og alt sammen for fællesskabet. involverer både efterskolen og højskolen, men det må jeg hellere vente lidt med at fortælle mere om. Det er vist det, man indenfor filmsproget kalder en cliffhanger - et dramatisk virkemiddel, der skal være med til at forøge spændingen. To be continued i mellemtiden må I alle have en god sommer! Mød Ole Kobbelgaard til Askov Lærlinges Generalforsamling, lørdag den 08. september kl. 17:30 i Tårnsalen, hvor der vil være mulighed for at få mere at vide om de ting der sker på skolen. 4 7 Vores journalistlinje undergår også Endelig går vi med store planer, der

5 Tilbage i bestyrelsen. Af Eva Lund. Kasserer Askov Lærlinge Efter et par års fravær valgte jeg ved seneste generalforsamling at opstille til AL' s bestyrelse, og det har været dejligt igen at få den mere intensive kontakt til AL og højskolen. Tak til alle jer der stemte mig ind i bestyrelsen og den tillid I viste mig. Sker der noget?. Jeg er trådt ind i bestyrelsen som kasserer og det er ikke ligefrem den mest positive oplevelse, der har været det seneste år. Desværre har jeg registreret frafald i medlemslisten pga. dødsfald, hvilket er meget naturligt med mange medlemmer, der har været på Askov Højskole for mange år siden, og derfor ikke er helt unge mere, men desværre også personer der ikke har ønsket at fortsætte deres medlemskab af AL. Jeg har fået forskellige reaktioner på, hvorfor der er ønsket en udmeldelse, Højskolen og jeg er kommet for langt fra hinanden, Jeg skal spare og derfor har jeg valgt AL fra, Jeg er ikke så rørig mere, og derfor kan jeg desværre ikke komme på skolen mere, så derfor har jeg valgt at melde mig ud. Jeg kan selvfølgelig ikke argumentere mod disse tilbagemeldinger, da de personer har truffet et valg, som jeg må respektere. Men hvad så med nye medlemmer? Desværre må vi konstatere, at der indtil skrivende stund har været alt for få indmeldelser de seneste år til at kunne opveje den afgang, der har været. På det seneste bestyrelsesmøde besluttede vi at gøre ekstra indsats her og nu. Der er sendt omkring 100 breve ud til tidligere elever med opfordring til, at de melder sig ind i foreningen og en opfordring til at de går ind i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har samarbejdet med højskolen omkring udsendelsen, da der samtidig med er sendt et Efterårsmøde program med, da håbet er at de melder sig ind i AL, og kommer til Efterårsmødet, så Efterårsmødet derved også får flere unge deltagere. Der har været et møde med Ole Kobbelgaard og Kristian La Cour for at styrke samarbejdet mellem højskolen og AL. Det var et godt møde, og blandt andet kom der en aftale på plads vedrørende Efterårsmødet, hvilket betyder at: Askov Lærlinge arrangerer AL café i Fengers et par timer først på eftermiddagen lørdag og Askov Lærlinge står for After Jazz i Fengers lørdag aften efter Jazz koncerten. Der vil være salg af drikkevarer og overskuddet vil gå til Elevstøtte Fonden. AL har gennem flere år haft et ønske om at være mere synlige til Efterårsmødet, og det har vi nu fået mulighed for gennem denne aftale. De 2 arrangementer står ikke i Efterårsmøde programmet, da aftalen kom på plads så sent, at der allerede var sendt mange programmer ud, og skolen ønskede ikke at der, forståeligt nok, er forskellige programmer i omløb som kan skabe forvirring, og desuden var der pladsmangel. Skolen har fået info skærme forskellige steder og der vil det komme til at være en del af informationen. Der arbejdes ihærdigt på at få en Askov Lærlinge hjemmeside til at fungere optimalt. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få sammenhæng mellem AL bladet, hverve folderen og hjemmesiden, da vi ønsker at konceptet og opsætning skal have en rød tråd, så det bliver genkendeligt hvor man end møder AL. Ole Kobbelgaard kom med et forslag om ændring af navnet for foreningen, da flere elever har givet udtryk for at de ikke identificerede Askov Lærlinge med højskolens elevforening. Bestyrelsens holding til dette er, at vi ændre ikke navnet, men vi gør os synlige med Elevforeningen for Askov Højskole, Askov Lærlinge, derved vil der heller ikke være tvivl om at vi er højskolens elevforening og ikke efterskolens. Hva' så? Det har været et travlt år i bestyrelsen, og der er stadig mange opgaver, der venter forude. Jeg kan ikke fremhæve en opgave frem for en anden, da tingene griber ind i hinanden. Der skal selvfølgelig arbejdes på at få flere medlemmer af foreningen, da det er grundlaget for den fortsatte eksistens af Askov Lærlinge, men det kræver også økonomiske ressourcer til at lave arrangementer og noget mere professionelt materiale bl.a. hvervefolder og blad, og det kræver menneskelige ressourcer til at lave arbejdet og udvikle foreningen, så Askov Lærlinge skal fremad på alle punkter for at sikre sig overlevelse. 5 6

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Generalforsamling, det er noget med at gøre status og kigge fremad. I år er vi færdige med den aktuelle sæson, modsat de 2 tidligere år, hvor vi havde

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere