Højere renter i vente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højere renter i vente"

Transkript

1 Højere renter i vente Sammenfatning Rentemarkedet: Renter er steget i DKK, EUR og USD siden vores seneste prognose fra midten af august. Markederne er primært drevet af centralbankerne, og risikoappetitten, der svinger mellem vækstoptimisme på den ene side og Nordkorea-konflikten på den anden side. Vi venter, at balancejusteringerne i Fed og ECB vil få renter til at stige gradvist og mere end indpriset især for længere løbetider. Vi har derfor kun lavet mindre nedjusteringer i renteprognosen. Korte renter i DKK og EUR: Vi venter fortsat, at ECB først hæver renten i starten af 2019, hvilket er indpriset. Dette vil være med til at holde korte renter lave i EUR og i DKK, da Nationalbanken indtil videre kan afvente ECB, hvorfor vi tidligst venter en renteforhøjelse fra Nationalbanken i slutningen af Research, Jyske Markets Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Strategist, FX and Fixed Income Morten Hassing Povlsen Strategist, FX and Fixed Income Jan Bylov Lange renter i DKK og EUR: Feds renteforhøjelser og balancereduktion vil også være med til at presse de lange renter op i DKK og EUR. ECB og BoJ køber dog stadig obligationer, og dette vil indtil videre være med til at begrænse rentestigningerne. Vi venter derfor, at det største opadgående pres på renterne fra Feds balancereduktion sker i løbet af 2018 i takt med, at reduktionen stiger, og ECB nedtrapper opkøbene. Vi venter, at de lange renter vil stige mere end priset. Vigtig investor information: Se venligst materialets sidste sider. USD-renter: Vi venter stadig en renteforhøjelse i december fra Fed, og igen i juni og december næste år, mens markederne priser færre renteforhøjelser. Dermed er der potentiale for højere USD-renter, som også ventes at blive presset op i takt med balancereduktionen. Vi venter, at det største opadgående pres på renterne fra Feds balancereduktion sker i løbet af 2018 i takt med, at reduktionen stiger og ECB nedtrapper opkøbene. Vi venter, at USD-renter stiger mere end priset. Næste renteprognose udsendes den 3. november 1

2 % % Morten Hassing Povlsen Balancejusteringer i Fed og ECB vil sende renter op Både danske og tyske statsrenter samt swaprenter i DKK og EUR er steget op mod 15bp og rentekurver er stejlet siden vores seneste renteprognose i midten af august. Renter på begge sider af Atlanten har dog været lavere, efter Nordkorea har testet langtrækkende missiler og retorikken er skærpet fra USA. Risikoen for en militær konflikt er øget, men markederne vurderer stadig risikoen som relativt lav, hvilket siden starten af september har presset den 10-årige amerikanske statsrente op med over 30bp til 2,35%. Hvis konflikten eskalerer, kan renter blive presset noget lavere og teste årets laveste niveauer. Indtil videre er det derfor stadig centralbankerne, der har markedernes primære fokus. Ved ECB-mødet i september blev inflationsprognosen igen nedjusteret, mens ECB-præsident Draghi udtalte, at der kommer en plan for nedtrapningen af opkøbene ved næste rentemøde den 26. oktober. Da inflationen i Eurozonen stadig er lav og ventes at være noget under 2%-målet i de næste år, så venter vi, at ECB vil være varsom med at stramme op for tidligt. Derfor venter vi, at ECB i oktober vil annoncere en reduktion i de månedlige opkøb fra 60 mia. til 40. mia. i de første 4-6 måneder af 2018, mens en plan for helt at stoppe opkøbene først ventes i foråret Udover at konflikten overfor Nordkorea synes inddæmmet, så skyldes de seneste ugers rentestigninger også en skattereform i USA, og at Fed ved rentemødet i september signalerede, at der stadig kan komme en renteforhøjelse i år. Markederne priser 70% sandsynlighed for en renteforhøjelse fra i december, hvilket tidligere har været tilstrækkeligt for Fed til at hæve renten. Samtidig annoncerede Fed som ventet, at balancen vil blive reduceret fra 4. kvartal, hvilket alt andet lige vil være med til at presse renter op. Figur: Intervalhandel i danske swaprenter siden USA s præsidentvalg 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25 2Y DKK swap 5Y DKK swap 10Y DKK swap 20Y DKK swap Kilde: Bloomberg 2

3 okt-17 dec-17 jan-18 mar-18 apr-18 jun-18 jul-18 sep-18 okt-18 dec-18 jan-19 mar-19 apr-19 jun-19 jul-19 sep-19 okt-19 dec-19 jan-20 Rate, % Change, bp Morten Hassing Povlsen Samlet venter vi, at balancejusteringerne i Fed og ECB vil få USD-renter samt de lange renter i DKK og EUR til at stige gradvist og mere end indpriset. Dog ventes renter med kortere løbetider i DKK og EUR fortsat at stige i mindre grad (tæt på indpriset) pga. de lave ledende renter i ECB og Nationalbanken. Vi har lavet mindre nedjusteringer i renteprognosen, mest for 5-års punktet i DKK, som fortsat ventes at forblive på lave niveauer pga. stor interesse for danske obligationer fra både indenlandske og udenlandske investorer. ECB annoncerer aftrapning i oktober Vores forventninger og vurderinger til ECB: ECB har ikke travlt med at stramme pengepolitikken, da inflationspresset er svagt, og inflationen kun ventes at stige gradvist i de næste 2-3 år. ECB vil i oktober signalere, at de månedlige opkøb reduceres fra 60 mia. euro til 40 mia. euro i de første 4-6 måneder af 2018, mens beslutningen om fuld udfasning af opkøbene først træffes i foråret 2018, så opkøbene afsluttes i efteråret Den første forhøjelse af indskudsrenten kommer i 1. kvartal Dette synes tæt på at være indpriset i markederne: Der er indpriset 10bp højere Eonia O/N i marts 2019, hvilket passer med, at ECB først vil hæve renten et stykke tid efter at opkøbene er helt afsluttet forventeligt i efteråret Renter med kortere løbetider (op til 5 år) i EUR ventes at holdes nede af, at ECB ikke kommer til at hæve renten betydeligt. I den lange ende (over 5 år) ventes renter at stige gradvist og mere end indpriset: Der er et opadgående pres pga. Feds reduktion af balancen (presset stiger i løbet af 2018), mens ECB s og Bank of Japan s opkøb i det meste af 2018 lægger låg på rentestigningerne. Figur: Eonia swaps på ECB-møder i dag og ved ECB-mødet i september 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0, Change 02-okt sep-2017 Source: Bloomberg & Jyske Bank 3

4 DKK-EUR rentespænd lavest siden kronekrisen Selvom danske renter er steget siden vores seneste prognose, så er DKK-EUR stats- og swaprentespænd indsnævret til de laveste niveauer siden kronekrisen i starten af Spændindsnævringen i den korte ende af rentekurverne skyldes bl.a., at danske fixinger er faldet ca. 5bp på en måned til de laveste niveauer siden kronekrisen, mens fixinger i EUR er nærmest uændret. Det lavere DKK-EUR fixingspænd har forplantet sig til stats- og swapkurverne. Faldende i fixingerne skete primært i anden halvdel af august, hvor overskudslikviditeten i DKK målt ved nettostillingen var meget høj (over 230 mia. DKK). Siden er overskudslikviditeten faldet over 50 mia. DKK, hvorved fixingfaldet er stoppet op. De faldende fixinger skyldes dermed ikke spekulation i, at Nationalbanken snart vil nedsætte renten. Dette ses bl.a. ved, at EUR/DKK gradvist er steget over 7,44 primært pga. kommercielle flows. Vi venter fortsat, at Nationalbanken derfor vil afvente ECB, og at Nationalbanken tidligst hæver renten på indskudsbeviser i efteråret næste år. Vi vurderer, at markederne priser de korte DKK-EUR spænd fair, hvor en selvstændig renteforhøjelse på 10bp fra Nationalbanken er priset til at komme i slutningen af Risikoen på kort sigt er dog, at det italienske parlamentsvalg (senest i maj 2018) kan give potentiale for lavere DKK-EUR spænd. Dette vil være med til at holde den korte ende af DKK-rentekurven nede. I takt med Feds balancereduktion og ECB s annonceringer om færre opkøb venter vi stigende DKK-EUR rentespænd et stykke ind i 2018, og dermed højere renter (især for løbetider over 5 år) og mere end indpriset. Figur: 10-årig swaprente i DKK ventes stadig at stige mere end indpriset 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 dec-13 dec-14 dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 DKK SWAP 10y Jyske Bank Forward 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Kilde: Jyske Bank & Bloomberg 4

5 Fed reducerer balancen og hæver renten i dec. Den 10-årige statsrente faldt til næsten 2% i starten af september pga. konflikten mellem Nordkorea og USA, men er siden steget over 30bp til 2,35%. Rentestigningerne skyldes deeskalering af Nordkorea-krisen, forventninger om en skattereform i USA, og at Fed ved rentemødet i september signalerede, at renten kan hæves igen i år og tre gange næste år. Da inflationen i USA tilmed er steget til 1,9%, har markederne priset en stor sandsynlighed for, at Fed hæver renten igen i december, hvilket vi også venter. Vi venter derudover, at Fed hæver renten igen i juni og december næste år. Markederne priser kun 25bp højere rente i 2018, og er derfor for dueagtige i forhold til både vores forventninger og Feds mere aggressive rentebane (dot plot). Risikoen er, at inflationen igen aftager, og Fed bliver mere bekymret. Vi ser dermed potentiale for højere USD-renter pga. Feds renteforhøjelser, men også pga., at Fed starter med at reducere balancen fra 4. kvartal i år. Den maksimale reduktion (loft, eller caps) stiger som angivet i tabellen nedenfor, og stiger op til maksimalt 50 mia. USD om måneden. Vores beregninger viser, at balancen i de næste 5 år bliver reduceret med ca. 50% af de angivne caps, så balancen reduceres med godt mia. USD indtil ultimo 2021 (caps indikerer mia. USD). Loft over månedlige forfald og afdrag jf. Fed, USD mia. Akt iv 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Statsobligationer Realkreditobligationer Figur: Vores beregninger viser, at Feds balance reduceres mindre end caps Akkumuleret udløb, mia. USD okt-17 apr-18 okt-18 apr-19 okt-19 apr-20 okt-20 apr-21 okt-21 apr-22 okt % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel, % Maturing Caps Maturing Share Kilde: New York Fed & Jyske Bank ECB og BoJ køber stadig obligationer, og dette vil indtil videre være med til at begrænse rentestigningerne. Vi venter derfor, at det største opadgående pres på renterne fra balancereduktionen sker i løbet af 2018 i takt med, at den reduktionen stiger op mod 50 mia. USD om måneden (og ECB nedtrapper opkøbene). Samlet venter vi, at USD-renter vil stige mere end priset, hvilket også vil være med til at presse de lange renter op i DKK og EUR. 5

6 Danske boligrenter på rekordlave niveauer Mens stats- og swaprenter i DKK er steget i de seneste uger, så er både korte og lange boligrenter faldet til nye rekordlave niveauer. Rentefaldene skyldes investorers fortsatte interesse for danske realkreditobligationer, der af mange vurderes at være dyre men kan blive endnu dyrere, da udbuddet også er begrænset. Interessen skyldes bl.a. den højere kupon i forhold til andre sikre (stats)obligationer, og at flere udenlandske investorer har fået øjnene op for danske obligationer. Udlandet er desuden begunstiget af et merafkast pga. terminskurser. Desuden har rentefald tendens til at være selvforstærkende, når realkreditporteføljerne mister varighed, som set siden starten af august. Figur: Tæt sammenhæng mellem renteniveauet og varighed i realkreditobl. Rente, % 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 6,0 5,5 0,50 3,5 0,25 3,0 jun-15 dec-15 jun-16 dec-16 jun-17 dec-17 DKK Swap 10Y (L) Modificeret varighed på danske realkreditobligationer (R) Kilde: Bloomberg Realkreditselskaberne lukkede for udstedelser i de gamle serier den 31. august, og i det 30-årige segment udstedes nye lån nu i obligationer med udløb i 2050 med kupon på 2% både med og uden afdrag. Vi venter ikke betydelige renteændringer i de kommende par måneder i de danske realkreditobligationer, om end pilen peger mod lidt højere renter. Rentestigningerne kan dog komme til at gå stærkere, hvis der igen begynder at komme varighed ind i realkreditporteføljerne. Jyske Bank Boligrenteprognose I dag Pr. 1. jan. Pr. 1. apr. F1-rente -0,39-0,35-0,30 F5-rente 0,06 0,10 0,15 Kurs på 30-årig fast rente (2%) med afdrag 98,65 98,53 98,36 Renten på lån med fastrenteperiode på 1 år bliver tilpasset med virkning fra d Renten på lån med fastrenteperiode på 2 til 10 år bliver tilpasset med virkning fra d ,0 4,5 4,0 Varighed Kilde: Jyske Bank / BRF Se evt. seneste indslag om bolig på Jyskebank.tv 6

7 Jyske Bank renteprognose STATSRENTER Danm ark Spot Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Leading -0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,55 Cibor 3m -0,31-0,30-0,30-0,30-0,25-0,15 Cibor 6m -0,17-0,15-0,15-0,15-0,10 0,00 STAT 2y -0,62-0,55-0,50-0,45-0,25-0,05 STAT 5y -0,32-0,20-0,15-0,10 0,00 0,20 STAT 10y 0,57 0,65 0,70 0,75 0,95 1,15 STAT 30y 1,20 1,30 1,35 1,45 1,55 1,65 STAT 5y - 2y 0,30 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25 STAT 10y - 5y 0,89 0,85 0,85 0,85 0,95 0,95 STAT 30y - 10y 0,64 0,65 0,65 0,70 0,60 0,50 SWAPRENTER Danm ark Spot Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Cibor 3m -0,31-0,30-0,30-0,30-0,25-0,15 Cibor 6m -0,17-0,15-0,15-0,15-0,10 0,00 SWAP 2y -0,04 0,00 0,05 0,10 0,30 0,45 SWAP 5y 0,43 0,50 0,55 0,60 0,70 0,90 SWAP 10y 1,12 1,20 1,25 1,30 1,50 1,70 SWAP 30y 1,80 1,85 1,85 1,90 2,00 2,10 SWAP 5y - 2y 0,46 0,50 0,50 0,50 0,40 0,45 SWAP 10y - 5y 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 SWAP 30y - 10y 0,68 0,65 0,60 0,60 0,50 0,40 STATSRENTER EU RO LA ND Spot Q 4-17 Q 1-18 Q 2-18 Q 3-18 Q 4-18 Leading -0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40 Euribor 3m -0,33-0,30-0,30-0,30-0,30-0,25 Euribor 6m -0,27-0,25-0,25-0,25-0,25-0,20 STAT 2y -0,69-0,65-0,55-0,40-0,25-0,05 STAT 5y -0,26-0,15-0,10 0,00 0,10 0,30 STAT 10y 0,48 0,55 0,65 0,75 0,90 1,10 STAT 30y 1,32 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65 STAT 5y - 2y 0,43 0,50 0,45 0,40 0,35 0,35 STAT 10y - 5y 0,74 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 STAT 30y - 10y 0,84 0,85 0,80 0,75 0,65 0,55 SWAPRENTER EU RO LA ND Spot Q 4-17 Q 1-18 Q 2-18 Q 3-18 Q 4-18 Euribor 3m -0,33-0,30-0,30-0,30-0,30-0,25 Euribor 6m -0,27-0,25-0,25-0,25-0,25-0,20 SWAP 2y -0,16-0,15-0,10-0,05 0,10 0,25 SWAP 5y 0,26 0,35 0,35 0,40 0,50 0,65 SWAP 10y 0,93 1,00 1,05 1,10 1,25 1,40 SWAP 30y 1,61 1,65 1,65 1,70 1,75 1,80 SWAP 5y - 2y 0,43 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 SWAP 10y - 5y 0,66 0,65 0,70 0,70 0,75 0,75 SWAP 30y - 10y 0,69 0,65 0,60 0,60 0,50 0,40 STATSRENTER U SA Spot Q 4-17 Q 1-18 Q 2-18 Q 3-18 Q 4-18 Leading 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 Libor 3m 1,33 1,55 1,60 1,80 1,85 2,05 STAT 2y 1,49 1,55 1,65 1,90 2,20 2,40 STAT 5y 1,95 2,05 2,15 2,40 2,60 2,80 STAT 10y 2,36 2,45 2,55 2,70 2,80 2,90 STAT 30y 2,88 2,95 3,05 3,20 3,30 3,40 STAT 5y - 2y 0,46 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 STAT 10y - 5y 0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,10 STAT 30y - 10y 0,52 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 7

8 Obligationsanbefalinger til professionelle investorer indenfor de seneste 12 måneder: Da to Ana lytike r Anbe fa ling Timothy Smal Timothy Smal Timothy Smal Timothy Smal Timothy Smal Thomas Rasmussen Thomas Rasmussen Timothy Smal Thomas Rasmussen Thomas Rasmussen Thomas Rasmussen Køb: 3'44IO (varighedsbegrænset investor) Køb: 2,5'47IO (absolut investor) Køb: 2'47 (ved forventning om fortsat lave renter) Køb: 2'29 (ved forventning om stigende renter) Køb: 3'44IO, 3'47IO Køb: 2'47IO Køb: 2'47IO Køb: 1,5'32 Køb: 2'47IO Sælg: 0,5NDA27 mod øvrige farver Sælg: 3%BRF44 8

9 Vigtig Investorinformation Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i de papirer, der analyseres og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen. Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet). Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på: Analytikerne i Fixed Income Research kan være fysisk placeret ved sales- og tradingafdelingen. Der kan finde konsultationer sted vedrørende offentligt tilgængelige informationer om markedet, herunder priser, spændniveau og handelsaktiviteter. Denne analyse er udarbejdet af Research i Jyske Markets, der er en del af Jyske Bank A/S. Jyske Bank A/S er ejer af BRFkredit. Jyske Bank A/S har betydelige finansielle interesser i forhold til BRFkredit. Jyske Bank A/S er medejer af DLR Kredit og har derfor betydelig finansielle interesser i forhold til DLR Kredit. Analysen er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Jyske Bank deltager i market maker-ordningen for danske realkreditobligationer og kan derfor i sin egenskab heraf have positioner i disse værdipapirer. Jyske Bank har inden for de seneste 12 måneder været enten Lead eller Co-Lead manager på obligationsudstedelser fra BRFkredit og DLR Kredit. Modeller Danske realkreditobligationer modelleres ud fra en egenudviklet model baseret på RIO (realkreditmodel udviklet af ScanRate) bestående af en stokastisk rentestrukturmodel til at estimere fremtidig renteudvikling, og en statistisk konverteringsmodel kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. I udarbejdelsen af analyser lægges vægt på f.eks. den relative prisfastsættelse, udbud/efterspørgsel, debitorsammensætning og parametre fra Jyske Banks realkreditmodel. Anbefalingsbegreber Fixed Income Researchs analyser har hovedsageligt fokus på to typer anbefalinger: Relative anbefalinger, der fokuserer på relativ værdi i obligations- og derivatmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk i andre obligationer eller derivater. Her vil oftest være tale om både en købs- og salgsanbefaling. Direkte anbefalinger, der fokuserer på den absolutte værdi i obligationsmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk ikke. Her vil oftest være tale om enten en købs- eller salgsanbefaling. Køb Analytikeren vurderer, at obligationen er relativt billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer. Det er analytikerens vurdering, at obligationen vil give et relativt bedre afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. Salg Analytikeren vurderer, at obligationen er relativt dyrt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer. Det er analytikerens vurdering, at obligationen vil give et relativt dårligere afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. Opdatering af analysen Analyserne skal betragtes som ad hoc analyser og publiceres kun én gang. Offentliggørelsesdatoen fremgår af analysens forside. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Opdatering af renteprognose Renteprognose opdateres løbende med interval på 1-2 måneder. Datoen for seneste opdatering fremgår af analysens forside. 9

10 Handelskurser Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens færdiggørelse, med mindre andet er anført. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko så som renterisiko, hvilket kan medføre økonomiske tab. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles papiret i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Investorer opfordres til selvstændigt at vurdere hensigten med deres investering og tage egne beslutninger omkring enhver form for investering i finansielle instrumenter som omtales i nærværende analyse. Afkast og kursudvikling De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet fremtidigt afkast vil stemme overens med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Prognoser i analysen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. 10

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger

ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger Sammenfatning Rentemarkedet: Vi har ændret prognosen for ECB, og venter nu den første renteforhøjelse fra ECB i juni 2019, da ECB-mødet

Læs mere

Lav inflation holder renter lave lidt endnu

Lav inflation holder renter lave lidt endnu Lav inflation holder renter lave lidt endnu Sammenfatning Rentemarkedet: Renter er faldet på begge sider af Atlanten siden vores seneste prognose fra starten af juli. Rentemarkederne domineres af forventningerne

Læs mere

Intervalhandel fortsætter

Intervalhandel fortsætter Intervalhandel fortsætter Renterne kort: Renter fortsætter med at handle i intervallerne, der har været gældende siden midten af november. I første halvdel af april faldt renter til bunden af intervallerne

Læs mere

Renteprognose: Mens vi venter på Trump

Renteprognose: Mens vi venter på Trump Renteprognose: Mens vi venter på Trump Renterne kort: Markederne har stor fokus på konsekvenserne for den globale økonomi og for centralbankerne, når Trump indsættes som præsident den 20. januar. Rentemarkederne

Læs mere

Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018

Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018 Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018 Sammenfatning Rentemarkedet: Siden vores seneste prognose er renter faldet i Europa, mens de er steget i USA. Vi har rullet renteprognosen, så den gælder

Læs mere

Centralbankerne lufter tanker om stramninger

Centralbankerne lufter tanker om stramninger Centralbankerne lufter tanker om stramninger Renterne kort: Rentemarkederne domineres af centralbankerne, som igennem juni har luftet tankerne om strammere pengepolitik: Fed har hævet renten og fremlagt

Læs mere

Lav inflation holder midlertidigt renter nede

Lav inflation holder midlertidigt renter nede Lav inflation holder midlertidigt renter nede Renterne kort: Swaprenter i DKK og EUR er tæt på niveauerne fra seneste renteprognose, der blev udsendt i starten af maj. Renterne drives i øjeblikket af forventninger

Læs mere

Renter (tæt) på årets laveste niveau

Renter (tæt) på årets laveste niveau Renter (tæt) på årets laveste niveau Renterne kort: Danske og tyske statsrenter, renter på danske realkreditobligationer samt swaprenter i DKK og EUR er faldet til (tæt på) årets laveste niveauer. Rentefaldene

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Gradvist højere lange renter

Gradvist højere lange renter Gradvist højere lange renter Sammenfatning Rentemarkedet Vi har ikke ændret renteprognosen i nævneværdig grad, da vi stadig venter, at Fed hæver renten mere end indpriset, mens ECB vurderes mere fair priset.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Ny renteprognose: Højere renter forude

Ny renteprognose: Højere renter forude Ny renteprognose: Højere renter forude Renterne kort: Markederne præges af stor politisk usikkerhed i Europa og USA, og risikoen for, at ECB s opkøbsprogram måske kan blive neddroslet noget tidligere end

Læs mere

Højeste renteniveauer i flere år

Højeste renteniveauer i flere år Højeste renteniveauer i flere år Sammenfatning Rentemarkedet USD-renter er steget kraftigt i 2018 over hele rentekurven, mens renter i DKK og EUR er steget mest for løbetider over 2 år. Rentestigningerne

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

USD-renter trækker Europa med op

USD-renter trækker Europa med op USD-renter trækker Europa med op Renter er faldet i Europa og steget i USA siden februar Markederne undervurderer Feds intentioner om at hæve renten Renteprognosen er rullet og dækker nu indtil ultimo

Læs mere

Politik og centralbanker

Politik og centralbanker Politik og centralbanker dominerer Renterne kort: Trump og politik i Europa dominerer rentemarkederne i Danmark, Europa og USA, mens centralbankerne i øjeblikket synes at være reaktive i forhold til politikkernes

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Fed hæver renten hurtigere

Fed hæver renten hurtigere Rente, % Rente, % 12.10.2017 Fed hæver renten hurtigere Vi venter, at Fed hæver renten i december, og igen i marts og juni næste år, hvilket er hurtigere end tidligere ventet. Vi har tilpasset renteprognosen,

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december

Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december Næste renteforhøjelse udskudt fra september til dec. -17 Balancereducering igangsættes til oktober 2017 Renterne stiger mere end priset og trækker dollaren

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse 31. august 2011 RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse RTL-obligationer for mere end 80 mia. kr. på auktion, heraf er knap 60 mia. kr. fra Nykredits nye kapitalcenter Flere faktorer understøtter

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer 24. marts 2011 Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer God buffer i konverterbare obligationer via høje volatiliteter og OAS Lukkeeffekter og mulighed for tilbagekøb bør understøtte lange 4%-obligationer

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik Fra nulrente politik til negativrente politik Rentefaldet er fortsat i Europa i januar, mens de amerikanske renter løftede sig i starten af februar efter stærke job og løntal. ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009 27. februar 2009 27. februar 2009 Kommentar Indeksobligationer Opadgående pres på inflationen Køb amerikanske TIPS Sælg engelske Gilts og franske OATie Italienske BTP og græske GGP er ramt af illikviditet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

DKK stiger kraftigt Nationalbanken afventende Nordea Research, 3. september 2014

DKK stiger kraftigt Nationalbanken afventende Nordea Research, 3. september 2014 Nationalbanken afventende Nordea Research, 3. september 214 EUR/DKK er på det laveste niveau i mere end to år drevet af renteforskellen Nationalbanken i afventende position Stigende præference for kronelikviditet

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %?

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Renterne har brugt sommeren på at rejse sydover, dvs. falde og falde. Især de europæiske renter er faldet i lige linje og har sendt den tyske s rente ned på nyt

Læs mere

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK)

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) 7. oktober 2011 Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) Genoplivning af ECB's opkøbsprogram understøtter euro covered bonds I nordisk regi er danske RTL'er aggressivt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres?

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres? Investeringsanalyse 16.september2013 Danskerealkreditobligationer Hvorskaloktoberterminengenplaceres? MarkanteOAS-stigningerikonverterbarekontramerestabileOASpårentetilpasningsobligationer KonverterbarehargodbufferibådevolatiliteterogOAS

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Udtræk fortsætter i samme tempo i 2,5% 2047, men RD har fart på: Pas på konverteringsmaskinen hos RD. 2,5% RD 2047 kan ikke tåle flere udtræksoverraskelser før 2% 2047 giver bedre carry. Udlandets

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 30-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

High Yield HighLights Uge 17

High Yield HighLights Uge 17 High Yield HighLights Uge 17 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - Dong: Q1 regnskab - CEDC: Stopper dækning Index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% High Yield Return - Yearly

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 31-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere