Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary"

Transkript

1 Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build date: Not built Database summary Tables Columns Indexes Foreign keys Notes EnhedsAdresse En enhedsadresse skal entydigt identificere hovedadgangen til den enkelte bolig- eller erhvervsenhed inde i en bygning, dvs. entrédøren e.l. En enhedsadresse består af en adgangsadresse (dvs. vejnavn og husnummer) plus etagebetegnelse og sidebetegnelse eller dørnummer By By eller nærmere bynavn. Bynavne i CPR registrets relateret til adresser (vejafsnit). Lokalitet Kommunen kan efter adressebekendtgørelsens 12, stk. 2, knytte et historisk og permanent bygningsnavn, gårdnavn eller lignende til en eller flere adgangsadresser. Oplysningen indgår som en del af den fuldstændige adressebetegnelse, f.eks. i CPR-systemet, men benyttes kun af enkelte andre it-systemer. Muligheden for at registrere bygnings- og gårdnavne blev indført i 1980 erne efter et politisk ønske om at kunne bevare de oprindelige gårdnavne o.l. som en del af den officielle adressebetegnelse. (Bemærk CPR registrer på boligen og ikke på bygningen.) Slet Tabel over Slet Bruges til at fange permanente sletninger med. Til vidregivelse af data til OIS. FeltHistorikArkiv Tabel over Felt historik Tabellen gemmer ændring på felter. De seneste ændring findes i FeltHistorik tabellen :36 1 Denne tabel opdateres via trigger på FeltHistorik tabellen.

2 Ejerskab Ejerskab indeholder ejerforholdskode og ejendomsnummer. Når grunde peger på ejerskab, er ejerskabet gældende for alle entieter på grunden. Når peger på andet en grunde, er der tale om ejerlejligheder. Vejstykke Tabel over Postnummer Tabel over de vejstykker der findes i et postnummer Husk at bruge tid når der skal findes data: GetDate() Between PostnummerCprOpretTimestamp And PostnummerCprOphoerTimestamp EnhedEnhedsAdresse Tabel over EnhedAdresse Angiver alle Enhedsadresser på en enhed. Både den identificerende og supplerende EnhedOpgang Tabel over EnhedOpgang Alle indgange til en enhed. Både primære og supplerende. FeltHistorik Tabel over FeltHistorik Tabellen gemmer den sidst ændring på felter. KommunaltEjerlav Ejerlavstabel, delt op pr kommune. Med andre ord, et ejerlav der dækker flere kommuner, ligger der en række pr kommune. Kommune Generelle informationer om kommune. Kommune er de administrerende enheder, der vedligholder BBR. Kommuner med kommunenummer mindre en 100, er ikke kommuner i ordes betydning, men bruges til diverse administrative enheder. Matrikel Matrikel tabellen indholder matrikler fra KMS og ESR. Postdistrikt Tabel over Postdistrikt Opdateres kun med data fra CPR. Vej Tabel over Vej Det rigtige vejnavn findes via FK_KommuneNummer, VejKode og "GetDate() Between VejCprOpretTimestamp AND VejCprOphoertTimestamp" Notat Notat, indholder notater tilknyttet til en given record i en entitet. NotatType fortæller hvilken entitet, FK_Parent_id hvilken række i entiteten. Notatnummer angiver den sidste underopdeling (se beskrivelsen af felterne). Brugsenhed Tabel over Brugsenhed Brugsenhed. Har ingen brugervent nøgle AdresseSag AdresseSag :36 2 En adressesag kan indeholde sagsdata fra

3 Enhed Tabel over Enhed adgangsadresse og enhedsadresse, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af en sag opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke. Foreløbige adresser (nye adresser), ændres fra status 3 til 1 for at holde historik. Adressesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Indholder oplysninger over bolig- og erhversenheder. Bemærk for hver record i enhed skal skal oprettes en record i EnhedOpgang med EnhedOpgangPrimaerIndgang sat til 1. Samt en record i EnhedAdresse med EnhedAdressePrimaerAdresse sat til 1. Rum Ved et Rum forståe et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i Rum. Rum eksistere på tre forskellige måder. 1) Et Rum kan befinde sig inde i en Erhvervs-/Boligenhed. 2) Et Rum kan befinde sig uden for en Erhvervs-/Boligenhed. Eks. et kælder- eller loftsrum tildelt til lejligheden. 3) Et Rum unden tilknytning til Erhvervs-/Boligenhed, men men beliggende på en etage. Eks. Vaskerum i kælderen eller fælleskøkken. Opgang Opgang/Indgang Ved en Opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en Bygning. Etage Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en Bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end ½ etagehøjde, regnes ikke som en samlet Etage, Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i Etagen. Tekniskanlaeg Ved et Teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en Bygning. Typen af et Teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en positivliste i BBR-instruksen. Byggesag Byggesag En byggesag kan indeholde sagsdata fra en række entieter, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType) :36 3 Ved afslutning af et byggeri opdateres stamdata

4 Geometri Geometri med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke Byggesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Det skal være muligt at oprette stamdata direkte, dvs. med statuskode 1, uden forudgående oprettelse af sagsdata. Indholder geografiske punkter for Adgangsadresser, Bygninger og Teknisk anlæg. AdgangsAdresse En adgangsadresse angiver en bestemt hovedadgangsvej til en ejendom, bygning e.l., dvs. hoveddøren, opgangsdøren e.l. Adgangsadressen består af vejnavn og husnummer. Bygning En Bygning er defineret som é eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Grund Tabel over Grund Ved Grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. Definition af Grund der understøtter beregning af bebyggelsesprocent er: En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoteret og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende indenfor samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBR-relevant entitet på området (bygning, adresse eller teknisk anlæg). Andre relaterede definitionen: Fast ejendom: - samlet fast ejendom - umatrikuleret ejendom - ejerlejlighed - bygning på lejet grund - bygning på søterritorie - fælleslod/fraskilt andel af fælleslod Samlet fast ejendom: - et matrikelnummer - to eller flere matrikelnumre, der er samnoteret En vurderingsejendom kan bestå af mere end een samlet fast ejendom :36 4

5 :36 5

6 Owner: Target DB name: Number of columns: 42 Number of indexes: 6 Number of foreign keys: 6 Codes: 0 Type: Table :36 6 AdgangsAdresse En adgangsadresse angiver en bestemt hovedadgangsvej til en ejendom, bygning e.l., dvs. hoveddøren, opgangsdøren e.l. Adgangsadressen består af vejnavn og husnummer. Columns Data type Allow NULLs Value/Range AdgangsAdresse_id FK_Matrikel_id (FK,I3) FK_Kommune_id (FK,I6) FK_VejKode (FK,I5) small AdgangsAdresseHusnummer c(4) ObjektType BK_Crud_id big FK_SagAdresse_id (FK,I4) FK_AdgangsAdresseStam_id (FK,I1) AdgangsAdresseKilde AdgangsAdresseOprettelsesDato AdgangsAdresseIKrafttraedelsesDato AdgangsAdresseSenesteAendringsDato AdgangsAdresseNedlaeggelsesDato BK_Adressepunkt_id AdgangsAdresseGeometriKilde AdgangsAdresseNoejagtighedsklasse c(1) FK_Geometri_id (FK,I2) AdgangsAdresseTekniskStandard c(2) KommunaltFelt1 c(3) KommunaltFelt2 c(3) KommunaltFelt3 c(3) KommunaltFelt4 KommunaltFelt5 KommunaltFelt6 Journalnummer varc(60) BK_ESDHReference varc(200) Sikkerhedsklassifikation FK_OpretBruger_id AdgangsAdresseOpretTimestamp AdgangsAdresseAendretTimestamp AdgangsAdresseAendretFunktion varc(40) AdgangsAdresseOphoertTimestamp Vejnavn varc(40) Bynavn varc(50) Postdistriktnummer small Postdistriknavn varc(20) LokalitetNavn varc(34) EntydigVej VejAdresseringsnavn varc(20) AdgangsAdresseBeregn FK_BrugerAendret_id Indexes Columns Sort order Adresse_idx1 (I1) FK_AdgangsAdresseStam_id Ascending Adresse_idx2 (I2) FK_Geometri_id Ascending Adresse_idx3 (I3) FK_Matrikel_id Ascending Adresse_idx4 (I4) FK_SagAdresse_id Ascending Adresse_idx6 (I5) FK_VejKode Ascending

7 Adresse_idx5 (I6) FK_Kommune_id Ascending Foreign keys Child Parent Geometri_AdgangsAdresse_FK1 FK_Geometri_id Geometri.Geometri_id AdgangsAdresse_AdgangsAdresse_FK1 FK_AdgangsAdresseStam_id AdgangsAdresse_id AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 FK_SagAdresse_id AdresseSag.AdresseSag_id Vej_AdgangsAdresse_FK1 FK_VejKode Vej.VejKode Matrikel_AdgangsAdresse_FK1 FK_Matrikel_id Matrikel.Matrikel_id Kommune_AdgangsAdresse_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id AdgangsAdresse_Bygning_FK1 Bygning.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Tekniskanlaeg_FK1 Tekniskanlaeg.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Opgang_FK1 Opgang.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Notat_FK1 Notat.FK_Parent_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Grund_FK1 Grund.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_EnhedsAdresse_FK1 EnhedsAdresse.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id Column details 1. AdgangsAdresse_id 2. FK_Matrikel_id (FK,I3) AAD.1/EAD.1 - Adresse_id identifies Adresse Matrikel som AdgangsAdresse tilhøre. 3. FK_Kommune_id (FK,I6) 4. FK_VejKode (FK,I5) 5. AdgangsAdresseHusnummer 6. ObjektType AAD.2 - Kommune Adressen befinder sig i small AAD.7 - Vej Adressen beginder sig på. c(4) AAD.8 - Husnummer i Adressen AAD Objekttype er også kaldt Status. 1. Stamdata 2. Historisk stamdata 3. Sagsdata 4. Afsluttet eller henlagt sagsdata. 7. BK_Crud_id 8. FK_SagAdresse_id (FK,I4) :36 7 big Bruges af synkroniseringen. Indeholder nøgle til KMD-bbr.

8 Er altid null ved objekttype 1 og 2. Ved objekttype 3 og 4 peger den på adressesagen den recorden er en del af. 9. FK_AdgangsAdresseStam_id (FK,I1) FK_AdresseStam_id Angiver adressesagens stamdata. For ObjektType 3 og 4 er dette felt udfyldt og peger på en record med ObjektType 1 eller 2, dog ikke hvis det er en ny adresse.. For ObjektType 1 og 2 er dette felt udfyldt med NULL 10. AdgangsAdresseKilde AAD.20 - KildeTilAdresse Adresse Kode, der klassificerer kilden til adressen. 11. AdgangsAdresseOprettelsesDato AAD.21 - OprettelsesDato Adresse Dato for adressens oprettelse i BBR 12. AdgangsAdresseIKrafttraedelsesDato AAD.23 - Ikrafttrædelsesdato Adresse Dato for adressens ikrafttrædelse 13. AdgangsAdresseSenesteAendringsDato AAD.24 - SenesteÆndringsdato Adresse Dato for adressens seneste ændring 14. AdgangsAdresseNedlaeggelsesDato AAD.25 - NedlæggelsesDato Adresse Dato for adressens nedlæggelse 15. BK_Adressepunkt_id ADD.27 - Adressepunkt_id Samme værdi som FK_Geometri_id 16. AdgangsAdresseGeometriKilde AAD.30 - AdresseGeometriKilde 17. AdgangsAdresseNoejagtighedsklasse c(1) :36 8

9 AAD.28 - AdresseNoejagtighedsklasse 18. FK_Geometri_id (FK,I2) 19. AdgangsAdresseTekniskStandard Adressepunkt c(2) AAD.29 - TekniskStandard Kode for teknisk standard for geometridata 20. KommunaltFelt1 c(3) AAD.80 - KommunaltFelt1 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 21. KommunaltFelt2 c(3) AAD.81 - KommunaltFelt2 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 22. KommunaltFelt3 c(3) AAD.82 - KommunaltFelt3 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 23. KommunaltFelt4 AAD.83 - KommunaltFelt4 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 24. KommunaltFelt5 AAD.84 - KommunaltFelt5 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 25. KommunaltFelt6 AAD.85 - KommunaltFelt6 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 26. Journalnummer varc(60) AAD.86 - Journalnummer 27. BK_ESDHReference :36 9

10 28. Sikkerhedsklassifikation varc(200) AAD.87 ESDH_Reference AAD.99 - Sikkerhedsklassifikation 29. FK_OpretBruger_id 30. AdgangsAdresseOpretTimestamp Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. AdgangsAdresseOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 31. AdgangsAdresseAendretTimestamp AdgangsAdresseAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 32. AdgangsAdresseAendretFunktion varc(40) AdgangsAdresseAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 33. AdgangsAdresseOphoertTimestamp AdgangsAdresseOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 34. Vejnavn varc(40) Vejnavn Et denormaliseret felt. 35. Bynavn varc(50) Bynavn Et denormaliseret felt :36 10

11 36. Postdistriktnummer small Postdistriktnummer Et denormaliseret felt. 37. Postdistriknavn varc(20) Postdistriknavn Denormaliseret felt. Der er lavet en speciel procedure til opdatering af dette felt. 38. LokalitetNavn varc(34) LokalitetNavn Et denormaliseret felt. 39. EntydigVej EntydigVej Entydig inde for kommunen. Kode: 0: Vejnavn er ikke entydig i kommunen, Postnummer kræves for entydighed. 1: Vejnavn er entydig i kommunen. Et denormaliseret felt/beregnet. 40. VejAdresseringsnavn varc(20) VejAdresseringsnavn Denormaliseret felt. 41. AdgangsAdresseBeregn Dette er et beregnet felt, der bliver brugt som del af et index. Feltet indeholder normalt NULL, men hvis følgende er opfyldet så vil feltet indeholde AdgangsAdresse_id. Husnummer er blankt eller FK_AdgangsAdresseStam_id ikke er null. Dette er lavet så det er muligt at lave dublettet af adgangsadersser, der netop disse eneskaber. 42. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id AdgangsAdresse Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Index details Adresse_idx :36 11

12 Column(s): Unique: Adresse_idx2 Column(s): Unique: Adresse_idx3 Column(s): Unique: Adresse_idx4 Column(s): Unique: Adresse_idx6 Column(s): Unique: Adresse_idx5 Column(s): Unique: FK_AdgangsAdresseStam_id (Asc) No FK_Geometri_id (Asc) No FK_Matrikel_id (Asc) No FK_SagAdresse_id (Asc) No FK_VejKode (Asc) No FK_Kommune_id (Asc) No Foreign key details (child) Geometri_AdgangsAdresse_FK1 FK_Geometri_id Geometri.Geometri_id Zero-or-One -to- Zero-or-More AdgangsAdresse_AdgangsAdresse_FK1 FK_AdgangsAdresseStam_id AdgangsAdresse_id Zero-or-One -to- Zero-or-More has is of AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 FK_SagAdresse_id AdresseSag.AdresseSag_id Zero-or-One -to- Zero-or-More :36 12

13 Vej_AdgangsAdresse_FK1 FK_VejKode Vej.VejKode One -to- Zero-or-More Bemærk: På grund af dokumentationsværktøjet, er denne relation ikke beskrevet helt korrekt relationen er Adresse INNER JOIN Kommune ON FK_Kommune_id = Kommune_id INNER JOIN Vej ON Kommune.KommuneNummer = Vej.FK_KommuneNummer AND FK_VejKode = VejKode AND GetDate() Between VejCprOpretTimestamp AND VejCprOphoertTimestamp Matrikel_AdgangsAdresse_FK1 FK_Matrikel_id Matrikel.Matrikel_id Zero-or-One -to- Zero-or-More Kommune_AdgangsAdresse_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id One -to- Zero-or-More :36 13

14 AdresseSag AdresseSag Owner: Target DB name: Number of columns: 12 Number of indexes: 0 Number of foreign keys: 1 Codes: 0 Type: Table En adressesag kan indeholde sagsdata fra adgangsadresse og enhedsadresse, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af en sag opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke. Foreløbige adresser (nye adresser), ændres fra status 3 til 1 for at holde historik. Adressesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Columns Data type Allow NULLs Value/Range AdresseSag_id AdresseSagSagsnummer varc(32) BK_Crud_id big AdresseSagGodkendelsesDato AdresseSagInitialerPaaSagsbehandler c(5) FK_Kommune_id (FK) FK_OpretBruger_id AdresseSagOpretTimestamp AdresseSagAendretTimestamp AdresseSagAendretFunktion varc(40) AdresseSagOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id Foreign keys Child Parent Kommune_AdresseSag_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id AdresseSag_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id AdresseSag_id AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 AdgangsAdresse.FK_SagAdresse_id AdresseSag_id AdresseSag_EnhedsAdresse_FK1 EnhedsAdresse.FK_SagAdresse_id AdresseSag_id Column details 1. AdresseSag_id 2. AdresseSagSagsnummer varc(32) Sagsnummer Brugervendt nøgle, entydig i kommunen. 3. BK_Crud_id big BK_Crud_id 4. AdresseSagGodkendelsesDato :36 14 AAD.22/EAD.22 - Godkendelsesdato

15 5. AdresseSagInitialerPaaSagsbehandler c(5) ADD.88/ EAD.88 - InitialerPaaSagsbehandler 6. FK_Kommune_id (FK) Kommune sagen forekommer i. Feltet er nødvendig, hvis man opretter en sag uden at knytte adresser til, så vil recorden ikke høre til noget. 7. FK_OpretBruger_id 8. AdresseSagOpretTimestamp Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. AdresseSagOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 9. AdresseSagAendretTimestamp AdresseSagAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 10. AdresseSagAendretFunktion varc(40) AdresseSagAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 11. AdresseSagOphoertTimestamp AdresseSagOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 12. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id AdresseSag Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Foreign key details (child) :36 15

16 Kommune_AdresseSag_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id Zero-or-One -to- Zero-or-More :36 16

17 Brugsenhed Tabel over Brugsenhed Owner: Target DB name: Number of columns: 29 Number of indexes: 4 Number of foreign keys: 4 Codes: 0 Type: Table :36 17 Brugsenhed. Har ingen brugervent nøgle Columns Data type Allow NULLs Value/Range Brugsenhed_id (I1) BrugsenhedNummer small FK_EnhedsAdresse_id (FK) ObjektType BrugsenhedNybyggeri FK_Byggesag_id (FK,I3) FK_BrugsenhedStam_id (FK,I2) FK_Bygning_id (FK,I4) BrugsenhedAnvendelsesKode c(4) BrugsenhedAreal BrugsenhedBeboelsesAreal BrugsenhedErhvervsAreal BrugsenhedArealKilde BrugsenhedSagstype KommunaltFelt1 c(3) KommunaltFelt2 c(3) KommunaltFelt3 c(3) KommunaltFelt4 KommunaltFelt5 KommunaltFelt6 Journalnummer varc(60) BK_ESDHReference varc(200) Sikkerhedsklassifikation FK_OpretBruger_id BrugsenhedOpretTimestamp BrugsenhedAendretTimestamp BrugsenhedAendretFunktion varc(40) BrugsenhedOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id Indexes Columns Sort order Brugsenhed_idx1 (I1) Brugsenhed_id Ascending Brugsenhed_idx2 (I2) FK_BrugsenhedStam_id Ascending Brugsenhed_idx3 (I3) FK_Byggesag_id Ascending Brugsenhed_idx4 (I4) FK_Bygning_id Ascending Foreign keys Child Parent EnhedsAdresse_Brugsenhed_FK1 FK_EnhedsAdresse_id EnhedsAdresse.EnhedsAdresse_id Brugsenhed_Brugsenhed_FK1 FK_BrugsenhedStam_id Brugsenhed_id Byggesag_Brugsenhed_FK1 FK_Byggesag_id Byggesag.Byggesag_id Bygning_Brugsenhed_FK1 FK_Bygning_id Bygning.Bygning_id Brugsenhed_Notat_FK1 Notat.FK_Parent_id Brugsenhed_id Brugsenhed_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id Brugsenhed_id Column details 1. Brugsenhed_id (I1)

18 2. BrugsenhedNummer small BRU.3 - BrugsenhedNummer Entydig nummer på brugsenheden inden for ejendommen 3. FK_EnhedsAdresse_id (FK) 4. ObjektType EnhedsAdresse hvor Brugsenheden befinder sig BRU Objekttype er også kaldt Status. 1. Stamdata 2. Historisk stamdata 3. Sagsdata 4. Afsluttet eller henlagt sagsdata. 5. BrugsenhedNybyggeri Nybyggeri angiver om stamdata er ved at blive oprettet via en sag. Er afhængig af feltet ObjektType. For alt andet end ObjektType 1 og 2 feltet værdien 0. For ObjektType 1 og 2 den følgende værdier Koder 0: Data (data udfyldt) 1: Nybyggeri (data ikke udfyldt, se ændringsdata Objekttype 3 eller 4.) 6. FK_Byggesag_id (FK,I3) 7. FK_BrugsenhedStam_id (FK,I2) 8. FK_Bygning_id (FK,I4) Er altid null ved objekttype 1 og 2. Ved objekttype 3 og 4 peger den på byggesagen den recorden er en del af. Null for objekttype 1 og 2, For objekttype 3 og 4 skal feltet være udfyldt. Objekttype 3 skal pege på en 1. og objekttype 4 skal pege på 1 eller 2. Bygningen Brugsenheden er tilknyttet. Peger altid på Grund med objekttype 1 eller BrugsenhedAnvendelsesKode c(4) :36 18

19 BRU.21 - Anvendelseskode Koder: Der henvises til kodesættet for bolig- og erhvervsen-hedens anvendelse, feltnr. ENH BrugsenhedAreal BRU.23 - Areal DEFINITION: Samlet areal BBRfelt: BrugsenhedBeboelsesAreal BRU.24 - BeboelsesAreal DEFINITION: AREAL TIL BEBOELSE BBRfelt: BrugsenhedErhvervsAreal BRU.25 - ErhversAreal BBRfelt: BrugsenhedArealKilde BRU.27 - KildeTilAreal DEFINITION: KILDE TIL AREAL VÆRDISÆT: Efterfølgende er der vist et par eksempler: 1->Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 2->Oplyst af teknisk forvaltning MAP: CKILDAR BBRfelt: BrugsenhedSagstype BrugsenhedSagstype Sag: 1 Nybyggeri 2 Til/ombygning 3 Nedrivning (helt eller delvis) Stam: 4 Fejlrettelse af "faktiske fejlregistreringer og udeladelser" 5 Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling 6 Opdeling i enheder 7 Sammenlægning af enheder 15. KommunaltFelt1 c(3) BRU.80 - KommunaltFelt :36 19

20 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 16. KommunaltFelt2 c(3) BRU.81 - KommunaltFelt2 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 17. KommunaltFelt3 c(3) BRU.82 - KommunaltFelt3 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 18. KommunaltFelt4 BRU.83 - KommunaltFelt4 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 19. KommunaltFelt5 BRU.84 - KommunaltFelt5 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 20. KommunaltFelt6 BRU.85 - KommunaltFelt6 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 21. Journalnummer 22. BK_ESDHReference 23. Sikkerhedsklassifikation 24. FK_OpretBruger_id 25. BrugsenhedOpretTimestamp varc(60) BRU.86 - Journalnummer varc(200) BRU.87 - ESDH_Reference BRU.99 - Sikkerhedsklassifikation Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. BrugsenhedOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden :36 20

21 26. BrugsenhedAendretTimestamp BrugsenhedAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 27. BrugsenhedAendretFunktion varc(40) BrugsenhedAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 28. BrugsenhedOphoertTimestamp BrugsenhedOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 29. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id Brugsenhed Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Index details Brugsenhed_idx1 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx2 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx3 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx4 Column(s): Unique: Brugsenhed_id (Asc) No FK_BrugsenhedStam_id (Asc) No FK_Byggesag_id (Asc) No FK_Bygning_id (Asc) No Foreign key details (child) EnhedsAdresse_Brugsenhed_FK1 FK_EnhedsAdresse_id EnhedsAdresse.EnhedsAdresse_id :36 21 One -to- Zero-or-More

22 Brugsenhed_Brugsenhed_FK1 FK_BrugsenhedStam_id Brugsenhed_id Zero-or-One -to- Zero-or-More has is of Byggesag_Brugsenhed_FK1 FK_Byggesag_id Byggesag.Byggesag_id Zero-or-One -to- Zero-or-More Bygning_Brugsenhed_FK1 FK_Bygning_id Bygning.Bygning_id Zero-or-One -to- Zero-or-More En brugsenhed er knyttet til en bygning. VENTER NY RETNINGSLINIER FRA EBST :36 22

23 By eller nærmere bynavn. Bynavne i CPR registrets relateret til adresser (vejafsnit). Owner: Target DB name: Number of columns: 14 Number of indexes: 2 Number of foreign keys: 0 Codes: 0 Type: Table Columns Data type Allow NULLs Value/Range By_id FK_KommuneNummer (I1) small FK_VejKode (I2) small ByHusnummerFra c(4) ByHusnummerTil c(4) ByVejside c(1) ByNavn varc(50) ByCprTimestamp ByCprOpretTimestamp ByCprOphoerTimestamp ByOpretTimestamp ByAendretTimestamp ByAendretFunktion varc(40) ByOphoertTimestamp Indexes Columns Sort order By_idx2 (I1) FK_KommuneNummer Ascending By_idx3 (I2) FK_VejKode Ascending By Column details 1. By_id 2. FK_KommuneNummer (I1) small Kommunen byen befinder sig i. 3. FK_VejKode (I2) 4. ByHusnummerFra 5. ByHusnummerTil small Vejen der er en del af byen (vejudsnit) c(4) HusnummerFra (vejudsnit) c(4) HusnummerTil (vejudsnit) 6. ByVejside :36 23 c(1)

24 7. ByNavn 8. ByCprTimestamp 9. ByCprOpretTimestamp 10. ByCprOphoerTimestamp 11. ByOpretTimestamp Vejside (vejudsnit) varc(50) Navn på byen Timestamp fra CPR OpretTimestamp fra CPR OphoerTimestamp fra CPR ByOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 12. ByAendretTimestamp ByAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 13. ByAendretFunktion varc(40) ByAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 14. ByOphoertTimestamp ByOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Index details By_idx2 Column(s): Unique: By_idx3 Column(s): Unique: FK_KommuneNummer (Asc) No FK_VejKode (Asc) No :36 24

25 Byggesag Byggesag Owner: Target DB name: Number of columns: 36 Number of indexes: 0 Number of foreign keys: 1 Codes: 0 Type: Table :36 25 En byggesag kan indeholde sagsdata fra en række entieter, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af et byggeri opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke Byggesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Det skal være muligt at oprette stamdata direkte, dvs. med statuskode 1, uden forudgående oprettelse af sagsdata. Columns Data type Allow NULLs Value/Range Byggesag_id ByggesagsDato ByggesagLitra c(1) ByggesagSagsnummer c(32) BK_Crud_id big ByggesagByggetilladelsesDato ByggesagForventetPaabegyndelsesDato ByggesagPaabegyndelsesdato ByggesagIbrugtagningsTilladelsesDato ByggesagDelvisIbrugtagningsTilladelsesDato ByggesagHenlaeggelse ByggesagFaerdigtBygningsareal ByggesagForventetFuldfoertDato ByggesagFuldfoerelseAfByggeriDato ByggesagKode ByggesagAnmeldelseAfByggearbejdeDato ByggesagAnmeldelseAfNedrivningDato ByggesagGennemfoertNedrivningDato ByggesagForeloebigFaerdiggjortBygningsareal ByggesagForeloebigFaerdiggjortAntalLejligheder ByggesagForeloebigFaerdiggjortAntalLejlighederUdenKoekkenI ByggesagBygherreForhold ByggesagInitialerPaaSagsbehandler c(5) ByggesagAnsoegningModtaget ByggesagFyldestgoerendeAnsoegningModtaget ByggesagNaboorientering ByggesagFaerdigbehandletNaboorientering FK_Grund_id (FK) FK_OpretBruger_id ByggesagOpretTimestamp ByggesagAendretTimestamp ByggesagAendretFunktion varc(40) ByggesagOphoertTimestamp ByggesagGyldighedsdato FK_BrugerAendret_id Sikkerhedsklassifikation Foreign keys Child Parent Grund_Byggesag_FK1 FK_Grund_id Grund.Grund_id

26 Byggesag_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id Byggesag_id Byggesag_Bygning_FK1 Bygning.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Opgang_FK1 Opgang.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Etage_FK1 Etage.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Rum_FK1 Rum.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Enhed_FK1 Enhed.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Brugsenhed_FK1 Brugsenhed.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Grund_FK1 Grund.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Tekniskanlaeg_FK1 Tekniskanlaeg.FK_Byggesag_id Byggesag_id Column details 1. Byggesag_id 2. ByggesagsDato BYG.11 - ByggesagsDato BygningSagsoplysninger DEFINITION: SAGSDATO FRA CS. Den primære styrende dato på en sag. Sagens art (nybyggeri/nedrivning mm) bestemmer hvad denne dato egentlig er (hhv. Tilladelsesdato/ nedrivningstilladelsesdato) Byggesagsdatoen (år-måned-dag) angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen. AFHÆNGIGHEDER: Hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme dato, skal byggesagsdatoen efterfølges af litra. MAP: DSAGDATO_DATO BBRfelt: ByggesagLitra c(1) BYG.12 - Litra BygningSagsoplysninger DEFINITION: LITRA FRA CS Litra anvendes, hvor der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato. VÆRDISÆT: Efterfølgende er der vist et par eksempler på gyldige kodeværdier. Blank Byggesagsdatoen ingen litra. A - Z Litra under byggesagsdatoen. O, Q, I og J forekommer ikke. MAP: ASAGID BBRfelt: ByggesagSagsnummer 5. BK_Crud_id c(32) big 6. ByggesagByggetilladelsesDato BYG.76 - ByggetilladelsesDato BygningSagsoplysninger :36 26

27 DEFINITION: Dato for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde. AFHÆNGIGHEDER: Datoen dannes maskinelt ud fra byggesagsdato og byggesagskode VED IMPLEMENTERING UNDERSØGES: om feltet kan udgå og erstattes af byggesagsdato og byggesagskode MAP: DBYGTIL_DATO BBRfeltnr: ByggesagForventetPaabegyndelsesDato BYG.77 - ForventetPåbegyndelsesDato BygningSagsoplysninger 8. ByggesagPaabegyndelsesdato BYG.78 - Påbegyndelsesdato is of BygningSagsoplysninger DEFINITION: Påbegyndelsesdato Dato for påbegyndelse af byggearbejdet. Vedr. nybyggeri og til/ombygning: Hvis byggesagskoden er 2, 4 eller 5 dvs. anmeldelsessager, dannes feltet maskinelt ud fra byggesagsdatoen. Såfremt den egentlige påbegyndelse afviger fra den maskinelt dannede, kan datoen rettes. Hvis byggesagskoden er 1, dvs. tilladelsessager efter BR-S, eller 3, BR-tilladelsessager kræves datoen indberettet. For nedrivningssager må feltet ikke indberettes. MAP: DPAABEG_DATO BBRfelt: ByggesagIbrugtagningsTilladelsesDato BYG.79 - IbrugtagningstilladelsesDato BygningSagsoplysninger DEFINITION: Ibrugtagnings tilladelsesdato I feltet anføres datoen for udstedelse af Ibrugtagningstilladelse. Hvis et byggeri er delvis ibrugtaget, eller der er indberettet fuldført, skal dato for endelig ibrugtagningstilladelse indberettes i feltet. MAP: BBRfelt: ByggesagDelvisIbrugtagningsTilladelsesDato BYG.80 - DelvisIbrugtagningstilladelsesDato BygningSagsoplysninger :36 27

Table Report. 07_BbrdataFysisk_v9.0.vsd. Database summary

Table Report. 07_BbrdataFysisk_v9.0.vsd. Database summary Table Report 07_BbrdataFysisk_v9.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 701 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build date:

Læs mere

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary Table Report 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 41 Number of views: 0 Number of columns: 865 Number of indexes: 75 Number of foreign keys: 101 Last build date:

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Administrationaftommeboliger

Administrationaftommeboliger Administrationaftommeboliger BBR felt LogiskEntitetNavn LogiskFeltnavn BRU.3 Brugsenhed Brugsenhedsnummer 1 BRU.21 Brugsenhed Brugsenhedens anvendelse 1 BRU.23 Brugsenhed Areal 1 BRU.24 Brugsenhed Areal

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Det gøres opmærksom på, at listen ikke er komplet, da der er visse typer sandsynlighedsvalideringer, der er af en sådan karakter, at de ikke passer ind i skemaet. Disse

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052 kbos 3-7-22 U2 WWW.OIS.dk Din genvej til ejendomsdata Norrevang 4 3eliggenhed ' Moderejendomsnummer Zone Ejendommen benyttes til iptffnmnu Ejerforhold ftntal ejere :jers navn Ejers C/O navn Ejers adresse

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Det gøres opmærksom på, at listen ikke er komplet, da der er visse typer sandsynlighedsvalideringer, der er af en sådan karakter, at de ikke passer ind i skemaet. Disse

Læs mere

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Det gøres opmærksom på, at listen ikke er komplet, da der er visse typer sandsynlighedsvalideringer, der er af en sådan karakter, at de ikke passer ind i skemaet. Disse

Læs mere

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292 Vejle, Vorkvej 73, 64 Egtved : 63 Vejle Ejendomsnummer: 3117 Beliggenhed: Vorkvej 73 Postnummer: 64 Egtved Vurderingskreds: 6 Benyttelse: Andre vurderinger. Ejer Hovedejer GILDECENTERFONDEN, c/o SCT GEORGS

Læs mere

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F Bilag F Fejlbeskeder 200 Der kan ikke tilknyttes niveauer til en tom grund (ingen angivelse af vand- og kloakforhold) 201 Grunden skal tilknyttes en adgangsadresse før man kan angive vand- og kloakforhold

Læs mere

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik Version 1.5.0 Versionshistorik VERSION Beskrivelse 1.2.0 Energimærkedata tilføjet (CO33900T) 1.3.0 Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) 1.5.0 MiniMaks data tilføjet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Areal af indbygget. Areal af udestue el. lign. Areal ikke bolig/ erhverv

Areal af indbygget. Areal af udestue el. lign. Areal ikke bolig/ erhverv Greve kommune, Kappelevvej 27, 267 Greve : 253 Greve kommune Ejendomsnummer: 7717 Beliggenhed: Kappelevvej 27 Adresse: Kappelevvej 27 Postnummer: 267 Greve Vurderingskreds: 1 Benyttelse: Landbrug, bebygget,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR. Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 15/37218 Indsendt af Ebba Merete Bech Højmarksvænget 78 8600 Silkeborg E-mail: fskovbo@hotmail.com Telefon 20848805 Indsendt: 16-10-2015 00:04 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR. GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Andelsboligforeningen Fælleden: V/Henrik Larsen Bispehøjen 102 4300 Holbæk Ejerlav Holbæk Markjorder Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Der er verserende

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 1 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 11190

Læs mere

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR:

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR: Køge kommune, Ejbyvej 19, : 259 Køge kommune Ejendomsnummer: 15331 Beliggenhed: Ejbyvej 19 Adresse: Ejbyvej 19 Postnummer: Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde BBR. VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere